dinsdag 16 juli 2019

Ex-terreurverdachte Nasser Idoe spant Kort Geding aan tegen Staat Suriname

Nasser Idoe verzet zich tegen intrekking van zijn vestigingsvergunning

Idoe is vrijgesproken, maar vormt volgens Counter Terrorism Unit nog altijd potentieel gevaar voor de nationale veiligheid vanwege zijn verbintenis met IS


Ex-terreurverdachte Nasser Idoe, die op 14 juni is vrijgesproken van alle rechtsvervolging, is niet van plan om zich zonder slag of stoot neer te leggen bij de intrekking van zijn vestigingsvergunning. Hij heeft vrijdag een Kort Geding aangespannen tegen de Staat en dat diende maandag, zo schrijft de Ware Tijd dinsdag 16 juli 2019. 'Idoe is integraal vrijgesproken, dus hoe kan de Staat op grond van verdenkingen hem een intrekkingsbeschikking geven?', vraagt advocate Michella Lau-Kerssenberg zich af. 'De Staat handelt onbehoorlijk', voegt ze eraan toe. 

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft de vestigingsvergunning ingetrokken, die Idoe op 30 juni 2011 had gekregen. Dat heeft hij gedaan in een beschikking die is gedateerd op 21 juni. 'De staat zal wel een reden hebben waarom de beschikking pas 12 juli aan Idoe is betekend', stelt Lau-Kerssenberg. Zij wijst erop, dat haar cliënt tot uiterlijk 12 augustus in beroep kan gaan bij de president.

Volgens de intrekkingsbeschikking mag Idoe binnen een maand, na de dag waarop geacht kan worden dat de beschikking ter kennis van belanghebbende is gekomen, schriftelijke herziening aanvragen bij het staatshoofd.

Hij was in verzekering gesteld op verdenking van onder meer voorbereiding van een aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een bevriende staat en deelname aan een organisatie dat tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven. Ook werd hij verdacht van het werven voor vreemde krijgsdienst of gewapende strijd zonder door het bevoegd gezag daartoe te zijn gerechtigd.

Idoe is vrijgesproken, maar vormt volgens een inlichtingenrapport van de Counter Terrorism Unit nog altijd een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid, vanwege zijn verbintenis met IS. Dat staat in de beschikking van de minister.

De familie van de broers Raoul Abdoellakhan en Nasser Idoe heeft in juni geschokt gereageerd op het optreden van de politie. Abdoellakhan werd toen met grote haast het land uitgezet.

Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan drie maanden voorwaardelijk. Met deze straf kwam ook hij op 14 juni op vrije voeten. Volgens de familie heeft hij zich gehouden aan de meldingsplicht van de politie. Zijn verblijfsvergunning is sinds 31 oktober 2008 vervallen en hij verbleef vanaf toen illegaal in het land. De broers hebben de Nederlandse nationaliteit.

Notaris Diepak Chitoe door tuchtcollege voor zes maanden geschorst

Procureur-generaal had ontzetting uit het ambt geëist 

- Klacht tegen Chitoe eerste tuchtzaak tegen een notaris ingediend bij het Hof
- Notaris is ‘first-offender’ en het opleggen van zwaarte maatregel van ontzetting uit notarisambt acht het hof disproportioneel


Diepak Chitoe mag de komende zes maanden het ambt van notaris niet uitoefenen. Het Hof van Justitie (HvJ), dienende als het tuchtcollege tegen notarissen, heeft hem een schorsing van zes maanden opgelegd. Het bestuur van de Vereniging Notarissen en Kandidaat-Notarissen (VNKN) bevestigt dinsdagavond 16 juli 2019 op Starnieuws, dat de schorsing dinsdag is ingegaan. 

Kandidaat-notaris Kitty Derby is door het Hof belast met de waarneming van het vacante kantoor.

Het tuchtcollege, bestaande uit elf rechters van het Hof, is niet meegegaan met de eis van de procureur-generaal (pg) die ontzetting uit het ambt eiste op basis van artikel 44 van Wet op Notarissen (Wet notarisambt). Het Hof besliste op 29 maart 2019, dat in afwijking van de eis van de pg, 'een schorsing van zes maanden passend en geboden acht aangezien beklaagde in de visie van het Hof gecategoriseerd kan worden als een ‘first-offender’ en het meteen opleggen van de zwaarte maatregel van ontzetting uit het notarisambt het hof disproportioneel voorkomt'.

De klacht tegen Chitoe is de eerste tuchtzaak tegen een notaris die is ingediend bij het Hof. Dit rechtsprekende orgaan kreeg in december 2015 een klacht van een burger binnen, die meende te zijn benadeeld door de notaris. Die heeft een akte van verjaring opgemaakt over een perceel dat deels aan de klager toebehoort. De notaris verzuimde om de stukken te verifiëren, wetende dat die vals waren, heeft hij te kwader trouw de akten laten passeren. Het Hof verklaarde de ingediende klacht gegrond.

Het Hof geeft in een van de overwegingen ook aan, dat de beklaagde notaris 'niet heeft voldaan aan zijn rechercheplicht en daarmee zijn ambtsplicht heeft verwaarloosd'. Volgens het Hof heeft de beklaagde hiermee blijk gegeven 'als openbaar ambtenaar niet conform de vereiste zorgvuldigheid, voorzichtigheid en terughoudendheid te hebben gehandeld'.

De beklaagde notaris heeft via zijn advocaat alles tegengesproken. Hij droeg tijdens de behandeling van de zaak onder meer aan, dat er wel aan de rechercheplicht is voldaan en er voldoende onderzoek is geweest. De pg concludeerde in zijn requisitoir, dat de beklaagde 'een ernstige inbreuk heeft gepleegd op de betrouwbaarheid, die van een notaris verwacht mag worden in zijn optreden als notaris in het maatschappelijk verkeer'.

Colombiaan gearresteerd op luchthaven Barcelona, Spanje, met cocaïne onder toupet

Man zichtbaar nerveus en blijkt abnormaal groot haarstuk onder zijn hoed te hebben...


Een Colombiaanse man is beland in een harige situatie nadat functionarissen op de luchthaven van Barcelona een halve kilo cocaïne hadden gevonden verborgen onder zijn toupetje. De politie zei dat zijn nerveuze houding en een te groot haarstuk hun aandacht trokken. 

De Spaanse politie arresteerde de man op de internationale luchthaven van Barcelona, nadat zij een pakket cocaïne had ontdekt ter waarde van € 30.000 ($ 34.000) onder zijn toupetje, zeiden functionarissen dinsdag 16 juli 2019.De Colombiaanse staatsburger trok naar verluidt al snel verdenkingen van de politie aan, na aankomst op een vlucht vanuit Bogota. De autoriteiten zeiden dat hij zichtbaar nerveus was en een abnormaal groot haarstuk onder zijn hoed leek te hebben.

Bij nader onderzoek bleek dat de man een zak had met 503 gram poeder op zijn hoofd was geplakt. 'Er is geen limiet aan de inventiviteit van drugshandelaren die proberen om controles te misleiden', zei de politie in een verklaring.


Ze haalde recente gevallen aan waarin smokkelaars geprobeerd hadden drugs binnen te brengen in uitgeholde ananas, borstimplantaten en een rolstoelkussen.

(Suriname Mirror/20 Minutos/Deutsche Welle/dfw.cbslocal.com/El Periodico/Twitter)

Lid bekende kasekoformatie (48) op J.A. Pengelluchthaven aangehouden

Man verdacht van overtreding Wet op Verdovende Middelen


De 48-jarige A.S. is gisteren aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven wegens overtreding van de Wet op Verdovende Middelen. S. is lid van een bekende kasekoformatie die op tournee is in Nederland, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 juli 2019.

De verdachte viel door de mand tijdens controle van de douane.

S. is overgedragen aan de Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Minister van LVV gaat in Assemblee in op penibele situatie rond export groente naar EU-landen

'Suriname moet maatregelen treffen om te voldoen aan nieuwe Europese voorwaarden'


'Wat hebben LVV-ambtenaren de afgelopen drie jaar gedaan?'


Terwijl het al drie jaar bekend is, dat de Europese Unie (EU) maatregelen treft voor de import van groenten, moet in Suriname binnen drie maanden orde op zaken gesteld worden. Export van groenten, zoals sopropo, boulanger, manja en peper, is in een zorgwekkende situatie beland. Suriname staat op nummer éém van landen die maatregelen moeten treffen om te voldoen aan de nieuwe Europese voorwaarden om groenten te kunnen exporteren, zei minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, dinsdag 16 juli 2019, aldus Starnieuws.

Tien ondernemers exporteren sopropo naar Europa. Het gaat om 150 hectare productieareaal dat ruim 3 miljoen euro opbrengt op jaarbasis. De vraag naar sopropo is groot en Suriname kan daaraan niet voldoen.


Parmessar heeft aangegeven, dat met de exporteurs is gesproken over maatregelen die getroffen moeten worden om te voldoen aan de eisen van de EU. Het gaat om voedselveiligheid waarbij chemicaliën en insecten een rol spelen. De EU stuurt komende week ook deskundigen naar Suriname om de audit, die in oktober gehouden wordt, voor te bereiden met LVV en de exporteurs.

Assembleeleden hebben ook gewezen op de voedselveiligheid voor nationale consumptie, dat belangrijker is dan de export. Benadrukt werd, dat er alles aan gedaan moet worden om voedselveiligheid aan te pakken. Het moet niet zo zijn dat het buitenland Suriname wijst op gevaren, waarna pas actie wordt ondernomen, zo was uit de oppositie te horen.

Ook vroegen oppositieleden zich af wat de afgelopen drie jaar door LVV-ambtenaren is gedaan.

De minister merkte op, dat er een nationale opstelling moet zijn, waarbij er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat er geen groenten meer geëxporteerd kunnen worden naar Europa. Steeds vaker worden ladingen afgekeurd. Alle betrokken exporteurs moeten meewerken opdat de audit succesvol wordt uitgevoerd. Exporteurs die niet deelnemen aan de audit zullen geen vergunning krijgen. Degenen die wel beantwoorden aan de eisen, mogen niet gedupeerd worden.

Er zijn harde afspraken gemaakt met de exporteurs en elke week is er overleg om de voortgang te monitoren. Parmessar verwacht dat als iedereen meewerkt, dit traject tot een goed einde kan worden gebracht.

Twee mannen beschoten bij overval door vier verdachten op Kwattaweg

Slachtoffer en omstander door kogels geraakt


Volgens de Ware Tijd van vanmiddag, dinsdag 16 juli 2019, hebben twee mannen schotverwondingen opgelopen bij een gewapende roofoverval aan de Kwattaweg. Na de beroving namen de vier verdachten de benen. 

Volgens de politie is een 26-jarige man van een onbekend geldbedrag en een gouden halsketting beroofd. Een van de verdachten schoot het slachtoffer in zijn heup.

Een ander man, die op een afstand stond en niets te maken had met zaak, werd ook geraakt. Beide mannen werden naar een ziekenhuis afgevoerd. De slachtoffers zouden buiten levensgevaar verkeren.

De afdeling Kapitalen Delicten vanhet Korps Politie Suriname onderzoekt de zaak.

Ouders van bij twee woningbranden omgekomen jonge kinderen kunnen worden vervolgd... - 'We moeten onze kinderbescherming nu echt upgraden'

'In beide zaken wordt een dossier opgemaakt en naar het Openbaar Ministerie worden verstuurd'

Mogelijk zijn ouders schuldig aan verwaarlozing of grove nalatigheid


Ouders van de bij de twee woningbranden omgekomen jonge kinderen kunnen zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd als blijkt dat ze schuldig zijn aan verwaarlozing en grove nalatigheid. Dat zegt juriste Sharon Geerlings-Headley vandaag, dinsdag 16 juli 2019, in de Ware Tijd. Zij is familie- en jeugdrechtdeskundige en docente aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 

Ouders die schuldig zijn aan verwaarlozing van hun kinderen of slecht levensgedrag, kunnen worden ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij, aldus de juriste. Als er sprake is van het verlaten van een minderjarige die aan je zorg is toevertrouwd of van ernstige veronachtzaming van de opvoedings- en verzorgingstaak, kunnen de ouders ook strafrechtelijk worden vervolgd.

(Bron foto: Korps Brandweer Suriname)
Politiewoordvoerder Humphrey Naarden zegt, dat de ouders van de 2-jarige Delvano Eind hebben verklaard, dat ze de peuter alleen thuis hadden gelaten om eten te gaan kopen. Het jongetje is in de vroege ochtend van 2 juli in een woningbrand aan de ← Petrusweg in Pontbuiten omgekomen.

Een paar uren daarna zijn ook in een brand vier jonge kinderen omgekomen aan de Ellestraat ↓ te Latour. De moeder van die kinderen heeft tegenover de politie verklaard, dat ze de jongens met een minderjarig nichtje (15) thuis had achtergelaten. Dit wordt echter ontkend door het nichtje.

(Bron foto: Korps Brandweer Suriname)
'Er moet nu confrontatie plaatsvinden tussen de twee mensen, want we willen waarheidsvinding', zegt Naarden. Hij wil niet vooruitlopen op zaken, maar legt uit dat in beide zaken een dossier zal worden opgemaakt en naar het Openbaar Ministerie worden verstuurd. Dat zal vervolgens besluiten of de zaken een strafrechtelijk karakter krijgen.

Geerlings-Headley is terughoudend en doet geen verregaande uitspraken; zij wil geen 'zout in open wonden strooien' en kan zich het intense leed van de ouders en familie voorstellen. Om conclusies te trekken moeten alle feiten duidelijk zijn en vaststaan.

De juriste pleit wel voor het heel veel serieuzer toepassen van de kinderbeschermingsmaatregelen in Suriname. 'We moeten onze kinderbescherming nu echt upgraden. Ook moeten we beter signalen opvangen en denken aan preventieve maatregelen om dit soort gruwelijke ongevallen te voorkomen. Kinderen zijn kostbaar en moeten actief worden beschermd.'

Ze wijst erop dat kinderen niet onder toezicht kunnen worden gelaten van andere minderjarigen. 'Ze kunnen de verantwoordelijkheid niet dragen en het creëert ruimte voor misstanden zoals misbruik.'

Volgens Geerlings-Headley worden kinderen gemakkelijk in kindertehuizen geplaatst of achtergelaten door hun ouders. Dat is een heel ongezonde zaak. Indien armoede daaraan ten grondslag ligt, dienen volgens haar gezinsondersteunende maatregelen te worden getroffen, maar ouders moeten toch hun verantwoordelijkheid op zich nemen en het beste kiezen voor hun kinderen. 'We moeten onze kinderen beter beschermen en niet nalatig zijn in welke situatie dan ook.'

Shoppers in Brazilië ontdekken cocaïne in te Sao Paulo in supermarkt gekocht waspoeder

Ten minste 80 kilo cocaïne gevonden in winkel in het Ermelino Matarazzo-district

Vier personen zijn gearresteerd, waaronder drie werknemers van de winkel


Shoppers in Brazilië ontdekten dat ze onbewust cocaïne hadden gekocht toen ze waspoeder gebruikten, dat ze in een supermarkt in Sao Paulo hadden gekocht. Ten minste 80 kilo cocaïne werd gevonden in de winkel in het Ermelino Matarazzo-district, zei de Militaire Politie maandag 15 juli 2019. 

Een foto twitterend van de cocaïnepakketten, zei de politie dat ze 'de straten van criminelen schoonmaken'.


Rechercheurs geloven dat de winkel, waar het waspoeder maandag is gekocht, betrokken is bij drugshandel. Een theorie, zegt de politie, is dat de met drugs gevulde waspoederdozen per ongeluk in de schappen zijn beland.

Een klant probeerde zijn waspoeder terug te brengen naar de winkel, terwijl een andere het inleverde bij zijn plaatselijke politiebureau, meldde de G1-nieuwswebsite. In een persbericht zei de Militaire Politie van Sao Paulo: 'Individuen laadden meer van hetzelfde product' toen officieren in de winkel aankwamen, eraan toevoegend dat de 'criminelen probeerden te ontsnappen'.

Vier mensen zijn gearresteerd, waaronder drie werknemers van de winkel, zegt de politie. 'Ik had nog nooit zoiets gevonden, het is de eerste keer dat ik cocaïne in een waspoederdoos vind', vertelde rechercheur Olívio Gomes Lira aan The Guardian.

(Suriname Mirror/G1.Globo/BBC/Twitter/The Guardian)

Peruaanse fabrikanten alpacawol en pimakatoen willen de Europese markt op

(Bron foto's: fashionunited.nl)
16 Peruaanse modefabrikanten tonen hun producten en diensten op Peru Moda Berlin

80 Procent van alle alpaca's leeft in Peru, waar ze per jaar 25.000 kilo wol opleveren


Peruaanse kledingfabrikanten hebben de Europese markt in het vizier. De fabrikanten zijn gespecialiseerd in de productie van gebreide producten van alpacawol en pimakatoen, twee hoogwaardige producten uit het land. Tot nu toe werkten de producenten vooral voor de Amerikaanse markt, maar nu hebben ze ook de interesse gewekt van Europese merken als Missoni en Ted Baker. 


Tijdens de Berlin Fashion Week presenteerden 16 Peruaanse modefabrikanten hun producten en diensten op Peru Moda Berlin, een klein, exclusief evenement in de Berliner Kulturbrauerei. Op de beurs, die op 4 juli plaatsvond, zijn circa 45 inkopers uit Europese landen afgekomen, waaronder vertegenwoordigers van Britse bedrijven als Ted Baker, de Italiaanse breiprojecten specialist Missoni en de Franse kinderkledingfabrikant CWF.

Afgelopen jaar exporteerde de Peruaanse textielbranche voor 1,5 miljard Amerikaanse dollar aan producten. Daarvan ging het merendeel, 905 miljoen dollar, naar de Verenigde Staten. De export naar Europa was goed voor 90 miljoen dollar. Met 13,1 procent groeit deze export wel sneller dan die naar de VS (9,4 procent).

De textielbranche is een van de belangrijkste productiesectoren in Peru, waarin circa 300.000 mensen werkzaam zijn. De producenten proberen niet te concurreren met grote textielleveranciers als Bangladesh of India, maar positioneren zichzelf in het hogere kledingsegment. Dat doen ze met hoogwaardige vezels uit eigen land zoals pimakatoen, en ook steeds meer met duurzaamheid.

Op het evenement in Berlijn warendrie fabrikanten van gebreide alpacawolproducten aanwezig die ook lid zijn van de World Fair Trade Organization. Een daarvan is Allpa. Het bedrijf werd 33 jaar geleden opgericht door een groep jonge Peruanen die dit ambacht wilden promoten en die de producten wereldwijd wilden gaan aanbieden. Inmiddels werken er 80 mensen voor het bedrijf. Kleine en middelgrote bedrijven, waarvan sommige de alpacawol ook verwerken tot dekens en gebreide kleding. 'Alpacawol kan kwalitatief de vergelijking aan met fijne merinowol en kasjmier', vertelt Nelly Canepa, directrice bij Allpa. De truien en vesten bij haar stand hebben de kwaliteiten Baby Alpaca en Superfine.


Net als Allpa werkt ook het bedrijf Raymisa samen met ambachtslieden in Peru. De afgelopen jaren heeft het geïnvesteerd in machines. Zo kunnen er naast met de hand gebreide producten ook fijnere gebreide producten worden aangeboden, vertelt directeur Orlando Vasquez Kellhammer op het evenement.

Alpaca's zijn een gedomesticeerde kamelensoort die al duizenden jaren worden gefokt vanwege hun wol. In Peru gold er lange tijd een exportverbod. Ook nu nog leeft 80 procent van alle alpaca's in Peru, waar ze per jaar 25.000 kilo wol opleveren. De dieren worden gefokt door gemeenschappen in de Andes, en vervolgens wordt hun wol door tussenpersonen ingezameld, geselecteerd en geclassificeerd. Zij verkopen de wol door aan garenfabrikanten in Peru, die de garen op hun beurt weer leveren aan producenten in het land. Dat betekent dat de waardeketen zich voor het grootste deel nog in één land bevindt, wat in de huidige geglobaliseerde kledingindustrie een zeldzaamheid geworden is. De waardeketen van Peruaans katoen ziet er vergelijkbaar uit.

De fabrikanten op de beurs zoals Quale Vest, Corp. All Cotton en Kusa Cotton, werken allemaal met pimakatoen dat in Peru wordt geteeld. Michael Chabaneix is directeur van het GOTS-gecertificeerde bedrijf Corp All Cotton, dat produceert voor Amerikaanse merken als Tory Burch en Rag & Bones. Hij hoopt in Berlijn meer Europese klanten aan te trekken. 'De vezels in pimakatoen zijn de langste ter wereld en daarom heel zacht en verfijnd', vertelt Chabaneix.


Net als de alpacafokkerij gaat ook de geschiedenis van de katoenindustrie in Peru terug tot de Incabeschaving. 'De Peruanen weven al sinds jaar en dag, sinds het begin van de beschaving', vertelt Elmer Schialer, de Peruaanse ambassadeur in Berlijn. 'In het Supe-dal in het zuiden van Peru is een van de zogeheten beschavingscentra ontdekt. Daar verzamelden de Peruanen 8000 jaar geleden al katoen. Dit zijn verhalen en de kwaliteit waarmee Peru zichzelf onderscheidt. Als kleine producent van hoogwaardige, maar ook hoger geprijsde grondstoffen als pimakatoen en alpacawol moet het land zich positioneren in het premiumsegment van de kledingindustrie. Deze specialisatie en deze niche helpen ook om de opbrengsten in het land zelf te houden. We proberen het grootste deel van de waardeketen in Peru te houden.'

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE.

(Suriname Mirror/fashionunited.nl/YouTube)

Japanse prinses Mako is in Boliva aangekomen

120 Jaar geleden vestigden de eerste Japanse emigranten zich in Bolivia


De Japanse prinses Mako is gisteren in Boliva aangekomen. Zij bezoekt het Zuid-Amerikaanse land om te markeren dat 120 jaar geleden de eerste Japanse emigranten zich daar vestigden. Mako werd op de internationale luchthaven in El Alto, nabij de departementale hoofdstad La Paz, verwelkomd door een regeringsdelegatie.


De dochter van kroonprins Akishino woonde een kranslegging bij en vergaderde met president Evo Morales.

Ze reist vandaag, dinsdag 16 juli 2019, door naar Santa Cruz. Daar praat ze met bewoners die oorspronkelijk uit Japan komen.

Eerder deze maand was Mako in Peru. Dat was haar eerste officiële overzeese trip sinds haar oom Naruhito in mei keizer werd.(Suriname Mirror/The Japan Times/Blauw Bloed/El Deber/La Razon/Twitter)

Weer bloedbad in Colombia in intensiverende strijd illegale gewapende groepen om controle over grens met Venezuela

Lichamen van drie mannen en één vrouw gevonden in Puerto de Santander en bij Cucuta


Venezolaanse autoriteiten arresteren vijf mannen die rondlopen met drie onthoofde hoofden...


De autoriteiten van Colombia bevestigden maandag 15 juli 2019 opnieuw een bloedbad te midden van een schijnbaar intensiverende strijd om de controle over de grens met Venezuela. De lichamen van drie mannen en één vrouw werden gevonden in Puerto de Santander en een landelijk gebied van Cucuta, de belangrijkste grensovergang tussen de twee landen en de hoofdstad van de provincie Norte de Santander. 

De gruwelijke vondst komt drie weken nadat ten minste 10 mannen werden gedood tijdens een vuurgevecht tussen illegale gewapende groepen in Boca Grita, een stad in Venezuela op slechts vijf minuten van Cucuta.


Vorige week arresteerden de Venezolaanse autoriteiten vijf mannen die rondliepen met drie onthoofde hoofden, volgens de krant El Tiempo zondag 13 juli 2019. Een onthoofd lichaam werd slechts vier weken eerder gevonden. Op social media circuleert naar verluidt een video van gewapende mannen met onthoofde hoofden in omloop.


De vuurgevechten en onthoofdingen vallen samen met de aankondiging van een nieuwe 'anti-guerrilla' paramilitaire groep, de Verenigde Colombiaanse-Venezolaanse Zelfverdedigingstroepen (AUCV, Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela), in het grensgebied.

Anti-guerrilla pamfletten ondertekend door deze groep zijn opgedoken in Cucuta en in steden aan de Venezolaanse kant van de grens, meldde El Tiempo zondag 13 juli 2019.

Javier Tarazona van Redes, een Venezolaanse non-gouvernementele organisatie die de activiteiten van illegale gewapende groeperingen in de regio heeft gevolgd, vertelde de krant dat hij gelooft dat de AUCV helemaal niet nieuw is, maar eerder een fusie tussen de AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en de EPL (Ejército Popular de Liberación), het regionale guerrillaleger dat sinds vorig jaar in oorlog is met het ELN (Ejército de Liberación Nacional) over de controle over de Coca-rijke Catatumbo-regio.


De EPL en de AGC zouden samenwerken om de controle over de grensoverschrijdende routes voor drugshandel te overnemen die worden gecontroleerd door 'La Linea', een regionale criminele groep die naar verluidt samenwerkt met het ELN.

Tarazona's hypothese wordt gesteund door Nestor Rosania van het Security and Peace Study Centre van de Universidad Pontificia Bolivariana (UBP) in Medellin, die voegde toe dat de anti-guerrilla retoriek alleen maar dient om hun criminele doelstellingen te verdoezelen. Waar ze naar op zoek zijn, volgens mensen in het gebied, is om het de kenmerken te geven van een intern conflict, zoals enkele jaren geleden gebeurde met de zelfverdedigingsgroepen, maar uiteindelijk willen ze de illegale economieën beheersen.

UPB-hoogleraar Nestor Rosania Indepaz, een van Colombia's meest gerenommeerde conflictmonitors, bevestigde dat de fusie tussen EPL en AGC ook in strijd is met de drugshandelorganisatie Los Rastrojos. Deze voormalige afdeling van het Norte del Valle-kartel is vrijwel weggevaagd van de Colombiaanse kaart door de AGC, na meer dan een decennium van rivaliteit, maar blijft sommige routes in de buurt van Cucuta beheersen. Het zijn niet alleen drugs.

De crisis in Venezuela en de spanningen in dat land met Colombia en de VS zijn alleen de illegale gewapende groep en criminele organisaties ten goede gekomen. Vroeger was de belangrijkste activiteit in de regio smokkelwaar en drugs, maar met Venezuela in crisis is mensenhandel ook een bloeiende onderneming geworden. Dit heeft de inzet in de regio verhoogd en is mogelijk verantwoordelijk voor de toename van geweld.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El-Nacional/Twitter)

Aantal mensen dat honger lijdt in Colombia aanzienlijk gedaald

Colombia positieve uitzondering in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied


Het aantal mensen dat honger lijdt in Colombia is aanzienlijk gedaald sinds het voor het laatst werd onderzocht tussen 2004 en 2006, zei de Verenigde Naties (Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en andere VN-organisaties waaronder de Wereldgezondheids- organisatie, WHO) maandag 15 juli 2019. Volgens het rapport 'The State of Food Security and Nutrician in the World' (SOFI) is het aantal mensen dat honger lijdt in Colombia, gedaald van 4,2 miljoen tussen 2004 en 2006 tot 2,4 miljoen tussen 2016 en 2018.

Colombia's sterk dalende hongercijfers staan in positieve zin haaks op die die van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waar het aantal mensen dat honger leed, steeg van 39,1 miljoen naar 42,5 miljoen. Deze regionale toename van de honger is grotendeels te wijten aan Venezuela, waar het aantal mensen dat honger leed maar liefst 4 miljoen bedroeg, wat 12,5% van de bevolking is.

Andere landen die een toename van de honger zagen, waren volgens de VN Guatemala (500.000), Argentinië (200.000) en Haïti (100.000). 'De toename van de honger in de afgelopen jaren is sterk geassocieerd met de economische vertraging in de regio' die volgde op een wereldwijde daling van de grondstoffenprijzen sinds 2011, aldus Ricardo Rapallo van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FOA) geciteerd door de krant El Espectador.

Recente groeivertragingen en teruggang van de economische groei in veel regio's worden grotendeels verklaard door sterke dalingen van de grondstoffenprijzen. Dit is vooral van invloed op landen die afhankelijk zijn van primaire grondstoffenexport.

Een instorting van de olieprijzen in 2014 leidde tot een onverwachte teruggang van de Colombiaanse economie, die zich nog steeds herstelt. Desalniettemin leidde de economische teruggang niet tot een toename van de honger, zoals wel gebeurde in Venezuela, dat aanzienlijk meer afhankelijk is van de export van grondstoffen en is afgedaald naar een humanitaire crisis.

Om de honger te bestrijden, benadrukte Rapallo, moeten landen het inkomen op korte termijn van huishoudens beschermen, 'bijvoorbeeld via programma's voor sociale bescherming, programma's voor openbare werken of beleid gericht op het stabiliseren van voedselprijzen. Tegelijkertijd moeten ze bezuinigingen op essentiële sociale voorzieningen vermijden.'

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Espectador)

OM eist 8 jaar gevangenisstraf tegen vijf verdachten in zaak Colombiaanse cocaïne duikboot

'Deze mensen behoren tot een internationaal drugskartel'


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren tegen vier van de mannelijke en een van de vrouwelijke verdachten een gevangenisstraf van acht jaar onvoorwaardelijk en een boete van Srd 60.000 of drie vervangende maanden hechtenis geëist.  De overige drie verdachten hangt een straf van vijftien maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar, boven het hoofd. Tegen het drietal is ook een boete van Srd 30.000 of twee vervangende maanden hechtenis geëist, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 juli 2019.

Twee van de verdachten, onder wie de eigenaar van het terrein waarop de duikboot is aangetroffen (rijstondernemer Radj Oedit), zijn nog voortvluchtig.

'Deze mensen behoren tot een internationaal drugskartel. Ze hebben het imago en de openbare orde van Suriname geschonden', sprak de Officier van Justitie (OvJ). Volgens de OvJ heeft het onderzoek uitgewezen, dat alle acht verdachten een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het totaal proces. Ook is gebleken, dat alle verdachten meerdere malen naar Saramacca, nabij kilometer 80, zijn afgereisd. Een van hen is ter plekke aangetroffen. Bij het zien van de politie probeerde hij te vluchten. Via telefoonuitdraai is ook duidelijk, dat de verdachten in nauw contact met elkaar waren. 'Het is een zeer professionele drugsorganisatie', aldus het OM.

Twee politiemannen die eerder als getuige zijn gehoord, verklaarden dat het duidelijk is dat de semi-duikboot bedoeld was voor drugstransport. Dit kan worden afgeleid aan onder meer de constructie. 'Het is geen pleziervaartuig, het is niet luxe, het heeft geen toilet en er is voldoende ruimte voor brandstof om lange afstanden af te leggen', verklaarden de mannen.

Beide getuigen leggen een verband tussen de boot en een airstrip die tijdens het onderzoek is ontdekt. Het vliegveldje heeft een landingsbaan van ongeveer twee kilometer lang en vijf meter breed in de Tibitisavanna. Onderzoek van luchtvaartwaakhond CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname) heeft uitgewezen, dat de landingsbaan geschikt is voor eenmotorige vliegtuigen met een vrachtgewicht van ongeveer zeven duizend kilogram. Vermoed wordt dat de drugs met een vissersboot, vanuit dat vliegveld via de Tibitirivier naar de duikboot in de Coppenamerivier zou worden getransporteerd. De airstrip was volgens de getuigen goed onderhouden en er waren ook duidelijke bandensporen van een vliegtuig te zien. Er zijn op het vliegveldje vier vaten kerosine, drie vaten gasoline en kruiwagens gevonden en niet ver daarvandaan is een kleine kamp ontdekt. De politieagenten vermoedden dat daar drugstransporteurs logeerden. De afstand van de landingsbaan naar de Tibitirivier is ongeveer 2 kilometer.

De rechter heeft de zaak voor pleidooi van de advocaten uitgesteld naar 5 augustus.

Corona Band eist van De West rectificatie van onjuist artikel over zanger Wendel Bendt (Haroen)

De West schrijft dat Haroen op intensive care ziekenhuis ligt na knappen cocaïnebolletjeDe Corona Band is niet te spreken over een bericht van het dagblad De West. Die schreef afgelopen week, dat de onlangs op Schiphol aangehouden voorzanger van de band Wendel Bendt (Haroen) op de intensive care (IC) afdeling van een ziekenhuis zou liggen. Volgens het bericht in De West zou hij cocaïnebolletjes hebben geslikt en één daarvan zou geknapt zijn, zo meldt Waterkant.net vandaag, dinsdag 16 juli 2019.

Pertinent niet waar zegt de band in een boze brief gisteren aan De West.

'Middels deze informeren wij u dat de heer Wendel Bendt (Haroen) gezond en wel is en zich niet bevindt op de IC en de afgelopen week zich ook daar niet heeft bevonden. Wij verzoeken u hierbij beleefd, doch dringend om u op een professionele manier van uw taak te kwijten en op zijn minst deze brief en/of een rectificatie te publiceren, na gedegen brononderzoek',  

schrijft de band gisteren in een brief aan de krant.

Vorige week werd bekend, dat Bendt was aangehouden op Schiphol, toen de band terugkeerde uit Suriname na een succesvolle Keti Koti tour. De band bevestigde de aanhouding en gaf aan deze zware klap te verwerken, maar ging verder niet in op details.

Minister Carola Schouten: 'De natuur in de Caribische delen van het Koninkrijk baart zorgen'

(Bron foto: Twitter)
'Ondanks veel positieve maatregelen op aantal doelen toch achteruitgang geconstateerd’ 

'Juist deze delen van het Koninkrijk zijn ook voor hun economie afhankelijk van de natuur'


De natuur in de Caribische delen van het Koninkrijk baart zorgen. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de zesde nationale Rapportage van het Koninkrijk over het verdrag voor behoud van de biologische diversiteit, zo schrijft vandaag, dinsdag 16 juli 2019, het Antilliaans Dagblad.

De minister is zelf alleen verantwoordelijk voor Caribisch Nederland, maar zal de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten informeren over de resultaten van het onderzoek. Die pakken voor de autonome landen namelijk niet goed uit. ‘Ondanks veel positieve maatregelen’ wordt ‘op een aantal doelen toch achteruitgang geconstateerd’. 'Dit is zorgelijk, omdat juist deze delen van het Koninkrijk ook voor hun economie afhankelijk zijn van de natuur', schrijft Schouten.


Wat betreft Caribisch Nederland is het beeld niet veel positiever, maar daar wordt op sommige terreinen wel vooruitgang geboekt, ‘bijvoorbeeld op het vlak van het bewustzijn van het belang van biodiversiteit en het ontwikkelen van samenhangend beleid’.

De minister maakt zich desondanks zorgen over de ecosystemen op land en in zee. 'De Caribische ecosystemen lijden erg onder vrijgrazende geiten, ezels en varkens en klimaatverandering.'

Het rapport gaat over het hele Koninkrijk en Schouten schrijft dan ook meer over het natuurbeleid voor Europees Nederland. Wel herhaalt ze haar toezegging dat ze in het najaar het nieuwe Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland zal presenteren. 'De bevindingen van deze zesde rapportage spelen een belangrijke rol bij het opstellen van dit nieuwe beleidsplan.'

Refineria di Kòrsou doet bij OM aangifte tegen Dirtley Sparen van laster, bedreiging en opruiing.

(Bron foto: Facebook)
'Uitlatingen Dirtley Sparen roepen op tot geweld’ 


Refineria di Kòrsou (RdK) heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen Dirtley Sparen aangifte gedaan van laster, bedreiging en opruiing. De aangifte is gedaan door Gilbert Martina en Leo Rigaud namens de Raad van Commissarissen (RvC) van RdK en Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy als waarnemend directeur van het overheidsbedrijf. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 juli 2019.

Het drietal verwijst in de aangifte naar uitspraken van Sparen tijdens een uitzending bij Radio Mas op 5 juli over onder anderen Martina, de voorzitter van de RvC en Rigaud, de vicevoorzitter. Volgens Sparen zou de overheid het plan hebben de raffinaderij te sluiten en zouden onder meer Martina en Rigaud actoren zijn binnen dit plan.

Op de vraag van de verslaggever hoe corruptie dient te stoppen, antwoordt Sparen dat dit mogelijk is via een internationale klacht, dan wel via geweld. Concrete uitspraken gericht tegen Martina waren, dat hij 400 miljoen uit Ennia zou hebben gehaald en dat hij niet te vertrouwen is. Over Rigaud gaf Sparen te kennen, dat hij informatie over het onderzoek naar vermeende omkoping bij RdK naar de media zou hebben gelekt.

De volgende dag sprak Sparen ook bij het radioprogramma New Song, waarna naar aanleiding van zijn uitspraken op Facebook dreigementen werden geuit door verschillende personen aan het adres van Martina en Rigaud. Vervolgens werden op 7 juli foto’s via Facebook en WhatsApp verspreid van het genoemde tweetal met daaronder de tekst ‘Morto’ (dood). Ook een derde foto werd verspreid waarin een oproep wordt gedaan de moord op Helmin Wiels op te lossen.

Ministerie van LVV, Onderdirectoraat Visserij, is gestart met uitgifte visvergunning voor 2019

Bijschrift toevoegen
Vanaf 1 augustus moeten alle visserijcategorieën over een geldige visvergunning beschikken


Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de uitgifte van de visvergunning voor het jaar 2019. Enkele vergunninghouders te Paramaribo, Commewijne en Nickerie beschikken reeds over hun vergunning(en). Deze vergunninghouders voldoen aan alle voorwaarden, waarbij de vaar- en vistuigen alsmede een goed functionerend Vessel Monitoring System (bij zeevisserij) na inspectie goed zijn bevonden. Dit meldt LVV gisteren via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Vandaag, dinsdag 16 juli 2019 en morgen gaat het ODVIS naar de districten Coronie en Nickerie voor het verder verstrekken van vergunningen.Aan de achterkant van de visvergunning staan de vergunningsvoorwaarden vermeld. Enkele voorwaarden waaraan de houder moet voldoen zijn:
het beschikken over
- een geldig registratiebewijs,
- certificaat van deugdelijkheid van de boot door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) uitgegeven,
- een certificaat voor foodhandlers uitgegeven door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) voor de bemanningsleden, die op de boot werken,
- bewijs van betaling van de vergunningsrechten.

Aan de voorkant van de vergunning staan de gegevens van de vergunninghouder, het vaartuig, het betaalde bedrag, de datum van betaling- en afgiftedatum van de vergunning en is de vergunning voorzien van een pasfoto van de vergunninghouder. De vergunning is verder voorzien van een plakzegel met daarop de handtekening van minister van LVV.

Zeer belangrijk is dat de vergunning op een speciaal papier is uitgeprint en geplastificeerd.

Het ministerie van LVV roept alle vergunninghouders op, om in het kader van duurzame benutting van onze visserij hulpbronnen, zich derhalve ook te houden aan de wettelijke vastgestelde vergunningsvoorwaarden bij de uitoefening van visserijactiviteiten. Per 1 augustus 2019 moeten alle visserijcategorieën over een geldige visvergunning beschikken.

 Minister Rabin Parmessar heeft zich de afgelopen dagen intensief ingezet om de deadline te halen voor de uitgifte van de vergunningen voor het jaar 2019. Daarnaast voert de minister een open beleid met de sector voor wat betreft de ordening en bescherming.

Man (24) opgepakt verdacht van in brand steken woning Asidonhopostraat, Uitvlugt

Kort voor de brand koopt verdachte voor vijftien Surinaamse dollar aan benzine 


De 24-jarige D.L. is zaterdag 13 juli aangehouden, verdacht van het in brand steken van een woning aan de Asidonhopostraat. Getuigen verklaarden, dat zij een man, die in het zwart gekleed was, hadden zien wegrennen terwijl de woning in brand stond, zo bericht het Korps Politie Suriname maandag 15 juli 2019.

De hoofdbewoner kreeg sterk het vermoeden dat de brandstichter zijn jongere neef L. was, onder andere vanwege de kleding die de vluchtende man aan had. Kort voor de brand uitbrak waren zij samen met L. uit geweest.

Toen de bewoner en zijn vrouw het politiebureau Uitvlugt binnen stapten troffen zij D.L. daar aan. Hij was voor hun naar de politie gegaan om aan te geven dat het huis in brand stond. Hij sprak op bepaalde momenten onsamenhangend en maakte een verwarde indruk.


Politioeonderzoek heeft uitgewezen, dat L. kort voor de brand vijftien Surinaamse dollar aan benzine gekocht had. Bij zijn voorgeleiding heeft Demio toegegeven dat hij het huis van zijn neef in brand gestoken heeft.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Op het woonadres in kwestie stonden twee woningen. De aangever/benadeelde woonde in het achterste huis. Brandweerlieden konden voorkomen dat de voorste woning in vlammen opging.

President Bouterse geeft startsein voor uitvoering National Risk Assesment (NRA)

(Bron foto: NII)
'De regering zal alles doen om te voorkomen dat Suriname wordt geblacklist'


President Desi Bouterse heeft in het gebouw van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het startsein gegeven voor de uitvoering van de National Risk Assesment (NRA). Als onderdeel van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) is het land verplicht om de risico’s van witwassen en terrorisme financiering van hun land te identificeren, te beoordelen en te begrijpen. Hierna moet actie ondernomen worden, met inbegrip van het aankondigen of wijzigen van wet- en regelgeving, het aanwijzen van een bevoegde autoriteit of het instellen van mechanismen ter monitoring van de risico’s en de toepassing van middelen ter mitigering van deze risico’s en kwetsbaarheden, aldus maandag 15 juli 2019 het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Bouterse gaf bij het startsein aan, dat de regering alles zal doen om te voorkomen dat Suriname  wordt geblacklist. Het staatshoofd is blij, dat heel wat actoren er bij betrokken zijn om dit belangrijke werk uit te voeren. De regering gelooft in het succes van samenwerken, stelde de president. De bijdrage van zowel de private als de publieke sector zijn belangrijk. De president sprak de hoop uit, dat na afronding van de werkzaamheden dit team als voorbeeld mag dienen voor het uitvoeren van andere belangrijke projecten voor ons land.

Het staatshoofd benadrukte, dat hij zich samen met de regering committeert aan de uitvoering van de NRA, aangezien de juiste politieke wil aanwezig is. NRA moet in 2020 een rapport opstellen ten behoeve van de CFATF. De CFATF zal daarbij vaststellen in hoeverre het land de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF) correct heeft opgevolgd.

Het staatshoofd ging ook in op de financieel economische situatie in het land. Volgens de president is die nog niet wat het wezen moet, maar zei goede hoop en verwachting te hebben dat het land op de goede weg zit. 'De tekenen daartoe zijn reeds manifest. Door discipline, slagvaardigheid en de juiste politiek zullen we zeker succesvol zijn. De regering is het verplicht de juiste basis te leggen voor duurzame ontwikkeling', aldus het staatshoofd.

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitster van het Project Management Team (PMT) voor de uitvoering van de NRA, gaf aan dat er veel werk in weinig tijd moet worden uitgevoerd. Suriname heeft 11,5 maand nodig om het rapport af te hebben voor de komende evaluatie in de 4e Mutual Evaluatie ronde, in juli 2020. Volgens haar duurt de Nationals Risk Assesment 2,5 jaar en vereist bijzondere inzet.

August van Lobbrecht neemt voorlopig coördinatie Douanerecherche op zich

(Bron foto: de Ware Tijd)
Hoofd Douanerecherche Profijt en Liefden (subhoofd) ter beschikking van Van Lobbrecht


Het hoofd Douanerecherche Ricardo Profijt en Winston Liefden (subhoofd), worden voorlopig ter beschikking gesteld van algemeen inspecteur August van Lobbrecht. Ook de aanstelling van adjunct-inspecteur Jerrol Verwey wordt 'on hold' gezet. Deze besluiten zijn gisteren genomen door president Desi Bouterse tijdens een onderhoud met het bestuur van de douanebond, onder leiding van Joyce de Vlugt, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 16 juli 2019.

Wanneer minister Gillmore Hoefdraad van Financiën weer in het land is, zal verder over deze kwestie worden gebogen.

De Vlugt zegt, dat de algemene ledenvergadering akkoord is gegaan met het beroep van de president om het werk te hervatten. Voorlopig heeft Van Lobbrecht de coördinatie van de Douanerecherche op zich. Deze dienst valt ook rechtstreeks onder hem.

De Vlugt merkt op, dat de bond zich tot de president heeft gewend, omdat de minister uitlandig is. Het gaat om een urgent vraagstuk. De bond is het niet eens met de wijze waarop de twee leidinggevenden op non-actief gesteld zijn. Volgens afspraken moest er ook overleg gepleegd worden tussen de minister en het bestuur van de bond. Aan de president is verslag gedaan van de grieven. Hij heeft een beroep gedaan op de bond om het werk te hervatten.

Wanneer Hoefdraad terug is, zal gewerkt worden naar een bevredigende oplossing voor alle partijen. Hiermee zijn de leden akkoord gegaan, 'want het beroep is gedaan door de hoogste man in het land'.

Hoefdraad had de Douane0leiding vorige week schriftelijk gevraagd Profijt en Liefden per onmiddellijke ingang te ontlasten van hun werkzaamheden. Zij moesten ter beschikking worden gesteld van het managementteam van de Belastingen. Zij moesten ook alle documentatie en sleutels inleveren. De werkzaamheden moesten overgedragen worden aan adjunct inspecteur Verwey, die per direct aangesteld is als hoofd Douanerecherche.

'Wij gaan uit dat via communicatie deze zaak wordt opgelost', zegt De Vlugt. Op de vraag wat er zal gebeuren als de minister op zijn standpunt blijft, zegt de vakbondsleidster dat zij daar niet van uitgaat. Om een oplossing te vinden moet er water bij de wijn worden gedaan. Zij verwacht dat dit ook het geval zal zijn bij de bewindsman.

De bond had gevraagd om het besluit terug te draaien, totdat uit onderzoek is gebleken dat de functionarissen daadwerkelijk malversaties hebben gepleegd. Nu worden ze volgens haar gecriminaliseerd, zonder dat er onderzoeksresultaten zijn.

Rechters Rudge en Kuldip Singh gekozen voor OAS-organen

(Bron foto: OAS)
Rudge neemt zitting in het Inter-American Juridical Committee en Kuldip Singh in het Justice Studies Center of the Americas


Tijdens de vergadering van de 49e Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op 26, 27 en 28 juni 2019 in Medellín, Colombia, zijn verkiezingen gehouden voor diverse organen van de organisatie. Suriname heeft voor het eerst kandidaten gepresenteerd voor de verkiezing van leden ten behoeve van de Inter-American Juridical Committee (CJI) en het Justice Studies Center of the Americas (JSCA), respectievelijk de rechters Eric Patrick Rudge en Maytrie Vydia Kuldip Singh, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut pas op maandag 15 juli 2019.De CJI dient als een adviesorgaan voor de Organisatie van Amerikaanse Staten inzake juridische aangelegenheden om zodoende geleidelijke ontwikkeling en codificatie van het internationaal recht te bevorderen en om de mogelijkheid te bestuderen om de wetgeving in de landen van het westelijk halfrond te standaardiseren.

Het JSCA ontwikkelt hervormingsprogramma’s voor rechtssystemen om OAS-lidstaten te ondersteunen bij de hervormingen van hun rechtssysteem. De belangrijkste aandachtsgebieden van de JSCA zijn het strafrecht, de toegang tot het rechtssysteem en het bestuur en beheer van het rechtssysteem.

Na intensieve diplomatieke 'demarches' van Suriname, ondernomen door het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn beide kandidaten van Suriname gekozen. Voor de ICJ waren er vier kandidaten en twee beschikbare zetels. De kandidaten waren El Salvador, Paraguay, Costa Rica en Suriname. Rechter Rudge werd in de eerste ronde gekozen met 21 stemmen. De kandidaat van Paraguay werd na de 3de ronde gekozen.

Voor de JSCA waren er drie (3) kandidaturen, te weten: Suriname, Argentinië en Costa Rica met drie beschikbare zetels. Rechter Kuldip Singh werd gekozen met 24 stemmen. Vermeldenswaard is dat de kandidaten van Suriname zich in een vroeg stadium van de verkiezingen konden verzekeren van het aantal noodzakelijke stemmen, 18.

De gekozen functionarissen zullen per 1 januari 2020 hun functie bekleden.