dinsdag 10 september 2013

‘Top commenters’: heerlijk (veelal) anoniem provocatief reageren

Hoe een Bouterse/NDP-adept zijn ‘master’ adoreert en ‘opponenten’ onbeschaamd schoffeert

Zogenoemde ‘drs.ing.’ hanteert platvloers lbo-taalgebruik om frustraties vrije loop te laten

Hoe een Bouterse/NDP-opponent op ziekelijke, ‘kapitale’, wijze reageert onder welk artikel dan ook

10-09-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Wie ‘kent’ ze niet? De mensen die dagelijks reageren op artikelen op online media of beter gezegd de vermeende (fake) namen van mensen die dagelijks reageren onder artikelen in bijvoorbeeld de interneteditie van de Ware Tijd of onder artikelen op de bekende ‘alles en nog wat’ Surinaamse website Waterkant.net. Onder die mensen is een aantal ‘die hards’ dat denkt overal een mening over te moeten hebben en ook maar wat graag reageert op reacties van collega ‘die hards’.

Reageren op LBO- en lager niveau
Enkele van die ‘reageerders’ zijn grote opponenten van elkaar en die vegen dan in niet mis te verstane vaak platvloerse bewoordingen ook de vloer aan met elkaar. Vaak provocatief. Veelal gaat het om Bouterse-/NDP-sympathisanten en tegenstanders van de huidige president van Suriname en zijn Nationaal Democratische Partij. Scheldpartijen en beledigende laag bij de grondse opmerkingen zijn hen niet vreemd. Of een artikel nu gaat over het nieuwe zorgstelsel, een verkeersongeluk, een ernstig misdrijf of welk issue op de agenda van De Nationale Assemblee dan ook, overal hebben zij een politiek gekleurde mening over. Veelal zeer ongenuanceerd, subjectief, kort door de bocht en gespeend van werkelijk enige kennis van zaken en van enig niveau.
Het is een select gezelschapje beroeps ‘reageerders’ dat er plezier in schijnt te hebben om elkaar bijna dagelijks via reacties onder artikelen in de haren te vliegen. Het nut van dergelijke reacties? Slechts het spuien van de eigen persoonlijke frustraties en veelal op LBO-niveau, gelet op met name het gehanteerde taalgebruik en de ontelbare taalfouten.

Veilig schoppen vanuit ‘de Noordzee’
Namen noemen van dergelijke zogenoemde ‘top commenters’ is niet relevant. Iedereen die dagelijks de Surinaamse media volgt, weet wie hier vooral bedoeld worden. Het zijn ‘top commenters’ die zowel in Suriname als in Nederland wonen. Vanuit Nederland lekker overal tegenaan schoppen en dan ook nog vaak anoniem is veilig, toch? Ver weg, daar aan de Noordzee, van de adem van Desi Bouterse en van de Surinaamse ‘top commenters’. Er is zelfs een ‘top commenter’, in onder andere de Ware Tijd Online, die het heel interessant vindt om consequent drs. ing. voor zijn naam te plaatsen bij de ondertekening van zijn ‘commentaar’, alsof die twee zogenaamde titels extra gewicht in de schaal zouden leggen. Integendeel. Het taalgebruik van deze drs. ing. is dat van een LBO-scholier. De man is duidelijk een fan van alles wat naar de NDP of Bouterse riekt. Dat mag, natuurlijk, maar overdrijf niet te veel. Wanneer hij de namen van de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken of die van president Bouterse in een reactie vermeldt, doet hij dat altijd als ‘de briljante Surinaamse Minister van Buitenlandse Zaken Z.E. Winston Lackin en de President van Suriname Z.E. DD Bouterse’. In een andere reactie schrijft de drs. ing. ‘Nederland heeft wat Suriname betreft op talloze punten op diplomatiek nivo verloren van onze briljante minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin. (...)’ Briljant, is dat niet net iets te veel slijmen, te overdreven?

De tijdelijk Nederlands zaakgelastigde op de Nederlandse ambassade in Paramaribo, Ernst Noorman, is voor deze zogenaamde drs. ing. ‘een luidruchtige megafoondiplomaat' die ‘platte propaganda’ voert. Dat deze ‘top commenter’ een groot sympathisant is van de Surinaamse president blijkt uit deze zinsnede in een van zijn reacties: ‘(...) de zg 'veroordeling' van de President van Suriname door corrupte Nederlandse rechters moet van tafel en er moet een einde komen aan het criminaliseren van Suriname en haar President.‘
De duidelijk gefrustreerde ‘top commenter’ heeft duidelijk ook een grote aversie tegen het land waarin hij woonachtig is, Nederland, zo blijkt uit dit tekstdeel in een van zijn vele reacties: ‘(...) Toen de slavernij was afgeschaft hebben ze Suriname met hun "Ontwikkelingshulp" talloze malen vernederd. Ze hebben Suriname en hun gekozen President Bouterse talloze malen respectloos afgeschilderd als een heroine-land en de president als een drugscrimineel.Ze hebben de gevoelens van Surinamers belachelijk gemaakt en geminacht. Hun superioriteitsgevoelens tov Suriname kent geen grenzen. Surinamers werden en worden afgeschilkderd als minderwaardige individuenen die ook nog dom zijn door voor Bouterse te kiezen als President. Lees hun kranten (Telegraaf, Volkskrant ea) maar op na. (...)’

Heerlijk generaliserend, kort door de bocht, ongenuanceerd en dat van een drs. ing...... Een echte 'top commenter' dus.....

Ook dit stukje proza (8 april 2012, Wereldomroep) is afkomstig van de drs. ing. die zich ook nog eens politiek analist durft te noemen:

‘NEDERLANDERS WILLEN ONRUST/OORLOG IN SURINAME
Coalitie van bedriegers en oorlogshitsers en anti-Surinamers:warhoofd Ferrier, debiele en 'viespeuk' Spong(zie proces Wilders), Islamhater en meldpuntkampioen Wilders, leugenaar en 'rekenwonder'Rutte, PVV brievenbuspissers en pornobaronnen, VVD witte boorden gespuis gebroederlijk samen tegen Surinaamse rechtsgang (geheim houden NL dossiers uit decembergebeurtenissen jaren '80) gevolg onrust en misschien oorlog in Suriname. EU, Brazil,Rusland,India China, Zuid-Afrika (BRICS economische grootmachten)willen Verzoening en Samenwerking 80% Surinamers, woonachtig in Suriname willen dat ook.’

Alle teksten zijn hier letterlijk overgenomen, inclusief alle (taal-)fouten. Hebben we hier werkelijk te maken met een politiek analist en een prof. ing.?

Daarnaast heb je ‘top commenters’ uit het andere politieke spectrum die in staat zijn om net zo ongenuanceerd en stompzinnig te reageren op allerlei mediaberichten, maar vooral op al geplaatste reacties van collega ‘top commenters’. Ze wachten gewoon op elkaar. Het lijkt een spel.... Dat blijkt overduidelijk vandaag uit deze reactie onder een artikel op de Ware Tijd Online:

‘Waar is ...., de 'Limbo' van het geschreven woord? Ik wil graag zijn commentaar!’

Ziekelijk
Eén van de meest fanatieke anti-Bouterse ‘top commenters’ vermeldt bijna in iedere reactie, in kapitalen, ‘de MOORDENAAR/ DRUGSCRIMINEEL/STAATSVIJAND NR 1/LANDVERRADER/ COLABORATEUR DDB.’ Deze ‘commenter’ lijkt bij ieder artikel Desi Bouterse er aan de haren bij te slepen, waar een artikel ook over moge gaan. Tot vervelends toe.
Waarom?
Is het de eigen frustratie van de man?
Iedereen kent het verleden van de Surinaamse president en om dat iedere keer in een reactie onder welk artikel en waar dan ook zo expliciet met een paar ongenuanceerde bewoordingen nog eens aan te stippen, lijkt welhaast ziekelijk te zijn en weinig productief.

Maak einde aan ‘reactie’-mogelijkheid
De redactie van onder andere de Ware Tijd Online zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan en de vraag moeten stellen wat het nut is om lezers van artikelen de mogelijkheid te bieden om op die artikelen te reageren door het plaatsen van een reactie. Ze zetten geen zoden aan de dijk, integendeel. Binnen de kortste keren wijken ‘commenters’ af van de inhoud van een artikel en wordt het een over en weer politiek en ander vuil smijten. Zelfs racistisch taalgebruik wordt niet geschuwd. De geplaatste reacties worden waarschijnlijk door niemand bij de krant vòòr plaatsing inhoudelijk gecontroleerd. De krant werkt soms simpelweg mee aan het aanzetten tot haat en het verspreiden van racisme.
Natuurlijk, reageren onder artikelen op nieuwswebsites kan zeer goed, opbouwend, informatief en productief zijn. Maar, zodra het reageren op (onder) een artikel vervalt in ordinair gescheld, het uiten van beledigingen, racistisch taalgebruik, met vuil smijten en in onzinnig taalgebruik, zonder dat een reactie nog betrekking heeft op de inhoud van het artikel, dan dient bijvoorbeeld een beheerder van een website of een webredacteur in te grijpen en dergelijke reacties niet te accepteren voor plaatsing. Helaas, gebeurt dat niet bij onder andere de Ware Tijd.

Laat de geobsedeerde ‘die hard’ ‘commenters’ hun heil zoeken op een ‘Surinaamse’ website waar met vuil smijten de normaalste dagelijkse gang van zaken is......en nog heerlijk anoniem ook. Lekker schelden, met vuil smijten en Jan en Allemaal zwart maken, beledigen en criminaliseren. Wat kan internet toch lekker zijn om alle frustraties op los te laten. Geweldig....geweldig triest en zielig.