woensdag 6 mei 2015

Stemadvies....

Facebook 'het politieke theater van de lach'

06-05-2015 COLUMN Door: Paul Kraaijer


Heerlijk, om zo, op relatieve afstand, te zien hoe zielige types, ook nog vaak onder valse of gekopieerde namen, op Facebook elkaar trachten zogenaamd 'politiek' te bestrijden met forse termen, beschuldigingen, kleuterig in elkaar gedraaide fotocollages met kinderachtige teksten, zogenaamd leuke videootjes en meer onzin om elkaar te beschadigen, te beledigen, belachelijk en zwart te maken.

Deze zielige types, die waarschijnlijk in hun leven zijn vastgelopen op het niveau van de 'Fröbelschool', begrijpen niet dat ze de politiek, en hun eigen partijen - zo die ze al hebben - ook beschadigen en belachelijk maken. Dit heeft niets met campagnevoering te maken. Dit is gewoon zinloos en nutteloos tijdverdrijf van een types die hoognodig is op de bank van de psychiater of psycholoog moeten plaatsnemen.

Wie kan de Surinaamse politiek nog serieus nemen?

Facebook is het toneel geworden van 'het politieke theater van de lach', een klucht, voor en door dommeriken en andere idioten en zwakzinnigen die werkelijk niets, maar dan ook niets, van de politiek begrijpen.

Mijn stemadvies: negeer op Facebook alle 'politieke' kolder en waanzin voortgekomen uit de geest van praktisch hersenlozen. Laat u wel uw verstand gebruiken...

Den Blauwvinger: Politieke verkiezingsbanner vernield en daar is het beschuldigende vingertje

COLUMN: Politieke partijen wijzen elkaar als verdachte aan voor baldadige vernielzucht

Maar, waar zijn de bewijzen?

06-05-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Gebeurt het vernielen van verkiezingspropagandamateriaal, zoals vlaggen en banners (spandoeken, billboards en dergelijke) in Suriname niet over en weer vanuit alle politieke kampen? Daar kunnen politieke partijen toch niet verantwoordelijk voor worden gehouden? Je kunt als partij toch nooit je complete achterban aan leden en sympathisanten in de hand houden, laat staan iedereen voorzien van een soort elektronische enkelband..... Of zijn het misschien toch gewoon baldadige rondhangende jongeren die zich vervelen....? Of zijn het misschien toch eigen partijgenoten die gewoon willens en wetens politieke opponenten in een kwaad daglicht willen stellen? Wie het zeker weet mag het zeggen.

Het beschuldigende vingertje
Toch wordt bij elke vernieling met een beschuldigend vingertje meteen gewezen in de richting van een politieke opponent, een politieke partij. Achterdocht en wantrouwen vieren deze dagen hoogtij in het Surinaamse politieke mijnenveld. Slechte en onbetrouwbare raadgevers.

De verkiezingscampagnes van partijen en combinaties van partijen worden samengepropt in slechts een maand, de maand voorafgaand aan de verkiezingen. En alles wordt uit de kast gehaald om de eigen partij in de schijnwerpers te plaatsen en de tegenpartij te beschadigen, op welke wijze dan ook. Sommige partijen laten hiervoor geen middel onbenut. Naast de simpele ordinaire landschap vervuilende partijvlaggen, zijn er ook partijen die her en der grote doeken, banners, vastschroeven of -timmeren, met afbeeldingen erop van kandidaten voor het parlement bij de verkiezingen, aan grote metalen of ijzeren stellages langs wegen, in bermen.

Banners en dergelijke makkelijke prooien
Dat dergelijke doeken een mooie en makkelijke prooi zijn voor vernielzuchtige figuren lijkt een vanzelfsprekendheid. In een verkiezingsstrijd lijkt alles geoorloofd. Maar, worden die vernielingen wel aangericht door politieke opponenten? Is het niet gewoon jeugdige baldadigheid?

Het BEP-Assembleelid en lijsttrekker van de partij/V7 in Brokopondo, Ronny Asabina, deed zondag 3 mei 2015 aangifte van de diefstal van een banner, die geplaatst stond langs de Afobakaweg, bij de politie te Brokopondo.
Een verkiezingsbanner van de partij, met de beeltenis van kandidaat Asabina erop, aan een stalen constructie, bleek plotseling te zijn verdwenen. 'Ik haal het niet uit mijn hoofd, dat deze handeling uit de hoek van politieke tegenstanders komt. Het is schering en inslag dat propagandamateriaal door leden van partijen die deel uitmaken van de coalitie, worden weggehaald en of vernietigd. Ik vraag mij af waarom men bang is voor fair play', liet een verontwaardigde Asabina weten.
Hij beweert dus, ongefundeerd, glashard, dat de diefstal is gepleegd door leden van een coalitiepartij. Hij kan dat slechts beweren op basis van een gevoel, van een gedachte, van een vooroordeel. Bewijzen heeft hij niet en kan hij ook niet hebben, omdat die er simpelweg niet zijn. Misschien is de banner wel verwijderd door eigen partijgenoten van Asabina, om anderen in het verdachtenbankje te plaatsen..... Alles is mogelijk en dat blijkt ook uit de vele reacties over dit issue op de eigen Facebookpagina van Asabina.
Hij is niet de enige politicus die indirect slachtoffer wordt van de ongebreidelde vernielzucht van onbekende zielige figuren.

Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing maakte woensdag 22 april jammerend bekend, dat maar liefst een (!) van de vijftig billboards met zijn tronie erop in het district Commewijne lichtelijk was beschadigd. Hij sprak de verdachtmaking uit, dat de billboard door een buurtbewoner moest zijn beschadigd. Immers, die persoon, die woont in de straat waar dat billboard stond, was volgens de verbolgen politicus de enige persoon in het district die openlijk via een radioprogramma kritiek op de aanwezigheid van het bord had geuit. In dat radioprogramma had hij volgens Girjasing gesteld, dat hij het bord ‘misselijk’ vond. De bewoner in kwestie is een NDP’er, zei de VHP’er. Maar, ook hier geldt dat er geen bewijs is. Ook hier kunnen het gewoon misselijk baldadige buurtjongeren zijn geweest.

Politiek verblind
Slachtoffers van vermeende politiek gedreven vernielingen wijzen steeds en meteen met hun beschuldigende vingertjes in de richting van hun politieke opponenten. Verdachtmakingen gebaseerd op niets, vermoedens, gedachten. Het komt niet onder hun hersenpannen op, dat die vernielingen wel eens gepleegd zouden kunnen zijn door gewoon baldadige jeugd of een toevallig passerende dronkaard of een dak- of thuisloze die wat tijdverdrijf zocht.

Of zou er een mogelijkheid zijn, opgekomen in de zieke geest van slecht denkenden, dat iemand door een politieke partij betaald wordt om vernielingen aan te richten aan verkiezingsmaterialen van een politieke tegenstander? Immers, er zouden ook mensen zijn betaald door partijen om partijvlaggen op hun percelen te plaatsen of al geplaatste vlaggen van andere partijen te vervangen. Alles in een verkiezingsstrijd is mogelijk en geoorloofd, toch?!
Mensen halen zich van alles in het hoofd, zien spoken, complotten en zijn door de politiek verblind. Het is een politieke billboard, het is een politieke banner, dus die zal wel gestolen of vernield zijn door mensen uit het politieke tegenveld. Politici, kennelijk vooral in het oppositionele veld, kunnen bekrompen, verkrampt en ook emotioneel denken en redeneren, tunnelvisie, en staan niet open voor andere gedachten en andere potentiële dadermogelijkheden. Het zijn ook vooral dergelijke politici die klagen en jammeren over vernielingen en dergelijke van verkiezingspropagandamaterialen en over andere intimiderende en irriterende activiteitjes vanuit, mogelijk, het coalitieveld.

Met verstand reageren....
Laat iedereen eens verstandig reageren en de rust bewaren en niet vervallen in allerlei ongefundeerde beschuldigingen, dat komt geen enkele partij ten goede en daar is geen enkele partij bij gebaat, toch?! Met het vernielen van verkiezingsmaterialen wordt niets bereikt, alleen frustratie en kleine schadeposten bij de eigenaren. Dus dat, ai boi, tjoerie!

Hoogachtend,
Den Blauwinger
06 mei 2015
Amsterdam-Paramaribo