woensdag 1 oktober 2014

Oppositie staat ver weg van serieuze politiek en van haar kiezer - Assembleeleden in oppositie staren zich blind op persoon Desi Bouterse en negeren successen regering Bouterse

Partijen in oppositie 'negeren' Jaarrede president Desi Bouterse

Parlementsleden lopen als kleine kinderen vergaderzaal uit

Oppositie loopt weg voor oppositie voeren

01-10-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De oppositiepartijen in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee, hebben vandaag weer eens blijk gegeven een bijzonder grote aversie te hebben tegen president Desi Bouterse, zijn regering Bouterse-Ameerali en zijn partij, de Nationale Democratische Partij (NDP). Maar, erger nog, de partijen op het pluche van de oppositie nemen hun politieke werk niet serieus en schofferen de eigen kiezers. De partijen liepen vanochtend weg uit de vergaderzaal van het parlement op het moment dat Bouterse begon met het uitspreken van zijn Jaarrede over het dienstjaar 2015.

Wel presentielijst tekenen, je geld opstrijken en vervolgens vertrekken
Om de vergadering te laten beginnen hadden de leden van de fractie van het Nieuw Front (de Verenigde Hervormingspartij VHP, de Nationale Partij Suriname NPS, de Surinaamse Partij van de Arbeid SPA en het Democratisch Alternatief '91 DA'91), de BEP (Broederschap en Eenheid in de Politiek) en de Pertjajah Luhur wel de presentielijst getekend. Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsing (VHP) beweerde gisteren nog glashard in een radio-interview dat de oppositie normaal aanwezig zou zijn. Randjietsing heeft zich zeer ongeloofwaardig gemaakt.

De tekst van de Jaarrede van de president:Wel stelde hij, dat tijdens de laatste vergadering van De Nationale Assemblee bleek dat de regeringsfractie niet in staat was om het vereiste quorum van 26 leden op de been te brengen. De president zou alleen al daarom, zijn mandaat moeten teruggeven, aldus de VHP-politicus.
Maar, Randjietsing 'vergeet' te vermelden dat een paar coalitieleden wegens ziekte niet aanwezig konden zijn en dat een paar afwezig waren wegens verblijf in het buitenland.

Duidelijk signaal is in werkelijkheid zeer onduidelijk
De voorzitter van de VHP en Assembeelid, Chandrikapersad Santokhi, zei in een reactie dat de oppositie inderdaad quorum had verleend, maar dat de leden zich terugtrokken in de fractiekamer om daar de vergadering te kunnen volgen. 'Via ons wordt een duidelijk signaal afgegeven', aldus Santokhi.

Deze laatste politiek en democratisch verwerpelijke handelwijze van de oppositie toont aan ,dat zij letterlijk wegloopt van de eigen verantwoordelijkheid. Haar kiezer verwacht een proactief optreden en niet een lafhartig, kinderlijk optreden.

Opmerkelijke verklaring 'samenwerkende oppositie'
Overigens bracht 'de samenwerkende oppositie' aan het begin van de middag een opmerkelijke verklaring uit voor haar weglopen uit de vergaderzaal 's morgens, terwijl de leden vervolgens wel in de eigen fractiekamer naar de Jaarrede gingen luisteren. Wil je echter echt een signaal afgeven, verlaat dan het gebouw van De Nationale Assemblee en doe niet iets halfslachtig.

In haar verklaring is een tiradestroom te lezen van kritieken op Bouterse en het door zijn regering gevoerde beleid. De frustratie druipt als stroop langs de woorden af.

De oppositie beweert in haar verklaring dat de samenleving 'gebukt' gaat 'onder crises in diverse vormen en sectoren'. 'De President wenst slechts in monologen in DNA zijn bijdrage te leveren en desavoueert dit instituut bij regelmaat publiekelijk en beantwoordt geen brieven van parlementariërs', zo is ook in de verklaring te lezen.

Verder is in de verklaring een opsomming te lezen van zaken die niet goed liggen in de oppositie, zoals:
een onder 'zware druk' staande koers,
een 'constant' stijgende schuldenlast,
het nalaten van betalingsverplichtingen aan aannemers,
het 'ongestraft voortduren' van mensenrechtenschendingen,
het steeds verder verruwen zonder degelijke aanpak van de criminaliteit, nog steeds ongestraft voortduren,
het achtergaan van het reëel inkomen van burgers door verhoging energieprijs en bijdragen in het kader van de nieuwe sociale wetten,
het aannemen van meer structurele vormen van corruptie (met een verwijzing naar het omkopen door de Nederlandse bruggenbouwer Ballast Nedam van Surinaamse 'regeringstoppers') en
de ernstige bedreiging van de Surinaamse soevereiniteit door internationaal terrorisme.

Met betrekking tot het laatste aangehaalde punt: Sinds wanneer wordt Suriname bedreigt door internationaal terrorisme? Mogelijk doelt de oppositie op de rechtszaak in Manhattan, New York (VS), tegen een zoon van president Bouterse, Dino, die daar al sinds 30 augustus 2013 in een cel zit en gedagvaard is voor steun aan de Libanese terreurorganisatie Hezbollah en voor drugs- en wapenhandel. Maar, door dit punt te benoemen lijkt de oppositie de werkelijkheid van de dag niet onder ogen te willen zien of bewust de burger op een verkeerd been te willen plaatsen met misleidende informatie.

Al deze kritiekpunten zouden volgens de oppositie leiden tot een aanzienlijke afname van het vertrouwen van de samenleving in het 'bestuur van de regering (de President)'. De oppositie vindt dan ook dat Bouterse zijn koers 'moet omgooien van populisme naar realisme'.

Oppositie negeert vele succesverhalen (regering) Bouterse
Maar, de oppositie gaat uiteraard niet in op de vele successen van de regering Bouterse-Ameerali. Die successen willen de Assembleeleden in de oppositie niet zien. Ze worden genegeerd. De oppositie weet dondersgoed, dat de huidige regering in vier jaar tijd meer heeft weten te bereiken dan de opeenvolgende regeringen Venetiaan.

De regering Bouterse-Ameerali:

heeft oog voor de inheemsen en marrons in het binnenland, 
heeft een zorgstelsel en een wettelijk minimumuurloon ingevoerd, 
heeft gezorgd voor een verhoging van de Kinderbijslag en de Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV), 
heeft overeenkomsten gesloten met grote internationale mijnbouwondernemingen (het Canadese IAmGold en het Amerikaanse Newmont),
heeft diverse, belangrijke, bruggen laten bouwen, 
werkt aan de bouw van een aantal dijken, 
heeft vele kilometers weg laten asfalteren, 
heeft vele waterleidingen laten aanleggen in het land,
laat een nieuwe snelweg aanleggen tussen Paramaribo en de Johan Adolf Pengelluchthaven, 
heeft actief bijgedragen aan internationale organisaties zoals CARICOM, UNASUR, VN en de organisatie van parlementsleden uit Afrikaanse-, Caribische- en Pacifische landen ACP, 
werkt aan een tramverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht in het district Para, 
heeft gezorgd voor een meer gestructureerde vuilophaaldienst in vooral de hoofdstad, 
heeft gewerkt aan verbetering van de wegen en parkeerplaatsen in het centrum van Paramaribo, 
heeft het gebied rond de Waterkant in de stad gerenoveerd, 
tracht de kleinschalige goudsector in het binnenland te ordenen met behulp van de in december 2010 ingestelde presidentiële Commissie Ordening Goudsector,
heeft het succesvolle project Naschoolse Opvang en het nieuwe project Naschoolse Opvang nieuwe stijl, met al haar kinderschoenfoutjes, ingevoerd,
heeft gezorgd voor vele nieuwe scholen en leslokalen (ook in het binnenland)
enzovoorts, enzovoorts.

Natuurlijk gaat niet alles op rolletjes en zijn er projecten die geconfronteerd zijn en worden met tegenvallers (op het gebied van bijvoorbeeld financiën, falende aannemers, planning, grondrechten, regenval), zoals de komst van en de bouw van een nieuw ziekenhuis in Wanica.

Kortom, laat de oppositie eerlijke en objectieve politiek bedrijven en zich niet blindstaren op de persoon Desi Bouterse, want dat is het in essentie wat de oppositie dwars zit, de persoon Desi Bouterse die in mei 2010 op democratische wijze is gekozen als president. Daar hebben bepaalde mensen zich nooit bij kunnen neerleggen en dat werkt als een virus door in de wijze van politiek bedrijven door de oppositie.

Oppositie in de herhaling
De verklaring lezende, komt een gevoel naar boven drijven dat de politici in de oppositie zich constant herhalen. Het lijkt een cd met een kras erop. De kritieken zijn niet nieuw. Het oppositionele geluid is niet nieuw. Maar, door weg te lopen als Bouterse zijn Jaarrede gaat uitspreken of uitleg wil geven over het energieprobleem, is de weg van de minste weerstand. Die weg verwacht de doorsnee Surinamer niet van oppositiepartijen. Van de oppositie verwacht men repliek, proactieve actie en niet het gedrag van een peuter die wegloopt en begint te huilen als het geen snoepje krijgt.

De huidige politici in de oppositie zouden er goed aan doen om hun positie in De Nationale Assemblee ter beschikking te stellen. Immers, de kiezers hebben werkelijk niets aan hun, hun houding, hun opstelling, hun geschreeuw en hun gejammer. Zij verwachten degelijke en constructieve oppositie. De kiezers zullen ongetwijfeld op 25 mei 2015 met de door hun in mei 2010 gekozen parlementsleden in de oppositie afrekenen....

Noot:
Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld liet later vandaag via de Ware Tijd Online weten het gedrag van de oppositie 'afkeurenswaardig' te vinden en van 'geen respect' getuigen.

‘Als er altijd wordt geroepen dat de president hier moet verschijnen en hij komt nu en je blijft weg, snijd je jezelf danig in de vingers’, aldus Breeveld. Hij stelt dat het niet gaat om ‘de persoon Bouterse’, maar om een instituut van de president. ‘Je moet de dingen aanhoren en respect tonen en vervolgens commentaar leveren op zaken die niet correct zijn. Maar dit moet je niet gaan doen.