maandag 11 mei 2020

Regering presenteert sociaal pakket maatregelen

Regering rekent op Centrale Bank voor ondersteunend krediet en monetaire maatregelen


De regering heeft besloten een sociaal pakket te verstrekken aan de samenleving. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft vanmiddag, maandag 11 mei 2020, een sociaal pakket aan maatregelen bekend gemaakt tijdens de Covid-19 Managementteam persconferentie update. Deze besluiten zijn genomen in samenspraak met de ministers van Arbeid en Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Dit meldt Starnieuws.

De Algemene Kinderbijslag gaat naar Srd 1.000 per huishouden.

De AOV wordt additioneel Srd 525 per persoon verhoogd. Na evaluatie zullen alleen mensen die afhankelijk hiervan zijn, ervoor in aanmerking komen.

Gepensioneerden krijgen een toelage van Srd 500 per maand.

Mensen met een beperking krijgen een verhoging van Srd 325 naar Srd 1000 per maand.

De uitkering voor zwakke huishoudens wordt verhoogd van Srd 37 naar Srd 250. 

Werklozen, ten gevolge van de Covid-19 crisis, krijgen een uitkering van Srd 1.500 per maand. De tegemoetkoming zal per maand worden geëvalueerd.

Naast het noodfonds van Srd 400 miljoen dat goedgekeurd is door De Nationale Assemblee, komt er ook een productiefonds via een staatsbank van naar schatting van Srd 300 miljoen. De productie wordt gestimuleerd, terwijl er importbeperkende maatregelen komen. Lokaal ondernemerschap zal zwaar worden gestimuleerd. Ook zijn er maatregelen genomen voor een woningbouwfonds van Ssrd 50 miljoen en verstrekken van leningen.

De heffingskorting voor belastingen wordt verruimd van Srd 125 naar Srd 750 per maand.

De inkomstenbelastingaangifte wordt uitgesteld. 

Hoefdraad gaf aan, dat er een flexibele opstelling zal zijn naar belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte. Dit geldt ook voor de betaling in omzetbelasting- en loonbelastingsfeer over de periode maart tot en met juni. Er zal geen boeterente in rekening worden gebracht.

De inhoud van het geïntegreerde pakket van steunmaatregelen is tot stand gekomen na overleg tussen de regering, het bedrijfsleven en de vakbeweging, deelde Hoefdraad mee. De regering heeft gemeend een overbruggingspakket op te stellen, als fundament voor herstel op middellang termijn. De negatieve economische groei voor dit jaar is volgens verwachting 2.8%. De overheidsinkomsten dalen volgens de eerste schattingen van de minister tussen de 40 tot 50%. De lonen en salarissen beslaan 33% en subsidies en transfers nemen ook 33% in beslag. De kapitaalsuitgaven zijn 16%, rentebetalingen zijn 9% en operationele kosten. Covid-19 overbruggingssteun aan getroffen personen en bedrijven verhoogt de uitgaven drastisch, deelde Hoefdraad mee.

De regering rekent op de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met ondersteunende krediet en monetaire maatregelen. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft volgens de minister aangegeven zeer welwillend te staan over de maatregelen, die in de jurisdictie van de banken liggen, die verlichting kunnen geven aan de burgerij en diverse noodlijdende bedrijven.

De regering doet een oproep aan de banken om de volgende zaken te bekijken: - bevriezen van alle hypotheken voor 6 maanden - alle mogelijke veilingen voor de komende maanden als resultaat van inkomstenverlies door de crisis stopzetten - verschaffen van werkkapitaal aan bedrijven die in nood zijn, geen ontslagen willen toepassen, en de operationele kosten veilig willen stellen. - creëren van liquiditeit door de CBvS via verlaging van de Srd kasreserve, voor het vrijkomen van middelen om deze steun te bieden.