zaterdag 20 juni 2020

President Bouterse: 'De total lockdown wordt per zondag 21 juni 2020 versoepeld'

Avondklok geldt weer van 20.00 uur tot 05.00 uur

'Covid-19 is in Suriname, de vraag is hoe gaan wij hiermee om, de bal ligt nu vooral bij u'

 
De full lockdown wordt per zondag 21 juni 2020 versoepeld. Zo kondigde president Desi Bouterse zaterdagavond aan in een televisietoespraak in het kader van Covid-19 . Tegelijkertijd zullen er vanuit overheidszijde enkele maatregelen in stand worden gehouden om de besmettingen met het coronavirus in Suriname niet ineens te laten pieken.
 
De maatregelen die zullen gelden, zijn:

1. De totale lockdown wordt opgeheven met ingang van zondag 21 juni, vanaf 05:00 uur. Vanaf dit moment zal de beperking van bewegingsvrijheid weer gelden van 20.00 uur tot 05.00 uur.

2. Bedrijven en organisaties kunnen wederom hun normale openingstijden aanhouden; met in achtneming van de sociale afstanden, handen wassen en mond- en neusbedekking dragen. Uiteraard rekening houdend dat eenieder om 20.00 uur ’s avonds weer thuis is. De volgende sectoren blijven gesloten voor het publiek, te weten: hotels, casino’s, gebedshuizen, overdekte groenten-, fruit-, vlees- en vismarkten, bordelen en bars.

3. Overdekte sportscholen blijven gesloten. Indien sportactiviteiten in de open lucht worden georganiseerd zal men de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Contactsporten blijven verboden.

4. Voor restaurants is de afhaal- en delivery service weer mogelijk.

5. Bewoners van bejaarden- en kindertehuizen wordt toegestaan om bezoek te ontvangen; met dien verstande dat elke bewoner slechts 1 bezoeker per dag mag ontvangen.

6. Binnenlandse vluchten van personen en goederen worden onder stringente richtlijnen toegestaan.

Bij elke maatregel zullen de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen blijven gelden. Dit betekent dat men de sociale afstand moet bewaren, frequent de handen wast en mond- en neusbedekking draagt. De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen.

Het staatshoofd benadrukte verder, dat de opheffing van de totale lockdown niet betekent dat men zich vrij kan bewegen over landsgrenzen. 'Al onze grenzen blijven gesloten. De operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ wordt gecontinueerd. De patrouilles op rivieren en bij controleposten te Stolkertsijver, Redi Doti, Stuwmeer en Krakka worden versterkt met immigratie officieren.'

De repatriëring van Surinaamse ingezetenen zal de komende periode onder dezelfde stringente maatregelen voortgaan.

 

'De quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek en de zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen.'
 
Bouterse zei, dat er in de afgelopen weken een stijging in het aantal actieve Covid-19 gevallen is geweest alsook van het aantal genezen verklaarde personen, maar helaas ook een stijging van het aantal overledenen. Hij condoleerde alle nabestaanden met het grote verlies van hun dierbaren.

Bouterse benadrukte, dat de full lockdown’ maatregelen tot doel hadden het zorgteam de kans te geven om besmettingshaarden te identificeren, zij die ziek werden te behandelen en om ongebreidelde verspreiding van het virus tegen te gaan.
In de afgelopen 14 dagen is in beeld gebracht wat er gaande is. De strategie was om het aantal besmettingen beheersbaar te houden. Een ongecontroleerde piek is tot dusverre voorkomen. Medisch gezien heeft de full lockdown dus zijn doel bereikt:
*De stijging van het aantal positieve gevallen heeft plaatsgevonden binnen in kaart gebrachte clusters.
*Met het verplicht thuis blijven, heeft het opsporen van contacten van besmette personen makkelijker kunnen plaatsvinden.
 
Sociaal-maatschappelijk is er, aldus het staatshoofd, echter veel weerstand gekomen tegen de maatregelen. Zo is geconstateerd, dat op de tijdstippen waarbij het publiek was toegestaan om de openbare weg te betreden, er doorgaans een grotere toeloop van personen was waar te nemen. Verder heeft de situatie van 'total lockdown' bij de samenleving een gevoel van 'onnodig ongemak' teweeggebracht. In het bijzonder bij slecht en klein behuisde gezinnen, manifesteerde zich een opvallende toename van psychische en lichamelijke klachten.

President Bouterse zei verder, dat de overheid het maximale aan maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van het Civid-19 virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De zorgsector heeft op haar beurt alles in het werk gesteld om zorg te verlenen, om voorbereid te zijn.

Het staatshoofd stelde, dat 'wij hiermee naar een nieuwe fase gaan. Covid-19 is in Suriname. De vraag is hoe gaan wij hiermee om? De bal ligt nu vooral bij u. Ons aller eigen verantwoordelijkheid gaat nu een doorslaggevende rol spelen.'

Robert van Trikt en Ashween Angnoe, beiden verdachte in CBvS-zaak, blijven vastzitten

Hof van Justitie bevestigt in hoger beroep beslissing van de Kantonrechter


Robert van Trikt en Ashween Angnoe, beiden verdachte van vermeende financiële malversaties bij de Centrale Bank van Suriname, blijven vastzitten. Het Hof van Justitie heeft vrijdag in hoger beroep de beslissing van de Kantonrechter bevestigd. Beide verdachten, intussen al vier maanden in de cel, worden dus verder vervolgd, zo bericht Starnieuws zaterdag 20 juni 2020. 

Met de beslissing van het Hof op het appelverzoekschrift kan het Openbaar Ministerie (OM) opnieuw tot dagvaarding overgaan.

De zaak Van Trikt stond op 4 juni voor de eerste maal op de rol. Het OM had Van Trikt en Angnoe op 21 mei gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Hun advocaten hebben de dagvaarding zonder succes aangevochten. Zij vroegen de rechter om de buitenvervolgingstelling van hun cliënten. De Kantonrechter heeft echter op 8 juni gemotiveerd de verzoeken verworpen en de gevangenhouding van beide verdachten bevolen. Het strafdossier en de getuigenverklaringen leveren 'ernstige bezwaren' op voor beide verdachten en de hen verweten feiten.

Anders dan de advocaten van de verdachten, vond de rechter de dagvaarding niet lichtvaardig. Zij kwam 'ook niet tot de slotsom dat het hoogst onwaarschijnlijk is' dat de Kantonrechter tijdens de behandeling van de rechtszaak 'tot een gehele of gedeeltelijke bewezenverklaring zal komen'.

De beslissing in beide gevallen was identiek. De raadslieden konden zich niet vinden in het besluit van de rechter en stapten naar het Hof van Justitie. Zij hebben een Kort Geding aanhangig hebben gemaakt om hun cliënten op vrije voeten te krijgen. Van Trikt wordt vertegenwoordigd door de advocaten Irvin Kanhai en John Kraag, terwijl Angnoe bijgestaan wordt door Benito Pick en Irvin Kanhai.

Het OM verdenkt de ex-governor van zeven strafbare feiten en ziet als zijn mededader(s) Angnoe, Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium NV en minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Angnoe is medeaandeelhouder van Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV - het bedrijf dat Van Trikt leidde tot hij governor werd. De vervolging heeft Angnoe als verdachte aangemerkt van het plegen van vier strafbare feiten.

Regering speurt her en daar naar geld om eerste aflossing Afobakadam-lening te voldoen

VHP in gesprek met regering om te voorkomen dat Suriname gedowngrade wordt naar ‘default’


De regering is naarstig op zoek naar geld om eind deze maand de eerste aflossing plus rentebetaling voor de Afobakadam-lening te kunnen voldoen. In december vorig jaar werd via Oppenheimer een obligatielening van US$ 125 miljoen  genomen om achterstallige stroomrekeningen aan Alcoa te kunnen betalen, zodat de stuwdam in Surinaamse handen kwam.

Het belangrijkste doel nu is om te voorkomen dat de kredietwaardigheid van het land verder omlaag wordt gebracht naar 'default', de kwalificatie wanneer een land niet in staat is zijn schulden af te lossen, zo schrijft de Ware Tijd zaterdag 20 juni 2020. Een default zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bankensector en voor Staatsolie die ook een internationale obligatie heeft uitstaan. Eerder dit jaar werd Surinames kredietwaardigheid door de drie belangrijkste beoordelaars omlaag gebracht naar categorie 'CCC'.

Momenteel worden volgens de Ware Tijd twee opties bekeken. Het ene traject behelst een poging om via lokale banken, verzekeringsmaatschappijen en of pensioenfondsen aan de middelen te komen. In hoeverre het zal lukken om langs die weg de in totaal US# 23 miljoen veilig te stellen is nog onduidelijk.

De tweede optie is het herschikken van de aflossingen. Formele gesprekken met de obligatiehouders hebben echter nog niet plaatsgevonden. Begin april hield Suriname zich al niet aan de afspraken met houders van obligaties. De onderpanden die waren toegezegd werden niet geregeld. Het gevolg hiervan was dat de rente is verhoogd met 3 procent per jaar.

Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, legde uit, dat Suriname de overname van de dam per 31 december moest afhandelen. Er waren twee opties aangeboden: het in onderpand geven van bepaalde inkomsten en indien dat niet zou gebeuren zou de rente met 3 procent worden verhoogd. De strategie was, aldus Hoefdraad, om een lagere rente af te dwingen bij het aangaan van de lening en vervroegd te kunnen aflossen zonder boete. De bewindsman benadrukte dat dit jaar nog, na de verkiezingen, de aflossing zou worden gepleegd, waardoor de renteverhoging slechts één termijn zal bedragen. Het zou, aldus de minister, nadeliger zijn geweest om andere inkomsten vast te zetten.

'We moesten de deal sluiten. We hadden geen keus. Vooral door de enorme negativiteit vanuit de oppositie', zei Hoefdraad begin april.

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dat de VHP op dit ogenblik samen met de regering, waaronder minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, bezig is om te voorkomen dat Suriname gedowngrade wordt naar ‘default’. Deze downgrading zal zeker komen, indien het land niet in staat is de rentes over de genomen miljoenenleningen af te lossen. 

De nieuwe coalitie zou hiermee een poging willen nemen om eventuele problemen te voorkomen, wanneer de nieuwe regering in augustus aantreedt. De kredietwaardigheid van Suriname is door Fitch en Standard & Poor’s gedegradeerd tot CCC+, oftewel 'hoog risico en junk'.

Eindelijk dan toch felicitaties NDP aan partijen met zetelwinst èn nieuwe coalitie

'Soevereiniteit in denken, doen en handelen zijn de basis ingrediënten'


'Op 25 mei 2020 heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) tezamen met u deelgenomen aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen. De wil van het electoraat heeft bepaald, dat u haar mag vertegenwoordigen in de diverse grondwettelijke organen, te weten de Nationale Assemblee, de diverse Districtsraden alsmede de diverse Ressortraden. De NDP feliciteert u van harte met de behaalde zetelwinst op de diverse aangehaalde niveau’s. 

In navolging van deze felicitatie benadrukt de NDP, dat u op de gekozen niveaus te allen tijden uw krachten geeft ten behoeve van de uitvoer van de wil van het volk. Door dit feit zal uitermate kracht worden gegeven aan deze felicitatie en komt deze volledig tot zijn recht. Tot slot gaat gepaard met deze felicitatie de zegen van de Allerhoogste van de diverse Surinamers die daadwerkelijk invulling zullen geven aan de oproep van het electoraat. 

In navolging van de eerdere felicitatie doet de Nationale Democratische Partij welgemeend, dubbele felicitaties toekomen aan de politieke partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) die zoals eerder geproclameerd, respectievelijk de coalitie alsmede de regering van de Republiek Suriname zullen vormen. Wij wensen u voorspoed, wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen toe in het nastreven van het Surinaams doel welke ons allemaal heilig is, namelijk Suriname op elk gewenst niveau naar grotere hoogten te stuwen. 

Soevereiniteit in denken, doen en handelen zijn hierbij de basis ingrediënten welke zullen bijdragen aan het succesvol nastreven van het gesteld doel. Onthoud u, het pad van succes is niet een van rozen. Wees u dus ook voorbereid op eventualiteiten en drempels. 

Als wij allen één zijn, deze gedachte ademen tot het hiernamaalse, kan het niet anders uitpakken. dat als bekroning van deze felicitatie aan uw adres, zal maken dat het vereeuwigd kan worden. Tot slot wenst de NDP aan elke Surinamer van deze coalitie partijen die de regering zullen vormen, de zegen van de Allerhoogste van de religie welke u belijdt, toe. 

De Nationale Democratische Partij (NDP)'

'Als minister heb ik geen enkele rol voor wat betreft moties van de Staten'

Minister Suzy Camelia-Römer nuanceert bijdrage aan concept-Statenmotie


'Als minister heb ik geen enkele rol voor wat betreft moties van de Staten. Binnen de coalitie draag ik wel bij, bij het innemen van gedeelde en breed gedragen standpunten. Toevallig ben ik ook staatsrechtelijk geschoold.'

Zo antwoordt minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, tevens partijleider van PIN (Partido Inovashon Nashonal), de kleinste regeringspartij van het kabinet-Rhuggenaath dat sinds mei 2017 verder wordt gesteund door PAR en MAN, op vragen in verband met het uitlekken van een ‘motie in wording’ die te maken heeft met de aanpassing van de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers (LIKM).

In het concept is aan de hand van de zogeheten ‘track changes’ te zien, dat Camelia-Römer een bijdrage levert in de vorm van correcties en toevoegingen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 20 juni 2020.

Camelia-Römer zegt, dat ze bij de concept-motie niet betrokken was als minister, maar als lid van de coalitie en als staatsrechtjurist. De vraag is natuurlijk of de scheiding der machten - ook wel trias politica genoemd - niet strikt dient te worden gerespecteerd en nageleefd. 

'Er zijn toch samenwerkende partijen? Een regeerakkoord waar onze handtekening onder staat? Mag ik als coalitielid niet meehelpen aan een motie? Ministers worden altijd gevraagd. Er was woensdag een coalitievergadering met ministers van álle partijen. Dus het antwoord is dat het gewoon is dat ministers een bijdrage leveren aan moties. Het dualistisch stelsel is binnen een reëel politiek functioneren en is dus niet los te maken van de noodzaak tot politieke afstemming.'

Reizigers van Nederland naar Curaçao of Bonaire moeten negatief Covid-19-testresultaat hebben

Zo’n test blijkt een dure grap...


Wie binnenkort vanuit Nederland naar Curaçao of Bonaire vliegt, moet in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring en een negatief Covid-19-testresultaat. Zo’n test blijkt een dure grap. Inwoners van Nederland met symptomen die wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, kunnen zich gratis laten testen bij de GGD. Maar, wie geen klachten heeft kan van dat aanbod geen gebruik maken. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 20 juni 2020.

'De GGD test niet in het kader van reizen, zij geven ook geen verklaringen af', meldt reisbrancheorganisatie ANVR op de website. 'Hiervoor moet je bij een particulier gezondheidscentrum zijn. Een commerciële test bij een erkend lab kost 150 à 200 euro.' De organisatie doet geen aanbevelingen voor een specifiek centrum.

Even zoeken op internet levert direct resultaat. Reiskliniek Vaccinatiecentrum.nl bijvoorbeeld, is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering en heeft locaties in vier steden. Een Covid-19 PCR-test kost 137,95 euro. Het Coronalab.eu is naar eigen zeggen door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ‘gevalideerd voor Sars-CoV-2-diagnostiek’. De organisatie vermeldt op de website niet hoeveel de test kost, maar schrijft wel dat de test met een medische verklaring ‘niet ouder dan drie dagen’ mag zijn en ook moet worden afgenomen bij kinderen vanaf 1 jaar. ,,De uitslag volgt dezelfde dag.”

Ook luchtvaartmaatschappij KLM verzorgt PCR-testen voor reizigers, maar ‘uitsluitend voor personen die niet onder het Nederlandse testbeleid vallen en zonder gezondheidsklachten of symptomen van Covid-19’. Iedereen is welkom bij KLM Health Services, ‘ongeacht met welke vliegtuigmaatschappij of welk vervoersmiddel je reist’. Voor het afnemen van de PCR-test op de locaties in Den Haag of bij Schiphol brengt KLM 179 euro in rekening. De uitslag volgt na 24 tot 32 uur.

Curaçao Refinery Utilities gaat door met 510 van de 911 medewerkers overgenomen van Isla

'Bonden konden niet aangeven hoe ál het personeel zou worden bekostigd'


Curaçao Refinery Utilities (CRU) gaat verder met 510 van de 911 medewerkers die in januari werden overgenomen van Refineria Isla. Daarvan zal een groot deel een contract worden aangeboden voor 50 procent, oftewel 20 uur per week. Dat zegt Marcelino de Lannoy, interim-directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), vandaag, zaterdag 20 juni 2020, in het Antilliaans Dagblad

Overheids-nv RdK is de moedermaatschappij van CRU. ‘Ongeveer 480 medewerkers’ krijgen vandaag een baan aangeboden. De overige dertig functies zijn ofwel nieuw of vacant. 'Daarop kan worden gesolliciteerd', zegt De Lannoy.

Het solidariteitsvoorstel van de vakbonden PWFC, Apri en STK om na 30 juni alle medewerkers in dienst te houden was te weinig onderbouwd. 'De bonden hebben niet aangegeven hoe het aanblijven van ál het personeel zou kunnen worden bekostigd', zegt De Lannoy.

'RdK wil wel graag meewerken aan een ander voorstel van de bonden, om binnen de mogelijkheden van de bestaande Ofac-licenties de raffinaderij op te starten met alle werknemers. Maar, zo ver is het nog niet.' Daarmee valt voorlopig het doek voor zo’n 400 van de 911 medewerkers. Bijna 100 zitten dicht tegen de pensioenleeftijd aan. Wie wel en wie niet een contract aangeboden krijgt voor het komende half jaar wordt vandaag duidelijk. Alle personeelsleden krijgen te horen of zij verder kunnen bij CRU nieuwe stijl.

Want in afwachting van een nieuwe exploitant is er van raffinage van olie voorlopig geen sprake. CRU zal zich uitsluitend richten op de verhuur van de opslagcapaciteit en het blenden van olie. Dat er nu 510 arbeidsplaatsen overblijven is in ieder geval meer dan de 300 tot 400 die De Lannoy eerder deze maand noemde. Mogelijk kunnen meer medewerkers aan de slag.

Volgens de RdK-directeur kan het aantal ‘misschien worden opgeschroefd naar 580 of zelfs meer’. Dat zal na 30 juni opnieuw worden bekeken ‘op basis van de arbeidsbehoefte’. 'Maar dan zullen de mensen wel bereid moeten zijn ander werk te verrichten dan waarvoor zij zijn opgeleid', zegt De Lannoy. 'Als we geen installaties opstarten hebben we geen operators nodig. En we zullen niet langer salarissen betalen zonder tegenprestaties.'

BOG start ‘drive’ en ‘walk-through’ testlocaties Covid-19

Testlocaties moeten helpen om mogelijk besmette personen sneller op te sporen


Om de Covid-19 uitbraak in te dammen, zal het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in de week van 22-26 juni mensen in de gelegenheid stellen zich te laten onderzoeken op een mogelijke besmetting. Waar nodig zal zo snel als mogelijk ook de nodige zorg gegeven worden. Het korte onderzoek bij de screening zal in een ‘drive’ en ‘walk-through’ testlocatie plaatsvinden:

☣ dinsdag 23 juni Lelydorp, Kwarasan en Rijsdijk 
☣ woensdag 24 juni Paramaribo Noord vanaf de Gongrijpstraat, Prinsessestraat en Tourtonnelaan tot en met delen uit Maretraite en Rainville 
☣ donderdag 25 juni gebieden in Paramaribo Zuid, waaronder Ephraimzegen, Menckendam en Tammenga 

De exacte locatie waar de testpunten zullen zijn wordt nader bekend gemaakt via de mediakanalen en online op de website www.covid-19.sr. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Eenieder die last heeft van koorts, hoesten, koude rillingen, diarree, ineens niet kunnen ruiken of proeven of andere plotselinge ziekteverschijnselen kan zich laten testen. Ook mensen met lichte verschijnselen.

Omdat de persoonsgegevens zullen worden geregistreerd, is het belangrijk dat men zich aanmeldt met een ID-kaart of rijbewijs.

Het resultaat van de test die zal worden afgenomen, zal binnen 48 uur worden doorgebeld met de desbetreffende persoon.

De testlocaties moeten helpen om mogelijk besmette personen sneller op te sporen. Hierdoor kunnen familieleden en andere personen in de directe omgeving van de positief geteste persoon beschermd worden. De zorg van de positief geteste persoon kan dan in een vroege fase van de besmetting opgestart worden. De kans op herstel voor zo een patiënt is groter.

Del Castilho, DA'91: 'Maandsalaris van Srd 45.000 is schaamteloos en ongehoord'

'Wat ons betreft wordt er afgerekend met wurgcontracten'


Bij veel mensen heeft de benoeming van een directeur (Dave Abeleven) bij de Energie Autoriteit veel stof doen opwaaien en rijst de vraag of dit ethisch verantwoord is. Vooral het maandsalaris van Srd 45.000 komt op een moment, dat de hosselaar moet snakken naar brood op de plank. 

Ook Angelic del Castilho van DA'91 plaatst grote vraagtekens bij deze benoeming.

'Het is schaamteloos en ongehoord. Wanneer een regering wordt weggestemd, is er een overdrachtsperiode waarin alleen de lopende zaken worden afgehandeld en geen nieuwe benoemingen worden gedaan', zegt Del Castilho vandaag, zaterdag 20 juni 2020, in het Dagblad Suriname.

'Wat ons betreft wordt er afgerekend met wurgcontracten. Ook moeten naar de bestaande contracten gekeken worden, want die zijn niet in het belang van het volk. Zo'n benoeming zou niet moeten kunnen en verdient een goed juridisch onderzoek. Waarom moet iemand in deze tijd Srd 45.000 verdienen?'

'We moeten ons afvragen of dit soort salarissen nog gangbaar moeten zijn in de overheidssector. Zulke bedragen bij parastatalen moeten onder de loep worden genomen. Ook de persoon zelf, die zo'n bedrag aanneemt, dient zelf na te gaan of het ethisch verantwoord is, want je weet dat een nieuwe regering in aantocht is, die op basis van goede profielen mensen zal benoemen', aldus Del Castilho.

Met coronavirus besmette vrouw bevallen van gezonde baby

Vrouw bevalt in ’s Lands Hospitaal van zoon


Een met corona besmette vrouw is gisteren, vrijdag 19 juni 2020, bevallen van een gezonde baby in het ’s Lands Hospitaal. De geboorte vond plaats middels een keizersnede. Er is strikt volgens de protocollen gewerkt met als prioriteit de veiligheid van het team, moeder en kind. 

De baby, een zoon, was een nacht voor observatie opgevangen op de isolatie-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en komt spoedig terug om zich bij zijn moeder te voegen, aldus de directie van 's Lands Hospitaal.

Vanuit internationale ervaring en wetenschappelijke onderzoeken die reeds zijn verricht bij de zorg voor Covid-19 zwangeren en baby's, is het verloop van de infectie zeer mild en kortdurend gebleken. Zwangeren met Covid-19 lopen in de meeste gevallen geen extra risico’s in vergelijking met de rest van de patiënten.

'Wij danken het totaal betrokken team van gynaecologen, anesthesiologen,kinderartsen, internisten, personeel Operatie Kamer, Verloskundigen, Covid-verpleging team, couveuse personeel, ambulancepersoneel, laboratoriumpersoneel, triageteam, verpleegkundigen Infectie Preventie en Controle, infectiologen en het team in het AZP. Wij wensen moeder en zoon een spoedig herstel toe'

zegt de leiding van het ziekenhuis.

'Demissionaire regering neemt verregaande besluiten die enorme consequenties hebben voor nieuwe regering'

DOE vindt 'gedragingen' regering-Bouterse om 1 voor 12 'afkeurenswaardig'


'De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) heeft kennis genomen van de informatie, dat door de huidige regering in deze 'demissionaire periode' nog verregaande besluiten worden genomen die enorme consequenties hebben voor de volgende regering. Het is duidelijk dat het algemeen belang niet gediend wordt, maar dat het nagenoeg altijd exponenten van de zittende regering betreft, die nog op de valreep financieel of materieel moeten worden bevoordeeld. 

Deze handelingen hebben ook plaatsgehad vlak vóór en na de onlangs gehouden verkiezingen. Soortgelijke gedragingen zijn ook uit het verleden bekend. Het gaat hierbij dus niet om een nieuw verschijnsel. Afkeurenswaardig is het echter wel! Zo worden er overeenkomsten gesloten tussen particulieren en de overheid of parastatalen, alsof de regering aan het begin van een zittingstermijn staat. Ook ambtenaren die in dienst worden genomen om het reeds uitpuilende overheidsapparaat nog logger te maken, verergeren het probleem. De bedragen die in deze soms aan de orde zijn, gaan het voorstellingsvermogen van vele burgers te boven. Dit kan op zijn zachtst gezegd, als moreel onethisch en onbehoorlijk bestuur worden gekwalificeerd. 

Het is absoluut onfatsoenlijk wanneer juist in deze tijd van een Corona-19 pandemie, aan de ene kant mensen zonder werk zitten en in de rij staan voor een noodpakket met alle risico’s van dien, en aan de andere kant, opnieuw verrijking van individuen en politici plaatsvindt. Juist nu zou het tonen van solidariteit en medemenselijkheid aan achtergestelde burgers op zijn plaats zijn:

Elke persoon die direct na de verkiezingen bij de overheid of een parastataal bedrijf in een strategische positie benoemd zou worden, wordt door DOE daarom afgeraden die benoeming te accepteren. Dit, ongeacht welke procedure gevolgd is door de autoriteiten. Enerzijds vanwege de eerdergenoemde overwegingen, maar anderzijds ook vanwege de wetenschap dat het een onwerkbare situatie zal worden tussen de benoemde functionaris en de nieuwe bewindvoerders. 

Om afstand te doen van zo een benoeming zal echter de integriteit van en het voorkomen van persoonlijke imago-schade door het individu, veel hoger dienen te liggen dan de focus op materieel en financieel gewin. 

Het is daarom dat DOE de nog zittende regering en andere betrokkenen oproept om soortgelijke besluiten na te laten die als onbehoorlijk bestuur kunnen worden aangemerkt. Zo wordt voorkomen dat de problemen zich verder opstapelen in ons land. 

De partij beveelt daarom in dit kader, de te vormen regeercoalitie aan, als prioriteiten mee te nemen, het laten ontwikkelen en implementeren van wetgeving betreffende een overgangsregeling van regeringen en een wet op het vaststellen van politieke functies. Deze dient bij te dragen aan het verminderen van deze onethische en onbehoorlijke excessen die steeds van terugkerende aard zijn'

Nederlandse medische donaties gearriveerd

Partij is een schenking van de Nederlandse regering


Een partij door Nederland gedoneerde medische hulpgoederen, is gisteren aangekomen in Suriname. Het gaat om spullen die Suriname nu hard nodig heeft de komende weken, met name vanwege de groei van het aantal corona besmettingen. 

De partij is een schenking van de Nederlandse regering. Het zou gaan om een lading met een waarde van ongeveer 600.000 euro. De hulpgoederen zijn met de KLM Boeing Dreamliner 787-10 vanuit Schiphol gevlogen naar de Johan Adolf Pengelluchthaven, zoals in dit filmpje te zien is:


De vrachtkosten van de medische spullen zijn betaald door de Nederlandse overheid, zegt Hennah Draaibaar van Su4Su aan Starnieuws. Zij voegt eraan toe, dat de KLM een korting heeft gegeven. De aanvragen voor de spullen zijn gedaan door de overheid, medisch specialisten, ziekenhuizen, individuele artsen en medici verbonden aan Su4Su Covid-support Fonds.

De lijst van goederen is helemaal afgestemd op wat Suriname het hardst nodig heeft nu voor de komende weken. 'We hadden vooral Personal Protective Equipment (PPE) dringend nodig', zegt Draaibaar vandaag, zaterdag 20 juni 2020, op Waterkant.net. De coördinatie en distributie van de hulp vindt via Su4Su plaats.

Draaibaar deelde verder mee, dat de organisatie nu een eigen opslag heeft en dat er een professioneel distributie systeem komt. Een intensivist van ’s Lands hospitaal en een arts van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn degenen die aanvragen zullen screenen.

Er komen nog tien beademingsapparaten naar Suriname, die via de Verenigde Staten zijn besteld zijn. Verder zullen ook 50.000 testen komen, die passen in de testapparaten die Suriname gebruikt. Dan kunnen veel meer personen worden getest en geïsoleerd indien zij positief bevonden worden.

Reshma Mangre, VHP: 'Kritische houding eindigt niet wanneer mijn partij in coalitie zit'

Mangre behaalt met 3.054 stemmen meer stemmen dan Gajadien (2.855)


De VHP’er Reshma Mangre, die op 25 mei gekozen is tot parlementariër, heeft als nieuwkomer in de politiek 3.054 stemmen behaald in Wanica. Opmerkelijk is, dat Mangre en Barkat Mohab-Ali (3.666 stemmen) meer stemmen hebben verworven dan de ondervoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien (2.855 stemmen). Dit schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 20 juni 2020.

Mangre geeft aan, dat zij zich als parlementariër kritisch zal blijven opstellen, net als hoe zij dat gedaan heeft in haar rol als voorzitter van BvL (Bond van Leraren) en ALS (Alliantie voor Leerkrachten in Suriname).

'Ik blijf even kritisch. Het is belangrijk, dat ook al zit jouw regering aan, dat je die regering kritisch volgt. Als je als parlementariër ziet dat dingen niet goed gaan, is het je taak als volksvertegenwoordiger dat je dan je mond openmaakt. Het is ook belangrijk om de klacht te deponeren waar het thuishoort.'

Zij is van mening, dat haar kritische houding niet eindigt wanneer haar partij in de coalitie zit. Zij zal dus het beleid van VHP, NPS, ABOP en PL kritisch volgen. Uiteraard moet dit nog blijken in De Nationale Assemblee. De praktijk leert dat wiens brood men eet, diens woord men spreekt, aldus het dagblad.

Onafhankelijk Kiesbureau vernietigend over verkiezingsproces

Vernietigen 500.000 stembiljetten 'een verspilling zonder weerga'

'Afkeurenswaardig dat officiële autoriteiten zich niet of nauwelijks bewust zijn van verkiezingswetgeving'...


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) gaat in zijn proces-verbaal gedetailleerd in op het verkiezingsproces, de verschillende bezwaren en incidenten die hebben plaatsgevonden. De verkiezingsorganisatie was volgens OKB op zijn zachtst uitgedrukt niet op niveau. Zo is gebleken, dat overwegend personen ingezet zijn die nooit eerder betrokken zijn geweest bij de organisatie hetgeen geleid heeft tot ernstige zaken zoals het drukken van verkeerde stembiljetten, waardoor ruim 500.000 stembiljetten vernietigd moesten worden: een verspilling zonder weerga. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 20 juni 2020.

Het Hoofdstembureau Paramaribo, als enige van de tien, heeft geweigerd het OKB toe te laten tot de door de politieke partijen ingediende documenten in verband met de kandidaatstelling waarbij leden in een vergadering op zeer onbetamelijke wijze zijn geschoffeerd en vernederd. Later is dit rechtgetrokken, maar dat neemt niet weg dat een dergelijke vijandigheid niet geaccepteerd is. Dit is één van de dieptepunten van de verkiezing, aldus voorzitster Jennifer van Dijk-Silos.De organisatie van de verkiezingen was plotseling van mening, dat het meetmoment voor de leeftijd van 21 jaar (de eis van het passief kiesrecht) de stemmingsdag is en niet de dag van de kandidaatstelling. Dit werd gedoceerd door de trainers tijdens de training van de leden van het Hoofdstembureau.

Het OKB heeft dit onder de aandacht van de autoriteiten gebracht, omdat er daaraan ongekend vastgehouden werd. Onder verwijzing naar artikel 59 van de grondwet en artikel 6a van de Kiesregeling stelt het OKB dat men 21 jaar oud moet zijn om zich verkiesbaar te kunnen stellen. Op de dag van de kandidaatstelling, stelt men zich verkiesbaar en dat betekent dat men op de dag van de kandidaatstelling 21 jaar oud moet zijn. Dit geeft aan hoe ondeskundig de organisatie van deze verkiezingen geweest is.

Het is zeer afkeurenswaardig vindt het OKB dat officiële autoriteiten zich niet of nauwelijks bewust zijn van verkiezingswetgeving en daardoor diverse wettelijke regelingen niet of niet goed toegepast hebben.

In het algemeen kan gesteld worden dat interpretatieverschillen van de wetgeving hebben geleid tot verkeerde instructies, welke hun weerslag hebben gevonden bij de uitvoering.

NII slaagt er met verklaring niet in te verklaren waarom scalian 'essentiële dienst' is

'Binnen operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ geen instructies om activiteiten scalians te stoppen'... 🤔😒😧


Op de persbriefing van het Covid-19 Managementteam van woensdag heeft majoor Gwendoline Babel, onderdirectrice van het Directoraat Nationale Veiligheid, een vraag met betrekking tot de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier beantwoord. Dit heeft voor veel commotie gezorgd onder de samenleving en tussen Suriname en Frankrijk. 

De indruk is gewekt dat groen licht is gegeven voor herstart van de scalian operaties. Voor de goede orde is het belangrijk dat met klem wordt benadrukt - aldus vandaag, zaterdag 20 juni 2020, het Nationaal Informatie Instituut (NII) -,  dat majoor Babel in de beantwoording heeft aangegeven, dat binnen de operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ er geen instructies zijn om de activiteiten van de scalians te stoppen.

Activiteiten van bedrijven die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname, worden zo min als mogelijk stopgezet dan wel gestagneerd, zolang deze organisaties voldoen aan de vereisten, zoals een geldige exploitatievergunning. Dat de scalians het milieu vervuilen en zorgen voor een onveilige situatie voor flora en fauna is bekend. Echter komt het optreden tegen scalianhouders niet voor in de consignes van eerdergenoemde operatie.

Het Managementteam betreurt het, dat de uiteenzetting gedaan door majoor Babel voor verwarring heeft gezorgd en het idee gewekt zal hebben, dat scalianhouders zonder enige voorwaarden hun exploitatie mogen voortzetten of dat het Managementteam het niet nauw neemt met het milieu.

'Nogmaals wenst het Managementteam te benadrukken, dat slechts operaties die plaatsvinden onder een geldige vergunning, hun activiteiten mogen voortzetten tijdens deze crisis.'

VHP: In Memoriam dr. Jules Sedney

'Suriname verliest hiermede één van de grote zonen van ons land'


'De VHP is aan de vooravond van de formele afronding van het uitstekende verkiezingsresultaat van de partij geconfronteerd met het treurige bericht over het heengaan van haar erelid Jules Sedney. Suriname verliest hiermede één van de grote zonen van ons land, die Suriname in diverse hoedanigheden heeft gediend. 

Geboren op 28 september 1922 als tweede in een gezin van 7 kinderen met als ouders Marie Juliet Linger en Eugene Edwin Leonard Sedney, behaalde Jules in 1940 zijn Mulo-diploma. In 1942 slaagde Sedney voor het examen toelating tot de Douanedienst en werkte als douanier in Paramaribo en later als Belasting Deurwaarder in Nickerie. In 1948 ging hij voor verdere studie naar Nederland en slaagde een jaar later voor het Staatsexamen HBS-B. Aan de Universiteit van Amsterdam ging hij Economie studeren en rondde deze af in 1954, waarna hij in 1956 promoveerde tot Doctor in de Economische Wetenschappen op het Proefschrift 'Het werkgelegenheidsaspect van het Surinaamse Tienjarenplan'. 

Terug in Suriname was Jules Sedney samen met mr. Rudolf Groenman aan de wieg van de oprichting van de Centrale Bank van Suriname in 1957. Van 1958 tot 1963 was hij minister van Financiën in het kabinet-Emanuels, de periode van de grand coalition van de NPS en de VHP onder leiding van Johan Adolf Pengel en Jagernath Lachmon, waarin de basis van de Verbroederingspolitiek werd gelegd. En hier plantte Sedney in 1961 als minister ook het zaad voor de oprichting van de Universiteit van Suriname door te pleiten voor de instelling van een wetenschappelijk instituut ter bestudering en eventuele realisering van een op te richten wetenschappelijk instituut. 

Jules Sedney sloot zich aan bij de uit de NPS getreden prominenten die in 1967 de Progressieve Nationale Partij (PNP) oprichtten. In 1969 werd hij minister-president in de door Lachmon geformeerde regering VHP-PNP-SRI. In deze periode zou hij aan het hoofd staan van een regering waarin voor het Suriname van toen enkele revolutionaire besluiten werden genomen, zoals de verheffing van Holi, Id-ul-Fitre en 1 mei (Arbeidersdag) tot nationale feestdagen. Met name voor de eerste twee nationale dagen heeft Jules Sedney veel kritiek en soms zelfs hoon uit eigen gelederen moeten incasseren en pas in november 2008 mocht hij van zijn eigen land de onderscheiding 'Groot Lint Gele Ster' in ontvangst nemen. 

Bij de herdenking van 67 jaar VHP in 2016, waarbij het congres tot omvorming van de partij tot een multi-etnische partij plaatsvond, behoorde Jules Sedney niet alleen tot de eregasten van de partij, maar werd hem uit dank voor zijn wezenlijke bijdrage aan het uitbouwen van de Verbroederingspolitiek, het Ere- lidmaatschap van de VHP aangeboden. 

De VHP condoleert de nabestaanden en ook het Surinaamse volk met het verlies van deze grote zoon van Suriname. Moge zijn ziel in vrede rusten. 

Ch.Santokhi
Voorzitter van de VHP'

Politie Uitvlugt maakt einde aan verjaardagsfeestje in 'mall'

Dronken ambtenaar ministerie van Justitie en Politie gaat tekeer tegen agenten


De politie van het bureau Uitvlugt heeft maandagavond 15 juni bij een 'mall' (winkelcentrum) in het ressort een einde gemaakt aan een verjaardagsfeestje. In deze 'mall' bevindt zich een ruimte waarin gefeest kan worden, zo bericht het Korps Politie Suriname vrijdag 19 juni 2020.

De politie trof een grote groep feest vierende mensen aan. Op bevel van de politie verlieten de feestvierders de locatie.

Een man die sterk onder invloed van alcohol verkeerde ging tekeer tegen de agenten. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politie bureau. De man in kwestie blijkt als ambtenaar werkzaam te zijn op het ministerie van Justitie en Politie.

De politie heeft een rapport opgemaakt tegen deze ambtenaar. Dat rapport zal doorgestuurd worden naar zijn diensthoofd. Het is te verwachten dat hij disciplinair gestraft zal worden.

Colombiaans leger onderzocht inzake wapenhandel voor illegale gewapende groepen

4e Brigade zou wapens hebben verhandeld en illegaal vuurwapenvergunningen hebben verleendTopfunctionarissen van de Colombiaanse veiligheidstroepen worden verdacht van wapenhandel voor georganiseerde misdaadgroepen, meldde Semana donderdag 18 juni 2020. 

Een netwerk binnen de Cuarta Brigada del Ejército in Medellín, de Departamento de Control Comercio de armas (DCCA) en blijkbaar de Industria Militar de Colombia (Indumil) zou wapens hebben verhandeld en illegaal vuurwapenvergunningen hebben verleend, zo meldde het weekblad.

De contraspionagediensten van het leger kregen lucht van de onregelmatigheden in 2016 en kregen sinds 2019 hulp van het Openbaar Ministerie van Medellin, dat in augustus vorig jaar de voormalige 4e brigadecommandant generaal Jorge Romero arresteerde.


Voorafgaand aan de arrestatie van de generaal meldde Semana, dat de 4e Brigade wapenvergunningen verleende aan het misdaadsyndicaat Oficina de Envigado in Medellin.

Een recent gelekt contraspionagerapport over 'Operatie Baton' bevestigde naar verluidt, dat de legerbrigade in Medellin een beerput van corruptie blijft met banden met de georganiseerde misdaad. Wat het rapport van 'Operatie Baton' niet vermeldde, waren de bevindingen van het 7e contraspionagebataljon van het nationale leger in 2018, dat de illegale vergunning voor vuurwapens niet beperkt was tot Medellin, maar waarbij majoor Alexander Cardona, de directeur van het DDCA-kantoor in Bogota, betrokken was. Volgens dit rapport heeft Cardona licenties verleend aan leden van Los Pamplona, ​​een drugsbende die actief is in het oosten van Antioquia, nadat hun vergunningen waren geweigerd door de DDCA-kantoren in Medellin, de hoofdstad van de provincie.


Tijdens het onderzoek van de zaak begon contraspionage verdachten af ​​te luisteren en ontdekte dat leden van dit criminele netwerk al in onderhandeling waren over illegale wapenverkoop met een vermeende militaire functionaris met wapens geproduceerd of verkocht bij Indumil. 

'Er is genoeg te koop. We hebben Jerichos, er zijn Beretta's, er zijn er een hoop, wat je maar wilt.

Vermeende militaire functionaris op afluisterapparatuur 

Volgens de afluisterapparatuur werd onderhandeld in Fase Dos, een stripclub in Medellin, over ten minste een van de verkopen van wapens die naar verluidt illegaal waren verkregen bij Indumil en verkocht aan georganiseerde misdaadgroepen.

Hoewel het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie van Medellin zich richt op de wapenverkopen waarvan het bewijs heeft na het incident met Los Pamplona, ​​wijst het bewijs erop dat de illegale licentieverkoop van de 4e Brigade aan de georganiseerde misdaad tegen die tijd de norm was geworden. Hoewel dit vermeende wapenhandel nieuws is, zijn de banden tussen La Oficina en de 4e Brigade dat niet. In feite gaan ze terug naar de hoogtijdagen van Pablo Escobar, zo niet eerder.

4e Brigade van Colombia: een legereenheid of een georganiseerde misdaadgroep? 
Het door Semana geopenbaarde schandaal is het laatste van een reeks die volgde op de benoeming van de voormalige bevelhebber van het nationale leger Nicasio Martinez door president Ivan Duque in december 2018.

De wapenhandel geeft echter aan, dat de banden van het leger met de georganiseerde misdaad niet alleen verder teruggaan naar Medellin, maar ook naar  het militaire hoofdkwartier in Bogota.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/YouTube/Twitter)

Geweld in Colombia: moorden gaan door tijdens lockdown

Regering zou niet genoeg doen om het geweld te stoppen


Maatschappelijke organisaties zeggen, dat sinds het begin van de lockdown om de dag een lokale leider is vermoord. De VN-missie in Colombia zegt, dat geweld in sommige delen van het land een probleem blijft ondanks de lockdown vanwege het coronavirus. 

Tientallen voormalige FARC-rebellen (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en gemeenschapsleiders zijn vermoord sinds het begin van de maatregelen en de regering wordt bekritiseerd, omdat ze niet genoeg doet om het geweld te stoppen.

Al Jazeera's Alessandro Rampietti doet verslag uit Bogota, Colombia:


(Suriname Mirror/Al Jazeera/YouTube)

Colombiaanse leger redt twee ontvoerde toeristen en hun hondjes

Zwitser en Braziliaan door rebellen ontvoerd in Cauca


Het Colombiaanse leger heeft twee toeristen gered die drie maanden geleden werden ontvoerd door guerrillastrijders. Het gaat om een Zwitser en een Braziliaan.. De Zwitser Daniel Max Guggenheim en de Braziliaan Jose Ivan Albuquerque werden bevrijd nadat twee soldaten hen gevonden hadden in een afgesloten ruimte.

Ook de vermoedelijke ontvoerder werd gevat. Hij zou deel uitmaken van de rebellenbeweging FARC, meldt het leger.


Beide toeristen reisden door Cauca, in het zuidwesten van Colombia, toen een schutter een wapen op hun voertuig richtte. Vervolgens werden ze samen met hun twee honden ontvoerd. In ruil voor hun vrijlating eisten de rebellen tientallen miljoenen peso’s.


De twee reizigers werden regelmatig naar andere locaties gebracht om te verhinderen dat de autoriteiten hen makkelijk konden opsporen. 'We hebben het overleef', reageert Guggenheim opgelucht. 'Het is al enkele maanden geleden dat we onze families nog gesproken hebben. Het is erg moeilijk. Ondanks alles wat ik hier in Colombia heb meegemaakt, blijf ik van dit land houden.'

De Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), een van de grootste rebellengroepen in Colombia, werd opgericht in 1964 als een gewapende vleugel van de Communistische Partij. De belangrijkste stichters waren kleine boeren en landarbeiders die zich hadden verenigd om te vechten tegen de ongelijkheid in Colombia. De groepering wordt door de Colombiaanse regering, de VN, de VS en de EU beschouwd als een terroristische organisatie.


Naast drugshandel verwerft de FARC inkomsten door ontvoeringen van grootgrondbezitters, politici en toeristen. De bekendste ontvoering was die van presidentskandidate Ingrid Betancourt. Betancourt kon in 2008, na meer dan zes jaar, bevrijd worden. De Colombiaanse autoriteiten kondigden in 2016 aan dat er na vier jaar onderhandelen een vredesakkoord was bereikt met de FARC. Met het vredesakkoord zou een einde kunnen komen aan een conflict dat in de loop der jaren in totaal aan 220.000 mensen het leven kostte. Verschillende commandanten hebben het akkoord verworpen en kiezen nog steeds voor een gewapende strijd.

(SurinamecMirror/BBC/Le Temps/jc.ne10.uol.com.br/Twitter)

Turkse minister verheugd met Turkse ventilatoren die levens redden in Brazilië

Gouverneur van Sao Paulo: 'Met de aanschaf van de apparatuur konden we aantal ICU-bedden verdubbelen'


Minister van Technologie Mustafa Varank spreekt vrijdag 19 juni 2020 zijn tevredenheid uit over het gebruik van in Turkije ontworpen medische beademingsapparatuur in Brazilië, het op één na meest getroffen land door het coronavirus. 

'Denk je niet dat we er trots op zijn om het bord 'Made in Turkey' in een ziekenhuis op 11.000 kilometer afstand van Turkije te zien en een buitenlandse staatsman [de foto's] van onze producten te zien delen?' Dat zei Mustafa Varank op Twitter.


Zijn opmerkingen werden toegevoegd aan de Twitter-post van de gouverneur van Sao Paulo, Joao Doria, die foto's deelde van ventilatoren die in Turkije waren geproduceerd.

Vorige week arriveerde de zending van 650 in Turkije geproduceerde  ventilatoren in de Braziliaanse stad Sao Paulo. Ze behoorden tot de 1.500 bestelde uit Turkije.

Doria zei ook in zijn post, dat de regering van Sao Paulo 2.072 ventilatoren heeft gestuurd naar openbare ziekenhuizen in alle regio's van de staat, eraan toevoegend dat de in Turkije gemaakte apparaten op de foto's deze maand zijn geleverd en al zijn geïnstalleerd in de regio's Taubate, Registro en Bauru in het zuidoosten van Brazilië.

'Met de aanschaf van deze apparatuur konden we het aantal ICU-bedden [intensive care unit] verdubbelen, zodat geen enkele patiënt met Covid-19 onbezorgd achter kon blijven in Sao Paulo', zei Doria.


(Suriname Mirror/TRT/Twitter/YouTube)

Coronavirus verwoest inheemse stammen in het Braziliaanse Amazonegebied

Eind mei meer dan 980 corona-besmettingen en 125 Covid-19-doden onder de inheemse bevolking

Tatjig, Iogo en Typu Arara. Centraal zit Iogo, de oudste vrouw van de Arara-gemeenschap.
(Bron foto: © Leila Burger/Survival)
Arara-volk van Cachoeira Seca-gebied bijzonder hard getroffen met 46% van de 121 mensen die in reservaat leven besmet


Minstens 46% van de Arara-bevolking op het grondgebied van Cachoeira Seca is besmet. Het coronavirus verwoest inheemse stammen die in het Amazone-regenwoud leven terwijl het Brazilië overspoelt. 

Brazilië heeft de op één na grootste uitbraak ter wereld en heeft volgens het Johns Hopkins-virusdashboard bijna 1 miljoen gevallen van Covid-19 en meer dan 47.700 gerelateerde sterfgevallen gemeld. Maar, terwijl het sterftecijfer onder de Braziliaanse bevolking ongeveer 6,4% is, stijgt dat aantal tot 12,6% onder de inheemse bevolking, volgens CNN.


Eind mei waren er meer dan 980 gevallen van coronavirus en 125 Covid-19-gerelateerde sterfgevallen in de inheemse bevolking van Brazilië, volgens cijfers van de belangenbehartigingsgroep Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil, meldde CNN.


Een stam, het Arara-volk van het Cachoeira Seca-gebied, is bijzonder hard getroffen, met 46% van de 121 mensen die in het reservaat leven, besmet, volgens Survival International, een organisatie die de inheemse rechten verdedigt. 'We zijn erg bezorgd', vertelde een man van Arara aan Survival International.

Bij de gezondheidspost in de buurt van hun dorp 'is er geen medicijn, geen beademingsapparaat'. Het dorp zelf ligt op drie dagen van de stad en het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zei hij.

De Arara-stam werd voor het eerst benaderd in 1987, relatief recent in de maatschappelijke geschiedenis, waardoor ze volgens Survival International bijzonder kwetsbaar zijn voor ziekten van buitenaf. 'We vragen om bescherming bij deze gevallen van coronavirus', vertelde de man van Arara aan Survival International.


Van januari 2019 tot maart 2020 heeft het Amazone-land waar de Arara en andere inheemse groepen leven meer dan 8.000 hectare bos verloren als gevolg van illegale indringers en houthakkers, en is het 'een van de meest ontboste gebieden in het hele bioom', volgens een verklaring van het Federaal Openbaar Ministerie in de Braziliaanse deelstaat Pará, geplaatst op 7 mei. Deze inheemse groepen, bestaande uit ongeveer 900.000 mensen, leven al duizenden jaren in het regenwoud.

Maar, de Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft gezegd, dat het land en de culturele rechten van de inheemse bevolking moeten worden weggenomen en dat ze in de samenleving moeten worden geïntegreerd.

(Suriname Mirror/Live Science)

Brazilië meldt als tweede land meer dan miljoen coronagevallen - Echte aantal is waarschijnlijk minstens 3 miljoen

(Bron foto: Twitter)
Totale dodental door uitbraak staat inmiddels op 48.954


Brazilië heeft als tweede land in de wereld meer dan een miljoen coronabesmettingen gemeld. De autoriteiten maakten vrijdag 19 juni 2020 bekend, dat bij nog eens 54.771 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het totale dodental door de uitbraak staat inmiddels op 48.954. 

Het 210 miljoen inwoners tellende land stelde op 26 februari voor het eerst een besmetting vast. Sommige experts denken dat inmiddels al vele miljoenen mensen zijn besmet.'Het echte aantal is waarschijnlijk minstens 3 miljoen. Het zou zelfs zo hoog als 10 miljoen kunnen zijn', zei een deskundige van een universiteit in São Paulo.

De uitbraak heeft geleid tot conflicten tussen president Jair Bolsonaro, die soms de Tropische Trump wordt genoemd, en gouverneurs die hardere maatregelen willen. Bolsonaro ziet niets in social distancing, heeft het virus een griepje genoemd en geneesmiddelen aangeprezen waarvan niet duidelijk is of ze effectief zijn tegen het coronavirus.

Het virus is voor zover bekend naar Brazilië gekomen via reizigers uit Europa. Het verspreidde zich vervolgens over grote delen van het land.

Wereldwijd is alleen de Verenigde Staten zwaarder getroffen door de pandemie. Daar is melding gemaakt van meer dan 2 miljoen besmettingen en de dood van bijna 119.000 coronapatiënten.


(Suriname Mirror/Folha de Pernambuco/Parana Portal/Twitter)

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kiest voor doorstromen leerlingen

'Covid-19 is niemands schuld, dus niemand moet eronder lijden'


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft donderdag laten weten, dat ze alle leerlingen tegemoet zal komen. Vanwege de ontwikkelingen rond Covid-19, waarbij het moeilijker voor leraren wordt en de bewegingsvrijheid beperkt is, is het voor een aantal scholen niet haalbaar geweest om het tweede kwartaalrapport uiterlijk 5 juni 2020 af te ronden. Dit bericht De West in haar avondeditie van vrijdag 19 juni 2020.

Het MinOWC heeft in het kader hiervan besloten, om de leerlingen van het leerjaar 1 tot en met 7 te laten doorstromen, middels het gemiddelde kwartaalcijfer van het 1e- en het 2e kwartaal. Volgens het ministerie hebben leerlingen voldoende resultaten behaald die aangeven of er wel voldoende perspectief is om door te stromen naar het volgende leerjaar.

De directrice van  Onderwijs, Natasia Bennanon, stelt, dat ze alle algemene gevallen zullen bekijken. 

'Wij zullen ook de individuele gevallen behandelen, omdat we weten dat veel leerlingen op afstand heel hard hebben gewerkt, maar de gewenste resultaten niet hebben kunnen behalen. Gezien het kind centraal staat, bekijken we ook de mogelijkheden hoe te handelen in zulke gevallen. Covid-19 is niemands schuld, dus niemand moet eronder lijden. Ook voor de leerlingen die slecht tot matig hebben gewerkt, want je hebt leerlingen in soorten, moet er een mogelijkheid zijn. We willen een ieder tegemoet komen.'

Volgens Bennanon zal het ministerie het volgende doen:

1) Leerlingen van leerjaar 1 en 2 (kleuter A en B) stromen, zoals gewoonlijk door naar respectievelijk leerjaar 2 en 3.

2) De leerlingen van leerjaar 3 tot en met 7 worden beoordeeld op basis van de rapportcijfers van het 1e en het 2e kwartaal:

3) Indien de leerling voldoet aan de bevorderingsnormen, is hij/zij bevorderd naar een hoger leerjaar.

4) Indien hij/zij niet voldoet aan de bevorderingsnormen, en één punt tekort komt, dient in samenspraak met de inspectie de optie te worden bekeken om desbetreffende leerling voorwaardelijk te laten overgaan/ alsnog naar het volgend leerjaar te laten overgaan.

5) Zijn de resultaten van de leerling nog niet voldoende of voldoet de leerling niet aan punt 2a en/of 2b, is deze leerling blijven zitten.

6) De school zal met in acht neming van punt 2 moeten komen tot de eindbeslissing en het rapport voor het schooljaar 2019 – 2020 afsluiten.

Ook VHP-parlementariër en lid van de Onderwijscommissie in De Nationale Assemblee, Riad Nurmohamed, hoopt dat het ministerie elke leerling tegemoet komt, gezien het buiten de schuld van de leerling is.

'Covid is niet de schuld van de overheid of van MinOWC. Het probleem is dat elke leerling een eerlijke kans verdient, echter zijn niet alle leerlingen even slim. Dus het ministerie moet echt elk individueel geval bekijken. Ik stel voor, dat ze de leerlingen laten doorstromen en dan wel, als de situatie weer normaal is, de schooldeuren op 1 september opengooien in plaats van 1 oktober. Dan trekken we maand de september uit voor herhaling van de stoffen, want de meeste leerlingen zullen dat nodig hebben, en starten we precies 1 oktober 2020 officieel met het nieuw schooljaar', 

zegt Nurmohamed.

Bouterse beëdigt vier personen als leden Rekenkamer en Centraal Hoofdstembureau

'Met beëdiging invulling gegeven aan vereiste samenstelling Rekenkamer en  CHS'

(Bron foto: NII)

President Desi Bouterse heeft vrijdag 19 juni 2020 in het presidentieel paleis vier personen beëdigd tot leden van de Rekenkamer en het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het gaat om een lid, twee plaatsvervangend leden voor de Rekenkamer en een lid voor het CHS. 

'Met de benoeming en beëdiging van deze leden wordt verder invulling gegeven aan de vereiste samenstelling van de Rekenkamer en het CHS', aldus het staatshoofd tijdens zijn toespraak, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut, NII.

'Zowel de Rekenkamer als het Centraal Hoofd Stembureau zijn onafhankelijke organen met een belangrijke maatschappelijk taak in de samenleving. In de uitoefening van deze taak, zult u ongetwijfeld uitdagingen tegenkomen. Deze uitdagingen zullen u ook in staat stellen om vernieuwend te zijn en de noodzakelijke hervormingen van de Staat en het openbaar bestuur voor te stellen.'

'Ik ben ervan overtuigd dat u allen reeds voorbereid bent op de immense taak en verantwoordelijkheden welke de beëdiging tot lid of plaatsvervangend lid van de Rekenkamer en het CHS met zich meebrengt. Namens de regering doe ik een beroep op u om het werk tot voldoening van de gemeenschap te verrichten door u constructief op te stellen in het belang van Suriname.'

Bouva, NDP, legt schuld fors zetelverlies partij bij financieel-economische situatie

'De samenleving heeft nog steeds vertrouwen in de partij'...🤣🤔


'De samenleving gaf vanaf het begin een duidelijk signaal met betrekking tot de financieel-economische situatie, waarbij de koers en de prijzen in de winkels, een belangrijk aspect speelden', geeft NDP-parlementariër Melvin Bouva als voornaamste reden voor het zetelverlies van de partij bij de afgelopen verkiezingen, aldus De West vrijdagavond 19 juni 2020. 

De NDP heeft ongeveer 40 procent minder stemmen gehaald dan vijf jaar geleden. Bouva zegt verder, dat de partij niet grandioos is afgewezen, zoals de oppositionele partijen beweren, daar de NDP de grootste tweede partij is. 'In het buitenland zitten meestal de partijen met de meeste zetels aan tafel, maar de Surinaamse politiek is nog niet zover, dus zullen wij het werk voortzetten vanuit de oppositionele banken', aldus de NDP-parlementariër.

Hij zegt ook, dat de partij in alle kiesdistricten zetels heeft binnengehaald. 'Dat verschilt met de grote winnaars. Het is alleen het bewijs, dat alle districten in het parlement zijn vertegenwoordigd en dat de samenleving nog steeds vertrouwen heeft in de partij', zegt Bouva.

Volgens hem hebben ook politieke factoren ervoor gezorgd, dat de NDP minder zetels in de wacht heeft kunnen slepen. 'Dan gaat het niet alleen om partijen in de oppositie, maar ook om partijen die door hen worden aangespoord. Maar, dit is heel normaal, gezien al deze dingen een verkiezingscampagne maken, waarbij er aan het eind een winnaar is', aldus Bouva.

Volgens hem is er intern ook veel mis gegaan, als gekeken moet worden naar de kwestie Nickerie, die uitvoerig in de media is verschenen. 'Het gaat in dezen niet zozeer om Doekhie niet als kandidaat, maar dat wanneer je als partij je klaar maakt voor de verkiezingen, alle neuzen in dezelfde richting wijzen', zegt de parlementariër.

Bouva geeft aan, dat de grootste uitdaging ook is geweest de constante communicatie met de leden en het achterban. 'Als je zaken hebt beloofd, dan dien je die ook te doen, maar als het door andere uitdagingen, zoals het financieel aspect niet lukt, dan dien je dat ook aan te geven.'

Hij geeft verder aan dat ook de kwestie met betrekking tot de kasreserves, is blijven hangen bij velen. 'Alhoewel wij in het parlement vaak hebben proberen uit te leggen waar het om gaat, merken we dat deze informatie niet op de juiste plekken is aangekomen en mensen het nog steeds niet begrijpen.'

Hij geeft aan, dat in de komende vijf jaar getracht zal worden vanuit de oppositiebanken het tegendeel te bewijzen.

Aantal Covid-19 positief geteste arbeiders Rosebel opgelopen naar 14...

Personeel is ongerust en bezorgd na onjuiste berichten over overleden collega


Medewerkers van IAmGold/Rosebel Gold Mines zijn vrijdagmiddag 19 juni 2020 rond twaalf uur naar de directie gestapt, nadat zij hadden vernomen, dat een collega was overleden. Zij kregen het vermoeden, dat de collega was overleden als gevolg van het coronavirus en wilden duidelijkheid daaromtrent. Daarnaast eisten zij ook duidelijkheid over hoe de directie verder zal handelen, daar de mijn al een week stil ligt en steeds meer medewerkers positief getest worden op Covid-19, aldus Waterkant.net

Otmas Biswane, woordvoerder van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie, zegt dat hij begrepen heeft, dat zijn collega niet is overleden als gevolg van het coronavirus. Volgens Biswane was zijn collega twee keren getest op Covid-19 en beide keren was het resultaat negatief.

'De medewerkers heb ik daarmee enigszins kunnen geruststellen, maar zij willen ook weten hoe verder met het werk dat nu precies een week stil ligt.'

De woordvoerder laat weten dat het aantal positief geteste medewerkers inmiddels officieel is opgelopen naar 14.

Nationaal Informatie Instituut gaat tekeer tegen De West...

'Berichtgeving De West riekt naar stemming- makerij'

'De West heeft er niet voor geschroomd het NII te bekladden'


Het Nationaal Informatie Instituut (NII), de nogal onprofessionele spreekbuis van de regering, gaat vrijdag 19 juni 2020 flink tekeer tegen avondkrant De West. Het NII zou echter ook eens wat aan zelfreflectie moeten doen en eigen fouten tegen het licht houden, nu dat nog kan. Daarenboven zou het vermeend instituut zich moeten gedragen als officieel woordvoerders orgaan van de regering en zijn eigen taalgebruik moeten matigen en niet als een kleine jongen van zich af slaan... 

Het is te hopen, dat de nieuwe regering overgaat tot het instellen van een professionele woordvoering met een deskundig voorlichtingsapparaat, met mensen die weten hoe ze foutloos persberichten moeten schrijven.

Hieronder deels de letterlijke tekst van het NII-artikel: 

'In het avondblad De West is een artikel verschenen waar de naam van het Nationaal Informatie Instituut (NII) te grabbel wordt gegooid. Het NII betreurt de berichtgeving in het avondblad De West, welke riekt naar stemmingmakerij, ten zeerste. De West beweert in haar artikel dat bij het NII dure apparatuur, welke met staatsmiddelen zijn aangeschaft, worden weggedragen. Deze informatie berust niet op waarheid.'

http://dagbladdewest.com/2020/06/19/minowc-wil-doorstromen-leerlingen/
'De West heeft deze ongefundeerde en valse informatie gepubliceerd zonder enige moeite te doen om te verifiëren in hoeverre deze op waarheid berust. De gehanteerde stijl van De West druist in tegen de normen en waarden van de behoorlijke en gangbare journalistiek. Het blad beweert haar informatie te hebben verkregen vanuit een betrouwbare bron. Echter blijkt uit de berichtgeving van De West dat zij de ethische normen van de journalistiek niet heeft toegepast. In dit geval blijkt duidelijk dat het medium de algemene regel van hoor en wederhoor heeft vertrapt en er niet voor heeft geschroomd het NII te bekladden.'

Het NII is in maart 2017 bij presidentieel besluit opgericht om naast en tezamen met de particuliere media de gemeenschap van informatie te voorzien.

'Wij hebben het werk te allen tijde naar eer en geweten verricht. Er zal nimmer eraan worden meegewerkt dat bezittingen van de staat of het NII worden ontvreemd. Wij zijn niet van plan afwijkend gedrag te vertonen en hebben ook niet de intentie om wat wij met man en macht hebben opgebouwd af te breken. Wij staan achter de intentie van de president om op een verantwoorde manier over te dragen aan de nieuwe beleidsmakers. Wij spreken de hoop uit dat de nieuwe beleidsmakers de noodzaak inzien om via de verschillende producties van het instituut de samenleving te blijven informeren.'

'(...) De directie van het NII bekijkt alle mogelijkheden om de onjuiste informatie, welke gepubliceerd is in en door De West aangezuiverd te krijgen.'