vrijdag 17 mei 2019

Braziliaans mijnbouwbedrijf Vale waarschuwt voor mogelijke dambreuk in deelstaat Minas Gerais

Dambreuk bij mijn van Vale in Minas Gerais kostte in januari meer dan 230 mensen het leven


Het Braziliaans mijnbouwbedrijf Vale S.A. waarschuwt dat opnieuw een dam dreigt door te breken in de deelstaat Minas Gerais. De dam houdt zes miljoen kubieke meter modder en mijnafval tegen. Bij een dambreuk bij een mijn van hetzelfde bedrijf in dezelfde deelstaat kwamen in januari meer dan 230 mensen om het leven. Dit keer gaat het om een ijzerertsmijn in Gongo Soco. De mensen die achter de dam wonen zijn in februari al geƫvacueerd. Dat gebeurde nadat de eigenaar van de mijn, Vale SA, bij het Openbaar Ministerie had gemeld, dat een dijk bij de mijn in beweging is gekomen. Als dat zo blijft doorgaan, breekt de dijk volgende week door. De kans bestaat dat de dam daarachter dan verzadigd raakt en ook bezwijkt.


Na de dambreuk in januari bedekte een enorme hoeveelheid modder en mijnafval het achterliggende gebied in Minas Gerais. Er wordt nog steeds naar omgekomen slachtoffers gezocht.

(Suriname Mirror/ The New York Times/NOS/noticias.r7.com/Twitter)

'Regering is achter op schema inzake afhandeling vertrek bauxietmaatschappij Alcoa'

President Bouterse: 'Het gaat om een vrij complexe materie'


De regering is 'achter op schema' wat betreft de afhandeling van het vertrek van bauxietmaatschappij Alcoa/Suralco uit Suriname en de overname van de Afobaka stuwdam door de Staat. Dat heeft president Desi Bouterse gisteren gezegd tijdens een persconferentie in het presidentieel paleis. Het gaat om een vrij complexe materie, zei het staatshoofd, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 17 mei 2019.

Momenteel zijn twee teams van juristen bezig de conceptovereenkomsten met de Amerikaanse multinational en de vereiste wetsaanpassingen tegen het licht te houden. De regering wil voorkomen dat zaken over het hoofd gezien worden en de huidige en komende generaties opgezadeld worden met problemen die voorzien hadden kunnen worden.

'We lopen een beetje achter op schema, maar we gaan er alles aan doen om in samenspraak met Alcoa wel die dam over te nemen.'

Volgens een principeafspraak tussen partijen dient de multinational de waterkrachtcentrale in Brokopondo in december dit jaar aan de Staat Suriname over te dragen. Daarnaast zal een uitgebreid rehabilitatie en opschoningsplan moeten worden uitgevoerd in de gebieden waar Alcoa's dochtermaatschappij Suralco, bauxietactiviteiten heeft ontplooid. Onder andere over het kostenplaatje voor deze activiteiten moet overeenstemming bereikt worden. Ook over de ontmanteling van de aluinaardefabriek moeten zaken geregeld worden.

Wat partijen ondertussen concreet al met elkaar zijn overeengekomen is voor het grote publiek onduidelijk. Deze kwestie ligt in De Nationale Assemblee al een aantal maanden stil. Het parlement moet namelijk door middel van een machtigingswet de regering groen licht geven om de Brokopondo-overeenkomst, de wet waarop de samenwerking met Alcoa is gestoeld, te beƫindigen of te wijzigen.

Intussen zijn de Suralco-faciliteiten zoals de bauxiethaven te Coermotibo, het stafdorp in Moengo en concessies in die omgeving al teruggegeven aan de Staat. De ontmanteling van de aluinaarderaffinaderij te Paranam zou ook al zijn aangevangen.

Nieuwe SoZaVo-minister Misiekaba wil het verschil gaan uitmaken

'We maken een winning team of een nog beter winning team'


Minister AndrƩ Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft vrijdag 17 mei 2019 bij de overname op het ministerie de medewerkers van dit departement gevraagd om 'het verschil uit te maken'. Het sociaal contract van president Desi Bouterse moet van hem worden ingevuld.

De tekst van de toespraak die Misiekaba hield bij zijn aantreden: 

'U en ik, zijn bevoorrecht om op het mooiste ministerie te werken. Het is het mooiste ministerie, omdat wij het algemeen, WELZIJN (de sociaal maatschappelijke zorg voor seniore burgers, mensen met een beperking en de jeugd) voor die samenleving mogen organiseren. We mogen mensen die door omstandigheden niet meer kunnen lachen, weer laten lachen. U en ik mogen ervoor zorgen dat Surinames belangrijkste hulpbron, the human capital (de mens) optimaal mag blijven functioneren. Het betekent dus dat het eindproduct dat wij als ministerie produceren immaterieel van aard is. Het is van zeer groot belang om dit vast te houden, omdat dit gegeven het type werker dat nodig is, bepaalt.

We hebben samen de dankbare taak om onze gemeenschap te dienen en invulling te geven aan het sociaal contract van president Bouterse. Wanneer wij deze opdracht begrijpen dan zullen we moeten opereren vanuit een aantal beginselen.

Ten eerste zullen we moeten doen wat we het best kunnen doen als mens, en dat is sociaal zijn. De mens is sociaal en zoekt altijd zijn soortgenoten op. Het sociaal zijn, begint vlak hier, aan deze tafel, op uw afdeling, op uw directoraat, in de kamer waar u zit met uw collega, omdat we een gemeenschappelijk doel hebben. Dit gegeven zou voldoende moeten zijn om alle werkers op het ministerie te smeden tot een gemotiveerd winning team.

Ik wil dat we ons allen committeren aan dit nobel streven: we maken een winning team of een nog beter winning team. Hierbij zijn we er continue van doordrongen dat de sociale benadering op onze eigen afdeling begint. Ik wil dat u zich diep hierover bezint. Wanneer we dit bereikt hebben, dan zijn we klaar om de next step te maken: het dienen van de gemeenschap, de mensen voor wie we hier zijn. Dit uitgangspunt wordt in beginsel geconcretiseerd wanneer elk loket en elke balie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting uitnodigend is. We praktiseren dit uitgangspunt wanneer elke medewerker van dit ministerie beseft dat elke ontmoeting tussen hem/haar en een burger, het verschil in het leven van die persoon en/of zijn/haar gezin kan uitmaken.

Ik roep u allen op om elke dag op te staan, hier te komen om het verschil uit te maken. Ons motto moet zijn: ik maak het verschil uit!

In Psalm 146 staat het volgende:

…die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. 
De Here maakt de gevangenen los, de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief; de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. 
De Here is Koning voor eeuwig. 
Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. 
Psalmen 146:7-10 NBG51 

Er staat ook, wie de arme helpt, leent de Here...
God Almachtig komt altijd persoonlijk op voor degenen die het moeilijk hebben in een samenleving! Als medewerkers op dit ministerie mogen we Hem daarbij helpen.

Beste SoZaVo-medewerkers/leidinggevenden, velen van u konden minister worden. Ik ben mij daarvan bewust. De keuze van de president is echter op mij gevallen. Als minister wil ik rekenen op ieders medewerking. U bent kenner en deskundige van het ministerie. Stelt u zich positief en pro de organisatie op en in het bijzonder pro de doelgroepen die wij moeten dienen. Toont u zich van uw beste zijde. Geef mij uw beste adviezen. Heeft u problemen, kom bij mij! Ook als mij niet lust en niet met me wilt samenwerken; geen probleem. Maak het bespreekbaar. Laat ons samenwerken voor het ministerie en het land. Bij voorbaat mijn hartgrondige dank.

Zoals u weet zijn we midden in de begrotingsbehandeling. Ook SoZaVo zal aan het woord komen. Ik ga er vanuit dat dat reeds voorbereid is. Ik zal mij voor verdere details verstaan met de directeur.

Ik eindig met het gebed van Saint Francis of Assisi:

Lord, make me an instrument of your peace. 
Where there is hatred, let me sow love; where there is injury, pardon; where there is doubt, faith; where there is despair, hope; where there is darkness, light; and where there is sadness, joy.
O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console; to be understood as to understand; to be loved as to love. 
For it is in giving that we receive; it is in pardoning that we are pardoned; and it is in dying that we are born to eternal life. 
(Moge dit ook onze bede zijn) 
Amen 

Let’s do it, laten we het verschil uitmaken!!! God zegen.'

Terreurverdachte na 22 maanden te zijn opgesloten voorlopig in vrijheid gesteld

Rechter ziet geen reden om Naser I. langer vast te houden - Broer Raoul A. blijft vast zitten


Terreurverdachte Naser I. is vrijdag 17 mei 2019 na 22 maanden te zijn opgesloten voorlopig in vrijheid gesteld. De rechter stelde dat zij geen reden meer had om hem langer vast te houden. Broer Raoul A., die ook wordt verdacht van voorbereiden van terreurdaad en het ronselen van strijders voor Islamitische Staat (IS), blijft nog in verzekering, zo berichten de Ware Tijd en onder andere het AD in Nederland.

Er zal in deze zaak op 14 juni vonnis gewezen worden.

Bij het horen van de voorlopige invrijheidstelling van Naser I. reageerden de mannen opgelucht. Ze omhelsden elkaar en lieten de tranen de vrije loop. Een zus van de broers sprong een gat in de lucht.

De rechter maakte Raoul A. hierbij duidelijk dat hij nog wordt vastgehouden. De mannen hadden vrijdag de gelegenheid om hun laatste woord te voeren. Dat deed Raoul A. en hij ontkende betrokkenheid bij alle strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht. Naser I. had geen behoefte voor een laatste woord en sloot zich aan bij de verklaring van zijn broer.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder dit jaar respectievelijk zes en vier jaar celstraf tegen A. en I. Volgens de aanklager hebben de broers zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een terreurorganisatie, financiering van terrorisme, ronselen voor de gewapende strijd in SyriĆ« en bezit van munitie. Dat laatste feit is door de broers bekend, maar de straf daarvoor zou lager zijn dan de duur van het voorarrest.

De Officier van Justitie heeft zich voor een groot deel van de bewijsvoering gebaseerd op vele chatberichten die op de telefoons van de mannen zijn aangetroffen, waarin vooral A. zich extreem uitte. Volgens A. heeft het OM zeer selectief geput uit de chats. A. heeft toegegeven dat hij een korte periode in de ban van Islamitische Staat (IS) is geweest, maar na enkele maanden al op andere gedachten kwam en nooit is geradicaliseerd.

De advocaten van A. en I. betoogden vorige maand dat het bewijs tegen hun cliĆ«nten zwak of niet aanwezig is. De mannen hebben zich misschien wel radicaal opgesteld, maar er is geen bewijs van lidmaatschap, stelden ze. Geld dat de broers een keer naar een SyriĆ«ganger hebben gestuurd, was bedoeld voor diens hotelkosten. Van deelname aan een terroristische organisatie is volgens hen geen sprake.

CuraƧao betreurt onjuiste feiten in motie inzake verwijdering van vluchtelingen op CuraƧao

Regering benadrukt noodzaak integrale benadering Venezuela crisis 


'De regering van CuraƧao heeft kennisgenomen van de motie die de Tweede Kamer dinsdag heeft aangenomen inzake de verwijdering van vluchtelingen op CuraƧao. De regering reageert onder normale omstandigheden niet op moties van de Tweede Kamer, aangezien deze gericht zijn aan de Nederlandse regering. Het zijn echter voor CuraƧao op dit moment allesbehalve normale omstandigheden vanwege de crisis in Venezuela en de vergaande gevolgen daarvan voor ons eiland. Deze bijzondere situatie is voor de regering aanleiding om bij wijze van hoge uitzondering in te gaan op de inhoud en strekking van de motie van het Nederlandse parlement vanwege de noodzaak van een integrale benadering van de crisis in het koninkrijk', zo schrijft de regering donderdag 16 mei 2019.

'De regering verwelkomt de aandacht van de Tweede Kamer voor de crisis in ons buurland en de ernstige gevolgen die dit heeft voor de Caribische landen van het Koninkrijk. Zowel de crisis zelf met de complexe geopolitieke complicaties, als de zware impact die de crisis op verschillende manieren heeft op de eilanden, vergt immers een koninkrijksbrede benadering. 

Maar, het is volgens de regering van CuraƧao wel te betreuren dat de motie is aangenomen op grond van een feitelijk onjuiste constatering. In de motie, die met een ruime meerderheid is aangenomen, vraagt de Tweede Kamer de Nederlandse regering om er bij de CuraƧaose regering op aan te dringen dat er altijd een individuele toetsing plaatsvindt volgens de internationale regelgeving voordat personen die vragen om bescherming worden teruggestuurd naar Venezuela. De regering van CuraƧao onderschrijft dat dit belangrijk is, en benadrukt derhalve dat een dergelijke individuele toetsing reeds onderdeel uitmaakt van de in CuraƧao geldende procedure voor het vragen van bescherming op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Aan deze procedure is met behulp van Nederlandse diensten zoals onder meer de IND de afgelopen tijd veel aandacht besteed. 

Het is wel betreurenswaardig, dat de Tweede Kamer in de overwegingen die vermeld staan in de motie, geheel ten onrechte constateert dat CuraƧao vluchtelingen die door de UNHCR zijn erkend, zou hebben teruggestuurd. De regering benadrukt dat dit een incorrecte voorstelling van zaken is, die ook niet - zoals de motie onterecht vermeld - door internationale organisaties is geconstateerd. 

CuraƧao heeft geen personen die een erkende status als vluchteling hebben gekregen van de UNHCR teruggestuurd naar Venezuela, en is dat ook niet van plan. Sterker nog, voor een aantal van de door de UNHCR erkende personen met de officiĆ«le status van vluchteling, vinden inmiddels interviews plaats met landen waarnaar deze reeds erkende vluchtelingen permanent zouden kunnen worden gehervestigd. De Tweede Kamer is kennelijk helaas niet geheel op de hoogte van de precieze situatie zoals die zich op CuraƧao voordoet, noch van de procedures zoals die gelden in ons land. Dit is jammer gezien de vereiste koninkrijksbrede aandacht voor de crisis en de vergaande gevolgen ervan. 

Voor CuraƧao zijn er naast de migratie van duizenden Venezolanen naar het eiland, veelal op illegale wijze per boot, ook in sociaal en economisch opzicht ernstige gevolgen voor onder meer de raffinaderij, de haven, het toerisme en de handel. ParlementariĆ«rs uit de Verenigde Staten blijken wel tot in detail bekend te zijn met de situatie op CuraƧao, en de uitdagingen waar ons eiland voor staat. Dit werd duidelijk tijdens het werkbezoek begin deze week van premier Rhuggenaath aan Washington DC, waar hij onder meer enkele Congresleden sprak. 

Kortgeleden bezocht een zevental leden van het Amerikaanse Congres ook CuraƧao om zich in de gevolgen van de Venezolaanse crisis voor het eiland te verdiepen, toen zij op weg waren naar de grens met Colombia om ook daar met eigen ogen de gevolgen van de uittocht van miljoenen Venezolanen uit hun thuisland naar de buurlanden te zien. Tijdens het werkbezoek aan Washington kreeg premier Rhuggenaath bij Congresleden en bij de vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering, onder wie de speciale Venezuela gezant Elliott Abrams en Under Secretary of State David Hale, grote waardering voor de rol van CuraƧao, en was er ook warme belangstelling voor de omvangrijke problemen waarmee CuraƧao kampt als gevolg van de crisis. 

De CuraƧaose regering wil er naartoe werken dat er binnen het koninkrijk op integrale en diepgaande wijze aandacht is voor de bijzonder complexe situatie waarmee de Caribische landen van het Koninkrijk worden geconfronteerd. 

Tijdens het recente overleg tussen minister Blok van Buitenlandse Zaken en de premiers van CuraƧao, Aruba en Sint Maarten is hier een aanzet toe gemaakt, evenals tijdens de recente bezoeken van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties en minister Grapperhaus en staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid.'

'Uiterst prematuur en onzorgvuldig van SVB om huisartsen te informeren over eenzijdig invoeren praktijkgrootte' - CuraƧao

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
'De CHV beraadt zich momenteel op de vervolgstappen'


Het is uiterst ‘prematuur en onzorgvuldig’ van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om de huisartsen te informeren over het eenzijdig invoeren van de praktijkgrootte, zo stelt het bestuur van de CuraƧaose Huisartsenvereniging (CHV). 'De CHV beraadt zich momenteel op de vervolgstappen', aldus het bestuur, dat belooft de achterban op de hoogte te houden van deze discussie, zo bericht vandaag, vrijdag 17 mei 2019, het Antilliaans Dagblad.

De SVB hanteert per 1 januari 2020 een inschrijvingsstop voor nieuwe BVZ-verzekerden (basisverzekering ziektekosten) voor de medewerkende huisartsen die op dat moment meer ingeschreven patiƫnten hebben dan de maximale praktijkomvang van 2.500 BVZ-verzekerden.

In een brief hierover van de SVB-directeur wordt gemeld, dat dit besluit tot stand is gekomen na intensief en constructief overleg met de CHV. Het bestuur ontkent dit echter en geeft een historische schets.

Over de bepaling van de praktijkgrootte en wat er is gebeurd tussen 2012 en 2019 stelt de CHV dat het bestuur zo’n norm wat betreft het vaststellen van een normatieve praktijkomvang, in termen van minimale en maximale aantal ingeschreven verzekerden per fte (fulltime-equivalent) huisarts, ‘wenselijk vindt’ in het kader van kwaliteitsoptimalisatie en een manpowerplanning van de lokale huisartsenzorg.

Floran, directeur gevangenis SDKK (CuraƧao), wil met Open Dag ‘laten zien zoals het is’

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Tijdens rondleiding media veel aandacht voor onderkomen van ongedocumenteerden


Urny Floran, directeur van de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon KĆ²rsou (SDKK), heeft tijdens de Open Dag voor de media gisteren vooral de gevangenis willen ‘laten zien zoals het is’. Bij de rondleiding was veel aandacht voor het onderkomen van de ongedocumenteerden, omdat deze plek de laatste tijd vaak lokaal en internationaal in het nieuws is, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 17 mei 2019.


In een presentatie voor de pers gaf Floran het volgende aan: 

Het aantal gedetineerde vreemdelingen is in de periode 2015 tot 2018 opgelopen van 715 naar 1.056, met overigens een piek in 2017 (1.532). In 2018 was 78 procent van de vreemdelingen afkomstig uit Venezuela. De overige 22 procent kwam uit onder meer uit Colombia, de Dominicaanse Republiek, HaĆÆti en Jamaica. Van deze vreemdelingen is 41 procent vrouw en 59 procent man.

Bijna 15 procent van de 1.056 gedetineerde vreemdelingen in 2018 is opgepakt door de Kustwacht. In het mannenblok van de vreemdelingenbarakken is veel schade aangericht, niet alleen aan het gebouw en de inrichting, maar er zijn ook matrassen in brand gestoken.

En er zijn in de afgelopen twaalf maanden drie ontvluchtingen geweest. De kosten voor reparaties liepen op tot 60.000 gulden.

Somohardjo, fractieleider Pertjajah Luhur, zit niet te wachten op bewaking

'Ik tart het lot niet, ben oprecht, mijn bewaker is de Almachtige, die beschermt mij'

'Opmerkelijk dat juist nu, kort vĆ³Ć³r de verkiezingen, Assembleeleden bewakers krijgen aangesteld'


Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), is niet van plan gebruik te maken van de mogelijkheid die nu wordt geboden door de regering om elke parlementariƫr van bewaking te voorzien. 'Ik tart het lot niet. Ik ben oprecht. Mijn bewaker is de Almachtige. Die beschermt mij. Ik heb het volk al vijftig jaar gediend en ben dankbaar dat ik de gemeenschap nog steeds kan dienen. Een bewaker heb ik niet nodig', zegt de politicus, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 17 mei 2019.

De PL-leider vindt het opmerkelijk dat juist nu, kort vĆ³Ć³r de verkiezingen, Assembleeleden bewakers krijgen aangesteld. Vier jaar lang was dat niet nodig geweest.

'Ik wil geen mogelijke spionnen in mijn huis. Gaan ze controleren wie bij me thuis komt en wie gaat, en wat wordt besproken? Met een simpel apparaatje is tegenwoordig alles af te luisteren. Ik bedank voor de inspanning die de regering zich getroost om bewaking voor ons te regelen, maar ik zie er van af.'

Somohardjo stelt zich op het standpunt, dat iemand die hem moet beveiligen ook door hem aangewezen moet worden en niet door de regering. Over de reden waarom juist nu bewaking wordt aangesteld, tast de parlementariƫr in het duister. 'Het heeft misschien met Waidoe te maken. Het volk van Nickerie is in opstand nu een zetel door Waidoe is verkocht. Ik weet het niet. Maar, ik heb in ieder geval een rein geweten.'

'Het blote feit alleen dat men constant boort, betekent dat men grote verwachtingen heeft'

(Bron foto: Staatsolie)
President Bouterse: 'Laten wij hopen dat we een keer daadwerkelijk die olie vinden'


President Desi Bouterse zei op zijn persconferentie gisteren dat constant olieboringen plaatsvinden. 'Het blote feit alleen dat men constant boort, betekent dat men grote verwachtingen heeft en laten wij hopen dat we een keer daadwerkelijk die olie vinden. Maar, om precies te gaan zeggen dat we dan olie gaan vinden is speculatie. Als er een bericht uitkomt, laat Staatsolie de instantie zijn die via de minister van Natuurlijke Hulpbronnen dat aan ons vertellen. Iedereen is hoopvol gestemd dat er een grote olievondst plaats zal vinden.'

Enkele maanden geleden werd ervan uitgegaan dat het raak was. Bouterse merkte op, dat hij toen gelukkig niet hierover uitgekomen is, omdat later bleek dat het minder gunstig was dan wat er werd gedacht.

Staatsolie heeft een boorprogramma en gaat door met de boringen. Eerder heeft algemeen directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, gezegd dat Suriname aan de vooravond staat van een grote olievondst. Hij merkte op dat het land, het bedrijfsleven zich moet voorbereiden op deze vondst en niet pas plannen gaan maken wanneer het zover is.

Ook de Centrale Bank van Suriname wijst op goede economische perspectieven. De mijnbouwsector biedt gunstige perspectieven vanwege uitbreidingen in de goudsector, alsook een mogelijke olievondst, aldus de bank.

Centrale Bank van Suriname: 'De internationale reserves zijn gegroeid naar US$ 613 miljoen'

CBvS is optimistisch over de economische perspectieven...

Verwacht wordt dat de geldtransporten binnen niet al te lange termijn hervat worden


'De economie van Suriname begeeft zich wederom op een groeipad, terwijl prijsstabiliteit is teruggekeerd. Voorts wordt de economische groei op middellang termijn geprojecteerd tussen 2 en 3 procent. Deze groei zal worden gedreven door de primaire sectoren en de industriesector wat op termijn andere economische sectoren ten gunste zal komen', aldus de CBvS donderdag 16 mei 2019 in een persbericht.

'Vooral de mijnbouwsector biedt gunstige perspectieven vanwege uitbreidingen in de goudsector, alsook een mogelijke olievondst. De inflatie daalt vanwege afgenomen wisselkoersvolatiliteit. 

De internationale reserves bereikten in april 2019 het hoogste niveau sinds 2015. Vermeldenswaard is dat in 2008 de internationale reserves voor het eerst in de historie van Suriname de grens van US$ 600 miljoen hadden gepasseerd. 

 Gegeven de geschetste economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor de Surinaamse economie, zijn er gunstige perspectieven dat de Centrale Bank middels de verdere opbouw van de internationale reserves en het actief managen van liquiditeiten in de economie, wisselkoers- en prijsstabiliteit kan garanderen. 

Voorts juicht de bank het voornemen van de regering toe om stapsgewijs te komen tot fiscale consolidatie. De Bank zal in dit kader een adviserende rol blijven vervullen. Zoals bekend is vanwege de stagnatie van de geldtransporten, de cash US-dollar koers onder druk komen te staan. De Centrale Bank verwacht de hervatting van geldtransporten binnen niet al te lange tijd, waarna de normalisatie van de koersen kan gedijen.'

Aantal leden bond bij RGD zegt vertrouwen op in voorzitter Naarendorp en overige bestuursleden

'De bond moet zich niet gaan mengen met het directieteam voor eigen belangen'

Naarendorp: 'De mensen worden geĆÆnstrueerd door de top, het gaat om een kleine groep van dertig mensen, terwijl de bond 550 leden telt'


Een groep leden van de bond bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft het vertrouwen opgezegd in voorzitter Robby Naarendorp en de overige bestuursleden. Zij menen, dat de bond zich bezighoudt met beleidsaangelegenheden op directie- en managersniveau, terwijl zij het personeelsbelang moet behartigen. 'De bond moet zich niet gaan mengen met het directieteam voor eigen belangen', staat in een brief ondertekend door 35 personen. Het schrijven is gericht aan directeur Sebita Gopal, zo schrijft vandaag, vrijdag 17 mei 2019, de Ware Tijd. 

De groep zegt verder dat zij tegen het wanbeleid is, dat mogelijk plaatsvindt binnen de RGD. Het onderzoek wordt afgewacht. 'Wij willen dat zaken op grond van feiten en op papier afgehandeld worden en niet op basis van zaken die in de lucht hangen', staat in de brief.

Naarendorp is op de hoogte is van het schrijven. 'De mensen worden geĆÆnstrueerd door de top', zegt hij doelend op onderdirectrice Ariadne Colli en manager Clyde Starke. De bond had op 17 april geĆ«ist, dat het duo samen met onderdirectrice Reita Hasnoe wordt vervangen. Hasnoe vertrok vorige week. De anderen voelen volgens Naardendorp de hete adem in hun nek, waardoor er mensen worden opgezet tegen de bond. 'Het gaat om een kleine groep van dertig mensen, terwijl de bond 550 leden telt. We gaan spoedig een algemene ledenvergadering beleggen om de brief te behandelen', zegt de voorzitter. Hij wijst erop dat werknemers, die ook lid zijn van de bond, in de bedrijfsvoering zitten.

'Als we merken dat zaken aangaande het beleid niet goed verlopen, mogen we als vakbond de directie daarop wijzen. We gaan ze geen zaken opleggen', legt Naarendorp uit. In de brief wordt erop gewezen dat tijdens de algemene ledenvergadering van 17 april aan hen is meegedeeld, dat er een schrijven zou worden gericht aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid waarin werd gevraagd om de vervanging van Hasnoe, Colli en Starke. Er moest hiervoor worden getekend op een lijst.

'In de wandelgangen hebben wij begrepen dat de presentielijst is aangehecht aan de brief en is afgegeven aan de minister. Dit is misleiding', luidt een passage uit de brief. De beschuldiging berust volgens Naarendorp niet op waarheid.

President Bouterse: 'Ik weet wat ik heb aan Waidoe, ben bijzonder blij met hem'

'Al haalt Waidoe nul stemmen, we gaan hem heel goed inzetten'


President Desi Bouterse vindt Assembleelid William Waidoe geen verrader. Dit zei hij gisteren tijdens zijn persconferentie in het presidentieel paleis, nadat hij vier ministers had beĆ«digd. 'Ik weet wat ik heb aan Waidoe. Ik ben bijzonder blij met hem. Er zijn NDP’ers die beweren dat hij niemand achter zich heeft. Al haalt Waidoe nul stemmen, we gaan hem heel goed inzetten. Ik heb geen enkel probleem.'

Bouterse zei, dat hij met elke versterking bijzonder blij is. Waidoe heeft maandag de fractie van Pertjajah Luhur (PL) verruild voor de NDP. Om de volgende dag in de media te verklaren, dat hij niet uit de PL is gestapt. Bouterse: 'Ik heb begrepen wat hij bedoelt.' Volgens Bouterse wordt in de oude politiek de rare term gebezigd als verrader. 'Deze organisatie (NDP) heeft een concept van een ideologische achtergrond. Velen begrijpen dat niet. Ik neem ze ook niet kwalijk.Wanneer mensen zich verdiepen en de NDP willen ondersteunen, komen zij het idee ondersteunen. Het is geen kwestie van overlopen. Dit zijn geladen woorden.'


Het Assembleelid van de NDP in Nickerie, Rachied Doekhie, stelde dat Waidoe niets voorstelt en zei dat hij geen mensen achter zich heeft. Hij onthoudt zich nu van commentaar, aldus vandaag, vrijdag 17 mei 2019, de Ware Tijd.

Enkele maanden geleden zei Waidoe, dat hij met een gevoel van onbehagen bij PL zit. Hij liet zich ontvallen op weg naar de verkiezingen van 2020 niet op zijn fractie te zullen wachten. 'Ik zal mijn eigen fractie vormen of een andere fractie ondersteunen', zei hij toen. Waidoe kon zich niet vinden in de besluiten die door de PL-top worden genomen en de prioriteiten die worden gesteld. Hoewel hij toen zei, dat hij nog het vertrouwen van partijvoorzitter Paul Somohardjo genoot, waren er krachten in de partij die hem niet zagen zitten.

'Als PL mij wil uitsluiten houd ik de deuren open voor alle andere potentiele politieke partijen die mij op de kandidatenlijst willen plaatsen', stelde hij. Volgens hem kan je alleen via het Assembleelidmaatschap een statement in de politiek maken. 'Ik ben niet bereid achter een doel te lopen dat ik niet nastreef. Als u mij niet kunt gebruiken kan een ander vehicle dat wel.'