maandag 11 maart 2019

D66 en GroenLinks willen koraal bij Antillen redden: '80 procent is al verdwenen'

(Bron foto: Caribbean Charter Flights)
D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot: 'Als we niks doen is er over vijftien jaar niets meer over'


Het kabinet moet snel met een reddingsplan komen voor het koraal in het Nederlandse deel van het Caraïbisch gebied. Dat eisen D66 en GroenLinks in een motie die ze donderdag 7 maart 2019 indienden bij een debat over natuur. 


Volgens D66-TweedeKamerlid Tjeerd de Groot moet er snel worden ingegrepen. Hij zegt: 'Tachtig procent van het koraal is al verdwenen. Als we niks doen is er over vijftien jaar niets meer over.' De Groot spreekt over het grootste natuurgebied van Nederland. Jaarlijks komen er veel toeristen op af om het koraal te bewonderen. Op sommige plekken is de prachtige onderwaterwereld nog goed te zien. Maar, er zijn steeds meer plaatsen waar het koraal is aangetast.Recent onderzoek van Wageningen Marine heeft vastgesteld, dat de staat van de natuur hier 'matig tot zeer ongunstig' is.

De TU Delft doet in Australië een groot onderzoek om afstervend koraal sneller te laten herstellen.


Er zijn volgens De Groot verschillende oorzaken voor de aantasting van het koraal. Gebrek aan rioleringen en afvalwaterzuivering zorgt voor vervuiling van het zeewater. Daar komt bij dat de toeristen veel afval achterlaten. Tenslotte is er de erosie die wordt veroorzaakt door loslopende dieren. Het zijn zaken waar volgens De Groot snel iets aan moet worden gedaan.

'Tot nu toe doet de overheid helemaal niets en daar moet verandering in komen. De achteruitgang van het koraal is slecht voor de natuur. Op dit moment leven er nog 200 soorten. Die mogen niet verloren gaan.'

Ook voor de bewoners van het gebied is de aantasting van het koraal desastreus. De Groot: 'De bewoners leven van het koraal. Want daar komen de toeristen op af. Slechts een op de tien toeristen zegt terug te komen als het koraal weg is.'

D66 en GroenLinks willen dat het reddingsplan er uiterlijk dit najaar is.

(Suriname Mirror/RTL Nieuws/YouTube/ISSUU Suriname Mirror)

'De Surinaamse Bankiersvereniging heeft vertrouwen in Vijay Kirpalani als regeringscommissaris bij CBvS'

'Kirpalani staat bij de banken bekend als bruggenbouwer'


'De Surinaamse Bankiersvereniging is afgelopen vrijdag, 8 maart 2019, tijdens een ontmoeting met de directies van alle banken, door president Bouterse geïnformeerd over het voornemen om de heer Vijay Kirpalani te benoemen als regeringscommissaris. Tijdens dit overleg waren ook de minister van Financiën, de heer Hoefdraad en de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de heer Van Trikt aanwezig. 

Verschillende bankiers onderschreven de ruime nationale en internationale ervaring van de heer Kirpalani op financieel-economisch gebied. Ook wordt zijn kennis van de Centrale Bank van Suriname, opgedaan tijdens zijn 10-jarige periode gedurende 2000 en 2010 als commissaris bij de moederbank, als een passende achtergrond beschouwd. De heer Kirpalani staat bij de banken bekend als ‘bruggenbouwer’ en heeft vaker bewezen partijen met divergerende issues op tactische wijze bij elkaar en in een lijn te brengen. 

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft er vertrouwen in dat de heer Kirpalani als regeringscommissaris, de rol van liaison tussen de Centrale Bank van Suriname en de regering adequaat zal vervullen, waardoor enerzijds de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname gewaarborgd blijft, terwijl anderzijds de coördinatie van het monetair, fiscaal en budgettair beleid tussen de Centrale Bank van Suriname en de regering effectief gevoerd wordt. 

De bankiers hebben eveneens onderstreept, achter de benoeming van de nieuwe Governor de heer Van Trikt te staan en hebben benadrukt dat de specifieke issues die geformuleerd zijn, van groot belang zijn om gestaag op te lossen: 

1. Goede afstemming en coördinatie met het Ministerie van Financiën ter ondersteuning van het fiscale en monetaire beleid. Inclusief het uitsluiten van monetaire financiering ter behoud van de waarde van de munt en het verminderen van het begrotingstekort; 
2. Het succesvol doorlopen van de National Risk Assessment welke is gemandateerd vanuit ons lidmaatschap van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF); 
3. Versterking van de diensten van de Centrale Bank van Suriname in het financiële en betalingsverkeer, in zowel de nationale als de vreemde valuta, wat zal moeten zorg dragen voor meer transparantie, gemak, kosten-efficiëntie en vertrouwen bij instellingen en het publiek; 
4. Versterking van het financial risk toezicht op de banken en andere financiële instellingen, en een nauwe samenwerking met andere instanties die toezicht houden op het financiële en geldverkeer van Suriname; 
5. Publicatie van de Jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname, zodat aan de wettelijke verplichting tot verslaglegging en verantwoording over de uitvoering van haar kerntaken wordt voldaan. Inclusief publicatie van de weekbalansen; 
6. Versterking van het bestuur van de Centrale Bank van Suriname; 
7. Hervorming van het wettelijke kader van de Bank en haar taken in het kader van de IMF-aanbevelingen. 

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft toegezegd haar volledige ondersteuning te bieden aan de Governor, de heer Van Trikt en de regeringscommissaris, de heer Kirpalani.'

Regering koopt evenementenlocatie Zenaida voor artiesten

(Bron foto: Zenaida)
Locatie moet onder beheer worden gebracht van een nog op te richten stichting voor artiesten


De aankoop van evenementenlocatie Zenaida voor artiesten door de regering heeft volgens president Desi Bouterse een veelomvattend doel. Hij zegt maandag 11 maart 2019 in de Ware Tijd, dat het de bedoeling is om de locatie onder beheer te brengen van een nog op te richten stichting voor artiesten. Op de lange termijn zullen er juristen aangetrokken worden ter bescherming van het intellectueel eigendom van deze groep. 

Dit is nog altijd een heikel punt. 'Zodat yu no drai den man plaat zomaar, zonder dat die jongens eraan verdienen. Zaken moeten geregeld zijn', aldus Bouterse. De koop van Zenaida kan volgens hem 'anytime' gesloten worden. Hij zegt dat dit een regeringsinitiatief is. Het gaat om een sociaal project en daarom moet het via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting tot stand gebracht worden. Ook het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer komt in beeld.

Na aankoop zal het pand overgedragen worden aan een nog op te richten stichting voor artiesten. De onderhandelingen over de aankoopprijs zijn nog gaande.

Bouterse had recent een ontmoeting met artiesten bij de evenementenlocatie waar hij het plan om het te kopen kenbaar heeft gemaakt. Tijdens de ontmoeting hebben enkele artiesten, onder wie Kater Karma en Booster, de plek vroegtijdig verlaten, omdat ze niet helemaal tevreden waren met de opbouw van de bijeenkomst en enkele zaken die de president daar naar voren heeft gebracht. Hij reageert hier vrij nuchter op. 'Niet alle mensen kun je tevreden stellen. Een ieder heeft zijn eigen mening. Het was een vrij volle bak. Als drie mensen willen weglopen of ze het niet begrijpen, tegen de tijd dat de zaak zal lopen zullen ze er wel weer bijkomen.' De twee artiesten hebben in een gesprek met radiopresentatoren Raynel Dalen en Raúl Kandhai gezegd, dat naar schatting slechts dertig artiesten vertegenwoordigd waren op de bijeenkomst. Volgens hen is dat ongeveer 10 procent van alle Surinaamse artiesten.

Bouterse ontkent dat het initiatief om een bijeenkomst met de artiesten te beleggen een gevolg is van de Facebook-post van hun collega Enver Panka enkele weken geleden, waarin hij zijn ontevredenheid over het regeerbeleid heeft geuit.

Het staatshoofd zegt dat het idee om een speciale locatie te kopen voor artiesten van vier tot vijf jaar terug dateert, nadat enkele artiesten dit zelf hadden geopperd. 'De vraag ernaar was aanwezig, maar de zaken gingen economisch niet zo best. Het zou niet verantwoord zijn om tegen die tijd dat geld uit te geven. Nu de economie weer aantrekt is het geen probleem.'

Wanneer de koop eenmaal rond is kunnen artiesten er terecht om onder meer hun eigen cd's te maken, voor studio-opnames en om te oefenen. Daarnaast leent de locatie zich ook voor andere activiteiten om fondsen te creëren ten behoeve van de ontwikkeling van de lokale muziekindustrie, aldus de president.

Suriname en China binden samen de strijd aan tegen de jacht op en handel in de jaguar

Bewustwordingscampagnes moeten leiden tot betere bescherming van de Panthera oncaSuriname en China hebben de handen ineen geslagen om het doden van en de handel in jaguars (Panthera onca) te bestrijden. Met bewustwordingscampagnes in beide landen worden oproepen gedaan voor bescherming van de 'koning van het Surinaams bos'. Tegelijkertijd wordt ook gewezen op de zware consequenties bij overtreding van de Jachtwet, met name bij het vangen, doden en verhandelen van de jaguar. Deportatie, gevangenisstraf en hoge boetes horen bij de overtreding. 

Suriname zou de op twee na hoogste populatiedichtheid van jaguars in Zuid-Amerika hebben, maar cijfers zijn niet bekend. De populatie van deze katachtigen daalt alarmerend op dit continent. De jaguar wordt op grote schaal gestroopt en illegaal verkocht. 'En dat is niet alleen de schuld van de Chinezen', beweert Conservation International Suriname (CI-S) maandag 11 maart 2019 in een persbericht.

Zijn haren, huid en tanden zijn populair, maar ook zijn karkas wordt verwerkt tot een soort 'tijgerpasta'. Deze pasta wordt in bagage op vluchten naar China gesmokkeld. Het 'middel' zou helpen tegen chronische gewrichtspijn, zou de seksuele prestaties verbeteren en de gezondheid en het welzijn bevorderen. Door de toenemende vraag en verlies van habitat door menselijke activiteiten behoort de jaguar tot de bedreigde diersoorten.

Er worden duizenden dollars neergeteld voor het doden of verkopen van dit dier, zij het heel of delen ervan. CI-S zegt dat de vraag moet worden verminderd om zo de oncahandel aan banden te leggen.

Dr organisatie heeft samen met de Chinese verenigingen SCUA (Suriname Chinese United Association) en OCSC het initiatief genomen om campagne te voeren voor behoud en bescherming van de jaguar. Op diverse locaties zijn sinds 6 maart billboards geplaatst. Er zullen ook posters en banners worden geplaatst.

De organisaties vragen ook de steun van de samenleving om deze campagne succesvol te laten verlopen. 'We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid', zegt CIS. De campagne wordt gefinancierd door Global Wildlife Conservation en World Wildlife Fund Guianas.

Peruaanse president Vizcarra benoemt acteur en oud-minister als premier

(Bron foto: Twitter)
Salvador del Solar diende kort als minister van Cultuur onder oud-president Kuczynski


De Peruaanse president Martin Vizcarra zal acteur en voormalig minister Salvador del Solar vandaag, maandag 11 maart 2019, als zijn nieuwe premier benoemen, zeiden drie bronnen, aldus persbureau Reuters.

Vizcarra heeft zijn regering wakker willen schudden nadat zijn goedkeurings-percentage in de afgelopen weken begon te dalen.

Een opgeleide advocaat, Del Solar, is het best bekend voor zijn rollen in Spaans-talige films. Hij diende ongeveer een jaar als minister van Cultuur onder oud-president Pedro Pablo Kuczynski, die een jaar geleden ontslag nam vanwege een corruptieschandaal.Vizcarra zal vandaag naast Del Sol andere nieuwe kabinetsministers benoemen, zeiden de bronnen, die vroegen niet bij naam genoemd te worden, omdat er geen officiële aankondiging was gedaan.

Lokale media meldden eerder vandaag, dat Vizcarra Del Solar als zijn nieuwe premier had gekozen. De woordvoerster van Vizcarra reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Del Solar kon niet meteeen worden bereikt voor commentaar.
(Suriname Mirror/Reuters/El Comercio/Twitter/YouTube/Gestion)

Brazilië stelt inheemse Amazone regenwoudreservaten open voor mijnbouw

'De rijkdommen van de Amazone moeten op een rationele en duurzame manier worden onderzocht'


De nieuwe conservatieve regering van Brazilië heeft onlangs aangekondigd, dat zij hun land zullen openstellen voor verdere mijnbouwuitbreidingen in gebieden die eerder als inheemse reservaten waren gepland, volgens Mining.com

Tijdens een evenement in Washington DC sprak de Braziliaanse minister van Energie donderdag 7 maart 2019 over het balanceren van de ecologische waarde van het gebied naast het ontwikkelen van de latente bronnen in het gebied die nog niet zijn gebruikt. Hoewel de mijnbouwsector optimistisch reageerde op de aankondiging, wordt hun hoop getemperd door het feit dat het onder de Braziliaanse wet moeilijk is om de uitbreiding van mijnbouwactiviteiten tot inheemse reservation te laten plaatsvinden.

De adjunct-procureur-generaal van Brazilië, Carlos Bigonha, bevestigde dat mijnbouw in deze gebieden momenteel verboden is, tenzij de wet verandert. Hoe dan ook, de bereidheid van de overheid om het onderwerp aan te snijden, wordt door mijnbouwanalisten als positief ervaren.

'Het is de enige industrie die volledig is geprivatiseerd, met uitzondering van de door de overheid gecontroleerde exploitatie van uranium en degene die het meest te lijden heeft van vertragingen bij het verlenen van vergunningen, omdat het momenteel meer dan 20 jaar duurt om een ​​vergunning te verkrijgen. De Amazone is erg belangrijk voor het land. Niet alleen wat betreft het respect voor het behoud van het milieu voor de waarde die het vertegenwoordigt voor de planeet, maar ook in termen van zijn rijkdommen', zei minister van Energie Bento Albuquerque.

'De rijkdommen van de Amazone moeten op een rationele en duurzame manier worden onderzocht die het milieu niet schaadt. Die inspanning zal ook de regulering van het gebruik van inheemse en andere gebieden omvatten.'

De minister voegde hieraan toe dat het land voornemens is zijn mijnbouwverordeningen te herzien om ervoor te zorgen dat toekomstige rampen zoals de dambreuk van Vale SA niet meer gebeuren. Het incident, waarbij honderden mensen het leven lieten, leidde tot de arrestatie van een aantal leidinggevenden van het bedrijf en dat dat de algehele mijnbouwproductie drastisch werd verminderd. Uit rapporten blijkt dat het bedrijf veel structurele problemen rond de dam onder het spreekwoordelijke vloerkleed heeft aangepakt, wat heeft geleid tot oproepen om bestaande Braziliaanse mijnnormen te hervormen. 'Die wetgevende inspanning zal ook de regulering omvatten van het gebruik van inheemse en andere gebieden volgens wat de Braziliaanse federale Grondwet bepaalt', voegde Albuquerque eraan toe. 'Ik wil geen vooroordeel geven, maar ik twijfel er absoluut niet aan dat als het wettelijke kader was nageleefd ... dat ongeluk niet had plaatsgevonden.'

Momenteel moet de overheid omgaan met meer dan 400 geschillen met mijnbouwbedrijven en verschillende inheemse volkeren.

(Bron: livre.jor.br)

Een journalistiek project om de conflictgebieden in Brazilië in kaart te brengen, heeft uitgewezen dat 245 van de 428 zones in reservaten voorkomen. Naast de terugval van inheemse activisten, zowel nationaal als internationaal, uiten milieudeskundigen hun bezorgdheid, waarbij het regenwoud een internationaal erkend ecosysteem is dat moet worden beschermd.

De huidige regelgevende situatie in Brazilië is bijzonder bureaucratisch met betrekking tot energie- en mijnbouwprojecten. Volgens de nieuwe Bolsonaro-regering kan een kleine waterkrachtcentrale tot tien jaar nodig hebben om de juiste vergunningen te krijgen, waarbij een groot deel van deze vertraging veroorzaakt wordt door milieuagentschappen die het goedkeuringsproces voor legitieme projecten vertragen. De nieuwe regering heeft beloofd deze periode te beperken tot maximaal drie maanden voor kleinschalige projecten.

(Suriname Mirror/Warrior Trading News) 

Cubaanse president Miguel Diaz-Canel veroordeelt 'agressie' tegen Venezuela

'Het Amerikaanse imperium intensiveert zijn criminele en brutale agressie tegen Venezuela'


De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel herhaalde zondag 10 maart 2019 zijn veroordeling van de 'brutale agressie' tegen Venezuela en beschuldigde de Verenigde Staten van de acties tegen het land. 'Het Amerikaanse imperium intensiveert zijn criminele en brutale agressie tegen Venezuela', schreef Diaz-Canel zondag op zijn Twitter-account, verwijzend naar een langdurige nationale black-out in Venezuela. 

'De poging tegen het elektriciteitssysteem bracht de leugens en het cynisme van het valse humanitaire discours van het rijk aan het licht.We veroordelen de agressie tegen het thuisland van Chavez.'


'Handen van Venezuela', schreef hij.

In een Twitter-bericht zaterdag noemde Diaz-Canel de stroomstoring 'een vuile terroristische daad' om 'het verzet van het Venezolaanse volk te verpletteren en militaire interventie aan te moedigen'.


Sinds donderdagmiddag zijn Venezolanen getroffen door een langdurige stroomuitval in het hele land, volgens de autoriteiten veroorzaakt door sabotage bij een centrale waterkrachtcentrale. Elektriciteit werd vrijdagmiddag hersteld in ten minste 10 Caracas-districten na 20 uur stroomuitval, en ook in verschillende oostelijke staten. De hoofdstad werd echter zaterdag getroffen door een andere blackout.

(Suriname Mirror/Xinhua/Twitter)

Ultimatum truckhouders aan regering om oplossing te vinden voor 'moordende' tarieven Rij- en Voertuigenbelasting

'We willen dat Rij- en Voertuigenbelasting of de government take op benzine komt te vervallen'


Voor de truckhouders is de maat al vol. Zij geven de regering drie dagen de tijd om een oplossing te vinden voor de moordende tarieven van de Rij- en Voertuigenbelasting. Bij hen bedraagt deze belasting, afhankelijk van het gewicht, tussen de Srd 465 en Srd 4.390. Hetgeen de besturen van de Unie van Truckhouders en Zwaar Materieel in Suriname (UTZS) en Coöperatieve Federatie Weg- en Spoortransport (Cofwes) hebben bereikt, betreffende onder andere de invoerrechtenvrije import van banden, typeren de truckhouders als mosterd na de maaltijd. 

Tijdens de algemene ledenvergadering (alv) van de truckhouders gisteren te Boma Star hebben zij duidelijk laten blijken, dat ze het niet zullen dulden om een dubbele belasting te betalen. 'Het is heel goed dat we invoerrechtenvrije banden mogen importeren. Maar, dat is mosterd na de maaltijd. We willen dat de Rij- en Voertuigenbelasting of de government take op benzine komt te vervallen. Deng tra multinationals feni alla soort vrijstelling. Te deng mang importeer wan truck, deng mang n’e pai invoerrechten. Te wi importeer wan truck, wi musu pai invoerrechten. En dat kan niet. Eendracht maakt macht', aldus een truckhouder.

Vele van de aanwezigen konden zich vinden in deze zienswijze. Zij zijn bereid het heft in eigen handen te nemen wanneer de regering geen verlichting brengt binnen drie dagen.

Alhoewel het bestuur van UTZS niet tevreden is over de invoering van de Rij- en Voertuigenbelasting, is Nizaam Ozir, voorzitter van UTZS, niet van plan om de eventuele acties van de truckhouders te ondersteunen. Dit kwam expliciet naar voren tijdens de alv. 'Wij willen dat de Wet Rij- en Voertuigenbelasting herzien wordt. De belastingtarieven zijn te hoog. Dit moet met 50% omlaag gaan. Het beste is dat deze wet afgeschaft wordt, want een ieder betaalt al belasting via de government take op benzine', benadrukt Ozir vandaag, maandag 11 maart 2019, in het Dagblad Suriname.

Een lamlegging is pas zinvol als elke truckhouder eraan meewerkt en dat ziet Ozir niet gebeuren. Deze conclusie trekt hij aan de hand van de opkomst van de alv; ongeveer 100 truckhouders waren aanwezig terwijl de groep veel groter is. 'De termijn van drie dagen hebben de leden gesteld aan de regering om het verzoek te realiseren. Indien er geen reactie komt, mogen zij staken maar daarvoor zijn wij als bestuur niet verantwoordelijk.'

Ozir kijkt uit naar de uitkomst van de rechtszaak betreffende de Rij- en Voertuigenbelasting. Indien de rechter beslist om de wet te herzien, dan is er geen vuiltje meer aan de lucht. Echter, als de rechter anders beslist, dan zal een brandstofcompensatie voor de truckhouders en invoerrechtenvrije import van banden noodzakelijk zijn. 'Ik hoop dat de regering een open oor heeft voor ons om de belasting uit te stellen. De unie gaat na 13 maart, in de komende 2 weken, onderhandelen met de regering. Dat is dus na de uitspraak. Prikacties zijn voor die tijd niet uitgesloten, maar dat staat dan los van de Unie', aldus Ozir.

Grassalco zet eerste stappen naar een ‘groen’ energiebeleid

Haalbaarheidsstudie naar hybride zonne-energiecentrale goudoperatie en dakopstelling op het hoofdkantoor

(Bron foto: Grassalco)
Staatsmijnbouwbedrijf tekent een overeenkomst met CleanTech Suriname NV


Om verder inhoud te geven aan haar ‘groen’ beleid heeft N.V. Grassalco de eerste stappen gezet om enkele van haar operaties te draaien op zonne-energie. Daartoe is vrijdag een overeenkomst gesloten met CleanTech Suriname NV. Met deze duurzame vorm van energie-voorziening zal jaarlijks ongeveer Srd 2.6 miljoen worden bespaard, zo laat Grassalco vandaag, maandag 11 maart 2019, in een persbericht weten. 

Elk jaar zal ook een miljoen kilo minder uitstoot van Co2 gassen plaatsvinden. De overeenkomst is ondertekend door president-directeur van het Staatsmijnbouwbedrijf, Sergio Akiemboto, en directeur Rasmus Polanen namens CleanTech Suriname NV (CTS) in het hoofdkantoor van Grassalco aan de Sir Winston Churchillweg.

De elektriciteit op de goud- en steenslagoperatie van het staatsmijnbouwbedrijf wordt opgewekt door diesel-generatoren. Op het hoofdkantoor en andere operaties wordt elektriciteit van de EBS gebruikt. Totaal kost de energierekening (hoofdkantoor, afdeling Commerciёle zaken en InvitroPlant Grassalco) het bedrijf jaarlijks Srd 230.000. Per jaar wordt alleen aan diesel ruim Srd10 miljoen uitgegeven.

CTS heeft als opdracht een gedetailleerde haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een hybride zonne-energiecentrale voor de goudoperatie en voor een dakopstelling op het hoofdkantoor. Het bedrijf zal verder financieringsmodaliteiten voor dit project uitwerken en haar kennis ter beschikking stellen op het gebied van solar energie.

Akiemboto is verheugd met de samenwerking. Hij onderstreept, dat in het kader van duurzaam ondernemen het gebruik van hernieuwbare energie niet meer weg te denken is. 'Tegenwoordig zijn er zelfs fondsen beschikbaar voor investeringen als bedrijven kunnen aantonen dat ze ‘groen’ opereren.' De directeur van Grassalco verwacht dat CTS op basis van haar deskundigheid en ervaring een gedegen haalbaarheidsstudie zal doen, zodat een snel besluit kan volgen over het project. ‘

CTS is een Surinaams bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen. Zij wil Suriname op alle niveaus ondersteunen in de wereldwijde energietransitie. Polanen typeert de samenwerking, afgaande van de huidige inzet van het staatsmijnbouwbedrijf om op een duurzame manier te werken, als 'inspirerend'. 'In de mijnbouw wordt zelden zoveel tijd, energie en geld gestoken om op een ‘groene’ manier te werk te gaan', stelt hij. Hij heeft in de voorbereidingsfase de partner ervaren als een 'professionele organisatie' met heel veel operationele kennis en ervaring. 'Samen hebben wij de doelen vastgesteld en onze diensten daarop afgestemd.' 

Polanen zegt, dat nu een traject wordt ingegaan waarbij zijn bedrijf samen met de engineers van Grassalco gaat onderzoeken hoe op de verschillende mijnbouwsites de energievoorziening betrouwbaar gemaakt en gestabiliseerd kan worden. Daarnaast zal het gebruik van diesel en alle problemen die dat met zich meebrengt, 'aanzienlijk' terug gebracht worden.

Hij is enthousiast om met Grassalco het project uit te voeren. ‘Wij zullen met deze samenwerking aantonen dat ook mijnbouw op een verantwoorde en duurzame manier kan, zonder dat dit de businesscase negatief beïnvloedt. Sterker nog, met de oplossingen van CleanTech Suriname kunnen operaties niet alleen verduurzamen, maar ook significante kostenbesparing realiseren.'

'Binnenhalen Amerikaanse dollars een probleem sinds inbeslagname 19.5 miljoen euro door Nederland'

De geldtransporteur heeft de import van Amerikaanse dollars stopgezet


'Sinds de 19,5 miljoen euro door Nederland in beslag is genomen, vorig jaar april, is ook het binnenhalen van Amerikaanse dollars een probleem geworden', aldus de directeur van de Finabank, Eblein Frangie, tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, vandaag, maandag 11 maart 2019, op aan Starnieuws.

Er werden euro's geëxporteerd en gestort op buitenlandse rekeningen van de banken. Daarnaast werden grote hoeveelheden Amerikaanse dollars ingevoerd. Nu heeft de geldtransporteur de import van Amerikaanse dollars ook stopgezet, totdat de zaak met Nederland opgelost is. Alle waardetransporten, ook goud, worden met de KLM vervoerd via Amsterdam.

Frangie zegt, dat er een grote aanvoer is van euro's via Frans-Guyana, toeristen uit Europa en overmakingen vanuit Nederland naar familie. Deze euro's werden via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) getransporteerd naar correspondent banken in andere landen. Van daaruit werden elektronische betalingen gedaan. Sinds een jaar ligt dit systeem vast, waardoor er ook een overschot aan euro's is ontstaan.

De behoefte aan papieren Amerikaanse dollar is groot, vooral in de goudsector. Met de Braziliaanse ambassade wordt samengewerkt om de garimpeiros (goudzoekers )in het legale systeem te brengen, waardoor minder contante Amerikaanse dollars nodig zijn. Ook in de visserijsector, waar veel buitenlanders opereren, onder wie Venezolanen, moet cash met Amerikaanse dollars worden betaald.

Nu de grote importen van Amerikaanse dollars niet kunnen plaatsvinden, is er een krapte ontstaan aan papiergeld, terwijl de banken over voldoende reserves beschikken. Op de vraag waarom niet via een ander land dan Nederland Amerikaanse dollars geïmporteerd kunnen worden, antwoordt de bankier, dat de geldtransporteur met vliegmaatschappijen werkt die een waardetransport vergunning hebben. Tot nu toe heeft van al de luchtvaartmaatschappijen die op Suriname vliegen, alleen de KLM een waardetransport vergunning. Het gaat om heel dure verzekeringen. Voor kleine luchtvaartmaatschappijen is zo'n verzekering te duur. Ook het goud van de goudmaatschappijen wordt vervoerd via de KLM. Dit geldt voor alle waardetransporten.

Terwijl het papiergeld niet binnenkomt, is de vraag van de goud-, vis- en houtsector toegenomen. De grote bedrijven zijn steeds meer op zoek naar 'cash dollars'. Veel betalingen vinden nog in contanten plaats. 'Elektronische betaling is geen probleem, want dat kunnen de banken aan', benadrukt Frangie. De banken beschikken over voldoende Amerikaanse-dollar-liquiditeiten om deze girale transacties te kunnen verrichten. Hij stelt, dat er initiatieven gaande zijn om toch nog Amerikaanse dollars te kunnen importeren.

Projectel afgeschoten op woning DNA-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons

Projectiel op het balkon gevonden - Wie de schoten heeft gelost is nog niet bekend


Afgelopen weekend is een projectel afgeschoten op het huis van de voorzitster van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag, maandag 11 maart 2019. 

Om welk projectiel het precies gaat is niet bekend gemaakt.

Volgens de krant hoorde een beveiligingsambtenaar zaterdagavond rond acht uur vuurwerk en een aantal schoten bij het huis van de voorzitster. Bij onderzoek werd een projectiel op het balkon gevonden. De beveiliger hoorde ook iets op het dak terecht komen, wellicht een tweede projectiel schrijft de krant.

Wie de schoten heeft gelost is nog niet bekend. De politie is bezig de zaak te onderzoeken.

Voorzitster VVD Alice Amafo: 'Tijd voor vrouwelijk leiderschap binnen de Surinaamse politiek'

'Grote, oude ervaren en kapitaalkrachtige partijen hebben hun beloften aan het volk niet waar kunnen maken'


Ex-minister Alice Amafo, voorzitster van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD), vindt dat het tijd wordt voor vrouwelijk leiderschap binnen de Surinaamse politiek. Haar partij zal deelnemen aan de verkiezingen van 2020.Dit meldt Starnieuws vandaag, maandag 11 maart 2019.

De partij, onder leiding van Amafo, werd in mei 2018 opgericht. Zij is uit de ABOP gestapt. De VVD is intussen begonnen met het installeren van een reeks kernen. Er zijn kernen geïnstalleerd te Latour, Pontbuiten en Tammenga.

De partij vindt dat er een vernieuwing moet plaatsvinden binnen de Surinaamse politiekvoering. Amafo zegt, dat reeds tientallen jaren grote politieke partijen, oude ervaren politieke partijen en kapitaalkrachtige politieke partijen hun beloften aan het Surinaamse volk niet waar hebben kunnen maken. Een duurzaam beter leven is uitgebleven.

'Het VVD-leiderschap laat zich leiden door vernieuwend denken en dat is liefde voor ons land en liefde voor ons volk. De VVD heeft als eerste en enige prioriteit, het verheffen van Suriname en het Surinaamse volk. Daarom is ons symbool de fajalobi en onze slogan Sranan#1', aldus Amafo.

De VVD ziet de kernen als kloppend hart van de partij. 'De kernen hebben duidelijk de opdracht gehad om huis aan huis te gaan om aan alle Surinamers de boodschap over te brengen dat wij met zijn allen vernieuwend moeten gaan denken om verandering te brengen in het politieke landschap van Suriname.'

Sleepboten van Kompania di Tou Kòrsou slepen baggervaartuig Postnik Yakovlev van Jamaica naar Curaçao

KTK is blij met dit soort opdrachten na wegvallen tankerverkeer van en naar de Isla-raffinaderij


Sleepboten van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) hebben met succes het baggervaartuig Postnik Yakovlev van de Belgische onderneming Jan de Nul door de Sint Annabaai geloodst richting het dok van Damen Curaçao Shiprepair, zo schrijft vandaag, maandag 11 maart 2019, het Antilliaans Dagblad.

Eerder werd het door de Manta van KTK vanuit de Jamaicaanse hoofdstad Kingston naar Curaçao gesleept.

Het lokale sleepbotenbedrijf kan dit soort opdrachten goed gebruiken na het wegvallen van het tankerverkeer van en naar de Isla-raffinaderij als gevolg van de malaise bij de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA.


Aannemersbedrijven werkzaam voor Isla Curaçao zijn verzocht kosten met 50 procent te reduceren

Antilliaanse Aannemers Vereniging eist opheldering van directie raffinaderij

Onrust onder aannemers, omdat reductie een grote financiële aderlating betekent voor hun bedrijfsvoering


Aannemersbedrijven werkzaam voor Refineria Isla Curaçao, dochterbedrijf van het in een diepe crisis verkerende Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), is verzocht hun kosten met de helft terug te brengen. Dit heeft geleid tot onrust onder de aannemers, omdat het een grote financiële aderlating betekent voor hun bedrijfsvoering.  Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 11 maart 2019.

Ook werknemers van deze aannemingsondernemingen werkzaam op het Isla-terrein vrezen verlies van banen. Een en ander is voor de Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV) reden de directie van Refineria Isla formeel om uitleg te vragen.

Het Antilliaans Dagblad heeft een brief van het AAV-bestuur aan Isla-directeur Vanessa Flores. Uit de brief spreekt grote bezorgdheid. Het blijkt, dat diverse aannemers onlangs zijn benaderd door Isla-functionaris Edmundo Mirabel, met het verzoek de kosten met 50 procent te reduceren en om dit op de kortst mogelijke termijn in een voorstel vast te leggen. Dit was reden voor deze bedrijven zich te melden bij hun belangenvereniging. Het AAV-bestuur heeft dit ‘informele’ verzoek van Isla intussen intern besproken.

Besloten is de door PdVSA geëxploiteerde raffinaderij om opheldering te vragen. De aannemersvereniging wil snel een ‘formeel’ standpunt van Isla-directeur Flores. Zo schrijft AAV-voorzitter Sherman Ignacius.

De aannemers hebben binnenkort een vergadering met vakbond SGTK (Sindikato General di Trahadornan di Kòrsou). Deze bond had afgelopen week op initiatief van de Isla een bijeenkomst met de leiding van de raffinaderij, berichtte de Èxtra in het weekend. Ook daarin werd gemeld dat de aannemers met 50 procent zullen worden gekort. Daarop heeft het SGTK te kennen gegeven, dat als de aannemingsbedrijven moeten snijden in de kosten, dit zeker personele gevolgen zal hebben.

Eerste steenlegging bouw 3.250 woningen te Te Altona 2, Vredenburg Serie B

President Bouterse en minister Hoefdraad pronken met, sociale, woningbouw in toespraken

Hoefdraad: 'Zes tot zeven jaren terug spraken we nog over 500 tot 1.000 woningen, we praten hier over 3.250 woningen'


Te Altona 2, Vredenburg Serie B in het district Wanica, zullen op een terrein van 400 hectare 3.250 woningen gebouwd worden. De eerste steenlegging vond gisteren plaats in aanwezigheid van president Desi Bouterse, vicepresident Ashwin Adhin, de ministers Gillmore Hoefdraad, Antoine Elias, Stephen Tsang, Lalinie Gopal en Roline Samsoedien, de districtscommissarissen Audrey Hankers en Wedperkash Joeloemsingh van Wanica. Ook de Hakrin- en Finabank waren  vertegenwoordigd. 

Op dit stuk areaal zullen  moderne en sociale twee- en drie slaapkamer woningen verrijzen. De woningen zullen door lokale banken gefinancierd worden en de moderne woningen kan de klant ook intern bij P & D Real Estate financieren, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 11 maart 2019. Dit project wordt samen met de overheid uitgevoerd.

President Desi Bouterse zei weer, dat hij geen NDP-president, maar een volkspresident is. Voor elk gezin wil hij een woning. De president benadrukte, dat ondernemer Sarwankoemar Poenai zich bewezen heeft. Te Mawakabo zag hij kans om 102 woningen in minder dan 100 dagen op te leveren. Intussen heeft deze ondernemer veel ervaring en deskundigheid opgebouwd in deze branche, stelde de regeringsleider.

'We hebben huizen gebouwd, een scholencomplex en zoveel meer. We hebben veel werk te doen. Deze constructie waarbij we het bedrijfsleven inzetten, werkt goed. We hebben er alle vertrouwen in. Als we vertrouwen hebben in onszelf en in het land, kunnen we een grote hoogte bij bereiken. Laten we elkaar ondersteunen en dit land verder opbouwen. Ik roep alle Surinamers op om kritisch een bijdrage te leveren aan het geheel', zei Bouterse.

Het aannemingsbedrijf Sudong zal de eerste 1.000 sociale woningen bouwen. De woningzoekenden konden zich gelijk laten registreren voor een woning. Dat de woningnood groot is, was duidelijk te merken aan de grote groep mensen die zich liet registreren.

Altona 1
Het Altona gebied is 700 hectare groot. De 72 sleutelklare woningen zijn gisteren ook opgeleverd. Adhin mocht de eerste sleutel van deze groep woningen overhandigen. De huizen staan op Altona 1. Hier heeft P &D 200 woningen opgeleverd. De eerste groep van 128 gezinnen had de sleutels reeds ontvangen.

Districtscommissaris Hankers gaf aan hoe blij ze is met het feit dat wederom burgers aan een woning geholpen zijn in het district Wanica. Ze wenste zowel het bedrijf als de kopers veel succes toe. Ze benadrukte private public partnership waarbij ondernemers als Poenai van P & D helpen om invulling te geven aan beleidsdoelen van deze regering, de woningnood.

De verschillende sprekers benadrukten de woningnood. Hoefdraad beweerde, dat in de eerste vijf jaren van regering Bouterse een behoorlijke inhaalslag is gemaakt. De Financiën-minister zei dat hij gehoord heeft, dat ongeveer 22.000 gezinnen op zoek zijn naar een woning. Volgens Hoefdraad geeft dit aan dat de nood hoog is. 'Midden in de crisis hebben wij geprobeerd hier en daar woningen te leveren aan degene bij wie de nood echt hoog was. Dit is een enorme stap vooruit. Zes tot zeven jaren terug spraken we nog over 500 tot 1.000 woningen. We zeiden toen, waw! We praten hier over 3.250 woningen die in één keer gebouwd zullen worden. Dit geeft het ondernemerschap van Poenai aan, het niveau van onze bankiers om in te grijpen waar nodig is en de nodige ondersteuning te geven', zei Hoefdraad.

Adhin merkte op, dat Wanica razendsnel vooruitgaat. 'Alleen het feit dat we vandaag hier staan, geeft aan dat private public partnership werkt. Regeren is niet alleen vooruit kijken, maar is ook durven ondernemen en wel met de ondernemer. De regering heeft heel veel betrokkenheid gehad in de economie.'

Hoofd Regiobijstandsteam (RBT) rijdt een 5-jarige jongen aan op een zebrapad...


Slachtoffertje loopt een armfractuur op

Politieman heeft de medische kosten van jongetje betaald


Het hoofd van het Regiobijstandsteam (RBT) van het Korps Politie Suriname, inspecteur Sergio Gentle - penningmeester van de Politiebond -, heeft vrijdagmiddag een 5-jarige jongen aangereden op een zebrapad (!) van de kruising Fred Derbystraat en de Drambrandersgracht. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, maandag 11 maart 2019.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat een tante van de aangereden jongen na school de kinderen was gaan afhalen. Gekomen op de kruising heeft de dienstauto, die met hoge snelheid reed, de 5-jarige jongen op het zebrapad aangereden. Volgens de tante had zij de hand van haar dochter vastgehouden en haar neefje had op zijn beurt de hand van zijn 6-jarig nichtje vastgehouden. De drie zouden de weg op dat moment oversteken. De tante zag de pick-up met hoge snelheid naderen en trok aan de arm van haar dochter. Intussen was de jongen op het wegdek en werd door de dienstauto, bestuurd werd door de inspecteur, aangereden.

Getuigen verklaarden, dat de politie-inspecteur alleen in het dienstvoertuig zat en dat hij na de aanrijding, en nog voor de komst van de politie, was verdwenen.

De jongen die was aangereden, werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Getuigen hebben ook verklaard, dat de politieman nog getracht heeft om de aanrijding te voorkomen en daarbij tegen een mast tot stilstand kwam.

Gentle verliet de plaats om zich te begeven naar de Spoedeisende Hulp om het slachtoffertje de nodige en spoedige medische hulp te laten geven. Bovendien heeft hij de medische kosten van het slachtoffer, wat meer dan Srd 1.000 bedroeg, betaald.

Gentle werd op diezelfde dag bij proces-verbaal gehoord door Verkeersunit Paramaribo, waarbij zijn rijbewijs na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is ingevorderd.

Het kind heeft een armfractuur opgelopen. Het onderzoek duurt voort.

SWM werkt aan herstel drinkwatervoorziening in inheems dorp Kwamalasamutu

(Bron foto: NII)
Vooralsnog moeten bewoners gebruik maken van water uit nabijgelegen Sipaliwinirivier


Een delegatie van vier werknemers van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) verbleven 7, 8 en 9 maartt 2019 in het dorp Kwamalasamutu voor het verrichten van werkzaamheden aan het waterreservoir van het dorp. Bewoners van het gebied beschikken al geruime tijd niet over gezond drinkwater vanwege bijzondere omstandigheden die te maken hebben met de natuur en het klimaat,. Het team is bezig geweest om de aanwezige bron te reinigen en ligt het in de bedoeling om spoedig verder te gaan met de werkzaamheden, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, zondag 10 maart 2019. 

Het team van de SWM werd geleid door Orfeo Derby, hoofd van de afdeling Distributie. Hij geeft aan, dat er eerst verslag gedaan zal worden aan de directie van het bedrijf waarna medewerkers binnen niet al te lange tijd naar Kwamalasamutu terugkeren om de werkzaamheden af te ronden.

Er zullen ook verschillende onderzoekingen verricht worden met betrekking tot de kwaliteit van het water. Indien alle testen goed zijn bevonden en de werkzaamheden zijn afgerond kan de plaatselijke bevolking genieten van gezond en schoon drinkwater.

Vooralsnog zal het dorp gebruik maken van water uit de nabijgelegen Sipaliwinirivier.

Kickbokser Donovan Wisse wint zijn derde Glory wedstrijd in Strasbourg, Frankrijk

Wisse wint partij tegen Matěj Peňáz in tweede ronde met een technische knock-out


Kickbokser Donovan Wisse uit Suriname heeft zaterdag zijn derde Glory wedstrijd gewonnen. In Strasbourg, Frankrijk, nam hij het tijdens Glory 64 op tegen Matěj Peňáz van Colosseum Gym uit Utrecht. 

Donovan heeft deze partij in de tweede ronde gewonnen op basis van een technische knock-out.
Wisse die in september 2018 zijn debuut maakte bij Glory en toen won van de Nederlander Kevin van Heeckeren, gaf zijn tegenstander geen ruimte, aldus zondag 10 maart 2019 SMEsport.comPeňáz kwam een aantal keer gevaarlijk uit de hoek, maar kreeg een knockdown te verwerken. Na acht tellen van de scheidsrechter leek hij zich kort te herpakken.

Wisse bleef de druk opvoeren en Peňáz was zichtbaar aangeslagen en liet zijn verdediging hangen. Na een tweede knockdown waar Peňáz flink last van had, ging de winst naar Wisse.(Suriname Mirror/SMEsport/Waterkant.net/YouTube/Twitter)

'Schaarste aan Amerikaanse dollars is er niet op bankrekeningen, het probleem is dat er cash geld nodig is'

Minister Hoefdraad: 'CBvS en banken zijn bezig na te gaan hoe cashgeld binnen kan komen'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt vandaag, maandag 11 maart 2019, op Starnieuws in reactie op het tekort aan contante Amerikaanse dollars, dat de banken die wel voldoende hebben, maar dat de beschikking over bankbiljetten het probleem is. 

'Ofschoon wij willen gaan naar het giraal verkeer, zijn wij en blijven wij een cash-economie', aldus Hoefdraad. Er zijn momenten waarop er contante dollars nodig zijn. 'De banken hebben aan deposito's en wat bij de Centrale Bank ligt iets van 1,5 miljard Amerikaanse dollar. Schaarste aan dollars is er niet op de bankrekeningen. Het probleem is dat er cash geld nodig is', legt de bewindsman uit.

De goudsector heeft heel veel cash geld nodig. 'Wat er vroeger werd gedaan, is dat op gezette tijden dollars werden ingevlogen om daarmee de cashmarkt te voorzien', zegt Hoefdraad.

De schaarste is gepaard gegaan met speculaties waardoor men denkt dat het een groot probleem is. Dit heeft de vlucht naar cash dollars groter gemaakt, concludeert de bewindsman.

De Centrale Bank van Suriname en de banken zijn bezig na te gaan hoe cashgeld binnen kan komen om aan de behoefte te voorzien.