zondag 1 oktober 2017

Minister Peneux: 'Het staat vast dat de school maandag 2 oktober begint'

'Wanneer leerkrachten wegblijven, dan is de Personeelswet daarover duidelijk'


'Het staat vast dat de school op maandag 2 oktober begint.' Dit zegt minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag, zondag 1 oktober 2017, op Starnieuws. Hij verwacht dat alle leerkrachten, directeuren, onderdirecteuren en leerlingen zich aanmelden op school.

De bewindsman zegt, dat het voor hem belangrijk is, dat de samenleving goed ingelicht is over de hervormingen binnen het onderwijs die de regering en het ministerie willen aangaan. 'Voor mij is belangrijk kwaliteitsonderwijs.'De leerdoelen moeten worden gehaald. Hij benadrukt als verantwoordelijke voor het ministerie te werken met volledig bevoegd kader.

'2 Oktober is een belangrijke dag voor het onderwijs. Die dag is de aanwezigheidsplicht van de onderwijsgevende belangrijk. Zij dienen zich aan te melden. Dit geldt ook voor de scholieren, waardoor de leerlingenlijsten nagecheckt kunnen worden.'

'Wanneer leerkrachten wegblijven, dan is de Personeelswet daarover duidelijk. De consequenties zullen dan niet uitblijven.'

Breeveld (DOE) over Jaarrede: 'Hoopgevend, maar de basale dingen vinden gewoon niet plaats'

Breeveld heeft over de plannen voor onderwijs zijn bedenkingen


Assembleelid Carl Breeveld (DOE) noemt de Jaarrede, vrijdag uitgesproken door waarnemend president Ashwin Adhin, hoopgevend. 'Er zijn enkele positieve dingen genoemd met betrekking tot de economische ontwikkeling van ons land. Denk aan de goudsector en de oliesector', aldus de politicus zaterdag 30 september 2017 op Starnieuws. Breeveld geeft aan, dat er aan de andere kant nog dompers voorkomen. Er zijn mensen die naar het binnenland moeten, maar er is geen brandstof bezorgd. Hij stelt dat 'de glans van een mooi verhaal' zo wordt getemperd, omdat de basale dingen gewoon niet plaatsvinden. 

'De waarnemend president heeft gepraat over de Anti-Corruptiewet en dat hij blij daarover was. Ik was blij, dat hij dat gezegd heeft. Dat maakt al een beetje goed, het feit dat de regering in grote mate afwezig was bij aanname van die wet', aldus Breeveld. Hij kijkt eerder uit naar de afkondigingsdatum van de Anti-Corruptiewet en de operationalisering ervan. Volgens hem zou het pas nieuws zijn als duidelijk werd aangeven wanneer de onderdelen opgenomen in de wet, in werking treden.

De politicus vindt dat de overheid het voortouw moet nemen en als voorbeeld moet dienen bij de aanpak van corruptie. Hij geeft aan dat er steeds excuses worden gegeven dat ook bij de particuliere sector en religieuze instanties corruptieve handelingen worden gepleegd. 'Je moet als overheid de positie innemen, van wij gaan het voorbeeld stellen. Wij gaan de regels die er zijn naleven. Goed bestuur betekent dat je de dingen die gedaan moeten worden op regelmatige basis op een goede manier doet.'

Breeveld heeft over de plannen voor onderwijs echter zijn bedenkingen. Hij vindt dat de manier waarop de personen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs, met name de minister, zich niet op de juiste manier naar mensen en instituten toe uiten. 'Plannen worden door mensen uitgevoerd. Als de mensen daar zijn die dat niet op de juiste manier uitdragen, dan kom je niet tot waar je moet zijn, dus de voorbeeldrol voor onderwijs vind ik heel belangrijk.'

Het Assembleelid zegt, dat er aan efficiƫntie en effectiviteit moet worden gewerkt. Onder andere het personeelsoverschot, en de personele lasten, daarin zitten hele grote uitgaven. Er moet een nieuwe aanpak komen hiervoor.

Over de nieuwe plannen voor toerisme en landbouw is Breeveld enthousiast.

Er moet niet te veel opnieuw gesteund worden op olie en goud, omdat die dingen opraken. Hij wil concretere plannen horen van de regering die de vicieuze cirkel moeten doorbreken.

Brunswijk (ABOP) over Jaarrede: 'Ik ben onder de indruk, het is hoopgevend, er is veel gezegd, maar elk jaar weer hetzelfde verhaal'

'Erg benieuwd naar de programma’s die voor het binnenland zijn aangekondigd'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, reageert ‘warm koud’ op de Jaarrede over het dienstjaar 2018. Hij is echter erg benieuwd naar de programma’s die voor het binnenland zijn aangekondigd. 'Ik ben onder de indruk, het is hoopgevend, er is veel gezegd. Maar ik moet u ook zeggen dat ik elk jaar weer hetzelfde verhaal hoor en de realisatiegraad van wat hier gezegd wordt, is altijd heel miniem', zegt Brunswijk, zaterdag 30 september 2017 op Starnieuws.

'Wat mij het meest is bijgebleven van de Jaarrede is de mededeling dat we uit de crisis komen. De waarnemend president zegt, dat er licht in de tunnel is en dat het ergste voorbij is. Dat we richting goede ontwikkeling koersen nu er meer goud gevonden is en dat er nog meer olie gevonden zal worden. Ik hoop dat het goed loopt zodat de economie een boost kan krijgen.'

Brunswijk is niet verbaasd over het begrotingstekort van Srd 1.4 miljard. 'Nou, we zitten in een crisis dus ik had niet anders verwacht dan dat er een tekort gaat zijn.'

Hij hoopt, dat de aangekondigde projecten voor het binnenland wel worden uitgevoerd. 'Het woningbouwproject gaat richting binnenland, er komen zonne-energie projecten en een heleboel nog meer. We kijken er naar uit.'

Vrouw (68) aangehouden in Wanica verdacht van verduistering van schoolpakketten

Verdachte verkoopt schoolpakketten aan derden


De Ware Tijd bericht zaterdagmiddag 30 september 2017, dat de 68-jarige L.L. donderdag door de politie van Wanica aangehouden wegens is verduistering van schoolpakketten. Het vermoeden bestaat dat de vrouw de pakketten, die aan de Staat toebehoren, heeft verduisterd en verkocht. 

L. moest de schoolpakketten die zij in haar bezit had gratis verstrekken aan minderbedeelden, maar ze verkocht die aan derden.

Bij de aanhouding werden er nog pakketten aangetroffen en in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak verder.