donderdag 14 februari 2019

Bosrijke landen rekenen op 'klimaatgeld' - HFLD-landen bijeen op conferentie in Paramaribo

Is Suriname vandaag de dag nog steeds bedekt met 93% bos...?


Suriname en andere bosrijke landen willen dat de internationale gemeenschap zich meer bewust wordt van de belangrijke rol die bomen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. De wereld mag daar best wat voor betalen, vinden ze. 

Suriname heeft de meeste bossen ter wereld. Tot en met donderdag 14 februari 2019 was Suriname gastheer van de conferentie van naties die veel bossen tellen en ook willen inzetten op het behoud van hun bomen: High Forest Cover and Low Deforestation (HFLD), oftewel de HFLD-landen. Andere HFLD-landen zijn onder meer: Panama, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Peru, Belize, Gabon, Guyana, Bhutan, Zambia en Frans Guyana.


'Bomen brengen vreugde in ons leven. Naast cultuur en ontspanning zijn ze een bron van voedsel, hout, schone lucht en zuurstof”, sprak vicepresident Ashwin Adhin, bij de opening van de conferentie. 'Ik wil graag benadrukken dat Suriname al lange tijd voor 93 procent bedekt is met bossen waar de rest van de wereld voordeel heeft kunnen uithalen, met name in de strijd tegen de klimaatverandering voor de huidige en de toekomstige generaties', sprak hij. Hij zei ook dat de gevolgen van de klimaatverandering – zoals de stijging van het zeeniveau – een enorme bedreiging vormen voor zijn land.

Maar, in hoeverre is Suriname vandaag de dag nog voor 93 procent bedekt met bossen? Al jaren wordt door de autoriteiten met dit percentage geschermd, terwijl die jaren veel bos is verdwenen om plaats te maken voor groot- en kleinschalige mijnbouw. Daarnaast is en worden veel bomen gekapt voor houtexport... 

Ongeveer 75 procent van de bevolking in Suriname woont aan de kust en de economische bedrijvigheid van het land speelt zich vooral daar af. 'We worden geconfronteerd met problemen waar wij niet de oorzaak van zijn, en dat is voor veel andere landen net zo', zei Adhin.

Winston Lackin, milieu-ambassadeur van Suriname, zei dat zijn overheid twee jaar geleden de beslissing heeft genomen om de positie als meest beboste land ter wereld te behouden en zich ook te positioneren als een van de meest CO2-negatieve landen ter wereld. 'Toen we die ambitie in november 2017 uitspraken op de VN-bijeenkomst in Bonn, hebben we echter ook gezegd dat we dit niet alleen kunnen. Dit vereist technische ondersteuning, expertise, financiële steun en politieke wil op nationaal en op internationaal niveau. We weten dat wereldwijd 30 procent van het landoppervlak begroeid is met bomen. Van die 30 procent ligt een vierde in de HFLD-landen. Als we dan weten welke cruciale rol bossen spelen voor het klimaat, wordt het tijd om hier op een ander niveau over te praten, zeker wat betreft de toegang tot financiële middelen.'


Volgens hem is de laatste tien jaar slechts 8 procent van het internationale budget in de richting van de HFLD-landen gevloeid. Volgens Lackin kan de internationale gemeenschap op die manier niet verwachten dat deze ontwikkelingslanden hun beloften in het kader van het Akkoord van Parijs nakomen. De doelstelling waarover in Parijs overeenstemming werd bereikt, houdt in dat landen zich aanpassen en de stijging van de temperatuur onder de 2 graden Celsius houden.

Lackin wijst ook op het feit, dat de HFLD-landen de negatieve effecten van de klimaatverandering al mitigeerden, lang voor er nog maar sprake was van klimaatconferenties. De verwachting die Suriname en de andere HFLD-landen hebben, is vlottere toegang tot middelen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. 'Ik ben ervan overtuigd dat deze conferentie daarbij zal helpen', zei Lackin. 'Het milieu is niet enkel ons leven, het betekent onze overleving.'

Volgens Shantanu Mukherjee, hoofd van de afdeling Economische en Sociale Zaken bij de Verenigde Naties, heeft de conferentie de volledige steun van de VN. Hij voegde daaraan toe dat recent onderzoek aantoont, dat de HFLD-landen significante bijdragen leveren aan de gezondheid van de planeet, maar ook te maken hebben met een enorme kloof op het vlak van klimaatfinanciering. 'Dat is iets waar overheen gekeken is gedurende een lange tijd', zei hij.

Op de conferentie in Suriname werden de laatste wetenschappelijke inzichten gevolgd betreffende de belangrijke rol die bossen spelen in relatie tot het klimaat en in de strijd tegen de klimaatverandering.

(Suriname Mirror/Inter Press Service, IPS/YouTube)

Jogi (VHP): ‘Moestadja heeft gelogen' - VHP'er roept op tot actie om minister Hoefdraad de laan uit te sturen

'Het blijkt steeds dat de regering zich van onwaarheden bedient'

-'Laten wij eerlijk zijn, als er iemand is die ontslagen moet worden, is dat minister Gillmore Hoefdraad' 
- 'Wij moeten het vertrek van Hoefdraad opeisen, desnoods moet men het Kabinet van de President omsingelen'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt dat er consequenties moeten worden verbonden aan ‘leugens’ die door ministers in De Nationale Assemblee (DNA) worden verkondigd. Hij neemt donderdag 14 februari 2019 in het Dagblad Suriname geen blad voor zijn mond en benadrukt dat Arbeid-minister Soewarto Moestadja openlijk als regeringscoördinator heeft gelogen over de ontslaggeruchten van Glenn Gersie als governor bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

'Het blijkt steeds dat de regering zich van onwaarheden bedient, zeker op het vlak van de Financiën. Er zou eerst geen devaluatie komen, maar het is toch gekomen. Er zou geen monetaire financiering plaatsvinden, maar dat is toch gebeurd. Nu zou Gersie niet ontslagen worden, want het was volgens de coördinator van de regering een roddel. Uiteindelijk is Gersie toch naar huis gestuurd. Laten wij eerlijk zijn; als er iemand is die juist ontslagen moet worden, is dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij en Bouterse zijn de personen die de hele financiële situatie van het land hebben ontwricht. Zogenaamd heette het een wereldcrisis', zegt Jogi.

Gelijk na de vervanging van Gersie bij de CBvS is er een zekere opwaartse beweging in de wisselkoers voor de Amerikaanse dollar te zien op de valutamarkt. Volgens Jogi was bij sommige cambio’s de verkoopkoers woensdag rond de Srd 7,95 en Srd 8. 'De rust die er was is nu verstoord', aldus de VHP’er.

Hij vreest dat de hele financiële sector, die al enige tijd een rust vertoonde, weer zal worden ontwricht met de overname van de zaken bij de CBvS door Hoefdraad. De vrees dat de intentieverklaring tussen de governor en de minister van Financiën om niet monetair te financieren eenzijdig zal worden teruggenomen, wordt nog groter. Volgens hem moet niet uit het oog worden verloren. dat de Financiën-minister tijdens de regering Bouterse-I al de duurste governor was bij de CBvS en uiteindelijk toch een goed opgebouwde monetaire reserve heeft helpen vernietigen. Daarnaast is Hoefdraad de persoon die monetair heeft gefinancierd.

Met een begrotingstekort van meer dan Srd 8 miljard en de miljardenschulden erbij, zal de regering volgens hem niet onderuit komen dan weer monetair te laten financieren. Vandaar dat Gersie als sta-in-de-weg werd gezien.

'Het is een tijdbom. Men verkeert in een situatie waar men niet meer kan lenen, want een uitgelegde kip kan geen eieren leggen. Hoefdraad heeft zoveel geleend, dat niemand meer aan ons wil lenen. Ook bestaat de vrees, dat het obligoplafond zal worden overschreden. Wij zien nu wie de aap is met die scheermes', aldus Jogi.

'Gersie danste niet naar de pijpen van Hoefdraad', vervolgt Jogi. Gersie was tot april 2013 directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden van de CBvS. Hij werd toen door Hoefdraad de laan uitgestuurd. Nadat Gersie in 2016 door Bouterse werd benoemd tot governor en vertrouwen genoot van de bankensector en ondernemers, had Hoefdraad geen keus dan weer samen te werken met Gersie. Volgens de VHP’er mag de samenleving haar borst natmaken voor de aankomende ellende.

'Misschien moet de samenleving tijdens de begrotingsbehandeling komen protesteren bij het DNA-gebouw. Wij moeten het vertrek van Hoefdraad opeisen. Desnoods moet men het Kabinet van de President omsingelen', aldus de politicus.

Politie schiet vluchtende inbraakverdachte in linker bovenbeen

Neergeschoten verdachte en twee kompanen betrapt bij inbraak in handelszaak aan Bonistraat


Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van het Korps Politie Suriname hebben donderdagochtend 14 februari 2019 drie inbrekers aangehouden, de 35-jarige D.W, de 32-jarige S.W. en S.A. (29). 

Dit inbrekerstrio was bezig in te breken in een handelszaak aan de Bonistraat, aldus het korps.

Na een melding gingen leden van het RBTP op onderzoek uit. Bij het zien van de politie maakte D.W. zich uit de voeten. Toen hij sommaties en waarschuwingsschoten negeerde werd gericht op hem geschoten. Daarbij werd hij in zijn linker bovenbeen geraakt. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoert alwaar hij, onder politiebewaking, voor medische behandeling is opgenomen.

S.A. en S.W. zijn door de leden van het RBTP ter voorgeleiding aan een Hulpofficier van Justitie, overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt.

Econoom Richard Kalloe: 'Schijnwelvaart Suriname is gebaseerd op narcoticadoorvoer'

'We leven van de marges van handel in cocaïne'

'Mensen die denken dat Staatsolie de staatskas gaat spekken, gaan lelijk op hun neus kijken'


Rond het thema rol van de informele sector heeft de econoom Richard Kalloe een presentatie verzorgd tijdens een discussieavond van de Kenniskring dinsdag in Lalla Rookh. Zonder enige twijfel maakte hij kenbaar, dat de zogenaamde welvaart die Suriname nog kent, een schijnwelvaart is in stand gehouden door drugshandel. Dit schrijft het Dagblad Suriname donderdag 14 februari 2019.

'Het is belangrijk dat we begrijpen dat wij een soort van schijnwelvaart hebben welke gebaseerd is op de narcoticadoorvoer. Dit zorgt ervoor, dat wij dankzij die marges in staat zijn om een bepaalde hoeveelheid aan importen te betalen en deviezen te genereren. Maar, wat als hieraan een eind komt?', sprak Kalloe. Dat zal voor aanzienlijke consequenties zorgen, aangezien er geen investeringen worden gepleegd in de productiesector.

Volgens Kalloe is datgene wat op een legale wijze bijdraagt aan de staatsinkomsten, afkomstig uit voornamelijk de mijnbouwsector. 'Sinds het jaar 1975 importeren we meer dan we exporteren. Vanaf het jaar 2000 zijn de importen met meer dan 3 miljard Amerikaanse dollar gestegen.

'De exporten van Staatsolie zijn zeer gering. De mensen die denken dat Staatsolie de staatskas gaat spekken, gaan lelijk op hun neus kijken. Wat men wel heeft opgezet, zijn allerlei tjoekoe projecten die allemaal mislukt zijn.'

Kalloe stelde, dat de informele sector, met name de doorvoer van narcotica, een niet weg te denken element is voor de regering om de economie draaiende te houden: de schijnwelvaart van Suriname. 'We leven van de marges van de handel in cocaïne. Als we dat niet doen, gaan we zeker een toekomst hebben als die van Venezuela', aldus Kalloe.

DOE eist dat regering spoedig duidelijkheid verschaft over reden terugtreding governor Gersie

'De CBvS is geen plek om partijpolitiek te bedrijven'

'DOE waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van een onbezonnen leningenbeleid en monetaire financiering'


'In de kwestie waarbij Glenn Gersie governor van de CBvS (Centrale Bank van Suriname) is teruggetreden eist DOE, dat de regering heel spoedig duidelijkheid verschaft aan de samenleving via DNA over de reden van die terugtreding. Wat heeft de gedane evaluatie van het beleid van de governor uitgewezen? 

Verder eist DOE, dat de regering aangeeft hoe de veroorzaakte onrust in de samenleving met deze naar onze mening ondoordachte actie, teruggedrongen zal worden? 

DOE pleit verder voor een onafhankelijk CBvS, waarbij waar noodzakelijk met de andere monetaire autoriteit wordt samengewerkt, om macro-financieel economisch beleid te maken en uit te voeren met als doel: de Surinaamse munteenheid te versterken, economische groei te stimuleren en evenwicht in de economie te bewerkstelligen. 

DOE wijst erop dat de CBvS geen plek is om partijpolitiek te bedrijven. Daar moet de meest kundige, daadkrachtige, dienstbare en integere expert in de leiding zitten. Verkeerde besluiten door de leiding genomen hebben namelijk directe en negatieve gevolgen op de sociaal-economische situatie in de samenleving. Die effecten zijn vaak van langdurige aard en moeilijk te keren. DOE eist transparantie en voornamelijk goed bestuur van deze regering op alle vlakken. Ons onderwijs, de gezondheidszorg, de monetair-economische status van ons land, en nu ook de bewaker van ons geld, worden allemaal omringd door negativiteit. 

DOE waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van een onbezonnen leningenbeleid en monetaire financiering. 

De verschillende belanghebbenden zoals het bedrijfsleven, arbeidersbewegingen, gezinnen en andere maatschappelijke organisaties vraagt DOE om waakzaam te zijn en te blijven op weg naar 2020 en te DOEn wat nodig is om te voorkomen dat Suriname verder in de afgrond wordt geduwd. 

DOE alles met gepaste duidelijkheid en transparantie graag. Laat ons met z’n allen doen wat nodig is.'

Verdachte (39) van verkrachting 13-jarig meisje door Arrestatie Team aangehouden

Man zou in januari 2017 meisje onder bedreiging met een vuistvuurwapen hebben verkracht


Het Korps Politie Suriname bericht donderdag 14 februari 2019, dat de 39-jarige G.V. maandag 11 februari, na verkregen informatie, door het Arrestatie Team op het terrein van het politiebureau Santodorp is aangehouden en overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. 

De man wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting van een 13-jarig meisje onder bedreiging met een vuistvuurwapen in januari 2018.

Het 13-jarig slachtoffer vertelde aan haar vader wat haar was overkomen, waarna men aangifte deed Sinds februari van het vorig jaar werd V. opgespoord door de politie.

V. ontkent het meisje te hebben verkracht.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld. De politie van de afdeling Jeugdzaken is belast met het onderzoek.

Leraren in Colombia opnieuw de straat op om te demonstreren

(Bron foto's: Fecode)
Leerkrachten protesteren tegen geweld, ondermaatse gezondheidszorg en chronische onderfinanciering openbaar onderwijs


De leraren in Colombia hebben hun werk neergelegd en zijn donderdag 14 februari 2019 opnieuw de straat op gegaan om te protesteren tegen geweld, ondermaatse gezondheidszorg en de chronische onderfinanciering van openbaar onderwijs. De leraarsstaking is een terugkerend evenement geworden in Colombia; het onderwijssysteem van het land heeft chronisch geleden onder onderfinanciering en het massaal doden en bedreigen van sociale leiders treft ook leraren, die te vaak een doelwit zijn geworden van illegale gewapende groeperingen, vooral degenen die minderjarigen rekruteren. 

'Dit kan niet blijven gebeuren in het land', vertelde Nelson Alarcon van de lerarenvakbond Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) dinsdag aan de Escuela Nacional Sindical (ENS).


Afgezien van het aanhoudende geweld en stigmatisering, wijzen de leraren een recente campagne af van voormalig president Alvaro Uribe, de politieke beschermheer van president Ivan Duque, die de schoolleraren van het land beschuldigd van het 'indoctrineren' van kinderen. 'De leraren voeden jongens en meisjes op, we onderwijzen hun waarden zodat ze kunnen beslissen om hun eigen beslissingen te nemen. We indoctrineren ze niet', benadrukt Alarcon.

Alsof de voortdurende moorden, bedreigingen en stigmatisering door de heersende partij niet genoeg waren, heeft de regering van Ivan Duque naar verluidt de inschrijvingsdoelen in zijn nationale ontwikkelingsplan gehalveerd en heeft hij zichzelf speciale bevoegdheden gegeven inzake onderwijs. 'We weten niet wat de president gaat doen met die bevoegdheden. Privaat openbaar onderwijs privatiseren? Overhandig het aan particuliere operatoren?', vroeg Alarcon retorisch.


De meest recente zorgen dragen bij aan grieven over chronische verwaarlozing die al jarenlang voorkomen in de onderwijssector. De leerkrachten konden in 2017 onderhandelen over een loonstijging, maar beloftes die werden gedaan om de toegang tot gezondheidszorg, maaltijden voor schoolkinderen en basisonderwijsinfrastructuur te verbeteren, zijn nog steeds niet vervuld.

Ongeveer 15 minuten nadat de kinderen waren vertrokken, kwam het dak van de school van El Mamón in Corozal, Sucre, naar beneden. 

Van de 520 contracten die werden toegekend om scholen te renoveren door de regering van voormalig president Juan Manuel Santos, werden er 430 nooit uitgevoerd, volgens ENS. Het is onduidelijk of het budget van 630 miljoen dollar dat was toegewezen aan onderhoud wordt achtergehouden of is verduisterd.

Als gevolg van de chronische verwaarlozing verslechterden sommige schoolgebouwen tot het punt dat ze moesten worden gesloopt. In andere gevallen krijgen kinderen volgens ENS lessen in 'onwaardige' omstandigheden.

De leraren zijn het beu en gaan voor de derde keer in een jaar de straat op.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Zeker één op de tien Colombiaanse gemeenten heeft geen drinkwater meer door langdurige droogte

391 Gemeenten in heel Colombia kampen met watertekorten 

(Bron foto: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca)

Ten minste één op de tien Colombiaanse gemeenten heeft geen drinkwater meer als gevolg van langdurige droogte veroorzaakt door het weerfenomeen 'El Niño'. Het ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio zei dinsdag 12 februari 2019, dat 108 gemeenten geen drinkwater meer hebben. De krant El Tiempo meldde, dat 391 gemeenten in heel Colombia te kampen hebben met watertekorten, terwijl El Niño naar verwachting tot maart zal doorgaan. 

De Magdelena-rivier, de grootste van Colombia, heeft lage waterstanden tussen Barrancabermeja en Puerto Wilches, waardoor er watertekorten ontstaan ​​in de Caribische regio van het land.

Een van de zwaarst getroffen gebieden is de provincie Noord-Bolivar, waar de gouverneur een openbare noodsituatie heeft uitgeroepen. Santander heeft 12 gemeenten getroffen door tekorten, Boyaca 12, Cordoba 11, Cundinamarca 8, La Guajira 8, Antioquia 7, Sucre 6, en Valle de Cauca 4 en Cesar 3.

Milieu-autoriteiten hebben in december een waarschuwing afgegeven voor El Niño om ervoor te zorgen dat gemeenten noodplannen voor watertekorten hadden.

Minister Ricardo Lozano van ministro de Ambiente vertelde RCN radio vorige maand, dat tot 90% van de rivieren in Colombia lagere waterniveaus hebben als gevolg van El Niño, waardoor de oostelijke vlaktes en de provincies Cauca, Choco, Magdelena het grootste risico lopen.

El Niño is een cyclische periode van tijdelijke opwarming van de oceaanoppervlakten van de Stille Oceaan van Zuid-Amerika tot Australië, resulterend in warmere temperaturen in de regio, met wereldwijde effecten op het klimaat.

Het ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio drong er bij gemeentelijke overheden op aan waakzaam te blijven. Vanwege de aanhoudende hoge temperaturen wordt niet verwacht dat de recente regens de situatie aanzienlijk zullen verbeteren, vooral in het Caribisch gebied in het noorden en de Orinoquia-regio's in het oosten, waar de hoge temperaturen naar verwachting zullen aanhouden.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Tiempo)

Zestig jaar cel voor Colombiaan die 276 kinderen seksueel misbruikte

'Lobo Feroz' schuldig aan verkrachting van kinderen onder 14 jaar en maken van kinderporno


In Colombia heeft een rechter in Bogoto woensdag 13 februari 2019 een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestig jaar voor kindermisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie vergreep hij zich aan minstens 276 kinderen, zo berichtten lokale media. 

Juan Carlos Sanchez Latorre, bijgenaamd ‘Lobo Feroz' ('de Boze Wolf'), werd schuldig bevonden aan onder meer de verkrachting van kinderen jonger dan 14 jaar en het maken en verspreiden van kinderporno.


De meeste feiten dateren van 2007 en 2008 in de noordelijke stad Barranquilla. Sanchez lokte zijn slachtoffers met snoep, geld en speelgoed, waarna hij hen verkrachtte. Hij maakte daarvan ook vaak beelden die hij deelde met een pedofielennetwerk dat onder meer actief was in Mexico.

De man werd eind 2017 opgepakt in Venezuela en uitgeleverd aan Colombia.


In de buurt van winkelcentra en speelzalen zocht hij zijn slachtoffers. 'Zo’n goede speler heb ik nog nooit gezien.' Dat was altijd Sánchez’ openingszin wanneer hij een kind benaderde in een speelzaal. En dan vertelde hij, dat hij een ontwikkelaar was van computerspelletjes en op zoek was naar jonge topspelers die zijn nieuwe games wilden uittesten. Zo kreeg hij zijn slachtoffertjes gemakkelijk mee naar huis.

Eenmaal thuis werden er helemaal geen spelletjes gespeeld. Of toch niet die waarvoor de kinderen waren meegekomen. Wel zíjn spelletjes: verkrachten, folteren, vastketenen en slaan. Tot bloedens toe. Van alles maakte hij opnamen. Om er nadien nog eens van te kunnen genieten. Gruwelijke beelden die op zijn proces als bewijsmateriaal werden gebruikt. Om te verhinderen dat de jongetjes zouden praten, liet hij hen ook foto’s van vermoorde volwassenen zien. 'De ouders van de kinderen die hier al in mijn kelder vastzaten', zei Sánchez tegen de bange jongetjes. 'Als je tegen jouw ouders zegt wat hier is gebeurd, kom ik hen ook vermoorden.' En dat waren geen loze dreigementen: Sánchez heeft effectief een vijftal ouderparen vermoord.

Dat Juan Carlos Sánchez na jaren zoeken toch gepakt is, heeft hij te ‘danken’ aan een Mexicaan aan wie hij de beelden die hij maakte, verkocht. Want Sánchez plaatste de opnames van zijn misbruik op het ‘darknet’ – anonieme delen van het internet. Zo kon hij er nog iets aan verdienen ook.

De Mexicaan met wie hij beelden tegen betaling deelde, wist niet dat de politie zijn cyberhandelingen – onder de naamSadico13 – al langer volgde. Sadico13 werkte altijd vanuit andere internetcafés in de hoop zo onder de politieradar te blijven. Maar, toen hij plots bestanden van een zekere El Lobo Feroz  begon te kopen, had hij de volle aandacht van de Mexicaanse cyberpolitie. Omdat de beelden zo gruwelijk waren. En, omdat het duidelijk elke keer om andere kinderen ging.

Maar, de Mexicaanse politie stond al gauw voor een ander mysterie. Waarom herkende niemand ook maar een van de jongetjes op de foto’s en films? De politie ging nogmaals door alle beelden en dan zagen ze het plots: op één foto stond een straatnaambordje. Daarop is verder gezocht. Het bleek geen straat in Mexico te zijn, maar in Colombia, in de stad Barranquilla. In samenwerking met de lokale politie daar werd gezocht naar de slachtoffertjes. Met succes, want zo is de politie van Barraquilla uiteindelijk uitgekomen bij Juan Carlos Sánchez, de man die ze in 2008 al eens opgepakt hadden voor pedofilie. Toen moesten ze hem bij gebrek aan harde bewijzen laten gaan. Met alle gevolgen van dien.

(Suriname Mirror/BBC/El Comercio/AD/Nieuwsblad/El Espectador)

Tien steden in zuidoost Brazilië getroffen door riviervervuiling na dambreuk Brumadinho

Toxische metalen in het water, waaronder lood en chroom, gedetecteerdTien steden in het zuidoosten van Brazilië lijden door vervuiling van de Paraopeba-rivier na de dambreuk bij een mijn, die bijna drie weken geleden 166 mensen doodde en 155 vermisten achterliet, vermoedelijk overleden, volgens ambtenaren.

Met mineralen doordrenkt slib van de ramp nabij de stad Brumadinho heeft 120 kilometer van de Paraopeba-rivier vervuild en heeft invloed op de steden langs de rivier, aldus het Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) in de getroffen staat Minas Gerais in een rapport.

Ambtenaren hebben de lokale bevolking gewaarschuwd het rivierwater niet te gebruiken om te drinken, dieren te drenken of irrigatie. Milieumaatregelen van de overheid hadden niveaus van toxische metalen in het water, waaronder lood en chroom, gedetecteerd in de eerste 20 kilometer van de lekkage.

IGAM directeur Marilia Carvalho de Melo werd geciteerd door een lokale nieuwswebsite die zei, dat het 'onwaarschijnlijk' was dat het afval zover zou komen als een waterkrachtcentrale op de Sao Francisco-rivier waar de Paraopeba zich mee voedt.

De instorting van de dam van de mijn van de Braziliaanse mijnbouwgigant Vale - de tweede in drie jaar in dezelfde regio waar het bedrijf betrokken bij was - leidde ertoe dat miljoenen tonnen restanten van mijnafval vrij kwamen.

De meeste mensen die werden gedood en vermist waren werknemers in de ijzerertsmijn, waarvan velen lunchen in het cafetaria van de faciliteit, in de schaduw van de dam. Sommige bewoners in de buurt werden ook weggevaagd en begraven onder dikke modder. Reddingsdiensten hebben dagelijks gewerkt om lichamen uit het slib te lokaliseren en terug te halen. Hun laatste bevestigde dodental van 166 op woensdag 13 februari 2019 was een toename van één ten opzichte van de vorige telling een dag eerder. Het aantal vermisten, 155, werd herzien ten opzichte van de vorige telling van 160. Ambtenaren hebben gezegd dat het mogelijk is dat niet alle lichamen van de vermisten worden teruggevonden, waardoor een definitieve eindtelling moeilijk te bepalen is.

Van Vale, 's werelds grootste mijnbouwer van ijzererts, is sinds de ramp een kwart van de beurswaarde weggevaagd doordat investeerders hun aansprakelijkheid, reputatieschade en mogelijk strengere industriële voorschriften in Brazilië wogen.

Vale is een Braziliaans mijnbouwconcern uit Rio de Janeiro. Het is na Petrobras het grootste bedrijf van Brazilië en behoort tot de top van de ijzererts producenten. Vale heeft een notering aan de Bovespa en aan de New York Stock Exchange.

De onderneming werd in 1942 als Vale do Rio Doce (Zoetwater-vallei) opgericht door toenmalig president Getúlio Vargas ten gevolge van de Washington-akkoorden en leverde tijdens de Tweede Wereldoorlog ijzererts aan de Amerikaanse oorlogsindustrie. Vijfenvijftig jaar later werd Vale do Rio Doce geprivatiseerd waarna in 2007 de naam van het bedrijf werd ingekort tot Vale.

Het bedrijf ontgint, bewerkt en produceert metalen zoals onder meer ijzererts, nikkel, bauxiet, aluminium, chroom, koper en titaan. Veruit het belangrijkste product is ijzererts en dit maakt zo’n driekwart van de totale omzet uit. Nikkel staat op een tweede plaats met een omzetaandeel van ruim 10%. Het heeft verder een belang in de Moatize steenkolenmijn in Mozambique in samenwerking met het Japanse bedrijf Mitsui & Co. Deze mijn kwam medio 2011 in productie en zal een uiteindelijke capaciteit hebben van 22 miljoen ton steenkool per jaar.

Vale exploiteert mijnen in Brazilië maar ook in Angola, Argentinië, Australië, Canada, Mongolië en Zuid-Afrika. Het is werelds grootste producent van ijzererts. (lees hier meer over Vale)

(Suriname Mirror/France24/AFP)

Bulgarije blokkeert financiële overdrachten van Venezolaans staatsoliebedrijf PdVSA naar bankrekeningen

'We hebben vastgesteld dat er geldtransfers vanuit Venezuela plaatsvonden, namelijk van PdVSA'


Bulgarije heeft overdrachten geblokkeerd van verschillende bankrekeningen die miljoenen euro's hebben ontvangen van Venezuela's door de staat gerunde oliemaatschappij PdVSA (Petroleos de Venezuela S.A.), zeiden veiligheidsambtenaren woensdag 13 februari 2019.

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido nam het voorzitterschap van het land drie weken geleden aan, met het argument dat de herverkiezing van Nicolas Maduro vorig jaar een schijnvertoning was. De Verenigde Staten en de meeste westerse landen, waaronder Bulgarije, hebben Guaido erkend als het legitieme staatshoofd, maar Maduro behoudt de steun van Rusland en China en de controle over staatsinstellingen.

Na een tip uit de VS controleerden de Bulgaarse veiligheidsdiensten de rekeningen bij een lokale bank van een man die verschillende nationaliteiten had, inclusief een Bulgaarse, aldus de Bulgaarse hoofdaanklager Sotir Tsatsarov.


Het geld dat op de rekeningen kwam, werd naar buitenlandse rekeningen gestuurd, vertelde Tsatsarov aan verslaggevers na een ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur in Sofia. 'We hebben vastgesteld dat er geldtransfers vanuit Venezuela plaatsvonden, namelijk van de staatsoliemaatschappij van Venezuela naar deze rekeningen', vertelde Tsatsarov aan verslaggevers.

'Alle maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen, dat de fondsen die nog in de rekeningen zitten, die niet in kleine bedragen zijn, volledig onder onze controle zijn en het land niet op valse gronden verlaten', zei hij.

Er zijn miljoenen euro's in de rekeningen, volgens het hoofd van de nationale veiligheidsdienst, Dimitar Georgiev, die zei dat de Bulgaarse Centrale Bank meewerkte aan het proces. Officieren van Justitie zullen alle overmakingen van en naar deze rekeningen bekijken alvorens te beslissen of ze witwasheffingen willen heffen, zei Tsatsarov, eraan toevoegend dat de bank zelf niet onder verdenking stond.

'Onze regering werkt nauw samen met Bulgarije en andere leden van de Europese Unie om ervoor te zorgen dat de rijkdom van de bevolking van Venezuela niet wordt gestolen', zei de Amerikaanse ambassadeur in Sofia, Eric Rubin, na de bijeenkomst.PdVSA wil de export naar plaatsen als India verhogen als Amerikaanse sancties, bedoeld om de stroom vreemde valuta naar Maduro's regering af te snijden, de leveringen naar de Verenigde Staten en Europa vertragen.

(Suriname Mirror/Reuters/Washington Post/Twitter)

Cuba beweert dat op Caraïbische luchthavens omgeving Venezuela VS Special Forces zijn gearriveerd

'Militaire transportvluchten uit VS geland op Puerto Rico, Dominicaanse Republiek en op andere strategisch gelegen Caraïbische eilanden'


Cuba heeft naar eigen zeggen vastgesteld dat op verschillende Caraïbische luchthavens in de omgeving van Venezuela Amerikaanse Special Forces zijn gearriveerd. 

Tussen 6 en 10 februari landen er vanuit de VS militaire transportvluchten op de Puerto Ricaanse luchthaven Rafael Miranda, de luchtmachtbasis San Isidro in de Dominicaanse Republiek en op andere 'strategisch gelegen Caraïbische eilanden, luidt het in een verklaring van het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.


De vluchten waren opgestegen van Amerikaanse legerbases van waaruit de Special Forces en mariniers opereren. Die troepen worden door de VS ingezet voor 'geheime operaties, zoals bijvoorbeeld tegen leiders van andere landen', gaat het verder.

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez concludeert hieruit, dat de VS 'een als humanitaire interventie vermomd militair avontuur in Venezuela' voorbereidt.

In de Venezolaanse politieke crisis schaart het linkse Cuba zich, net zoals Bolivia en Nicaragua, aan de kant van staatsleider Nicolás Maduro. Heel wat andere Latijns-Amerikaanse landen steunen daarentegen de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó en willen dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden in Venezuela.

(Suriname Mirror/radio.uchile.cl/Belga/Twitter/Reuters/Granma)

Econoom Richard Kalloe: 'Al geef je de VHP alle 51 zetels, ze gaan niets kunnen doen'

'Nu men in de oppositie zit, heeft men plotseling verstand gekregen?'


Tijdens een discussieavond van de Kenniskring dinsdag in Lalla Rookh heeft econoom Richard Kalloe zijn gedachten de vrije loop gelaten over de politieke capaciteiten van de Surinaamse politieke partijen. Hij stelt dat geen enkele politieke partij in staat is de ellende, die gecreëerd is door de huidige machthebbers, op te ruimen, ook de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) niet. 

'Al geef je de VHP alle 51 zetels, ze gaan niets kunnen doen. Toen de VHP in de regering zat, hebben ze bewezen dat ze niets kunnen presteren, ze hebben geen enkel exportproject opgezet. Niets, nada. Nu men in de oppositie zit, heeft men plotseling verstand gekregen? Pas als je in de coalitie zit, moet je aantonen wat je in huis hebt', waren de woorden van Kalloe, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 14 februari 2019.

Hij aarzelde niet om mee te delen, dat bij de Surinaamse politici vanaf de soevereiniteit in 1975 het besef ontbreekt, dat politiek een instrument is om het land op te bouwen. Hij vervolgde dat betere tijden voor Suriname een luxe is die in ieder geval niet in het jaar 2020 zal komen aanwaaien. Dit, vanwege de accumulatie van de problemen in vrijwel alle sectoren.

'Er is geen enkel lichtpunt. U droomt dat er in 2020 een oplossing zal komen en u zult nog heel lang blijven dromen.'

Als voormalige minister van Handel en Industrie en Openbare Werken ziet Kalloe graag dat er een einde komt aan de 'monkey business'. De huidige economische strategie van de regering typeert Kalloe als 'monkey business', die bij een voortzetting hiervan ‘Suriname zal transformeren naar een variant van de noodtoestand in Venezuela’.

Als enige uitkomst ziet Kalloe dat alle krachten gebundeld worden op basis van een minimumprogramma voor sanering/hervorming van de economie, alsook grondwettelijke/constitutionele hervormingen te realiseren.

Boy Guardiola is de nieuwe voorzitter van nationaal advies- en monitoringsorgaan hennepteelt

Directrice Andjeniedevi Autar treedt af vanwege gezondheidsredenenBoy Guardiola is de nieuwe voorzitter van het nationale advies- en monitoringsorgaan wetenschappelijk onderzoek hennepteelt. De overige leden blijven in functie. Andjeniedevi Autar is ingaande 1 februari vervangen. In december 2018 werd zij benoemd als voorzitster van dit orgaan, maar bij brief aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft zij te kennen gegeven vanwege gezondheidsredenen haar functie niet meer te kunnen uitoefenen. 

De minister benadrukt het belang van dit instituut. Hij gaf aan dat de hennepteelt wereldwijd in opmars is, welke ook grote voordelen kan hebben voor de Surinaamse economie. Er moet volgens Elias daarom ervoor gewaakt worden, dat er geen illegaliteiten bedreven zullen worden met de verleende vergunningen.

Dit adviesorgaan heeft tot taak het opzetten van een monitoringssysteem om adequate controle uit te kunnen oefenen op de middelen en chemische stoffen die expliciet bij wet genoemd zijn. De chemische stoffen komen voor op de bij deze wet behorende lijsten I, II en III, alsmede op de mengsels hiervan.

Verder heeft het orgaan ook tot taak het adviseren van de minister over de verplichtingen voortvloeiende uit de verdragen. Ook adviseert het orgaan over de ontwikkelingen rond de nationale en internationale drugscriminaliteit. Het instituut fungeert als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties over de in de wet geregelde onderwerpen en doet verplichte rapportages.

Wisselkoers voor de Amerikaanse dollar plotseling gestegen

'Als je Gersie wegforceert, kan dat alleen zijn, omdat je van plan bent boze dingen te doen'


De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar is gisteren gestegen naar Srd 7,95, terwijl die dinsdag nog tussen de Srd 7,70 en 7,75 lag. De opwaartse beweging van de wisselkoers houdt volgens velen verband met het dinsdagavond aan de kant zetten van Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) door president Desi Bouterse. 

Een 'zegsman uit het financiële circuit' beweert vandaag, donderdag 14 februari 2019, in de Ware Tijd,  dat er ronduit paniek is ontstaan op de financiële markt. Hoewel er hardnekkige geluiden waren, is het ontslag van Gersie als een bom ingeslagen.

'Het is een integere man die vertrouwen inboezemde. Als je hem dan wegforceert, kan dat alleen zijn omdat je van plan bent boze dingen te doen.' Maar, de bron ziet de koersstijging niet als gevolg van alleen het wegsturen van Gersie. Hij geeft aan, dat de sociaaleconomische situatie al geruime tijd aan het verslechteren is en dat de situatie 'minder fraai' maakte.

Daarbovenop kwam, dat de banken cash-opnamen van valuta limiteren. 'Kennelijk hadden zij reeds hun risicoanalyse gemaakt en gemeend dit te moeten doen. Nu echter dit bijna gelijk valt met het ontslag van de governor, is de beer los. Iedereen is paniekerig geworden.'

Er is woensdag vrijwel geen geldhandel geweest, omdat iedereen de kat uit de boom kijkt. De deskundige denkt dat de koers voor de dollar nog verder zal stijgen. Opvallend genoeg is de koers voor de euro hetzelfde gebleven. Dat verklaart de man door het feit, dat euro's nu niet echt gewild zijn. Sedert het debacle met de aangehouden miljoenen in Nederland heeft die munt moeten inboeten. 'Ik denk dus niet dat we veel verschuiving daar zullen zien.'

Groep van dertien gevangenen in SDKK verliest rechtszaak tegen het Land Curaçao

Gedetineerden klagen over rioolproblematiek, vliegen- en muskietenplaag en ondraaglijke stank


De groep van dertien gevangenen die onlangs een zaak heeft aangespannen tegen het Land om zo verbetering te eisen van de leefomstandigheden binnen de gevangenis, is gisteren van een koude kermis thuisgekomen. De vordering voor een spoedige en permanente oplossing door het Land is gisteren door het gerecht afgewezen, zo schrijft vandaag, donderdag 14 februari 2019, het Antilliaans Dagblad.

De gedetineerden - waaronder ook oud-premier Gerrit Schotte en de voor seksueel misbruik veroordeelde pastor Orlando Balentina - voerden aan dat de rioolproblematiek bij detentiecentrum Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) dusdanig slecht is, dat zij last ondervinden van een vliegen- en muskietenplaag en een ondraaglijke stank en overlast van ongedierte.

Het rioolprobleem heeft - zo stelde raadsvrouwe Lizaima da Costa Gomez, die de gedetineerden vertegenwoordigt – als gevolg dat er in de cellen ernstige defecten/gebreken zijn in de sanitaire infrastructuur met als gevolg onhygiënische situaties in de cellen. In haar beoordeling staat het gerecht stil bij de centrale vraag of er sprake is van dusdanige slechte sanitaire omstandigheden dat sprake is van schending van artikel 3 van het EVRM, zoals aangevoerd door de verdediging.

De gedetineerden hebben tijdens de behandeling van de zaak aangegeven dat de toiletpotten in hun cel verstopt zijn en dat bij het doorspoelen het water, met daarin urine en fecaliën, naar boven komt en de cel instroomt en dat er sprake is van een afschuwelijke geur.

'We moeten voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s inzake toekomst Isla' - Curaçao

Premier Eugene Rhuggenaath houdt zijn nationale rede over de toekomst van de raffinaderij


'We moeten voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s.' Dat was de kern van de boodschap van premier Eugene Rhuggenaath gisteravond tijdens zijn nationale rede over de toekomst van de raffinaderij, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 14 februari 2019.

Met minder dan elf maanden te gaan, tot het einde van het jaar en daarmee het einde van het leasecontract met het Venezolaanse PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), zet Rhuggenaath nu alles op een rijtje. Zo stond hij stil bij de teleurstelling door het afhaken van Motiva (de voorkeurskandidaat voor de overname), maar ook bij de andere kandidaten, waaronder huidige exploitant PdVSA.'We zijn bereid met PdVSA te onderhandelen om ook in de nabije toekomst de raffinaderij te beheren. De voorwaarde is hierbij dat serieus wordt onderhandeld en dat gesproken moet kunnen worden over nieuwe, voordeligere termijnen', aldus de premier.

Voor PdVSA is de raffinaderij op Curaçao het meest dichtbij om de ruwe olie te raffineren, zeker nu de raffinaderijen in het noodlijdende Venezuela niet optimaal functioneren. Maar, zo waarschuwt Rhuggenaath: PdVSA heeft op dit moment zelf moeite om olie uit Venezuela te krijgen en er liggen verschillende beslagen op tegoeden van het staatsoliebedrijf en olietankers.

Minister Noersalim waarschuwt weer eens voor 'fake posts' op social media - Regering vreest nep-berichten in aanloop naar 2020-verkiezingen...

'Nep-berichten via social media kunnen nadelige gevolgen hebben binnen de samenleving'

- 'Regering dreigt na te gaan of te achterhalen wie de personen zijn en de nodige maatregelen tegen hen treffen'
- Neemt aantal nep-berichten niet af wanneer regering effectief, deugdelijk beleid voert dat ten goede komt aan het volk?


'Fake posts' van de afgelopen dagen, waarin bekend werd gemaakt dat 14 februari een nationale vrije dag zou zijn, zijn dus nep. De afgelopen periode waren 'fake post' aanvallen niet alleen gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook andere ministers zijn er vaak slachtoffer van geworden. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken uit woensdag 13 februari 2019 via het Nationaal Informatie Instituut (NII) zijn bezorgdheid door aan te geven, dat de nep-berichten via social media nadelige gevolgen kunnen hebben binnen de samenleving. 

'Naarmate de verkiezingen naderen zullen er meer van deze excessen plaatsvinden, daarom is het ten strengste verboden om zich voor te doen als een bepaalde instantie zoals een ministerie', stelt de bewindsman aan.

'De procureur-generaal (pg) zal worden ingelicht over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de fake-berichten, zodat de pg onderzoek kan doen instellen naar de identiteit van deze onruststokers en de nodige maatregelen kan treffen.'

Binnen de gemeenschap zijn er heel wat vragen gerezen over de echtheid van de berichtgeving, omdat hiervoor al sprake was bij de viering van het Divali-feest; Hierbij werd niet alleen de handtekening van de minister gekopieerd, maar ook werd er niet voor geschroomd het brievenhoofd na te bootsen. Dit zorgt voor verwarring binnen de samenleving.

De minister doet een beroep op de mensen die zich bezighouden met deze smaakloze grappen, om ermee op te houden. De regering zal het niet hierbij laten, maar zeker nagaan of achterhalen wie de personen zijn en de nodige maatregelen tegen hen treffen.

De gemeenschap wordt op het hart gedrukt om de officiële kanalen te blijven volgen als het gaat om berichtgevingen van de verschillende ministeries of andere departementen van de overheid. De minister noemt het Nationaal Informatie Instituut (NII) het officiële overheidsinformatiekanaal. Noersalim beweert, dat 'de krant' ook een betrouwbare bron van berichtgeving door de overheid is....

Zeven nieuwe rechters beëdigd

'Het wenselijke minimum aantal rechters is gesteld op 40' - Aantal is nu 26

(Bron foto's beëdiging: Nationaal Informatie Instituut'
Bouterse: 'In onze rechtsstaat is het van belang, dat de burger zijn of haar rechtsgevoel optimaal kan bevredigen'


Oud-procureur-generaal en ex-minister van Justitie en Politie, Soebhas Punwasi, is door president Desi Bouterse gisteren beëdigd als lid van het Hof van Justitie. De voormalige openbare aanklagers Maureen Dayala, Eric Rudge, Duncan Nanhoe, Lydia Ravenberg, de rechtsgeleerden Clayton Wallerlei en Jimmy Kasdipowidjojo zijn benoemd als leden plaatsvervangers. Zij worden op 22 februari door het Hof van Justitie in een buitengewone openbare zitting geïnstalleerd, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 14 februari 2019.

De negentien rechters bij het Hof van Justitie hebben, zoals waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks eerder aankondigde, versterking gekregen. Het aantal rechter komt met deze benoeming op 26. Het wenselijke minimum is volgens Rasoelbaks gesteld op 40. Dit aantal wil hij in drie tot vijf jaar realiseren.

'Een rechter is iemand die veel kennis heeft van het recht. Een rechter kent de samenleving goed en heeft het vermogen om juiste beslissingen te nemen omtrent de aan hem of haar voorgelegde delicten. Van de rechter wordt geëist dat die van onbesproken gedrag is, integer en betrouwbaar is, en ook objectief en onpartijdig', zei president Bouterse, die de nieuwe rechters toesprak na hun beëdiging.

De president merkte op, dat de invulling van rechtsprekende posities geen eenvoudige zaak is. 'En in onze rechtsstaat is het van belang dat de burger zijn of haar rechtsgevoel optimaal kan bevredigen. Door het bestaande tekort aan rechters komen rechtzoekenden nog steeds niet op tijd aan hun beurt, om het zo simpel uit te drukken.'

Bouterse zei ook, dat het Hof van Justitie, het instituut dat symbool staat voor rechtszekerheid, met deze beëdigingen weer een aanvulling krijgt om vlot voort te gaan met de rechtspraak.

Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks is bijzonder blij met de beëdiging van zeven rechters. Rasoelbaks zegt dat niet over één nacht ijs is gegaan. Ongeveer twee jaar geleden is het project opgestart. Binnen deze tijdsduur is gezamenlijk werk verricht tussen de uitvoerende én de rechtelijke macht. Het Hof van Justitie heeft geïdentificeerd en alles in het werk gesteld om 'de crème de la crème' uit de groep juristen te krijgen die direct inzetbaar is. Rassoelbaks verwacht snellere en betere rechtspraak.

Met de introductie van de mensen in het systeem kan ook in de civiele sector de kleine handelsrol, die sinds januari is geïntroduceerd, worden bemenst. De Hof-president geeft aan, dat met name de handelszaken tot een bedrag van Srd 20.000 bij de kleine handelsrol op snelle wijze afgerond kunnen worden. Ook arbeidszaken ter beslechting, verklaringsprocedures en huurkwesties worden sneller afgehandeld. 'De burger heeft er belang bij dat zaken snel verlopen en snel hun beslag krijgen, dat snel het vonnis beschikbaar is.'

Naast de aanwas van rechters is capaciteitsuitbreiding van de ondersteunende diensten ook belangrijk. Op het moment dat het vonnis is uitgesproken zal het ook snel naar de mensen moeten gaan, benadrukt Rasoelbaks.

De voormalige Officieren van Justitie zijn geselecteerd op basis van hun kunde, integriteit en attitude, legt Rasoelbaks uit. Deze mensen zaten in het verleden aan de andere zijde van de tafel, naast de rechter. Zij kennen het rechtssysteem en weten hoe de beslissingen eruit rollen.

'De mensen moeten hun entree maken en waar er gewerkt wordt kunnen er inzichtsverschillen bestaan over de toepassing van het recht. Daarvoor heb je de hogere rechter, het hoger beroep. Met de aanwas van de nieuwe rechters zal ook het hoger beroep, met name het strafrecht, worden gereorganiseerd', stelt Rasoelbaks. 'Hierdoor zullen appellen sneller naar boven gaan, zodat die zaken snel behandeld kunnen worden en als er misslagen zijn gemaakt deze kunnen worden gecorrigeerd.'

Minister Hoefdraad: 'Collega Soewarto Moestadja heeft niet gelogen in De Nationale Assemblee'

'Ik kan niet meewerken aan geruchten'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt vandaag, donderdag 14 februari 2019, op Starnieuws, dat zijn collega Soewarto Moestadja van Arbeid, niet heeft gelogen in De Nationale Assemblee. Toen de minister als regeringscoördinator vorige week vrijdag zei, dat het om roddel ging - geruchten over een aanstaand vertrek van Gersie -, was de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, nog in functie. Hoefdraad was toen in het buitenland. 

De minister legt uit, dat er geen onrust kan worden gecreëerd in de samenleving. 'Wij kunnen niet speculeren in De Nationale Assemblee of in de pers of de governor wel of niet aanblijft. Dit is geen spelletje. Op de dag van de uitspraken was de functie van de governor niet ter discussie binnen de regering. Mijn collega heeft correct geantwoord', beweert Hoefdraad.

Op de vraag of Hoefdraad niet wist dat de functie van Gersie wankel was, antwoordt hij dat hij niet kan meewerken aan geruchten.

'De situatie kon nog alle kanten opgaan. Pas dinsdag is in een gesprek tussen president Bouterse en de governor een besluit genomen dat hij terugtreedt. De knoop is dinsdagavond doorgehakt. Toen is terstond ook via officiële kanalen de samenleving op de hoogte gesteld van het besluit', zegt de bewindsman.

Glenn Gersie draagt taken als governor Centrale Bank over aan directrice Ingeborg Geduld-Nijman

Minister Hoefdraad: 'De verzekering is gegeven dat er een waardige opvolging zal komen'


Glenn Gersie zal morgen zijn taken als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) overdragen aan directrice Ingeborg Geduld-Nijman. Zij is als oudste directeur in jaren volgens de Bankwet aangewezen om waar te nemen in de functie van governor. Dit zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vandaag, donderdag 14 februari 2019, op Starnieuws. 

De bewindsman heeft gisteren een gesprek gehad met Gersie over de overdracht van zijn functie, zoals in een onderhoud met president Desi Bouterse is afgesproken, dinsdagavond. Hoefdraad heeft ook gesproken met de Raad van Commissarissen bij de CBvS, de Surinaamse Bankiersvereniging, bondsvoorzitter Robby Berenstein en diverse kopstukken uit de financiële sector.

'De verzekering is gegeven dat er een waardige opvolging zal komen', zegt de minister. Er zal correcte afstemming van fiscaal en monetair beleid zijn. Conform de Bankwet zal de CBvS haar functies blijven vervullen.

Regering weigert in te gaan op reden afzetten governor Gersie

'Wij vragen het volk om vertrouwen te blijven hebben in de leiding van het land'

Hoe kan het volk 'de leiding' vertrouwen als die geen openheid van zaken geeft....


'Het benoemen en ontslaan van de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is een aangelegenheid van de regering en het prerogatief van de president van de republiek Suriname. Uit egards voor het instituut van de governor van de CBvS wensen wij niet in de finesses te treden over de beëindigde samenwerking.' Woorden van de regering in een verklaring vandaag, donderdag 14 februari 2019 via het Nationaal Informatie Instituut

'Wij wensen wel de samenleving gerust te stellen dat de regering haar monetaire verantwoordelijkheden bijzonder serieus neemt. Wij wensen u aan te geven dat de regering na ampele overwegingen en rijp beraad is overgegaan tot deze ingreep. De regering verzekert het Surinaams volk en alle relevante actoren en instituten dat zij zich bewust is van haar verantwoordelijkheden jegens de natie en haar plichten binnen het monetair gebeuren.'

'De regering verzekert u dat het landsbelang te allen tijde zal prevaleren boven elk ander eng belang. Wij vragen het volk om vertrouwen te blijven hebben in de leiding van het land en benadrukken dat wij de ingeslagen weg van economisch herstel onvermoeibaar zullen vervolgen. Wij rekenen op uw ondersteuning in het dragen van deze collectieve verantwoordelijkheid.'