dinsdag 31 maart 2015

Bekende Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond ondersteunt LC Media in Suriname bij politieke opiniepeilingen

LC Media wil met steun De Hond garant staan voor objectieve en juiste politieke peilingen

'Ik heb geen enkele affiniteit met de Surinaamse politiek' - VHP-leider beweert echter De Hond in te gaan zetten

Opiniepeiler geeft ook voorlichting over Steve Jobscholen/ iPadscholen

31-03-2015  Door: Paul Kraaijer (De Surinaamse Krant)


De bekende Nederlandse opinieleider Maurice de Hond is door LC Media (het bedrijf CD's Production van Carlos Durham dat is overgegaan in LC Media, waarvan Lorenzo Hermelijn de directeur is)in Suriname benaderd om haar bij te staan bij politieke peilingen in Suriname in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. De Hond laat vandaag, dinsdag 31 maart 2015, tegenover de redactie van De Surinaamse Krant weten, dat hij door het Surinaamse bedrijf is benaderd, 'omdat men wil komen tot politieke politieke peilingen in het land, waarvan de objectiviteit, de juistheid en de effectiviteit niet in twijfel worden getrokken'. Hij is afgelopen zaterdagavond in Suriname gearriveerd.

De Hond: 'Uit hetgeen mij is voorgehouden heeft men bij de gehouden peilingen de afgelopen jaren en ook nu weer, veel twijfels over de juistheid en de objectiviteit, van de verwerkte data.

Daarom wilde LC Media niet als Surinaamse organisatie zelf de peilingen doen, omdat men geen behoefte had dat ook de door hun verkregen data, ter discussie werden gesteld. In dat kader heeft men gezocht naar een buitenlandse deskundige en men is bij mijn persoon uitgekomen.'

De Nederlandse opiniepeiler benadrukt dat hij geen enkele affiniteit met de Surinaamse politiek heeft. 'Ik heb wel begrepen, dat ook V7 en de VHP reikhalzend uitkijken naar het resultaat van de peilingen welke wij op dit moment verrichten in Suriname. Maar, er is in elk geval geen sprake dat wij in opdracht van de VHP peilingen in Suriname uitvoeren.'

'Evenals in Nederland doe ik waar ik goed in ben en ben bereid mijn ondersteuning te geven aan dit gebeuren in Suriname. Wij maken gebruik van een geavanceerd onderzoekssysteem via tablets en alle data welke wordt verzameld bij de enquêtes in Suriname, wordt automatisch en anoniem geüpload naar ons systeem in Nederland, waar alles wordt gecalculeerd en uitgewerkt. Niemand noch in Suriname, noch in Nederland, kan aan deze gegevens komen en/of veranderen.'

VHP-voorzitter en -Assembleelid Chandrikapersad Santokhi zei echter gisteravond in het Apintie televisieprogramma 'To The Point' dat hij Maurice de Hond gaat inzetten. 

Santokhi: 'Opiniepeilingen hebben pro's en con's. Laten we goede voordelen eruit halen. Maar, we zitten ook niet stil. We hebben ook onze deskundigen uit het buitenland ingehuurd. We hebben ook een persoon die heel bekend is in Nederland, die daar de politieke barometer doet, Maurice de Hond, die gaan we ook inzetten.'  Hetgeen Santokhi in 'To The Point' heeft gezegd kan hier worden bekeken en beluisterd. Zijn woorden over Maurice de Hond zijn te beluisteren vanaf minuut 49.30. De woorden van Santokhi staan dus haaks op hetgeen Maurice de Hond zegt en kunnen zeer waarschijnlijk met een korrel zout worden genomen.

Naast zijn opiniepeilingen is De Hond ook al enige tijd bezig met het opzetten van wordt genoemd Steve Jobscholen/iPadscholen. 'Ook vanuit Suriname is interesse getoond voor dit concept', aldus De Hond.


Hij heeft afgelopen zondag een presentatie heeft gehouden over het volgens hem 'unieke scholenproject' in de Olifant, het partijcentrum van de VHP, in Paramaribo.  'Het was geen politieke aangelegenheid, maar een presentatie over genoemd project. Daarbij waren enkele V7-leiders aanwezig en enkele onderwijsdeskundigen van deze politieke combinatie.

Dit scholenproject is een groot succes en vanuit de hele wereld is er belangstelling voor. Ik spreek ook graag nog met anderen in Suriname over deze aanpak die kinderen, zoals mijn dochter van 5, anno 2015 echt voorbereiden op de toekomst in plaats van op het verleden, zoals nog steeds in scholen over de hele wereld gebeurt.'

Wat LC Media overigens met de verkregen en verwerkte data doet, is beleid van dit bedrijf, het is een Surinaams bedrijf, aldus Maurice de Hond. 'In het werk dat we tot nu toe aan het uitvoeren zijn merk ik hun professionele insteek en ik verwacht met resultaten te komen die een goed beeld zullen geven van de mening van de Surinamers.'

'Indien LC Media over gaat tot publicatie van de gegevens van het onderzoek, is dat vrij normaal. Indien LC Media als onderzoeksbureau de verkregen gegevens voor een derde partij ter beschikking stelt, is ook een vrij normale aangelegenheid. Wij zijn benaderd juist om garant te staan dat de peilingen objectief en correct zijn en dat is wat is ook waar ik voor sta. Het is de eerste keer dat ik in Suriname ben en ik mag zeggen dat ik best gecharmeerd ben hoewel ik nog zoveel niet heb gezien. Dat gaat de komende dagen verder gaat gebeuren.' 

Noot:
De Ware Tijd bericht op 2 april over de aanwezigheid van Maurice de Hond in Suriname. In dit artikel, van de hand van de Nederlandse journaliste Annelies Brinkman (en correspondente voor het persbureau ANP in Suriname) van die krant wordt De Hond overigens nauwelijks tot niet aan het woord gelaten en dus niet geciteerd: