zondag 22 maart 2020

NPS: 'Nieuwe wet Controle Valutaverkeer en Transactie kantoren op dubieuze wijze door NDP in holst van de nacht aangenomen'

'Gedreven door uiterst populistische motieven heeft NDP wet goedgekeurd, die behoorlijk functioneren financiële sector verder zal ontwrichten'


'De NPS heeft kennis genomen van de nieuwe wet Controle Valutaverkeer en Transactie kantoren, die op dubieuze wijze door de NDP in het holst van de nacht van 20 op 21 maart 2020 in DNA (De Nationale Assemblee) is aangenomen. 

Als partij, die kan bogen op decennia lange ervaring in het oplossen van de immense sociaal-economische problemen, waarin NDP-regeringen ons land telkens weer stort, maakt de NPS zich ernstige zorgen over de ingrijpende gevolgen, die de afkondiging van deze wet met zich zal brengen voor burgers en bedrijven. 

Daargelaten dat de wet mogelijk een paniek reactie bij het publiek en, met name de rekeninghouders bij de banken zal kunnen veroorzaken, dreigt ook het gehele economisch leven in ons land verder ontwricht te raken, door deze kortzichtige en ondoordachte handeling van de NDP fractie, ondersteund door de regering van president D.D. Bouterse. 

Gedreven door uiterst populistische motieven, heeft de NDP een wet goedgekeurd, die het behoorlijk functioneren van de financiële sector verder zal ontwrichten, waarmee ook het fragiele vertrouwen dat het publiek nog heeft in de algemene banken, volledig teniet wordt gedaan. De kennelijke bedoeling van de haastig aangenomen wet is om nog voor de algemene verkiezingen het volk valselijk te kunnen voorhouden dat hoegenaamd kordaat is opgetreden tegen de vlucht, die de wisselkoers van vreemde valuta door het incompetente beleid van de regering Bouterse heeft genomen. 

De regering en haar volgzame coalitie hebben kennelijk echter onvoldoende geleerd uit hun financiële misslagen van het verleden en beseffen onvoldoende dat de wisselkoers zich onder de huidige omstandigheden, niet laat dirigeren door een wet. De bron van de vlucht van de wisselkoers is gelegen in het structurele wanbeleid van de regering, in het bijzonder de minister van Financiën; het funeste beleid van de Centrale Bank; de geïnstitutionaliseerde corruptie en de onrechtmatige toe-eigening van de kasreserves door de staat. 

De harde ervaring is, dat onder NDP regeringen (1980-1987, 1990-1991, 1996-2000, 2010-2020), steeds weer een aanslag wordt gepleegd op de waarde van de Surinaamse munten, het privévermogen van de burgers, die na harde arbeid de waarde van hun spaargelden en pensioenen steeds weer zien verdampen. Vooral seniore burgers, die horen te genieten van hun pensioen, lopen de kans opnieuw te worden gedegradeerd tot bedelaars. 

Met de recent goedgekeurde wet Controle Valutaverkeer en Transactie kantoren zal het aanbod van vreemde valuta verder afnemen, met als gevolg dat er hierdoor een nog grotere zwarte markt ontstaat, met een koers die de huidige straatkoers van Srd 17,50 voor de US dollar, ruim overstijgt. 

Al deze effecten zullen een negatieve impact hebben op de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid en leiden tot een verdere verarming van ons volk. De Centrale Bank van Suriname heeft al een negatief eigen vermogen en zal bij het wankelen van de algemene banken, niet de middelen hebben om deze banken de reddende hand te bieden. Ons heel financieel-economisch bestel dreigt dus in elkaar te storten. 

Gelet op de traumatische schokken, die het volk nu reeds moet incasseren als gevolg van de Corona-crisis, alsmede de op ons afkomende dreigende wereld recessie, kan de goedkeuring van deze ingrijpende wet als zeer onverantwoordelijk en zeer onmaatschappelijk worden gekenmerkt. 

Gegeven de omstandigheden, zou de regering zich in dit tijdsgewricht daarom hoofdzakelijk moeten richten op de Corona-crisis en de mogelijke gevolgen van de op ons af komende wereldrecessie. Het is daarom geboden dat alle resources in onze samenleving worden gemobiliseerd om het hoofd te bieden tegen de werkelijke problemen, waarmee het Surinaamse volk te kampen heeft. Er is geen tijd voor gelegenheidswetgeving en onderonsjes, gericht op korte termijn politiek gewin en het strelen van het persoonlijke ego van de President die zogenaamd de koers zou droppen. 

De NPS roept daarom de President van de Republiek Suriname op om i.o.m de betrokken maatschappelijke groeperingen en in het belang van vooral zij die geen waardevaste inkomens hebben, zijn verantwoordelijkheid in deze te nemen en de wet Controle Valuta verkeer en Transactiekantoren te heroverwegen en vooral niet af te kondigen. 

Paramaribo, 22 maart 2020 
Namens de NPS 
Dr. G. Rusland'

Politie Commewijne vindt 26 vuilniszakken met daarin 8.000 zeeschildpadeieren

Eieren in rivier gedumpt en dienen als voedsel voor dieren in de rivier


De politie van Commewijne heeft M.N. afgelopen donderdag gearresteerd nadat bij hem huis bij deze verdachte 26 vuilniszakken met daarin 8.000  zeeschildpadeieren in beslag waren genomen. De verdachte heeft deze eieren met zijn vrachtwagen getransporteerd naar zijn woning, aldus het Dagblad Suriname zondag 22 maart 2020. 

In het belang van het onderzoek heeft de politie zowel de eieren en de vrachtwagen in beslag genomen. Hangende het onderzoek is de man in verzekering gesteld. Hij kan in vrijheid worden gesteld indien die bereid is om de opgelegde boete, vastgesteld door het Openbaar Ministerie, te betalen. Het onderzoek duurt voort.

Volgens de jachtopzieners was dit het eerste geval voor dit jaar. De in beslag genomen zeeschildpadeieren werden dezelfde dag door de jachtopzieners vernietigd. Volgens hen zijn deze eieren in de rivier gedumpte en dienen als voedsel voor de dieren in de rivier.

Deze eieren werden op deze wijze vernietigd te Mariënburg, na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie.

Het gebied staat regelmatig onder bewaking, maar de stropers zijn bijzonder alert en ze zijn jachtopzieners steeds een stapje voor. De stropers weten precies waar en wanneer zij op jacht kunnen gaan. Het gebied is uitgestrekt en daardoor kunnen de jachtopzieners niet overal op het juiste moment aanwezig zijn. Het is het gehele jaar door strafbaar gesteld om zeeschildpad eieren te rapen.

De jachtopzieners stellen dat het niet gemakkelijk is om de stroperij te bestrijden. 'Wij doen heel goed ons best en we werken ook nog onder zeer moeilijke omstandigheden.'

PRO en Amazone Partij Suriname (APS) vinden elkaar om samen te werken

'Visie en ideologie raakvlakken solide basis voor duurzame politieke constructie'De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) en de Amazone Partij Suriname (APS) hebben na een serie open gesprekken vastgesteld dat er qua visie en ideologie raakvlakken zijn die een solide basis vormen voor een duurzame politieke constructie. Partijen zullen de komende dagen en weken gezamenlijke activiteiten ontplooien en de samenleving daarover informeren, zo laten ze zondag 22 maart 2020 in een persbericht weten. 

'Ook zullen PRO en APS blijven werken aan het construeren van een zo groot mogelijk politiek draagvlak om aan de roep van de kiezers tot samenwerking te voldoen. 

De respectievelijke besturen van de PRO en de APS doen een nadrukkelijk beroep op de gemeenschap om dit initiatief ten volle te ondersteunen. Beide partijen hebben in hun ideologie en partijdocumenten behoud van de natuur, het milieu, de ecologie, flora en fauna als meest eminente speerpunten staan. In de PRO met 'recht' als een van haar fundamentele grondslagen, ziet de APS een solide fundament om de verschillende rechten van de inheemsen te doen erkennen en te verwezenlijken en om samen voor hen duurzame ontwikkeling te helpen brengen. 

De APS heeft als ideologie het ecologisme welke brede raakvlakken heeft met de ontwikkelingsvisie van de PRO. Beide partijen zien hiervoor de groene economie als juiste vehikel om daaraan concreet invulling te geven, waarbij het de bedoeling is dat economische activiteiten géén dan wel zo min mogelijk schade aan het milieu veroorzaken. 

De PRO en de APS stellen zich als politiek platform beschikbaar om samen met eensgezinde politieke partijen te gaan voor duurzaam welzijn van onze gehele natie. Wij sluiten dus niemand uit!   

Thans is alom bekend dat met de huidige economische activiteiten in het binnenland aan de natuur en de gezondheid van de binnenlandbewoner, ernstige schade wordt toegebracht. Dit politieke platform zal bij regeerverantwoordelijkheid onmiddellijk actie ondernemen om de vernietiging die zich nu in onze binnenlanden voltrekt, met als gevolg onherstelbare verstoring van de ecologische balans, een halt toe te roepen.'

Uitgaansplek Waterkant in Paramaribo op slot van zes uur 's avonds tot zes uur 's morgens

'Alle openbare vermake- lijkheden zijn stopgezet, ook tourbussen mogen niet rijden'


Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost heeft zondagmiddag 22 maart 2020 tijdens de dagelijkse persconferentie van het Covid-19 Managementteam bekendgemaakt, dat de horeca-units aan de Waterkant in Paramaribo tegenover de Centrale Bank van Suriname tot nader order van zes uur 's avonds tot zes uur 's morgens gesloten zullen zijn. 

De beperking van Waterkant was één van de nieuwe, verscherpte maatregelen die Nerkust zondag aankondigde. Hij deed ook een beroep op de samenleving om thuisfeestjes en huwelijken te verschuiven naar een nader te bepalen datum.

Hij herinnerde eraan, dat 'alle openbare vermakelijkheden' zijn stopgezet. Daartoe behoren volgens hem ook de tourbussen.

Nerkust zei verder, dat de markt van de Jodenbreestraat per zaterdag is stopgezet. Het gaat om iedereen die er verkoopt. Alle andere markten zijn wel open. Hij noemde onder meer de Kwattamarkt, de markt van Leiding en die van de Indira Gandhiweg als plekken waar 'onder een bepaalde bezetting' het publiek in de gelegenheid is om groenten, fruit en andere zaken te kopen

Weggelopen meisjes van 16 en 13 jaar kraken woning om seksdiensten aan te bieden

Meisjes zijn enkele weken geleden van huis weggelopen

13-Jarig meisje is vanuit Frans-Guyana illegaal Suriname binnen gekomen...


Het Korps Politie Suriname bericht zondag 22 maart, dat de politie van het bureau Latour op woensdag 18 maart de 16-jarige B.B. en de 13-jarig C.O. heeft aangehouden, omdat zij de woning van iemand gekraakt hadden. 

Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen, dat de meisjes enkele weken geleden van huis zijn weggelopen. Het vermoeden bestaat dat zij aan commerciële seks deden in het huis, omdat in de avonduren verschillende mannen ter plaatse verschenen.

De meisjes hadden de woning van een vrouw gekraakt die momenteel in het buitenland verblijft. Een zus van de eigenaresse van de woning deed aangifte bij de politie.

De meisjes waren de woning binnen gedrongen na het openbreken van een toegangsdeur.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de meisjes in verzekering gesteld door de politie.

Vervolgens bracht de politie de moeder van het 16-jarig meisje in beeld. Haar moeder verklaarde, dat haar dochter het tot een gewoonte heeft gemaakt om van huis weg te lopen. De moeder had geen aangifte van vermissing gedaan, toen haar dochter de laatste keer van huis was weggelopen.

Het slechts 13-jarig meisje is vanuit Frans-Guyana illegaal Suriname binnen gekomen. Van haar is hoogstwaarschijnlijk ook geen aangifte van vermissing gedaan bij de politie.

De politie van de afdeling Jeugdzaken is belast met het verder onderzoek in deze zaak.

Slijngard (NCCR) verontschuldigt zich 'voor alles wat in uitvoering werkzaamheden eventueel fout is gegaan'

'We proberen ons best te doen en proberen alles mee te nemen'


Luitenant-kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft zich zondagmiddag 22 maart 2020 tijdens de dagelijkse persconferentie van het Covid-19 Managementteam meerdere keren verontschuldigd 'voor alles wat in de uitvoering van werkzaamheden eventueel fout is gegaan'. Er is vooral zaterdag flink kritiek geleverd, vooral op social media, op onder meer de situatie van de quarantainelocaties.


Slijngard gaf aan, dat het zou kunnen dat mensen zich niet prettig hebben gevoeld sinds de repatriëringsvluchten de afgelopen dagen. 'We proberen ons best te doen en proberen alles mee te nemen.' Hij vroeg om begrip van de mensen die naar Suriname terugkeren. 'We doen niets opzettelijk. Daarom vragen we van de mensen ook mee te werken. Dat is het enige wat we vragen.' 

Slijngard onderstreepte, dat alles rond de uitbraak van Covid-19 een 'nieuwe situatie' betreft, niet alleen voor Suriname, maar voor de hele wereld. 'We kunnen dus niet altijd afkijken, maar gaan moeten leren van best practices. Suriname zal zijn eigen weg moeten maken hoe de situatie te beheersen.'

Over Nickerie, waar Surinamers die uit Guyana kwamen in quarantaine zijn ondergebracht, zei Slijngard 'geen enkele klacht' te hebben gehad. Het enige dat zorgen baart zijn de 'security breaches' bij de grens, schuldigen zullen worden aangepakt. De NCCR-directeur gaf verder mee, dat 'indien niet vandaag, dan morgen' een medisch team afreist naar Nickerie.

PALU: 'In alle haast genomen financiële maatregelen uiterste wanhoopsdaad NDP-coalitie'

'Nieuwe wet lijkt puur bedoeld te zijn om te kunnen beschikken over valuta van hardwerkende Surinamers'...

...'om zo een dreigend verlies bij aanstaande verkiezingen te minimaliseren'


'Volgens de PALU zijn de in alle haast genomen financiële maatregelen een uiterste wanhoopsdaad van de NDP-coalitie die aan het eigen ad-hoc en op vriendjespolitiek gebaseerde beleid dreigt ten onder te gaan. De goedgekeurde nieuwe wet lijkt puur bedoeld te zijn om te kunnen beschikken over valuta van hardwerkende Surinamers om zo een dreigend verlies bij de aanstaande verkiezingen te minimaliseren. 

De samenleving dreigt weer de dupe te worden van de NDP‑coalitie die het eigen enge partijbelang voorop stelt. Boven op de voelbare dreiging en gevolgen van de bestrijding van het Covid-19 virus zullen de genomen financiële maatregelen meer chaos dan ordening brengen, zegt de PALU in een verklaring.

Door het “van-dag-tot-dag” regeerbeleid van regering Bouterse-II, het constant ondergeschikt maken van het Surinaamse belang aan buitenlandse bedrijven, corruptieschandalen en het bevoordelen van een kleine groep partijtoppers is de NDP-coalitie het vertrouwen totaal kwijt. Dit vertrouwen kan slechts hersteld worden op de korte termijn met het aantreden van een nieuwe regering die de juiste besluiten neemt. 

Volgens de PALU moeten juist financiële maatregelen van deze aard genomen worden met een zo breed mogelijk maatschappelijk gedragen lange termijnvisie. De vraag “Waar willen wij zijn met onze samenleving op de lange termijn” moet daarbij centraal staan. Anders zullen dit soort gelegenheidswetgevingen slechts van korte duur blijken te zijn en zullen meer pijn betekenen voor het volk.

De komende regering, zeker indien de PALU deel daarvan zal uitmaken, zal deze wet terstond moeten terugdraaien. Met prioriteit zal een brede maatschappelijke discussie moeten worden opgestart hoe wij op lange termijn de inrichting van onze samenleving zien. En centraal daarbij zal moeten zijn de inrichting van de Surinaamse economie op de lange termijn, met de belangrijke vraag daarbij, welke duurzame economische activiteiten zullen uiteindelijk de motoren moeten worden van onze verdiensten. De inrichting van het monetaire en bancaire systeem met de wettelijke regelingen voor financiële transacties zullen dan de gunstige randvoorwaarden voor die economische activiteiten moeten creëren.

De aanname van de nieuwe wet voor financiële transacties zal het vertrouwen in de Srd en het regeerbeleid niet doen terugkomen. Integendeel, met grote argwaan wordt uitgekeken naar de uitvoering van de aangenomen wet en hoe partijtoppers verder bevoordeeld zullen worden. Het past in elk geval in het ad-hoc regeerbeleid van de bijna afgelopen 5 jaren. Want een van de grootste oorzaken van de ontwaarding van de Srd door ondoordachte overheidsbestedingen zal hiermee niet weggemaakt worden. Ook aan het vele lenen zonder een financieringsplan en weinig investeringen in de productie zal hiermee niet een einde komen. De wanhoopsdaad om de koersen te beteugelen met een slechte wet zal juist de koers omhoog stuwen.

De nieuwe wet roept meer vragen op dan die oplossingen aandraagt in het valutaverkeer. Om te beginnen zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de koers vaststellen. De eerste vraag die rijst, op basis waarvan zal dit plaatsvinden? Beleidsmakers bekend met economische processen weten dat de koers niet eenzijdig ‘autoritair' kan worden bepaald. Anders hadden vele landen dit reeds doorgevoerd en de binnenlandse geldpers oneindig kunnen laten draaien door eenzijdig een gunstige valuta-koers vast te stellen. Duidelijk is dus dat bij onvoldoende aanbod van dollars via de CBvS de zwarte markt in valuta wederom zal bloeien, ondanks de hoge boetes en straffen.

Voorts worden valuta overeenkomsten bij het afkondigen van deze wet nietig verklaard. Lopende valuta overeenkomsten moeten binnen 30 dagen gewijzigd worden. Klanten mogen dan slechts in Srd's betalen. De vraag daarbij is hoe bedrijven en banken die valuta hebben uitgegeven aan hun valuta zullen komen. Zal het aanbod van dollars via de CBvS en de particuliere banken nu plotseling dan wel toenemen na afkondiging van de wet? Hoe mooi deze maatregel ook klinkt, de vraag die rijst, wat zal gebeuren met de beschikbaarheid van dollars en het economisch verkeer indien het verschil tussen de officiële CBvS-koers en de zwarte marktkoers groter wordt? Bovenop de verliezen die bedrijven momenteel lijden door afgenomen verkopen door maatregelen tegen het Covid-19 virus, zal dit een grote klap blijken te zijn voor vele productiebedrijven. Het beeld van de jaren 80 en 90 van lege schappen en dure producten tegen de zwarte marktkoers zal wederom terugkomen in Suriname.

Ook zal een Toezichtsorgaan in het leven worden geroepen met heel veel macht om huis- en bedrijfszoekingen te doen onder toezicht van de politie en zonder toestemming van het Openbaar Ministerie. Niet te verantwoorden deviezen voorraden zullen terstond in beslag kunnen worden genomen. De directe vraag hierbij rijst, zullen cambio’s en ondernemers van partij toppers ontzien worden door dit Toezichtsorgaan, zoals we in de afgelopen vijf jaren dat hebben meegemaakt?

Via het ministerie van HIT (Handel, Industrie en  Toerisme) zullen de importen van goederen gereguleerd worden. Exporterende bedrijven worden volgens de wet gedwongen 60% van hun deviezen verdiensten uit het buitenland terug te brengen naar Suriname. Het ministerie van HIT zal dan bepalen of er deviezen worden toegekend aan importeurs en/of producenten voor de aankoop van inputs. Hier rijst de vraag op basis van welk argument goedkeuringen zullen plaatsvinden van deviezenaanvragen door de minister van HIT en de CBvS. Zullen wederom bevriende importeurs alle voorzieningen toebedeeld krijgen?

De NDP-coalitie heeft duidelijk in wanhoop deze maatregelen genomen puur om het verlies aan partijzetels te beperken. Alleen een nieuwe regering kan deze neerwaartse spiraal ombuigen met juiste maatregelen die genomen worden met een zo breed mogelijke maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning van de samenleving.'

VSB teleurgesteld in coalitieleden Assemblee - 'Wijze waarop wet tot stand is gekomen, is hoogst onfatsoenlijk'

'Verbijsterd dat coalitie totaal andere wet heeft aangenomen'

'Wij roepen de President dan ook op om deze wet niet af te kondigen'


'Op 16 maart heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op verzoek van de Commissie van Rapporteurs commentaar geleverd op de wet Wijzing Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. Met verbijstering vernam de VSB dat op zaterdag met het indienen van een nota van wijzigingen door de Coalitie een totaal andere wet namelijk “Wet controle valutaverkeer en transactie kantoren” is aangenomen. 

De VSB is een voorstander van een goede regulering van ons betalings- en deviezenverkeer en deze wet bevat zeker enkele goede aspecten. Echter de wijze waarop deze wet tot stand is gekomen, is hoogst onfatsoenlijk. 

De VSB is gevraagd om commentaar te leveren op een wetsproduct om vervolgens te moeten vernemen, dat er een wezenlijk andere wet in behandeling is genomen zonder dat daarover overleg is gepleegd met de belangrijkste stakeholders. Dat maakt dat de Nationale Assemblee en in deze de coalitie door ons als onbetrouwbaar kan worden beschouwd. Daarnaast bevat de wet enorme onvolkomenheden en onduidelijkheden en creëert alleen nog meer onzekerheid in de samenleving. 

De VSB waarschuwt wederom voor het plegen van gelegenheidswetgeving zonder dat de onderliggende factoren die nu hebben geleid tot een enorme ontwaarding van de Surinaamse munt worden aangepakt. Het vertrouwen in het financieel beleid van deze regering is sterk aangetast en wetgeving zoals deze versterkt het juist wantrouwen dat nu al heerst. 

Suriname gaat door een moeilijke periode en met de Covid-19 pandemie is er geen zicht op hoe lang deze situatie zal duren. Juist nu is er saamhorigheid nodig en volledige aandacht voor de bestrijding van deze pandemie. Het past dan ook niet dat de overheid en in deze de Nationale Assemblee op deze wijze met haar medestanders omgaat. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze wet het beoogde doel niet zal bereiken en er juist het tegenovergestelde zal gebeuren, namelijk het ontwikkelen van een zwarte markt zoals dat zich eerder heeft voorgedaan. 

Wij roepen de President dan ook op om deze wet niet af te kondigen en in overleg te treden met de relevante stakeholders. 

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven'

Bankiers verontwaardigd over aanname Assemblee gewijzigde Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012

Bankiers Vereniging overweegt banken maandag 23 maart te sluiten

Starnieuws: Gehele bancaire en financiële sector is in rep en roer...


De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) is gisteravond bijeen geweest om te overleggen over de gewijzigde Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 die 's ochtends in De Nationale Assemblee is aangenomen. De bankiers zijn ontstemd hierover. Zij zijn vooraf niet gekend over de ingrijpende veranderingen die, nadat ze hun mening gegeven hadden over de initiatiefwet, zijn doorgevoerd. 

Volgens Starnieuws vandaag, zondag 22 maart 2020, wordt overwogen om maandag de banken te sluiten. Er zou een bericht worden uitgegeven rond 12.00 uur, maar de discussies zijn nog gaande over de acties die ondernomen zullen worden.

Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft zich gebogen over de verregaande bepalingen in de wet. De cambiohouders zijn ook niet te spreken over de maatregelen die getroffen zijn. Er zijn veel onduidelijkheden over hoe de wet uitgevoerd zal worden. De gehele bancaire en financiële sector is in rep en roer. Verschillende betrokkenen zijn verrast met de drastische wijziging van de wet en zijn in overleg.

Er moet nog een definitief besluit worden genomen welke actie de banken gaan ondernemen. Ze willen dat de wet wordt teruggedraaid.

Niemand mag een andere koers hanteren voor vreemde valuta dan die bepaald is door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 
Het is verboden vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren of elk ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 
Cambio's mogen alleen valuta verkopen aan de CBvS. 
Transacties mogen niet meer in vreemde valuta. 
Het is de algemene banken verboden welke kosten dan ook in rekening te brengen voor transacties in vreemde valuta, anders dan door de CBvS na overleg vastgestelde reguliere banktransactiekosten. 
Voor alle transacties geldt de wisselkoers zoals die bij beschikking van de CBvS is vastgesteld en door haar bekendgemaakt.


Verklaring van de SBV:

'De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennisgenomen van de aanname van de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren”, in De Nationale Assemblee van Suriname. Alhoewel er goede elementen in de wet zijn die noodzakelijk zijn voor de ordening van het valutaverkeer in Suriname, betreuren wij en keuren wij de wijze waarop deze wet aangenomen is af. De initiatiefnemers hebben het initiatiefvoorstel “houdende de wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012” naar de banken gestuurd ter becommentariëring welke ook geschied is.

De essentie van de becommentariëring was dat elke vorm van aanpak van de illegaliteit wordt toegejuicht. Echter willen wij kenbaar maken, dat de continue stijging van de wisselkoers het gevolg is van onevenwichtig fiscaal beleid alsook niet eenduidig monetair beleid. Het opleggen van meer boetes zal dus niet resulteren in een verlaging van de wisselkoers. Voorts hebben de banken aangegeven graag het grotere kader te willen bespreken over de rol van cambio’s in het kader van de National Risk Assessment en de aangescherpte Financial Action Task Force regelgeving.

Tijdens de behandeling van de voornoemde wet, is er een geheel andere wet, “Wet ordening valutatransacties en valutaverkeer 2020”, toegevoegd. Deze toegevoegde wet is niet naar de banken, als belangrijkste stakeholder die uitvoering dient te geven hieraan, opgestuurd. Tijdens de behandeling van de wet hebben bestuursleden van de Surinaamse Bankiersvereniging getracht, om leden van De Nationale Assemblee, ervan te overtuigen de wet niet aan te nemen, zonder met de relevante stakeholders te hebben overlegd. De draft en ook de uiteindelijke wet is naar de visie van de banken onuitvoerbaar, in strijd met bestaande wet- en regelgeving, best practices en wetgeving technisch zwak. Ook de rol van de monetaire autoriteit de Centrale Bank van Suriname en de deviezencommissie, wordt door deze wet uitgehold door een Unit in het leven te roepen.

Alhoewel de wet goede elementen bevat om het risicoprofiel van het financiële systeem omlaag te brengen, zal de bestaande wet niet resulteren in de daling van de wisselkoers noch in het verhogen van de transparantie van wisseltransacties. Zeker niet in deze periode waarin het vertrouwen van het publiek in het financiële systeem moet worden hersteld na het debacle van de kasreserve en het nog niet getekende terugbetaalcontract met de Centrale Bank van Suriname.

De banken hebben op maandag 23 maart 2020 een overleg met de President van de Republiek Suriname en zullen hem vragen de wet niet af te kondigen, maar terug te sturen voor bespreking met de banken en overige stakeholders.

Aangezien de banken geen officiële informatie hebben ontvangen van de Centrale Bank van Suriname, noch van het ministerie van Financiën en De Nationale Assemblee op welke wijze om te gaan met de tegenstrijdigheden en de onuitvoerbaarheid van de wet, zullen en kunnen de banken geen nadere informatie of uitvoering geven hieraan.

De banken benadrukken dat de SRD-USD-wisselkoers slechts gestabiliseerd kan worden, indien er evenwichtig fiscaal beleid en eenduidig monetair beleid wordt gevoerd.

Wij doen daarom een beroep op u, om in het kader van de stabiliteit van het financiële systeem, maar nog meer in het belang van uw gezondheid, niet in paniek te raken en geen onnodig fysiek bezoek te brengen aan de bank. Wij zullen na het gesprek met de President van de Republiek Suriname u nader informeren over de volgende stappen.'

Presidentsverkiezingen Bolivia van 3 mei uitgesteld vanwege Covid-19

(Bron foto: Twitter)
Tribunal Supremo Electoral de Bolivia heeft nog geen nieuwe datum bepaaldDe interim-regering van Bolivia kondigde zaterdag 21 maart 2020 aan, dat het de presidentsverkiezingen uitstelt, die oorspronkelijk gepland waren voor 3 mei, en dat gedurende 14 dagen een verplichte landelijke quarantaine wordt ingesteld naarmate het coronavirus zich over het Andes-land verspreidt.

De verkiezingsautoriteit van het land, Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, zei in een verklaring, dat het de verkiezingskalender 14 dagen zou opschorten om de quarantaine te evenaren, maar stelde geen nieuwe datum voor de stemming vast.


Het tribunaal zei, dat het zou samenwerken met alle politieke partijen en organisaties van het land om te bepalen wanneer de verkiezingen worden gehouden.

Interim presidente Jeanine Anez vertelde eerder op de dag, dat de quarantainemaatregel zondag zou beginnen en tot 4 april zou worden verlengd.

Bolivia sloot eerder deze week zijn grenzen en annuleerde alle internationale vluchten. Anez zei dat supermarkten, ziekenhuizen, banken en apotheken tijdens de quarantaine normaal blijven functioneren. De regering zou vanaf april contante betalingen verstrekken aan behoeftige gezinnen met kinderen, zei ze.

Bolivia heeft 19 gevallen van coronavirus bevestigd.

(De Surinaamse Courant/Reuters/TelesurTV/Twitter/France24)

Mexico sluit ranch drugskartel af, compleet met alligators en leeuwen

Rancho Monte Rico op naam van broers Rodríguez van berucht Los Piñas-kartel


Mexico heeft de operationele hub van de machtigste drugfamilies van het land gesloten: een afgelegen ranch met een meer vol alligators en leeuwen op jacht naar prooi. 

De Monte Rico-compound, in de staat Veracruz, staat geregistreerd op naam van de broers Jacinto en Alberto Rodríguez van het beruchte Los Piñas-kartel. Het tweetal veranderde hun land in een plek waar ze hun rivalen martelden, zeiden functionarissen.


De inval van vorige week door het leger kwam na maanden van planning, veroorzaakt door de verdwijning van de familie Ortiz in november, aldus de nieuwswebsite E-Consulta Veracruz.

Het Belén González Search for Missing Persons Collective heeft de regering van Veracruz gevraagd om menselijke resten in de lagune te zoeken. De lichamen zijn nog niet gevonden.

Andere dieren op de ranch waren onder meer vijf herten, een struisvogel, een pauw en twee varkens. De dierentuinachtige opzet lijkt veel op die van drugsbaron Pablo Escobar in zijn huis in Colombia.


(De Surinaamse Courant/New York Post/e-veracruz.mx/Twitter) 

Geweld onder gedetineerden in Colombiaanse gevangenissen

(Bron foto: El Espectador)
Gede- tineerden vrezen dat gevange- nissen te weinig doen om uitbraak coronavirus te voorkomen


Gevangenen vrezen dat gevangenisbewakers niet genoeg doen om uitbraak van het coronavirus in de beruchte overvolle en onhygiënische gevangenissen van Colombia te voorkomen. 

Volgens lokale media brak er geweld uit in de gevangenissen van Ibague, Jamundi en Combita, in twee gevangenissen in Medellin en in nog eens twee in de hoofdstad Bogota.

Video's op social media laten zien, dat er brand was uitgebroken in de La Modelo-gevangenis in Bogota. Buren vertelden de krant El Espectador, dat ze explosies en schoten vanuit de gevangenis hoorden. El Espectador bericht, dat hij Whatsapp-berichten van een gevangenisbewaker had gehoord waarin hij om gewapende versterking vroeg, omdat de situatie uit de hand was gelopen.

Omdat de rellen bijna gelijktijdig uitbraken, beveiligden de veiligheidstroepen de buurten rond de gevangenis, in de veronderstelling dat de protesten en rellen een gecoördineerde gevangenisuitbraak zouden kunnen zijn.


Na de rellen hebben gevangenen meerdere verklaringen afgelegd, waarin ze eisten dat de regering maatregelen zou nemen die kwetsbare en niet-gewelddadige gevangenen zouden toestaan huisarrest te krijgen, de onmenselijke levensomstandigheden van de gevangenen verminderen en het risico op infecties met het coronavirus verminderen.

Het bureau van de Ombudsman bood aan om te bemiddelen tussen de gevangenen en de gevangenisbewakers om een ​​oplossing te zoeken.

Senator Rodrigo Lara drong er bij minister van Justitie Margarita Cabello  vrijdag 20 maart 2020 op aan onmiddellijk huisarrest toe te kennen aan geweldloze gevangenen en gevangenen ouder dan 60 jaar, en hen vrij te laten uit de gevangenissen die in feite vierkante petrischalen zijn.


Lara vertelde het wekelijks magazine Semana, dat de minister hem had verteld de regering al maatregelen overwoog na berichten over gevangenisrellen in Brazilië en Iran. Gevangenissen in de VS begonnen donderdag met het vrijlaten van kwetsbare gevangenen nadat voorstanders van gevangenishervorming hadden aangegeven, dat gedetineerden een verhoogd risico op infectie lopen.De Colombiaanse minister van Justitie ondernam echter geen actie en gevangenissen veranderden zaterdag in oorlogsgebieden zoals voorspeld.


De overvolle gevangenissen van Colombia behoorden tot de eersten die in quarantaine gingen nadat het virus was ontdekt in Colombia, waaronder een bezoekersverbod. Gevangenen hebben echter geen vertrouwen in de gevangenisbewakers van INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), de beruchte corrupte gevangenisautoriteit van het land, die zijn vrijgesteld van quarantainemaatregelen.

Zowel president Iván Duque als de burgemeester van Bogota, Claudia López, schreven op Twitter dat veiligheidstroepen optreden tegen de opstanden.(De Surinaamse Courant/El Espectador/Colombia Reports/Twitter/Semana)

Eerste Covid-19-dode in Colombia

Slachtoffer een 58-jarige man die als taxichauffeur werkte in Cartagena


In Colombia is voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus, melden de autoriteiten. Het dodelijke slachtoffer is een 58-jarige man die als taxichauffeur werkte in Cartagena, zo maakte het Colombiaanse ministerie van Gezondheid vandaag, zondag 22 maart 2020, bekend.


De taxichauffeur had op 4 maart Italiaanse toeristen in zijn voertuig vervoerd en twee dagen later vertoonde hij de eerste symptomen, aldus het ministerie in een verklaring, eraan toevoegend, dat de man onbehandelde hypertensie en diabetes had.

Hij werd voor het eerst behandeld op 13 maart en stierf drie dagen later. Twee tests voor coronavirus kwamen negatief terug, aldus de verklaring, maar één werd verkeerd genomen.

De zus van de patiënt, een arts die voor hem zorgde, en een van zijn taxipassagiers zijn allemaal positief getest op het virus.

In het Zuid-Amerikaanse land is bij 196 mensen het coronavirus vastgesteld. Vanaf komende dinsdag is voor de gehele bevolking 19 dagen lang een verplichte quarantaine van kracht, kondigde president Ivan Duque vrijdag aan.

(De Surinaamse Courant/Reuters/Twitter)

'De vondst is zo significant, dat we nog niet kunnen uitrekenen hoeveel olie daar is'...

'Ergens tussen de vijf en zes jaar is Suriname ook offshore-olieproducent, daar is geen ontkomen aan'

'Die distrust in de regering heeft een negatieve invloed op Staatsolie'


Het eerste grote olieveld dat voor de Surinaamse kust is ontdekt, wordt zeker in productie gebracht. Het is niet uitgesloten, dat de komende vijf tot zeven jaar meerdere olievelden tegelijk in productie komen. De Amerikaanse maatschappij Apache en het Franse bedrijf Total maken plannen welk productiesysteem zal worden toegepast. 

'Het ziet er heel goed en positief uit. De vondst is zo significant, dat we nog niet kunnen uitrekenen hoeveel olie daar is. De kans dat we één of meer ontwikkelingen zullen hebben de komende vijf tot zeven jaar is bijzonder groot', zegt Staatsolie-directeur Rudolf Elias vandaag, zondag 22 maart 2020, in de Ware Tijd.

'Ergens tussen de vijf en zes jaar is Suriname ook offshore-olieproducent. Daar is geen ontkomen aan. Ook niet met prijzen van dertig US dollar per vat.'

Suriname zal alleen al aan één productiebron voor de kust waar de megavondst is gedaan, gedurende twintig jaar tussen de tien en vijftien miljard Amerikaanse dollar verdienen. Er zijn indicaties dat het veld veel groter is dan het lucratieve waar ExxonMobil in Guyana op is gestuit. Hoe veel groter mag Elias niet zeggen. 'Er worden nu al plannen ontwikkeld door Apache en Total wat ze daar moeten doen.' 

Rond mei zal bekend worden gemaakt hoe groot het olieveld is en welke productiefaciliteiten er zullen worden opgezet. Staatsolie heeft sterke indicaties wat er in een tweede boorput zal worden gevonden. Echter, het staatsbedrijf mag ook dat niet bekendmaken voordat Apache en Total, twee beursgenoteerde bedrijven, dat zelf hebben gedaan. Die bekendmaking verwacht Elias eind deze maand. Apache zal nog een derde put boren, waarna deze operaties door Total zullen worden overgenomen.

In Blok 58 heeft Staatsolie recht om tot voor maximaal 20 procent in de productieactiviteiten te participeren. 'En Staatsolie heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele intentie om zelf een kwart procent van die 20 procent te verkopen op dit moment. Dat 20 procent recht is van Staatsolie, niet van de Staat.' Indien Staatsolie toch zou willen verkopen hebben Apache en Total de eerste optie tot koop. De overheid kan ook niets verpanden om leningen te sluiten zoals wordt beweerd, zegt de directeur. 'De Staat als enige aandeelhouder en eigenaar mag het bedrijf wél verpanden of verkopen.'

Elias merkt op dat de geluiden over eventuele verkoop of verpanden van Staatsolie of Blok 58 een negatieve impact hebben op het bedrijf. Medewerkers worden onzeker en zijn minder gemotiveerd en het vertrouwen in het bedrijf wordt aangetast. 'Dat is niet goed voor Staatsolie en ook niet voor Suriname.'

Het bedrijf heeft gemerkt, dat veel obligatiehouders, hun obligatie niet hebben verlengd bij de onlangs uitgezette nieuwe lening. 'Dat komt vooral door het nep nieuws. Die distrust in de regering heeft een negatieve invloed op Staatsolie, terwijl ze niets met Staatsolie te maken heeft anders dan dat ze de aandeelhouder is.'

Staatsolie heeft, inclusief de olievondst in zee, een geschatte marktwaarde van circa dertig miljard Amerikaanse dollar. Intussen is er internationaal een 'gigantische' belangstelling voor samenwerking met het bedrijf ontstaan. Mogelijk nog dit jaar sluit het 'fiftyfifty joint ventures' met buitenlandse maatschappijen voor exploratie en exploitatie van het ondiepere zeegebied, zegt Elias.

Van het diepzeegebied is al alles uitgegeven aan buitenlandse oliemaatschappijen waarmee Staatsolie de afgelopen productiedelingscontracten heeft gesloten. Alleen het heel diepe zeegebied is nog over, 'maar, daar heeft niemand belangstelling voor'.

Onduidelijk wanneer Grassalco weer zal beginnen met produceren van goud

Goud- productie te Maripaston gestaakt, omdat ertsgehalte niet winstgevend is


Er is volgens Linus Diko, directeur van Grassalco, nog geen zicht op wanneer het bedrijf weer zal beginnen met het produceren van goud. Grassalco heeft al enkele maanden tijdelijk de goudproductie te Maripaston gestaakt, nadat was gebleken dat het ertsgehalte niet winstgevend is. 

De directeur die vandaag, zondag 22 maart 2020, in de Ware Tijd, inhoudelijk over de situatie niet veel wil zeggen wijst erop, dat de exploratie naar goudvoorkomen jaren in beslag kan nemen. Hij haalt de goudmaatschappijen Newmont Suriname en Rosebel Gold Mines (RGM) als voorbeeld aan. 'De exploratie van Newmont heeft twaalf jaren geduurd en bij RGM was dat ongeveer tien jaar.'

Het bedrijf heeft intussen voorlopige gegevens over goudvoorkomens in het Maripastongebied. Grassalco onderhandelt met vier mogelijke partners om verder onderzoek te doen. Uiteindelijk zal het bedrijf één partner kiezen, om vervolgens samen over te gaan tot exploitatie van het goud. 'Je hebt geen duizenden, maar miljoenen nodig voor de exploratie', zegt Diko.

Hoewel het bedrijf vooralsnog is gestopt met de goudproductie en hierdoor geen inkomsten verdient uit deze bedrijfstak, kan het wel de gebruikelijke kosten betalen. Grassalco is het grootste steenslagbedrijf in Suriname en exporteert naar Guyana. Het bedrijf heeft daarnaast dochterondernemingen zoals plantvermeerderingsbedrijf Invitro Plants in Commewijne.

Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, de voorganger van Diko, zegt op de hoogte te zijn dat de Maripastonoperatie tijdelijk is stopgezet. 'Vanwege de lage productiecijfers is besloten om ons meer te focussen op de exploratie om grotere reserves vast te stellen', zegt Akiemboto. Hij weet dat een internationale consultancy de eerste fase van het rapport heeft afgerond. 'Het is een gevoelig rapport. Als zo'n rapport is afgetekend kan je bij elke bank in de wereld gaan voor een lening om te investeren.'

Ook hij weet dat er veel geld wordt gestopt in exploratieactiviteiten om de hoeveelheid van het goudvoorkomen vast te stellen.

Voorzitter Consumentenkring: 'Belang van de consument nu nog meer in het geding' - Organisatie amper in staat vuist te maken...

Albert Alleyne jammert over eigen manco Consumentenkring: klein ledenbestand


Voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring stelt zondag 22 maart 2020 in de Ware Tijd, met verwijzing naar de prijsverhogingen van producten, dat het belang van de consument nu nog meer in het geding is. 'Juist nu voelen we ons gesterkt om op te komen voor de consument want we zien duidelijk dat er gesold wordt met hun belangen, alleen is er onvoldoende ondersteuning.'

Ofschoon hij zelf vindt dat de organisatie een 'bijzondere' bijdrage levert, is het 'niet naar echte tevredenheid'.

Alleyne: 'Ik zou veel meer willen doen en groter.' Echter, het ledenbestand vormt een beperking. De organisatie heeft nu ongeveer honderd contribuerende leden. Volgens Alleyne zou de Consumentenkring in staat kunnen zijn om veel meer stappen te ondernemen als het ledenaantal meer was. 'Dan konden we protesteren tegen bepaalde handelingen en zouden we bijvoorbeeld zelf de cambio's kunnen sluiten.' 

Ook het feit, dat de tijd is aangebroken om de hamer over te dragen, haalt hij aan. Echter, er heeft zich tot nog toe niemand aangediend. De belangenorganisatie krijgt volgens Alleyne dagelijks klachten binnen over verhoogde prijzen in de winkels. 'Wat speelt, is dat er een aantal winkeliers is die opzettelijk de prijzen verhogen. Omdat iedereen in een rush is om spullen in te kopen, zien ze de gelegenheid dat te doen.'

Alleyne is daarom voorstander van de prijscontrole in de winkels. Maar, de winkeliersvereniging, onder leiding van Raymond Hasnoe, vindt dat de hoge wisselkoers hieraan debet is. Ook importeurs hebben duidelijk gemaakt dat de instabiele wisselkoers invloed heeft op de prijzen.

20 Partijen registreren zich voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei

Forse waarborg- som blijkt toch voor aantal partijen grote hobbel

- Sommige partijen kunnen stortingsbewijs van waarborgsom niet overleggen
- 21SU: 'Er is geen juridische grondslag dat we moeten betalen, dus we gaan daarvan uit'


In totaal hebben 20 partijen zich geregistreerd voor de verkiezingen van 25 mei. Gisteren, op de laatste dag, hebben zich nog partijen bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ingeschreven voor deelname. Sommigen hebben op de valreep de benodigde stukken ingediend, aldus Starnieuws vandaag, zondag 22 maart 2020. 

De waarborgsom van Srd 96.250 om deel te mogen nemen, is op de laatste dag een ‘hot issue’ gebleken. Een partij heeft 'onder protest' betaald, een andere vroeg om uitstel, weer anderen hebben gewoon de waarborgsom totaal genegeerd.

Eerder in de week hadden de VHP, SPA, PRO, BEP, PL, PALU, DOE, HVB, NDP, ABOP, A20, hun stukken ingediend. Gisteren hebben Stem Op Jezelf, Strei!, NPS, OptSu, 21 SU, VVD, De Nieuwe Wind, SDU en DA’91 zich gemeld voor de verkiezingen bij het Centraal Hoofdstembureau, dat voorlopig is ondergebracht bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken. De rij van deelnemende partijen is afgesloten met DA’91.

Elke partij moest 9 stukken indienen bij de registratie, zoals de statuten van de partij, het stortingsbewijs van de waarborgsom en een bewijs dat de partij in het openbaar register bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) staat ingeschreven.

Niet alle partijen konden direct de vereiste stukken overleggen. Strei! heeft bijvoorbeeld het bewijs dat ze geregistreerd staat bij OKB, niet overgelegd bij CHS. Tegen de tijd dat de partij zich ging registreren was het stuk van het OKB nog niet geleverd. Strei! moet haar statuten aanpassen voordat ze een registratiebewijs kan krijgen van OKB. Maandag pas gaan de gewijzigde statuten naar het orgaan. Een document dat dat proces aangeeft, is ingeleverd bij CHS. 'We staan dus met 9 tenen binnen en met 1 buiten', merkte ondervoorzitter Gulshan Alibux op.

Voor veel partijen was het opbrengen van de waarborgsom een grote uitdaging. De meesten gaan er werk van maken om deze regel terug te draaien of aan te passen als ze de kans krijgen om het land te besturen. DA’91 heeft dus onder protest het stortingsbewijs ingeleverd. Voor andere partijen was het stortingsbewijs van de waarborgsom een probleem. SDU kon geen bewijs tonen dat ze heeft betaald, omdat het geld is overgemaakt, deelt voorzitter Celsius Waterberg mee.

De Nieuwe Wind kon vrijdag niet meer storten bij de Centrale Bank omdat die al gesloten was, zegt ondervoorzitster Marleen Plet mee. Zij zou nog proberen om het geld digitaal over te maken.
Stem Op Jezelf kon ook geen stortingsbewijs inleveren. Zij legde een brief over die gericht was aan president Desi Bouterse en Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons met het verzoek voor haar een uitzondering te maken zodat zij later kon betalen. Daar was nog geen antwoord op gekomen. De partij heeft de pers na het indienen van de stukken niet te woord gestaan.

21SU is niet van plan geweest om te betalen. 'De waarborgsom hebben we niet betaald', zegt voorzitster Maya Saktoe resoluut. 'Er is geen juridische grondslag dat we moeten betalen, dus we gaan daarvan uit.' 

CHS gaat aan de hand van de ingediende stukken, oordelen welke partijen worden toegelaten tot de verkiezingsstrijd. Het resultaat is uiterlijk vrijdag bekend. Partijen die niet eens zijn met de beslissing mogen in beroep gaan.

Doekhie (NDP): 'Waidoe heeft nog niet veel mensen op eigen kracht op de been kunnen brengen'

'Waidoe moet zijn kracht in Nickerie nog tonen'


Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) vindt, dat zijn collega William Waidoe munt wilde slaan uit de situatie tijdens de Assembleevergadering over aanpassing van de wet over wisselkantoren.

'Hij was het 26e coalitielid en dacht power play te kunnen spelen door mee te delen dat hij niet later dan elf uur 's avonds zou vergaderen. Hij dacht zeker dat ik niet meer zou komen, maar ik had de presentielijst vroeg getekend en volgde de vergadering vanuit een andere locatie en zou terugkomen wanneer er gestemd zou worden', zegt Doekhie vandaag, zondag 22 maart 2020, op Starnieuws.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons had ook meegedeeld, dat met het oog op het Coronavirus niet alle leden in de zaal plaats zouden nemen. Waidoe deelde tijdens de vergadering, die heel lang duurde en laat was begonnen, mee dat hij op zijn gezondheid moet letten. 'Ik heb keer op keer gezegd dat als jullie dat niet willen doen, is voor jullie rekening.'

De vergadering werd op dat moment geleid door vicevoorzitter Melvin Bouva. 'Daar mag u voor kiezen, lid Waidoe, niemand zal u beperken. Als u weg wil gaan, staat u daartoe vrij. Maar, dat betekent niet dat de vergadering niet op de uitgezette lijn voortgaat', stelde Bouva.

Zoals door Waidoe was aangekondigd, verliet hij het Assembleegebouw na elf uur, 25 coalitieleden achterlatend. De oppositie was eerder uit protest vertrokken.

Doekhie merkt op, dat hij daarna terug is gekeerd waardoor de vergadering gewoon kon worden voortgezet. De NDP-fractie had besloten de wet hoe dan ook af te ronden onder aanvoering, dat dringende ordening van het valutaverkeer nodig is.

Doekhie zegt verder, dat Waidoe wist dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan door het vonnis dat geveld is de vergadering niet zouden bijwonen. Hier maakte hij misbruik van. 'Maar, we hebben de wet, die belangrijk is voor de ordening van het valutaverkeer, in orde kunnen maken. Deze wet is nodig om de rust te brengen op de valutamarkt en de koers te beheersen', zegt Doekhie.

Hij blijft erbij dat Waidoe zijn kracht in Nickerie nog moet tonen, want volgens Doekhie heeft hij nog niet veel mensen op eigen kracht op de been kunnen brengen.

Royal Torarica en Eco Torarica tot nader order gesloten

Gast hotel na terugkeer in Nederland positief getest op Covid-19


Royal Torarica is tot nader order gesloten voor het publiek, omdat er een gast in het hotel verbleef die bij terugkeer in Nederland positief is getest op Covid-19. Ook Eco Torarica is gesloten. Echter, die sluiting heeft volgens het management van Torarica Group 'niets te maken met een Covid-19-geval in het hotel'. 

De sluiting van Royal Torarica en Eco Torarica is gisteren bekendgemaakt door het management, nadat donderdag door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) werd gemeld dat een hotelgast positief is getest, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 22 maart 2020.

 

'Als reactie op dit nieuws heeft de Torarica Group alle medewerkers van Royal Torarica in quarantaine geplaatst en is Royal Torarica tot nader order gesloten voor het publiek', meldt het management.

Dat ook Eco Torarica de deuren sluit 'betreft slechts een strategische managementbeslissing', laat het management weten. 'Met het oog op de economische gevolgen van de wereldwijde Covid-19-uitbraak is besloten alle activiteiten in Eco Torarica stop te zetten.'

Verder is besloten activiteiten in Torarica Resort te beperken. 'Dit houdt in, dat het tot nader order alleen toegankelijk is voor gasten die in het hotel verblijven.'

'Recentelijk verspreide desinformatie', dat er bevestigde Covid-19-gevallen in Eco Torarica en Royal Torarica waren, wordt ontkend door de leiding. Het management verzekert de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers voorop te stellen en alle protocollen van het BOG en Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in acht te nemen.

Er mankeert van alles aan opvanglocaties voor teruggekeerde ingezetenen in overheids-quarantaine - Iedereen nu in thuis-quarantaine..

Onhoudbare en onhygiënische situatie in Emile de La Fuente Stadion en Zorghotel

(Bron: covid-19.sr)

Repatriëringsvluchten die gepland waren voor zaterdag 21 en zondag 22 maart gecanceld


Alle ingezetenen die vrijdag naar Suriname zijn teruggehaald door de autoriteiten en in overheidsfaciliteiten in quarantaine waren geplaatst zijn naar huis vanwege de onhoudbare situatie in het Emile de La Fuente Stadion en het RCR Zorghotel waar de mensen waren ondergebracht. Dit bericht vanochtend, zondag 22 maart 2020, de Ware Tijd te hebben vernomen van verschillende bronnen, onder wie personen die quarantaine waren geplaatst. 

Bij een passagier die vrijdag is teruggekeerd, is na aankomst het coronavirus vastgesteld. 'We mogen nu weg. Thuis-quarantaine. Ze zijn bruya', zei een vrouw die in het Zorghotel was geplaatst gisteravond omstreeks vier voor half elf 's avonds tegen de Ware Tijd.

De mensen zijn door vertegenwoordigers van het Covid-19-managementteam te woord gestaan. 'De arts heeft gezegd, dat ze zagen dat het niet goed ging en grijpen nu in. We kregen goede instructies en een thermometer mee. Bij 37,8 graden moeten we alarm slaan', zegt de vrouw die opgelucht is dat ze naar huis mag.

Al vroeg gistermorgen bleek uit de talrijke berichten uit de twee opvangcentra, die ook de media hadden bereikt, dat er veel mis was. Zo bleken de teruggekeerden niet tijdig van voeding te zijn voorzien, waren er onder meer geen zeep en schoonmaakmiddelen, toiletpapier en andere zaken voor persoonlijke hygiëne aanwezig. Ook bleken de kamers in bijvoorbeeld het Zorghotel niet schoon te zijn gemaakt en waren er geen baddoeken en beddengoed beschikbaar. In voornoemd stadion waren de sanitaire voorzieningen niet toereikend en in sommige gevallen was de drainage slecht.

Tijdens de persconferentie gistermiddag zei de voorzitster van het managementteam, Danielle Veira, dat inderdaad zaken niet vlekkeloos verliepen, maar dat aan verbetering werd gewerkt. Vrijdag werd op vragen van journalisten evenwel aangegeven, dat alles al in gereedheid was om de mensen die later op de dag zouden arriveren adequaat op te vangen. Echter, dat bleek niet het geval te zijn.

Volgens Veira is de operatie nieuw voor Suriname en zijn er hier en daar steken gevallen.

Vanwege de ontstane situatie zijn de repatriëringsvluchten die gepland waren voor zaterdag en zondag gecanceld. Ook de andere vluchten zijn on hold gezet. In totaal hebben ongeveer duizend ingezetenen die in het buitenland vertoeven aangegeven naar huis te willen terugkeren.

De afgelopen dagen is bij diverse gelegenheden aangegeven, dat in anticipatie op een mogelijke grote uitbraak van het nieuwe coronavirus ruim tweeduizend quarantaineplekken in gereedheid zullen worden gebracht.