donderdag 14 maart 2013

JTA nog steeds doelwit intimidaties en inbraken

Mogelijk politiek getinte inbraken bij leden JTA: alleen documenten organisatie gestolen

Ministerie van Justitie en Politie terughoudend met informatie

14-03-2013 Door: Paul Kraaijer (voor: obsession-magazine.nl)


Paramaribo - De organisatie ‘Jongeren tegen Amnestie’ (JTA) blijkt nog steeds te worden geïntimideerd. De redactie van Obsession-Magazine kon geen direct contact krijgen met de voorzitter of andere leden van JTA, maar bronnen rond de organisatie melden, dat de jongeren zich zorgen maken over hun persoonlijke veiligheid en over hun democratische rechten zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging.

Inbraken: buit alleen JTA-documenten
De afgelopen maanden is bij een aantal leden van JTA ingebroken, ook bij de voorzitter, aldus door de redactie van Obsession Magazine verkregen informatie. Bij de voorzitter hebben begin januari onbekenden ingebroken en werden alleen documenten van JTA organisatie gestolen en een bedrag van honderd Surinaamse dollar. Waardevolle goederen zoals een laptop, een camera en goud werden ongemoeid gelaten. Wel werd een NPS-vlag van de vader kapot gescheurd. Bij andere leden werd propagandamateriaal vernietigd.

Volgens verkregen informatie heeft de voorzitter als enige aangifte gedaan. Drie andere JTA-leden durfden geen aangifte te doen. De politie zou meteen hebben vastgesteld, dat het geen normale inbraak was bij de voorzitter thuis en dat de daders op informatie uit waren. JTA vindt dat deze vorm van intimidatie moet stoppen. De organisatie vindt het erop lijken, dat hoe meer ze de mond dichthoudt, hoe erger men de groep probeert te intimideren.

Over het verloop van het onderzoek naar de inbraak heeft JTA niets meer van de politie vernomen. Ook is de voorzitter niet door het Korps Politie Suriname geïnformeerd over de stand van zaken in het onderzoek naar de herkomst van de op 23 november vorig jaar ontvangen kogelbrief.

De letterlijke tekst van de brief luidde: ‘Als je weet wat goed voor je is, blijf je thuis vandaag. Laten we je niet meer op straat zien. Niet tijdens de EU-ACP vergadering en nooit meer.’

JTA wilde op 24 november op het Kerkplein handdrukken op doek verzamelen, als symbool van het protest tegen de omstreden aangenomen gewijzigde Amnestiewet. Met het protest wilde ze ook de honderden internationale deelnemers, parlementsleden uit Afrikaanse-, Caribische- en Pacifische landen en uit EU-landen, die deelnamen aan de ACP/EU-top in Paramaribo attenderen op die wet. Vanwege de dreigbrief werd de manifestatie afgelast.

Politiek scenariocomplot
De dreigbrief werd meegezogen in een politiek scenariocomplot met beschuldigingen over en weer.

Het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel zei op 26 november via Starnieuws, dat hij een grondig onderzoek wilde naar de ‘kogelbrief’ die de JTA-voorzitter had ontvangen. Hij vroeg zich af waarom de organisatie van ‘Jongeren tegen Amnestie’ een dreigbrief kreeg met een kogel. Voor Abdoel stond het als een paal boven water, dat de oppositie vanaf het begin geprobeerd heeft om de ACP/EU-vergadering te dwarsbomen. ‘Nadat men inzag dat de ACP/EU-vergadering hier heel goed gaat en Suriname er trots op is, had men geen andere keuze dan te komen met een politiek scenario’, zei Abdoel. Hij vond dat Suriname beklad werd met een brief en een kogel.
‘Hoewel wij verwacht hadden dat vanuit de andere kant acties zouden worden ondernomen, vinden wij het bekladden van Suriname op zo’n manier ongepast. Wij eisen daarom dat er een onderzoek komt en dat het resultaat ervan ook naar de samenleving toe bekend wordt gemaakt’, stelde Abdoel. Hij zei verder er op toe te zien dat het onderzoek daadwerkelijk zou komen.

Abdoel reageerde op een reactie van het Nieuw Front naar aanleiding van de kogelbrief. De fractie bracht een verklaring uit, waarin zij stelde bijzonder geschokt te zijn door de dreigbrief, die de bedoeling zou hebben gehad om de voorzitter en anderen binnen de groep ‘Jongeren tegen Amnestie’ angst en vrees aan te jagen, monddood te maken en bovendien te bedreigen met de dood. ‘De dader(s), wie die ook mag/mogen zijn, heeft/hebben de bedoeling gehad de voorzitter en de andere leden van ‘Jongeren tegen Amnestie’ ervan te weerhouden gebruik te maken van het recht van vreedzame betoging zoals eveneens gegarandeerd wordt door de Grondwet’, aldus het Nieuw Front.

Het Korps Politie Suriname maakte op 28 november bekend, haar onderzoek naar de herkomst van de kogelbrief onverkort voort te zetten. ‘De leiding van het Korps Politie Suriname geeft aan, dat zij onverkort doorgaat met het ingesteld onderzoek. Er is inmiddels ook een buurtonderzoek gestart. De kogel is afgestaan aan de afdeling Forensische Opsporing voor verder onderzoek. De politie zal niet schromen om alle ten dienste staande middelen aan te wenden, om klaarheid te brengen in deze zaak’, aldus de politie in een verklaring. Overigens was de aangifte vanwege veiligheidsredenen ingetrokken.

De intrekking was, volgens de Ware Tijd van 28 november, koren op de molen van velen die sowieso al twijfels hadden over de echtheid van de bedreiging. Er was zelfs een vermoeden dat politieke tegenstanders van de regering JTA tot de aangifte had aangezet. De voorzitter stoorde zich echter niet aan de speculaties.

Na 28 november 2012 werd het angstvallig stil rond het onderzoek naar de herkomst van de dreigbrief en kogelhuls…

Korps Politie Suriname en Openbaar Ministerie huiverig om informatie te verstrekken
In een reactie laat inspecteur Drohpatie Ramkhelawan van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 14 maart 2013, weten dat ze op de hoogte is van de beide aangiften. Maar, verder wil ze niet inhoudelijk reageren, omdat het dossier door de politie is opgemaakt en is verzonden naar het Openbaar Ministerie. ‘Het dossier wordt op hun niveau onderzocht, op hoger niveau’, aldus Ramkhelawan.

Een Persofficier van Justitie, die door de redactie van Obsession Magazine vandaag om een reactie is gevraagd, wrong zichzelf in bochten om de gestelde vragen over ‘het JTA-dossier’ vooral niet te beantwoorden. Uiteindelijk werd verwezen naar de Procureur-Generaal, die via de email moest worden benaderd. Onduidelijk is of het uitgevoerde politieonderzoek heeft geleid tot het in beeld krijgen van een of meerdere mogelijke verdachten die betrokken zijn geweest bij het verzenden van de kogelbrief of de inbraken bij JTA-leden.

Uit de reacties van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie blijkt, dat het ministerie van Justitie en Politie op een of andere manier in de maag zit met het dossier, dat vanaf de aanvang een politiek tintje heeft gekregen.

JTA laat zich door intimidaties en inbraken niet uit veld slaan
Ondanks de diverse inbraken en intimidaties gaat ‘Jongeren tegen Amnestie’ onverstoord door met haar werkzaamheden en interne bestuursstructuur. De afgelopen maanden heeft de organisatie haar administratie opgeschoond. JTA zou inmiddels bestaan uit rond de tweehonderd jongeren afkomstig van Paramaribo en daar buiten. Het bestuur heeft niet-actieve leden uit de administratie verwijderd, nieuwe leden worden gescreend door de commissie Ledenwerving en er wordt veelvuldig overleg gevoerd over de vraag wat jongeren wel en niet kunnen doen.

In de eerste week van april is het een jaar geleden dat de Nationale Assemblee de gewijzigde Amnestiewet aannam. Dat is reden genoeg voor JTA om daar bij stil te staan. Er is zelfs een speciale commissie benoemd die zich bezighoudt met het coördineren van activiteiten in verband met één jaar Amnestiewet. Een voorbeeld hiervan is het uitdelen van honderd boeken van Theo Para ‘De schreeuw van Bastion Veere’. Hiermee hoopt de organisatie jongeren te kunnen informeren over de 8 decembermoorden. Er gaan meerdere activiteiten georganiseerd worden.

De voorzitter en andere leden van ‘Jongeren tegen Amnestie’ laten zich niet van de wijs brengen door ondemocratische intimiderende activiteiten en inbraken. Ze blijven gebruikmaken van hun Grondwettelijke en dus democratische rechten en blijven een kritisch vreedzaam geluid laten horen.