vrijdag 1 juni 2018

Personeel van het Staatsziekenfonds (SZF) in staking

Bond eist loonsverhoging en een lumpsum, maar SZF zou daarvoor geen geld hebben


Het personeel van het Staatsziekenfonds (SZF) heeft vanmorgen, vrijdag 1 juni 2018, uit onvrede het werk neergelegd. Er wordt al geruime tijd onderhandeld over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), zonder dat er overeenstemming wordt bereikt tussen bond en directie. De bond wil loonsverhoging en een lumpsum, maar heeft te horen gekregen dat er geen middelen zijn. 

'Ik ben verrast geworden door de plotselinge actie van de bond. Wij zijn inderdaad in gesprek met de bond over de cao. Er zijn voorstellen gedaan over en weer en de haalbaarheid wordt bestudeerd. Dit heeft langer geduurd dan gedacht vanwege het tijdsgewricht waar het SZF zit, waarbij wij nu bezig zijn met de verstrekking en verlenging van de Bazo-kaarten die een geldigheidsduur hadden tot 31 mei 2018', zegt directeur Rick Kromodihardjo op Starnieuws.

De SZF-directeur merkt op, dat tussen alle drukte door de laatste twee weken continue overleg is met dienstverleners die vragen om tariefsverhogingen.

'Wij hebben de bond gevraagd om hiermee rekening te houden aangezien het nimmer de bedoeling kan zijn om de samenleving te duperen. Wij hebben de bond dan ook terstond uitgenodigd om verder hierover vandaag overleg te voeren. Wij hopen dat het gezond verstand zal prevaleren en dat het gevoel van dienstbaarheid naar de samenleving prioriteit zal zijn in de benadering van de verdere onderhandelingen', stelt Kromodihardjo.

VHP over 145 jaar Hindostaanse Immigratie: Aan Zijn grond zijn wij verpand

'De eens zo hechte Hindostaanse gemeenschap heeft zich kunnen ontwikkelen tot een gedifferentieerde samenleving'


Dit jaar is een zeer bijzonder jaar, omdat we met alle bevolkingsgroepen samen, op 5 juni 145 jaar Hindostaanse immigratie gedenken. Als nazaten van Brits-Indische contractanten hebben we een vrij lange en moeizame ontwikkeling gekend, alvorens geaccepteerd te worden tot volwaardige staatsburgers. 

Enkele markante ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de emancipatie van Hindostanen:

In 1927 kregen alle in Suriname geboren Hindostanen het Nederlandse staatsburgerschap. Voorheen waren de Hindostanen Britse onderdanen die vielen onder de bescherming van de Britse consul. De Nederlandse regering besloot dat de Hindostanen ook zeggenschap moesten hebben op politiek gebied.

De Koloniale Staten, opgericht in 1866, gaf de kolonisten in Suriname een stem in politieke aangelegenheden. Maar, het heeft 60 jaar geduurd voordat ook de Hindostanen een stem kregen in politieke aangelegenheden van Suriname. Sindsdien is het politieke bewustzijn onder hen toegenomen.

Een andere belangrijke ontwikkeling in de afgelopen 145 jaar was het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen dat in 1948 is ingevoerd en daardoor werd de massa van het Surinaamse volk betrokken in de politiek. De belangrijkste voorvechter hiervan is geweest de oprichter van de VHP, wijlen Jagernath Lachmon, een toonaangevende leider en staatsman in een land met een enorme diversiteit.

In 1954 werd de ‘verbroederingspolitiek’ van Lachmon geïntroduceerd als basis voor een harmonieuze samenleving waarin een ieder met behoud van de eigen individualiteit een plaats heeft en met respect voor anderen samenwerkt aan de opbouw van gemeenschappelijke instituties.

In 1958 - als uitvloeisel van de verbroederingspolitiek - werden voor het eerst in de geschiedenis van Suriname, ook Hindostanen op democratische wijze geroepen om het land mede te helpen besturen. Bij de verkiezingen in 1969 met de behaalde overwinning van de VHP was het een feit dat de Hindostanen volwaardige politieke partners zijn geworden.

Herziening van de Aziatische Huwelijkswetgeving in 1973 die alleen voor Hindoes en Moslims gold, is in overeenstemming gebracht met de Surinaamse rechtsorde, hetgeen ongetwijfeld ook heeft bijgedragen tot de integratie van de Hindostanen.

In 1983 wordt de politiek van de buigende riethalm geïntroduceerd om verder afglijden van de rechtsstaat te voorkomen maar ook omdat de verbroederingspolitiek niet te verenigen was met een inconstitutionele machtsovername.

Afhankelijk van gewijzigde omstandigheden, zowel in de maatschappelijke als in de bestuurlijke sfeer. heeft de VHP als politieke organisatie, bewust van haar verantwoordelijkheden, steeds een gepast antwoord kunnen vinden om het partijbelang, maar bovenal het algemeen Surinaams belang te kunnen dienen.

De eens zo hechte Hindostaanse gemeenschap heeft zich in 145 jaar kunnen ontwikkelen tot een gedifferentieerde samenleving. De interactie met andere bevolkingsgroepen is hechter dan ooit door sociale, economische en interpersoonlijke relaties. De VHP heeft zich aangepast aan deze maatschappelijke ontwikkelingen getuige het transformatieproces waarin de partij zich bevindt sinds 2010. De transformatie zowel binnen als buiten de partij zijn toegesneden op nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden van Suriname en de wereld waarin we leven.

De VHP heeft gekozen voor een landelijke positionering in alle districten met traditionele VHP'ers en nieuwe niet traditionele VHP'ers, als weerspiegeling van de Surinaamse samenleving. Zoals de huidige voorzitter van de VHP dat noemt: de bromtji djari met verschillende soorten en kleuren van bloemen, die bij elkaar passen en niet op elkaar parasiteren, maar die elkaar juist aanvullen.

Het motto van de VHP is:”Alleen Sterk, Samen Sterker”. Het woord “samen” drukt op een eenvoudige en directe manier de betrokkenheid van een ieder uit: samen overleggen, zich door elkaar laten inspireren. Samen, in gelijkwaardigheid, staan voor dezelfde taak. De VHP maakt gebruik van de gelegenheid van de herdenking van 145 jaar Herdenking Hindostaanse Immigratie om alle Surinamers van Hindostaanse en niet- Hindostaanse afkomst te feliciteren met hetgeen bereikt is, maar roept tegelijkertijd ook op om de Surinaamse collectieve ervaring te blijven bevorderen.

Dialoog en consensus zijn belangrijker dan wedijver om de macht, omdat we aan Zijn grond zijn verpand.

VHP

Personeel De Surinaamsche Bank (DSB) legt korte tijd werk neer

'Het gaat om een arbeidsgeschil, meer zeggen wij voorlopig niet'


Klanten van De Surinaamsche Bank (DSB) kwamen donderdagochtend voor een gesloten deur te staan. Pas rond tien over half acht, tien minuten na de officiële openingstijd, werd een bericht op de deuren bevestigd, dat de bank vanwege een vakbondsvergadering om negen uur open zou gaan. Dat gebeurde in elk geval bij de hoofdvestiging aan de Henck Arronstraat, aldus de Ware Tijd vrijdag 1 juni 2018.

De voorzitter van de personeelsbond, Robby Berenstein, zegt dat het werk voor korte tijd werd onderbroken vanwege de vastgelopen onderhandeling over een financiële uitkering tussen de werknemer en de vakbond. De Bemiddelingsraad heeft de partijen woensdagavond gehoord.

'Het gaat om een arbeidsgeschil. Meer zeggen wij voorlopig niet. We moeten de zaken nog bespreken. Voor nu is iedereen weer aan het werk', zei de vakbondsleider kort na de actie. De Bemiddelingsraad en de DSB-leiding hebben een persstilte ingelast.

Berenstein zegt, dat er afspraken zijn om nog geen informatie te geven over de gesprekken. 'Wij hebben een persstilte ingelast, maar ik moest de klanten op de hoogte stellen van de reden waarom zij voor gesloten deuren kwamen te staan.'

Openbaar Ministerie weert pers bij drugsverbrandingen

Twijfels in samenleving of er wel altijd drugs worden verbrand bij drugsverbrandingen...


Niet de politie, maar het Openbaar Ministerie(OM) is degene die de pers de afgelopen periode niet meer laat uitnodigen bij het verbranden van grote partijen in beslag genomen drugs. Dit zei Retitia Forster, hoofd Drugsbestrijding van het Korps Politie Suriname, gisteren op vragen van journalisten tijdens een persconferentie.

Het is al enige tijd zo, dat in beslag genomen grote partijen drugs buiten het zicht van de pers door de politie worden vernietigd. Achteraf wordt een persbericht met enkele foto’s naar de media gestuurd, waarin wordt aangegeven dat de verbranding onder leiding van een lid van het OM heeft plaatsgevonden. De media mocht vroeger ook getuige zijn van deze politieactie.

Recent nog is ophef ontstaan toen de media ook uitgesloten werden bij de verbranding van de 488,68 kilo cocaïne die in een vliegtuigje in Saramacca was aangetroffen. Verschillende mensen in de samenleving twijfelden eraan of de drugs daadwerkelijk zijn vernietigd, omdat de opgestuurde foto’s veel gelijkenissen vertoonden met oude foto’s van drugsverbrandingen.

'Wanneer drugs verbrand wordt, handelt de politie niet op eigen houtje. Wij plegen dat in overleg met het Openbaar Ministerie. Op instructie van het Openbaar Ministerie gaan wij over tot verbranding. Als er aan ons dus wordt aangegeven, dat de pers niet aanwezig mag zijn, met uitzondering van de pers van de politie, dan doen wij dat. Uiteindelijk is het OM degene die bepaalt wat er dan zou moeten gebeuren', aldus Forster

Krutu van 7 juni in Paramaribo om granman der Saramaccaners aan te wijzen uitgesteld

'We hebben meer tijd nodig om de traditionele gezagdragers naar Paramaribo te halen'

Groep van twaalf lo wil echter, dat de vergadering in Atjoni wordt gehouden...


De krutu die op 7 juni in Paramaribo zou worden gehouden om een granman voor de Saramaccaners aan te wijzen, gaat niet door. Volgens cultureel antropoloog Salomon Emanuels is die datum logistiek niet haalbaar. 'Het is kort dag en we hebben meer tijd nodig om de traditionele gezagdragers naar Paramaribo te halen. Wij moeten bijvoorbeeld het verblijf van meer dan honderd mensen regelen.'

De planning is nu om de vergadering over twee weken in Paramaribo te houden, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 1 juni 2018.

Emanuels en raadsadviseur Eddy Jozefzoon willen met de krutu een einde brengen aan de jarenlange ruzie binnen de Saramaccaanse stam.

Emanuels ontkent, dat de krutu van 7 juni is geannuleerd nadat de twaalf lo, die de functie van granman claimen, hiertegen bezwaar hebben gemaakt. De groep van twaalf lo wil, dat de vergadering in Atjoni wordt gehouden, in aanwezigheid van alle basya's.

In een gezamenlijke verklaring van twee groepen - de twaalf lo en de groep van Albert Aboikoni - staat echter, dat aan de vergadering alleen wordt deelgenomen door hoofdkapiteins, kapiteins en hoofdbasya's met een overheidsbeschikking. Die verklaring is vorige week voorgelezen door Emanuels.

Verdachte ondernemer Radj Oedit wordt mogelijk door Nederland aangehouden en uitgeleverd

Hoofdinspecteur Roberto Prade overtuigd dat uitleveringsverzoek wordt gehonoreerdDe van betrokkenheid bij cocaïnehandel verdachte ondernemer Radj Oedit zal mogelijk toch door Nederlandse autoriteiten worden aangehouden en uitgeleverd aan Suriname. Volgens hoofdinspecteur Roberto Prade, waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, is ondertussen al een rechtshulpverzoek ingediend bij de Nederlandse autoriteiten. 

'Het moet de administratieve weg nog volgen, maar ik denk dat het over een paar dagen al zover moet zijn', zei Prade gisteren op een persconferentie, aldus vandaag, vrijdag 1 juni 2018, het Dagblad Suriname.


De ondernemer is op 22 maart op de opsporingslijst van de politie geplaatst en wordt gezocht in verband met het Cessna-vliegtuigje in Saramacca waarin op 13 maart cocaïne met een brutogewicht van 488,68 kilo in beslag is genomen. Oedit week toen gelijk ‘vanwege gezondheidsredenen’ uit naar Nederland. Gelijk na zijn medische behandeling zou hij zeker direct naar Suriname terugreizen, aangezien hij volhardt in zijn onschuld. zo liet hij weten.

Prade benadrukte, dat het onderzoek niet heeft uitgewezen, dat er enig verband bestaat tussen de eerder aangetroffen duikboot en de drugs die in het in beslag genomen vliegtuigje werd vervoerd. Oedit wordt daarom alleen verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne met het vliegtuigje.

'Het is ook niet logisch. De duikboot is lang voor het vliegtuig ontdekt en als dat van die duikboot al in de soep is gevallen, waarom zou je die cocaïne laten halen om met die duikboot te vervoeren?', benadrukte de hoofdinspecteur.

Retitia Forster, hoofd Drugsbestrijding, voegde eraan toe, dat in totaal zeven aanhoudingen in deze zaak zijn verricht, waaronder twee Brazilianen en vijf Surinamers.

Prade is ervan overtuigd dat het verzoek tot uitlevering van Oedit zal worden gehonoreerd.

Watertoevoer in verschillende delen van Commewijne verbeterd

Ook heeft de SWM asbestbuizen vervangen...


De watertoevoer in verschillende delen van het district Commewijne is verbeterd. Directeur Marlon Oosterling van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zegt vandaag, vrijdag 1 juni 2018, op Starnieuws dat de oorspronkelijke buizen zijn vervangen. Er zijn buizen gebruikt van tien duim, die een grotere diameter hebben. 

Ook heeft de SWM asbestbuizen vervangen. Het gaat om de transportleiding vanuit het station te Meerzorg. De transportleiding langs de Commissaris Thurkowweg en de Pronkweg is in gebruik genomen.

Oosterling merkt op, dat de medewerkers zich enorm hebben ingezet om het project uit te voeren. De waterdruk in de omgeving waarlangs de buizen lopen, het Militair Project en langs het oude kampement, is aanzienlijk verbeterd, zegt de SWM-directeur.

Verschillende klanten hebben ook aan de SWM gemeld, dat er nu meer water uit de kraan stroomt. Oosterling is blij dat er duidelijke verbetering merkbaar is.

Politie laat paar kluizen al ruim maand in goot langs Kasabaholoweg liggen....

Politie beweert dat kluizen bewaakt worden door de politie, maar buurtbewoners zien dat niet


Al ruim een maand liggen er enkele kluizen in de goot bij de kruising van de Kasabaholo- en de Iduweg. De politie draagt er kennis van, maar onderneemt hoegenaamd geen actie om deze kluizen boven water te halen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 1 juni 2018.

Ondertussen blijven de gedupeerden in twijfel, maar toch wel hoopvol, wachten op een positief bericht.

De politie kreeg zondag 6 mei de eerste melding binnen. Op die bewuste dag van de ontdekking werden verschillende sleepdiensten ingeschakeld. Geen van de sleepdiensten was echter bereid de brandkasten uit de goot te halen. Toen werden duikers ingeschakeld om de brandkasten uit het water te halen, maar omdat de brandkasten toen te zien waren, was dit geen job voor duikers en zagen zij af van hun dienstverlening.

Commissaris Guno Roosenhoff van het Korps Politie Suriname had Dagblad Suriname eerder voorgehouden, dat deze kluizen bewaakt worden door de politie. Deze kunnen niet worden verwijderd, omdat de kluizen niet meer te zien zijn en het water hoog staat in de goot vanwege de aanhoudende regens. De buurtbewoners hebben echter niets gemerkt van enige vorm van bewaking.

Er zijn mensen die naar de media bellen om te informeren waarom de politie de kluizen nog niet heeft laten weghalen. De gedupeerden van brandkastdiefstallen willen immers zo snel als mogelijk weten of hun brandkast, al dan niet met inhoud, op dit moment ook in de goot ligt. Zij willen allen weten of het om hun kluis gaat die de afgelopen dagen bij een inbraak c.q. een roof is weggenomen.

Het werk van de politie is niet slagvaardig genoeg. Het vervolgverhaal is zo te zien nog lang niet ten einde, aldus een benadeelde.

Afgeschreven, kapotte, verbrandingsoven door Selikor gebruikt voor verbranden ziekenhuisafval Curaçao

Onder afval menselijke resten en bebloede operatiemiddelen, naalden, flesjes bloed


'Benzine erover en aansteken'


Selikor, het afvalverwerkingsbedrijf van de overheid, gaat elke week naar het Landslaboratorium, het Sint Elisabeth Hospitaal en andere klinieken op het eiland om ziekenhuisafval op te halen. Daar zitten menselijke resten en bebloede operatiemiddelen in die in de verbrandingsoven bij Malpais worden verbrand. Die oven is afgeschreven, maar wordt nog steeds gebruikt als ‘noodoplossing’ voor medisch afval. Dit meldt Caribisch Netwerk/NTR woensdag 30 mei 2018.

De verbrandingsoven van de Curaçao Incineration Company (CIC) op Malpais is voor zeventig procent eigendom van Selikor. Op 28 december van vorig jaar is in de algemene vergadering van aandeelhouders besloten de CIC vennootschap te ontbinden wegens structurele problemen met de verbrandingsoven.


Naast de verbrandingsoven staat een dozijn grote, met rode stickers beplakte dozen. 'Die zijn afkomstig van het laboratorium', zegt een medewerker van Selikor op Malpais. 'Er zitten vuile naalden en flesjes met bloed in.' De dozen moeten even wachten want er komt ook nog een truck met een grote hoeveelheid medisch materiaal. Pas dan gaat alles de oven in. 'Die oven is niet goed meer, hij is kapot', zegt de medewerker.

Op de vraag hoe het vuil verbrand wordt als de oven het niet doet, zegt hij: 'Benzine erover en aansteken.'

Volgens directeur Wesley Kook van Selikor was reparatie van de oven en het plaatsen van een deugdelijke rookfilter te kostbaar: 'CIC had al een schuld van ruim 2.5 miljoen gulden. Selikor heeft die schuld overgenomen, het was niet te verantwoorden om nog meer geld te investeren.'

In een mail aan klanten in de medische sector heeft Kook aangegeven dat Selikor een nieuwe verbrandingsoven overweegt, en dat de overheids-NV in afwachting daarvan medisch afval blijft ophalen. 'Selikor moet deze service blijven bieden', zegt Kook. 'Het gaat om materiaal – weefsel, organen, foetussen, naalden, vuil verband – dat je niet op de landfill wilt hebben. Je kunt spreken van noodverbranding.'

Minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur reageert via whatsapp: 'Ik weet hier niets van. Door het Landsbesluit Corporate Governance staan de NV’s ver van de regering. De regering is aandeelhouder. Slechts enkele beslissingen vallen op dat niveau. De meeste beslissingen zijn van de directie, met Raad van Commissarissen als toezichthouder. Een dochtermaatschappij van een overheids-NV staat nog verder van de regering af, want de directeur van de moedermaatschappij vertegenwoordigt de aandeelhouder (Selikor). Dus als regering word je niet bij dat soort beslissingen betrokken.' De minister belooft ‘navraag te doen’.

In 2016 heeft Selikor 39 ton medisch afval verbrand. Het jaar daarvoor ging het om 55 ton, volgens de jaarverslagen.

Werner Wiels moet binnen vier weken alle gegevens inzake moderniseringsproject Isla overdragen

(Bron foto: Extra/Knipselkrant)
'Het Land en RdK willen juist en volledig beeld werkzaamheden MDPT en gang van zaken rond GZE'


Werner Wiels moet binnen vier weken tijd alle gegevens die betrekking hebben op het moderniseringsproject van de raffinaderij en het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) aan het Land en Refineria di Kòrsou (RdK) overdragen. Zo heeft het Gerecht in Eerste Aanleg gisteren in Kort Geding gevonnist, zo bericht vandaag, vrijdag 1 juni 2018, het Antilliaans Dagblad.

Op 16 maart 2018 heeft het Land na daartoe verkregen rechterlijk verlof conservatoir beslag gelegd op papieren en digitale bescheiden van Wiels. Het beslag ziet enkel op gegevens met betrekking tot het raffinaderijproject en het MDPT.

In het kader van die beslaglegging zijn door de deurwaarder kopieën gemaakt van alle gegevens op een aantal bij Wiels aangetroffen digitale gegevensdragers. De gekopieerde gegevens berusten nu onder deurwaarder Ramazan.

Het Land en RdK hebben een zaak aangespannen tegen de voormalige voorzitter van het MDPT om deze gegevens af te dwingen en zo ‘over een juist en volledig beeld van de werkzaamheden van het MDPT en de gang van zaken ten aanzien van GZE en andere geïnteresseerde partijen te beschikken’.

Kabinet Curaçao hoopt dat regering met bonden kan werken aan overgangsfase bij Feffik

'Aandacht moet nu op de transitie gericht zijn en niet op terugdraaien van het besluit'Het kabinet hoopt dat de regering samen met de bonden kan werken aan de overgangsfase bij Feffik. De rechtspersoon Feffik (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) verdwijnt, het gebouw is van de overheid en zal nog gebruikt worden voor de vorming van vakmensen. Het besluit om de rechtspersoon op te heffen, is gevallen, de aandacht moet nu op de transitie gericht zijn en niet op het terugdraaien van het besluit voor de opheffing van de rechtspersoon. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath gistermiddag in een op het laatste moment ingelaste ontmoeting met de pers verklaard, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 1 juni 2018.


De regering vertrouwt erop dat het kabinet en de bonden elkaar vinden in de manier waarop zaken worden afgewikkeld voordat de rechtspersoon ophoudt te bestaan en er daarna een nieuw opleidingsinstituut wordt opgericht.

Het kabinet heeft plannen om op een verantwoorde manier met het personeel van Feffik om te gaan. Opvallend was dat de premier het niet had over het ontslag van het personeel van het instituut, terwijl dat wel de bedoeling is.

Bloedbank Curaçao is naarstig op zoek naar bloeddonoren

Bloedbank doet dringend beroep op bevolking om zich te registreren en bloed af te staan


Bloedbank Curaçao is naarstig op zoek naar bloeddonoren. In dit kader wordt een dringend beroep gedaan op de Curaçaose gemeenschap om zich te registreren en bloed af te staan. Met de jaren is de voorraad bloed van de Bloedbank – die levert aan de ziekenhuizen op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten – door verschillende factoren minder geworden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 1 juni 2018.

Ieder persoon die bloed afstaat, helpt daarmee het leven van drie anderen te redden. Uit elke bloedzak worden drie stoffen gehaald: bloedplasma, rode bloedcellen en bloedplaatjes. De rode bloedcellen helpen patiënten met bloedarmoede, plasma helpt bij leukemiepatiënten en bloedplaatjes wordt aan patiënten die aan bloedverlies en -stolling lijden, toegediend.Om bloeddonor te worden, dienen belangstellenden zich eerst te registeren en daarna een medische controle te ondergaan. Wie de test goed doorstaat, mag donor worden.

Om zoveel mogelijk nieuwe donoren te werven, organiseert de Bloedbank een zogeheten ‘donor drive’, waarbij Bloedbankpersoneel in de periode van 11 tot 15 juni 2018 tot half zeven 's avonds werkt om zoveel mogelijke potentiële donoren te helpen.

Op 16 juni wordt vervolgens een open dag georganiseerd bij de Bloedbank aan de Pater Euwensweg waar bezoekers kennis kunnen maken met de organisatie.

Waar is zingende straatkrantverkoper voor Bijenkorf Rotterdam 'Blikkie' toch gebleven?

74-Jarige Johan Van Dams-Blikslager is terminaal ziek....


In zijn jeugd speelde 'Blikkie' bij het jeugdteam van het nationaal elftal van Suriname


De zingende straatkrantverkoper ('Wie maakt me blij, wie koopt een krantje bij mij..') is al maanden niet meer gesignaleerd voor de Bijenkorf in Rotterdam, al meer dan twintig jaar zijn vaste plek. De 74-jarige Johan Van Dams- Blikslager (Blikkie) blijkt terminaal ziek te zijn. Dat meldt de regionale omroep RTV Rijnmond vandaag, vrijdag 1 juni 2018.

Hij heeft uitgezaaide leverkanker.

Gelukkig heeft een vriendin zich over hem ontfermd en ervoor gezorgd dat Blikkie goed wordt verpleegd.

Blikkie was een bekende figuur in de stad. In zijn jeugd speelde Johan bij het jeugdteam van het nationaal elftal van Suriname. Toen hij later naar Nederland kwam, raakte hij verslaafd aan drugs en kwam op straat terecht. Bijna iedere dag was hij te vinden op de trappen voor de Bijenkorf, waar hij op charmante wijze straatkranten verkocht.


Inmiddels schijnt voor de Bijenkorf een look-a-like van Blikkie te staan, die ook zijn liedjes imiteert, tot ergernis van Blikkie overigens.

Vanuit zijn ziekbed laat Blikkie weten de stad, de Bijenkorf en zijn 'klanten' erg te missen. Maandag wordt Blikkie vanuit het ziekenhuis naar een hospice gebracht.

Wie hem een kaartje wil sturen: 
Johan "Blikkie" 
Hospice Cadenza, 
Oosterhagen 239 
3078CL Rotterdam.

Etnel (NPS): 'Suriname doet weinig om dwangarbeid aan te pakken'

Assemblee ratificeert het protocol Dwangarbeid met 29 stemmen

(Bron screenshots: YouTube/DNA Suriname)

Minister Moestadja: 'Er komt een functionaris die zich specifiek zal bezighouden met de aanpak van dwang- en kinderarbeid'


NPS-volksvertegenwoordigster Patricia Etnel zei gisteren, bij de ratificatie van het protocol Dwangarbeid in De Nationale Assemblee, dat wanneer gekeken wordt naar de Memorie van Toelichting met betrekking tot dwangarbeid, het opvalt dat de Surinaamse regering niet zorgvuldig weet om te gaan met de informatie welke gepresenteerd is in rapporten van internationale organisaties en NGO’s. In deze rapporten wordt reeds gevraagd verscherpte acties te ondernemen gericht op de preventie, bescherming, rehabilitatie en eliminatie van dwangarbeid. Dit bericht Suriname Herald vandaag, vrijdag 1 juni 2018.

Etnel gaf aan, dat dwangarbeid alle werkzaamheden betreft die afgedwongen worden onder dreiging van een straf en waarvoor de desbetreffende persoon zich niet vrijwillig heeft aangeboden. Om dit soort zaken te voorkomen moet er preventief worden opgetreden door landen. De Arbeidsinspectie zal versterkt moeten worden. De grondoorzaken van dwangarbeid zullen aangepakt moeten worden, aldus Etnel.

Het Assembleelid stelde de regering de vraag of de Arbeidsinspectie de capaciteit heeft om landelijk te kunnen functioneren. Dit is volgens haar van belang, omdat de discussie over dwangarbeid vanuit elk district bekeken moet worden en niet alleen vanuit Paramaribo.

Etnel stelde verder, dat dwangarbeid in Suriname het meest vrouwen en kinderen treft. Armoede is een van de grondoorzaken voor dwangarbeid. Ze wilde weten wat er gedaan wordt aan armoedebestrijding in Suriname.

Minister Soewarto Moestadja heeft beloofd dat er een functionaris wordt benoemd die zich specifiek zal bezighouden met de aanpak van dwang- en kinderarbeid. 'Ik ben niet alleen een maker van mooie wetten, ze moeten ook functioneel zijn.' De bewindsman heeft het college toegezegd dat het binnen uiterlijk vier weken een stappenplan krijgt voor de aanpak van dwangarbeid in zijn algemeenheid.

Het parlement heeft het protocol Dwangarbeid donderdag met 29 stemmen geratificeerd.

Dinsdag 5 juni nationale vrije dag vanwege viering 145 jaar Hindostaanse immigratie


Geen schade geconstateerd aan Saronbrug

Tractor glijdt van dieplader en belandt tegen de betonnen randbalk van de brug


De afdeling Bruggen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft naar aanleiding van een melding vanuit de samenleving, een inspectie uitgevoerd op de Saronbrug. De inspectie werd uitgevoerd nadat dinsdag een tractor, die door een dieplader werd getransporteerd, van die dieplader gleed en tegen de betonnen randbalk van de brug kwam. 

Bij de uitgevoerde inspectie door de afdeling bruggen is geen schade geconstateerd aan de betonnen randbalk en zo ook niet de stalen brugdelen, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut donderdag 31 mei 2018.

De brug is dus normaal toegankelijk voor het verkeer. Vanuit het ministerie wordt een beroep op transporteurs gedaan om voorzorgmaatregelen te treffen bij het vervoer van zwaar materieel.

Assemblee wil spoedig door regering geïnformeerd worden over de kwestie Alcoa

Alcoa is al begonnen met het ontmantelen van de Paranam-raffinaderij


De regering heeft een brief ontvangen van de leiding van De Nationale Assemblee waarin regering wordt gevraagd om informatie te verschaffen over de kwestie Alcoa. Binnen twee weken zal een vergadering worden uitgeschreven hierover. Dit merkte Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gisteren in het parlement op na een vraag van Assembleelid Dew Sharman (VHP), aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 1 juni 2018. 

Sharman vroeg wanneer er duidelijkheid gegeven zal worden door de regering. De Suralco is al begonnen met het ontmantelen van de Paranam plant.

Er is een standpunt ingenomen door De Nationale Assemblee over de Brokopondo Overeenkomst. De regering moet de concept overeenkomsten nog sturen naar het college.

Geerlings-Simons stelde, dat in een huishoudelijke vergadering al besloten is om een brief te sturen naar de regering, waarin die twee weken de tijd wordt gegeven om te antwoorden. Met of zonder antwoord van de regering wordt de openbare vergadering uitgeschreven.

Gedetineerde in gevangenis Santo Boma ziet kans ex-vriendin telefonisch met de dood te bedreigen

Breeveld (DOE): 'Het kan niet zo zijn, dat burgers gemolesteerd en bedreigd worden door een gedetineerde vanuit een strafinrichting'


Een gedetineerde in strafinrichting Santo Boma heeft kans gezien telefonisch zijn ex-vriendin met de dood te bedreigen. Assembleelid Carl Breeveld (DOE) heeft hierover een brief gericht aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. Assembleelid Keshopersad Gangaram Panday (NDP) vroeg gisteren in het parlement aandacht voor de brief van Breeveld van 7 mei, aldus vandaag, vrijdag 1 juni 2018, Starnieuws.

De brief volgde op een klacht van de familie gericht aan de Procureur-Generaal. Gangaram Panday sprak zijn afkeuring uit over het feit, dat gedetineerden over telefoontoestellen beschikken en met meerdere simkaarten contact onderhouden met de buitenwereld. Hij vindt, dat zowel gedetineerden als medewerkers in de inrichting aan een onderzoek moeten worden onderworpen. Hij stelde dat er dringende maatregelen moeten worden getroffen.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vroeg om speciale aandacht van de regering hiervoor. Ook zij is de mening toegedaan, dat ex-minnaars niet op deze wijze te werk mogen gaan, waarbij mensenlevens op het spel staan.

Vóór zijn detentie had de gedetineerde al materiële schade toegebracht aan de woning van de familie.

Breeveld zegt in een reactie, dat gericht handelen door de autoriteiten noodzakelijk is. 'Het kan niet zo zijn, dat burgers die door hard werken en zich inzetten om een bestaan op te bouwen, gemolesteerd en bedreigd worden door een gedetineerde vanuit een strafinrichting. In een rechtsstaat geldt niet de macht van de sterkste, maar zijn alle burgers gelijk en verdienen zij die zich bedreigd voelen, extra bescherming.'

Breeveld heeft goede hoop dat de minister van Justitie en Politie, die tijdens de behandeling van deze kwestie in de vergaderzaal aanwezig was, gerichte maatregelen zal treffen. 'Preventief handelen is in deze geboden', aldus Breeveld.

Suriname loopt niet warm voor protest van The Next Generation tegen regeringsbeleid

(Bron foto: The Next Generation)
'We gaan ons hergroeperen, beraden, kijken wat we nu wel kunnen doen'

'Als men zo braaf en koest blijft, is het naïef om te denken dat deze regering in 2020 niet terugkomt'

 
Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 1 juni 2018, dat slechts een klein groepje mensen gisteren op het oude Vlaggenplein heeft gedemonstreerd tegen het beleid van de regering onder leiding van president Desi Bouterse. Het protest, georganiseerd door The Next Generation, had als thema A Sari ('Het is Genoeg'). Het was de bedoeling dat massaal aan de regering een signaal van ontevredenheid gegeven zou worden. 

'Misschien hebben de Surinamers nog niet genoeg van het wanbeleid en zijn ze er tevreden mee, of de tijd is nog niet rijp', zegt Xaviera Jessurun van The Next Generation.

De beweging is enkele maanden geleden begonnen met actievoeren 'om het volk te beroeren' wat moest leiden tot vervroegde verkiezingen. De organisatie had zichzelf een deadline gesteld die gisteren was verlopen. Het doel is niet gehaald. 'Onze deadline is verstreken, we zijn wel zo oprecht en eerlijk om te zeggen dat we iets hebben geprobeerd en het is gewoon niet gelukt', aldus Jessurun.

'We gaan ons hergroeperen, beraden, kijken wat we nu wel kunnen doen. We hopen dat de samenleving gaat begrijpen dat men moet opkomen. Het wordt elke dag slechter. De mensen die hier staan, zijn al stappen verder. Ze beseffen dat ze moeten opkomen. Maar een groter aantal is nodig om daadwerkelijk iets te laten gebeuren. Dat groter aantal dat als pressiemiddel kan dienen, blijft uit.'

Jessurun merkt op, dat in 2020 de huidige regering hoogstwaarschijnlijk terugkomt. 'Persoonlijk denk ik, dat als men zo blijft zitten en alles maar over zich heen laat komen, deze regering sowieso terugkomt. Als men zo braaf en koest blijft, is het naïef om te denken dat deze regering in 2020 niet terugkomt. Het is tijd dat men wakker wordt. De tekenen zijn er. Mensen die een staatsgreep hebben gepleegd, zijn niet in staat een land behoorlijk te besturen. Als we dat nu nog niet kunnen inzien, is het met ons gedaan. 2020 is geen garantie dat er een nieuwe regering komt. De oppositie moet ons daarvan nog zwaar overtuigen.'

De actievoerenden hebben drie moties ingediend bij De Nationale Assemblee. Daarin wordt het vertrouwen opgezegd in ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën, Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en de minister belast met de basiszorgverzekering, SZF en andere verzekeringen in de gezondheidszorg.

Aan griffier Ruth de Windt werd een enveloppe met 51 kopieën van de moties (zie hierna)  overhandigd. Die zijn bestemd voor alle Assembleeleden. Hen is verzocht de moties te adopteren.Acteur Danny Glover bezoekt sociale bewegingen in Brazilië

Glover op bezoek bij pro-Lula beweging in Curitiba

(Bron foto's: Twitter)

Acteur ontbijt met de familie van Marielle Franco, gemeenteraadslid en LGBT-activiste, vermoord in Rio de Janeiro


Tijdens een reis naar Brazilië in de laatste week van mei 2018 om solidariteit te betuigen met populaire bewegingen en leiders, arriveerde acteur Danny Glover in Curitiba, waar voormalig president Luiz Inacio Lula da Silva momenteel gevangen zit, om zich bij demonstranten van de Bevrijdt Lula Vigil te voegen.

De reis komt nadat de acteur, beroemd om zijn rollen in films als 'Lethal Weapon' en voor het produceren van documentaires zoals 'The Black Power Mixtape', naar Rio de Janeiro reisde om te sociale bewegingen te ontmoeten. Op maandag had Glover ontbijt met de familie van Marielle Franco, het lid van de gemeenteraad en LGBT-activiste, vermoord in Rio de Janeiro.


Tijdens het weekend bezocht Glover favela-gemeenschappen in Rio die politie-invallen hadden meegemaakt als gevolg van de militaire aanwezigheid in de stad. 'Ik heb de Rochina-gemeenschap van Rio de Janeiro bezocht om aandacht te vestigen op de verwoestende effecten van de dagelijkse politie-invallen die daar plaatsvinden, en om de stem van hun inwoners, die willen dat het geweld STOPPEN en verantwoording aflegt, te verhogen!', tweette Glover.


Glover, die ook Goodwill Ambassadeur van de Verenigde Naties is, heeft in maart een ontmoeting gehad met Lula om solidariteit en steun te betuigen voor zijn presidentiële kandidatuur.

'Ik kwam hier om mijn solidariteit te tonen en om te zeggen dat er anderen in mijn land zijn die ook solidair zijn met u. We moeten onze stem gebruiken, omdat we weten dat het moment niet alleen belangrijk is voor Brazilië, maar voor alle Amerika's', zei Glover na het bezoek. 'We strijden ook tegen extreemrechts in ons land en zijn (Lula's) presidentschap was een opmerkelijk voorbeeld van het beleid voor de allerarmsten.'

Lula, de populairste politicus van Brazilië en favoriet bij de aanstaande presidentsverkiezingen, werd in maart gevangengezet nadat het Hooggerechtshof van Brazilië zijn habeas corpus-beroep verwierp tegen een gevangenisstraf van 12 jaar, die eerder was uitgesproken over corruptie en witwassen van geld.

Juridische experts en waarnemers beweren echter, dat zijn veroordeling voortvloeit uit een zorgvuldig georganiseerde 'lawfare' en mediacampagne om een van de populairste politici van Brazilië te weerhouden van deelname aan de presidentsverkiezingen van dit jaar.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Braziliaanse vrouw (23) zonder vagina heeft dankzij vissenhuid voor het eerst seks

Ingreep een wereldwijde medische primeur en maakte gebruik van stukje tilapia-huid


Een Braziliaanse die geboren werd zonder vagina, heeft vorig jaar een ingreep ondergaan waardoor ze voortaan toch seks kan hebben. 'Het was een prachtig moment, omdat alles perfect werkte', vertelt ze nu opgelucht. De ingreep was een wereldwijde medische primeur en maakte gebruik van een stukje vissenhuid.

Jucilene Marinho werd 23 jaar geleden geboren zonder baarmoeder en vagina. De vrouw uit Ceará, in Brazilië, lijdt aan het syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster, een zeldzame en aangeboren aandoening die alleen bij vrouwen voorkomt. De aandoening mag dan wel aangeboren zijn, uiteindelijk zou het maar liefst vijftien jaar duren voordat Jucilene de juiste diagnose kreeg.

Ze beleefde een normale puberteit en had zelfs last van menstruatiepijnen. ’Ik heb hard gehuild toen ik het ontdekte.Ik dacht dat mijn wereld instortte. Ik had altijd gedroomd van een baby krijgen en plots moest ik aanvaarden dat dat helemaal niet kon.'

In april vorig jaar ging Jucilene onder het mes in de Federal University of Ceará. Chirurgen maakten een opening op de plaats waar Jucilenes vagina had moeten zitten. Vervolgens werd een genitaalvormige mal ingebracht, bekleed met vissenhuid afkomstig van tilapia. Die vissenhuid werd opgenomen door haar lichaam en veranderde in nieuw weefsel dat de vagina afbakende.

Het was de eerste keer, dat een soortgelijke operatie werd uitgevoerd en verliep helemaal zoals gehoopt.

Juceline, die na drie weken werd ontslagen uit het ziekenhuis, is dolblij met het resultaat. 'Mijn vrienden en familie namen me mee uit om te toasten op mijn nieuwe vagina!'

Intussen is Juceline er ook in geslaagd om voor het eerst seks te hebben met haar vriend Marcus Santos (24). 'Het was een prachtig moment, omdat alles perfect werkte. Het was niet pijnlijk, gewoon plezierig en bevredigend.'

(Suriname Mirror/cmjornal/Daily Mail/De Telegraaf/The Sun)

Vakbond voor oliearbeiders in Brazilië beëindigt staking vóórtijdig

(Bron foto: Twitter)
Rechtbank acht staking illegaal, omdat die politieke doelen had en geen arbeidsgerelateerde doelen


Brazilië vertoonde donderdag 31 mei 2018 tekenen van terugkeer naar normaal, toen een vakbond voor oliearbeiders een staking vóórtijdig beëindigde en een 11-dagen durende truckersstaking leek af te koelen. 

Olie-arbeidersbond FUP (Federação Única dos Petroleiros) heeft donderdag onverwachts aanbevolen, dat leden een 72-uursstaking opschorten die ze woensdag begonnen nadat een rechtbank zei dat de organisatie een boete krijgt van 2 miljoen reais ($ 537.000) voor elke dag dat de staking doorgaat. De rechtbank achtte de staking illegaal en zei dat de actie politieke doelen had in plaats van arbeidsgerelateerde doelen.


Het einde van de staking, die veranderingen eiste bij het door de staat geleide oliefabriek Petroleo Brasileiro SA, algemeen bekend als Petrobras, zal een opluchting zijn voor het bedrijf, waarvan de aandelen in de afgelopen twee weken rond de dertig procent zijn gedaald vanwege de vrees voor politieke inmenging.


Hoewel de effecten op de productie niet meteen duidelijk waren, veroorzaakte de staking geen verliezen voor Petrobras, omdat het bedrijf noodplannen had opgesteld, zei de Braziliaanse minister van Institutionele Veiligheid, Sergio Etchegoyen, op een persconferentie.

Ondertussen lijkt de actie van de truckers, die 11 dagen lang een groot deel van de Braziliaanse economie hebben gewurgd, aan zijn einde te komen. Etchegoyen zei, dat alle wegversperringen waren verwijderd, hoewel geïsoleerde groepen truckers problemen veroorzaakten. Het verkeer op de snelweg was in heel Brazilië weer normaal geworden, zei de federale politie in een verklaring.

Santos, de grootste haven van Latijns-Amerika, functioneerde nu, zei admiraal Ademir Sobrinho. Benzinevoorraden, die de afgelopen weken tekort waren geworden toen transportroutes werden geblokkeerd, werden op 70 procent van de locaties weer normaal, vertelde Aurelio Amaral, een directeur van de ANP-olieregulator van Brazilië (Agência Nacional do Petróleo), aan persbureau Reuters.

Toch blijven de effecten van de protesten hangen. Op benzinestations in Sao Paulo, de grootste stad van Brazilië, bleven de rijen lang. Producten in supermarkten kosten op sommige locaties meer dan gebruikelijk, zelfs toen de voorraden weer normaal werden.

Bedrijven in de machine-industrie maakten plannen met werknemers voor collectieve vakanties, terwijl anderen ontslagen plannen, aldus het hoofd van de handelsgroep van de industrie, Jose Velloso, woensdag tegen Reuters, omdat een onvermogen om leveringen te verkrijgen of producten te leveren bij vrijwel alle bedrijven raakte.

Om de blokkerende truckers, die in de eerste plaats protesteerden tegen hoge brandstofprijzen, te overtuigen, stemde de regering ermee in de gemiddelde brandstofkosten te verlagen met 46 centavos ($ 0,12) per liter. Om de bezuinigingen te betalen, kondigde de regering aan dat ze een subsidie ​​voor exporteurs zou verlagen en de voordelen zou verlagen voor drankproducenten die actief zijn in de lage belastingzone Zona Franca, als Coca-Cola Femsa SAB de CV en Ambev SA. Die maatregelen zullen samen met andere kostenbesparende maatregelen, zoals verlaging van de belastingvoordelen voor bedrijven in de chemische sector, de overheidskas met 2,27 miljard reais verhogen, aldus de autoriteiten.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

Meest sexy weervrouw ter wereld toont bizar gebruik in aanloop naar WK voetbal

Mexicaanse Yanet Garcia laat zich gewillig tegen billen trappen door collega'sOok in Mexico begint de WK-koorts te stijgen. Dat heeft weervrouw Yanet Garcia bewezen op de Mexicaanse televisie.

De 27-jarige Garcia, geregeld omschreven als de ‘meest sexy weervrouw ter wereld’, pakte uit met een wel heel bizar gebruik om de Mexicaanse nationale ploeg geluk bij te brengen in Rusland.

De brunette liet zich gewillig tegen haar achterste trappen door haar collega’s Enrique Bermúdez de la Serna en Jorge Van Rankin - een Mexicaans gebruik.Als Hirving Lozano (PSV) en zijn landgenoten straks in positieve zin verrassen in Rusland, dan weten we waar het mogelijk aan gelegen heeft...
(Suriname Mirror/Het Laatste Nieuws/Instagram/YouTube)

Cubaanse president Diaz-Canel gaat op eerste buitenlandse reis als staatshoofd naar collega Maduro

(Bron foto: Twitter)
'Ik beloof je dat je vandaag en voor altijd op Cuba kunt rekenen'


De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel is woensdag 30 mei 2018 naar Caracas gevlogen voor zijn eerste buitenlandse reis als staatshoofd, een show van solidariteit voor de president van Venezuela, Nicolas Maduro, wiens controversiële herverkiezing deze maand in het Westen is veroordeeld.

'Ik beloof je dat ongeacht hoe groot de uitdagingen zijn, je vandaag en voor altijd op Cuba kunt rekenen', zei Diaz-Canel na zijn ontmoeting met Maduro in het presidentieel paleis van Miraflores. 'Venezuela heeft nu onze solidariteit nodig', vertelde hij eerder aan Venezuela's Constituerende Vergadering, een pro-regerings wetgevend superorgaan.


De Verenigde Staten, de Europese Unie en de grote Latijns-Amerikaanse landen hebben de herverkiezing van 20 mei van Maduro veroordeeld en beweerd dat het niet voldoet aan de democratische normen.

Twee van zijn rivalen mochten niet deelnemen en het verkiezingscomité werd geleid door loyalisten. De Amerikaanse regering heeft nieuwe sancties opgelegd aan de door de crisis getroffen olie-exporteur.


Maar, China en Rusland hebben gewaarschuwd voor inmenging in het door de socialisten geleide land en collega-linkse regeringen in de regio, van Cuba tot Bolivia, hebben hun steun aangeboden.

'Uw woorden drukken het beste uit van het Cubaanse volk en we zijn eeuwig dankbaar voor de steun die u ons hebt gegeven', zei Delcy Rodriguez, een hoge Maduro-bondgenote die aan het hoofd van de Assemblee staat, die volgens critici de door oppositie gecontroleerde wetgevende macht, het nationale parlement, heeft ondermijnd.

Maduro was de eerste buitenlandse leider die Diaz-Canel ontmoette vorige maand nadat hij erin slaagde Raul Castro president van het door de communisten bestuurde eiland te worden.


Venezuela, dat 's werelds grootste oliereserves bezit, ruilt ruwe olie in voor medische en andere technische diensten in Cuba, hoewel de leveringen de afgelopen jaren zijn gedaald tijdens een economische implosie in het land van 30 miljoen mensen.

'We voelden Maduro's overwinning als de onze', zei Diaz-Canel. 'Venezuela heeft Cuba op vele manieren gesteund gedurende zijn geschiedenis. We hebben een schuld van dankbaarheid.' 

'Maduro verkocht het land niet, hij gaf het over. NATIONAL SHAME!', tweette oppositie parlementariër Juan Guaido en plaatste woensdag een foto van Diaz-Canel met een sjerp met de geelblauwe en rode Venezolaanse kleuren.


Diaz-Canel vloog naar Venezuela met zijn vrouw Liz Cuesta als first lady, een breuk in de gewoonte tijdens de bijna 60 jaar durende regering door de Castro-broers Fidel en Raul die in het algemeen zonder hun echtgenoten reisden.

Het bezoek van Diaz-Canel kwam toen de Cubaanse autoriteiten geconfronteerd werden met de chaos van overstromingen in de nasleep van Subtropical Storm Alberto die al vier mensen heeft gedood en de evacuatie van tienduizenden heeft veroorzaakt.


(Suriname Mirror/Reuters/Cuban News Agency/Twitter)

OAS-rapport: Regering van Venezuela heeft 'misdaden tegen de menselijkheid' gepleegd

Venezolaanse diplomaten verwerpen de bevindingen als 'grotesk'


Venezolaanse functionarissen hebben meer dan 8.200 onwettige executies uitgevoerd en sinds 2013 meer dan 12.000 mensen gevangen gezet, volgens een nieuw, dinsdag 29 mei 2018, uitgebracht rapport. Venezolaanse diplomaten verwierpen de bevindingen als 'grotesk'.

Venezolaanse overheidsfunctionarissen hebben misdaden tegen de menselijkheid gepleegd en moeten worden vervolgd door het Internationaal Strafhof (ICC), heeft een internationaal panel van deskundigen geconstateerd.

In een 400 pagina's tellend rapport (zie hieronder) stelt het panel van deskundigen, dat de regering meer dan 8.200 onwettige executies heeft begaan en arbitrair meer dan 12.000 mensen gevangen heeft gezet, sinds Nicolas Maduro Hugo Chavez in 2013 opvolgde als president.

Ambtenaren hebben ook meer dan 1.200 politieke gevangenen gevangen gezet en 131 demonstranten gedood die deelnamen aan protesten tegen Maduro, te beginnen in 2014. 'Het wijdverspreide en systematische richten op tegenstanders van het regime of verdachte 'vijanden van de staat', vormt de misdaad tegen de mensheid', aldus het rapport. 

'Deze daden, waarvoor geen wettelijke basis bestaat, hebben niet spontaan of geïsoleerd plaatsgevonden, maar weerspiegelen in plaats daarvan een beleid dat door de regering van Venezuela is ingevoerd door middel van handelingen die zijn aangestuurd door de hoogste autoriteiten van de staat.'In het rapport wordt ook de recente herverkiezing van Maduro veroordeeld, waarbij het concludeert dat 'het regime verder ging met de frauduleuze verkiezingen, ongestraft blijft en de bevolking van Venezuela te maken krijgt met toenemende intimidatie, angst, repressie en geweldpleging'.

De leden van het panel - Santiago Canton, Argentinië, Irwin Cotler uit Canada en Manuel Ventura van Costa Rica - roepen op tot een formeel onderzoek naar de beschuldigingen en vroegen de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro, om hun rapport in te dienen bij het ICC.ICC-aanklager Fatou Bensouda kondigde voorafgaand aan de presentatie van het rapport aan, dat hij een voorlopig onderzoek had geopend naar aanklachten tegen Venezolaanse veiligheidstroepen, waardoor de mogelijkheid van een volgend volledig onderzoek en vervolging zou toenemen.

De panelleden, die Almagro belast had met het onderzoek, baseerden hun bevindingen op 26 getuigenverklaringen, documenten van slachtoffers en hun families en bevindingen van andere internationale organisaties.

Diplomaten op de Venezolaanse missie binnen de OAS zeiden, dat het rapport een 'groteske media-farce' is, wiens 'enige doel het omver werpen van de constitutionele regering van president Nicolas Maduro is'.

Het Zuid-Amerikaanse land bevindt zich midden in een ernstige economische crisis. Hyperinflatie en enorme voedsel- en medische tekorten hebben ertoe geleid dat honderdduizenden Venezolanen naar buurlanden zijn gevlucht.http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-031/18

Panel of Independent International Experts Finds “Reasonable Grounds” for Crimes against Humanity Committed in Venezuela


May 29, 2018 In their report and executive summary presented today, a panel of independent international experts designated by the Secretary General of the Organization of American States (OAS) found that reasonable grounds exist to believe that crimes against humanity have been committed in Venezuela dating back to at least February 12, 2014.

The panel of experts - Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canada), and Manuel Ventura Robles (Costa Rica),– recommended that:

 
• The Secretary General of the OAS should submit the report and the evidence collected by the General Secretariat of the OAS to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC).
• The Secretary General should invite States Parties to the Rome Statute to refer the situation of Venezuela to the Office of the Prosecutor of the ICC and to call for the opening of an investigation into the crimes against humanity set forth in this report, in accordance with Article 14 of the Rome Statute.


The 400-page report, supported by 400 pages of Annexes, is divided in two parts. Part I, written by the OAS General Secretariat, includes material provided by witnesses who testified during the public hearings conducted in September, October, and November 2017, and material collected from interested parties, Venezuelan civil society and intergovernmental organizations. Part II of the report was written by the Panel of Independent International Experts, and provides a legal assessment of the information gathered, an examination of relevant international jurisprudence and precedent, as well as their conclusions and recommendations.


This report includes:

26 testimonies from witnesses that testified during 5 public hearings organized by the OAS General Secretariat. (Videos of the hearings are available here)
As well as dozens of testimonies from victims, victims’ families, and other interested parties submitted to the OAS General Secretariat, through the process.
• Written submissions provided by over 40 Venezuelan and international non-governmental organizations and intergovernmental organizations.

Among other findings, the report:

• Identifies 131 murder victims of the 2014 and 2017 protests where the perpetrator has been identified as a member of the state security forces and/or the colectivos.
• Identifies 8,292 extrajudicial executions recorded since 2015.
• Identifies more than 12,000 Venezuelans arbitrarily detained, imprisoned or subject to other severe deprivation of physical liberty since the 2013 Presidential elections.
• Identifies more than 1300 political prisoners: people that have been or still are detained because of their opposition to the Government.
• Identifies a widespread and systematic pattern of abuse targeting an identified segment of the civilian population in Venezuela.


Neither the Panel nor the OAS General Secretariat have had the possibility of undertaking field missions to the territory concerned in order to consult with national authorities, victims, civil society organizations, or other interested parties. The publicly available version of the report includes sections that have been redacted to protect the identity of victims and/or their family members who fear reprisal for testifying about crimes and abuses.


Crimes against Humanity are defined in Article 7 of the Rome Statute as “specific crimes committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population with knowledge of the attack”.


Venezuela is a State Party to the Rome Statute, and the International Criminal Court has jurisdiction over any crimes committed in the territory of Venezuela or by Venezuelan nationals since July 1, 2002.


More information on the process is available here.


Press contact: Mónica Reyes a (MReyes@oas.org)(Suriname Mirror/OAS/YouTubeDeutsche Welle-DW/Bloomberg)

Vijfde journalist in Mexico vermoord in 2018

(Bron foto: Twitter)
Héctor González Antonio (39) doodgeslagen, vermoedelijk met stenen


In Mexico is dinsdag het lijk gevonden van Héctor González Antonio, een verslaggever van het landelijke dagblad Excélsior. De 39-jarige González werkte ook voor tv-zender Imagen. De journalist was doodgeslagen, vermoedelijk met stenen. Hij is daarmee de vijfde journalist die dit jaar is vermoord, zo meldt VillaMedia donderdag 31 mei 2018.


De wijze waarop wijkt af van andere aanslagen op journalisten, waarbij vuurwapens worden gebruikt, aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie. In het onderzoek wordt echter niets uitgesloten, beloven de autoriteiten.

Jan-Albert Hootsen, vertegenwoordiger voor persvrijheidsorganisatie Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) voor Mexico, maant de autoriteiten om alles in het werk te zetten de moordenaars te vinden.

'Tot Mexico concrete stappen zet om mediamoorden op te lossen zal de cyclus van geweld en straffeloosheid, dat Mexico een van de gevaarlijkste plekken ter wereld heeft gemaakt voor journalisten, gewoon doorgaan.'


González schreef over algemeen nieuws, maar ook over misdaad. Zijn recentste wrek in Excélsior draaide om geweld in de regio Tamaulipas, waar hij ook woonde.

Bij geweld tussen drugsbendes zijn alleen vorig jaar in Tamaulipas 1.623 mensen omgekomen.
(Suriname Mirror/VillaMedia/Twitter)