maandag 8 oktober 2018

Aantal misdragingen agenten Korps Politie Suriname loopt spuigaten uit

Inspecteur van politie lost tijdens ruzie met echtgenote schot met dienstwapen

Dronken agent belandt bij inhaalmanoeuvre op Indira Gandhiweg met auto in goot langs de weg


Het aantal misdragingen van agenten binnen het Korps Politie Suriname loopt de spuigaten uit en brengen het korps zowel nationaal als internationaal in diskrediet. Het Dagblad Suriname bericht alleen al maandag 8 oktober 2018 over maar liefst drie 'incidenten' waarbij agenten betrokken waren, alhoewel niet meer echt van incidenten gesproken worden, nu zij een structurele vorm hebben gekregen.

Een inspecteur van politie, te werk gesteld bij de afdeling Kapitale Delicten, is afgelopen week ontwapend. De politieman kreeg donderdagavond ruzie met zijn echtgenote, waarbij hij zijn dienstwapen tevoorschijn haalde en daarmee een schot loste.

Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar vanwege dit gedrag van de inspecteur is de vrouw erg bevreesd. Ook heeft de inspecteur haar klappen toegebracht. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. Hierop is uit veiligheidsoverweging het wapen van de inspecteur in beslag heeft genomen.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan OPZ (Onderzoek Politionele Zaken). De inspecteur in kwestie kan in verzekering worden gesteld. Veel hangt af van de aard van de door de vrouw opgelopen letsels, aldus het dagblad.

Agent van politie R.H., te werk gesteld bij het Regio Bijstandsteam Midden, is zaterdagochtend betrokken geweest bij een verkeersongeval op de Indira Gandhiweg. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de politieman samen met een meerijder vanuit Paramaribo richting Lelydorp reed.

Ter hoogte van een supermarkt probeerde de politieman een voertuig in te halen. Op dat moment naderde een tegenligger, waarop de agent een uitwijkmanoeuvre maakte en op het zuidelijk rijwielpad terechtkwam. Het voertuig kwam tegen de beschoeiing van een supermarkt aan om vervolgens in de goot tot stilstand te komen.

H. verkeerde onder invloed van alcohol en werd onderworpen aan een blaastest. Het alcoholpromillage was in elke geval boven het vastgestelde maximum. Hij blies 550 microgram. In het belang van het verdere onderzoek is het rijbewijs van de dronken politieman ingevorderd. Hij heeft vanwege dit verkeersongeval letsels opgelopen. Zijn meerijder bleef ongedeerd.

De politie van Verkeersunit Regio Midden is belast met het verdere onderzoek. Het voertuig is aanzienlijk beschadigd.

Eerder op de maandag berichtte het dagblad over een agent die betrapt werd bij een drugsdeal...

DOE wil dat regering uitspraak NDP-kopstuk Abrahams over vervroegde 2020-verkiezingen corrigeert

'Het mag niet, dat zo'n mededeling vanaf politiek podium als vaststaand feit wordt meegedeeld'De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) vindt het niet correct, dat ondervoorzitter Ramon Abrahams van de NDP de mededeling heeft gedaan op een vergadering in partijcentrum Ocer, dat de verkiezingen mogelijk eerder gehouden worden dan 25 mei 2020. Abrahams zei dat deze datum valt op 'bodo' (Idul Fitre). Voorafgaand hieraan wordt er een maand lang gevast door moslims. 

DOE roept de regering op om correctief op te treden door zich te distantiëren van de gedane uitspraken.

Steven Alfaisi, voorzitter van DOE, zegt vandaag, maandag 8 oktober 2018, in een verklaring dat zijn partij gelooft in de machtenscheiding, maar meer nog in de scheiding van het publieke- en het private domein. Conform artikel 56 van de Grondwet is het wijzigen van de zittingsperiode van De Nationale Assemblee (DNA) een aangelegenheid die slechts bij wet kan worden gewijzigd.

DOE respecteert de culturele- en religieuze diversiteit van de samenleving en ziet dit als een groot goed. Mocht, om welke reden dan ook, het houden van verkiezingen een belemmering vormen voor de viering of beleving van een culturele dan wel religieuze uiting, dan zal in DNA daarover gesproken moeten worden en in samenspraak met de uitvoerende macht tot een besluit tot het wijzigen van de zittingsperiode van DNA gekomen moeten worden.

'Het mag echter nimmer zo zijn, dat deze mededeling – zonder consultatie vooraf – vanaf een politiek podium aan het volk als een vaststaand feit worden meegedeeld. DOE heeft al vaker erop gewezen dat de huidige regering in haar optreden niet dat respect aan DNA geeft dat dit Instituut verdient. DOE roept politieke partijen op niet verder te gaan om ons land tot een staatsrechtelijk gedrocht te maken en het principe van checks and balances mede in ere te helpen houden.'

Sociaal leider en twee zonen vermoord in Colombiaanse stad Bolivar, Cauca

52-Jarige Jaime Rivera en zonen Jaime Reinel, 20, en Jeison Mauricio Rivera, 23, gedood

'Geweld is een zorgvuldig berekende strategie tegen de mensenrechtenbeweging'


De moord op een Colombiaanse vader en zijn twee zonen op het platteland van Cauca werd zondag bevestigd in landelijke media door Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). 

Het trio werd zaterdag gevonden nadat een groep onbekende aanvallers hun huis rond vijf uur 's morgens in de stad Bolivar was binnengedrongen, de 52-jarige Jaime Rivera had gemarteld en gedood voordat zij zijn twee zonen vermoordden, Jaime Reinel, 20, en Jeison Mauricio Rivera, 23.Zowel Rivera als zijn zoon Jaime werden gezien als prominente figuren in hun gemeenschap die meerdere keren protesten leidden tegen door de staat uitgevoerde uitroeiingsmissies gericht op cocagewassen. Het paar werd door inwoners van hun stad beschreven als verdedigers van het vredesakkoord en fervente voorstanders van het nationale uitgebreide programma voor de vervanging van illegale gewassen.

De vader en zoon bevorderden actief stadsvergaderingen en hielpen bij het organiseren van de behoeften en voorstellen van de stad. De tragedie vond plaats net 24 uur nadat sociale leiders en mensenrechtenverdedigers hun zorgen aan een verzameling Congresleden presenteerden als onderdeel van de Openbare Hoorzitting van het Leven en het Territorium van het Zuidwesten.

De burgemeester van Bolivar, Rodrigo Perez, bood zijn sympathie aan de familie en financiële steun van de stad voor de begrafenissen.


Coccam hekelde de drievoudige moord en riep overheidsfunctionarissen op om de veiligheid van sociale leiders in het hele land te garanderen.

Volgens rapporten zijn er dit jaar minstens 160 sociale leiders gedood in Colombia. Afgelopen militaire missies van gedwongen uitroeiing van cocavelden, hebben geleid tot gewelddadige botsingen met de agrarische sectoren met tientallen gewonden en doden, en een nationaal debat over de bereidheid van de staat om nieuwe winstgevende alternatieven voor boeren in plattelandsgebieden te ondersteunen.

Oscar Zapata, een vertegenwoordiger van de Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) in Antioquia, zei dat het geweld een zorgvuldig berekende strategie is tegen de mensenrechtenbeweging en meer dan 100 sociale leiders hebben hun projecten in Baixo Cauca verlaten na een '110 procent' toename van bedreigingen.

(Suriname Mirror/TeleSUR/El Tiempo/Twitter/Diario del Cauca)

VHP: Speciale aandacht voor de vrouw bij Navrátri

'We zouden graag willen dat Durgá Má ons mooi land zuivert van alle kwaad'


Navrátri is een 9-daags festival ter ere van Godin (Mata) Durgá, de oerbron van alle kracht (Shakti), die twee keer per jaar wordt herdacht. Deze jaarlijkse viering wordt beleefd als een verering van deze oerkracht, van de goddelijke steun die elk individu of gezin nodig heeft om in gezondheid en voorspoed te leven. Navrátri is periode waarin wij meer aandacht moeten schenken aan het vrouwelijke aspect van de Almachtige, zoals bij Shiva en Shakti. 

Onze Dharm, religie, leert ons dat de oerkracht, oer-energie in de vrouw aanwezig is. Daarom verdient de vrouw speciale aandacht op elk gebied. Periodiek verschijnt Durgá Má om al het kwaad te elimineren. We zouden graag willen dat zij nu de wereld en met name ons mooi land zuivert van alle kwaad, maar dat bepalen wij niet, het ligt aan ons om het goede te doen en het kwade na te laten. 

Laten wij Durgá Má vereren, onze pújá 's doen, naar de mandir gaan en vragen dat de wereld wordt gezuiverd, met name ons mooi geliefd land Suriname. 

Durgá is de mysterieuze combinatie van onwetendheid en kennis, verstrikking en verlossing, vernietiging en schepping. Ze vernietigt onze onwetendheid zodat wijsheid en spiritualiteit in ons kunnen ontwaken. Ze vernietigt dus duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten. 

Durgá Má is ook de kracht van vernieuwing en van schepping die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in het vrouwelijke aspect van de creatie. Daarom staat de vrouw centraal tijdens Navrátri. Godin Durga (de ‘ongenaakbare’), representeert ook Godin Parvati, het vrouwelijke aspect dan wel de echtgenote van de God Shiva, de hersteller der natuur. Als MahaLakshmi beïnvloedt zij ons leven met welvaart en rijkdom, verdrijft zij pijn voor liefde, verdriet met vreugde en duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten. 

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) zal gedurende deze periode van Navrátri, samen met u bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. 

De VHP wenst eenieder, maar in het bijzonder alle Hindoes een gezegende Navrátri toe met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige. 

Moge het gebed en de zegeningen van deze Navrátri, u, uw gezin en onze samenleving verheffen in alle opzichten. 

Durgá Mátá ki jai ho!

VHP: Marron moet als symbool staan voor veerkracht

(Bron foto: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname)
Op Marrondag - 10 oktober - is het goed om stil te staan bij de positie van onze marronbroeders en -zusters


Het is nu tijd, dat onze marronbroeders en -zusters als symbool gaan staan voor veerkracht die zij in zich hebben. Het is tijd dat de marrons gaat staan voor de drang naar vrijheid die zij in zich hebben. Diezelfde drang die hen heeft gemaakt dat voorouders van onze marronbroeders en -zusters hebben gestreden voor een leven van vrijheid boven gebondenheid. 

Op Marrondag is het goed om stil te staan bij de positie van onze marronbroeders en -zusters in ons mooi en divers Suriname. Wat is de prijs die de Marron heeft moeten betalen voor vrijheid? Wat is die prijs die nog steeds wordt betaald? Het grondenrechtenvraagstuk, toegang tot adequate medische voorzieningen, meedelen in de winsten uit economische activiteiten verricht in het achterland. Dit is slechts een kleine greep die uit de scala van zaken die maken dat sommige van onze marronbroeders en -zusters hun volledige potentie niet uitermate kunnen bereiken. 

Gedegen evaluatie en correcte aanpak moeten leiden tot versnelde groei van het welvaart en welzijnsniveau van onze marronbroeders en -zusters. Wanneer anno 2018 blijkt, dat de marronstrijd moet voeren voor erkenning van hun grondenrechten, goed onderwijs, betaalbare basisgoederen en goede gezondheidszorg is dat een zeer trieste zaak. 

De huidige regering heeft in bijkans 9 jaar de ontwikkeling van het binnenland kapotgeslagen en achtergehouden. De marrons hebben een stimulerende omgeving nodig om zich optimaal te ontwikkelen. 

De VHP gaat naar het binnenland met concrete ervaringen en kennis over armoede, en zoekt met de samenleving aldaar oplossing voor de armoede en hoe het binnenland goed ontwikkeld kan worden. 

Oranje is een kleur die al deze zaken in zich herbergt! Hoop, energie, kennis en kunde en stimulans! Dat wenst de VHP u toe op deze Marrondag, daaraan werkt de VHP samen met u. De marron heeft altijd vrijheid nagestreefd. Laten wij op Marrondag, deze vrijheid inzetten om onszelf en ons mooi Suriname vrij te maken en te redden van alles dat onze ontwikkeling tegenhoudt. 

Redt Suriname. Wees vrij, wees sterk. Zelf sterk, samen sterker. 

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst te benadrukken, dat zij altijd zal strijden tegen elke vorm van onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de hele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft. 

De VHP feliciteert alle Surinamers, maar in het bijzonder de marronbroeders en -zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’. 

VHP 

Agent door collega's betrapt bij drugsdeal met buitenlander....

Collega's vinden bij agent en Braziliaan iets meer dan 200 gram aan  cocaïnebolletjes...


Het Dagblad Suriname meldt vandaag, maandag 8 oktober 2018, dat agent van politie B. afgelopen weekend is aangehouden en in verzekering gesteld. De politieman had een drugsdeal gesloten met een Braziliaan en werd hij tijdens de onderhandeling door collega's betrapt. Het dagblad verzuimt te berichten waar een en ander plaatsvond.... 
Volgens een bericht van het Korps Politie Suriname gaat het om een agent en een Fransman.....


De agenten troffen iets meer dan 200 gram aan cocaïnebolletjes op hen aan en in beslag genomen.

Twee burgers en de politieman B. werden aangehouden en overgebracht naar het bureau. In het belang van het onderzoek is het trio in verzekering gesteld.

Politie Stolkertsijver onderschept 3 kilo cocaïne

Inzittende auto heeft cocaïne op lichaam geplakt...


Bij de controlepost te Stolkertsijver heeft de politie zaterdag twee mannen in een voertuig aangehouden. Eén van ze had zijn lichaam beplakt met cocaïne en dacht met deze oude methode de drugs te kunnen vervoeren, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 8 oktober 2018.

Bij de controle viel de man echter door de mand en werd samen met de bestuurder aangehouden en in verzekering gesteld.

De cocaïne werd van zijn lichaam verwijderd en gewogen. Het totale gewicht van deze drugs bedraagt 3 kilo. Regiocommandant Glenn Fernand van het Korps Politie Suriname bevestigt de vondst.

In het belang van het onderzoek zijn beide personen in verzekering gesteld.

Natuurbeheer reageert nu pas op geruchtmakend jaguar-artikel in National Geographic

Dienst 's Lands Bosbeheer beweert zich bewust te zijn van jacht op jaguar....

- ... maar, feit is dat zelden tot nooit een persoon die een jaguar doodschoot voor rechter verschijnt
- Jaguar al vele jaren vogelvrij en toekomst ziet er somber uit met halfslachtig tot niet-optreden autoriteiten
- Speciale website over de jaguar in Suriname besteedt al sinds 2007 aandacht aan (de jacht op) deze katachtige....


Roy Ho Tsoi, chef beheer afdeling Natuurbeheer, beweert vandaag, maandag 8 oktober 2018, pas via Starnieuws blij te zijn met het artikel van 24 september in National Geographic over de stroperij en handel op jaguars in Suriname. 'Het medium heeft ons probleem belicht en onder de aandacht gebracht van het algemeen publiek', zegt Ho Tsoi. Hij wil wel eerst graag kwijt, dat wildlife crime op verschillende momenten in Suriname zelf is besproken. 'Het is niet zo, dat het probleem verscholen was of niet onder de aandacht is van onze autoriteiten.'

Jachtopzieners krijgen steeds meer tips vanuit de samenleving over bijvoorbeeld een jaguar in gevangenschap. Er zijn gevallen van personen die voor langere tijd in het binnenland zijn en het dier proberen te vangen. 'Zij vinden afzet bij fokkers van exotische dieren.' Ook ‘jagers’ die op het laatste moment tot inkeer komen bellen naar de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) dat zij een dier hebben gevangen en willen afstaan. Niet altijd wordt het dier direct afgeschoten; pas als de stroper zich bedreigd voelt schiet hij gericht om te doden.

'Tegelijkertijd leidde de publicatie ertoe dat de illegale activiteiten nu meer ondergronds plaatsvinden', beweert Ho Tsoi. De stropers, (weder-op-) koper en/of consument weten dat het verboden en strafbaar is. De trend is al enkele jaren gaande – geen incidentele dode jaguar, maar mensen gaan bewust van huis om de jaguar te doden en te verhandelen. De vraag naar de jaguar zal er blijven. 'De prijs zal alleen maar hoger worden als de vraag groter is dan het aanbod.'

Ho Tsoi bagatelliseert de informatie van National Geographic op basis van de interviews en een geheim onderzoek niet, maar wil graag weten hoe hard bepaalde gegevens zijn. 'Er worden bijvoorbeeld cijfers genoemd, maar waarop zijn deze gebaseerd?. Ik zeg niet dat het niet waar kan zijn, maar iedereen kan met cijfers schermen.' Formeel heeft Suriname geen data en zijn er instanties die steeds schattingen maken over de jaguar op basis van waarnemingen en camera-trapping projecten in bepaalde gebieden.

Hij stelt verder: 'Als de onderzoekers strafbare feiten hebben gezien en gefilmd, dan zouden die wel voorgelegd moeten worden aan de verantwoordelijke instanties, zoals LBB en het Openbaar Ministerie.' Hij vindt het jammer dat er onderzoek is gedaan en de informatie slechts is gebruikt voor de publicatie. 'Had men deze informatie eerder met ons gedeeld, dan had men daadwerkelijk geholpen om iets aan het probleem te doen.' Bijvoorbeeld - onder vier ogen – doorspelen van namen van dorpen, plaatsen, personen en lijnen, zegt hij.

Maar, feit is, dat in het verleden de autoriteiten niets hebben ondernomen tegen personen die jaguars hebben gedood en tegen personen die met naam en toenaam trots foto's van gedode jaguars tonen (zie foto's) op hun social media-pagina's. De speciale website over de jaguar in Suriname  https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ bericht hier onder andere al over sinds 2007(!). Zo berichtte de website al op 18 februari 2013 met een eigen artikel over het verband tussen de jaguar in Suriname en Chinese medicinale- en andere producten vervaardigd van lichaamsdelen van de jaguar, ter vervanging van de tijger! Autoriteiten deden er toen en later het zwijgen toe, maar nu komen ze tevoorschijn onder publicitaire druk van het gerenommeerde National Geographic, waarover Suriname Mirror het eerste berichtte met een complete vertaling van dat artikel....

In het algemeen ligt het accent in Suriname meer op de veiligheid van mensen dan op de bescherming van de jaguar, concludeert Ho Tsoi uit gesprekken met functionarissen. 'Dit heeft allemaal te maken met educatie en bewustzijn.'

Hij merkt verder op, dat bij het constateren van strafbare feiten die met wildlife te maken hebben op de grensposten, er vaak fouten worden gemaakt. Hierdoor kunnen overtreders gewoon doorreizen. Door de regelmatige wisseling van de dienstdoende ambtenaren weet de nieuwe ploeg vaak niet hoe zij deze zaken moet afhandelen. 'Hier is er een taak voor LBB om de ambtenaren weer regulier te trainen in het herkennen van verboden diersoorten en de regels voor in- en uitvoer van in het wild levende dieren.'

Vanaf de publicatie in National Geographic eind september, berichtten media in verschillende landen over het nieuws. Ho Tsoi ziet de media-aandacht ook in een ander licht. 'Hoe meer publiciteit, hoe meer bewustzijn; je hoopt dat er wordt gehandeld en de status-verandering die men ziet aankomen probeert te vermijden.'

Natuurbeheer reageert nu pas op geruchtmakend jaguar-artikel in National Geographic

Dienst 's Lands Bosbeheer beweert zich bewust te zijn van jacht op jaguar....

- ... maar, feit is dat zelden tot nooit een persoon die een jaguar doodschoot voor rechter verschijnt
- Jaguar al vele jaren vogelvrij en toekomst ziet er somber uit met halfslachtig tot niet-optreden autoriteiten
- Speciale website over de jaguar in Suriname besteedt al sinds 2007 aandacht aan (de jacht op) deze katachtige....


Roy Ho Tsoi, chef beheer afdeling Natuurbeheer, beweert vandaag, maandag 8 oktober 2018, pas via Starnieuws blij te zijn met het artikel van 24 september in National Geographic over de stroperij en handel op jaguars in Suriname. 'Het medium heeft ons probleem belicht en onder de aandacht gebracht van het algemeen publiek', zegt Ho Tsoi. Hij wil wel eerst graag kwijt, dat wildlife crime op verschillende momenten in Suriname zelf is besproken. 'Het is niet zo, dat het probleem verscholen was of niet onder de aandacht is van onze autoriteiten.'

Jachtopzieners krijgen steeds meer tips vanuit de samenleving over bijvoorbeeld een jaguar in gevangenschap. Er zijn gevallen van personen die voor langere tijd in het binnenland zijn en het dier proberen te vangen. 'Zij vinden afzet bij fokkers van exotische dieren.' Ook ‘jagers’ die op het laatste moment tot inkeer komen bellen naar de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) dat zij een dier hebben gevangen en willen afstaan. Niet altijd wordt het dier direct afgeschoten; pas als de stroper zich bedreigd voelt schiet hij gericht om te doden.

'Tegelijkertijd leidde de publicatie ertoe dat de illegale activiteiten nu meer ondergronds plaatsvinden', beweert Ho Tsoi. De stropers, (weder-op-) koper en/of consument weten dat het verboden en strafbaar is. De trend is al enkele jaren gaande – geen incidentele dode jaguar, maar mensen gaan bewust van huis om de jaguar te doden en te verhandelen. De vraag naar de jaguar zal er blijven. 'De prijs zal alleen maar hoger worden als de vraag groter is dan het aanbod.'

Ho Tsoi bagatelliseert de informatie van National Geographic op basis van de interviews en een geheim onderzoek niet, maar wil graag weten hoe hard bepaalde gegevens zijn. 'Er worden bijvoorbeeld cijfers genoemd, maar waarop zijn deze gebaseerd?. Ik zeg niet dat het niet waar kan zijn, maar iedereen kan met cijfers schermen.' Formeel heeft Suriname geen data en zijn er instanties die steeds schattingen maken over de jaguar op basis van waarnemingen en camera-trapping projecten in bepaalde gebieden.

Hij stelt verder: 'Als de onderzoekers strafbare feiten hebben gezien en gefilmd, dan zouden die wel voorgelegd moeten worden aan de verantwoordelijke instanties, zoals LBB en het Openbaar Ministerie.' Hij vindt het jammer dat er onderzoek is gedaan en de informatie slechts is gebruikt voor de publicatie. 'Had men deze informatie eerder met ons gedeeld, dan had men daadwerkelijk geholpen om iets aan het probleem te doen.' Bijvoorbeeld - onder vier ogen – doorspelen van namen van dorpen, plaatsen, personen en lijnen, zegt hij.

Maar, feit is, dat in het verleden de autoriteiten niets hebben ondernomen tegen personen die jaguars hebben gedood en tegen personen die met naam en toenaam trots foto's van gedode jaguars tonen (zie foto's) op hun social media-pagina's. De speciale website over de jaguar in Suriname  https://jaguar-in-suriname.blogspot.com/ bericht hier onder andere al over sinds 2007(!). Zo berichtte de website al op 18 februari 2013 met een eigen artikel over het verband tussen de jaguar in Suriname en Chinese medicinale- en andere producten vervaardigd van lichaamsdelen van de jaguar, ter vervanging van de tijger! Autoriteiten deden er toen en later het zwijgen toe, maar nu komen ze tevoorschijn onder publicitaire druk van het gerenommeerde National Geographic, waarover Suriname Mirror het eerste berichtte met een complete vertaling van dat artikel....

In het algemeen ligt het accent in Suriname meer op de veiligheid van mensen dan op de bescherming van de jaguar, concludeert Ho Tsoi uit gesprekken met functionarissen. 'Dit heeft allemaal te maken met educatie en bewustzijn.'

Hij merkt verder op, dat bij het constateren van strafbare feiten die met wildlife te maken hebben op de grensposten, er vaak fouten worden gemaakt. Hierdoor kunnen overtreders gewoon doorreizen. Door de regelmatige wisseling van de dienstdoende ambtenaren weet de nieuwe ploeg vaak niet hoe zij deze zaken moet afhandelen. 'Hier is er een taak voor LBB om de ambtenaren weer regulier te trainen in het herkennen van verboden diersoorten en de regels voor in- en uitvoer van in het wild levende dieren.'

Vanaf de publicatie in National Geographic eind september, berichtten media in verschillende landen over het nieuws. Ho Tsoi ziet de media-aandacht ook in een ander licht. 'Hoe meer publiciteit, hoe meer bewustzijn; je hoopt dat er wordt gehandeld en de status-verandering die men ziet aankomen probeert te vermijden.'

Curaçao geniet weer eens van een editie van Kareda di Garoshi

(Bron foto's: Kareda di Garoshi)
Onder deelnemers minister Martina en Aqualectra-directeur Jonis


Voor het eerst sinds lange tijd vond gisteren weer een editie van Kareda di Garoshi plaats. Zelfgemaakte zeepkisten raceten een tegen een van Berg Altena naar beneden tot aan het Julianaplein. Daarbij namen ook minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en Aqualectra-directeur Darick Jonis het tegen elkaar op, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 8 oktober 2018.

Voor Martina was het een nostalgisch gebeuren. 'In mijn jeugd heb ik ook vaak karretjes gemaakt en erin geracet. Het een en ander is vandaag de dag behoorlijk uitgegroeid; de karretjes zijn aerodynamisch en best wel inventief geconstrueerd.'


Oppositie in Staten Curaçao wil een parlementaire enquête naar de meerkosten van HNO

'Minister Camelia-Römer vindt zelf, dat hoogte van de kosten van het project onverantwoord zijn’


De fracties van de oppositie – Movementu Futuro Kòrsou (MFK), Kòrsou di Nos Tur (KdNT) en Movementu Progresivo (MP) – hebben officieel een verzoek ingediend tot het houden van een parlementaire enquête naar de meerkosten van HNO. Hiermee geven zij gehoor aan het ‘idee’ van de ministeriële toezichthouder van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO), Stanley Betrian, en de Gezondheidsminister, Suzy Camelia-Römer (PIN), zo bericht vandaag, maandag 8 oktober 2018, het Antilliaans Dagblad.

In een brief aan de Statenvoorzitter wordt aangevoerd, dat de minister zelf ‘haar ernstige zorgen over deze situatie’ heeft geuit en zich bovendien met klem heeft uitgesproken voor het houden van een parlementaire enquête, ‘omdat zij de mening was en is toegedaan dat de hoogte van de kosten van het project onverantwoord zijn’. De Statenleden waren het hier unaniem mee eens, ook over het houden van een parlementaire enquête.

Nu heeft de minister aangekondigd een feitenonderzoek of doelmatigheids- en rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren, maar daar kan volgens de oppositie niet mee volstaan worden.

'Met een zelfstandig onderzoek door de Staten zal de onafhankelijkheid van het onderzoek maximaal zijn gewaarborgd', aldus de oppositie die meent dat een eigen onderzoek daarnaast ook verricht kan worden. Vooral het ‘Tussentijdse Evaluatierapport HNO’, dat aan de Staten werd aangeboden op 18 maart 2017, heeft de partijen ervan overtuigd dat een parlementaire enquête onvermijdelijk is.

Herbouw bestaande sportcomplex van Marie Pampoen, Curaçao, start

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
'Ruim drie miljoen vrijgemaakt voor ontwikkeling 2e fase van project ‘Marie Pampoen Recreational Area’


Na lang wachten wordt het bestaande sportcomplex van Marie Pampoen nu echt herbouwd tot een geheel nieuwe faciliteit. De werkzaamheden aan het complex gaan vandaag, maandag 8 oktober 2018, van start en zullen over ongeveer 10 maanden klaar zijn. Dat werd gisteren aangekondigd door de Curaçao Tourist Board (CTB), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag. 

Volgens minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina is er ruim drie miljoen vrijgemaakt voor de ontwikkeling van deze tweede fase van het grotere ontwikkelingsproject ‘Marie Pampoen Recreational Area’.

Het nieuwe sportcomplex omvat een multifunctioneel basketbal- en volleybalveld, twee banen voor ‘bolas krioyas’ (jeu de boules) en een voetbalveld van kunstgras. Maar, ook een gebouw met kantoorruimte, een snackbar, een terras, kleedkamers en toiletten.

Het project is een initiatief van het ministerie van Economische Ontwikkeling, het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en wordt gecoördineerd door de CTB.

De ministers, respectievelijk Martina, Zita Jesus-Leito en Suzy Camelia-Römer, kwamen gisteren bij de aankondiging van de werkzaamheden van deze fase twee allemaal aan het woord. Martina ziet het ontwikkelingsproject als ‘een goed voorbeeld van een inclusieve economische ontwikkeling’.

'Er wordt geïnvesteerd in het upgraden van de infrastructuur en dat wordt gedaan in samenspraak met de buurt. Twee stichtingen uit de wijk hebben op een formele manier hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de plannen', aldus de minister, die – net als zijn collega-bewindslieden – zijn waardering heeft uitgesproken aan alle personen en partijen die hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van deze ontwikkeling.

Personeel HJ de Vries tegen heug en meug akkoord met 5% loonsverhoging en eenmalige uitkering

'In de eerste helft van 2019 gaan wij onderhandelen over de andere verhogingen'

 
Het personeel van de HJ de Vries-bedrijvengroep is met gemengde gevoelens akkoord gegaan met een eenmalige uitkering en een loonsverhoging van 5 procent vanaf januari 2019. Dit bevestigt bondsvoorzitter Robby Naarendorp vandaag, maandag 8 oktober2018, in de Ware Tijd.

'De acties hebben we achterwege gelaten', zegt hij.

De HJ de Vries Werknemersorganisatie dreigde sinds begin vorig week de totale bedrijvengroep lam te leggen als de leiding niet met een acceptabel voorstel kwam. De leiding is volgens de bondsvoorzitter bereid verder te onderhandelen over een andere loonsverhoging. De ontevredenheid bij de werknemers speelt al meer dan vier jaar. De werknemers met een lager inkomen komen met de eenmalige uitkering in aanmerking voor een eenmalige brutotoelage van Srd 1.350 tegenover Srd 1.250 voor de werknemers met een hoger inkomen. Vorig week was het personeel het niet eens met de deze eenmalige toelage. De groep wilde ook een loonsverhoging volgens Naarendorp.

'De mensen waren enorm ontevreden, maar met dit besluit en de kleine verhoging kunnen ze wel meegaan.'

De vakbondsleider zegt, dat hij na dagenlang onderhandelen met de directie tot de conclusie komt, dat zij toch bereid is te luisteren naar het personeel. 'In de eerste helft van het volgend jaar gaan wij onderhandelen over de andere verhogingen. De leiding is bereid met ons in zee te gaan en dat is ook de reden waarom wij hebben besloten om niet te staken, aldus de bondsvoorzitter.

President Bouterse bezoekt enkele projecten in Commewijne

(Bron foto: NII)
Meerzorg Sportbond krijgt nieuwe tribune met internationaal karakter - Start bouw 50 huizen Richelieu


President Desi Bouterse heeft gisteren tijdens een oriëntatiebezoek aan Commewijne een kijkje genomen bij enkele projecten. Problemen waarmee Commewijne te kampen heeft, zijn eveneens besproken, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, maandag 8 oktober 2018.

De Meerzorg Sportbond is een van de locaties die Bouterse aandeed. Er zal spoedig een nieuwe tribune met een internationaal karakter worden gebouwd die ongeveer 1.800 bezoekers zal kunnen accommoderen. Ook het grasveld zal een grondige aanpak krijgen.

Te Richelieu wordt binnenkort een aanvang gemaakt met de bouw van vijftig woningen.

Verder kwamen aan de orde de waterproblematiek en de infrastructuur, die eveneens de aandacht van de regering hebben.

Districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo-Zuidwest, inwoner van Commewijne, en zijn collega van Commewijne Ajaikoemar Kali, maakten deel uit van de delegatie die met het staatshoofd de verschillende bezoeken heeft afgelegd.

Suriname krijgt eigen 'MiTu'-variant van internationale #MeToo campagne

Wereldbekende #MeToo campagne lijkt aan Suriname voorbij te gaan... 'MiTu' beoogt daarin verandering te brengen


Suriname krijgt een eigen variant van de internationale #MeToo campagne. De Surinaamse variant genaamd ‘Mi Tu’ is een initiatief van Irma Accord, coach en trainer op het gebied van 'empowerment. 

Zij startte hiermee, omdat zij zich afvroeg waarom niet meer ervaringen door Surinaamse mensen worden gedeeld via #Me Too. Dat zegt Accord vandaag, maandag 8 oktober 2018 in De Ware Tijd, aldus Waterkant.net.Me Too (of #MeToo) is een hashtag op Twitter en andere social media die in oktober 2017 viraal ging. Wie #MeToo plaatst geeft daarmee aan met seksuele intimidatie of aanranding te maken hebben gehad.

De hashtag kreeg vooral wereldwijd aandacht, nadat Hollywood-fillmproducent Harvey Weinstein van seksuele intimidatie was beticht door verschillende vrouwen. Inmiddels zijn velen hem gevolgd, zoals de bekende acteur/komiek Bill Cosby.

Op haar Facebookpagina ‘The Power in Me’ schrijft Accord een blog over haar eigen ervaring. Op deze wijze hoopt ze vrouwen en meisjes, maar ook mannen, te inspireren om hun ervaringen te openbaren. Suriname is immers geen vreemde in jeruzalem.....


Granman Albert Aboikoni wil fonds om bouw casssavefabriek te realiseren

Komst fabriek moet bovenal de zelfredzaamheid onder bewoners bevorderen


De ontwikkeling van dorpen in het Boven-Surinamegebied kan naar een hoger niveau getild worden als er structuur komt in de productie. Dit is de reden waarom granman Albert Aboikoni van de stam der Saramaccaners het idee heeft geopperd, om te komen tot een speciaal fonds hiertoe. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 8 oktober 2018.

Het stamhoofd heeft zaterdag tijdens een krutu in zijn residentie te Asidonhopo het voorstel op tafel gelegd om een fonds op te richten, met de bedoeling dat alle traditionele gezagdragers (inclusief de granman zelf) maandelijks wat bijdragen. Het geld uit het fonds zal aangewend worden om een fabriek op te zetten voor de productie van cassave. Dit moet niet alleen leiden tot gegarandeerde afzet en inkomenszekerheid voor de gemeenschappen, maar bovenal de zelfredzaamheid onder hen bevorderen.

'Het is een manier om te komen uit de vicieuze cirkel waarin we zitten, want hoeveel kan de overheid nog geven aan het binnenland? We hebben grond, schoon drinkwater, de natuur is rijk. Waarom kunnen wij dan niet overgaan tot het planten van gewassen om verder door te verkopen of te verwerken tot eindproduct?', zegt het stamhoofd.

Hij noemt het belangrijk, dat elke samenleving een economische ruggengraat heeft. 'Anders ben je gewoon een consumptiesamenleving. Je gebruikt alleen goederen en diensten, maar je produceert zelf niets. Het is moeilijk om zo een samenleving in stand te houden.' Aboikoni merkt op dat iedereen nu voor zichzelf produceert, maar de structuur ontbreekt. 'Eenieder plant voor zichzelf en je bent niet verzekerd van afzet.'

Er is voorlopig gekozen voor cassave, omdat de mensen voldoende kennis en ervaring met de teelt daarvan hebben. Het stamhoofd heeft de dorpelingen opgeroepen om de braakliggende gronden zoveel mogelijk te benutten. 'Elk gezin kan een hectare open kappen en beplanten.'

De fabriek krijgt een centrale ligging langs de rivier voor een gunstige bereikbaarheid.De aanwezige traditionele gezagsdragers hebben positief gereageerd op het voorstel van de granman. Districtscommissaris Yvonne Pinas van Boven-Suriname heeft het idee eveneens omarmd.

Gajadien (VHP): 'Er is duidelijk bewijs dat regering in kwestie-Alcoa vertragingspolitiek toepast'

'Regering sinds 2010 aan bewerkstelligen dat Afobaka-centrale in Surinaamse handen komt, ten koste van alles'


'De werkwijze van de regering in de kwestie Alcoa is reeds vanaf 2010 duidelijk één van bewerkstelligen, dat de Afobaka wachterkrachtcentrale in Surinaamse handen komt, ten koste van alles', aldus VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien op Starnieuws vandaag, maandag 8 oktober 2018.

'Dus sinds de totstandkoming van de intentieverklaring (MoU, Memorandum of Understanding) op 12 oktober 2015 wordt er alles aan gedaan om te bewerkstelligen dat dit resultaat in stand wordt gehouden', concludeert Gajadien.

Zelfs na het afwijzen door De Nationale Assemblee van de intentieverklaring heeft de regering deze uiteindelijk toch doorgedrukt. Gajadien voert aan, dat ondanks dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, op 20 november de Alcoa informeerde, dat de MoU ophoudt te bestaan, vanwege de wens van De Nationale Assemblee. 'Daarna merken wij dat dezelfde minister op 29 augustus 2016, nu namens de president het verzoek van Alcoa geaccepteerd heeft om door te gaan met dezelfde intentieverklaring.'

De beweringen van de voorzitter van de presidentiële commissie Dillip Sardjoe, alsof nimmer door het parlement gevraagd was om de MoU in te trekken en dat de regering dat niet had gedaan, is een poging tot misleiding van de samenleving, stelt Gajadien. De brieven zijn er en dienen als naslag werk om te staven wat er is gebeurd. Erger vindt Gajadien, dat tot op dit moment de overeenkomsten niet ter beschikking zijn van de Assembleeleden, vanwege een drogredenen dat de digitale versie die de regering zou opsturen, nog niet ter beschikking is. Gajadien zegt dat anno 2018 elk document hoe dik dan ook in een fractie van een half uur gedigitaliseerd kan worden, terwijl deze regering al meer dan twee weken ermee bezig is. Duidelijk bewijs volgens hem dat men een vertragingspolitiek toepast.

Gajadien zegt verder, dat er zich ook een nieuwe tendens voordoet bij de Staatsraad. De wetsproducten van Alcoa zijn zonder advies van dit grondwettelijk orgaan doorgestuurd naar De Nationale Assemblee. 'Los van zich niet houden aan de vereisten van de wet, is deze werkwijze de grootste vorm van onbehoorlijk bestuur van het land.'

Gajadien begrijpt, dat zowel de overeenkomsten met Alcoa als de begrotingen nog in behandeling zijn in de Staatsraad, terwijl de documenten reeds opgestuurd zijn naar de volksvertegenwoordiging. 'Duidelijke voorbeelden van zwak bestuur in het land.'

Assembleelid Shailendra Girjasing (VHP) overleden

Girjasing overlijdt in een ziekenhuis in Nijmegen, Nederland

VHP: 'Shailendra Girjasing wordt herdacht en herinnerd als een markante persoon, met hart voor zijn medemens'


Het Assembleelid Shailendra Girjasing, 62, (VHP) is gisteravond overleden in een ziekenhuis in Nijmegen Nederland. Dat bericht het Dagblad Suriname vanochtend, maandag 8 oktober 2018.

Girjasing vertegenwoordigde zijn district Commewijne in De Nationale Assemblee. Hij stond bekend als een zeer kritisch politicus die geen blad voor zijn mond nam.

In leven was hij directeur van de onderneming Firgos NV. Verder was Girjasing ook de trekker van de vereniging Vrienden van Commewijne, alsook lid van Lions Club Commewijne.

Verder presenteerde hij zijn eigen tv-programma Yehi Hai Paighaam Hamara op Apintie TV, terwijl daarvoor hij enkele jaren ook het programma Kal Aaj Aur Kal mede verzorgde op RBN TV.

Girjasing laat een vrouw en 2 kinderen achter.


Eerste reactie VHP-voorzitter op overlijden Shailendra Girjasing


'De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) heeft met droefheid kennis genomen van het heengaan van haar partijlid en Surinaamse parlementariër, Shailendra Girjasing (62). 

Mede namens de gehele VHP condoleren we zijn gezin en alle familieleden. In gebed en gedachten zal Shailendra Girjasing worden herdacht en herinnerd als een markante persoon, met hart voor zijn medemens. Als kandidaat voor het district Commewijne heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de inwoners en haar noden. 

De VHP is dankbaar voor het vele werk dat Shailendra en de familie Girjasing voor de partij, land en volk heeft gedaan. 

We wensen hen veel kracht toe om dit verlies te verwerken. Over de wijze van afscheid zal op een nader moment meer informatie worden bekend gemaakt.


VHP'


Politie grijpt kort na beroving vrouw in Tourtonnelaan de twee daders in de kraag

Mannen (26, 28) waren met scherpe voorwerpen bewapend - Deel buit is boven water

 
Een 36-jarige vrouw is zaterdagochtend vroeg, 6 oktober 2018, op haar erf aan de Tourtonnelaan in Paramaribo beroofd door twee mannen. Terwijl zij aanstalten maakte om haar woning binnen te gaan werd ze overvallen door de mannen, die met scherpe voorwerpen bewapend waren, aldus het Korps Politie Suriname.

Haar tas, met daarin onder andere twee zaktelefoons, een som geld en haar huissleutels, is buit gemaakt. Na hun daad vluchtten de overvallers weg.

Surveillerende politie eenheden werden op de hoogte gebracht van de overval en niet lang daarna zijn de twee mannen aangehouden, de 26-jarige G.R. en de 28-jarige O.D.

Een deel van de gestolen spullen is teruggevonden op de twee mannen.

Extreemrechtse kandidaat Bolsonaro duidelijke winnaar eerste ronde Braziliaanse presidentsverkiezingen

Op basis gedeeltelijke resultaten haalt hij net niet de helft stemmen en volgt een tweede ronde

 
De extreemrechtse kandidaat Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) is zondag 7 oktober 2018 de duidelijke winnaar van de eerste ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Op basis van gedeeltelijke resultaten haalt hij net niet de helft van de stemmen en komt er dus een tweede ronde.

Met ongeveer 70 procent van de stemmen geteld komt Jair Bolsonaro uit op 46,4 procent van de stemmen. Als hij onder de 50 procent blijft, komt er op 28 oktober een tweede stemronde. Dan zou Bolsonaro het opnemen tegen de linkse kandidaat Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores) , die volgens de voorlopige resultaten in de eerste ronde 26,3 procent van de stemmen veroverde.


De derde kandidaat, Ciro Gomes, kreeg slechts 12 procent van de stemmen en ligt uit de race voor het hoogste politieke ambt van het door corruptie, armoede en sociale onrust geteisterde Zuid-Amerikaanse land.

Verwacht wordt dat de strijd tussen de tegenpolen Bolsonaro en Haddad in die tweede ronde veel spannender wordt.


De 63-jarige Bolsonaro is een voormalige legerkapitein die niet verlegen zit om een racistische, seksistische of homofobe uitspraak en zich positioneert als 'recht-voor-de-raap'-kandidaat die weigert te buigen voor politieke correctheid.

Haddad is dan weer kandidaat van de linkse Arbeidspartij. De 55-jarige zoon van Libanese migranten was al eens minister van Onderwijs en geniet de steun van de immer populaire ex-president Lula da Silva. Die zit momenteel in de cel zit en mocht daarom niet deelnemen aan de verkiezingen. Voor Lula uitgesloten werd van deelname, was Haddad zijn running mate.


(Suriname Mirror/Belga/YouTube/Twitter/El Comercio)

Chirurgische sterilisaties nemen toe in Venezuela

Sterilisatie is een goedkopere optie op de lange termijn dan condooms of pillen...Vrouwen in Venezuela maken moeilijke keuzes. De economische crisis betekent dat voedsel, medicijnen en basisdiensten nu zo schaars zijnm dat sommigen besluiten om geen kinderen meer te hebben. 

Sterilisatie is een goedkopere optie op de lange termijn dan condooms of pillen in het Zuid-Amerikaanse land.


(Suriname Mirror/VOA News)

'Gewoon' een berichtje van de Dierenbescherming Curaçao, paar dagen na Wereld Dierendag....