woensdag 28 november 2018

Nederlandse van terreur verdachte broers in Suriname blijven in voorarrest

'Brunswijk heeft getuigen onder druk gezet om negatieve verklaringen over mij af te leggen'


De twee Nederlandse broers die in Suriname vastzitten als terreurverdachten, vorig jaar juli opgepakt in Suriname, worden niet in vrijheid gesteld. De rechter heeft woensdag 28 november 2018 een verzoek daartoe afgewezen, omdat ze de aanklachten te serieus vindt en het risico op ontsnapping te groot acht. Dit bericht correspondent Harmen Boerboom voor de NOS.

'We hebben niets strafbaars gedaan en zitten al zestien maanden vast', zei Raoul A. in een pauze tegen journalisten. 'Hou onze paspoorten desnoods zodat we het land niet uit kunnen, maar laat ons in ieder geval de rest van het proces in vrijheid doorbrengen.'

Hij had op de zitting van woensdag een aantal lastige vragen te beantwoorden. Waarom had hij voor de Surinaamse Syrië-ganger Raïz A. bemiddeld en hem in contact gebracht met IS (Islamitische Staat)? Waarom vertaalde hij nieuwssites van IS in het Nederlands? En waarvoor waren de betalingen bestemd die hij van over de hele wereld kreeg?

De verdachte legde uit, dat hij Raïz kende uit de moskee. Hij was een 'broeder' met wie hij veel sprak over het geloof. Op een dag vertrok Raïz naar eigen zeggen naar Nederland, maar een paar weken later meldde hij zich volgens A. vanuit Turkije. 'Zijn geld was op en hij moest op straat slapen. Hij was een vriend van mij en ik heb hem toen geld gestuurd.' 'Ging er dan geen belletje rinkelen toen u hoorde dat hij in Turkije was?', vroeg de rechter. Dat was gebeurd, verzekerde A.

Volgens A. is Raïz niet via hem, maar via een Surinaamse moslima in contact gekomen met strijders in Syrië. 'Zij heeft zelf ook een poging gedaan om Syrië binnen te komen, maar ze werd door Turkije teruggestuurd. Ik heb begrepen dat Raïz intussen gesneuveld is. Zijn ouders geven ons de schuld omdat ze vinden dat hij door ons geradicaliseerd is.'

Het ging tijdens de zitting ook over de betalingen die A. kreeg vanuit onder andere Zuid-Afrika en de Filipijnen. Het geld was bestemd voor een reis van A. naar Syrië. 'Ik had sympathie voor de strijd die er daar gevoerd werd. Na het zien van de vreselijke beelden van slachtingen onder de burgerbevolking wilde ik er zelf ook heen: om te gaan helpen, niet in de gewapende strijd, maar in de hulpverlening.' Het geld dat hij voor de reis had gekregen ging uiteindelijk op aan de reparatie van zijn auto en een airco voor zijn zwangere vrouw.

'Uw vrouw heeft u in haar getuigenis als een fanatiekeling afgeschilderd die haar dwong om mee te werken aan dingen waar ze niets mee te maken wilde hebben, bijvoorbeeld het vertalen van de nieuwssites van IS van het Engels in het Nederlands', zo hield de rechter Raoul A. voor.

'Mevrouw de rechter: zij staat onder grote invloed van haar vader, Ronnie Brunswijk. Hij heeft haar onder druk gezet, omdat hij haar uit de gevangenis wil houden. Brunswijk heeft ook andere getuigen onder druk gezet om negatieve verklaringen over mij af te leggen.' 

Raouls broer Nasr legde uit, dat ook hij bevangen was door de strijd in Syrië. 'Het idee van een moslimstaat sprak mij zeer aan. En de prachtige beelden van het land die ik zag op de nieuwssites van IS deden mij er nog eens extra naar verlangen om af te reizen. Dat wil ik nu nog steeds. Als ik vrij ben en als de oorlog voorbij is.' 

De volgende zitting is 31 januari 2019. Dan zal het verhoor verder gaan en zal de Officier van Justitie de strafeis uitspreken..

Gajadien (VHP): 'Kritiek op zogenaamd verraad van VHP is ongegrond'

‘Wij leren uit de historie’ - VHP eens met alle wijzigingsvoorstellen kieswetgeving 


De kritiek vanuit verschillende politieke hoeken op zogenaamd verraad van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), vindt VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien ongegrond. Volgens de politicus heeft zijn partij juist veel geleerd uit de ontwikkelingen na de verkiezingen van 2010 en 2015. 

'Na de verkiezingen van 2010 waren wij klaar om onze eigen kandidaat te kiezen als voorzitter van De Nationale Assemblee. Er zijn toen duidelijke afspraken gemaakt, maar uiteindelijk is het iets anders geworden vanwege de visie van bepaalde partijen. In 2015 hebben wij na de verkiezingen ook een soortgelijke situatie gezien. Terwijl wij in V7-verband de verkiezingen zijn ingegaan en bepaalde doelstellingen hadden, bleek al gauw dat twee gekozen leden van de BEP en PL eruit stapten en zelfstandig een regering vormden met de NDP. Dus wij leren allemaal uit de historie', zegt Gajadien woensdag 28 november 2018 in het Dagblad Suriname.

Er is kritiek geleverd op het besluit van de partij in de Staatsraad om geen afstand te nemen van de poging van de regering om de kieswetgeving zodanig te wijzigen, dat deze wijzigingen al bij de verkiezingen van 2020 gelden. Gajadien voert aan. dat de oude partners van het Nieuw Front en V7 direct na de verkiezingen van 2015 het unaniem eens waren, dat er een verandering in de kieswetgeving moest komen. Deze reactie was als gevolg van het aantal stemmen en de zetelverhouding van zowel De Nationale Assemblee, ressortraad en districtsraad. 'Het was duidelijk dat er een onevenredigheid was', stelt hij.

De VHP houdt morgen een persconferentie waarin de partij onder andere zal ingaan op de voorstellen tot wijziging van het kiesstelsel.

NPS-voorzitter Gregory Rusland zei tijdens de kranslegging op 25 november bij het standbeeld van overleden oud-vicepresident Henck Arron, dat partners nu tot alles in staat zijn wanneer zij zien dat zij een deel van de koek kunnen binnenhalen. Rusland riep op tot alertheid, omdat partners verraad willen plegen omwille van macht.

Gajadien benadrukt, dat de VHP zich niet aangesproken voelt door uitspraken van Rusland, aangezien de NPS-leider geen namen heeft genoemd. Er is bovendien ook geen ruzie met de NPS. Tegelijkertijd stelt hij, dat ook de NPS vaak heeft gesteld voorstander te zijn van wijziging van het kiesstelsel.

De partij-ondervoorzitter roept de partijen en politici die kritiek hebben op de voorgestelde wijzigingen om deze kwestie met een gezond verstand te bekijken.

Met de voorgestelde wijzigingen moeten combinaties vóór de verkiezing worden verboden, terwijl de 1% regeling voor politieke partijen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen vervalt. De wijze van verkiezing van ressortraden wordt gewijzigd. Vooral het verbieden van pre-electorale combinaties is een heet hangijzer bij veel politieke partijen. Gajadien benadrukt dat zijn partij meegaat met alle voorgestelde wijzigingen van de regering. Hieronder vallen de artikelen 7, 14, 31 lid 1, 39 lid 1, 55 lid 1, 77 lid 1, 85 lid 1, 90 lid 1, 129 lid 1 en 131 lid 1 in de Kiesregeling, de artikelen artikel 7 lid 7, terwijl artikel 8 lid 1 van het Decreet Politieke Organisaties en artikel 163 van de Grondwet.

Het verbieden van pre-electorale combinaties is volgens Gajadien geen beperking voor partijen, aangezien het toch mogelijk is om samenwerkingen op andere manieren aan te gaan. 'Wij zijn content met de wijzigingen die tot nu zijn voorgesteld. Daarom staan wij open om die discussie te voeren in het parlement', aldus de politicus.

Een structurele wijziging volgens Gajadien is bij verkiezing van ressortraden. De samenstelling van de ressortraden zal na de wijziging voortaan plaatsvinden na de verkiezingen krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden en voorkeurstemmen. Hier wordt dus het stelsel van personenmeerderheid vervangen door het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Personen die deelnemen aan de verkiezingen voor de ressortraad of districtsraad moeten in het district wonen en hun hoofd- of werkelijk verblijf daar hebben. 'Het zal dus alleen maar makkelijker worden, waardoor de zetelverdeling ook rechtvaardiger zal zijn', aldus de VHP’er.

In de media is ook vol afschuw gereageerd door Dayanand Dwarka, lid van de Politieke Raad van de VHP, over de recente ontwikkelingen binnen de Staatsraad. De politicus vindt dat hiermee voormalige partners van de VHP een dolksteek in de rug krijgen.

'Eén van de grootste problemen die vaak ontstaat, is onbegrip. Het zou goed zijn als men de zaken beter had bestudeerd', zegt Gajadien als reactie. Volgens hem werkt de leiding van de VHP naar eer en geweten en beste wil voor de samenleving. 'De VHP heeft als hoofddoel om dit land te redden', aldus de politicus.

DOE: 'Timing wijziging wetgeving vlak voor verkiezingen is ongehoord en incorrect'

DOE geen principiële tegenstander van pre-electorale combinaties


De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) vindt de 'timing' om zo vlak voor de verkiezingen wetgeving te wijzigen, die zo fundamenteel is voor de democratie, ongehoord en incorrect. Dit stelt de partij woensdag 28 november 2018 in een persbericht. 

In de Staatsraad heeft DOE wel meegewerkt aan de spoedige behandeling van de ontwerpwetten, die goedgekeurd zijn door de Raad van Ministers. Het positieve advies van de Staatsraad is reeds naar de president gestuurd. NPS, ABOP, PL en C-47 hebben een minderheidsstandpunt ingenomen.

DOE zegt geen principiële tegenstander van pre-electorale combinaties te zijn. De partij heeft, op 2005 na, altijd zelfstandig meegedaan aan de verkiezingen vanaf het jaar 2000. De meer dan 11.000 stemmen die de partij steeds weer heeft gehaald in 2010 en 2015 zijn volwaardige DOE-stemmen en is de ene zetel die steeds is gehaald, meer dan één zetel waard, aldus de partij.

'DOE voelt zich benadeeld door een stelsel dat niet evenredig is, doordat de gewichten van een zetel, per district verschillen. Er zijn tijdens de recente hearings door de commissie-Wijdenbosch, door de verschillende politieke partijen en maatschappelijke organisaties voorstellen gedaan voor aanpassing van de kieswetgeving. Onder andere is het voorstel gedaan voor wat betreft de Assembleeverkiezingen, te kiezen voor een landelijk evenredigheidsstelsel of tenminste voor de overgangsfase, een duaal stelsel.'

Bij het duaal stelsel, kan bij de verkiezingen in een aantal dichtbevolkte districten het stelsel van de landelijke evenredigheid worden toegepast, terwijl in de wat minder bevolkte districten, dat plaats heeft op basis van het districten evenredigheid stelsel. Het voortbrengen van een wetsvoorstel door de regering, met slechts de onderdelen welke zij denkt haar te zullen bevoordelen bij de komende verkiezingen, kan als zeer onrechtvaardig worden ervaren en beschouwd.'

'DOE ziet daarom graag, dat bij een aanpassing van wetgeving op dit vlak, de andere zaken die van belang zijn voor versterking van de democratie, worden meegenomen.'

Wrevel onder leden NDP-Saramacca over houding partijleiding

Besluiten voor het district zouden op het Kabinet van de President genomen worden


Democratie zou zoek zijn bij de NDP-afdeling Saramacca. NDP’ers uit dit district maken zich ernstige zorgen en luiden via het Dagblad Suriname van woensdag 28 november 2018 de noodklok. Openlijk hun mening geven over de wanorde durven zij niet te doen uit vrees voor rancune.

De coördinatie van dit district ligt in handen van Jules Wijdenbosch en Errol Alibux. Feedback houden met de gekozen ressortsraadsleden vindt nooit plaats. Zo zouden besluiten voor het district op het kabinet genomen worden. Ook zou de NDP bij haar komende bestuursverkiezingen zogeheten gelukszoekers accommoderen zonder daarbij de gekozen partijstructuren te betrekken.

In Nickerie is een soortgelijke beroering. Daar lijkt NDP-kopstuk Ramon Abrahams eigendunkelijk te gaan bepalen wie de afdeling Nickerie moet overnemen. De structuren worden niet geraadpleegd. NDP-parlementariër uit Nickerie, tevens hoofdbestuurslid, Rachied Doekhie, heeft zijn ongenoegen hierover al geuit. Hij vindt dat Abrahams tweedracht zaait in de partij door nu al te stellen dat Hanisha Jairam en Kenneth Donk namens Nickerie in het hoofdbestuur zitting zullen nemen.

'Dit, terwijl de afdelingsbestuursverkiezingen in Nickerie op 7 december plaatsvinden', aldus Doekhie eerder in het Dagblad Suriname.

UNICEF-verklaring over de situatie van migrantenkinderen aan Mexico-VS grens

UNICEF dringt bij regeringen in de regio aan om gezinnen bij elkaar te houden

(Bron foto: John Moore/AFP)
'Zorgen over veiligheid en welzijn van ruim1.000 migrantenkinderen die door Mexico trekken of aan de grens in Tijuana wachten'


UNICEF maakt zich grote zorgen over de veiligheid en het welzijn van de meer dan 1.000 migrantenkinderen die door Mexico trekken of aan de grens in Tijuana wachten op hun asielaanvragen door de immigratieautoriteiten in de Verenigde Staten. 

'Deze kinderen hebben beperkte toegang tot veel van de essentiële diensten die ze nodig hebben voor hun welzijn, inclusief voeding, onderwijs, psychosociale ondersteuning en gezondheidszorg. Ze lopen ook het risico op uitbuiting, misbruik en mensenhandel terwijl ze onderweg zijn of te midden van de overvolle kampen en respijtcentra aan de grens', aldus UNICEF woensdag 28 november 2018.

Dergelijke moeilijke omstandigheden komen nadat ze al gevlucht zijn voor geweld, afpersing, verwoestende armoede en een gebrek aan kansen in hun thuislanden in het noorden van Midden-Amerika.

'Een kind is in de eerste plaats een kind, ongeacht de migratiestatus. In overeenstemming met het internationale recht dringt UNICEF er bij alle regeringen op aan om ervoor te zorgen dat ontwortelde kinderen tijdig toegang hebben tot asielprocedures, ongeacht hoe zij het land binnenkomen.'

Hondurees meisje van twee jaar.... (Bron foto: rte.ie)
UNICEF dringt er ook bij de regeringen in de regio op aan om gezinnen bij elkaar te houden en om bewezen alternatieven voor vreemdelingendetentie te gebruiken, zoals gemeenschapsgericht casemanagement voor gezinnen.

Detentie en scheiding van families zijn diep traumatische ervaringen die kinderen kwetsbaarder kunnen maken voor uitbuiting en misbruik en die toxische stress kunnen veroorzaken met verwoestende gevolgen op de lange termijn.

'Ten slotte verzoeken we regeringen om hun inspanningen om de grondoorzaken van illegale migratie aan te pakken - armoede, geweld en een gebrek aan educatieve en economische kansen - te vernieuwen. Totdat deze grondoorzaken op een zinvolle manier op de lange termijn worden aangepakt, zullen gezinnen en kinderen worden gedwongen hun huizen te verlaten op zoek naar veiligheid of een hoopvollere toekomst via onregelmatige migratieroutes.'

'UNICEF staat klaar om met alle regeringen in de regio samen te werken om ervoor te zorgen dat ontwortelde kinderen de ondersteuning en diensten krijgen die ze nodig hebben en dat hun rechten worden gehandhaafd.'

(Suriname Mirror/UNICEF)

Peru en Chili maken samen plannen om geweld tegen vrouwen te voorkomen met verhoogde sancties

Alleen al in 2016 registreerde Peru meer dan 380 femiciden, moorden op vrouwen


Het Tweede Binationale Kabinet tussen Peru en Chili heeft een gezamenlijke overeenkomst opgeleverd tussen de buurlanden, om plannen te maken ter voorkoming van geweld tegen vrouwen  door middel van verhoogde sancties. 

Voor het eerst plaats in de Chileense hoofdstad Santiago, gebruikten vrouwelijke leiders uit beide landen de binationale ontmoeting als een gelegenheid om op te staan tegen ongebreidelde femicide en huiselijk geweld dat beide landen heeft ontsierd.De gezamenlijke overeenkomst werd ondertekend door Ana María Mendieta Trefogli, Peru's hoofd van het ministerie van Vrouwen en Kwetsbare Bevolkingsgroepen, samen met María Carolina Cuevas Merino, de minister van Vrouwen en Gelijkheid in Chili.

Beide landen zullen hervormingen doorvoeren die voordelen opleveren voor bedrijven waarvan is aangetoond, dat ze gelijkheid waarderen en vrouwen in staat stellen op de werkvloer te gedijen zonder lastig gevallen te worden.

De basis van de hervormingen komt via informatiecampagnes die zijn ontworpen om negatieve stereotypen te verslaan, om verdere aanvallen te voorkomen en tegelijkertijd meer middelen te geven aan mensen die in het verleden onder seksueel geweld leden.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is Peru een van de drie dodelijkste landen ter wereld voor vrouwen. Alleen al in 2016 registreerde Peru meer dan 380 femiciden. Dit jaar was vooral verschrikkelijk, omdat fatale aanvallen door mannen, zoals die op de 22-jarige buspassagier Eyvi Agreda, waarover Suriname Mirror heeft bericht in april van dit jaar.

(Suriname Mirror/Peru Reports/Twitter)

Religieuze leiders Colombia beloven hun inspanningen op te voeren ter voorkoming vernietiging regenwoud

(Bron foto: Colombia Infinita)
'We moeten een morele, ethische en spirituele dimensie toevoegen aan de verdediging van regenwouden'


Religieuze leiders in Colombia beloven hun inspanningen om de vernietiging van regenwouden in het Zuid-Amerikaanse land te voorkomen, op te voeren, terwijl ze een coalitie lanceerden die bekend staat als het Interfaith Rainforest Initiative

Na een ontmoeting met wetenschappers en inheemse leiders in de door de Jezuïeten gerunde  Pontificia Universidad Javeriana, riep de groep van meer dan een dozijn geloofsleiders de Colombiaanse regering op om de landrechten van inheemsen die in het regenwoud van het land wonen te handhaven.

Ter informatie:
De groep, waaronder katholieke, anglicaanse, boeddhistische en evangelische leiders, zei ook dat het nauw zou samenwerken met de inheemse bevolking om hun capaciteit op te bouwen om bossen te beschermen tegen 'irrationele' olie- en mijnbouwprojecten. Leiders zeiden, dat ze voorstanders van milieubewustzijn zijn.

'We moeten een morele, ethische en spirituele dimensie toevoegen aan de verdediging van tropische regenwouden', zei de groep in een verklaring. 'En we moeten die boodschap verspreiden onder leden van onze religies en spirituele groepen.'

De interreligieuze ontmoeting werd bijeengeroepen door het VN Milieu Programma. De internationale organisatie is van plan soortgelijke coalities van religieuze leiders op te zetten in Brazilië, Peru, Indonesië en Congo. Die vier landen, samen met Colombia, bezitten 70 procent van de regenwouden in de wereld.

'We verliezen tropische bossen met een snelheid die geen precedent kent', zegt Juan Bello, Colombia-directeur van het VN Milieu Programma. 'We hebben nieuwe soorten leiders nodig die een aanvulling vormen op het werk dat overheden en non-gouvernementele organisaties al doen om ontbossing te voorkomen.'

Wetenschappers zijn van mening, dat tropische bossen, zoals het Amazone regenwoud, cruciaal zijn om de klimaatverandering te vertragen, vanwege hun enorme concentratie van planten en bomen, maar deze ecosystemen worden in toenemende mate bedreigd door mijnbouw, illegale houtkap, olieboringen en landbouw. Uit een recente studie van de Universiteit van Maryland bleek, dat de wereld in 2017 39 miljoen hectare tropische boombedekking verloor, of een gebied ter grootte van de staat New York. De studie zei, dat het het op één na slechtste jaar ooit was.

In Colombia is het percentage ontbossing gestegen, doordat veeboeren, goudzoekers, drugsproducenten en illegale houthakkers naar gebieden trekken die voorheen werden bewoond door de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), een guerrillagroep die twee jaar geleden vrede slooten met de Colombiaanse regering.

Religieuze leiders in Bogota proberen nog steeds concrete stappen te definiëren die ze kunnen ondernemen om ontbossing te voorkomen. Een van de voorstellen is om educatief materiaal te ontwikkelen en workshops te houden die plattelandsgemeenschappen leren over de waarde van het behoud van regenwouden.

'Het is belangrijk om ons te verenigen in onze inspanningen om lesmateriaal te ontwikkelen', zei Bisschop Bisschop Francisco Duque, hoofd van Colombia's Interreligieuze Raad. 'We hebben de mensheid en de natuur nodig om te verzoenen.'

Jezuïet pater Alfonso Ferro, lid van het Pan-Amazonian Church Network, zei dat religieuze gemeenschappen groepen moeten steunen die proberen politieke oplossingen te vinden voor ontbossing. 'We moeten een manier vinden om een ​​politieke impact te hebben', zei hij. 'Als we geen manier vinden om het overheidsbeleid te beïnvloeden, zullen we uiteindelijk mooie toespraken houden die misschien niet uitmonden in actie.'

Ferro woont in Leticia, een klein stadje in het Amazone-regenwoud. Overal in de regio houden priesters al bijeenkomsten met gemeenschapsleiders om voorstellen te ontwikkelen voor een Synode van Bisschoppen in de Amazone in oktober volgend jaar in Rome. 'Het huidige economische systeem drijft ons om onze bossen te behandelen alsof het koopwaar is', zei Ferro. 'Maar, bossen zijn heilig. We moeten die boodschap doorzetten'

(Suriname Mirror/CruxNow/Twitter/ISSU Suriname Mirror) 

Braziliaanse regering lanceert landelijk plan om kinderarbeid te bestrijden

Regering schat dat 2,39 miljoen kinderen in 2016 in Brazilië werkten

President Michel Temer ontvouwt een plan om huiselijk geweld aan te pakken


De Braziliaanse regering lanceerde dinsdag 27 november 2018 een landelijk plan om kinderarbeid te bestrijden. Het zogenaamde derde Nationale Plan voor de Preventie en Uitroeiing van Kinderarbeid is gericht op het aanzienlijk verminderen van kinderarbeid in Brazilië tegen 2022 en het volledig uitroeien van kinderarbeid in het land tegen 2025.

Ondanks wetgeving die kinderarbeid in het land verbiedt, schat de regering dat 2,39 miljoen kinderen in 2016 in Brazilië werkten. Het plan benadrukt de inspanningen om preventie en uitroeiing van kinderarbeid tot prioriteit te maken in overheidsbeleid, het publiek bewust te maken van het probleem en actie te ondernemen om het te bestrijden.

Ook dinsdag lanceerde president Michel Temer een plan om huiselijk geweld te bestrijden.Volgens Temer wordt er beleid gevoerd om huiselijk geweld te voorkomen en agressors rigoureus te straffen.

(Suriname Mirror/Xinhua/Twitter)

AIDS-sterftecijfer daalt in Brazilië

5,7 Sterfgevallen op elke 100.000 inwoners in 2012 en in 2017 4,8 sterfgevallen


Het sterftecijfer van AIDS in Brazilië daalde van 5,7 sterfgevallen op elke 100.000 inwoners in 2012 naar 4,8 sterfgevallen op elke 100.000 inwoners in 2017, 16% minder, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid dinsdag 27 november 2018. 

Het ministerie schrijft de daling toe aan een combinatie van factoren, waaronder de hogere graad van AIDS-behandelingen en HIV-tests in het land, verbeteringen in de diagnostiek en een korter tijdsinterval tussen de diagnose en het begin van de behandeling.'Het is de eerste keer in 20 jaar dat we een significante daling van het sterftecijfer hebben', zei Adele Benzaken, hoofd van het Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/ Aids e das Hepatites Virais van het ministerie van Volksgexondheid (Ministério da Saúde).


Het aantal nieuwe aids-gevallen daalde ook met 16 procent in die periode. In 2012 was het aantal aids-gevallen in Brazilië 21,7 op elke 100.000 inwoners. In 2017 was het cijfer gedaald tot 18,3 gevallen, zei het ministerie.

Bovendien registreerde Brazilië een significante vermindering in het vóórkomen van overdracht van HIV van moeder op kind. De Braziliaanse overheid zal een landelijke campagne lanceren om mensen bewust te maken van aids, zei het ministerie.

Momenteel vindt 73 procent van de nieuwe infecties door hiv in Brazilië plaats bij mannen van 15-39 jaar.
(Suriname Mirror/Xinhua/Twitter/Ministério da Saúde/ISSUU Suriname Mirror)

Brazilië trekt aanbod in om klimaattop COP25 in 2019 te organiseren

'Budgettaire beperkingen' zouden ten grondslag liggen aan intrekken aanbod


Brazilië trekt haar aanbod in om de klimaattop COP25 in 2019 te organiseren. Dat jaar neemt de pas verkozen extreemrechtse president Jair Bolsonaro zijn functies op. Bolsonaro is een omstreden figuur en wordt ook 'de Braziliaanse Trump' genoemd. Hij is al berucht vanwege zijn omstreden standpunten over onder andere het milieu en inheemsen.

Als reden voor de intrekking, wijst het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht op 'budgettaire beperkingen' en het 'overgangsproces met de nieuwe regering die op 1 januari 2019 haar functies opneemt'. 'De Braziliaanse regering ziet zich gedwongen haar aanbod om de COP25 te ontvangen, in te trekken', klinkt het.

'De ommezwaai om de bijeenkomst niet te organiseren is waarschijnlijk vanwege oppositie van de nieuwe regering, die al meerdere keren de oorlog heeft verklaard tegen duurzame ontwikkeling', zei de milieugroep Observatorio da Clima in een bericht op haar website. 'Het is niet de eerste en zal niet het laatste vreselijke nieuws zijn van Jair Bolsonaro over dit thema.'


Binnen enkele dagen start de klimaattop COP24 in het Poolse Katowice.

(Suriname Mirror/Globo/CNBC/Reuters/Belga/TwitterThe Guardian)

Plan voor een tippelzone nabij de haven van Paramaribo van de baan

Zoeken naar een alternatieve locatie gaat door, sekswerkers mogen ook suggesties aandragen


Het plan om nabij de haven van Paramaribo een tippelzone in te stellen, gaat niet door. Dit meldt de Times of Suriname vandaag, woensdag 28 november 2018. Het plan paste in het voornemen om het nachtleven te ordenen. Nu zal naar een andere omgeving worden uitgekeken. 

Volgens Mike Nerkust, districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, is de weerstand te groot. Vooral bedrijven in de omgeving van de haven hadden bezwaren. Het zou geen gezicht zijn om bij de Dr. Jules Sedney haven sekswerkers te laten tippelen. Dat hadden de autoriteiten uiteraard ook zelf kunnen bedenken....

Het plan moest de overheid ook helpen om de staatskas wat op te vullen. Om te werken in de tippelzone, zal een vergunning moeten worden aangevraagd. 'Als je werkt, verdien je en als je verdient, betaal je belasting', zegt Nerkust.

Er zal nu nog even moeten worden gewacht. Intussen gaat het zoeken naar een alternatieve locaties door. De sekswerkers mogen ook suggesties doen. 'Het kan zijn dat de mensen met nog mooiere en betere voorstellen komen dan het mijne', aldus Nerkust.

Met de tippelzone wordt ook getracht woonbuurten te ontlasten. Burgers in vooral het noorden van Paramaribo klagen al jaren over de wanorde. Het aantal sekswerkers neemt eerder toe dan af.

Politie verspreidt foto van opgepakte vuurwapen gevaarlijke crimineel

‘Topcrimineel’ Cesar Adensa Diko alias ‘broko ai’ is woensdag 14 november al aangehoudenHet Korps Politie Suriname, KPS, heeft vandaag, woensdag 28 november 2018, deze foto gepubliceerd van een vuurwapen gevaarlijke crimineel, die zij onlangs achter slot en grendel heeft gezet. Het gaat volgens het korps om de ‘topcrimineel’ Cesar Adensa Diko alias ‘broko ai’. 

De man werd woensdag 14 november al aangehouden door het Arrestatie Team, maar het nieuws is nu pas naar buiten gebracht door de afdeling Public Relations. Op het moment van arrestatie had hij twee jachtgeweren en een hoeveelheid munitie bij zich.

Diko werd sinds 2013 gezocht, maar wist al die tijd uit handen van de politie te blijven. Hij wordt verdacht van diefstal met geweld. Zijn twee kompanen zijn jaren geleden aangehouden en vervolgd.

Diko wordt trouwens ‘broko ai’ genoemd, omdat hij een afwijking aan zijn rechter oog heeft. Dat oog kan haast niet open gehouden worden.

PALU: 'Voorgestelde wijzigingen Kiesregeling en Grondwet zijn een stuk gelegenheidswetgeving'

'NDP denkt haar macht te kunnen vereeuwigen met wijzigingen Kiesregeling en Grondwet'


Met de voorgestelde wijzigingen van de Kiesregeling en de Grondwet wordt de Surinaamse samenleving wederom geconfronteerd met een stuk gelegenheidswetgeving van een toevallig aan de macht zijnde politieke partij. Deze partij, de NDP, denkt haar macht te kunnen vereeuwigen met het wijzigen van de kiesregeling en nu zelfs de Grondwet. 

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) meent, dat als er toch wijzigingen moeten komen, laten wij dan ons kies- en bestuurlijk systeem als geheel direct grondig evalueren voordat de kiesregeling gewijzigd wordt. 

Fundamentele vraagstukken als hoe willen wij dat het Surinaamse volk meer invloed op en inzicht krijgt in het regeerbeleid op de lange termijn zullen daarbij centraal moeten staan. Voor wat de PALU betreft zullen wijzigingen in het kies- en bestuurlijk systeem erop gericht moeten zijn om juist het Surinaamse volk te betrekken in het dagelijks bestuur van ons land. De nu voorgestelde wijzigingen zijn teveel gericht op het aanwakkeren van discussies over samenwerking tussen politieke partijen rondom verkiezingen. 

De PALU vindt dat het bestuur van het land meer inhoudt dan slechts politieke partijen of het belang van een selecte groep binnen die politieke partijen. De voorgestelde wijzigingen lijken zich vooral te richten op de belangen van deze selecte groep. 

De discussies die nu aangewakkerd worden door de voorgestelde wetswijzigingen gaan volgens PALU over een niet ter zake doend onderwerp, namelijk het al dan niet verbieden van combinaties en samenwerkingen tussen politieke partijen voor de verkiezingen. De discussies worden voorts verder verward door zogenaamde 'posities' die politieke partijen reeds zouden hebben ingenomen in de Staatsraad en het al dan niet weglopen uit een Staatraadsvergadering. Velen gaan voorbij aan de functie van de Staatsraad die slechts een adviserend orgaan is en vooral geen politiek college is zoals DNA (De Nationale Assemblee).

Het bestuur van ons land in de afgelopen regeringsperiode is erg veel gericht op slechts de belangen van een selecte groep binnen een enkele politieke partij. Bij de oplevering van overheidsprojecten wordt alles 'paars' gekleurd en/of met paarse vlaggen versierd, alsof de overheid slechts zou werken voor een zeer selecte NDP achterban, maar meer nog, alsof binnen de overheid slechts NDP'ers werkzaam mogen zijn. Bovendien blijkt in de praktijk slechts een selecte groep van partijtoppers bevoordeeld te worden. Ook wordt enerzijds met de stem van de president dagelijks de eenheid en de kracht van het Surinaamse volk gepropageerd via staatsmedia. 

Anderzijds wordt in de praktijk de samenleving verder politiek verdeeld en verzwakt door dezelfde NDP-top. 

De voorgestelde wijzigingen van de Grondwet en de Kiesregeling lijken nu in het verlengde te zitten van het beleid van deze regering tot nu toe. 
De voorgestelde wijzigingen zijn erg korte termijn gericht op de volgende verkiezingen en in het belang van een kleine groep. De lange termijn visie op het bestuurlijk systeem in het algemeen belang is zoek. 

Het venijnige van het voorstel ligt volgens PALU in het feit, dat tegelijkertijd wordt voorgesteld dat ressortraden zullen worden gekozen krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden en voorkeursstemmen, zonder dat uitgelegd wordt wat dit zal inhouden. Volgens de Memorie van Toelichting zal dit in het voordeel werken van kleine politieke partijen, wat dan weer erg tegenstrijdig is met de onderbouwing van het verbod op combinaties. Dit doet vermoeden alsof enerzijds iets wordt voorgesteld waarvan men weet dat het op tegenstand zal stuiten. Maar, anderzijds kennelijk is toegegeven naar een andere politieke partij mogelijk om de noodzakelijke 2/3 meerderheid te halen in DNA voor de Grondwetswijziging en wijziging van de Kiesregeling. 

Maar, het is tekenend voor de NDP dat juist in deze crisistijd aandacht, tijd en geld van DNA gericht zal worden op een kwestie die juist in het nadeel zal zijn van de democratie en de uiteindelijke ontwikkeling van ons land.
ervaringen met andere gelegenheidswetgevingen, waaronder de Terugroepwet, weten we dat ook dit soort wetten het beoogd effect niet bewerkstelligen. Samenwerking tussen politieke partijen vlak voor de verkiezingen zijn op velerlei manieren mogelijk. Bovendien wordt de NDP zelf steeds meer een samenraapsel van overgelopen politici uit andere politieke partijen. Maar, heeft dit positief bijgedragen tot de nationale ontwikkeling van ons land? Neen. Heeft een meerderheid van 26 zetels voor één enkele politieke partij geleid tot een versnelde en duurzame ontwikkeling van ons land? Het antwoord is opnieuw ‘neen’. 

In de visie van de PALU doen we er beter aan om meer aandacht te besteden aan de vraag waar we op wat langere termijn met ons land naartoe willen en daar draagvlak voor te zoeken. Het zoeken van blijvende oplossingen voor de economische crisis in ons land met korte termijn maatregelen gericht op een lange termijn toekomstbeeld zou nu de voorrang moeten krijgen van de beleidsmakers. 

Ronald Hooghart wil tot en met 2020 voorzitter blijven van CLO

'Ik laat Bouterse voor niemand in de steek'


Vakbondsleider (en Assembleelid voor NDP) Ronald Hooghart is van plan tot en met 2020 voorzitter te blijven van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Hij zal zich opnieuw beschikbaar stellen als voorzitter van de ambtenaren vakcentrale. De verkiezing van het bestuur van de CLO vindt op 21 december plaats. Tot uiterlijk 14 december kunnen de kandidatenlijsten worden ingediend. 

Gezien de politieke verhoudingen en gesprekken die Hooghart voert, lijkt het hem beter om voorzitter te blijven van de organisatie. Dit zegt de vakbondsleider vandaag, woensdag 28 november 2018, op Starnieuws.

Hij is van plan om verder op te trekken met president, tevens voorzitter van de NDP, Desi Bouterse. Hooghart zegt, dat hij met alle respect is binnengehaald door Bouterse en ook zo wordt behandeld. Hij trekt veel met hem op. 'Wij proberen samen diverse problemen van mensen op te lossen. Ik ben van de prasi oso van Frimangron', legt Hooghart uit.

De vakbondsleider merkt op dat hij Bouterse voor niemand in de steek zal laten.

Op de vraag of zijn gezondheidssituatie het toelaat om de CLO weer twee jaren te leiden, antwoordt Hooghart, dat 'zolang iemand ademt en in staat is te werken, hij dat moet doen'. Volgens hem is het onzin dat mensen die op leeftijd zijn, geen werk meer kunnen verrichten. Hooghart benadrukt dat hij vooral met sociale activiteiten bezig is. Daar heeft leeftijd niks mee te maken. Mensen die belang bij hebben maken volgens hem zulke cynische opmerken over dat mensen te oud zijn. Hooghart zegt dat hij zich sterk en fit voelt om door te gaan.

Of hij iemand op het oog heeft om het vaandel van CLO straks over te dragen, zegt de vakbondsleider dat er genoeg mensen zijn die de ervaring en kennis hebben om van hem over te nemen. Hij laat zich echter niet uit over wie hij op het oog heeft.

Curaçao's toerisme loopt grote risico’s doordat overheid toerismebureau CTB te laat of slecht betaalt

Geldgebrek CTB brengt vliegtuigstoelen in gevaar...

Vijf organisaties/ bedrijven hebben brandbrief gestuurd aan minister Steven Martina


Het Curaçaose toerisme dat dit jaar groeit en bloeit loopt grote risico’s doordat de overheid toeristenbureau CTB te laat of slecht betaalt. Een vijftal organisaties/bedrijven heeft hierover een brandbrief gestuurd aan minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling. 

Het Antilliaans Dagblad heeft dat schrijven, waarin verzocht wordt om een spoedvergadering, zo bericht dat dagblad vandaag, woensdag 28 november 2018. Het zijn de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), Kamer van Koophandel (KvK), Curaçao Airport Partners (CAP) en Curaçao Airport Holding (CAH) die de aandacht van de minister vragen.

Omdat de Curaçao Tourist Board (CTB) steeds vaker en ook nu weer kampt met financiële problemen, mede omdat de overheid tekortschiet wat betreft tijdige overmaking van de subsidie en andere fondsen die CTB toekomen, kan het toeristenbureau niet aan zijn verplichtingen voldoen. Daardoor staan 25.000 bevestigde vluchten voor 2019, goed voor circa 2,1 miljoen stoelen, op het spel. Aldus de brievenschrijvers Miles Mercera (Chata), Clark Russel (VBC), Billy Jonckheer (KvK), Margaret ‘Peggy’ Croes (CAP) en Wilhelmus Ignacio (CAH).

'Feit is dat als wij niet voldoende marketing-dollars investeren, we gevaar lopen deze broodnodige vliegtuigstoelen kwijt te raken.'

Verder zijn de gelden ook nodig om de afgesproken acties in het kader van het Strategic Tourism Marketing Plan (STMP) na te komen, alsmede de lancering van de nieuwe merknaamcampagne.

Overleg binnen MFK, Curaçao, over opvolging Schotte in Staten

Opvolger waarschijnlijk nummer 6, Juniël Carolina, op lijst waarmee MFK op 28 april 2017 deelnam aan Statenverkiezingen


De MFK heeft bij de verkiezingen van 28 april 2017 een totaal van 5 zetels behaald. In de Staten zitten op dit moment, naast Gerrit Schotte - de Hoge Raad heeft gisteren geoordeeld, dat de veroordeling van de oud-premier en zijn partner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen in stand dient te worden gehouden. Daarmee zijn de opgelegde straffen van 3 jaar cel voor Schotte en 15 maanden voor zijn partner Cicely van der Dijs definitief. - de leden Charles Cooper, Jacinta Constancia, Gilmar ‘Pik’ Pisas en Gilbert Doran.

Bij het openvallen van de plek van Schotte zal deze weer opgevuld moeten worden en dat is doorgaans door de eerstvolgende persoon op de lijst waarmee MFK op 28 april 2017 deelnam aan de Statenverkiezingen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 28 november 2018. Eerstvolgende op de lijst, nummer 6, is Juniël Carolina. Hij behaalde 165 stemmen, overigens meer dan de nummer 5 Doran die 157 stemmen behaalde. Nummer 7 op de lijst is Charetti Eduarda-Francisca die 487 stemmen kreeg.

Alleen Pisas was gisteren beschikbaar en stelde, dat het bestuur van de partij ‘op dit moment over de opengevallen plaats aan het overleggen is’.

Voorzitter van de partij is Dorothy Janga-Pietersz. Aan de benoeming van een nieuw Statenlid is ook een officieel proces verbonden. Statenvoorzitter William Millerson legt uit, dat dan vanuit het hoofdstembureau de geloofsbrief van de kandidaat overgelegd moet worden. Een op dat moment in de Staten benoemde commissie van drie leden zal zich over de geloofsbrief buigen en na onderzoek schriftelijk of mondeling verslag uitbrengen.

Het staat vast: Curacao's oud-premier Gerrit Schotte moet de cel in

OM Curaçao: 'De gevangenisstraf van Schotte geniet nu prioriteit, er is geen ontkomen meer aan'


Het staat vast: over een week moet Gerrit Schotte (MFK) de cel in. De Hoge Raad heeft gisteren geoordeeld, dat de veroordeling van de oud-premier en zijn partner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen in stand dient te worden gehouden. Daarmee zijn de opgelegde straffen van 3 jaar cel voor Schotte en 15 maanden voor zijn partner Cicely van der Dijs definitief. 

'Er is geen ontkomen meer aan', zo stelt het Openbaar Ministerie in een reactie vandaag, woensdag 28 november 2018, het Antilliaans Dagblad.  De gevangenisstraf van Schotte geniet nu prioriteit, aldus het Openbaar Ministerie (OM) verder.

'Het Openbaar Ministerie heeft sinds 1 oktober 2017 een aanwijzing gekregen van de procureur-generaal voor de executie van straffen. Daarin staat dat wij met de hoogste prioriteit en voorrang gevangenisstraffen ten uitvoer brengen van 24 maanden of langer. Dit geldt voor gevallen van moord, doodslag, zware mishandeling met de dood tot gevolg, mensenhandel, dood door schuld in verkeer en ambtelijke corruptie en integriteitsschendingen. Dat laatste is zeker het geval in de zaak van Schotte. Zijn gevangenisstraf heeft dus voorrang. Die van Cicely van der Dijs niet.'

Om het vonnis van de Hoge Raad tot uitvoering te brengen, dient het OM wel, conform artikel 610 van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao, acht dagen te wachten. In die acht dagen wordt Schotte de tijd gegund zijn zaken op orde te brengen en afscheid te nemen en dient het OM onder andere het vonnis te betekenen aan zowel Schotte als Van der Dijs en een gesprek te voeren met de leiding van gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) over plaatsing. Hoe de gevangenneming van Schotte uiteindelijk zal plaatsvinden, is vooralsnog onbekend.

Aantal geïmporteerde containers vuurwerk dit jaar waarschijnlijk meer dan in 2017

Tot nu toe zijn 22 containers met vuurwerk ingevoerd

Dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf vindt aantal containers vuurwerk dat tot nu is ingevoerd 'schrikbarend'


Tot nu toe zijn 22 containers met vuurwerk ingevoerd. Vorig jaar was dit aantal pas op 28 december bereikt, om uiteindelijk uit te komen op 26. Dit bevestigt brandweervoorlichter Ulrich Coats vandaag, woensdag 28 november 2018, in de Ware Tijd. Er mag tot en met 31 december worden ingevoerd. De mogelijkheid dat er in de loop van deze week nog grote partijen worden binnengebracht is aanwezig.

Coats zegt dat de nadruk wordt gelegd op de verantwoordelijkheid van de mensen die afschieten. 'Wij kunnen het niet alleen op de schouders van de brandweer leggen. Als gemeenschap moeten we weten dat we ook zelf onze veiligheid in acht moeten nemen, rekening houden met onze medemens en zaken eerst zelf onder controle krijgen. De media kunnen een belangrijke rol spelen bij de informatievoorziening. Wij hebben iedereen nodig.'

Het is toegestaan om van 27 december tot en met 2 januari vuurwerk af te schieten. Tot nu toe is niemand betrapt op het illegaal afschieten van vuurwerk.

Dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf noemt het aantal containers vuurwerk dat tot nu is ingevoerd schrikbarend. 'Als er nu al zoveel binnen is zal er zeker meer komen en dus wordt er ook meer afgeschoten. We moeten rekening houden met onze dieren en beseffen dat zij niet tegen die knallen kunnen.' 

Ze maakt zich ook zorgen om kinderen beneden achttien jaar aan wie vuurwerk wordt verkocht. 'Er is geen controle bij de verkoop en juist in deze leeftijdsgroep worden de raarste handelingen met vuurwerk gedaan. Het is die groep die het op je achtererf gooit waar je honden zijn. Als je het mij vraagt zijn de dingen die worden binnengehaald explosieven en geen vuurwerk.'

Vorig jaar waren er negen ernstig gewonden door vuurwerk. Dat zijn er aanmerkelijk minder dan de 25 die er elk in 2015 en 2016 vielen.

De brandweer zal de komende weken de voorlichting over het veilig omgaan met vuurwerk opvoeren om de bewustwording bij de bevolking aan te wakkeren. Net als voorgaande jaren zijn de import en het afschieten van enkele soorten knalvuurwerk, zoals Thunder King, Crazy Robot, Colour Flower, Bin Laden, Cake, Maripa en Kronto, verboden. Toch werden, ondanks dit verbod, vorig jaar opnieuw grote aantallen van deze verboden soorten afgeschoten. De website van de brandweer heeft informatie en beeldmateriaal over vuurwerk.

LVV-minister Soerdjan spreekt 30 november met visserijsector over Chinese hektrawlers

Gevreesd wordt dat sector kapot gaat als trawlers vergunning krijgen om te vissen in Surinaamse wateren


Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal vrijdag de organisaties, die vorige week een petitie aan hem hebben aangeboden, ontvangen, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 28 november 2018. De visserijsector is verontrust over de komst van vijf tot zes hektrawlers (fabrieksschepen) uit China in Surinaamse kustwateren. Gevreesd wordt dat de sector kapot gaat als deze trawlers vergunning krijgen om te vissen in Surinaamse wateren. 

Tot nu toe is het nog niet duidelijk geworden hoe deze schepen ineens zijn opgedoken voor de kust. Twee boten mochten binnenvaren, hoewel er nog geen vergunning is verstrekt.

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) en haar aangesloten organisaties, de Surinaamse Seafood Associatie, het Visserscollectief en Suriname Industrial Fisheries Cooperative, stellen dat eerder zeker aan zestig boten toestemming gegeven is om te vissen. Zij wachten nog op een vergunning.

De trawlers uit China hebben vóórdat Soerdjan minister werd toestemmingsbriefjes gekregen. De minister heeft Assembleeleden meegedeeld, dat de trawlers getoetst zullen worden aan de wettelijke bepalingen.

Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) zegt, dat deze trawlers een motorvermogen hebben van 2.000 pk. Zij hebben alle materieel aan boord om gevangen vis gelijk te verwerken, te verpakken in dozen van 10 kilo en gelijk in diepvries te zetten. Zij wijst erop, dat er nooit een vergunning verstrekt kan worden aan deze boten op basis van de wetgeving. In de wetgeving staat duidelijk aangegeven wat de technische voorwaarden zijn voor het verstrekken van een vergunning.

De FSA heeft de minister gevraagd om wildgroei binnen de sector op korte termijn aan te pakken. Door overbevissing zal de totale sector kapot gaan, benadrukken de organisaties.

In De Nationale Assemblee hebben oppositie én coalitie zich zeer kritisch uitgelaten over de komst van de Chinese fabrieksschepen. De handelingen van de minister worden op de voet gevolgd, waarbij is aangegeven dat er geen vergunningen meer gegeven zouden worden voor trawlervisserij.

Woningbouwproject CLO in het ressort Santodorp nog niet opgeleverd....

'De klachten berusten niet op waarheid, het project is nog niet af'


Het woningbouwproject van de CLO in het ressort Santodorp is nog niet opgeleverd. Volgens een betrokkene, die - aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 28 november 2018 - naar eigen zeggen als ‘projectoverziener’ fungeert bij het woningbouwproject, is dit ook voorgehouden aan de mensen die de Ware Tijd hebben benaderd met klachten over de staat waarin de woningen verkeren.

Eén van de klagers, Diana Elias die vier maanden geleden samen met haar partner is ingetrokken, zegt dat ze al meer dan Srd 8.000 is kwijtgeraakt aan extra investeringen, omdat veel niet in orde bleek te zijn.

'De klachten berusten niet op waarheid. Het project is nog niet af en dat is ook aan haar voorgehouden. Ze heeft gebedeld om in de woning te gaan, hoewel de CLO-voorzitter haar heeft gezegd om nog niet te gaan. Zij wilde koste wat kost intrekken', zegt de 'projectoverziener'.

Maar, volgens Elias zitten zaken anders in elkaar. De vrouw vertelt, dat ze in mei door de bank is gebeld om een hypotheek af te sluiten. 'Ik wist op dat moment niet dat de woningen nog niet waren opgeleverd.' Ze zegt dat ze pas na het tekenen van de overeenkomst erachter kwam dat de woningen nog niet af zijn. 'Maar, toen kon ik niets meer terugdraaien.' De situatie werd voor haar nijpender toen ze haar huurwoning moest verlaten. Dit is volgens haar ook de reden geweest om meteen in te trekken.

Elias vindt niet, dat zij ondoordacht heeft gehandeld om de hypotheek te sluiten, terwijl het niet duidelijk was of de woningen al zijn opgeleverd.

J.B. die binnenkort haar intrek neemt, begint deze maand met aflossen. De vrouw zegt, dat ze uit haar huurwoning moet en daarom genoodzaakt is in haar 'half afgebouwd' huis in te trekken. Ook zij heeft onkosten gemaakt om het een en ander in orde te maken.

CLO-voorzitter Ronald Hooghart zei eerder, dat hij de mensen genoegzaam heeft aangegeven hoe zaken in elkaar zitten en herhaalde dat vanochtend op Apintie Radio. Hij heeft ook toegegeven, dat er inderdaad een paar zaken niet in orde zijn.

Van een andere verantwoordelijke wordt vernomen dat er al enige tijd niets is gedaan aan de woningen, omdat het project vanwege een betalingsachterstand sinds enkele maanden on hold is gezet.s

Eerste patiënten naar gemoderniseerde vijfde etage Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP

'Dit is een stap naar betere zorgomgeving voor verpleegkundigen en in bijzonder onze patiënten'


De eerste patiënten worden vrijdag verwelkomd op de gemoderniseerde vijfde etage van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Algemeen directrice Claudia Redan zegt vandaag, woensdag 28 november 2018, op Starnieuws dat reikhalzend is uitgekeken naar dat moment. 

'Velen zullen misschien niet begrijpen met hoeveel emotie dit gepaard gaat. Dit is een stap naar een betere zorgomgeving voor onze verpleegkundigen en in het bijzonder onze patiënten', zegt de directrice. 'Wij hebben nog vier verdiepingen te gaan en dat zal veel inzet, medewerking en geduld van alle AZP’ers, maar ook van de samenleving vergen.'

Het project voor rehabilitatie van het beddenhuis kost 8.5 miljoen Amerikaanse dollar. 'De rehabilitatie geeft een heel andere uitstraling en veel is ook gemoderniseerd ten opzichte van wat men gewend is aan patiëntenkamer in Suriname.'

De technische oplevering van de 5e etage vond maandag plaats. Veel verpleegkundigen werden emotioneel. Zij kunnen volgens de directrice niet wachten tot hun afdeling aan de beurt is. Nu zal de vierde verdieping worden aangepakt.

Er zijn meerdere projecten gaande momenteel in ziekenhuis om de dienstverlening te verbeteren, legt Redan uit:
1. Expansie Eye Center
2. Aanbesteding nieuw operatiecomplex
3. Uitbreiding en rehabilitatie van enige high care intensive care unit in Suriname
4. 1e hart hulppost op de Spoedeisende Hulp voor patiënten die zich melden met acute hartklachten.

DNA-delegatie woont 36e ACP-EU vergadering in Cotonou, Benin, bij

Misiekaba en Watamaleo (NDP) en Sharman (VHP) naar Benin


Een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) onder leiding van André Misiekaba (fractieleider NDP) woont de 36e ACP-EU vergadering in Cotonou, Benin, bij. De vergadering duurt van 1 tot en met 5 december. Dew Sharman (VHP) en Grace Watamaleo (NDP) maken deel uit van de delegatie, aldus meldt De Nationale Assemblee op haar website. 

Deze parlementaire vergadering brengt gekozen vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap, leden van het Europees Parlement en de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) samen.

Het Cotonou-akkoord legt de samenwerking tussen de Europese Unie en de ACP-landen vast. Het is het belangrijkste Europese instrument voor ontwikkelingssamenwerking, omvat hulpmiddelen en regelt de handels- en politieke relaties tussen de Europese Unie (EU) en haar partnerlanden.

Suriname is lid van de Afrikaanse, Caribische & Pacifische Staten (ACP). De ACP-landen hebben een formele samenwerking met de EU (Cotonou-Overeenkomst).

De Overeenkomst van Cotonou is het overkoepelende kader voor de betrekkingen van de EU met de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen). De overeenkomst werd in 2000 aangenomen en vervangt de Overeenkomst van Lomé van 1975.
Het is de meest uitgebreide partnerschapsovereenkomst tussen ontwikkelingslanden en de EU en regelt de betrekkingen van de EU met 79 landen, waaronder 48 landen uit Afrika bezuiden de Sahara.

Hoofddoel van de overeenkomst is het terugdringen en uiteindelijk uitroeien van armoede, en bijdragen tot de geleidelijke integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie. Ze is gebaseerd op drie pijlers:
ontwikkelingssamenwerking
samenwerking op economisch en handelsgebied
de politieke dimensie.

(Bron: consilium.europa.eu)

Twee broers verdacht van terroristische activiteiten in Suriname weer voor de rechter

OM verdenkt broers van ronselen mensen in Suriname voor gewapende strijd van IS

Advocaat: 'Broers hebben niet geronseld voor militaire strijd, maar wilden ideologie moslimgeloof verspreiden'


De twee broers die verdacht worden van terroristische activiteiten in Suriname staan vandaag, woensdag 28 november 2018, weer voor de rechter. Dit keer zullen de rechter en het Openbaar Ministerie Raoul A. en Nasr I. ondervragen.

Het Surinaamse OM verdenkt de broers van het ronselen van mensen in Suriname voor de gewapende strijd van terreurorganisatie IS. Ook zouden ze een aanslag hebben willen plegen op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo.

Advocaat Murvin Dubois zal vandaag opnieuw een verzoek doen om de verdachten vrij te laten, aldus De Telegraaf vandaag, Volgens hem hebben de broers niet geronseld voor de militaire strijd, maar willen ze de ideologie van het moslimgeloof verspreiden.

'De vrije meningsuiting heeft gevaarlijk geleund tegen extreme uitspraken, maar het was nog steeds vrije meningsuiting. En het heeft niet geleid tot direct gevaar voor de gemeenschap', redeneert Dubois.

De verdachten, die in Paramaribo een islamitische slagerij runden, hebben de Nederlandse nationaliteit. Ze zitten inmiddels al bijna anderhalf jaar in de gevangenis. Verzoeken tot vrijlating zijn tot nu toe niet gehonoreerd.

President Bouterse brengt bezoek aan de Membre Boekoe Kazerne

(Bron foto's:NII)
Bouterse hoort problemen en vraagstukken manschappen aan

Voorlopige werkgroep gaat alle zaken in kaart brengen


President Desi Bouterse heeft dinsdag 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Membre Boekoe Kazerne en een ontmoeting gehad met de leiding en manschappen van het Nationaal Leger. Volgens het Nationaal Informatie Instituut, NII, heeft Bouterse gemeend een bezoek te brengen aan de manschappen, hen aan te horen en oplossingsmodellen aan te dragen voor knelpunten die er zijn binnen het leger. 

Na een toespraak van de minister van Defensie, Ronny Benschop, gaf de president een korte inleiding. De manschappen in de zaal mochten daarna vragen stellen.

De opperbevelhebber ging in op elke vraag die vanuit de zaal gesteld werd. Na deze sessie hebben de president, de minister en de legerleiding zich teruggetrokken om van gedachten te wisselen over de vraagstukken waarmee het leger te kampen heeft.

Er is een voorlopige werkgroep onder leiding van majoor Klein in het leven geroepen die alle zaken in kaart zal brengen. Deze werkgroep heeft 14 dagen de tijd om met voorstellen te komen. De president heeft gevraagd dat de manschappen vertrouwen hebben in de werkgroep dat deze het werk zal doen zoals is afgesproken.

SMS bestudeert aanschaf ‘roll on-roll off’ veerboot

Te Soekibakka zal  een ‘ro-ro’ terminal worden gebouwd

SMS zoekt ook gelden voor bouw van een cruiseterminal...


De NV Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS) onderhoudt momenteel verschillende diensten op de binnenvaart van Suriname. Naast de zorg voor betaalbaar transport vanwege de overheid, zullen ook marktconforme tarieven moeten worden gehanteerd op andere nog uit te voeren diensten om zodoende selfsupporting te kunnen opereren. Het transport van zwaar materieel over water moet aangepakt worden en voor dit doel bestudeert het bedrijf plannen om een ‘roll on – roll off’ veerboot aan te schaffen met voldoende capaciteit om deze dienst op adequate wijze uit te voeren. Dit blijkt uit de conceptbegroting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), aldus het Dagblad Suriname dinsdag 27 november 2018.

Het transport van zwaar materieel is enkele jaren al een issue in Suriname. Vooral het transport van boomstammen, door overbeladen trucks, blijkt nog steeds geen succesvolle aanpak te hebben gehad. Door politici wordt vaak gevraagd om het verbieden van houttransport via openbare wegen en het water als alternatief te gebruiken. Dit voornemen was echter al op de regeringsbegroting van het vorig dienstjaar opgenomen, zonder realisatie.

Te Soekibakka (grenzend aan de kleine Saramaccastraat en de linkeroever van de Surinamerivier) zal  een ‘ro – ro’ terminal worden gebouwd, waardoor trucks met zware lading op en af kunnen rijden op de veerboot. De middelen hiervoor zouden door tussenkomst van het ministerie van OWT&C uit donorgelden kunnen worden gehaald. Ook zou het bedrijf met een verleende staatsgarantie een lening kunnen afsluiten bij lokale banken. Te Soekibakka is inmiddels een werkloods opgezet als werkplaats voor de Technical en Maintenance Department van de SMS.

De plannen om de veerverbinding Paramaribo - Meerzorg wederom operationeel te maken liggen klaar, samen met die van Albina - St. Laurent. Het vraagstuk van de financiering wordt thans bestudeerd.

Het bouwen van een cruiseterminal blijft de aandacht krijgen van de SMS. Momenteel wordt met eventuele partners onderhandeld om de middelen te genereren. De ontwikkelingen op toerismegebied en de stijgende vraag van buitenlandse cruiseschepen naar de geschikte aanmeerfaciliteiten geven hiertoe aanleiding. Het uitdiepen van de vaargeul van de Surinamerivier is hierbij dan een vereiste.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf met de middelen die het ter beschikking had steeds de in bedrijf zijnde vloot kleine onderhoudsbeurten laten ondergaan. Vanwege de mankementen die steeds optreden tijdens de uitvoering van de diensten, wil het bedrijf alle boten een grote onderhoudsbeurt laten ondergaan om zodoende de vloot bedrijfszekerder te maken. Momenteel zijn in bedrijf de boten MB Nickerie en Maratakka II. De Matapica, Ansoe en de ponton die de dienst Carolina – Pierrekondre onderhield zijn niet in de vaart, omdat het bedrijfsklaar maken van deze boten veel meer kost dan de gelden die het bedrijf tot nu toe ter beschikking heeft gehad uit de subsidiemiddelen.

Momenteel worden in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini bootdiensten onderhouden van en naar de verschillende dorpen. Het totale bedrag ter dekking van het exploitatietekort voor zowel de reguliere dienst als ontsluiting van het binnenland voor het dienstjaar 2019, is geraamd op Srd 5.000.000. De rest van de voornoemde projecten heeft op de begroting voor het dienstjaar 2019 voorlopig nog geen financiële reserveringen.

Het staat wel vast, dat er iets gedaan wordt met het baggerproject van de Surinamerivier. Verder blijkt de SMS zelfstandig zaken te moeten aanpakken.

VS beweert dat broer van president van Honduras een belangrijke drugshandelaar is

Politieke elites in Honduras spelen een actieve rol in de drugshandel

Federale autoriteiten in Miami arresteren voormalig Hondurees Congreslid Juan Antonio 'Tony' Hernández


Officieren van Justitie in de Verenigde Staten beweren dat voormalig Congreslid van Honduras Juan Antonio 'Tony' Hernández, de broer van president Juan Orlando Hernández, een belangrijke drugshandelaar is in Midden-Amerika, en dat zou bewijzen, dat de politieke elites van het land een actieve rol spelen in de drugshandel. De federale autoriteiten in Miami arresteerden het voormalige Hondurese Congreslid Juan Antonio 'Tony' Hernández vrijdag 23 november 2018 als verdachte van handel in drugs en wapens. Antonio Hernández is de broer van de huidige Hondurese president Juan Orlando Hernández.

Aanklagers zeggen dat Antonio Hernández een 'grootschalige drugshandelaar' is die in Colombia, Honduras en Mexico heeft gewerkt. Een aanklacht ,verkregen door InSight Crime, zegt dat hij 'multi-ton ladingen aan cocaïne' in de Verenigde Staten importeerde gedurende meer dan een decennium.

De aanhouding komt minder dan een jaar nadat Devis Leonel Rivera Maradiaga - een voormalig leider van de eens zo machtige criminele groep Cachiros - getuigde dat hij $ 50.000 aan Hernandes in steekpenningen had betaald. Dat zorgde ervoor, dat de overheid een schuld betaalde aan een bedrijf dat de Cachiros gebruikte om de opbrengsten van drugs wit te wassen, aldus de aanklacht:Een paar maanden eerder beschouwden de Amerikaanse autoriteiten in Miami Antonio Hernández als een 'persoon van belang' in een spraakmakend onderzoek naar drugshandel in verband met Wilter Blanco, de verdachte leider van het Atlantisch Kartel.

In reactie op de arrestatie van zijn broer zei president Hernández, dat 'niemand boven de wet staat'. Hij voegde eraan toe, dat hij hoopt dat het rechtssysteem zal verduidelijken of deze beschuldigingen waar zijn.

President Hernández is niet het enige staatshoofd van Honduras van de regerende nationale partij die familieleden heeft met vermeende banden met de drugshandelactiviteiten van Cachiros. In september 2017 veroordeelden de Amerikaanse autoriteiten Fabio Lobo, de zoon van voormalig president Porfirio Lobo, tot 24 jaar gevangenisstraf wegens samenzwering met de criminele groep om cocaïne naar de Verenigde Staten te smokkelen.

(Suriname Mirror/InSight Crime/La Prensa)