zaterdag 20 oktober 2018

'Twee kroongetuigen in onderzoeken mensenhandel, gewerkt als trago-meisje, krijgen bescherming'

'Meisjes worden onderhouden, want ze hebben zelf geen inkomen, maar niet door regering'

'Een waanzinnig idee en waar het vandaan komt?, ik wil even heel duidelijk stellen, dat regering geen geld steekt in trago-meisjes'


Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie zegt vandaag, zaterdag 20 oktober 2018, in het Antilliaans Dagblad, dat Justitie met een tweetal mensenhandel-onderzoeken bezig is die kunnen uitmonden in strafzaken en dat twee kroongetuigen die gewerkt hebben als ‘trago-meisje’ daarom bescherming krijgen. 

'Enkele meisjes, die onlangs zijn aangehouden bij invallen in twee horeca-etablissementen zijn onze kroongetuigen in die zaken. Vandaar dat ze bescherming genieten en worden onderhouden, want ze hebben zelf geen inkomen. Dat wordt overigens niet door de regering bekostigd, maar door internationaal samenwerkende partijen in dezen. Meer kan ik er niet over zeggen, maar dít is het verhaal en meer is er niet aan de hand.'

Hij reageert hiermee op berichten dat de regering trago-meisjes onderhoudt. Hij ontkent dit in alle toonaarden. 'Een waanzinnig idee en waar het vandaan komt? Ik wil even heel duidelijk stellen, dat de regering geen geld steekt in wat ze noemen trago-meisjes. Ik vind het zelf trouwens een vreselijke term. De meisjes die het betreft, zijn mogelijk onder valse voorwendselen vanuit Venezuela naar Curaçao gebracht. Hun is waarschijnlijk een leuke baan in een hotel voorgehouden, maar eenmaal hier werden ze als trago-meisjes ingezet. Een typisch voorbeeld van mensenhandel waar nu dus onderzoeken naar lopen', aldus de minister.

Protestants Christelijk Onderwijs vraagt aandacht voor penibele situatie onderwijs op Curaçao

VPCO-directrice Van der Bunt-George: 'Stuitend dat niet wordt geïnvesteerd in het onderwijs’

'Er is geen geld voor onderhoud, ICT-faciliteiten, de energierekening, schoonmaak, leermiddelen en materialen'


De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) vraagt aandacht voor de penibele situatie waarin het onderwijs op Curaçao verkeert. Een delegatie van de VPCO, samen met directieleden en docenten van de scholen, overhandigt dinsdagochtend een noodbrief aan minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 20 oktober 2018.

Terwijl de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in een rapport van 2011 al concludeert dat de vergoeding voor materiële kosten binnen het Vergoeding en Verantwoordings (V&V)-stelsel niet voldoende aansluit op de jaarlijkse kosten van de schoolbesturen, blijven concrete maatregelen van de overheid uit, aldus VPCO-directrice Maghalie van der Bunt-George in een uitgebreide toelichting.

Zij noemt het ‘stuitend dat er niet wordt geïnvesteerd in het onderwijs’, dat daardoor ‘onvoldoende is meegegroeid met de veranderingen op ons eiland en in de wereld’.

'De lokalen zijn warm, er is sprake van ernstig achterstallig onderhoud, de meubels voor het onderwijspersoneel zijn armoedig en, methodes zijn verouderd en er is groot gebrek aan materialen en middelen. Dat is de realiteit van ons onderwijs.'

Terwijl vanuit de politiek gebrek aan geld vaak wordt aangedragen als reden om beleidsplannen en beleidsvoornemens niet uit te voeren, is het daadwerkelijke motief dat de keuze om te investeren in onderwijs geen prioriteit heeft. Tachtig tot negentig procent van het geld waarmee de schoolbesturen het moeten doen, gaat volgens Van der Bunt-George op aan salarissen van docenten.

'Er is geen geld voor onderhoud, ICT-faciliteiten, de energierekening, schoonmaak, leermiddelen en materialen in die mate dat het onderwijs voldoet aan de standaarden van deze tijd die nodig zijn om onze kinderen klaar te stomen voor een succesvolle toekomst.'

Korpschef Mauricio Sambo, Curaçao, blij met implementatie integraal veiligheidsplan

'Roof cocaïne was een zware klap voor iedereen die bij de politie werkt'


Korpschef Mauricio Sambo is blij met het feit dat er eindelijk een integraal veiligheidsplan wordt geïmplementeerd, niet alleen ten behoeve van de recherche, maar voor zijn hele politiekorps. Directe aanleiding voor de invoering van dit plan is de staking van de rechercheafdeling na de roof van 500 kilo cocaïne uit het politiebureau vorige weekeinde. 

De, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, zaterdag 19 oktober 2018, zichtbaar aangeslagen korpschef verwoordde het donderdagavond tijdens een speciaal belegde persconferentie als volgt:

'Het was een zware klap voor iedereen die bij de politie werkt. Het heeft ons allemaal enorm veel pijn gedaan, want je staat als het ware in je hemd. Gelukkig is er snel geschakeld en is er direct begonnen met het zoeken naar een oplossing.'


Voor een oplossing heb je evenwel eerst een goede probleemstelling nodig die door alle betrokken partijen erkend wordt. Blijkbaar moest dat worden afgedwongen door een staking.

Minister Quincy Girigorie schoot zijn korpschef op dat punt te hulp. 'De politie is de afgelopen jaren zo druk geweest met het beschermen van de burger dat ze vergeten is naar zichzelf te kijken. Er is al vaker aan de bel getrokken door de vakbonden met betrekking tot de veiligheid van de politie, dus het was de hoogste tijd dat er eens goed naar dit aspect van het politiewerk werd gekeken. Dat is nu gebeurd.' 

Sambo stelt dat het integrale veiligheidsplan gefaseerd zal worden ingevoerd. 'Een aantal zaken kan zeer snel worden geregeld en toegepast, er zijn zaken die op de middellange termijn worden doorgevoerd en zaken die op de lange termijn worden geïmplementeerd. Ik ben in elk geval erg gelukkig met dit plan.'

Bond bij SBB blijft in actie in afwachting uitnodiging leiding voor gesprek

Bondsbestuur wil het mutatie- en detacheringsbeleid bespreken


De personeelsbond van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) laat de directie in een schrijven weten, dat zij doorgaat met haar actie. De bond blijft in actie in afwachting van een uitnodiging van de leiding voor dialoog. Dit hebben de leden gisteren bepaald tijdens de algemene ledenvergadering, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 20 oktober 2018.

De zorgpunten van de leden van de bond zijn nog steeds niet officieel besproken met de directie van de SBB. Deze punten zijn eerder in een brief aangehaald. De bond staat erop dat de directie hem erkent bij besluiten.

Het bestuur wil het mutatie- en detacheringsbeleid bespreken en vragen om heldere procedures over de dagelijkse werkzaamheden. Ook wil het personeel, dat de eerdere overeenkomst over de uitbetaling van de salarissen tegen de geldende dagkoers, wordt nageleefd. In een brief aan de directie vrijdag heeft de bond dit nogmaals benadrukt.

'De bond vindt dat dit geen prestigestrijd moet worden, maar dat partijen het gezonde verstand laten prevaleren. We zijn ervan overtuigd dat in algemeen belang wij tot een oplossing kunnen komen', laat Lloyd Read, voorzitter van de bond, weten.

De leden van de bond hebben sinds dinsdag het werk neergelegd en zowel op kantoor als in het veld ligt alles lam.

Zeventien Chinese burgers gedecoreerd door regering voor bewezen diensten

'Wij kunnen concluderen dat de integratie in de Surinaamse samenleving succesvol is geweest'

De directeur van Soeng Ngie & Co, Micle Fung, werd gedecoreerd. (Bron foto: NII)

Waarnemend-president Ashwin Adhin heeft gisteren in het presidentieel paleis zeventien Chinese burgers gedecoreerd voor bewezen diensten. Dit gebeurde in verband met de viering van165 jaar Chinese immigratie van vandaag, zaterdag 20 oktober 2018.

Adhin zei tijdens zijn toespraak, dat de Chinese gemeenschap succesvol is geïntegreerd in de Surinaamse samenleving, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) in een persbericht.

'Het is immers al 165 jaar dat wij Surinamers de bijdrage van deze groep blijven verwelkomen in onze nationale ontwikkeling', gaf Adhin aan. Nazaten van Chinese immigranten zijn deel van de multi-etnische samenleving in Suriname. De integratie van deze groep Surinamers is niet altijd over rozen gegaan. Vanaf 20 oktober 1853, toen de eerste veertien chinezen uit Java in Suriname aankwamen, is er hard gewerkt door de Chinezen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van ons land.

'Aan de vooravond van de viering kunnen wij concluderen dat de integratie in de Surinaamse samenleving succesvol is geweest. We zien mannen en vrouwen van de nazaten uit de eerdergenoemde groep vrijwel terug in alle sectoren, uiteenlopend van handel, onderwijs, openbaar bestuur en de medische sector', sprak Adhin.

Elf personen zijn onderscheiden tot Ridder in de Ere Orde van de Palm, vier als Officier in de Ere Orde van de Palm en twee als Commandeur in de Ere Orde van de Palm.

'Lio kuutu' van granman Albert Aboikoni der Saramaccaners week uitgesteld

Overmachtsituatie vanwege beëdiging Humphrey Jeroe en Frederik Finisie tot districtscommissaris van Boven-Suriname en Brokopondo


De 'Lio kuutu' die granman Albert Aboikoni van de stam der Saramaccaners van 25 tot en met 28 oktober zou houden in zijn residentie te Asidonhopo is een week uitgesteld. De bijeenkomst staat nu gepland voor 2 november tot en met 4 november. De vertrekdag is 1 november. 

Martin Pansa, die medebelast is met de organisatie, zegt vrijdagavond 19 oktober 2018 op de website vaan de Ware Tijd, dat de verschuiving met overmacht te maken heeft.

Die overmachtsituatie komt onder meer door de beëdiging van Humphrey Jeroe en Frederik Finisie dit weekend tot respectievelijk districtscommissaris van het resort Boven-Suriname en Brokopondo. Zij zijn als districtscommissaris mede belast met de voorbereidingen van de traditionele bijeenkomst en moeten volgens Pansa de ruimte krijgen om zaken die gepaard gaan met hun functie in orde te maken. Daarnaast moeten er nog wat logistieke zaken rondom de krutu geregeld worden.

Op de 'Lio kuutu' zal gesproken worden over de ontwikkeling van de Saramaccaanse gemeenschap. Het grootopperhoofd komt bijeen met traditionele gezagsdragers, vertegenwoordigers van functionele groepen en organisaties en andere genodigden om te praten over hoe er een Saamaka-economie gecreëerd kan worden die kan bijdragen aan de landelijke ontwikkeling.

Het stamhoofd voert voorafgaand aan de bijeenkomst gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, bedrijven, non-gouvernementele organisaties  en internationale organisaties.

Waarnemend-directeur BOG Comvalius binnen een maand alweer uit functie gezet...

Onder- directrice Astracia Warner nu weer belast met de waarneming


Binnen een maand is Stephan Comvalius, die benoemd was tot waarnemend-directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), weer uit zijn  functie gezet. Hij werd gisteren ontheven door het ministerie van Volksgezondheid, maar de reden is nog niet bekend, aldus Starnieuws vrijdag 19 oktober 2018.

Comvalius kreeg een tweede kans als waarnemend-directeur van het BOG. Hij was eerder directeur geweest van het Staatsziekenfonds. Op 18 september trad Comvalius in functie.

Onderdirectrice Astracia Warner was daarvoor belast met de waarneming, nadat directeur Lesley Resida een jaar geleden met pensioen ging. Warner is nu weer belast met de waarneming, ondersteund door afdelingshoofd Victoria Morpurgo.

Amnesty International wijst op buitengerechtelijke executies in Nicaragua

Zes 'mogelijke buitengerechtelijke executies' gedocumenteerd tijdens hardhandig optreden regering

(Bron foto: Amnesty International)

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zei donderdag 18 oktober 2018, dat het ten minste zes 'mogelijke buitengerechtelijke executies' in Nicaragua heeft gedocumenteerd tijdens een hardhandig optreden van de regering tegen protesten tegen president Daniel Ortega. 

Nicaragua is onder onrust gebukt gegaan sinds de demonstraties begonnen tegen geplande bezuinigingen door de overheid van Ortega in april, die vervolgens in een breder protest tegen hem uitmondden. Het harde optreden tegen demonstranten heeft geleid tot een wijdverbreide internationale veroordeling.


Ortega's aanhangers zeggen, dat de protesten door zijn tegenstanders zijn georkestreerd om de voormalige marxistische guerrilla van de macht te verwijderen.

In een rapport, dat donderdag in Berlijn werd gepresenteerd, zegt Amnesty International dat twee mannen van 22 en 34 en een 16-jarige jongen zijn doodgeschoten door de politie tijdens het wegvluchten van een 'shootout' op 24 juli. De andere drie potentiële slachtoffers waren een politieagent en twee jongeren, gedood toen studenten van de Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León op 13 juli die zichzelf in een kerk in Managua barricadeerden, aldus Amnesty International.Nicaragua's plaatsvervangend procureur-generaal, Adolfo Jarquin Ortel, verwierp het rapport als een politieke aanval op de regering. Jarquin Ortel legde uit dat, toen Nicaraguaanse mensenrechtenactiviste Bianca Jagger in mei met Amnesty International het land bezocht, zij kritisch 'politieke meningen' uitte over Ortega.

Amnesty International documenteerde ook 12 gevallen van foltering en zei dat pro-regerings  gewapende groepen 'dodelijke wapens van militaire kwaliteit' gebruikten.

Jarquin Ortel antwoordde door te zeggen, dat de groepen worden gereguleerd door de Nicaraguaanse wet en dat ondersteuning werd verleend voor beveiligingsaangelegenheden.

Volgens plaatselijke mensenrechtenorganisaties zijn meer dan 300 mensen gedood tijdens de protesten. De regering van Ortega betwist deze cijfers en zegt dat ongeveer 200 mensen zijn omgekomen. De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten zei donderdag, dat uit de laatste bevindingen bleek dat 325 mensen tijdens de protesten waren omgekomen, waaronder 21 politieagenten.

(Suriname Mirror/Amnesty International/Twitter/ISSUU Suriname Mirror)

Ecuador zet de ambassadeur van Venezuela in Quito het land uit

Venezolaanse minister van Communicatie Rodriguez zegt, dat president Moreno een 'leugenaar' is

Moreno zou in een toespraak bij VN het aantal Venezolaanse migranten dat in Ecuador arriveert hebben overdreven


Ecuador heeft donderdag 18 oktober 2018 de ambassadeur van Venezuela in Quito het land uitgezet, nadat een Venezolaanse minister de Ecuadoraanse president Lenin Moreno een leugenaar had genoemd, en Venezuela beantwoordde de actie meteen door Ecuador's topdiplomaat te bevelen naar huis te gaan. 

Tijdens een persconferentie woensdag zei de Venezolaanse minister van Communicatie, Jorge Rodriguez, dat Moreno een 'leugenaar' is en beschuldigde hem ervan, dat hij in een toespraak bij de Verenigde Naties het aantal Venezolaanse migranten dat in Ecuador arriveert overdreef. De opmerkingen waren beledigend, Ecuador zette de Venezolaanse ambassadeur het land uit en riep de zaakgelastigde op zijn ambassade in Caracas terug voor overleg, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.Venezuela verklaarde later de zaakgelastigde, Elizabeth Méndez, persona non grata, en gaf haar 72 uur om het land te verlaten in wat haar ministerie van Buitenlandse Zaken beschreef als een 'wederzijdse maatregel', volgens een verklaring die werd voorgelezen op de staatstelevisie.


De functie van ambassadeur van Ecuador staat al meer dan een jaar open wegens diplomatieke geschillen.

Maar liefst 1.9 miljoen Venezolanen zijn sinds 2015 geëmigreerd, aldus de Verenigde Naties, op de vlucht voor een economische crisis die heeft geleid tot tekorten aan voedsel, medicijnen en andere basisgoederen. Die stroom heeft andere landen in de regio overweldigd, waaronder Ecuador.

De socialistische president Nicolas Maduro heeft beweerd, datniet meer dan 600.000 Venezolanen in de afgelopen twee jaar zijn vertrokken, en de staatstelevisie geeft dagelijks ruimte aan een overheidsprogramma dat migranten gratis vluchten terug naar Venezuela aanbiedt.

(Suriname Mirrror/Reuters/YouTube/Twitter)