woensdag 8 oktober 2014

Vermeend adviseur van president Bouterse beschuldigt 'EenVandaag' van manipulatie

Programma interviewt ongeleid projectiel over start rechtszaak tegen Dino Bouterse in New York

Roy Raymond de Miranda heeft altijd iets te jammeren

08-10-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Plotseling was hij er weer even. Roy Raymond de Miranda. De man die er niet voor terugdeinst om politieke tegenstanders van NDP-voorzitter en president Desi Bouterse en andere andersdenkenden dan hem op social media als Facebook te beledigen, te intimideren en in zekere zin te bedreigen. De ene keer onder zijn eigen naam, de andere keer onder een van zijn schuilnamen en soms zelfs namens zijn al enkele jaren geleden ter ziele gegane 'Clean Files Tribunal', op de NDP-website.

Het kan verkeren
De Miranda: anti-koloniaal, jammerkont, een brok frustratie en opgekropte woede, wars van alles en iedereen die zich keert tegen de NDP en Bouterse en deze week plotseling door het Nederlandse dagelijkse actualiteitenprogramma 'EenVandaag' gebracht als 'adviseur van president Bouterse'. Het kan verkeren.

'EenVandaag' besteedde afgelopen maandag aandacht het begin van de rechtszaak tegen Dino Bouterse, zoon van de president, in Manhattan, New York. Bouterse jr. wordt door het Amerikaanse Openbaar Ministerie gedagvaard voor drugs- en wapenhandel en betrokkenheid bij de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Dino werd eind augustus 2013 in Panama gearresteerd en nog dezelfde dag aan de VS uitgeleverd. Inmiddels heeft hij een gedeeltelijke bekentenis afgelegd in ruil voor strafvermindering, dat duidt toch op een zekere feitelijke schuldbekentenis. Maar, er zijn ook personen die beweren dat de bekentenis is afgelegd om zodoende de werkelijke vuile was binnen te houden, mogelijk ook ter bescherming van papa die immers bij de verkiezingen in mei 2015 hoopt op verlenging van zijn regeertermijn.

De redactie van het televisieprogramma vroeg zich af hoe er in Suriname wordt gedacht over het proces tegen de zoon van de president. Daartoe had de redactie drie personen uitgenodigd om geïnterviewd te worden en ook werden een paar straatinterviews in Paramaribo afgenomen.
In het programma waren gesprekken te zien met journalist/columnist Iwan Brave van de Surinaamse krant De Ware Tijd, Chandrikapersad Santokhi, oud-minister van Justitie en Politie en huidig voorzitter en Assembleelid van de oppositionele Verenigde Hervormings Partij (VHP) en met Roy de Miranda ofwel Roy Raymond de Miranda.

De Miranda gaat weer ouderwets tekeer
De Miranda kon zich echter, achteraf, na het zien van de uitzending, niet vinden in hetgeen uiteindelijk is uitgezonden. Natuurlijk liet hij dat blijken in een ingezonden stuk dat woensdag 8 oktober werd geplaatst op de twee zogenoemde Surinaamse nieuwswebsites GFC Nieuws en Suriname Herald, de enige lokale media die nog ingezonden stukken van De Miranda plaatsen, waarschijnlijk bij gebrek aan beter.

Het stuk is een echt Roy de Miranda stuk vol woede, frustratie, ongenuanceerdheid en deels ook klinkklare onzin. Het is de kleine jongen die van moeders zijn zin niet heeft gekregen en vervolgens begint te jammeren.

De Miranda in zijn tirade: 'Want hoewel ruim een half uur interview dat van mij werd afgenomen, uiteraard niet totaal kan worden meegenomen in een actualiteitenrubriek, is het wel wrang dat de meest essentiële uitspraken die Chan Santokhi zijn betoog volledig onderuit zouden halen, uit de uitzending zijn weggelaten.' Hij is waarschijnlijk niet bekend met de redactionele vrijheden om te knippen in bijvoorbeeld opgenomen interviews. Het is niet wat jij in het programma wilt zien, maar wat de redactie wil zien:

sitestat

Natuurlijk moest Santokhi het ontgelden, omdat die in het programma zei, dat president Bouterse zou en had moeten aftreden vanwege de rechtszaak in de VS tegen zijn zoon.
De Miranda: 'Roept hij ook om het aftreden van zijn collega Hesdy Pigot wiens zoon in de Verenigde Staten van Amerika met Justitie en politie in aanraking is gekomen? Roept hij ook op om een vooraanstaande rechter zijn aftreden, omdat diens zoon als politieman in aanraking is gekomen met Justitie en politie? Heeft hij ook opgeroepen om het aftreden van vicepresident Ram Sardjoe wiens zoon ook als pistolen Paultje in aanraking kwam met Justitie? Hebben dit soort hypocrieten ooit geroepen om het aftreden van Koningin Juliana wiens echtgenoot Prins Bernhard in de Lockheed-affaire wegens het aannemen van steekpenningen werd veroordeeld?'

Natuurlijk allemaal absurde vergelijkingen uit het kennelijke toch wel iets uitgeholde brein van De Miranda die volledig mank gaan en niet te vergelijken zijn met de feiten waar de zoon van de president van wordt verdacht. De zoon van de president.

De Miranda vindt verder, dat er in de uitzending grof is gelogen. Dino Bouterse was volgens hem nooit het hoofd van CTU (Counter Terrorism Unit) en was ten tijde van zijn aanhouding in Panama, allang niet meer in die dienst. 'Het is voorts een grove leugen dat Dino met tien kilogram cocaïne in zijn bezit werd gearresteerd. Ook zou Dino met een raketwerper zijn gearresteerd.'

Eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat De Miranda wat deze punten betreft wel gelijk heeft. Maar, vervolgens blijkt uit zijn ingezonden stuk op GFC Nieuws en Suriname Herald, dat de man het toch weer niet kan laten om met een uit de duim gezogen complottheorie te komen.


Dino op weg van Panama naar de VS.
De Miranda ziet filmtechnische spoken in de VS....
'Spoedig nadat het onlogische van dit verhaal bleek, werd de aanklacht gewijzigd in het in het bezit hebben van een vuistvuurwapen, dus een pistool. In het interview heb ik haarfijn uit de doeken gedaan hoe de VS als land van de meest geavanceerde filmtechnieken, zaken fabriceert die in feite niet bestaan, maar na de montages zo echt lijken dat een ieder geloofd in de waarheid en authenticiteit daarvan. Dit zijn vitale onderdelen die in het interview ontbreken.'

De Miranda hekelt het verder dat de overige geïnterviewden ruimschoots aan het woord zijn gekomen. 'Wij zijn in ieder geval weer een ervaring rijker en noopt in voorkomende gevallen tot dieper nadenken aleer medewerking te verlenen aan dit soort Nederlandse producties.'

Zwaar gefrustreerde jammerkont
De zwaar gefrustreerde jammerkont De Miranda heeft zijn ware aard weer eens laten zien. Hij is ergens niet over tevreden en uit dat meteen in een ingezonden stuk, zodat hij zijn hart weer even heeft kunnen luchten op de zijn bekende, ongenuanceerde, wijze. Maar, oh, hoe kleinzielig kan deze man zijn...

Onduidelijk is overigens of hij, na het zien van de uitzending, contact heeft opgenomen met de redactie van 'EenVandaag' om zijn kritieken te spuien op de hem welbekende wijze.

Ondergang van 'Clean Files Tribunal'
De Miranda is een man die, vooral op het internet, ook berichten plaats onder diverse ‘aliassen’ en anoniem tekeer gaat tegen andersdenkenden. Hij is een onruststoker.


Hij was de man achter de in 1997 opgerichte vermeende ‘organisatie’ die zich Clean Files Tribunal (Schone Dossiers Tribunaal) noemde. Deze ‘organisatie’ wilde onder meer dat Nederland het internationale opsporingsbevel tegen Bouterse wegens drugshandel en het witwassen van zwart geld zou intrekken. Clean Files Tribunal kreeg ruimte op de officiële website van de NDP tot eind april 2010, toen Clean Files Tribinal na weer eens conflict, door de NDP van de website werd verwijderd.  De partij vond de mening van Roy de Miranda van 'Clean Files Tribunal' volkomen in strijd met de visie en het beleid van de NDP. Alle teksten van Roy Raymond de Miranda werden verwijderd.

Adviseur van de president bedreigd?
Overigens beweerde hij op 8 juni van dit jaar in een ingezonden stukje op GFC Nieuws, slachtoffer te zijn van dreigtelefoontjes en verscheidene vormen van stalking. Hij stelde te vermoeden dat er door zowel de oppositie in Suriname als ook in Nederland een grootscheepse campagne tegen zijn persoon zou zijn opgezet. Niet echt vreemd, als jezelf mensen beledigt, intimideert en bedreigt op het internet. Wie de bal kaatst kan hem natuurlijk terug verwachten.

De Miranda: 'Tot slot moet ik op grond van al hetgeen ik de afgelopen week heb ervaren, anonieme dreigtelefoontjes, voor mijn woning stoppende motorvoertuigen die de verlichting in mijn tuin richten om vervolgens met gierende banden weg te rijden, smaad- en lastergeschriften in verschillende kranten en via de virtuele snelweg, dit alles duidt ontegenzeggelijk op paniek die er binnen de kring van de Surinaamse en Nederlandse oppositie is losgebroken. Het moet tot slot ook duidelijk zijn dat er inmiddels over mijn veiligheid wordt gewaakt en daarnaast angst noch vrees in mijn leven bestaat’, aldus De Miranda.

Na dit stuk en zelfs niet eraan voorafgaand zijn er berichten verschenen dat ene heer De Miranda, adviseur van president Bouterse, zou worden bedreigd.

En zou dit sujet nu plotseling adviseur zijn van president Bouterse? Zou hij dat werkelijk zijn, dan waren de vermeende bedreigingen aan zijn adres natuurlijk in de lokale media verschenen. Immers, het zou dan gaan om een adviseur van de president.

De misser van 'EenVandaag'
Zijn optreden in 'EenVandaag' was kort. Gelukkig. Het was een misser van de redactie, een blunder. Want het is onbegrijpelijk waarom de redactie gemeend heeft om juist dit ongeleid projectiel uit te nodigen voor een interview en aan te kondigen als 'adviseur van president Bouterse', er zijn immers vele anderen te bedenken die wel met een goed en helder en geloofwaardig verhaal en antwoorden hadden kunnen komen.