dinsdag 23 oktober 2012

Sociale woningstichting accepteert geen betaling huur in Surinaamse dollar.....

St. Sekrepatu wil euro’s voor huur woningen

Regering zou moeten optreden tegen dergelijke ‘praktijken’

23-10-2012  COLUMN   Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Surinaamse woningstichting Sekrepatu heeft als visie het willen bijdragen aan het oplossen van de woningnood van de lage- en middeninkomensgroepen door het ontwikkelen en waarborgen van kwalitatief goede huisvesting in een leefbare woonomgeving. Een loffelijk, sociaal en toe te juichen streven. Maar, hoe sociaal is het als de huur dient te worden voldaan in euro’s en niet in de lokale Surinaamse dollar?

De stichting heeft een aantal woningprojecten opgezet en in beheer, waaronder aan de Kwattaweg en Tout Lui Fauweg. Voor een aantal projecten heeft de stichting tussen maart 2004 en september 2007 een bedrag van euro 6.598.009 geleend via de Amsterdamse stichting DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) voor de aankoop van grond en de bouw van ongeveer 500 woningen.

De stichting DIGH stelt op haar internetsite betaalbare woningbouw mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen in ontwikkelingslanden en landen in een economische overgangsfase. Leningen worden onder andere afgesloten in landen als Zuid-Afrika, Suriname en de regio Midden- en Oost-Europa. Met die leningen worden in samenwerking met lokale corporaties of gemeenten, niet-commerciële, volkshuisvestelijke projecten gerealiseerd.

Sekrepatu stelt zich, zo is te lezen op haar website, krachtens artikel 2 van haar statuten onder andere ten doel het bevorderen van de verbetering van de sociale huisvestingsmogelijkheden voor de bewoners van Suriname en voor Surinaamse remigranten en zij ‘mikt op huishoudens die tot de lage- en middeninkomensgroep behoren’.

Waarom in Euro's?
Maar, waarom vraagt deze stichting huurbedragen tussen de euro 140 en euro 350, exclusief elektra en water?  (Tegen de koers van vandaag: SRD 602,35 en SRD 1.505,87.)
Waarom wordt geen huur gevraagd in SRD’s en waarom moet een huurder bij toewijzing van een woning direct de eerste maand huur en een borgsom gelijk aan twee maanden huur te betalen? Overigens wordt ook als eis gesteld dat een aspirant huurder een inkomen moet hebben van minimaal drie keer de huur. Wanneer de huur euro 150 (SRD 645,37) per maand bedraagt, dan dient het ( gezamenlijk ) inkomen euro 450 (SRD 1.936,12) per maand te bedragen, aldus Sekrepatu.
Dat lijkt niet echt sociaal en niet echt voor lage inkomensgroepen.

Tegenover Apintie's In de Brandingvan maandag 22 oktober 2012 verklaarde de directeur van de stichting Rudy Antonius, dat huur in euro's  wordt gevraagd, omdat de financiering van woningen in euro's is geschied.....  Een 'kul'-reden natuurlijk.

Heeft Sekrepatu nooit van wisselen gehoord? Laat huurders gewoon in SRD's betalen en wissel de huuropbrengsten om in euro's. Inschrijfgeld en administratiekosten worden wel in SRD’s gevraagd, te weten respectievelijk SRD 5 en SRD 20 voor ingezetenen en euro 25 voor niet-ingezetenen.
Neen, Sekrepatu moet simpelweg via de huurders de lening van SIGH terugbetalen.....en vraagt daarom liever huur in euro’s dan in SRD’s.

Regering treedt niet op
De regering wil dat bedrijven, organisaties en dergelijke producten en diensten in SRD's aanbieden, maar treedt niet tot nauwelijks op tegen bedrijven, organisaties en dergelijke die hardnekkig zijn en producten en diensten in euro's en Amerikaanse dollars blijven aanbieden. 

De regering zou moeten optreden tegen de woningstichting Sekrepatu, vooral nu deze stichting beweert een sociaal gezicht te hebben en sociale woningbouw een van de belangrijkste speerpunten van de regering Bouterse-Ameerali is.

Noot:
'Er komt strengere controle op handelaren die hun goederen in vreemde valuta prijzen. Hiervoor waarschuwt minister Raymond Sapoen van Handel en Industrie, aldus de Ware Tijd van vrijdag 15 maart 2013.(...)' Lees hier het volledige artikel.

woensdag 17 oktober 2012

Suriname ziet 'kwaadaardige opzet' in wijziging Nederlands reisadvies voor Suriname

Suriname reageert weer met achterdocht en insinuaties aan adres Nederland

Gewijzigd Nederlands reisadvies gezien als poging om ACP-EU top te boycotten - Misverstand aldus Nederland; gewraakte passage verwijderd uit advies

17-10-2012  COLUMN   Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Suriname heeft zich weer eens van zijn slechte, achterdochtige kant laten zien. Een gewijzigd reisadvies voor Suriname van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geleid tot ongenuanceerde, welhaast paranoide, typisch Surinaamse reacties. En dat, terwijl het gewijzigde advies feitelijk inhoudelijk nauwelijks nieuw te noemen is.

In het op 16 oktober 2012 gewijzigde reisadvies is alleen het onderdeeltje ‘Onveilige gebieden’ gewijzigd. De ‘nieuwe’ tekst luidt: ‘Ben je van plan om te gaan reizen rond en tussen de steden Moengo en Albina in Suriname dan raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan om eerst informatie in te winnen over de veiligheid in dit gebied. Een aantal rivaliserende bendes maken daar de wet uit en je dient sowieso alert te zijn op criminaliteit.’

 
Centraal in het totale advies van Buitenlandse Zaken staat ‘waakzaamheid betrachten’ en daarmee wordt bedoeld ‘Veiligheidsrisico’s zijn weliswaar aanwezig, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de reiziger hiervan hinder zal ondervinden.’

'Mensen bewust op verkeerde been gezet'
Melvin Linscheer, directeur Nationale Veiligheid van het Kabinet van de President, toonde zich verbaasd over dit advies. De man liet via de lokale nieuwswebsite Starnieuws weten dat het absoluut niet waar is dat rivaliserende bendes de dienst uitmaken in dit gebied. ‘Het overheidsgezag wordt op het gehele grondgebied van Suriname toegepast. Met dit bericht worden mensen bewust op een verkeerd been gezet’, aldus het geïrriteerde heethoofd.

Linscheer ging zelfs zover door het aangepaste reisadviesje van Nederland in verband te brengen met de tevergeefse pogingen van Nederland (met name minister Uri Rosenthal van het ministerie van Buitenlandse Zaken en CDA-Europarlementariër Ria Oomen, welke laatste in maart dit jaar al een mislukte lobby startte om te voorkomen dat collega’s ‘handen gaan schudden’ met president Desi Bouterse tijdens de top) om de ACP-EU top in november in Paramaribo te boycotten. 

Dat is een groots opgezette jaarlijkse vergadering van parlementsleden uit Afrikaanse, Caribische en Pacifische staten en uit de Europese Unie. Een belangrijke gebeurtenis voor Suriname, voor de regering. Er wordt dan ook van alles uit de kast getrokken om het de vele internationale gasten tijdens hun verblijf in Suriname naar de zin te maken. Zelfs het centrum van Paramaribo wordt 'opgepimpt', de stad moet er immers picobello uitzien, schoon en zelfs ontdaan van zwervers.

'De Fransen kunnen ook bevestigen dat er niks aan de hand is met dit traject. Dagelijks komen diverse Fransen naar Suriname’, aldus Linscheer.
Hij vindt zelfs dat er sprake is van ‘kwaadaardige opzet’. De beweringen zijn nergens op gebaseerd. In alle landen moeten mensen stille parken en straten vermijden. Volgens hem slaat het reisadvies nergens op en is het volkomen uit de lucht gegrepen.  Suriname zou zelfs volgens Linscheer een van de veiligste landen in het Caribisch gebied zijn.

Ook de gewestelijke politiecommandant van Albina, Lesley Geldorp, verklaarde tegenover Starnieuws dat hem helemaal niet bekend is dat er rivaliserende bendes zijn het district. ‘Wij hebben geen aangiften over berovingen, gepleegd door rivaliserende bendes. Het gebied is veilig en de Fransen maken veel gebruik van de weg’, aldus Gedorp.

‘Overvallen en berovingen zijn vaak gewelddadig en het gebruik van een vuurwapen wordt niet geschuwd. Vermijd daarom afgelegen gebieden, stille straten en stille parken en ga na zonsondergang niet alleen over straat‘, stelt het Nederlandse departement van Buitenlandse Zaken verder met betrekking tot Paramaribo.

Reisadvies niet van vandaag of gisteren
‘Tevens wordt aangeraden na zonsondergang niet alleen over straat te gaan. Dit geldt met name voor stadsdelen die buiten het uitgaanscentrum rondom het Torarica hotel liggen. Het dragen van opvallende juwelen wordt afgeraden. Draag eventuele andere kostbaarheden onopvallend bij u of laat ze achter in het hotel/pension. Verlies uw bezittingen niet uit het oog.’ Een reisadvies dat niet van vandaag of gisteren is, maar al langere tijd door Nederland wordt verstrekt.

Ondiplomatiek en ongenuanceerd
Suriname is, in de persoon van Melvin Linscheer, weer snel op de teentjes getrapt. Er wordt meteen van alles achter het reisadvies gezocht. Spijkers op laag water zoeken.... Het lijkt welhaast een paranoide reactie van Surinaamse zijde, alsof het juist Suriname is dat steeds mot zoekt met Nederland. Zodra er ook maar iets negatiefs over Suriname in Nederland wordt geschreven of gezegd, wordt er vanuit Suriname als een aangeschoten hond op gereageerd. De ene keer wellicht terecht, de andere keer niet. Suriname voelt zich te snel in negatieve zin aangevallen en reageert vervolgens - zoals nu het geval is - kort door de bocht, onnadenkend, paranoide en onvolwassen, kinderachtig en een overheid/regering onwaardig.
Natuurlijk, Linscheer kan een punt hebben. Zijn er werkelijk rivaliserende bendes actief rond Moengo en Albina en zou het gebied daarom te gevaarlijk zijn voor Nederlandse reizigers? Ik geloof daar niet zo in. Overal zijn immers criminele elementen, alleen opererend of in collectief verband, actief in het land.
Maar, de wijze waarop Suriname in casu Linscheer reageert is weer typisch overtrokken Surinaams. Dat is jammer. Suriname lijkt weer de ‘confrontatie’ te zoeken met Nederland. Suriname zou ook diplomatieker en dus genuanceerde kunnen reageren, maar neen, achterdocht en paranoia vieren hoogtij in Suriname als het om Nederland gaat.

Overigens gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken in februari 2011 ook al een negatief advies uit voor het gebied Moengo-Albina: '(...) aandacht dient te houden voor onderling geweld tussen bevolkingsgroepen en de mogelijkheid van criminele activiteit van aldaar opererende bendes'......
Zou het deze keer gewoon een 'mistake' geweest kunnen zijn van Buitenlandse Zaken?

Vergissing
Ja, het gaat om een vergissing. Dat heeft persvoorlichter Aad Meijer van het ministerie van Buitenlandse Zaken mij 18 oktober in een email laten weten:  'Het gaat om een misverstand. De passages hierover in ons reisadvies zijn deze week juist in positieve zin gewijzigd: de waarschuwing alert te zijn op onderling geweld tussen bevolkingsgroepen rond Albina en Moengo is verwijderd. Wat in ons reisadvies staat over kans op criminele activiteit komt overeen met wat landen als de VS en Frankrijk in hun reisadvies vermelden.'

Belgisch reisadvies rept niet over Moengo en Albina
Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken rept in haar meest recente reisadvies voor Suriname, van 23 augustus 2012, overigens met geen woord over eventuele rivaliserende bendes in het gebied tussen Moengo en Albina in het oosten van Suriname. Dit is het Belgische reisadvies:

‘De criminaliteit in Suriname is de voorbije jaren teruggedrongen maar blijft op een gemiddeld niveau. Zij concentreert zich in de hoofdstad en neemt meestal de vorm aan van (gewapende) roofovervallen. Het stadsdeel van Paramaribo waar zich de meeste internationale hotels bevinden kan als veilig worden beschouwd. Daartegenover wordt de toeristen aanbevolen om de niet-toeristische buurten, waar veel aanvallen worden gemeld, te vermijden. Het binnenland kan als veilig worden beschouwd. Aangezien er weinig politie aanwezig is buiten Paramaribo, is het echter raadzaam om zo veel mogelijk overdag te reizen.’

Nederland begrijpt Surinaamse ophef niet
Nederland heeft inmiddels op haar beurt - diplomatiek en genuanceerd - verbaasd gereageerd op de Surinaamse reacties. Secretaris Merle Van der Voorde van de Nederlandse ambassade in Paramaribo liet 17 oktober via De Ware Tijd weten dat het reisadvies voor Suriname ‘in zijn algemeenheid niet negatief’ is. ‘Het is juist verbeterd. Wij begrijpen de ophef niet.’

Van der Voorde: ‘Eerder maakten wij melding van spanningen tussen de bevolkingsgroepen.’ Na de nodige adviezen te hebben ingewonnen van onder meer ‘diplomatieke bronnen’ is besloten de melding over spanningen deze keer weg te laten.

Noot:
Een deel van dit stuk heb ik gebruikt, met name de reactie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, voor een artikel voor de website van Obsession Magazine op 18 oktober. Dat artikel werd op 23 oktober overgenomen door de Surinaamse avondkrant De West....