zaterdag 19 januari 2019

Steve Meye, voorganger bij Gods Bazuin Ministries International, hervat werkzaamheden als geestelijke leider

Meye in Nederland nog steeds verdachte van seksueel misbruik


Steve Meye, voorganger bij Gods Bazuin Ministries International, heeft per 1 januari de werkzaamheden als geestelijke leider in de gemeente hervat. Zo meldt het Apostolisch Team van de gemeente in een communiqué, aldus de Ware Tijd zaterdag 19 januari 2019.

'Het is ons een genoegen u allen door te geven dat onze eerwaarde bisschop dr. Steve Meye vanaf 1 januari van dit jaar wederom actief in de bediening staat in de plaatselijke gemeente, nadat hij zichzelf voor een periode had teruggetrokken', aldus het persbericht.

Meye legde begin september vorig jaar vrijwillig zijn functies neer nadat hij genoemd was in een seksschandaal. Hij had ook zijn functie als voorzitter van de Vereniging van Evangelische en Pinkstergemeenten in Suriname neergelegd. De voorganger werd door een jonge vrouw die in België woont beschuldigd van seksueel misbruik. Het misbruik zou zich op 28 april 2017 in een hotel in Amsterdam hebben voorgedaan. Meye heeft ontkend zich aan de vrouw te hebben vergrepen.

De vrouw deed aangifte gedaan bij de politie in Nederland.

Als gevolg van het schandaal had de regering ook besloten dat Meye, die was benoemd tot Surinames ambassadeur in Israël, voorlopig geen geloofsbrieven meer ging aanbieden. Hij stond reeds op vertrek om zijn opwachting in Israël te maken.

Het onderzoek naar de vermeende verkrachting in Nederland loopt nog, aldus de Ware Tijd.
Meye zou gelden als één van de meest invloedrijke predikanten van de afgelopen 20 jaar in Suriname. Hij heeft zijn gemeente de afgelopen decennia uitgebouwd tot één van de grootste christelijke geloofsgenootschappen in Suriname, met afdelingen in het Caribisch gebied, Nederland en België. Gods Bazuin Ministeries International heeft zestig gemeenten in Suriname en vijftien in het buitenland.

Advocaat van oud-premier Schotte, Curaçao: 'De uitoefening van zijn passief kiesrecht wordt aangetast'

Schotte vecht vervallen Staten-lidmaatschap aan


'Het recht te worden verkozen en vervolgens als volksvertegenwoordiger het land te dienen, is een heilig grondrecht. En dat recht mag door niemand worden weggenomen.' Zo voerde de verdediging van oud-premier Gerrit Schotte kort gezegd gisteren aan in de rechtszaak waarin het vervallen van het lidmaatschap van Schotte in de Staten werd behandeld, aldus vandaag, zaterdag 19 januari 2019, het Antilliaans Dagblad

Na het arrest van de Hoge Raad van 27 november, waarmee het vonnis in de zaak Babel tegen Schotte werd bevestigd en als zodanig onherroepelijk werd, is het lidmaatschap van Schotte in de Staten komen te vervallen. Schotte trad in beroep tegen dit besluit en stelde gisteren bereid te zijn tot het Europese Hof in Straatsburg te gaan om het besluit om zijn lidmaatschap in te trekken, aan te vechten.

'In de eerste plaats wordt hiermee de uitoefening van zijn passief kiesrecht aangetast. Dit recht wordt zowel verdragsrechtelijk als constitutioneel gewaarborgd. Zoals bekend, is Schotte in 2017 voor vier jaar gekozen tot Statenlid. Die vier jaren zijn duidelijk nog lang niet voorbij', zo voerde het verdedigingsteam, bestaande uit Lizaima da Costa Gomez en Rutsel Martha, aan.

Wat, behalve het ‘heilig recht’ te worden verkozen en als Statenlid het land dienen, een rol speelt, is het salaris van Schotte dat met het vervallen van zijn Statenlidmaatschap niet langer wordt uitgekeerd.

Opstarten twee belangrijke onderdelen Isla-raffinaderij, Curaçao, laat op zich wachten

'We hebben wat opstartproblemen gehad'


Op 8 januari liet Refineria Isla weten dat er twee belangrijke onderdelen van de raffinaderij weer in bedrijf zouden worden gesteld. 'Maar, we hebben wat opstartproblemen gehad', zegt Marcelino de Lannoy vandaag, zaterdag 19 januari 2019, in het Antilliaans Dagblad. 'Dan heb ik het met name over de CRU, want daarvoor kan ik spreken, maar ook de raffinaderij heeft wat problemen, maar naar ik begrijp zijn die inmiddels zo goed als opgelost.'

Het was vooraf bekend dat de opstart enkele dagen zou duren, aangezien de plants lang inactief waren geweest, maar inmiddels zijn we tien dagen verder en is er nog geen ‘zwarte rook’.

De Lannoy: 'Met de CRU hadden we wat opstartproblemen, maar inmiddels hebben we voldoende stoom en water, dus we kunnen leveren aan de raffinaderij. Zij hadden op hun beurt ook wat problemen, dus vandaar dat het allemaal wat langer duurt. We hopen nu dat het volgende week lukt. Het opwarmen van de units is in volle gang. Maandag beginnen de voedingspompen te draaien en dan start de ‘thermal cracker 1’ op. Dat is wat ik weet in elk geval.'

Die thermal cracker 1 levert met name stookolie. 'En die hebben wij ook hard nodig voor de CRU', aldus De Lannoy. Behalve de thermal cracker 1 zou ook de ‘crude distiller CD-2A’ worden opgestart. 'Maar, daarvoor moet je echt Earl Balborda hebben. Hij kan daar als woordvoerder van de raffinaderij meer over vertellen.'

'Volk van Suriname wees behoedzaam en waak voor populistische projecten regering in nieuw jasje'

Brunswijk (ABOP): 'Verspillend beleid regering, vriendjespolitiek en nepotisme'

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)
'We zijn ook zeer bevreesd voor de vele drugsvangsten, mogelijk ter financiering van de verkiezing'


'De algemene situatie in het land is triest en treurig. De koopkracht van de burgers en de werkgelegenheid zijn achteruitgegaan door het verspillend beleid van de regering en door haar vriendjespolitiek en nepotisme. Voor velen is er geen werkgelegenheid, terwijl hun dagelijkse lasten, de dagelijkse kosten voor levensonderhoud, toenemen', zei ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 19 januari 2019.

'Mevrouw de voorzitter, zoals de monetair deskundige de heer Anthony Caram talloze malen heeft uitééngezet is in de periode 2013-2017 een overmatig beroep gedaan op financiering met monetaire middelen. Dit ging gepaard met vriendjespolitiek voorzitter, een kleine groep, ik zou zeggen een clan van de zijde van de NDP, heeft geprofiteerd. Het beleid werd verkocht met allerlei populistische en verspillende projecten voor de achterban als dekmantel, waardoor de NDP de verkiezingen van 2015 heeft weten te winnen.'

'Wellicht is dit foefje afgekeken van de politieke vrienden van de NDP in Venezuela. Pas na 2015 gingen de ogen van velen open, toen het verkiezingsfeest voorbij was, de magen van velen leeg waren en de rekeningen betaald moesten worden. Zoals de ogen nu opengaan in Venezuela, waar de bevolking na decennia van verspillende populistische politiek nu straatarm is, moeilijk aan basisgoederen of medische zorg kan komen en velen op de vlucht zijn geslagen door ons continent. Het Inter Monetair Fonds schat dat de hyperinflatie in Venezuela in 2019 de 10 miljoen procent zal bereiken', aldus Brunswijk.

Kijk en luister vanaf 1:52:30


De politicus vroeg het volk van Suriname behoedzaam te zijn en te waken voor populistische projecten van de regering in een nieuw jasje. 'Er zal alles aan gedaan worden om de verkiezingen van 2020 te winnen, zelfs verkiezingswetgeving zal worden aangepast. 'We zijn ook zeer bevreesd voor de vele drugsvangsten mogelijk ter financiering van de verkiezing. Volk van Suriname, wees op uw hoede. Wij zijn als oppositie bereid om altijd mee te denken mits de regering met redelijke en realistische plannen komt. Dan heb ik het over groeibevorderende maatregelen, terwijl tegelijkertijd de benodigde structurele hervormingen plaatsvinden. En voorzitter, voor die benadering zal de regering een beroep moeten doen op onze beste mensen, los van de vraag of die nu bij de oppositie zitten of bij de coalitie.'

'Voorzitter, want zo gaat het niet langer. De schulden blijven maar stijgen en deze worden een ondraaglijke last voor onze kinderen en kleinkinderen. De werkloosheid neemt maar toe, terwijl de lasten stijgen. Als actueel voorbeeld geldt de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting. Dit, terwijl voor velen in ons land het water tot aan de lippen komt. De ABOP pleit voor duurzame ontwikkeling. Niet een populistisch voedselpakkettenbeleid om stemmen te winnen bij de verkiezingen, maar een duidelijk beleid op het gebied van armoedebestrijding en een crisisbeheersingsprogramma', voerde Brunswijk aan.

Politie roept hulp samenleving in bij jacht op vuurwapengevaarlijke moordenaar 'Bobbie

Geofrey Awana schoot zaterdagmorgen 12 januari zijn 51-jarige schoonmoeder dood


Het Korps Politie Suriname heeft vrijdag 18 januari 2019 onderstaand opsporingsbericht verspreidt voor de aanhouding van de vuurwapengevaarlijke verdachte Geofrey Awana alias ‘Bobbie’. De man heeft zijn schoonmoeder op 12 januari in Suriname doodgeschoten en is daarna gevlucht. 

Geofrey Awana alias ‘Bobbie’ leefde samen met een dochter van het slachtoffer en andere schoonfamilie op hetzelfde adres. De verdachte kwam zaterdagmorgen 12 januari gewapend met een jachtgeweer op het woonadres van zijn vrouw en schoonfamilie, schoot op het huis en vervolgens gericht op zijn 51-jarige schoonmoeder, Yvonne Ronowidjojo.

Awana vluchtte daarna het bos in en wordt sindsdien gezocht door de politie.

De politie heeft zijn foto vrij gegeven en roept de samenleving op uit te kijken naar deze man, die ervan wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan moord c.q. doodslag. Daarbij geeft de politie aan dat de man vuurwapengevaarlijk is.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Regio Recherche Midden van het Korps Politie Suriname op het telefoonnummer 582200, de Command Center voorheen de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

https://www.politie.sr/o-p-s-p-o-r-i-n-g-awana-geofrey-alias-bobbie/

Misiekaba (NDP) droomt hardop in Assemblee over een regering Bouterse-III

De 'Dubai'-politicus ziet nieuwe grote huisvestingsprojecten gloren aan horizon

'Ik hoop dat de president de start van de nieuwe projecten in heroverweging neemt ten gunste van woningbouw'


Nieuwe grote huisvestingsprojecten kunnen wat fractieleider André Misiekaba van de Nationale Democratische Partij (NDP) betreft in augustus 2020 door 'regering-Bouterse-III' uitgevoerd worden. In de tussentijd kunnen duizenden Surinamers volgens hem geholpen worden uit de 'pinari van huisvesting'. 'Geloof me voorzitter, de nood op dit punt is hoog', voerde de politicus aan tijdens de algemene politieke beschouwingen van donderdag, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 19 januari 2019.

Hij kijkt uit naar het antwoord van president Desi Bouterse, dinsdag. Misikaba wil weten wat er precies zal gebeuren op het terrein van huisvesting.

'De ontwrichting die plaatsvindt in gezinnen en families en de sociale excessen door overvolle huizen, waarin soms drie tot vier generaties wonen, nemen alleen maar toe. In veel huizen is ruzie, twist, ergernis, ontevredenheid, seksueel en andersoortig molest, fysieke en geestelijke mishandeling, aan de orde van de dag. Mensen gaan met stress door het leven met alle gevolgen van dien. Ik sluit niet uit dat het verhoogde agressief gedrag en de onverdraagzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen, mede de huiselijke situaties als oorzaak heeft', sprak Misiekaba.

De politicus vroeg opnieuw dat huisvesting met 'full force' wordt aangepakt, want het gewenste tempo zit er volgens hem 'helaas nog niet in'.

De president heeft in zijn Nieuwjaarsrede enkele grote miljoenenprojecten aangekondigd. Deze zullen in dit jaar van start gaan. 'Het belang van die projecten begrijpen we, maar huisvesting blijft voor mij een grotere prioriteit. Hoeveel huizen zouden niet gebouwd kunnen worden als we de gelden van de nieuwe grote projecten, in huisvestingsprogramma’s zouden stoppen? Ik hoop dat de president de start van de nieuwe projecten in heroverweging neemt.'

Herstelwerkzaamheden aanmeersteiger Albina-Saint Laurent afgerond

(Bron foto: NII)
Tonnagebeperking per direct opgeheven


Het Nationaal Informatie Instituut, NII, meldt vrijdag 18 januari 2019, dat de herstelwerkzaamheden aan de aanmeersteiger Albina-Saint Laurent in het district Marowijne zijn afgerond. Medewerkers van de afdeling Infrastructuur van NV Havenbeheer Suriname hebben de verlichting aangepakt en ook fenders geplaatst bestaande uit tractorbanden, om te voorkomen dat de veerboot tegen de ponton aanvaart bij het aan- en afmeren. 

Daarnaast is ook de helling op de ponton gecorrigeerd om het hoogteverschil weg te werken. Het hoogteverschil ontstaat wanneer er zwaargewicht over de ponton naar de boot wordt getransporteerd, vice versa.

De werkzaamheden zouden volgens planning op zondag 13 januari worden afgerond, maar deze ondervonden enige stagnatie. De aard van de werkzaamheden liet niet toe, dat de technici in de regen doorwerkten.

Een ander punt was, dat vanwege het feit dat het veer niet uit de vaart is gehaald, het team genoodzaakt was om de werkzaamheden te staken, op het moment dat het veer de oversteek deed. Om de veiligheid van de technici alsook het publiek te garanderen werd de steiger elke keer volledig ontruimd. Na het vertrek van de veerboot kon het materiaal weer worden opgesteld om wederom een aanvang te maken met de werkzaamheden. Vanwege eerdergenoemde zaken werkte het team dagelijks door tot in de late avond om het werk zo vlot mogelijk af te ronden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenspraak met de Fransen. Gedurende het werkbezoek is diverse malen overleg gepleegd. Daarnaast is door de Fransen gebruik gemaakt van de gelegenheid om de werkzaamheden te bezichtigen en afstemming te plegen. Verder hebben enkele van de technici ook de oversteek gedaan om de situatie aan de Franse zijde te bezichtigen.

De werkzaamheden zijn woensdag afgerond en hiermee is ook per direct de tonnagebeperking opgeheven.

Suriname vindt buitenlandse hulp bij onderzoek mega cocaïnevangst nog niet nodig

'Vrijwel zeker dat de partij cocaïne uit Colombia komt'

Uitspraken hoofd afdeling ‘Bestrijding zware criminaliteit’ van Korps Politie Suriname weinig verrassendDe justitiële autoriteiten hebben nog geen hulp van het buitenland ingeroepen bij het onderzoek naar de vorige week in beslag genomen partij cocaïne van ruim 2.200 kilo. Hulpverzoek is evenwel niet uitgesloten, zegt hoofdinspecteur August van Gobbel, hoofd van de afdeling ‘Bestrijding zware criminaliteit’ van het Korps Politie Suriname, vrijdag 18 januari 2019 in de Ware Tijd en op Starnieuws.

Het speciaal team dat zich bezighoudt met het onderzoek is nog bezig met het verzamelen van informatie. Van Gobbel stelt, dat het vrijwel zeker is dat gelet op het logo op de pakjes cocaïne, de partij uit Colombia komt.

Indien het onderzoeksbelang dat vereist, zal hulp van Colombia worden ingeroepen, maar mogelijk ook van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA, om de grotere drugsorganisatie achter de onderschepte zending in kaart te brengen en eventueel te ontmantelen.

'Wanneer we deze grote hoeveelheden cocaïne zien, is het duidelijk dat het gaat om grote, goed georganiseerde internationale organisaties', stelt Van Gobbel overbodig. Hij merkt ook op, hoe verrassend....., dat drugs Suriname via de lucht, water en over land binnenkomen. Vanwege de hoge organisatiegraad van criminele bendes is het niet makkelijk om de kopstukken te pakken, omdat er veel tussenschakels en -personen zijn, aldus de inspecteur.

Officier van Justitie Roy Elgin wil om 'strategische redenen' inhoudelijk niets zeggen over het onderzoek. 'Het is zeker niet verantwoord. We zijn bezig met opsporingsonderzoek en we onderzoeken feiten en omstandigheden. Het heeft geen zin om te zeggen wat we gaan doen, omdat dit niet in het belang is van het strafrechtelijk onderzoek.' 

Inspecteur 1e klasse Siegfried Starke, hoofd Drugsbestrijding, leidt het opsporingsonderzoek. 'U moet weten dat deze meneer Nitender Oemrawsingh , uit informatie die ik heb verkregen, al eerder in verzekering was gesteld voor hetzelfde strafbare feit in Suriname. Hij heeft zijn straf uitgezeten en is daarna in vrijheid gesteld.' De straf had betrekking op de Wet Verdovende Middelen.

Starke, net een maand op de afdeling Drugsbestrijding van het Korps Politie Suriname, zegt dat hij niet eerder van Nitender Oemrawsingh had gehoord, totdat de mega-vangst werd gedaan en zijn naam uit het onderzoek naar voren kwam. 'Je gaat ook zelf een beetje onderzoeken en zoals ik begrepen heb, is dat hij eerder in verzekering was gesteld op verdenking van hetzelfde strafbare feit', herhaalt Starke. Het strafbare feit heeft zich een tijd geleden voorgedaan, zegt hij.

Oeverbescherming te Weg naar Zee, Nieuw-Nickerie en Paradise kost honderd miljoen Amerikaanse dollar

8 Kilometer bij Weg naar Zee, 400 meter te Nieuw-Nickerie en te Paradise één kilometer


De oeverbeschermingswerken te Weg naar Zee, Nieuw-Nickerie en Paradise zullen honderd miljoen Amerikaanse dollar kosten. Bij Weg naar Zee gaat het om acht kilometer tussen het crematieoord en de Brantimakasluis, in Nieuw-Nickerie om vierhonderd meter bij de markt en te Paradise om één kilometer.

'Er is een voorlopig ontwerp voor oeverbescherming Weg naar Zee, waarbij is gekozen voor een combinatie van damwanden en dijklichamen, maar de deskundigen zijn nog bezig', zegt minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie vrijdag 18 januari 2019 in de Ware Tijd.

De bewindsman heeft donderdag met de algemeen directeur van Dalian, Wu Qiong, de commerciële contracten getekend voor het oeverbeschermings- en Dalian 5-project. Beide worden gefinancierd door de Industrial and Commercial Bank of China, de grootste bankinstelling van dat land. Eind 2019 kan worden begonnen met de uitvoering.

Te Weg naar Zee wordt rekening gehouden met de mangrovebeplanting. Omdat de tijd dringt - 'We moeten de landbouwgebieden beschermen.' - zal het werk versneld moeten worden uitgevoerd, vindt Pengel.

Bij de markt van Nieuw-Nickerie komen waarschijnlijk damwanden. Hij zegt dat door ondermijning het gevaar bestaat dat de markt in de rivier valt.

Bij Paradise zal mogelijk een dijk worden gebouwd. 'De conceptie van de erosie is alom bekend: kapitaalvernietiging aan infrastructuur, verlies van have en goed van burgers, verzilting van landbouwgrond en verslechtering van de kwaliteit van het leven', aldus Pengel.

‘Stel je voor dat blom is vernietigd!’

Somohardjo (PL) had graag gezien dat delegatie Assemblee was uitgenodigd voor drugsverbranding


Paul Somohardjo, fractieleider en voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), hecht er weinig geloof aan, dat de politie inderdaad meer dan 2.000 kilo aan cocaïne donderdag heeft verbrand te Kraka. Hij had graag gezien, dat ook een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) was uitgenodigd om deze activiteit persoonlijk bij te wonen. 

'Stel je voor dat blom is vernietigd. Weten wij hoeveel kilo verbrand is? Mi wang sabi dati deng mang no e bron blon!', zei de politicus donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen, aldus het Dagblad Suriname vrijdag 18 januari 2019,

Somohardjo benadrukte enorm bezorgd te zijn door de mededeling van waarnemend korpschef Roberto Prade in de media, waarin de politiebaas melding maakte van pseudo-politieagenten. Deze nepagenten zouden de maandag doodgeschoten rijstexporteur Nitinder Oemrawsingh op 8 januari hebben verhoord. Vandaar dat hij weinig vertrouwen heeft in de drugsverbranding.

De PL-leider voerde aan, dat zo'n geval zich ooit wel voorgedaan heeft in het district Commewijne. 'Toen men gepakt werd, zei men no, mi no tyari drugs, mi tyari blong. Laten wij een afspraak maken met het ministerie van Justitie dat bij elke verbranding, elke vernietiging van drugs, een delegatie van het parlement aanwezig is. Desnoods de vaste commissie van Justitie en Politie', aldus Somohardjo.

Nieuwe BEP-fractievoorzitter Rudolf Zeeman houdt positief betoog tijdens algemene politieke beschouwingen

'Alle pogingen van opponenten om regering te destabiliseren hebben bot gevangen bij het volk'

'Dat we nog steeds in een onzekere tijd verkeren, is een eerlijke constatering'


'Staat u ons toe dat het Surinaamse volk hulde, lof, eer en respect verdient voor het feit dat het ondanks de macro-economische onevenwichtigheden in combinatie met zware economische klappen van de afgelopen jaren, stand heeft gehouden.' Zo begon de nieuwe BEP-fractievoorzitter Rudolf Zeeman donderdag zijn speech tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws vrijdag 18 januari 2019. 

Hij is fractievoorzitter nu Celsius Waterberg uit de BEP is gestapt. De BEP heeft nu formeel één zetel in het college.

'In de ons achterliggende perioden zijn wij als samenleving geconfronteerd met de naakte waarheid. Onder meer hebben wij een aantal rake financiële en economische klappen gekend. Deze klappen, in termen van achteruitgang op het gebied van de levensstandaard heeft de samenleving geïncasseerd en tegelijkertijd overleefd, zonder sociale explosies en erupties. Protesten zijn relatief schaars gebleven. Wij tekenen aan dat alle pogingen van opponenten, tegenstanders en andersdenkenden om de regering te destabiliseren en of ten val te brengen letterlijk en figuurlijk bot hebben gevangen bij het volk', beweerde Zeeman.

Volgens macro-economische indicatoren afkomstig van gezaghebbende internationale ratingsbureaus en financiële instellingen begint de ontwikkeling weer op gang te komen, aldus Zeeman.

'De inflatie is beteugeld, de monetaire reserve toegenomen, de wisselkoers gestabiliseerd en neemt de werkloosheid af. Wij beseffen en onderkennen dat de samenleving, in het bijzonder de middenklasse en de mofinawan, deze positieve ontwikkelingen nog moeten beleven en dus ook in hun zak moeten voelen. Maar, dat we nog steeds in een onzekere tijd verkeren, is een eerlijke constatering. We kunnen ons geen donkere economische wolk meer permitteren. Onze economie kenmerkt zich nog steeds door haar kwetsbaarheid, eenzijdigheid en onvoldoende veerkracht. De zorgen over het vermogen om de schulden terug te betalen bestaan nog steeds. Er is sprake van een ongunstige schuldbalans, ook bij veel gezinnen.'

Zeeman benadrukt dat alles mogelijk is met de juiste mindset, met de juiste grondhouding. 'Eerlijkheid, waarheid en wijsheid gebiedt ons te stellen dat wij niet alleen redelijk goed moeten zijn in het bereiken van economische groei. Wij mogen ook niet falen in het duurzaam en eerlijk verdelen van de welvaart.'

Twee verdachten woninginbraak Noordpoolweg op de vlucht door agenten neergeschoten

Verdachten door agenten gestoord tijdens de woninginbraak


De politie van regio Midden kreeg donderdagmiddag via het Command Center de melding van een woninginbraak aan de Noordpoolweg. Buren zagen twee mannen uit een blauwe auto stappen en richting een woning in de straat lopen. Zij schakelden de politie toen in. Een getuige herkende een van de mannen als buurtbewoner M.F. Bij het zien van de politie vluchtten F. en zijn kompaan een bosschage in aan de achterzijde van de woning. F. en zijn kompaan werden door de politie gestoord tijdens de woninginbraak, zo bericht het Korps Politie Suriname vrijdag 18 januari 2019.

Kort nadat de twee verdachten weg gerend waren kwam de politie erachter, dat de kompaan van F. de bij de politie bekende inbreker L.V. alias 'Kobi' is. Leden van het Regio Bijstand Team signaleerden V. aan de Noordpoolweg. Nadat hij geen gehoor gaf aan sommaties om te stoppen met vluchten en ook waarschuwingsschoten negeerde, werd gericht op hem geschoten. Hij werd daarbij in een been geraakt.

V. verklaarde door F. te zijn benaderd om de woninginbraak te plegen.

Na medisch te zijn behandeld werd V. in verzekering gesteld.

Dezelfde middag is de verdachte F. ook door de politie neergeschoten toen hij probeerde uit handen van de agenten  te blijven. Per ambulance werd hij overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij onder politiebewaking ter verpleging is opgenomen. F. is hangende het onderzoek ook in verzekering gesteld.

In de blauwe auto zijn vermoedelijke inbrekerswerktuigen, handschoenen en een scherp voorwerp aangetroffen.

Politie bevestigt aanhouding vijf nieuwe verdachten in mega cocaïne-zaak

Verdachten zijn werkzaam bij ministeries van H&I en LVV


Het Korps Politie Suriname bevestigt vrijdag 18 januari 2019 hetgeen de Ware Tijd donderdag had bericht. De politie heeft donderdag nog vijf verdachten aangehouden in de zaak waarin iets meer dan 2.200 kilo cocaïne is onderschept op de Jules Sedney Haven. 

De nieuwe verdachten zijn Het betreft in deze de 30-jarige F.J., de 28-jarige F.J. W.K. (54), de 59-jarige S.K. en N.R. (27). Deze verdachten zijn operators, bedrijfsleider en ambtenaren werkzaam op de ministeries van Handel en Industrie en Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn deze verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de Narcotica Brigade.

PALU concentreert zich tijdens algemene politieke beschouwingen in Assemblee op werkgelegenheid

'We hebben samenhangend beleid gemist gericht op werkenden en werkzoekenden'


Het PALU-Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte had donderdag in de Assemblee slechts één centraal aandachtspunt tijdens de algemene politieke beschouwingen en dat was  werkgelegenheid. 'Het wel of niet hebben van een baan is normaal gesproken al verschrikkelijk belangrijk. Onder de huidige omstandigheden in Suriname is het van nog groter belang. Een baan, een werk, is niet gewoon een bron van inkomsten, deze bepaalt hoe iemand in het leven staat. Het hebben van een baan moet iemand de garantie bieden dat hij of zij in het eigen onderhoud kan voorzien.' Dat schrijft Starnieuws vrijdag 18 januari 2019, daarbij overigens consequent de naam van het PALU-parlementslid verkeerd schrijvend....., 'Gonzalves'.

Gonsalves zei, dat het hebben van een job de verhoudingen binnen een gezin bepaalt wanneer de kostwinner of kostwinners wel of niet het gezin kunnen onderhouden. Hij legde de nadruk erop. dat een baan, een inkomen, een minimale bestaansgarantie is. De regering wijst in dit verband op vernieuwing van de arbeidswetgeving die in 2019 tegemoet gezien mag worden. 'Beleid begint en eindigt niet bij het maken van een wet. In de afgelopen periode hebben we met name dat samenhangend beleid gemist gericht op werkenden en werkzoekenden. De PALU hecht ook grote waarde aan de positie van de werkenden en hun gezinnen', aldus Gonsalves.

Hij riep de mensen op die in deze tijd het geluk hebben dat zij een betaalde baan hebben, om hun werk naar hun beste vermogen te doen. Een nieuwe arbeidswetgeving zal volgens Gonsalves de mensen zeker ondersteunen.

'Ik wil mij beperken tot het vraagstuk van meer werkgelegenheid voor mensen die op dit moment geen werk hebben, de werkzoekenden, waarvan een groot deel jongeren zijn. Veel van de mensen die nu geen werk hebben, beschikken wel over alle kwalificaties. Zo zijn momenteel een groot aantal universitair, HBO en MBO afgestudeerde jongeren in Suriname werkzoekend, maar ook veel mensen van de niet beroepsgerichte opleidingen zitten zonder werk. En dan hebben we uiteraard ook de mensen die de school niet hebben kunnen afmaken. Wij vragen ons dan ook af hoe fundamenteel de regering met dit vraagstuk omgaat.'

Hij wilde weten hoeveel geld is uitgetrokken om nieuwe werkgelegenheid buiten de overheid te helpen creëren. In welke sectoren die werkgelegenheid te zien zal zijn en om hoeveel arbeidsplekken gaat het. 'Nieuwe en moderne wetgeving is één, het scheppen van werkgelegenheid buiten de overheid is een andere.'

Voor Gonsalves valt het niet te ontkennen, dat door de steeds verder gaande automatisering en informatie technologie, het werk van veel mensen overbodig word gemaakt. Dat geldt voor zowel de overheid als voor het bedrijfsleven. 

'Wij hebben begrepen dat er elk jaar zo een 5.000 tot 7.000 jongeren van school komen. Een goed deel gaat richting arbeidsmarkt. Wanneer op dit verschijnsel niet goed word ingespeeld, dan zullen velen van deze jongeren permanent zonder werk en inkomen blijven. Wat doet de regering om hierop in te spelen? Surinamers, vrouwen en mannen, zullen de job wel klaren. Maar, Surinamers in het algemeen zullen tot veel meer in staat zijn indien de juiste voorwaarden voor ontwikkeling worden gecreëerd en een regeerbeleid wordt uitgevoerd dat gericht is op ontwikkeling.'