woensdag 15 november 2017

Grote hoeveelheid cocaïne gevonden in loods te Oudenbosch

Meer dan 1.000 cocaïne aangetroffen tussen fruit in koelvrachtwagen

(Bron foto: Politie)

Zes mannen zijn gisteren aangehouden nadat in een koelvrachtwagen in een loods aan de Industrieweg te Oudenbosch meer dan 1.000 kilo cocaïne tussen het fruit is gevonden. Dit meldt de politie Zeeland -West-Brabant vandaag, woensdag 15 november 2017.

De recherche is de mannen op het spoor gekomen tijdens een lopend onderzoek. In de loods waren vier mannen aanwezig die allen zijn aangehouden. Later zijn nog twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij deze zaak.

Alle verdachten zijn voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar een politiecellencomplex en zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Het onderzoek is met deze aanhoudingen nog niet afgerond.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

AKMOS twijfelt aan nut lidmaatschap Caricom

Exportproblematiek van Doksenclub legt werking Caricom pijnlijk bloot

'Regering zou export kunnen stimuleren door vrachtsubsidie aan te bieden aan exporteurs of te investeren in eigen scheepvaartmaatschappij'


De exportproblematiek van de lokale producenten naar de Caricom-lidlanden wordt steeds meer een complexe zaak. De producten van de Doksenclub, die voorheen voortdurend geweigerd werden door Trinidad, worden nu ook door Guyana en Barbados niet geaccepteerd. De Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), onder leiding van Sham Binda, vindt dat hiermee het bewijs wordt geleverd, dat het Caricom-lidmaatschap van Suriname niet veel voorstelt voor de economische bedrijvigheid. 

'Heeft het nog zin om in Caricomverband te blijven? Ik denk dat het momenteel belangrijk is om de balans op te maken om na te gaan wat wij al die jaren hebben bereikt met de Caricom membership. Hoeveel wordt er geëxporteerd naar de Caricom lidlanden?', vraagt Binda zich af  in het Dagblad Suriname van vandaag, 15 november 2017.

Voor hem is het overduidelijk, dat de Surinaamse producten een hoge concurrentiepositie innemen op de Caricom-markt, waardoor dergelijke taferelen ontstaan. 'We mogen trots zijn op onze producten en de standaarden en normen die we hanteren.'

Binda is van mening, dat de exporteurs hun horizon moeten verbreden door nieuwe afzetmarkten te exploreren. 'Landen als St. Maarten en Puerto Rico hebben goede afzetmogelijkheden.' Het probleem is echter, dat de transportkosten zorgwekkend hoog zijn. 'De vervoerskosten zijn immens hoog vanuit Suriname. Ons project om de orkaanslachtoffers op St. Maarten te ondersteunen met hulpgoederen heeft ons meer dan 3.000 Amerikaanse dollar gekost voor een container van 20 ft, terwijl dat vanuit Amerika neerkomt op 1.500.'

Daarom vindt AKMOS,  dat de autoriteiten het bevorderen van export kunnen stimuleren door vrachtsubsidie aan te bieden aan de exporteurs of te investeren in een eigen scheepvaartmaatschappij. Binda deelde mee dat de exporteurs zich evenmin moeten laten afschrikken door de invoerrechten. 'Het betalen van invoerrechten mag geen barrière vormen. Binnen Caricom zijn geen invoerrechten, maar nu wordt men geboycot. En ons pluspunt is dat we concurrerende prijzen hanteren.'

Het valt de AKMOS-voorzitter overigens op, dat er tot nog toe slechts dienstreisjes worden gemaakt door de autoriteiten naar allerlei landen waarvan de toegevoegde waarde uitblijft.

Binda merkt verder op, dat de Caribische eilanden geen variaties kennen in het gebruik van groente. 'Ze hebben een Engelse cultuur waar men meer gewend is aan bijvoorbeeld bonen. Dus de Surinaamse producenten kunnen daar producten, waarin verse groente verwerkt zijn, introduceren.'  De tijd voor investeringen in de landbouwsector is dus aangebroken. Binda is van mening dat er op de Anton de Kom Universiteit van Suriname een aanvang gemaakt moet worden om productiegerichte opleidingen aan te bieden aan studenten, waarmee zij de economie kunnen opkrikken.

Man steelt auto van zijn moeder om overval te plegen

Verdachte overvalt supermarkt te Latour, maar dankzij beeld beveiligingscamera kon hij snel opgepakt worden


De politie van Paramaribo heeft zondagavond de 32-jarige verdachte C.R. aangehouden wegens diefstal van de auto van zijn moeder. De moeder deed aangifte van de diefstal, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 15 november 2017.

Haar zoon ging ervandoor met de wagen en heeft valse kentekenplaten gebruikt om later op de dag een overval te plegen op een supermarkt te Latour. Hij kon echter in de Kankawastraat worden aangehouden. De gestolen wagen is terecht.

Gaande het politieonderzoek bleek, dat de verdachte tezamen met een tot nog toe onbekende persoon een overval had gepleegd op een supermarkt. Dit heeft de politie achterhaald op basis van beelden van een beveiligingscamera.

 In het belang van het onderzoek is R. in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

Milieu-inspecteurs bij het BOG gaan weer eens in actie

De dienst kampt al jaren met tekort aan manschappen en voertuigen

Waarnemend directeur wil opstappen, maar minister zou ontslagverzoek niet willen honoreren


Milieu-inspecteurs bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) hebben vanochtend, woensdag 15 november 2017, op een algemene ledenvergadering besloten om vanaf morgen tot elf uur te werken. Dat heeft bondsvoorzitter David Bakker kort na deze bijeenkomst gezegd, aldus de Ware Tijd. 

Het bondsbestuur heeft gesprekken gehad met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en de vaste commissie Volksgezondheid in het parlement, maar volgens Bakker hebben deze gesprekken niets opgeleverd. 'De minister kon ons geen concrete zaken voorhouden en de commissie heeft ons slechts aangehoord.'

De dienst kampt al jaren met een tekort aan manschappen en voertuigen. Door het tekort aan voertuigen en ook een schaarste aan brandstof kunnen de werkers geen veldwerk verrichten. Dit zijn slechts enkele van de problemen die er zijn.

Bakker zegt, dat het niet alleen gaat om de afdeling milieu-inspectie, maar om het BOG in zijn totaliteit. Ook op bestuurlijk vlak zijn er problemen. Waarnemend directeur, Prim Ritoe, heeft onlangs besloten om op te stappen, omdat hij zijn werk naar eigen zeggen, hoofdzakelijk door geldgebrek, niet naar behoren kon uitvoeren. Ritoe zou nog niet officieel uit functie zijn, omdat de minister zijn ontslagverzoek niet wil honoreren.

Bakker is ervan overtuigd dat het BOG geld kan verdienen. Alleen worden er volgens hem verkeerde prioriteiten gesteld. Na eind november, als er geen oplossing is bereikt, zullen de medewerkers hun actiemodel verscherpen.

Gedetineerde betaalt voor extra privileges in cel Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma

Gevangene kan onder meer een tv, radio, kookplaat en ventilator tegen een bijdrage in cel krijgenGedetineerden van de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma (CPI), de enige inrichting in Suriname waar gedetineerden alleen in hun cel mogen verblijven, komen ook nog eens in aanmerking voor extra privileges, zo bericht vandaag, woensdag 15 november 2017, het Dagblad Suriname. 

Indien een gedetineerde een televisie in zijn/haar kamer wil, of andere apparatuur zoals een kookplaat, een waterkoker, radio, ventilator of een playstation, dan moet hij maandelijks extra  betalen voor deze voorzieningen. De gedetineerden betalen bijvoorbeeld voor een televisie per maand Srd 35.

De directeur van de inrichting, Otmar Ling, zegt dat de kosten per 1 november zijn aangepast, omdat de gedetineerden onverantwoord omgingen met het gebruik van elektrische apparatuur. Het is nu al zo'n twee jaren dat gedetineerden in de gelegenheid worden gesteld om hun eigen televisie en andere apparatuur van huis mee te nemen. De familie draait dan maandelijks op voor de gemaakte kosten. Deze gelden worden gebruikt voor de instelling, zegt Ling. Dit is een regeling die al jaren gaande is en past in het kader van de verzelfstandiging van de inrichting. Gedetineerden hebben recht op elektriciteit, met name verlichting. Hiervoor hoeven zij niet betalen, maar voor de extra privileges wel.

'Als zij toestemming vragen en krijgen om extra privileges, extra elektriciteitsapparaten, dan krijgen zij dit wel, maar het gaat niet ten laste van de overheid. Het is duidelijk dat de familie de kosten maandelijks moet ophoesten. Dus zij hebben de keuze en het is bovenal geen verplichting om gebruik te maken van de extra voorzieningen.'

Deze regeling is internationaal in gebruik, benadrukte Ling. De gedetineerden worden vanwege de situatie in de gelegenheid gesteld om zelf te koken. Dit geld wordt gestopt in de exploitatiekosten van de inrichting. Toen Ling binnen deze afdeling als directeur werd aangesteld, waren deze extra privileges ten laste van de staat. Hij heeft toen een onderhoud gehad met het diensthoofd en er werd gestart met een tarief van Srd 10 per maand. Per 1 november zijn de kosten aangepast vanwege de hoge stroomrekeningen en het onverantwoord gebruik maken van apparatuur.

Jogi (VHP): 'Bouterse moet ministers Hoefdraad en Algoe wegsturen'

'Hoefdraad moet je verantwoordelijk stellen voor de totale chaos waarin wij vandaag de dag zitten'
 
 'Algoe is al vijf jaren de bewindvoerder op LVV,  welke significante bijdrage heb je geleverd?'


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) is niet tevreden over de lijst van ministers die deze maand mogelijk vervangen zullen worden door president Desi Bouterse. De eerste persoon die volgens de VHP’er ontslagen moet worden, is minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Daarna moet minister Soeresh Algoe van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) volgen. 

'Bouterse moet Hoefdraad en Algoe opdonderen. Hoefdraad is de slechtste minister. Hem moet je als Financiënminister en oud governor van de Centrale Bank verantwoordelijk stellen voor de totale chaos waarin wij vandaag de dag zitten. Wanneer je binnen de Raad van Ministers een geheime stemming zou houden, dan weet ik zeker dat Hoefdraad geen draagvlak daarin heeft. Omdat hij zich gemanoeuvreerd heeft in een bepaalde positie, worden de overige 15 bewindslieden nu verplicht met hem te dealen. De president moet hem vervangen, omdat hij de grootste boosdoener is. Het model is: ‘laten wij gaan lenen. Morgen zullen wij zien hoe wij gaan terugbetalen’. Vermoedelijk heeft Hoefdraad de president en de rest van zijn mensen kunnen overtuigen dat lenen het enige model is waardoor wij uit deze dip kunnen komen. Als lenen het enig model is, dan wil dat zeggen dat de gouden kerst van de president een fata morgana is geworden', aldus Jogi vandaag, woensdag 15 november 2017, in het Dagblad Suriname.


Jogi merkt op, dat alles erop duidt dat Hoefdraad fictieve middelen in de staatsbegroting opbrengt. 'Wanneer je kijkt naar de uiteindelijke realisatie van de goedgekeurde begrotingen, blijkt dat slechts tussen 6 en 18% van de ministeriële begrotingen is gerealiseerd. Als je uit de begroting van 2016 slechts 20% hebt gerealiseerd, waar is dan de rest van het geld? Als je Srd 8 miljard in 2017 hebt laten goedkeuren en maar 25% hebt uitgevoerd, pe a moni de? Dan moet het toch liggen aan het autorisatiebeleid van de minister van Financiën en de wijze waarop de prioriteiten gesteld worden binnen de regering. Wat is Hoefdraad bezig te doen in het buitenland? Men houdt alles geheim en er is een zekere mate van geheimzinnigheid. Conclusie: het is Hoefdraad de afgelopen jaren flink gelukt om de zaal goed te misleiden. Nu moeten wij de financiële sector behoeden van onverwachte schokken.' 

Lenen is volgens de parlementariër geen probleem. 'Maar, lenen moet slim en deskundig onderbouwd zijn. Daarnaast moet het een doel hebben. Lenen moet niet het doel hebben om continu te lenen, maar de bedoeling is zover te komen dat je kunt stoppen met lenen. Daarvoor moet je zodanig gaan investeren dat je dat terugverdient. Met de ingediende begroting gaat men nog bijkans Srd 4 miljard lenen. Waar eindigen wij nu met lenen?', vraagt Jogi.

Volgens de politicus zal ook minder geld overblijven voor het besturen van het land, wanneer geleende middelen ook gebruikt worden om rentes van andere leningen af te lossen.

Jogi daagt LVV-minister Algoe uit om minimaal één project aan te geven welke de afgelopen vijf jaren een significante bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de staatskas.

'Algoe is al vijf jaren de bewindvoerder op LVV. Welke significante bijdrage heb je geleverd aan de vergroting van werkgelegenheid, ondernemerschap, voedselveiligheid en de exportvolumevermeerdering van agrarische producten? Niks, Nada! Het agrarisch beleid van Algoe heeft nul opgeleverd.'

De parlementariër vraagt zich ook af welke wonderen de LVV-bewindsman zal verrichten met zijn bezoek aan de Volksrepubliek China.

Jogi vindt vooral dat de laatste periode vicepresident Ashwin Adhin met een hoop zaken komt, die uiteindelijk misleidend en als lucht kunnen worden getypeerd. Hij noemt hierbij de kwestie van de mogelijke toekomstige olievondsten. 'Je kunt niets erop bouwen. Er is geen basis. Het is lucht. Men is continu bezig zich te wringen in allerlei bochten om de samenleving op de een of andere dag een beetje zoet te houden. Maar, wij komen uiteindelijk niet vooruit', aldus de politicus.

NH-minister Dodson: 'Bij elke reshuffeling komt mijn naam voor'

President Bouterse zou plannen hebben voor een reshuffeling binnen zijn ministersploeg


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 15 november 2017, onlangs vernomen te hebben 'van zijn bronnen', dat er mogelijk binnenkort een reshuffeling zal plaatsvinden binnen het ministersteam van president Desi Bouterse.

Volgens informatie zal minister Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen-NH) het veld moeten ruimen, terwijl Ferdinand Welzijn (Handel, Industrie en Toerisme) wordt overgeplaatst naar NH. Minister Dodson zelf weet van niets.

'Ik ben het al gewend. Bij elke reshuffeling komt mijn naam voor. Ik heb helemaal geen idee. De persoon die hiervoor verantwoordelijk is, is de president. Die heeft op geen enkele manier naar mij toe laten blijken dat ik weg moet. Naar mij toe is er persoonlijk geen enkele beweging', stelt Dodson.

Hij benadrukt niet te stellen dat hij wel aanblijft zitten als minister. Hij is gewoon niet op de hoogte van mogelijke veranderingen. 'Het gaat snel. Als het zo is, zal de gemeenschap weten wat het is', aldus de bewindsman.

In februari 2017 is de eerste reshuffeling binnen de huidige regering geweest. Het streven is om de tweede reshuffeling voor 25 november af te ronden.

Vicepresident van Ecuador Jorge Glas moet terechtstaan op beschuldigingen van corruptie

(Bron foto: AFP)
Glas zou $ 13.5 miljoen aan steekpenningen hebben aangenomen van Braziliaans bouwconcern Odebrecht


Een rechter in Ecuador heeft bevolen, dat de vicepresident van het land, Jorge Glas, terecht moet staan op beschuldigingen van corruptie. Glas, die op 2 oktober werd gearresteerd, is de hoogste politicus die wordt aangeklaagd in het massale corruptieschandaal van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht.

Aanklagers beschuldigen de heer Glas van het aannemen van $ 13.5 miljoen aan steekpenningen van de bouwgigant, hetgeen hij ontkent. Hij zou vijf jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.


Glas is sinds 2013 vicepresident van Ecuador en werd in februari herkozen. Maar, door de aantijgingen van corruptie tegen hem, werd hij in augustus ontheven door president Lenín Moreno.

Als onderdeel van een pleidooiovereenkomst bracht de voormalige topmanager van Odebrecht in Ecuador, Jose Conceicao Santos, aan het licht, dat het bedrijf sinds 2007 $ 33.5 miljoen aan steekpenningen had betaald om infrastructuurcontracten in het land te verkrijgen. Aanklagers zeggen, dat meer dan een derde van dat geld naar Glas ging in betalingen via zijn oom, Ricardo Rivera.

Glas en twaalf anderen, waaronder zijn oom, zijn tot dusver beschuldigd van samenzwering, maar openbare aanklagers zeiden dat er ernstiger beschuldigingen konden volgen.

Het schandaal heeft politici in diskrediet gebracht in verschillende andere landen, waaronder Mexico, Peru en Panama, evenals Brazilië, waar Odebrecht is gevestigd

(Suriname Mirror/BBC/Washington Post/Metro Ecuador/Twitter/YouTube)

Politie-inspecteur bureau Richelieu opgepakt in nep-cocaïne zaak

Eerder zijn in deze zaak twee agenten aangehouden
 

Een inspecteur van politie van bureau Richelieu is gistermiddag in verzekering gesteld door de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ) binnen het Korps Politie Suriname. Zijn aanhouding is verricht in belang van een onderzoek naar de gang van zaken rond de inbeslagname van drie kilo cocaïne waarvan een groot deel bleek te zijn vervangen  door blom (bakmeel), aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 15 november 2017.

Vorige week vrijdag werden twee agenten van dezelfde politiepost in verband hiermee in verzekering gesteld.

Volgens de advocaat van een hen zou deze aanhouding onrechtmatig zijn. De politie had bij de controlepost Stolkertsijver een verdachte aangehouden met drie kilo cocaïne. De verdachte en de drugs zijn daarna overgedragen aan collega's van post Richelieu. Deze collega's moesten vervolgens weer overdragen aan de Narcotica Brigade.

Maar., men kwam tot de ontdekking dat een groot deel van de drugs vervangen was door blom.

Nieuwe vliegtuig Aruba Airlines landt voor eerste keer op Hato Airport Curaçao

CRJ-200 LR wordt met watersaluut ontvangen vlakbij Jet Centre Curaçao


Het nieuwe vliegtuig van Aruba Airlines kwam gisteren voor de eerste keer aan op Hato Airport. De CRJ-200 LR werd met een ‘watersaluut’ ontvangen vlakbij het Jet Centre Curaçao. Dit meldt vandaag, woensdag 15 november 2017, het Antilliaans Dagblad.

Het toestel biedt ruimte aan vijftig passagiers en moet de ABC-eilanden met elkaar gaan verbinden. Aruba Airlines wil voortaan twee keer per dag naar Curaçao vliegen en vier keer per week naar Bonaire.

Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten heeft niet gescreende tijdelijke directie

'Raad van Commissarissen mag een directeur tijdelijk benoemen'


'Als de overheden niet tijdig klaar zijn met de benoeming mag de Raad van Commissarissen (RvC) een directeur tijdelijk benoemen', aldus president-commissaris Etienne Ys van de Centrale Bank (CBCS) vandaag, woensdag 15 november 2017, het Antilliaans Dagblad.

Anders dan wat gangbaar is, heeft de CBCS een ‘tijdelijke directie’, die nog niet is gescreend. 'De periode van deze tijdelijke benoeming eindigt op het moment dat de landen in een definitieve vervulling van de functies voorzien.' Zo meldt de CBCS in een gisteren uitgestuurd persbericht (zie onderaan).

Dat gekozen is voor een ‘tijdelijke directie’ heeft te maken met de niet tijdig afgeronde screening van de twee nieuwe directeuren, geeft Ys te kennen, hoewel daarover in het CBCS-communiqué geen melding wordt gemaakt. Het Centrale Bank-statuut kent op zich wel een ‘tijdelijke directie’, benoemd door de Raad van Commissarissen, maar alleen ‘indien de landen nalaten binnen drie maanden na de aanbeveling door de RvC een president of directeur te benoemen’.

Autoriteiten Curaçao stuiten in Rooi Santu op twee autokerkhoven en garages met gestolen auto-onderdelen

Op een autokerkhof tientallen auto’s gedumpt - Drie personen aangehouden


Een multidisciplinair team, bestaande uit personeel van Domeinbeheer, SBAB, ROP, het ministerie van Economische Ontwikkeling, de Milieudienst, Inspectie Volksgezondheid en het Korps Politie Curaçao stuitte gisteren in Rooi Santu op twee autokerkhoven en garages waar gestolen auto-onderdelen werden verkocht. Dat heeft de politie bekendgemaakt, aldus vandaag, woensdag 15 november 2017, het Antilliaans Dagblad.

Het team heeft een huiszoeking verricht bij twee adressen in Rooi Santu. Bij het eerste adres was sprake van illegaal terreingebruik, illegale bouw, illegale verkoop van auto-onderdelen en illegale vuilnisdump. Bij dit adres stuitten de autoriteiten ook op een autokerkhof waar tientallen auto’s waren gedumpt. Hier is een werknemer aangehouden die niet over de nodige papieren beschikte om op het eiland te verblijven.

Bij het tweede adres, eveneens in Rooi Santu, werd een autogarage aangetroffen, alsook een garage waar auto’s van een spuitbeurt kunnen worden voorzien, een illegale vuilnisdump, een autokerkhof, illegale constructie en de verkoop van gestolen auto-onderdelen. Bij dit adres zijn twee mannen van Curaçaose afkomst, te weten F.R.N. (52) en R.N. (21) aangehouden. Zij worden ervan verdacht gestolen auto-onderdelen door te verkopen.

De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie en worden vastgehouden in afwachting van nader onderzoek in de zaak.

Wanbetaler Venezuela een risico voor Curaçao

'Regering moet huidige uiterst precaire financiële toestand Venezuela zorgvuldig bestuderen'


Het is wereldnieuws. Overal melden allerlei nieuwsmedia het sinds gisteren: ‘Venezuela is nu officieel wanbetaler’ en ‘Venezuela nu echt failliet’. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de ABC-eilanden, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 15 november 2017.

Het internationaal gezaghebbende Standard & Poor’s (S&P) heeft gisteren als eerste kredietbeoordelaar Venezuela de status van wanbetaler (‘selective default’) gegeven. Landen krijgen deze beoordeling als ze selectief in gebreke blijven op bepaalde verplichtingen. Het kan het begin zijn van erger.

Het buurland van de Benedenwindse Eilanden lijkt er niet in te slagen een betalingsachterstand te voorkomen op de staatsschuld van 60 miljard dollar.

De regering in Willemstad moet de huidige uiterst precaire financiële toestand van Venezuela zorgvuldig bestuderen om na te gaan wat de gevolgen kunnen zijn voor de plannen om de Isla-raffinaderij op Curaçao te moderniseren en de rol van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA daarin. Dat zegt minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling in een eerste reactie op het nieuws over ‘buurman’ Venezuela.

Insel Air hervat vluchten tussen Curaçao en Paramaribo vanaf 18 december

Reizigers op gecancelde vlucht van 20 november zijn door Insel Air benaderd


De vluchten van Insel Air tussen Curaçao en Paramaribo zullen pas vanaf 18 december dit jaar hervat worden, zo laat de luchtvaartmaatschappij weten, aldus vandaag, woensdag 15 november 2017, de website Up in the Sky.

Insel Air gaf eerder aan dat de vluchten tussen Curaçao en Paramaribo op 20 november hervat zouden worden, mits alle afspraken met de betrokken autoriteiten nagekomen waren. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dat het geval, alleen moeten aanvullende afspraken met andere semipublieke en private partijen nog afgerond worden. Pas dan kan Insel Air een succesvolle herintroductie garanderen.

De reizigers die al een ticket hebben gekocht voor de geplande vlucht op 20 november, zijn door Insel Air benaderd en kunnen kiezen uit een vlucht vanaf Curaçao Hato National Airport naar de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname op een alternatieve datum of hun geld terug.

Insel Air zet op de vlucht tussen Curaçao en Paramaribo een McDonnell Douglas MD-83 toestel in, verdere toestellen die de luchtvaartmaatschappij inzet op andere routes zijn zes Fokker 50’s, drie Fokker 70’s (allemaal afkomstig van KLM Cityhopper), drie MD-83’s en vier MD-82 waarvan er één in gebruik is.

Assembleevoorzitster hoopt spoedig ontwerpwet BTW te ontvangen ter behandeling

Geerlings-Simons ontvangt conclusies en aanbevelingen van SFB Belastingseminar 2017


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft maandag het verslag en de conclusies en aanbevelingen van het Belastingseminar 2017 van 20 oktober 2017 (zie onderaan) ontvangen van het bestuur van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB). Zij heeft actief deelgenomen aan het seminar en gaf aan blij te zijn met het initiatief van de SFB. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 15 november 2017.

'Met alle input uit de gemeenschap kunnen we tegen eind volgend jaar een goede btw-wet hebben.' Geerlings-Simons zegt, dat De Nationale Assemblee (DNA) nog geen ontwerpwet-BTW voor behandeling heeft ontvangen. Maar zij hoopt dat, als het ontwerp eenmaal bij DNA is, de BTW-wet er ook spoedig zal zijn.

'Ik heb veel geleerd uit de inleidingen en de paneldiscussie. Ik verwacht dat de conclusies en aanbevelingen hiervan een nuttige bijdrage zullen zijn voor de komende discussie in DNA over invoering van de BTW.'

De SFB heeft dit gehouden in Ballroom Royal Torarica rond het thema ‘Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling’. Daarbij zijn twee inleidingen en een paneldiscussie gehouden over de invoering van de btw.

Gelijk na de aanbieding aan de DNA-voorzitster, werd het verslag ook bezorgd bij minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, de Staatsraad en het management van de Belastingdienst. Bij de aanbieding aan Geerlings-Simons zei Roy Shyamnarain, voorzitter van de SFB, dat de SFB de actieve participatie van de DNA-voorzitster en een aantal DNA-leden in het gehouden seminar zeer op prijs heeft gesteld. Mede daardoor kon het seminar voldoen aan het doel dat de SFB hiermee voor ogen heeft gehad, namelijk het bieden van een forum aan stakeholders, voor een vruchtbare discussie over de belastingheffing in Suriname in het algemeen, en over de invoering van de BTW in het bijzonder.

Tevredenheid alom na ondertekening overeenkomst over goudzoeken Koffiekampers in Roma Pit

5 Ondernemers uit dorp mogen mijnen in Roma Pit met elk 50 werknemers uit Nieuw Koffiekamp


De vreugde in Nieuw Koffiekamp was groot bij de ondertekening van een historisch document om goud te kunnen mijnen in de Roma Pit, op de concessie van IAmGold/Rosebel Gold Mines, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 15 november 2017. Na meer dan twee decennia is het probleem van illegale goudzoekers in de Roma Pit opgelost. 

250 Personen uit Nieuw Koffiekamp zullen hun brood kunnen verdienen door de overeenkomst die gisteren is getekend. De ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, hoofdkapitein Ludwich Wijnerman van Nieuw Koffiekamp, Owen Pryor van de lokale goudzoekersvereniging Makamboa en Suresh Kalathil, General Manager van Rosebel Gold Mines, hebben hun handtekening geplaatst onder de overeenkomst.

Minister Dodson zegt, dat de weg van het dorp naar Roma Pit is aangelegd. Rosebel heeft Roma Pit  ontruimd. Nieuw Koffiekamp ligt midden in de concessie van Rosebel.

Vijf ondernemers uit het dorp mogen mijnen in Roma Pit. Zij mogen elk vijftig werknemers uit Nieuw Koffiekamp in dienst nemen. Alle werkers en machines zijn geregistreerd.

Het dorp houdt morgen een krutu om verdere uitvoeringsmaatregelen te bespreken. Politie, militairen en leden van de Commissie Ordening Goudsector zijn belast met de beveiliging. Ook het dorp levert een bijdrage. Het hele gebied is ontruimd.

Het werken gebeurt onder strenge voorwaarden. Zo is het niet toegestaan om met kwik naar goud te zoeken, zegt Dodson. Het winningsproces moet milieuvriendelijk gebeuren. De minister benadrukt dat ook aan de ontwikkeling van het dorp en Brokopondo is gedacht. Zo zal geld besteed worden voor economische activiteiten die het hele dorp ten goede zullen komen. Een deel van de verdiensten gaat in het districtsfonds. De werkers betalen belasting.

Nieuw Koffiekamp heeft het eerste recht om goederen te leveren aan Rosebel Gold Mines. Het dorp kan nog niet voldoende eieren leveren aan het bedrijf. De capaciteit zal worden opgevoerd. Ook zal er meer geplant worden opdat het dorp voldoende kan verdienen. 'Wij kunnen echt spreken van een mijlpaal waarbij de effecten zullen uitstralen naar het dorp, het district en het gehele land', zegt de NH-minister.

LVV constateert weer overtreduingen bij vissers

(Bron foto: NII)
Groot probleem zijn ongeldige vergunningen, vooral vervallen, ingetrokken, vervalste documenten


Overtredingen variërend van ongeldige vergunningen en het niet duidelijk aanbrengen van de registratienaam en het registratienummer tot het niet gebruiken van juiste netten zijn aan het licht gekomen tijdens een controle uitgevoerd door het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bij de aanmeersteigers van de Centrale voor Vissershaven in Suriname (Cevihas) en te Bethesda. 

Vissers van Mariënburg, Zoelen, Gabs en Meerzorg, allemaal in Commewijne, hadden hun zaken wel op orde, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Bij Cevihas en Bethesda zijn gebreken bij de netten en registratienummers ter plekke opgelost. De overtreders kwamen weg met een waarschuwing en moesten direct de aanpassingen plegen.

Een groter probleem waren volgens LVV ongeldige vergunningen, met name vervallen, ingetrokken of vervalste documenten. Daar waar sprake is van ongeldige of vervalste vergunningen, met enig bewijs van visserijpraktijken, zal de politie verder onderzoek doen. Met de Officier van Justitie zal worden nagegaan of beslaglegging op onder andere de vissersboot en of andere sancties volgen.

De controleactie was de tweede van het onderdirectoraat, die - net als de eerste - werd ondersteund door politie en leger. De inval bij de aanmeersteigers vond in de vroege ochtend van 9 november 2017 plaats.

Een optimale controle van visserijactiviteiten is een manier om orde en rust te garanderen binnen de sector. Dit betekent ook garantie van vis voor de lokale gemeenschap en de export, aldus het NII. Sancties bij onregelmatigheden variëren van waarschuwingen, onmiddellijke beslaglegging, boetes en justitiële vervolging.

Oud-Assenaar Bertus Streutker start vanuit Suriname actie voor opzet TT-Museum in Assen

(Bron foto: Facebook)
Stilte rondom TT Museum: liefhebber start website om de boel aan te jagen


Oud-Assenaar Bertus Streutker en motorliefhebber probeert met een website weer vaart te krijgen in de opzet van het TT-Museum in Assen endat doet hij vanuit Suriname. Er lijkt niets meer te gebeuren aan de oprichting van een TT-museum in Assen en dat moet anders, vindt de in oktober vorig jaar naar Suriname geëmigreerde Assenaar, aldus het Dagblad van het Noorden vandaag, woensdag 15 november 2017. 

Hij had lange tijd een mini-TT-museum aan huis en heeft een deel van zijn collectie aan de initiatiefnemers van een permanent TT-museum geschonken, in de verwachting dat de initiatiefnemers - met mister TT Jaap Timmer als boegbeeld - snel tot resultaat zouden komen. Timmer was voorzitter van de sinds juli 2015 bestaande stichting TT-museum, maar hij overleed in februari dit jaar.

Sindsdien is het stil rond het museum en lijken de plannen te stuiten op gebrek aan geschikte ruimte en financiering van de exploitatie.


De zoektocht naar een geschikt onderkomen voor het museum heeft tal van mogelijke plekken opgeleverd in de stad en rond het circuit, maar geen ervan lijkt haalbaar. Met de website hoopt Streutker de aandacht voor de plannen weer op te vijzelen.

Een oproep aan het publiek moet druk op de ketel zetten en ideeën opleveren hoe de machine weer in beweging kan komen. ‘Twee weten meer dan een’, zo schrijft Streutker op de ondersteuningssite, ‘Aan de hand van de reacties wordt gehoopt dat er weer beweging komt in de realisatie van het TT-museum in Assen.’

Streuker vanuit Suriname: 'De boel ligt stil en het lijkt er op dat iedereen naar elkaar kijkt. Ook al woon ik nu 8.000 kilometer verderop, ik voel me nog altijd betrokken bij de TT en het TT-museum. Dankzij het digitale tijdperk kan ik een steentje bijdragen en bovendien heb ik nog een verzameling die een bestemming moet krijgen.'

Streutker verzamelde jarenlang spullen die te maken hebben met de TT, waaronder motorpakken van bekende coureurs, allerhande publicaties, een indrukwekkende verzameling affiches en memorabilia. Een deel is in het tijdelijke museumdepot van de stichting terecht gekomen, maar Streutker hoopt vurig dat al zijn TT-spullen een plek krijgen waar het publiek ze kan zien. Het stichtingsbestuur verwelkomt de virtuele steunbetuiging van harte. Steun is hard nodig en alle aandacht is goed. Het bestuur laat weten dat het inderdaad op dood spoor zit, maar dat het zich zeer binnenkort gaat beraden hoe het verder kan. Het is zeker niet zover dat de handdoek in de ring wordt gegooid.

Gajadien (VHP) in kwestie Zeven Even: 'Regering wil met terroristische aanslag angst aanjagen bij samenleving'

'Het is deze regering die geen tegenstand duldt en op allerlei wijzen tracht om censuur de samenleving in te pompen'


VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien vindt dat de regering buiten haar boekje is gegaan om het satirisch ochtendprogramma Zeven Even, waarbij politici flink op de korrel worden genomen, vanaf begin november uit de lucht te laten halen bij Rapar Broadcasting Network (RBN). 

'Er is geen enkel grondige reden daarvoor. Terwijl regeringsgezinde personen op een bepaald station enorme haat en verdeeldheid zaaien en oppositionele functionarissen dagelijks worden beledigd, zien wij de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie niet optreden. Je ziet juist een selectief optreden tegen programma’s die een ander karakter hebben. De regering heeft hier met een terroristische aanslag geprobeerd om angst aan te jagen. Dat kan niet. Het besluit moet teruggedraaid worden, omdat zulk gedrag ongehoord is in een geciviliseerde samenleving', zegt Gajadien dinsdag 14 november 2017, in het Dagblad Suriname.

De VHP'er voert aan, dat op verschillende manieren door de regering in de afgelopen periode geprobeerd wordt angst te zaaien in de samenleving. In dit geval gaat het om de bedreiging aan mediadirecteuren met eventuele intrekking van hun vergunning. Daartegenover worden ook mediawerkers angst aangejaagd, waardoor zij ook aan zelfcensuur beginnen te doen.

'Het satirisch ochtendprogramma wordt al 30 jaar verzorgd waar ook politici van de oppositie door de jaren heen op een humoristische wijze zijn aangepakt. Het is juist deze regering die geen tegenstand duldt en op allerlei wijzen tracht om censuur de samenleving in te pompen. Dat kan niet geaccepteerd worden', aldus de politicus.

Diverse Assembleeleden naar buitenland op dienstreis...

Zijn het de meest essentiële dienstreizen?...

 
Het Dagblad Suriname houdt dinsdag 14 november 2017 een paar dienstuitstapjes van Assembleeleden tegen een terecht kritisch grootlicht. Een delegatie, onder leiding van NDP-parlementariër Rossellie Cotino, zal op 17 en 18 november ‘the Fourth IPU Global Conference of Young Parliamentarians’ te Ottawa, Canada, bijwonen. Samen met haar reizen ook mee Roché Hopkinson (NDP) en Dinotha Vorswijk (ABOP). Het thema van de conferentie is ‘Young parliamentarians as drivers of inclusion’. 

Naast deze delegatie staat Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings Simons aan het hoofd van een missie die Suriname van 15 tot 17 november 2017 vertegenwoordigt op de 14e plenaire vergadering van ParlAmericas in Medellin, Colombia. Deze delegatie bestaat verder uit de leden Djoties Jagernath (VHP) en Naomi Samidin (NDP). Het thema van deze vergadering is 'Parlementaire acties ter bevordering van een verantwoord politiek dialoog'.

Voorafgaand hieraan neemt de Assembleevoorzitster deel aan de 44e vergadering van de Board of Directors van ParlAmericas. Er zal door parlementariërs gebrainstormd worden over het bevorderen van verantwoorde politieke discussies. De volksvertegenwoordigers zullen in de gelegenheid gesteld worden om productieve dialoog te voeren met elkaar en het uitwisselen van goede wetgevingspraktijken met betrekking tot kwesties in Inter-Amerikaans belang. Het is niet duidelijk wie voor deze kosten opdraait.

Het parlement heeft vanaf het begin van deze zittingstermijn het standpunt ingenomen dat slechts op de meest essentiële dienstreizen zal worden ingegaan. Echter vindt de gemeenschap dat dit slechts een loze belofte is.

Opmerkelijk is dat Vorswijk een maand geleden ook deel heeft uitgemaakt van de 137e vergadering van de IPU (Inter-Parliamentary Union) in St. Petersburg, Rusland. Silvana Afonsoewa (NDP), Rudolf Zeeman (BEP) en Jitendra Kalloe (VHP) hebben recent van 9 tot 12 november 2017 de Wereldklimaattop (COP23) in Bonn, Duitsland, bijgewoond.

Drie 'fever-zaken' door OM Curaçao naar de rechter

Motorfietsers met verlengde motoren door politie betrapt op feveren, driften en slingeren op openbare wegDe politie heeft onlangs drie zogenoemde fever-zaken ingeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM). Het betreffen zaken waarbij steeds motorfietsers met verlengde motoren door de politie werden betrapt voor het feveren, driften en slingeren op de openbare weg.

Het OM zal gevaarlijk of hinderlijk verkeersgedrag ten laste leggen en zal aan de rechter vragen de motoren verbeurd te verklaren, aldus het OM dinsdag 14 november 2017. De eigenaren krijgen hun motoren niet terug op dit moment.

Als motorrijders willen feeveren, dienen zij een gesloten circuit te gebruiken, veilig voor omstanders en publiek. Het OM heeft conceptwetgeving voorbereid en ingeleverd bij het ministerie van Justitie waarin verboden wordt motoren te verlengen. Indien deze wetgeving zal zijn doorgevoerd zal elke verlengde motor van de openbare weg worden gehaald, zo heeft de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie vandaag aangekondigd. Tot die tijd zullen fever-strafzaken op zitting worden aangebracht.

De eerste 'fever-zitting' zal 13 december 2017 in de middag zijn.