donderdag 26 september 2019

Woning volledig afgebrand te Clevia

De brand moet zijn ontstaan nadat een ijskast vlam vatte


Een hoogbouwwoning aan de Kasoedjieweg te Clevia is donderdag 26 september 2019 volledig afgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, aldus de Ware Tijd.

De woning was niet verzekerd tegen brand Het pand was op het het elektriciteitsnet aangesloten. De brand moet zijn ontstaan nadat een ijskast vlam vatte.

Buurtbewoners hebben de brandweer gealarmeerd, die na vijf minuten ter plekke was. Twee belendende panden liepen schroei- en waterschade op.

De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek.


'Suriname kan duurzame ontwikkelingsdoelen VN niet realiseren vanwege classificatie als middeninkomensland'

'Wij verwerpen met klem deze onrealistische classificatie'


Suriname zal er niet in slagen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) te realiseren vanwege zijn classificatie als middeninkomensland. Dit zei vicepresident Ashwin Adhin donderdagmiddag 26 september 2019 in New York tijdens de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, aldus de Ware Tijd.


Hij wees op het sociaal contract van de regering met de samenleving en de introductie van basiszorg, algemeen pensioen en uitvoering van sociale woningbouwprogramma’s.

Ook enkele uitdagingen waarmee Suriname geconfronteerd wordt werden de vergadering voorgehouden.

Adhin: 'Ten tweede moet ik een obstakel noemen. Nog steeds niet opgelost en als het niet wordt aangepakt, zal het behalen van de SDG's (Sustainable Development Goals) praktisch onbereikbaar zijn. Dat is onze classificatie als een middeninkomensland. Net als veel andere ontwikkelingslanden, waaronder het Caribisch gebied, is deze classificatie alleen gebaseerd op het BBP per hoofd van de bevolking en weerspiegelt deze niet onze kwetsbaarheden. Wij verwerpen met klem deze onrealistische classificatie die alle uitdagingen negeert waarmee we worden geconfronteerd en die met spoed kunnen worden aangepakt. Met spoed moeten worden aangepakt.'

Toegang tot concessionele financiering voor Surinames ontwikkeling is van cruciaal belang om de uitvoering van de 2030-agenda sneller te kunnen uitvoeren, aldus de vicepresident.

Hij merkte op, dat na de economische crisis als gevolg van gedaalde wereldmarktprijzen voor goud en olie, de Surinaamse economie zich in rap tempo herstelt. Importen en exporten nemen toe, de jaarinflatie is sterk gedaald en de afgelopen twee jaar is de economie weer gegroeid. Deze zaken zijn, aldus Adhin, gerealiseerd, nadat de regering een economische hervormingsprogramma heeft uitgevoerd.

Versterking van het planningsinstituut van Suriname is volgens hem ook cruciaal om de uitdagingen bij het realiseren van de VN-doelstellingen het hoofd te bieden. Het verzamelen en beschikbaar hebben van betrouwbare data voor het maken van goede analyses zal ertoe bijdragen dat de besluitvorming inclusief uitvoering van de 2030-agenda wordt verbeterd, zei de vicepresident.

Advocaat Peterson had niet namens ACU, maar tegen ACU moeten procederen - Curaçao

Rechter: 'De zaak is tegen de verkeerde partijen aanhangig gemaakt'


Advocaat Chester Peterson, die opkomt namens de individuele onlangs ontslagen bestuursleden van ACU, heeft een fout gemaakt door ook namens ACU als eiser op te treden in plaats van tégen ACU als gedaagde. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 26 september 2019.

Spoedeisend is de zaak wel - alleen al ‘uit de aard van de zaak’, stelt het gerecht - want met het geschil over de samenstelling van het bestuur van de algemene spaaren kredietcoöperatie ‘is immers het goede functioneren van ACU in het geding’.

ACU is een coöperatie die haar leden in staat stelt geld te sparen en te lenen. ACU heeft op het moment ongeveer 30.000 leden. De financiële instelling heeft een bestuur en een Raad van Toezicht (RvT). Nadat de RvT eerst weigerde het bestuur over 2018 decharge te verlenen, en bestuursvoorzitter Angelo Davelaar de vergadering schorste, nam de raad het heft in eigen hand met de oproep van een buitengewone algemene ledenvergadering (BALV), waar toen op voorstel van een lid het bestuur werd weggestemd.

Het rommelt al enige tijd bij ACU. Vanaf 2015 hebben bij verschillende gelegenheden de Centrale Bank (CBCS) en de eigen interne auditdienst (IAD) van ACU zorgen geuit over de bedrijfsvoering en de governance van ACU.

Aan een inhoudelijk beoordeling komt de rechter echter niet. 'De reden is vooral dat de zaak tegen de verkeerde partijen aanhangig is gemaakt.' Hierop was overigens al uitdrukkelijk gewezen door advocaat Frank Kunneman van gedaagden, bestaande uit voornamelijk leden van de raad van toezicht (RvT) geleid door voorzitter Elsirha Isenia-Scope.

Ook de Centrale Bank had tot grote woede van Peterson opgemerkt dat de raadsman ‘geen statutair orgaan van de coöperatie vertegenwoordigt’. Dit leidde mede tot dreigementen van de advocaat en samen met andere zaken tot inschakeling van het Openbaar Ministerie.

MFK-fractie, Curaçao, wil urgente Statenvergadering over integriteit Onderwijsminister Alcalá-Wallé

Alcalá-Wallé staat nog ingeschreven bij de KvK bij een nv en een stichting


De MFK-fractie heeft een verzoek ingediend voor een urgente Statenvergadering om over de integriteit van Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) te debatteren. De oppositiepartij heeft onlangs de aanval op Alcalá-Wallé geopend toen bekend werd dat zij ondanks het feit dat ze minister is bij de Kamer van Koophandel (KvK) nog steeds staat ingeschreven bij een nv en een stichting, zo schrijft vandaag, donderdag 26 september 2019, het Antilliaans Dagblad

Volgens de screeningswet mag je er als minister geen nevenactiviteiten op nahouden.

De minister heeft uitgelegd dat zowel de stichting als de nv slapend zijn en dat er voor beiden al enige tijd geen activiteiten worden uitgevoerd, maar daar neemt MFK geen genoegen mee.

Na een persconferentie afgelopen maandag, wendt de fractie zich nu tot de Statenvoorzitter en stelt dat ‘begin dit jaar en ook op dit moment ministers uit het kabinet-Rhuggenaath zich schuldig maken aan de overtreding van de screeningswet’.

'Conform documenten die we op dit moment in ons bezit hebben, is minister Alcalá-Wallé ook een van de ministers die de wet heeft overtreden', aldus de brief, ondertekend door fractievoorzitter Gilmar Pisas en overige leden Charles Cooper en Juniël Carolina. De fractie wil een openbare Statenvergadering ‘waarin het parlement een standpunt zal innemen’.

In een reactie laat Alcalá-Wallé weten, dat zij de Statenvoorzitter ook om een openbare vergadering heeft gevraagd. Wanneer de minister gevraagd wordt om het bewijs te overleggen, dat de Alcalá CQI Medische Praktijk waarvan zij als bestuurder stond ingeschreven, sinds 2016 op afstand is gelegd, laat zij weten dat de MFK dit bewijs zelf ook heeft en dat zij tijdens de openbare vergadering alle bewijsstukken zal leveren.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam: 'Oud-personeel Isla nu aan het werk bij raffinaderijen in en rond Rotterdam'

Ferme kritiek op Curaçao op niet herstellen defecte drugsscanners in haven en op vliegveld

'Vliegveld Hato nu een open gate voor de export van drugs naar Nederland'


Curaçaoënaars die eerst bij de Isla-raffinaderij werkten, maken al enige tijd de overstap naar raffinaderijen en havens van het gebied in en rond Rotterdam. Dat gaf de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gisteren te kennen tijdens een persconferentie in het gebouw van de Vertegenwoordiging van Nederland ter afsluiting van zijn werkbezoek aan Curaçao, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 26 september 2019.

Aboutaleb gaf aan de overstap ‘een slechte zaak’ te vinden, omdat het eiland hiermee bepaalde expertises kwijtraakt. 'Natuurlijk zijn deze mensen van harte welkom, maar dit is niet goed voor Curaçao want daarmee verdwijnt gekwalificeerd personeel dat dadelijk hard nodig is als de raffinaderij weer gaat draaien', aldus de burgemeester van Rotterdam.

Tijdens het werkbezoek van Aboutaleb zijn vooral de onderwerpen sociale ontwikkeling, onderwijs, preventie en criminaliteit aan bod gekomen. Met een kleine delegatie, onder wie ook Marco Pastors, oud-wethouder van gemeente Rotterdam en tegenwoordig directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, zijn er verschillende werkbezoeken geweest bij onder andere de raffinaderij, de douane, overheidsinstanties en scholen.

Concluderend, na een paar dagen op het eiland te zijn, stelt Aboutaleb dat er wel een aantal zaken zijn die nijpend beginnen te worden. In dit kader noemt hij ook de raffinaderij, die door de crisis in Venezuela al enige tijd nagenoeg stilligt. 'De raffinaderij is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron voor het eiland en zolang die stil ligt, zorgt dat toch voor sociale instabiliteit', aldus Aboutaleb, die verder aangaf dat er ook flinke stappen moeten worden genomen om aan de wereldwijde gestelde energietransitie te voldoen.

(Bron: NOS Teletekst)
Maar, hij heeft ook fel uitgehaald naar Curaçao. Hij vindt dat het eiland internationale drugshandel slecht aanpakt. Zowel in de haven als op het vliegveld zijn de meeste drugsscanners al jaren kapot en niemand doet daar volgens hem iets aan, aldus de NOS.

Aboutaleb deed die uitspraken in Willemstad waar hij zijn vijfdaags werkbezoek aan het eiland beëindigde. Vandaag reist hij naar Colombia.

Aboutaleb zegt zijn bevindingen bij terugkeer te bespreken met Den Haag om de zaak 'stevig op de agenda te zetten'. Volgens de burgemeester kan het zo niet langer en vormt de situatie een gevaar voor Nederland. 'Dit is een klap in het gezicht van de internationale strijd tegen drugshandel.' Aboutaleb zegt dat het vliegveld nu een open gate is voor de export van drugs naar Nederland.

Bestuur AdeKUS besluit voorlopig te stoppen met PhD-school

Bestuur niet tevreden met vorderingen voor doorstart school


Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft besloten om voorlopig te stoppen met de PhD-school (Philosophical Doctors), die een jaar geleden is opgezet. Dit besluit is dinsdag genomen in een bestuursvergadering.

Eric Jagdew, voorzitter van het universiteitsbestuur, zegt vandaag, donderdag 26 september 2019, in de Ware Tijd dat het bestuur niet tevreden was met de vorderingen die werden gemaakt voor de doorstart van de school.

Jagdew merkte bij zijn aantreden als voorzitter in april, dat beleidsmatig niet alles in orde was voor operationalisering van de opleiding. In het beleidsdocument waarop de oprichting van de school is gebaseerd, is wel het één en ander uitgewerkt, maar dit document was nog niet goedgekeurd.De opleiding was gestart zonder een examenreglement en zonder dat er modules waren uitgeschreven. Daardoor was dat het schoolprogramma niet was gegarandeerd. 'De inschrijfgelden van de studenten worden gerestitueerd en over een jaar, wanneer alles in orde is, hopen we een nieuwe start te maken.'

Na de perikelen rond het ontslag van Jack Menke als voorzitter van het universiteitsbestuur eerder dit jaar was er onzekerheid over het voortbestaan van de PhD-School.

Uit mededelingen van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op een persconferentie in januari kwam naar voren, dat het besluit om Menke te ontslaan ook te maken had met vermeende misstanden bij de PhD-school waarvan hij bestuursvoorzitter was. Mede vanwege deze situatie besloten enkele leden van de board op te stappen. Op de persconferentie van Ferrier werd de voortgang van de PhD-school gegarandeerd.

Kort na zijn aanstelling als bestuursvoorzitter gaf Jagdew de opdracht aan de drie overgebleven bestuursleden om een plan van aanpak te schrijven voor de start van de school. Hij vertelt, dat er wat obstakels en uitdagingen waren die ertoe leidden dat dit maar niet van de grond kwam. 'De boardleden waren heel passief betrokken bij de initiële inrichting van het programma en moesten zich daardoor inlezen in het beleidsdocument.' Dit maakte volgens hem de situatie niet werkbaar.

Ook de drie overgebleven bestuursleden hebben zich inmiddels teruggetrokken.

Het besluit tot voorlopige stopzetting van de PhD-School heeft volgens Jagdew voor een belangrijk deel ook daarmee te maken.

Buschauffeur belandt onder eigen bus op Van 't Hogerhuysstraat en overlijdt

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Bus begint bij tankstop naar achteren te rollen in de richting van de openbare weg...


Een buschauffeur is vanochtend, donderdag 26 september 2019, op de Van 't Hogerhuysstraat onder zijn eigen bus terechtgekomen en is kort daarna overleden, zo bericht de Ware Tijd.

Het Korps Politie Suriname meldt, dat onderzoek uitwees dat Dinesh Ramdas (59) een groep personen vervoerde naar een ontspanningsplek buiten de stad. Onderweg stopte hij bij het benzinestation om de autobus bij te tanken waarbij hij uit de autobus stapte.

Plotseling begon de bus naar achteren te rollen in de richting van de openbare weg. Ramdas wilde de autobus tot stilstand brengen door daarachter te gaan staan en weerstand te bieden.

Helaas was hij niet bij in staat de autobus tot stoppen te brengen. Hij is hoogstwaarschijnlijk komen te vallen en de autobus is over hem heen gerold met het gevolg dat hij overleden is.

Met assistentie van de brandweer werd de man van onder de bus vandaan gehaald. Toen een ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat hij was overleden.


Saramaccakanaal baggerproject gaat zeker vijf jaar duren en start in 2021

'Kanaal is afgelopen tijd meer gaan functioneren als ontwateringskanaal'


De lancering van het Saramaccakanaal baggerproject vond gisteren plaats. Het project 'Saramacca canal system rehabilitation' wordt uit een lening van US$ 35 miljoen door de Wereldbank gefinancierd. Hiervoor heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in april een leningovereenkomst getekend, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 26 september 2019.

Het project bestaat uit verschillende facetten en heeft volgens planning een duur van 5 jaren. Naast het baggeren van het kanaal zullen ook alle sluizen worden gerehabiliteerd. Ook is het updaten van het masterplan ‘ontwatering groot Paramaribo’ dat in 1999-2001 is gedaan, onderdeel van het project. Bij de aanpassing zal klimaatverandering een grote rol spelen.


'Anno 2019 heeft dit kanaal behalve een transport functie ook de functie van afwatering en bergingssysteem', stelt minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT &C). Hij zegt dat het kanaal de afgelopen tijd meer is gaan functioneren als ontwateringskanaal gelet op de uitbreiding van woningen in Paramaribo, Wanica en Saramacca. 'Mede rekeninghoudend met de veranderde klimatologische omstandigheden is het noodzakelijk dat het kanaal zijn afwateringsfunctie optimaal blijft vervullen.'

Chotkan voorspelt, dat het project van meerwaarde zal zijn voor de samenleving. Zo zijn verschillende ressorten (Centrum, Beekhuizen, Tammenga, Flora, Latour, Pontbuiten en Livorno) van Paramaribo totaal afgestemd op het Saramaccakanaal als het gaat om ontwatering. 'Dat moet om en bij 50 vierkante kilometer aan verzorgingsgebied met zich meebrengen.' Ook in het district Wanica ontwateren verschillende ressorten (137 vierkante kilometer) en Saramacca (800 vierkante kilometer) in het Saramaccakanaal.

Het is de bedoeling dat dit project een enorme bijdrage moet leveren aan de ontwatering van Paramaribo bij zware regenbuien, waardoor het onderwater lopen van de binnenstad tot het verleden zal behoren.

Naast de infrastructurele investeringen voor de verbetering van het Saramaccakanaal zal volgens Hoefdraad ook aandacht worden geschonken aan capaciteitsversterking binnen de overheid met betrekking tot het beheer en onderhoud. 'Studies hebben de effecten van klimaatverandering in Suriname al aangetoond en van tijd tot tijd is dat ook te merken aan de hevige rukwinden en zware regens waarmee wij de laatste tijd te kampen hebben. Reden te meer om een goed afwateringssysteem in place te hebben.' 

Het Wereldbank team heeft volgens Hoefdraad daarom bij de voorbereiding ook veel aandacht besteed aan ‘Flood Risk Management’ via technische assistentie, trainingen en onderzoek. De Wereldbank heeft de Rekenkamer van Suriname benaderd om de audit te doen voor dit project. 'Het is voor de Rekenkamer heel positief. Voor het land Suriname is het op zowel nationaal als internationaal gebied een positieve stap om beter te performen', zegt Charmain Felter, voorzitster van de Rekenkamer. Ze zegt dat ze heel trots is met deze stap voor het instituut. De eerste audit zal in de eerste helft van het dienstjaar 2021 worden gedaan.

Het Saramaccakanaal verbindt de Surinamerivier met de Saramaccarivier over een afstand van 25 kilometer. Naar schatting zal er 200.000 kubieke meter aan bagger uit het kanaal moeten worden gehaald. Dit is in 1960 voor het laatst gedaan. Volgens studies is dit materiaal niet vervuild, maar kan het niet gebruikt worden voor landbouw, maar wel hergebruikt worden om terreinen op te vullen waarop wordt gebouwd.

Het projectbestek wordt eerst conform project- en financieringsvoorwaarden van de Wereldbank uitgeschreven en aanbesteed. De verwachting is dat uiterlijk juni 2021 gestart wordt met werkzaamheden. In de tussentijd zullen er hearings zijn met stakeholders en zal de update van het masterplan worden gedaan. Er wordt ook een studie gedaan naar de kwetsbaarheid van het kanaal. Ook komt er een real time platform online met informatie over de hoogte van alle waterstanden.

Minister Dikan accepteert uitnodiging om bezoek te brengen aan Xianning City, China

(Bron foto: NII)
Bezoek moet samenwerking tussen Paramaribo en Xianning City versterken


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft een uitnodiging om een bezoek te brengen aan Xianning City (China) geaccepteerd (Xianning is een stadsprefectuur in de Chinese provincie Hubei met ruim 500.000 inwoners en grenst aan de provincie Jiangxi). Hij kreeg de officiële uitnodiging dinsdag van Liu Fuxing, vice-districtscommissaris van die stad. Liu Fuxing is leider van een delegatie die in Suriname verblijft, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) woensdag 26 september 2019.

Hij hoopt dat de bewindsman tijdens zijn bezoek volgende maand aan Xianning City voor de bijwoning van een internationale industrie conferentie, ook nieuwe gebieden ontdekt waarop Suriname en China kunnen samenwerken. Het district bevat warmwaterbronnen en produceert een groot aantal producten.

Minister Dikan stelt de ontmoeting, welke als doel heeft de samenwerking tussen Paramaribo en Xianning City te versterken, zeer op prijs.

De reeds geïdentificeerde gebieden waarop de partners potenties zien om samen te werken zijn onder meer industrie en op medisch gebied. Hij gelooft dat er veel kan worden geleerd van Xianning City. Het district is momenteel in een fase waarbij naast grootschalige landbouw als inkomstenbron een uitbreiding plaatsvindt naar ecotoerisme en industrie.

Tijdens de ontmoeting heeft de minister zijn waardering uitgesproken voor de manier waarop arbeiders uit China zich inzetten in Suriname. Momenteel is er al een samenwerking tussen Para en Xianning City. In dat kader zijn er in de afgelopen periode al enkele ontwikkelingsprojecten uitgevoerd.

Ministerie van Financiën leent US$ 23 miljoen bij de Wereldbank

Geld bestemd voor projecten ministeries van NH en HI&T


Het ministerie van Financiën heeft US$ 23 miljoen geleend bij de Wereldbank. Met het geld zullen projecten van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) worden gefinancierd. Het gaat om projecten die meerdere bronnen van inkomsten voor het land moeten helpen bevorderen én de concurrentiepositie van bepaalde sectoren moeten versterken.  Dit schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 26 september 2019.

De lening voor het ‘Competitiveness and Sector Diversification Project’ is dinsdagmorgen op het ministerie van Financiën, officieel gemaakt met de handtekeningen van minister Gillmore Hoefdraad en Yelena Fadeyeva, country coördinator van de Wereldbank voor Suriname. Fadeyeva deelt mee, dat het een jaar heeft geduurd om alles rond te krijgen voor de lening.


Zij en Hoefdraad benadrukken dat een economie met meerdere bronnen van inkomsten, het leven van de bevolking zal verbeteren. Het project is ook bedoeld om Suriname te laten stijgen op de lijst van landen waar het goed zaken doen is.  

'We hebben lang gewacht, maar zijn blij dat het nu zover is', deelt handelsminister Stephan Tsang mee. Hij legt uit dat zijn ministerie het geld vooral zal besteden aan toerisme en agricultuur. 'Het gaat om voortzetting van projecten die we nu hebben, waar we ons voornamelijk richten op kleine en middelgrote ondernemers, omdat zij de ruggengraat van onze economie zijn. Het gaat om grants die wij gaan geven. De ondernemer komt zijn bedrijfsplan presenteren en verdedigen bij een commissie.' Dit model om aan grants te komen is succesvol gebleken. Het nieuwe fietspad op Bakkie in Commewijne is op deze manier tot stand gekomen, vertelt Tsang.

Hoefdraad licht toe, dat hoewel de economie niet langer op de mijnbouw alleen moet blijven teren, het bestuurlijk kader in die sector verbeterd moet worden. Dat is waar het geld van NH voor gebruikt zal worden, deelt hij mee. Het project zal veel te maken hebben met trainingen, capaciteitsopbouw en het veranderen van wetgeving.

Volgens Hoefdraad gaat het om een zachte lening; er is een ‘grace’ periode van 5 jaar, waarna in 25 jaren afgelost moet worden. Bij het baggerproject van het Saramaccakanaal, waarvoor ook bij de Wereldbank US$ 35 miljoen is geleend, is de looptijd 30 jaar. De overeenkomst voor die lening is in april gesloten. Het uitbaggeren en rehabiliteren van het Saramaccakanaal, begint in 2021.

Onrust broeit nog steeds onder milieu-inspecteurs bij het BOG

Heet hangijzer is uitblijven uitvoering  wensenpakket uit 2017


Het bestuur van de bond van milieu-inspecteurs bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft nog net een staking van haar leden kunnen voorkomen, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 26 september 2019. De werknemers hebben dinsdag op een algemene ledenvergadering (alv) hun ontevredenheid geuit over knelpunten die al lange tijd spelen. Een heet hangijzer vormt de uitvoering van een wensenpakket uit 2017. 

Bondsvoorzitter David Bakker zei op een persconferentie gisteren, dat de gemoederen erg verhit waren. 'Er zijn uitspraken gedaan dat het bondsbestuur geleid wordt door de minister en dat komt zwaar aan bij ons, want we komen op voor de rechten van de arbeiders.' Het bestuur wil dat zaken in alle rust worden gedaan en heeft daarom haar leden gevraagd om geduld te hebben, maar volgens Bakker komt ook aan het langste touw een eind.

Enkele knelpunten zijn de uitbetaling van achterstallige voedingsgelden en overuren, de onderbezetting bij de dienst en een tekort aan werkmateriaal.

Op de alv is naar voren gekomen, dat sommige werknemers geen voedingsgelden hebben ontvangen tussen 2014 en 2017. Bakker vertelt dat dit probleem complex in elkaar zit. Voorheen kregen de milieu-inspecteurs hun voedingsgeld voordat ze het veld introkken, maar door een verandering waren ze genoodzaakt om uit hun eigen salaris de staat voor te schieten. 'Wanneer het erop aankomt, krijgen ze het geld niet en áls ze het krijgen, wordt daarvan belasting afgetrokken.'
Hij noemt dit een dubbele belasting, omdat er ook al belasting wordt ingehouden op het salaris.

Voorts worden er eigendunkelijk veranderingen doorgevoerd in de overurenstaten van de werknemers en vervolgens zonder afstemming bekrachtigd. De dienst heeft volgens Bakker regelmatig te maken met gebrek aan benzine. Daardoor konden er van 13 tot 23 september geen port health-diensten worden uitgevoerd op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Ook kon de dienst Ongediertebestrijding niet uitrukken.

Het bondsbestuur heeft enkele voorstellen gedaan om meer inkomsten te genereren voor de dienst, maar die zijn nog niet geïmplementeerd. Bakker noemt onder meer verhoging van de tarieven voor wateronderzoek, afstempeling van keuringscertificaten, inspectie van boten en vliegtuigbespuitingen.

Het bondsbestuur haalt aan, dat het BOG nu als het ware stuurloos is, omdat er geen directeur is. Van waarnemend directrice van het ministerie van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun heeft het bestuur te horen gekregen dat de bond bij haar terecht kan als er problemen zijn. Echter, onderhandelingen met Jessurun over het wensenpakket zijn blijven steken bij een ontmoeting op 23 mei. Het bestuur zou volgens afspraak op 20 september weer ontvangen worden door Jessurun, maar kreeg op die dag van de secretaresse te horen dat de ontmoeting niet doorgaat. Er is een brief gestuurd naar de waarnemend directrice.

'Het ministerie krijgt tot uiterlijk woensdag 00:00 uur om ons te ontvangen.' De volgende alv staat gepland voor de dag daarna.

Ministerie van Volksgezondheid wil samenwerking met Xianning Hospital of Traditional Chinese Medicine

(Bron foto: NII)
Chinees ziekenhuis en Volksgezondheid tekenen een MoU


Het ministerie van Volksgezondheid heeft dinsdag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Xianning Hospital of Traditional Chinese Medicine. Deze MoU biedt de mogelijkheid om een samenwerking met Xianning Hospital of Traditional Chinese Medicine aan te gaan op het gebied van traditionele Chinese geneeskunde. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, woensdag 25 september 2019.

Met de overeenkomst zijn geen van beide partijen nog enige vorm van verplichting aangegaan. Hierna zal nagegaan worden welke diensten Suriname wel wil van dit ziekenhuis voor de gezondheidszorg. Het doel van deze MoU is om te komen tot een samenwerking, waarbij beide partijen gezamenlijk gedetailleerde voorstellen doen. Ook zullen zij regelmatig in contact staan met elkaar om van gedachte te wisselen en zo de samenwerking te bevorderen. Tevens kunnen Surinamers deelnemen aan diverse trainingen, wetenschappelijke onderzoeken en technieken op dit gebied. Verder is bijscholing ook opgenomen.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft de voorstellen van de delegatie aangehoord. In de tweede fase zal alles gedetailleerd besproken worden. Daarna mag besloten worden of er een overeenkomst getekend zal worden of niet.

Elias merkte op dat de directeuren van de verschillende ziekenhuizen zelf overeenkomsten kunnen aangaan, indien ze de behoefte ertoe zullen hebben om gebruik te maken van de aangeboden diensten van het Xianning Hospital of Traditional Chinese Medicine.

De directeur van dat ziekenhuis, Shaojie Li, zei dat ze de samenwerking tussen China en Suriname verder willen verbreden.

Van Trikt besmet met ‘loze belofte virus’ van Bouterse

'Onder welke bijzondere voor- waarden heeft Suriname de US-dollars gekregen?'


'Is Suriname afhankelijk van de Federal Reserve Bank (FED) voor de broodnodige US-dollars? Het schijnt dat Suriname afhankelijk is van de FED voor de US-dollar, precies zoals de samenleving afhankelijk is van regering Bouterse/Adhin voor voedselpakketten. Governor Van Trikt spreekt van een historische ontwikkeling en historische stap. Ik vraag me af wat er zo historisch is aan de invoer van de cash-dollars?

De samenleving weet nog steeds niet hoeveel US-dollars Suriname gekregen heeft van de FED, er is helemaal geen transparantie, alles is gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Onder welke bijzondere voorwaarden heeft Suriname de US- dollars gekregen? Heeft Suriname die “200 miljard US-dollar” van Ashwin Adhin, die zogenaamd in onze bodem ligt, als onderpand gegeven aan de FED?

Het is nu meer dan duidelijk, dat Suriname onder leiding van regering Bouterse/Adhin, haar hand moet ophouden voor de FED. We zijn bedelaars geworden, omdat deze regering geen duurzame ontwikkeling kan brengen in het land. Onze economie is kapot gemaakt, vele ondernemers zijn over de kop gegaan waardoor zij geen producten kunnen exporteren om de broodnodige US-dollars te kunnen verdienen.

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Robert van Trikt, verwacht dat de wisselkoers voor de US-dollar ver onder het niveau van Srd 8 zal dalen. Net als president Bouterse, belooft nu de CBvS governor, de wisselkoers omlaag te krijgen. Zien is geloven! Het lijkt erop dat governor Robert van Trikt, besmet is met het “loze belofte-virus” van president Desi Bouterse. We hebben geen mensen nodig die beloftes doen maar mensen nodig die aan hun beloftes houden. We hebben mensen nodig die hard werken in plaats van mensen die hoog van de toren blazen dat ze de koers omlaag gaan brengen. We hebben mensen nodig die voor monetaire stabiliteit kunnen zorgen. We hebben geen mensen nodig die luchtkastelen bouwen. Het volk wil tastbare resultaten zien!

President Bouterse heeft tig keren op zijn persconferenties beloofd om de wisselkoers omlaag te krijgen, maar het moment dat hij zijn mond open doet stijgt de wisselkoers. We kunnen ons nog goed heugen wat Bouterse ten aan zien van de wisselkoers had beloofd. Bouterse: 'Believe het of niet, ik krijg de koers omlaag, we moeten, we moeten, we moeten de koers omlaag krijgen.'


De governor zegt dat zijn streven is om de koers te brengen op Srd 7,75. Maar ik hoop niet dat de berg een muis zal baren. Het lijkt erop dat de governor de richting opgaat van de beloften koning Bouterse. De laatste tijd schommelt de koers tussen 8,40 en 8,50 en niet zoals de CBvS governor beweert tussen de 8,15 en 8,35. De beloofde verlaging naar Srd 7.75 is vele malen hoger dan de koers van 2,80 tijdens de Frontregering. Zal die beloofde koers van Srd 7,75 een noemenswaardige verlaging betekenen? 

De NDP voorzitter Desi Bouterse tevens president van Suriname heeft met zijn vele beloften door de jaren heen een reputatie opgebouwd als een leugenachtige politicus. Hij bedondert keer op keer de samenleving en schroomt niet om wederom dwaze beloften te doen om de verkiezingen te kunnen winnen. Kunnen de mensen dit niet doorzien? 

Soms vraag ik me af hoe sommige mensen zich keer op keer voor de gek laten houden door de beloften koning. 

Idris Naipal'

Politie vermoedt een verband tussen twee vermissingen

Roy Hari (r) en Rome Donk (Bron: Waterkant.net)
Sinds 17 september worden Roy Hari en Romeo Donk vermist


Daags na de aangifte van de vermissing van de 58-jarige Roy Hari werd  aangifte gedaan van vermissing van Romeo Donk. Van beide mannen is sinds17 september niets meer vernomen. De politie heeft sterk het vermoeden dat beide vermissingen verband met elkaar hebben, zo bericht Waterkant.net woensdag 25 september 2019. 

De politie van Jarikaba kreeg 17 september een melding dat een voertuig aan de 6e Rijweg in brand stond. Bij aankomst troffen agenten een uitgebrand voertuig aan. Op basis van het kentekennummer heeft de politie kunnen achterhalen wie de eigenaar is. De eigenaar werd opgeroepen om zich te melden op het bureau. Op 18 september meldde hij zich en werd door de politie geconfronteerd met het wrak van de auto. De eigenaar verklaarde dat het voertuig inderdaad van hem is, maar door zijn jongere broer Hari Bisnoepersad, meer bekend als Roy gereden werd. Hij deed hierna meteen officieel aangifte van vermissing van zijn broer op bureau Flora, omdat dat zijn politieressort is.

Daags na de aangifte van vermissing van Roy Hari kreeg de politie weer een aangifte van vermissing. Dit keer op het bureau Latour. Enkele personen (later bleek familieleden) waren naar het bureau gestapt om de politie op de hoogte te stellen, dat Romeo Donk sinds 17 september ‘van de aardbodem’ was verdwenen. Hij heeft volgens de familieleden sinds die dag niets meer van zich laten horen. Er werd ook meteen officieel aangifte van vermissing gedaan van Romeo Donk, zegt Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Beide gevallen van vermissing werden overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. De politie heeft sterk het vermoeden dat beide vermissingen een verband met elkaar hebben.

Roy en Romeo zouden de week voordat zij vermist werden in Nederland zijn geweest. Aan het eind van die week, in het weekend, zouden zij samen naar Suriname zijn gevlogen en sinds 17 september zijn beide vermist.

Familie van Roy zegt, dat ze geen idee heeft wie Romeo is. Ze kennen de link tussen de man en hun oom niet en kunnen niet bevestigen of er überhaupt een link bestaat tussen de twee mannen. De familie heeft ondertussen een Facebook pagina aangemaakt: ‘Op zoek naar Roy Hari‘.

Woordvoerder Naarden wil ‘bevestigen noch ontkennen’ dat er gekeken wordt naar een link tussen de verdwijning van deze twee mannen en de recente liquidatie van ex-voetballer Kevin Maynard in Amsterdam. Volgens de site Boevennieuws zou Maynard,  samen met de begin september geliquideerde Genciël ‘Genna’ Feller, 400 kilo drugs hebben geript van de bekende Surinaamse drugsbaron Piet W. Die zou nu bezig zijn met een wilde wraakactie in het drugscircuit. Daarvan zouden mogelijk ook Hari en Donk slachtoffer zijn

Inmiddels zijn de vermissingen voorpaginanieuws voor De Telegraaf.

Deepak Jairam van LVV-directeur terug naar oude functie beleidsadviseur belast met juridische aangelegenheden

Minister Parmessar: 'Jairam past beter in zijn oude functie'


Deepak Jairam neemt sinds maandag niet meer waar als directeur bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Ashwin Ramdin, onderdirecteur Landbouw op het ministerie is aangesteld als 'fungerend directeur'. Dit bevestigt LVV-minister Rabin Parmessar woensdag 25 september 2019 in de Ware Tijd.

Jairam is teruggeplaatst in zijn vorige functie als beleidsadviseur belast met juridische aangelegenheden, volgens Parmessar, 'omdat hij daar beter past'. Hij voegt eraan toe, dat het ministerie momenteel geconfronteerd wordt met een scala aan juridische vraagstukken. De krachten van Jairam komen daar beter tot hun recht.

'Er zijn veel zaken die juridische aandacht verdienen. We moeten de zaak niet groter maken dan die is', aldus Parmessar.

Enkele maanden geleden zorgde een ruzie tussen toenmalig LVV-minister Lekhram Soerdjan en waarnemend directeur Jairam ervoor, dat de bewindsman zijn functie neerlegde en zijn ontslag bij de president indiende. Het ontslag werd niet geaccepteerd, maar Soerdjan had geen zin meer in het ministerschap bij LVV.

Bij de reshuffeling van het kabinet in april dit jaar werd hij verhuisd naar Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer, en kwam Parmessar in zijn plaats.