maandag 22 juli 2013

TwinOxide zorgt voor veilig en schoon drinkwater uit de kraan

Veiligheid drinkwater niet zeker na de blauwe SWM-watermeter

Water Management Group timmert aan de weg van schoon drinkwater

22-07-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - De Water Management Group heeft in 2011 TwinOxide geïntroduceerd in Suriname en wil met dit Nederlandse product de Surinaamse gemeenschap bewust maken van gezond drinkwater en vooral hoe op een eenvoudige wijze veilig en schoon drinkwater uit de kraan kan stromen. TwinOxide is een waterzuiveringsproduct dat gebruikt wordt om vervuild water tot een hoge concentratie te zuiveren. Een interessant product in een land waar nog steeds niet iedereen kan beschikken over schoon en veilig drinkwater en waar binnenlandbewoners geconfronteerd worden met water in kreken en rivieren dat her en der verontreinigd kan zijn door activiteiten van kleinschalige goudzoekers.

Drinkwater veilig tot de blauwe SWM-watermeter
Het merendeel van de inwoners van Suriname krijgt haar drinkwater geleverd via de Surinaamsche Waterleiding maatschappij, SWM. Maar, is al dat drinkwater wel geheel schoon en dus veilig om te consumeren? Een vraag die gesteld kan worden, omdat het door de SWM geleverde water feitelijk geleverd wordt tot de blauwe SWM-watermeter. En na die blauwe meter - wanneer de afnemers van het drinkwater zelf verantwoordelijk zijn voor dat water - kan er een risico ontstaan voor het werkelijk schone gehalte van het drinkwater, met name wanneer burgers gebruik maken van een Durowatertank (hydrofoor).

Volgens Patrick van Santen van de Water Management Group in Suriname speelt zo’n wateropslagtank ‘helaas vaak een dubieuze rol’. En daar komt zijn bedrijf om de hoek kijken: ‘TwinOxide helpt daarbij om water uit de kraan gezond en zuiver te krijgen’, aldus Van Santen. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, heeft TwinOxide op 8 juni 2011 als waterzuiveringsmiddel goedgekeurd.

Maar, wat is TwinOxide? Sinds enige tijd timmert de WMG behoorlijk aan de weg om dit waterzuiveringsproduct onder de aandacht te brengen in Suriname. Van Santen: ‘Het bredere publiek trachten wij aan te spreken door op geschikte momenten onze aanwezigheid te tonen. Dat betreft minimaal twee keer per jaar aanwezigheid op een beurs met een consumenten imago, zoals de Kerstbeurs in Sana Budaya. Ook sponsort WMG/TwinOxide de populaire ‘De Dino Show’ uit Nederland die iedere zaterdag op ABC TV wordt uitgezonden waarbij een reclamevideo van ons zowel voor de uitzending,er tussenin en erna uitgezonden wordt.’


Water Management Group op Handicraft Beurs
Hij benadrukt dat de Water Management Group ook van 25 tot 28 juli aanwezig is op de Handicraft Beurs in de Palmentuin in Paramaribo. ‘Water Management Group is daar voor het tweede jaar bij als bedrijf om het publiek te informeren over het belang van gezond water voor (een) gezond(er) leven. Het promoteam zal er zijn om passanten te informeren en ook onze desinfectieproducten zijn daar verkrijgbaar. Maar als mensen het liever in een doos willen laten bezorgen, als service van WMG, kan dat uiteraard altijd.’ WMG heeft stand 41 aan het pleintje in de Palmentuin, aan de zijde van de Combéweg.


In heldere en begrijpelijke bewoordingen legt Patrick van Santen uit wat de werking van TwinOxide is en wat het feitelijk is. ‘TwinOxide is de merknaam van een bepaalde werkwijze van een heel zuivere vorm van chloordioxide. Chloordioxide is wereldwijd zeer gekend en gewaardeerd omdat het in staat is om de microbiologische keten van bacterie tot biofilm volledig te desinfecteren, zònder schadelijke bijproducten èn met zeer beperkte doseringen. Dat is juist dè kracht van het molecuul chloordioxide in tegenstelling tot vele andere stoffen als chloor en hypochloriet.’

Verschil tussen chloor en chloordioxide
Hij kan er niet omheen om te proberen het verschil aan te geven tussen chloor en chloordioxide (TwinOxide). ‘Het grootste verschil tussen chloor (Cl) en chloordioxide (ClO2) is, dat chloor een op kamertemperatuur vloeibare gestalte heeft en chloordioxide een gasvormige gestalte die heel goed oplost en opgelost kan blijven in water. Dit gas is zwaarder dan lucht en drijft dus ook niet naar de oppervlakte, zoals zuurstof dat wel doet in belletjes. Dat maakt juist voor veel mensen soms lasting om te kunnen begrijpen dat chloordioxide feitelijk een desinfecterend gas-in-water is. Het voordeel van gas boven vloeistof is, dat gas altijd mengt ook al is er geen effectieve stroming in het te desinfecteren water, terwijl chloor als vloeistof altijd een fysieke stroming nodig heeft om te kunnen mengen. Denk eraan, dat water in zo’n Durotank meestal stil staat. Dode stukken en slechte stukken in de leidingen en dus ook vaak stilstaand water, zijn dus moeilijk te desinfecteren met chloor en juist vrij makkelijk met TwinOxide.’

Van Santen hecht eraan te stellen, dat chloordioxide in de te gebruiken dosering voor de zuivering van (leiding)water onschadelijk is voor de mens, omdat het geen ‘toxic’ ofwel gif is. ‘Een toxic doodt de microbiologische elementen door vergiftiging hetgeen een onhandige methode is, omdat dergelijke giffen dus ook verder de keten opwaarts in, kunnen, gaan. Chloordioxide is een ontregelaar die bepaalde effecten uitoefent op de celwand van de micro-organismen waardoor deze niet in staat zijn hun DNA te multipliceren, en dus geen nakomelingen kunnen achterlaten. Doordat de benodigde contacttijd van TwinOxide met het micro-organisme maar heel klein is, kan TwinOxide zijn werk doen voordat bijvoorbeeld bacteriën nakomelingen zouden maken en dat is met tropische temperaturen welhaast iedere twintig minuten.’
 
Volgens Van Santen zijn mensen in Suriname vooral bekend met desinfectie door het gebruik van chloor. ‘De meeste weten wel dat chloor niet fijn is - denk aan de sterkte reuk, geur, ‘smaak’ -, maar tot nu toe was en is er niets beter. Tot TwinOxide op de markt verscheen, dat wel beter, veel beter, is. Helaas is ook waar dat onbekend onbemind maakt en met het gedeelte onbekend zijn we dus bezig onder andere door onze reclamespots op zeer specifieke momenten (De Dino Show) op televisie uit te zenden, maar ook door onze aanwezigheid met informatie en promo's op locaties.’

‘Chloor in warme landen is feitelijk een no-go’
Daarnaast heeft chloor volgens hem ook ‘ernstige beperkingen in de toepassing in gebieden met van nature warmer water'. ‘Ten eerste zijn weinig mensen bekend met de temperatuurbeperking van chloor. Immers, boven de 28ºC ondervindt chloor last van die hoge temperatuur, waardoor met name de desinfecterende werking sterk achteruit gaat. De nare werking van geur, smaak en zwaarte op de longen worden zwaarder naarmate de temperatuur toeneemt. Dus chloor in warmere landen is feitelijk een no-go’, aldus Van Santen.
‘Dat zijn in de wereld dus juist heel veel gebieden, waarvan Suriname maar een heel klein gebiedje is en voor wat betreft het aantal inwoners zeker. Ten tweede wordt de werking van chloor beperkt naarmate de pH-(zuur-)waarde van het water stijgt. Juist door het werken mét chloor zal deze pH van het water stijgen, omdat chloor een hogere pH waarde heeft dan water. Met andere woorden: chloor ontkracht zijn eigen effectiviteit.’

Eén liter fles TwinOxide levert 1.000 liter schoon drinkwater op
TwinOxide wordt verkocht in flessen van één liter. Maar, hoeveel flessen op jaarbasis heeft een doorsnee gezin hier, met een Durotank, nodig om het drinkwater veilig te kunnen drinken?
Van Santen: ‘TwinOxide voor huishoudelijk gebruik wordt toegepast in een verhouding van 1:1.000. Dit betekent, dat er één fles van 1 liter TwinOxide nodig is voor iedere 1.000 liter (1m3) leiding water via de Durotank. Een blik op de maandelijkse afrekening van de SWM leert snel hoeveel m3 er op de rekening staat. Dat aantal correspondeert dus met het benodigde aantal literflessen TwinOxide. Water Management Group heeft een eenvoudig stripverhaaltje ontwikkeld dat dit uitlegt.’

‘Als men begint met het gebruik van TwinOxide, dan start men vanaf een vieze situatie. Er is dus een overgangsperiode, voordat het water ook echt veilig genoeg is om te drinken. Die periode is uiteraard afhankelijk van hoe vies het begin is. Een schoongemaakte Durotank helpt daar altijd bij, maar dat schoonmaken betreft meestal het verwijderen van zichtbaar vuil. Zelfs dan nog adviseren wij de eerste twee weken de dubbele dosis te gebruiken. Om een beter idee te geven over aantallen, reken wij - op basis van een brede ervaring van verbruiken - als volgt: een klein gezin bestaat uit twee tot drie personen en verbruik ongeveer 8 tot 10m3 per maand ofwel 8 tot 10 flessen per maand. Op basis van 8 flessen per maand, zijn dat dus 12 x 8 is 96 flessen per jaar. Flessen kosten ongeveer SRD 12 bij de diverse verkooppunten. Eén fles levert, na de overgangsperiode, dus 1000 liter schoon bruikbaar water uit de kraan.’

Volgens de Water Management Group wordt doorgaans uit een kraan 25 tot 30 liter consumptiewater per persoon per dag gebruikt wordt om te drinken, voedsel te bereiden, te koken voor kinderen, tanden te poetsen, noem maar op. Dat is nog afgezien van kleding wassen en baden. Een klein gezin consumeert dus feitelijk ongeveer 75 tot 90 liter per dag uit de kraan. ‘Stel dat men in een klein gezin drie petflessen van 1,5 liter per dag drinkt (slechts één fles per persoon per dag). Drie petflessen kosten in de winkel 3 x SRD 2,70 is SRD 8,10 minimaal ofwel per week 7 x SRD 8,10 is SRD 56,70 voor uitsluitend een kleine hoeveelheid gebotteld water uit de fles, waarbij men ook die flessen nog eens ieder keer naar huis moet sjouwen. Twee flessen TwinOxide kosten ongeveer SRD 24 en geven de hele week lang water te over om te consumeren, maar ook nog eens beter beter water voor het wassen - met schoon bacterie-vrij water - en om te baden’, zegt Van Santen. ‘Geen nare watergeur meer, geen jeukende huid of jeukende kleding meer. Van schoon en gezond water geniet je veel meer dan alleen door het te drinken.’De service van Water Management Group is, dat zij een voorraad van 12 flessen gratis thuisbezorgen in Paramaribo voor SRD 140 per doos. Tijdens komende de Handicraft Beurs in de Palmentuin zal WMG voor één doos een beursprijs rekenen van SRD 120. De inhoud van zo’n doos is goed voor ongeveer zes weken schoon en veilig drinkwater. Van Santen: ‘WMG houdt de voorraad in zijn klantenregister bij en signaleert de klant om bij te bestellen. Ook kunnen de bezorgers van WMG ter plekke het toedienen voordoen, de meterstand bijhouden indien gewenst en dus verbruik nauwkeurig aangeven en zelfs testen doen op de aanwezige restwerking van TwinOxide.’
TwinOxide heeft een natuurlijke werkingsduur (residu-werking) van 72 uur, veel meer dan welk ander desinfectieproduct, aldus Van Santen. Vandaar dat twee flessen per week voor kleine gezinnen volgens hem voldoende zijn, om het stilstaande water in de Durotank goed gedesinfecteerd te houden totdat de inhoud van een nieuwe fles in de tank gegoten wordt.

TwinOxide ook nuttig voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Naast het gebruik van TwinOxide in het gewone dagelijks privégebruik van burgers van drinkwater, is het product volgens WMG ook goed van toepassing in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en tandartspraktijken, om naast het zorgen voor zuiver drinkwater ook materialen, gereedschappen en harde oppervlakten te reinigen. Chloordioxide als desinfectieproduct kan ook lucht reinigen. Daartoe zijn wel speciale doseersystemen nodig, die dan dus ook ziekenhuispersoneel en patiënten kunnen ontsmetten.

De goudwinning en TwinOxide
Het product zou ook zeer nuttig en waardevol kunnen zijn voor bewoners in het binnenland, voor de inheemsen en marrons in de vele kleine gemeenschappen die afhankelijk zijn van vooral in opslagtanks opgevangen regenwater en van het water uit kreken en rivieren. Maar, dat water uit kreken en rivieren kan ernstig verontreinigd zijn door het door kleinschalige goudzoekers gebruikte, verboden, kwik. TwinOxide zuivert slechts op schadelijke micro-organismen. Kwik verwijderen kan alleen door bepaalde geavanceerde filtertechnieken toe te passen. In veel binnenlandse gebieden is er echter toch altijd wel water uit stromende bronnen beschikbaar, waar de mate van kwik als zeer, aanvaardbaar, minimaal omschreven wordt door de nationale autoriteiten. In die gevallen ligt de vraag dan ook voor de hand of de Water Management Groep ook het product kan aanbieden aan binnenlandbewoners.

Van Santen: ‘Dat kan ik niet met zekerheid stellen. De Water Management Group in Suriname heeft geen eigen verdeelpunten in het binnenland, maar verkoopt wel aan verdeelpunten waar veel mensen uit het binnenland zelf komen, zoals apotheek Ligeon aan de Latourweg in Latour, Paramaribo. Bovendien levert WMG aan diverse grotere bedrijven in de goudconcessiesector en weten wij dus dat hun kampen in het binnenland bediend worden met TwinOxide.’