zaterdag 11 maart 2017

Den Blauwvinger: Problemen lijken Korps Politie Suriname boven het hoofd te groeien

COLUMN: Geen geld voor zwaailichten, autobanden, ijken ademtestapparatuur, (toilet-)papier, reparatie auto's, ....

Politie nauwelijks in staat burgers adequaat en effectief te beschermen tegen toenemende criminaliteit

12-03-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


'Terwijl criminelen, vooral in groepsverband, er rustig op los roven en overvallen plegen, heeft het ministerie van Justitie en Politie de grootste moeite om het Korps Politie Suriname op de been te houden en het vervoer van arrestanten/verdachten naar en van strafzittingen te garanderen. De criminaliteit moet door agenten worden bestreden met een gammel wagenpark en amper inkt en papier en toiletpapier in de diverse politieposten. Nu en dan is er zelfs een politiebureau waar agenten niet kunnen uitrijden, omdat de enige aanwezige dienstauto defect is.' Dit schreef ondergetekende in een column op 18 februari, maar het blijkt nog erger te zijn met de armoedige precaire situatie binnen het Surinaamse politiekorps.

Zo arriveerden agenten vrijdag 24 februari laat met hun dienstauto op een adres in Paramaribo (Catharina Sophiastraat) waar was ingebroken. En de reden voor hun late komst? Versleten banden onder hun politieauto (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) en dus kon niet hard gereden worden. Geld voor nieuwe banden is er niet en dus wordt door de politie gewoon de et overtreden en gaan agenten de weg op in auto's met versleten banden. Door dat te doen leveren ze niet alleen gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere weggebruikers......
Ongehoord, gevaarlijk en strafbaar, dat een politieauto de weg op gaat met versleten banden.

Het VHP-parlementslid Krishna Mathoera (oud-commissaris van politie) vroeg donderdag 9 maart aandacht voor het feit, dat 30 politieauto's al ruim een maand op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan in Paramaribo geparkeerd staan terwijl de criminaliteit steeds extremere vormen aanneemt. Het ministerie van Justitie en Politie heeft volgens de parlementariër geen geld om deze voertuigen te voorzien van striping (belettering, logo) en zwaailichten.
'De minister is er voor bescherming van de burgerij. Als je niet in staat bent om bescherming te bieden, moet je die job niet doen. Ze moet dan maar opstappen. Zo simpel is dat', aldus de politica.

Overigens, minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft vrijdag 10 maart verklaard, dat 28 voertuigen zichtbaar zullen zijn als politie-auto's. Deze zijn nu dus gespoten in de kleuren van de politie en worden beplakt. 22 Voertuigen, waarmee gesurveilleerd zal worden, zullen niet beplakt worden. Uit tactische overweging worden niet alle auto's van de politie beplakt, zo zei de bewindsvrouwe. Maar, of die wagens voorzien zijn en worden van zwaailichten.....

Maar, het kan nog erger. Om alcoholgebruik bij een automobilist vast te stellen, moeten agenten dat door eigen waarneming vaststellen, zo werd vrijdag 10 maart bekend. Maar, de wet schrijft een ademanalyse voor, maar daar is er nu vanwege de financiële situatie binnen het korps geen geld voor. Bestuurders van voertuigen kunnen deze dagen niet worden onderworpen aan een blaastest, omdat de apparaten vanwege gebrek aan geld niet zijn geijkt. Dat agenten nu door eigen waarneming moeten vaststellen of een bestuurder wel of geen alcoholhoudende drank heeft gedronken is te absurd voor woorden en de conclusie van een agent zal geen stand houden in een eventuele rechtszaak, er is immers geen steekhoudend wettig en overtuigend bewijs.

Bovenstaande zeer recente voorbeelden tonen maar weer eens aan hoe droevig het is gesteld met de Surinaamse politie. Volgens de verantwoordelijke minister heeft de aanpak van de criminaliteit prioriteit in het door haar uitgevoerde en uit te voeren beleid. Maar, het blijken loze woorden, om iedereen gerust te stellen. Forse financiële injecties blijven uit, het wagenpark blijft een krakkemikkige bende.

De bewindsvrouwe moet eens in de ministerraad met een vuist op tafel slaan en eisen dat meer middelen worden vrijgemaakt voor het Korps Politie Suriname, zodat er spoedig een einde kan komen aan de uiteenlopende problemen binnen het korps.

Een korps waarin de vakbond zich vooral druk lijkt te maken over de gang van zaken rond een sporttest en over de vraag hoe vaak bestuursleden en de woordvoerder in het actualiteitenprogramma 'In de Branding' van Apintie kunnen opdraven om geïnterviewd te worden door een presentatrice die toevallig ook nog eens de zus is van de woordvoerder van de bond en dus verre van objectief is... De weg, de kruiwagen, om de problemen van het korps uitgebreid voor het voetlicht te brengen.
Maak serieus werk van de aanpak van de criminaliteit en laat de burgers zich veilig voelen thuis en op straat.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
12 maart 2017
Amsterdam-Paramaribo