donderdag 16 juli 2015

Stembureaupersoneel wacht al bijna twee maanden op geld

Overheid toont weer aan wanbetaler te zijn

Ministerie van Binnenlandse Zaken weigert te reageren op vragen over uitblijven betaling

16-07-2015 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Diverse medewerk(st)ers die voor en tijdens verkiezingsdag 25 mei hun diensten hebben verleend, blijken nog steeds niet door de overheid te zijn betaald. Meer en meer zijn vooral via media en social media kritische geluiden 'te horen' van mensen die voor, tijdens en na de verkiezingsdag hebben gewerkt en nog steeds wachten op de hun toegezegde vergoeding.
 
Onder die medewerk(st)ers waren andere colporteurs (die stemkaarten uitreikten) en is personeel van de diverse stembureaus. Inmiddels zijn colporteurs opgeroepen om hun vergoeding op diverse locaties per kas op te halen.

Onvrede
Maar, vooral onder het stembureaupersoneel heerst nu onvrede. Er zijn stembureaumedewerk(st)ers die 25 mei bijvoorbeeld al rond half vijf 's morgens in hun stembureau aanwezig waren en pas de volgende ochtend, 26 mei, tegen drie uur huiswaarts konden gaan. Gedurende die periode hadden zij nauwelijks een pauze. De pauze die er formeel was, rond het middaguur, werd gebruikt om zelf een stem uit te gaan brengen. Ook tijdens een uur 'rust' aan het begin van de avond, 25 mei, werd over het algemeen doorgewerkt.

Stembureaupersoneel had vernomen, dat zij binnen twee weken na de verkiezingen zouden worden betaald. Dat werd later 'bijgesteld' naar de laatste week van juni en inmiddels gaat het verhaal de ronde, dat de overheid pas tot betaling overgaat voor 15 juli. Maar, we leven 16 juli en het stembureaupersoneel heeft nog geen Surinaamse dollarcent gezien, terwijl herkozen en gekozen parlementsleden inmiddels al zijn geïnstalleerd en beëdigd. President Desi Bouterse is ook al formeel herkozen en de nieuwe vicepresident, Ashwin Adhin, is gekozen. Maar, stembureaupersoneel wacht al sinds 25 mei op geld.

Is betaling niet opgenomen in begroting?
Het is opmerkelijk, dat de overheid nog niet alle medewerk(st)ers van de verkiezingen heeft uitbetaald. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had immers een door De Nationale Assemblee goedgekeurde begroting voor de verkiezingen (rond de Srd 85 miljoen) en men mag toch aannemen, dat in die begroting een post is opgenomen inzake uitbetaling vergoedingen aan medewerk(st)ers.

Het herkozen NDP-Assembleelid Amzad Abdoel zei woensdagochtend 8 juli 2015 voor de microfoon van Apintie Radio ook informatie te hebben gehoord over onder andere colporteurs die toen nog niet waren uitbetaald. 'Dat moet niet het probleem zijn en uitbetaling moet direct verricht worden. Maar, soms ligt het niet aan het ministerie van Financiën, maar aan administratieve zaken. We moeten rekening houden met alle uitgaven.'

Tweede Carifesta-'affaire' in aantocht? 
Velen vrezen nu een soort tweede 'Carifesta-affaire'. Medewerksters van dit internationale culturele festival in 2013 in Suriname hebben maanden moeten wachten op uitbetaling van hun vergoeding.
En nog steeds blijkt niet iedereen te zijn betaald, zo bleek 9 juli toen de in Amsterdam gevestigde IKO Foundation op haar Facebookpagina meldde dat zij op uitnodiging aan het Caribisch Festival Carifesta XI 2013 in Suriname voor het onderdeel ‘Arts & Culture in DIASPORA’ een heus diaspora-orkest had geformeerd. Een unieke samenstelling van een aantal van de meest toonaangevende lokale en internationale in Nederland wonende musici met een Caribische herkomst. Hiermee werd een belangwekkend beeld geschetst van de ‘state of the art’ waar het betreft de ontwikkeling van Caribische muziek in diaspora.
Het Diaspora Orchestra verzorgde concerten, workshops op het conservatorium en CCS (Cultureel Centrum Suriname) en participeerde in jam-sessions.

'Nu, na twee jaar elke maand herinneringen e-mailen, wachten de artiesten nog  steeds op de restbetaling. De verantwoordelijken in Suriname laten het afweten en hebben ronduit schijt aan de artiesten en geen waardering voor kunst en cultuur. Shame, shame, shame on you',aldus de stichting op haar Facebookpagina. 'Een dure les is geleerd in de samenwerking met Suriname.'

Op herhaalde verzoeken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, ook via haar Facebookpagina, om een reactie op het uitblijven van betaling aan stembureaumedewerk(st)ers werd niet gereageerd.

Dagblad Suriname kopieert artikel De Surinaamse Krant zonder bronvermelding
Tot slot:
Het vorengaande artikel is een iets gewijzigde versie van het artikel dat 9 juli werd gepubliceerd door De Surinaamse Krant.

Het Dagblad Suriname berichtte zaterdag 11 juli 2015 dat colporteurs vanaf maandag 13 juli uitbetaald zullen worden. Vervolgens schreef die krant:
'Vooral onder het stembureaupersoneel heerst er onvrede. Er zijn stembureaumedewerkers die 25 mei vroeg ‘s morgens op het stembureau aanwezig waren en pas de volgende ochtend, huiswaarts konden gaan. Gedurende die periode hadden zij nauwelijks een pauze.' Het dagblad gebruikte hiervoor, zonder de bron te vermelden (niet wetende wie de schrijver van dat artikel is.....), tekstdelen uit het artikel van 9 juli in De Surinaamse Krant.


'De pauze die er formeel was, rond het middaguur, werd gebruikt om zelf te gaan stemmen. Het stembureaupersoneel had vernomen dat zij binnen twee weken na de verkiezingen zouden worden betaald. Dat werd later ‘bijgesteld’ naar de laatste week van juni en op zijn laatst 15 juli', aldus het Dagblad Suriname met de tekst letterlijk overgenomen van De Surinaamse Krant, inclusief het tussen aanhalingstekens geplaatste 'bijgesteld'.