vrijdag 10 juli 2020

Franse ambassade besteedt begroting voor viering '14 juillet' aan humanitaire operatie voor inheemse dorpen binnenland

280 Hulppakketten, bijna 4.000 kilo voedsel en basisbehoeften, naar dorpen


De ambassade van Frankrijk in Suriname betreurt het te melden, dat er geen 14 juillet receptie zal zijn en viering dit jaar, vanwege de huidige sanitaire situatie in Suriname, aldus de ambassade vrijdag 10 juli 2020. 

'Elk jaar herinnert de Franse nationale viering van 14 juli ons aan de waarden die onze Republiek: Vrijheid, Gelijkheid en broederschap. Ter ere van broederschap en vriendschap tussen Frankrijk en zijn Surinaamse buren, de ambassade wil graag een gebaar maken naar Suriname.'

'De ambassade van Frankrijk is verheugd aan te kondigen dat de aanvankelijk toegewezen begroting voor de 14 juli viering dit jaar volledig is gewijd aan de financiering van een humanitaire operatie voor inheemse dorpen in het binnenland van het land, die ernstig getroffen zijn door Covid-19, wateroverlast en isolatie. Met de hulp van de NGO Amazon Conservation Team, worden 280 hulppakketten, bijna 4.000 kilo voedsel en basisbehoeften, verdeeld over de bevolking. De eerste vlucht verzorgd door de ambassade is vrijdag 10 juli vertrokken naar Kwamalasamutu. Dit dorp in Zuid-Suriname heeft al geprofiteerd van de steun van het Franse Ontwikkelingsagentschap, die deels de oprichting van een gezondheidscentrum heeft gefinancierd.'
'In deze moeilijke tijden van een wereldwijde pandemie zijn solidariteit en wederzijdse hulp nodig. De Franse ambassade is vereerd om een bijdrage te leveren en wil graag de Amazone Conservation Team bedanken, die het project mogelijk heeft gemaakt. De Franse ambassade wil ook graag zijn partners bedanken, het Franse Ontwikkelingsbureau en het bedrijf Total voor hun deelname. In het licht van de bijzondere situatie van dit jaar wil de Franse ambassade de Franse gemeenschap in Suriname en al onze vrienden een fijne Bastilledag toewensen!'

Suriname telt vrijdag 10 juli 27 nieuwe Covid-19 patiënten

24 Personen zijn genezen verklaard


27 Nieuwe Covid-19 besmette personen zijn vrijdag 10 juli 2020 geregistreerd.  24 Patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen bedraagt vrijdag 241 (16.30 uur).

Het aantal genezen personen is gestegen naar 468. In totaal zijn 726 personen in Suriname sinds medio maart besmet geraakt met het coronavirus.

In de Intensive Care Unit worden 4 patiënten behandeld, terwijl 17 personen zijn overleden. Van tien personen die positief getest waren (lost to folluw up/LTFU) is niet bekend waar ze zich bevinden.

'Betaling derde tranche liquiditeitssteun aan Curaçao loskoppelen van Caribische Hervormingsentiteit via Rijkswet'

Premier Rhuggenaath: 'Wel steun, dan verder praten'De uitbetaling van een derde tranche liquiditeitssteun aan Curaçao zou moeten worden losgekoppeld van de voorwaarde voor het instellen van een Caribische Hervormingsentiteit via een Rijkswet. Dat is in lijn met het advies van het College financieel toezicht (Cft). Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren gezegd in een uitzending van het Nederlandse televisieprogramma Nieuwsuur op NPO, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 10 juli 2020. 

Rhuggenaath reageerde op de vraag van anchorvrouw Mariëlle Tweebeke wat dan zijn alternatief is als Curaçao beslist om vandaag niet akkoord te gaan met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld bij het derde deel van een noodlening. 'Het alternatief is om de derde tranche los te koppelen van de Rijkswet en de entiteit. Dat is ook conform het advies van het Cft dat zegt dat Curaçao voor twee maanden steun kan krijgen.'


De Curaçaose premier benadrukte dat Curaçao ‘dringend geld nodig heeft’, maar dat hij niet zonder enig overleg en afstemming met zijn parlement kan instemmen met het pakket van honderden pagina’s. Rhuggenaath vraagt ruimte voor overleg en onderhandelingen. 'Als de lening door kan gaan, kunnen we verder praten over hoe we die langdurige samenwerking vorm geven.'

Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben afgelopen maandag alle drie een pakket metvoorwaarden ontvangen. Vandaag moeten de landen instemmen en tekenen om aanspraak te kunnen maken op de financiële steun die Nederland heeft toegezegd voor de maanden juli, augustus en september. De Curaçaose premier en zijn Arubaanse collega Evelyn Wever-Croes zijn in Nederland en wonen vandaag de Rijksministerraad in Den Haag bij waar de steun aan de drie landen van het Koninkrijk op de agenda staat.

De premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt gevraagd een overeenkomst te tekenen waarmee zij akkoord gaan met het uitvoeren van de landspakketten die zij ieder hebben ontvangen, zo blijkt uit een uitgelekte in handen van het Antilliaans Dagblad. De overeenkomst treedt de dag na ondertekening in werking en eindigt op 31 december 2027.

In de uitzending van Nieuwsuur zegt Rhuggenaath dankbaar te zijn voor de hulp die Nederland aanbiedt en voor ‘de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan’, niet alleen met financiering, maar ook met de inzet van deskundigen. 'Want wij hebben niet genoeg uitvoeringskracht en denkcapaciteit om in een sneller tempo hervormingen in te voeren.'

Maar, het grote pijnpunt zijn de voorwaarden die zijn verbonden aan de geldlening.
Rhuggenaath: 

'Die gaan te ver. Twee weken geleden hebben we een toelichting op hoofdlijnen ontvangen en afgelopen maandag kregen we het pakket documenten. Met dat hele pakket moeten we nu, een paar dagen later, instemmen, zonder ons parlement, de volksvertegenwoordiging, te kunnen raadplegen, anders komt er geen geld. Zo gaan we niet met elkaar om in het Koninkrijk!'

Hij denkt nog altijd dat het mogelijk is er uit te komen met Nederland. 'Al hebben we meningsverschillen, we moeten in gesprek blijven. Daarvoor ben ik hier ook, voor die relatie. We zijn met vier landen in het Koninkrijk.'

Staten Curaçao niet op één lijn over moties over Nederlandse steun voorwaarden

'Zelfs in deze tijden zijn we verdeeld'

'Triest, dat we zelfs nu niet op één lijn zitten'


Tot een duidelijk signaal vanuit de Staten van Curaçao richting Nederland kwam het gisteren niet. Hoewel de parlementariërs allemaal aangaven het niet eens te zijn met de wijze waarop Nederland Curaçao bepaalde voorwaarden oplegt, konden de Statenleden elkaar niet vinden in de moties die werden gepresenteerd en bleef een motie die ‘wall to wall’ werd aangenomen, uit, zo schrijf het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 10 juli 2020.

'Zelfs in deze tijden zijn we verdeeld', zei PAR-Statenlid Stephen Walroud. En Giselle Mc William (MAN) gaf aan: 'Triest, dat we zelfs nu niet op één lijn zitten.'

Parlementariër Gisette Seferina (PAR) sprak van een gemiste kans en zei dat Curaçao ‘door gebrek aan visie niet kan inzien dat ons eigen huis in brand staat’.

Met de eerste motie, die uit de koker van MAN, PAR en PIN kwam, werd er bij de regering van Curaçao op aangedrongen ‘onder geen beding in te stemmen met het voorstel van de Rijksministerraad zoals ontvangen op 6 juli 2020’. 'Hiermee wordt een duidelijk signaal uitgestuurd naar Nederland dat we samen willen werken, maar dat er niet over ons heen gelopen mag worden', zei Walroud. 'Er is geen categorie A en categorie B van Nederlanders. We horen elkaar te helpen in tijden van nood, niet elkaar in een hoekje te duwen.'

Statenlid Meindert ‘Mènki’ Rojer (KdNT) gaf aan, dat zijn fractie nog wel zou kunnen instemmen met deze motie als er drie amendementen werden ingevoerd, namelijk dat het budgetrecht van de Staten door de Rijkswet Hervormingsentiteit Cariben grovelijk wordt aangetast en dat Curaçao hierdoor geen inhoud kan geven aan haar autonomie; dat de regering instemt met de onmiddellijke opheffing van het College financieel toezicht (Cft); en dat alle geldende consensusrijkswetten worden geëlimineerd. Deze amendementen konden de goedkeuring van de indieners van de eerste motie niet wegdragen.

'De heer Rojer was niet aanwezig bij het opstellen van de motie en komt nu plotseling met een amendement aanzetten waar de andere fracties zich niet in kunnen vinden. Het gaat erom dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven en dat we één vuist vormen tegen de wijze waarop Nederland ons behandelt. Ik betreur het dat er nu wordt getracht een andere wending aan deze motie te geven', aldus Walroud.

MFK gaf bij monde van Statenlid Charles Cooper aan zich niet in de motie van PAR/MAN/PIN te kunnen vinden en wel om het gebruik van de woorden ‘onder geen beding’. 'Hoe kan je nu onder geen beding ergens niet mee instemmen als je de inhoud niet eens kent. Voor hetzelfde geldt worden we straks allemaal multimiljonair en hebben we door deze motie die kans misgelopen.'

'Dit is de grootste grap die ik ooit heb meegemaakt in Surinaamse politiek'

Bestuurskundige Boldewijn: 'Brunswijk heeft het volk voor de gek gehouden'


Bestuurskundige August Boldewijn noemt het gedrag van ABOP-leider Ronnie Brunswijk, die nu de functie van Assembleevoorzitter bekleedt, politiek onvolwassen. Brunswijk die op 29 juni blij acclamatie gekozen werd tot voorzitter van De Nationale Assemblee, maakt zich nu op om de functie van vicepresident te bekleden. 

Boldewijn windt er donderdag 9 juli 2020 op Suriname Herald, geen doekjes om en vindt dat het nu erop lijkt alsof gerespecteerde functies op te rapen liggen. Brunswijk laat met dit gedrag zien, dat hij zijn kader binnen de partij niet waardeert.

Boldewijn vraagt zich af wat de reden is van de ABOP-voorzitter om voor ruim twee weken op de stoel te gaan zitten van parlementsvoorzitter om daarna weer te vertrekken. 'Dan was even goed de persoon die hem opvolgt direct op de stoel gaan zitten. Dit is de grootste grap die ik ooit heb meegemaakt in Surinaamse politiek.'

Wat men niet weet is dat een voorzitter voor vijf jaren is gekozen. Hiermee heeft de ABOP-politicus laten zien, dat hij het volk voor de gek heeft gehouden. Over het strafblad van Brunswijk, zegt Boldewijn, dat hij in Suriname niet gevonnist is. Echter zijn er wel strafbare feiten die hij gepleegd heeft die tegen de Grondwet zijn. Aan de andere kant is Brunswijk gevonnist en kan niet naar het buitenland afreizen.

Hij stelt, dat Suriname nu weer in een situatie terechtkomt net als de vertrekkende president, die ook een veroordeling heeft op zijn naam en niet vrij kon reizen. Volgens Boldewijn brengen deze veroordeelde politici het land in dezelfde belachelijke positie. Internationaal volgt men alles. Men moet volgens de bestuurskundige weten, dat Suriname net als de afgelopen tien jaar, in de komende jaren weer onder een vergrootglas geplaatst zal worden.

'Hoe zal je dit aan de internationale gemeenschap presenteren? We moeten ophouden om het land te schande te zetten', 

zegt hij.

Internationaal zal men Suriname volgens Boldewijn niet serieus nemen. 'Je laat een veroordeelde vertrekken om weer een andere in een hoge functie te plaatsen. Men zal straks weer vliegtuigen charteren om naar conferenties te gaan. Zo jaag je het land ook in hoge kosten', stelt Boldewijn. Hij ziet geen verandering vergeleken met wat Suriname de afgelopen tien jaar heeft gehad. Nu lijkt het erop alsof het Surinaamse volk niet weet wie ze moeten kiezen. Zij haie moeten weten dat het land in de afgelopen tien jaar heeft moeten dealen met een staatshoofd die internationaal geen goede naam had, meent Boldewijn.

32-Jarige verdachte Jennelien Roraima Bosoe gezocht door Justitie en politie

Vrouw verdacht van verduistering en oplichting


De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de 32-jarige verdachte Jennelien Roraima Bosoe. Ze wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering en oplichting .

Bosoe is geboren op 18 juli 1987 te Paramaribo en heeft gewoond aan de Jawahierweg nummer 25 of Ladieweg nummer 27 te Paramaribo, aldus het Korps Politie Suriname.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Fraude via de telefoonnummers 455830; 451313, het Command Center via 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Rachied Doekhie: 'Vier ministers hebben ervoor gezorgd, dat Bouterse vandaag thuis gaat zitten'

'Ze hebben ook nog miljoenen flink gedeclareerd, maar hebben een rotzooi achtergelaten'

'Deze mensen moeten opgespoord en opgesloten worden'


Ex-Assembleelid Rachied Doekhie, NDP, vindt het onacceptabel dat aannemer Risugragar NV zodanig geknoeid heeft met de rehabilitatiewerkzaamheden bij het pompgemaal te Wageningen, dat het gemaal nu zelf aan het verzuipen is en boeren hierdoor grote verliezen dreigen te lijden. 

'Het pompgemaal dat voor water moet zorgen en eventueel de polders droog moest houden, a san dati srefi de ondro watra. Dat is je reinste boeverij en schurkerij. Ik heb dit meerdere malen via Dagblad Suriname en het parlement gewaarschuwd. Wanneer je een oude indiaanse vrouw, die niet eens een lepel heeft om een spiegelei te bakken, vraagt om werkzaamheden te doen die gerenommeerde bedrijven zelfs niet durven, dan ga je dit soort taferelen krijgen. Ie no kan gi meneer Barco zijn oma of vrouw a wroko om daar te gaan rotzooien. Laat Lekhram Soerdjan nu kijken, want hij heeft er ook een rotzooi van gemaakt. Ik durf zelf te zeggen dat hij ook financieel voordeel eraan heeft gehad. Wanneer nu Rabin Parmessar komt en niet durft om veranderingen aan te brengen, dan spreekt dat boekdelen. Er zijn in totaal vier ministers, die ervoor gezorgd hebben dat Bouterse vandaag thuis gaat zitten. Erger nog, grotendeels ministers afkomstig uit Nickerie', 

zegt de NDP’er donderdag 9 juli 2020 in het Dagblad Suriname.

Binnen de NDP worden ook de namen Vijay Chotkan en Antoine Elias genoemd.

De ex-volksvertegenwoordiger stelt, dat het hem als Surinamer pijn doet om te zien hoe bepaalde personen openlijk van het volk stelen en niet eens in staat zijn om een behoorlijk product daarvoor te leveren.

'Ze hebben ook nog miljoenen flink gedeclareerd, maar ze hebben een rotzooi achtergelaten. Deze mensen moeten opgespoord en opgesloten worden. De overheid moet ook direct gebruikmaken van de bankgarantie en proberen te redden wat daar gered kan worden.'

De politicus beweert, dat er tal van rechtszaken zijn tegen personen gelieerd aan dezelfde aannemers die anderen hebben opgelicht. 'Precies zoals bij de Krappahoeklaan men de werkzaamheden heeft stopgezet, heeft men dat ook bij het pompgemaal gedaan door flink te stelen. Wanneer ze niet hebben ingeschreven, dan worden er weer inschrijvingen gehouden om een bevriende aannemer alsnog te helpen. Alleen boeven, bandieten en schurken', aldus de politicus.

HVB-achterban plaatst vraagtekens bij Bronto Somohardjo als kandidaat minister

'Hij beschikt niet over een geldig diploma en heeft ernstig gebrek aan interpersoonlijke vaardigheden'In de gemeenschap is, na het bekend worden van de namen van de kandidaat-ministers, steeds meer kritiek op het regeerteam van aankomend president Chandrikapersad Santokhi. Opvallende naam op een lijst met kandidaten is die van de zoon van Paul Somohardjo, Bronto, als minister van Binnenlandse Zaken, aldus Suriname Herald donderdag 9 juli 2020. 

Sympathisanten van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, HVB, hebben Santokhi een open brief gestuurd waarin ze hem vragen om in het belang van de verdere ontwikkeling van Suriname vragen bij het samenstellen van zijn ministersteam zeer kritisch te kijken naar de achtergrond van de kandidaat-ministers.

Ze vragen Santokhi dat hij als nieuwe president van Suriname vooral deskundigheid, integriteit, ervaring, loyaliteit en een onbeschreven blad van de nieuwe ministers als criteria laat prevaleren.

Het benoemen van ministers die worden voorgedragen op basis van andere minder belangrijke maatstaven zou een grote drempel kunnen vormen voor de vooruitgang van Suriname, schrijven de sympathisanten van HVB. Ze vragen Santokhi om in het bijzonder kritisch te kijken naar de beoordeling van kandidaat-minister Bronto Somohardjo.

'Het is algemeen bekend dat deze kandidaat niet beschikt over de noodzakelijke ervaring. Ook zijn opleidingsniveau laat ernstig te wensen over. Hij beschikt niet over een geldig diploma en heeft bovenal een ernstig gebrek aan interpersoonlijke vaardigheden.' 

De HVB-sympathisanten stellen, dat Bronto Somohardjo niet respectvol kan communiceren met anderen, wat ook van groot belang is bij een goede uitvoering van het ministersambt. Ook het vermogen om te kunnen luisteren en het begrijpen van anderen is van eminent belang bij belangrijke besluitvormingen.

'Bronto Somohardjo heeft het afgelopen decennium frequent bewezen dat hij daarenboven gekwalificeerd mag worden als een persoon met een extreem opvliegend karakter die weinig respect toont voor andersdenkenden', stellen de HVB-sympathisanten.

Wet Uitzonderingstoestand is vervallen en dus ook alle maatregelen, als avondklok.....

Regering vraagt Assemblee om de termijn te verlengenDe Wet Uitzonderingstoestand is sinds gisteren vervallen. De Nationale Assemblee heeft de mogelijkheid om deze nog een keer met drie maanden te verlengen. Vicepresident Ashwin Adhin, die ook voorzitter is van het Covid-19 Managementteam, heeft pas gisteren namens de regering aan  Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk gevraagd om de termijn te verlengen, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 10 juli 2020. 

De Nationale Assemblee heeft voor vandaag om half twee een huishoudelijke vergadering gepland. Op de agenda staat bespreking van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19. De verlenging van de periode kan alleen in een openbare vergadering plaatsvinden.

Er is een vacuüm ontstaan nu. De huidige coalitie, die nu voor verlenging moet zorgen, had niet vóór deze wet gestemd. Er is nog geen openbare vergadering uitgeschreven om de wet met spoed te verlengen.

De nieuwe parlementaire commissie heeft later op de dag ook een onderhoud met het Covid-19 Managementteam onder leiding van Danielle Veira.

De Wet Uitzonderingstoestand gold van 9 april tot 9 juli. Op basis van deze wet zijn maatregelen getroffen, waaronder ook de avondklok die van 22.00 tot 05.00 uur geldt. Nu zijn de maatregelen niet gedekt door de wet en zijn in feite vervallen.

Eerste transgender nieuwsanker Bolivia plaatst LGBTQ-kwesties centraal

Leonie Dorado nieuwe co-host Boliviaanse programma Aby Ayala TV


Leonie Dorado, 26, is de eerste transgender nieuwsanker in Bolivia, een traditioneel conservatieve Zuid-Amerikaanse natie die momenteel in de greep is van de pandemie van het coronavirus. 

Dorado, de nieuwe co-host van het Boliviaanse programma Aby Ayala TV, behandelt LGBTQ-kwesties in haar rol en put uit haar eigen transitie en levenservaring als transpersoon. 

'De overgang heeft vier jaar geduurd', zei Dorado, die als kind Bernardo heette. 'Uiteindelijk zat ik niet in het verkeerde lichaam, ik was op zoek naar de manier waarop ik mijn leven wilde projecteren.'Tv-uitzendingen waren niet altijd in de plannen van Dorado. Als kind was ze veelbelovend als pianiste en ging uiteindelijk zingen. Ze werkt momenteel aan een graad in moderne muziek in het Nationale Conservatorium van Bolivia.

Ze kreeg de tv-baan midden in de coronaviruspandemie aangeboden en aarzelde niet om de kans te grijpen om een ​​stem te zijn voor transgenders.

Dorado, wiens familie haar transitie ondersteunde, besloot dat het tijd was om in het openbaar over haar ervaring te praten met als doel anderen in de LGBTQ-gemeenschap in Bolivia te helpen. 'De LGBT-gemeenschap is een groep van miljoenen mensen die mensenrechten, arbeidsrechten en rechten eisen om hun leven te laten respecteren', zei Dorado. 'Dat is wat mij ertoe heeft bewogen om deel uit te maken van dit project.'In haar nieuwe rol richt Dorado zich op transrechten en -kwesties, met name gezondheid en arbeid. Ze schrijft ook een boek om anderen aan te moedigen met haar persoonlijke motto: 'Maak vrede met je lichaam, zet je gezondheid voorop, zet in op je dromen en wees gelukkig.'

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter/NTN24)

Interim-Boliviaanse presidente Jeanine Áñez Covid-19 positief getest

(Bron foto: EFE/ Luis Ángel Reglero)
'Ik voel me goed, ik voel me sterk'


De interim-Boliviaanse presidenten Jeanine Áñez maakte donderdag 9 juli 2020 bekend, dat ze positief heeft getest op het nieuwe coronavirus en de derde Latijns-Amerikaanse leider is geworden die de afgelopen weken is besmet. 

Áñez zei, dat ze zal blijven werken vanuit isolement te midden van een piek in gevallen in de Andes-natie, die massale bijeenkomsten heeft verboden om de verspreiding van het virus te beperken, wat de soms dodelijke ziekte Covid-19 kan veroorzaken.

'Ik voel me goed, ik voel me sterk', schreef ze op haar Twitter-account.


Andere Latijns-Amerikaanse leiders die positief op Covif-19 zijn getest, zijn de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Hondurese president Juan Orlando Hernández.

Bolivia heeft presidentsverkiezingen op 6 september. Áñez is een kandidatr, maar blijft achter in de peilingen.

(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter/InfoBae)

Ex-gouverneur van Chihuahua, Mexico, in Miami (VS) gearresteerd

(Bron foto: Twitter)
Cesar Duarte beschuldigd van verduistering van openbare middelen


De politie in Miami, Florida (VS), heeft woensdag 8 juli 2020 de voormalige gouverneur van de Mexicaanse staat Chihuahua, Cesar Duarte, die wordt gezocht wegens beschuldigingen van corruptie in zijn thuisland, gearresteerd, aldus Amerikaanse en Mexicaanse functionarissen. 

Duarte, die van 2010 tot 2016 de noordelijke grensstaat bestuurde, wordt door de Mexicaanse autoriteiten beschuldigd van verduistering van openbare middelen. Het kantoor van de Mexicaanse procureur-generaal zei, dat Duarte terug moest naar Mexico.


De verklaring kwam kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump een ontmoeting had met zijn Mexicaanse tegenhanger, Andres Manuel Lopez Obrador, in het Witte Huis.

Duarte, die Chihuahua bestuurde voor de al lang regerende Partido Revolucionario Institucional (PRI), heeft eerder wangedrag ontkend.

Lopez Obrador zei in januari, dat de Verenigde Staten hadden ingestemd met de uitlevering van Duarte.

Manny Puri, assistent-chef van de US Marshals Service in Zuid-Florida, zei dat Duarte zonder enige incidenten in hechtenis is genomen.'Duarte werd gearresteerd op een Amerikaans bevel namens Mexico wegens verduistering en fraude', voegde Puri eraan toe.

Amerikaanse rechtbankdocumenten zeiden, dat de beschuldigingen tegen Duarte onregelmatigheden in de staatssubsidieprogramma's van Chihuahua omvatten en een overdracht van 96.685.253 Mexicaanse peso's (meer dan $ 6,5 miljoen in 2014) aan twee bedrijven waar Duarte op een moment voorzitter was.

Lopez Obrador trad in december 2018 aan en beloofde corruptie uit te bannen dat vorige regeringen had geteisterd.

(Suriname Mirror/El Paso Times/Reuters/InSightCrime/Twitter)

Peruaanse president Martin Vizcarra wil 11 april 2021 verkiezingen

(Bron foto: Andina)
Premier: 'Oproep tot verkiezingen bevestigt politieke wil en inzet regering voor het land'


'De oproep voor algemene verkiezingen voor 11 april 2021 - woensdag 8 juli 2020 gedaan door de Peruaanse president Martin Vizcarra - bevestigt zijn politieke wil en inzet voor het land', zei premier Vicente Zeballos. 

'Deze (de oproep) herhaalt in principe (de vervulling van) de politieke wil van de regering, in het bijzonder van de president van de republiek, Martin Vizcarra', zei hij.


Zeballos herinnerde eraan, dat het staatshoofd herhaaldelijk zijn besluit om 'democratische verkiezingen in overeenstemming met de Grondwet, maar vooral zijn inzet voor het land' te organiseren, heeft bevestigd.

'De verkiezingen (zullen plaatsvinden) op 11 april volgend jaar, wat er ook gebeurt', zei de voorzitter van de Raad van Ministers woensdag in opmerkingen tegen radio- en tv-station RPP.

De regeringsfunctionaris sloot politieke intenties uit achter de oproep voor algemene verkiezingen van de president van de republiek, vicepresidenten, Congresleden en Peruaanse vertegenwoordigers in het Andes-parlement.

(Suriname Mirror/Andina/Twitter)

8 Mensen gedood bij crash helikopter Peruaanse luchtmacht

Toestel neergestort in de buurt van de gemeente Chija, in de provincie Bagua

'Slachtoffers op een missie om voedsel te leveren aan kwetsbare gemeenschappen Amazonegebied tijdens Covid-19-pandemie'


De Fuerza Aerea del Peru (FAP) zei woensdag 8 juli 2020, dat het de overblijfselen heeft gevonden van zeven mensen van wie de MI-17 militaire helikopter dinsdag verdween boven de Peruaanse Amazone. 

Na eerder op de dag de zoek- en reddingsoperatie te hebben hervat, vond de FAP 'het toestel dat neerstortte in de buurt van de gemeente Chija ... in de provincie Bagua', in het noorden van het land.Onder de doden waren vier bemanningsleden en drie passagiers, zei de luchtmacht in een verklaring. Er is een onderzoek gestart 'om de oorzaak van het betreurenswaardige ongeval te achterhalen', aldus de FAP.De Peruaanse president Martin Vizcarra betuigt zijn medeleven met de families van de slachtoffers, die volgens hem op een missie waren om voedsel te leveren aan kwetsbare gemeenschappen in het Amazonegebied tijdens de Covid-19-pandemie.


Bepaalde delen van het regenwoud zijn alleen toegankelijk via de lucht, 'en dit was een van die gevallen', zei Vizcarra.


(Suriname Mirror/Defensa/Xinhua/Twitter/20Minutos)

Oud-hoofdaanklager van Colombia: ‘Ex-president Uribe is een oorlogsmisdadiger’

Uribe was betrokken was bij de slachtingen in El Aro en La Granja


De voormalige hoofdaanklager van Colombia zei woensdag 8 juli 2020, dat hij het bewijs heeft, om de voormalige president Alvaro Uribe te kunnen veroordelen voor twee moordpartijen. 

In een interview met Semana zei voormalig procureur-generaal Eduardo Montealegre woensdag, dat hij en zijn voormalige plaatsvervanger, Jorge Perdomo, kunnen bewijzen dat Uribe betrokken was bij de slachtingen in El Aro (22 oktober 1997) en La Granja (juni 1996) toen de extreemrechtse politieke beschermheer van president Ivan Duque gouverneur was van de provincie Antioquia, aan het eind van de jaren negentig.Uribe probeerde Montealegre en Perdomo erin te luizen tijdens een proces wegens fraude en omkoping vorig jaar, bewerend dat ze tegen hem samenzweerden, maar faalde.

De voormalige hoofdaanklager, die de opdracht had gekregen om de bloedbaden te onderzoeken toen hij tussen 2012 en 2016 in functie was, zette de onderzoeken voort en vertelde Semana, dat hij naar de rechter zal stappen zodra het Hooggerechtshof, dat is gesloten vanwege de coronaviruspandemie, opnieuw wordt geopend.

Ondanks het feit dat Uribe al sinds 1980 betrokken is bij de georganiseerde misdaad, toen zijn vrienden van de misdaadfamilie Ochoa het Medellin-kartel oprichtten, heeft de extreemrechtse politicus gerechtigheid ontweken, maar zijn tijd is op, vertelde Perdomo aan Semana.

'Uribe's tijd is gekomen om recht te doen. Tijdens zijn lange politieke carrière is hij weggekomen met alle misdaden die hij heeft begaan. Hij bleef straffeloos, hij wist de gerechtigheid te ontwijken, maar zijn tijd is gekomen. Uribe is een oorlogsmisdadiger. ' 

Voormalig hoofdaanklager Eduardo Montealegre

Uribe noemde Montealegre een leugenaar op Twitter en zei dat zijn vermeende betrokkenheid 'totaal weerlegd' was, in tegenspraak met het gerechtelijk bevel om de voormalige president te onderzoeken.De politieke beschermheer van Duque staat de afgelopen jaren onder toenemende juridische druk. Sinds 2018 beval het Hooggerechtshof het onderzoek naae Uribe wegens vermeende manipulatie van getuigen die hadden verklaard dat hij een doodseskader had opgericht, illegaal verkregen inlichtingenrapporten van het nationale leger over critici had ontvangen en verkiezingsfraude had bevolen om de verkiezing van de president veilig te stellen.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Semana/Twitter)

Hond in Colombia wordt essentiële werker, helpt mensen door eten te bezorgen

Labrador Eros helpt om sociale afstand te houden tijdens Covid-19 crisisDe achtjarige Eros loopt meerdere keren per dag door de straten van heuvelachtig Medellín met een rieten mand in zijn kaken en brengt groenten, fruit en verpakt voedsel naar klanten van de mini-markt El Porvenir. De bruine labrador wordt betaald met lekkernijen en aaien ovef zijn harige kop. 

'Hij helpt ons om sociale afstand te houden', zegt Eros' eigenaresse Maria Natividad Botero. 'En mensen vinden het geweldig als we de hond sturen.'

Eros was niet altijd een ster. Hij werd met tegenzin door Botero opgenomen in de familie na herhaalde verzoeken van haar zoon om een ​​hond te adopteren. Maar, Botero en de rest van het gezin werden al snel verliefd op de pup. En toen ze vier jaar geleden een mini-markt openden in de heuvelachtige wijk Tulipanes, begon hij Botero en haar kinderen te vergezellen om te bezorgen.

Eros weet niet hoe hij adressen moet lezen. Maar, hij herinnert zich de namen van klanten die hem eerder met traktaties hebben beloond. En met enige oefening heeft hij geleerd om alleen naar hun huizen te gaan.

'Hij kent de namen van vijf of zes van onze klanten', zei Botero. 'Dus ik stuur de koopwaar met een bonnetje in de mand en mijn klanten betalen me via een bankoverschrijving.'Aangezien Covid-19-gevallen in Colombia zijn gestegen tot meer dan 3.000 nieuwe infecties per dag, nemen gemeentebesturen sociale afstandsmaatregelen en beperken ze het aantal dagen per week dat mensen kunnen gaan winkelen. Daardoor zijn bezorgers een steeds belangrijker onderdeel van de economie geworden.

Eros weet misschien niet, dat hij een essentiële werker is geworden. Maar, hij helpt zijn eigenaren graag en int zijn dagelijkse salaris. 'Hij is nogal een vraatzucht', zei Botero. 'Hij verlaat je huis pas als je hem iets lekkers geeft.'

(Suriname Mirror/El Pitazo/The Associated Press/Diario de Yucatan/Twitter)

Goepsverkrachting van inheems meisje in Colombia leidt tot nationale verontwaardiging

Militaire geschiedenis van geweld en misbruik in schijnwerpers 


De gevolgen voor het Colombiaanse leger nemen toe na een groepsverkrachting die de militaire geschiedenis van geweld en misbruik in de schijnwerpers heeft gezet. 

Het is een misdaad die in Colombia tot verontwaardiging heeft geleid, de groepsverkrachting van een inheems meisje vorige maand door een groep soldaten. Het heeft de aandacht gevestigd op het militaire dossier van seksueel geweld en schendingen van de mensenrechten, terwijl het land worstelt om decennia van conflicten te overwinnen.

Al Jazeera's Alessandro Rampietti doet verslag vanuit Bogota:


(Suriname Mirror/Al Jazeera/YouTube)

Braziliaanse Journalisten Vereniging sleept president Bolsonaro voor Hooggerechtshof

'Bolsonaro heeft journalisten moedwillig blootgesteld aan coronavirus door mondkapje af te nemen'De Associação Brasileira de Imprensa (ABI) wil president Jair Bolsonaro voor de rechter slepen. De vereniging stelt dinsdag 7 juli 2020 in onderstaande verklaring, dat hij journalisten tijdens een persconferentie moedwillig heeft blootgesteld aan het coronavirus.


Bolsonaro kondigde afgelopen dinsdag in het bijzijn van verschillende verslaggevers aan dat hij positief getest was op het coronavirus. Hij hield hierbij geen rekening met de afstandsregels. Later in het interview nam de president wel afstand, maar nam hij zijn mondkapje af, om te laten zien dat het 'goed met hem ging'.


'Dit land kan niet langer blijven doorgaan met het negeren van het onverantwoordelijke gedrag van de president, die overduidelijk de gezondheidsregels schendt', aldus de ABI in de verklaring. De vereniging spant daarom een zaak aan bij het Braziliaanse Hooggerechtshof.


De journalisten die aanwezig waren bij de persconferentie zijn in quarantaine geplaatst. Enkelen van hen hielden voordat de president zijn mondkapje afdeed zelf ook niet voldoende afstand.

De vakbond heeft de media opgeroepen om interviews met Bolsonaro op te schorten. Bolsonaro heeft de ernst van het coronavirus altijd genegeerd. Zo zei hij eind maart nog, dat het virus voor hem als een 'griepje' zou voelen door zijn atletische conditie. Ook bleef hij zich de afgelopen maanden in menigtes mengen en schudde hij vaak de handen van aanhangers. Bovendien heeft hij meerdere keren gezegd dat hij mondkapjes en afstandsregels niet nodig vindt.

Brazilië is met meer dan 65.000 coronadoden het op een na zwaarst getroffen land ter wereld. Ruim 1,6 miljoen van de 210 miljoen inwoners zijn besmet geraakt.

(Suriname Mirror/ABI/Nu.nl/Twitter/campos24horas.com.br/YouTube)

'Nieuwe regering zal voor steun naar het Internationaal Monetair Fonds moeten'

Jim Bousaid: 'Zo kunnen we toegang tot internationale markt en donoren verbeteren'


Econoom en oud-bankier Jim Bousaid zei in gesprek met radio ABC Nieuws, dat Suriname er niet onderuit zal komen om voor steun naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te gaan, aldus De West donderdagavond 9 juli 2020. 'Zo kunnen we de toegang tot internationale markt en donoren verbeteren', aldus Bousaid. 

Ook zal de huidige regering een geloofwaardig hervormingsplan op moeten stellen. 'De deviezeninkomsten van het land nemen af en daardoor ook de aflossingscapaciteit. Door het wanbeleid is Suriname erg verarmd', zei Bousaid. Dat Suriname gedowngrade zou worden door ratingbureaus, was volgens Bousaid verwachtbaar. 'Het is een bevestiging van het wanbeleid dat gevoerd is de afgelopen jaren. Ik ben blij dat het nu gebeurt, dit is eindrapportcijfer van de vertrekkende regering.'

Bousaid gaf aan, dat naast de grote financiële uitdaging waar het land voor staat, het ook te maken krijgt met de effecten van Covid-19 die negatief werken op de overheidsfinanciën, de deviezeninkomsten en daardoor ook de mate waarin we onze schulden kunnen aflossen.

Volgens Bousaid hebben een aantal buitenlandse deskundigen een uitgewerkt advies gegeven aan de komende president. Maar, zelf denkt hij dat de nieuwe regering bij het IMF moet aankloppen. Daarnaast is hij van mening, dat de twee obligatieleningen geherprofileerd moeten worden en niet herschikt, want dat leidt tot default.

'Het taalgebruik dat ik de laatste weken hoor, is verkeerd. We moeten gaan naar herprofilering van de leningen. Het is goed als het advies dat gegeven is, wordt opgevolgd door de nieuwe regering.'

St. Vincentius Ziekenhuis ontvangt tien mobiele beademingsapparaten van Nederland

Donatie uit Nederland wordt verdeeld over meerdere ziekenhuizen

Vlnr medisch directeur Michel Blokland, anesthesioloog Jimmy Kromosotoe en algemeen directeur Manodj Hindori.

Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft donderdag 10 juli 2020 tien mobiele beademingsapparaten ontvangen van Nederland. Het ziekenhuis had in april via de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland in Suriname, Jaap Frederiks, een beroep gedaan op ondersteuning bij de aanschaf van beademingsapparaten. Dit ziekenhuis was namelijk aangewezen als eerste opvangplek van Covid-19 patiënten die op de Intensive Care Unit beademd moesten worden, maar het ziekenhuis beschikte zelf niet over voldoende goed werkende beademingsapparatuur. 

Het St. Vincentius Ziekenhuis was blij te vernemen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland positief heeft gereageerd op het verzoek.

Er zijn tien mobiele beademingsapparaten van het Amerikaans merk Zoll geschonken aan het ziekenhuis. De apparaten hebben een waarde van ongeveer 100.000 euro. Aangezien alle ziekenhuizen in deze Covid-periode de behoefte hebben aan meer beademingsapparaten is besloten om deze donatie uit Nederland te verdelen over meerdere ziekenhuizen. Het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, ’s Lands Hospitaal, het Wanica Regionaal Ziekenhuis en het Mungra Medisch Centrum in Nickerie krijgen elk twee van deze beademingsapparaten.

Bij het in ontvangst nemen van de schenking gaf algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis aan, dat deze donatie van Nederland een enorme steun betekent in de strijd tegen de Covid-19 epidemie in Suriname.

Het is bekend dat een deel van de positieve Covid-19 gevallen op de intensive care belandt en aan de beademing moet. Het is daarom dringend noodzakelijk om het aantal beademingsplekken landelijk op te schalen, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de verdere uitbraak van Covid-19 in onze samenleving. Hij weet dan ook zeker dat met de geschonken apparaten vele mensenlevens in Suriname gered kunnen worden.

Hindori apprecieert ten zeerste de warme ondersteuning vanuit Nederland in de strijd tegen het coronavirus in Suriname. Hij verwijst daarbij naar de royale giften tijdens de onlangs gehouden benefietcampagne in Nederland, naar de huidige missies van medische deskundigen uit Nederland naar Suriname en naar het vele medisch materiaal dat de regering van Nederland al heeft verstuurd naar Suriname.

Hindori: 'Het coronavirus kent geen grenzen, dus zal ook de samenwerking bij de bestrijding geen grenzen moeten kennen.'

Bushouders verontwaardigd over uitgifte nieuwe vergunningen op verschillende routes

'Met bestaande vergunningen zijn routes reeds overvol'

'Als deze nieuwe jongens op de route komen, dan hebben ze een probleem'


De West meldt in haar editie van donderdagavond 9 juli 2020, dat op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie volgens enkele bushouders woensdag een start gemaakt is met het verstrekken van nieuwe vergunningen op verschillende routes. Dit viel niet in goede aarde, omdat volgens hen, met de bestaande vergunningen de routes reeds overvol zijn. 

'We zijn al jaren aan het onderhandelen over de knelpunten, echter zonder resultaat. Maar, je doet wel zaken om de sector verder kapot te maken', aldus een bushouder.

Volgens de bushouders zijn de routes dusdanig overvol, dat ze niet eens meer de kosten kunnen dekken, omdat de meeste mensen ook geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. 'Na een tijdje wil iedereen een auto kopen. Nu er ook nog meer bussen op de route zijn geplaatst, kun je niet eens meer verdienen wat je voorheen verdiende', zegt een bushouder.

De bushouders zijn van mening, dat er pas nieuwe vergunningen moeten worden verstrekt nadat er vergunningen zijn ingevorderd. Op die manier komen er niet te veel bussen op de routes. 'De overheid kan ons niet eens behoorlijk tegemoet komen, dus moeten we genoeg kunnen rijden om de kosten toch nog te dekken', aldus een bushouder.

De bushouders geven aan dat sommige routes overvol zijn. Chauffeurs die op deze routes rijden, hebben een regeling getroffen waarbij zij om de ene dag rijden, alleen om chaos en vechtpartijen onderling te voorkomen. De bushouders hebben aangeven het niet te zullen accepteren, dat deze nieuwe vergunninghouders op de route komen en dat er sancties zullen volgen.

'Als deze nieuwe jongens op de route komen, dan hebben ze een probleem', aldus een bushouder.

Doekhie, NDP: 'Soerdjan en Woei hebben elkaar daar zitten opeten'

'Als Bouterse beiden had opgedonderd, dan had hij de verkiezingen misschien nog gewonnen'

'Woei is een tante die van achter een toonbank van een winkel is gehaald'


Ex-Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) is verbaasd dat president Desi Bouterse nu pas ervoor gekozen heeft om minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, thuis te zetten. 

'Vanaf het begin deed hij maar wat hij wilde en ik heb de minister in maart ook nog op de hoogte gesteld hiervan. Hij heeft een arme man in Nickerie zelf om geld gevraagd voor een beschikking. A mang aksi a mang moni. Ook heeft hij veel vrienden en familie buiten anderen om geholpen', zegt Doekhie donderdag 10 juli 2020, in het Dagblad Suriname.

De politicus voert aan dat de bewindsman vanaf de eerste dag na zijn overplaatsing van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) naar RGB ook overhoop lag met directrice Leandra Woei.

'De directeur is ook geen koekje, want ook zij is een oorzaak. Soerdjan en Woei hebben elkaar daar zitten opeten, terwijl het arm volk het heeft moeten vergelden. Als Bouterse beiden had opgedonderd, dan had hij de verkiezingen misschien nog gewonnen. De afgelopen twee jaren deden deze mensen wat zij wilden, terwijl de partijideologie, derevolutionaire ideologie, niet kwam kijken', aldus Doekhie.

Soerdjan heeft ook nog geweigerd bepaalde stukken voor personen te tekenen. Er zou daar naar verluidt een lijst met namen zijn gelekt.

Dat de NDP in Para van 3 naar 2 Assembleezetels is teruggevallen, is volgens het ex-Assembleelid ook deels te wijten aan directeur Woei. 

'Ik weet dat andere gekozen leden van daar wel dag en nacht aan de bel hebben getrokken. Maar, ze is een tante die van achter een toonbank van een winkel is gehaald en als directeur is gezet. Dan hangt ze daar nog erbij de first lady uit. Niemand kan haar wat doen, want zij is de first lady. Wat verwacht je dan? Er was uiteindelijk geen leiding op het ministerie.'

Hij beweert verder, dat Woei een kantoor had buiten het gebouw van RGB, ergens ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid.

Soerdjan is in april 2018 minister geworden. Hij was eerst op Landbouw, Veeteelt en Visserij. In mei vorig jaar nam hij het roer over bij RGB.

Agenten zijn gedurende 14 jaar niet bevorderd

'48 Procent personeel Korps Politie Suriname heeft één rang'


Politie- ambtenaren van het Korps Politie Suriname (KPS) verzamelden zich donderdagochtend 9 juli 2020 voor het gebouw van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) aan de Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat. 

Zij wilden minister Stuart Getrouw spreken, omdat zij hadden vernomen, dat enkele collega’s via een bijzondere benoeming, bevorderd zijn tot brigadier van politie. Zij zijn het hiermee niet eens, omdat er onder hen personen zijn die nooit bevorderd zijn, terwijl ze reeds veertien jaar in dienst zijn. Sommigen hebben ook de opleidingen doorlopen.

'Van het KPS zit 48 procent momenteel in één rang, dit werkt gewoon niet zo! Binnen het KPS zijn momenteel 1.118 eerste klasse agenten, 4 strepen, die benoemd moeten worden tot brigadier van politie. Er zijn collega’s die 58 jaar zijn en de kaderopleiding doorlopen hebben, maar nog steeds in de functie van onderinspecteur zijn. Deze lopen langer dan tien jaren in dezelfde rang', zegt vakbondsman tevens vertegenwoordiger van het KPS, Mielando Atompai, in De West.

Atompai zegt, dat er een definitieve regeling vanwege het ministerie wordt geëist. Ook benadrukt hij, dat het stopzetten van de kaderopleidingen in verband met corona, niet betekend dat agenten niet beëdigd kunnen worden.

'De opleiding is door de komst van Covid-19 in Suriname stopgezet, omdat veiligheid van belang is. Niemand kan zeggen, dat er geen beëdigingen plaatsvinden door die stopzetting van de kaderopleiding. Indien het zo is, hoe zit het dan met de groep die 14 jaren wacht? Waarom kunnen mensen niet bevorderd worden?', vraagt Atompai zich af.

Hij zegt, dat de beëindigingen niets te maken hebben met de machtswisseling. 'Dan heeft dit niets te maken met minister Getrouw. In die 14 jaren zijn er toch verschillende ministers en regeringen geweest? Getrouw heeft mij persoonlijk gezegd, dat hij wel bereid is stukken te ondertekenen, echter moeten de collega’s eerst voorgedragen worden', aldus Atompai. Hij hoopt dat de afspraken die gemaakt zijn met de agenten, nagekomen worden.

29 Personen donderdag 9 juli Covid-19 positief getest

21 Patiënten genezen verklaard


29 Personen zijn donderdag 9 juli 2020 positief getest op Covid-19. Vanuit verschillende locaties mochten 21 personen die geïnfecteerd waren met het coronavirus naar huis. 

Het aantal actieve gevallen bedraagt 221. Van de 694 personen die sinds medio maart besmet zijn geraakt, zijn 456 genezen verklaard. 156 Personen bevinden zich nog in quarantaine.

Op de Intensive Care Unit worden nog 5 personen behandeld. 17 Patiënten zijn overleden.