zondag 19 januari 2020

Curaçao ontvangt 30 miljoen gulden van Nederland in kader Groeiakkoord

Premier Rhuggenaath: Voldaan aan afspraken met Nederland 


Nederland heeft, bij monde van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops, Curaçao een bedrag toegezegd van 30 miljoen gulden in het kader van het Groeiakkoord. Dit wordt bevestigd door premier Eugene Rhuggenaath (PAR), aldus het Antilliaans Dagblad zaterdag 18 januari 2020. 

De toezegging kwam nadat de voortgangscommissie een positief advies uitbracht in de voortgangsrapportage.


'Het gaat om een eerste tranche van 30 miljoen van de 180 miljoen gulden die additioneel toegezegd is op wat er normaal geleend kan worden. De commissie heeft ook enkele aanbevelingen gedaan waar we al aan werken. Ondertussen gaat Nederland na hoe op effectieve wijze technische ondersteuning kan worden gegeven. Hierover zijn we nog in gesprek, om na te gaan hoe dit het meest soepel kan verlopen.' 

De premier zat deze week om de tafel met minister Knops. 'De implementatie van de Groeistrategie is versneld en er is voldaan aan de afspraken met Nederland.'

Buschauffeur (27) aangehouden voor zware mishandeling passagier

Slachtoffer zou dronken in bus zijn gestapt


De politie van het bureau Uitvlugt heeft donderdag de 27-jarige buschauffeur J.D. na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Hij wordt ervan verdacht een passagier zwaar te hebben mishandeld, dat bericht het Korps Politie Suriname zondag 19 januari 2020. 

De politie van bureau Uitvlugt kreeg in de vroege ochtend van woensdag via het Command Center de melding, dat een man langs de weg was aangetroffen, badend in het bloed. Op de plek troffen agenten inderdaad een man aan die op dat moment niet aanspreekbaar was. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar hij is opgenomen op de afdeling Intensive Care.

Een broer van de gewonde man, die op de plek werd aangetroffen, gaf alleen de naam van het slachtoffer door en weigerde verder de politie te woord te staan. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis bezocht en verklaarde aan de politie, dat hij door een buschauffeur was mishandeld, waarna deze hem uit de bus zette.

J.D. wist zich enkele dagen uit handen van de politie te houden. Bij opsporingen werd hij niet aangetroffen. De buschauffeur meldde zich donderdag, bijgestaan door zijn advocaat, waarna hij werd ingesloten.

De verdachte heeft tegenover de politie verklaard, dat het slachtoffer in beschonken toestand plaatsnam in de bus. Hij nam zijn mobiel weg en bij confrontatie daarmee moest hij slagen van het slachtoffer incasseren. De twee raakten volgens de verdachte in een gevecht, waardoor het slachtoffer gewond raakte.

Het verdere onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de politie van bureau Uitvlugt.

Waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman verlaat ook Centrale Bank

Geduld-Nijman heeft ook niet- acceptabele handelingen verricht


In navolging van governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft ook waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman haar ontslagbrief ingediend. Volgens Starnieuws zondagmiddag 19 januari 2020 heeft zij ook handelingen verricht die niet kunnen worden geaccepteerd. 

Intussen heeft minister Gillmore Hoefdraad samen met de Raad van Commissarissen het bestuur van de bond bij de CBvS ingelicht over de situatie. Ook de Surinaamse Bankiersvereniging heeft informatie gekregen over de stand van zaken.

Het personeel van de bank wordt morgen geïnformeerd over de verwikkelingen. Het onderzoek naar misstanden bij de CBvS is nog steeds gaande. Direct betrokkenen zijn geschokt over de verwikkelingen die de zaak met zich meebrengt.

Geduld-Nijman heeft ruim twintig jaar gewerkt bij de CBvS. Vernomen wordt dat er sprake is van anti-datering van de lening die de governor genomen heeft voor het kopen van een auto. De bank zou ook miljoenen schade hebben geleden.

'Amigoe Amigoe....met het slechte been uit bed gestapt of zo?' - Overheid Curaçao start eigen nieuwsvoorziening

'Amigoe moet debat aangaan met eigen vakgroep en niveau binnen eigen vakgroep ter discussie stellen''Ik zal een lange inleiding achterwege laten. Ik denk dat de Amigoe een debat zou moeten aangaan met hun eigen vakgroep en het niveau binnen hun eigen vakgroep ter discussie stellen en niet de makkelijke weg kiezen en de regering aanvallen omdat het de eigen nieuwsdienst optimaliseert. Mag de overheid soms van waakhond Amigoe de eigen nieuwsdienst niet opstimaliseren? Really? Moet dat echt zo nodig grievend worden beschreven als “de pers de mond snoeren”? Of dat “de pers volgens het kabinet Rhuggenaath kan ophoepelen”? En zelfs insinueren dat “wij de kant op gaan als China, Cuba, Noord Korea en Venezuela”??? Wow 😳 Really?? Zo simpel???

Ik bedoel: het is echt niet zo dat het kabinet Rhuggenaath “het niet zo heeft met de pers”. Het is naar mijn idee eerder omgekeerd. Het is de pers dat het niet zo heeft met het kabinet. Sla de verschillende kranten er maar op na. Luister maar eens een middag naar verschillende radio’s. Over social media maar niet te spreken. Daar is objectiviteit intussen kompleet buiten de deur gezet.

We weten dus allemaal dat verdraaing van feiten bij de pers aan de orde van de dag is. Tot rectificaties toe (!). En daar heeft de burger geen baat bij. En daarom moet de overheid haar eigen nieuwsdienst opzetten. Om de burger in ieder geval te voorzien van correcte informatie. Daar gaat het om. En dat de Amigoe daar een probleem mee heeft? Tja...dat kan, maar dan moet de Amigoe iets doen aan het probleem en het probleem is het niveau van de pers waar Amigoe ONDERDEEL van is. Het niveau binnen de vakgroep is belabberd. In het artikel staat het notabene. Ik citeer: “De pers als waakhond (toezichthouder) is onderhevig aan devaluatie en wordt verder afgekalfd”. Hier is de vakgroep media/pers DEBET aan beste Amigoe en niet de minister president en/of deze regering. Misschien is niet zozeer de Amigoe de grote boosdoener en dat kan leiden tot frustratie, maar het moet en het kan niet zo zijn dat de frustratie van de Amigoe vervolgens moet leiden tot een sneer naar de minpres. Foei Amigoe. Clean up the mess in je eigen vakgroep! Dan hoeft de regering ook niet over te gaan tot het optimaliseren en vergroten van de eigen nieuwsdienst. Omayra Leeflang heeft het als minister in het verleden al eens geprobeerd om de vakgroep tot inkeer te laten komen en te doen aan zelfzuivering. Het was toen al nodig. We zijn nu bijna 10 jaar verder en het niveau is nog verder gezakt.

Gelet op het bovenstaande lijkt het mij een goed idee dat de Amigoe het voortouw neemt en met de vakbroeders van de media/pers gaat zitten met de - zelfkritische naar binnen gekeerde en tot eigen zuivering bedoelde - vraag dat luidt:

hoe zuiveren wij als pers/media, vierde macht/ waakhond/toezichthouder onszelf teneinde ons niveau weer op te krikken naar het niveau van de tijden van wijlen Edsel Everts?

Ik zou zeggen: aan de slag Amigoe! Een beter Curaçao begint bij jezelf (en bij je vakgroep)!

Stephen Walroud'

(Bron: Facebook, 17 januari 2020)

Rusland (NPS): 'Benoeming Van Trikt en snelle aftocht, bewijs dat regering slecht voorwerk verricht'

'Regering weet niet hoe functionarissen te kiezen voor belangrijke functies'

'Het is erg, dat de Centrale Bank thans een speelbal geworden is van de politiek'


'Met het ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wordt weer eens bewezen, dat de huidige regering niet in staat is op een verantwoorde manier leiding te geven aan Suriname en vooral niet aan de financiële huishouding van ons land. Door het gebrek aan inzicht maakt men steeds keuzes, waardoor het vertrouwen in CBvS afneemt. De benoeming van een governor die na 10 maanden weer moet vertrekken, is een bewijs dat men slecht haar voorwerk doet en niet weet hoe men functionarissen moet kiezen voor belangrijke functies in onze samenleving', aldus NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag, zondag 19 januari 2020, op Starnieuws. 

'Begin 2019 werd governor Glenn Gersie gevraagd ontslag te nemen, omdat hij niet wilde meewerken aan onder andere monetaire financiering en de onverantwoorde uitputting van de monetaire reserves om de koers niet verder te doen stijgen. De president en minister van Financiën hebben toen gedacht, dat met het aantrekken van Van Trik men wel die besluiten kon nemen en nu blijkt dat ook hij in een situatie is beland, waarbij hij ontslag moest nemen.'

'Uiteindelijk kan waarschijnlijk ook Van Trikt niet worden ingezet voor de plannen van de regering naar de verkiezingen van mei 2020 toe', concludeert Rusland.

Bij het ontslag van Van Trikt geeft hij aan dat er verschil van inzicht bestaat. 'Wij vinden dat hij hiermee de verplichting aan de samenleving heeft aan te geven wat die verschillen zijn. Wij gaan ervan uit, dat het niet gaat om de peperdure auto die de governor heeft aangeschaft en de grote uitgaven voor feesten, maar dat er verschil in beleidsinzichten bestaan die grote nadelige consequenties voor ons land hebben. Een issue welke op dit moment speelt is waar de US-dollars vandaan komen waar Chotelall de afgelopen maanden mee gestoeid heeft en de US-dollars die nu vóór de verkiezingen worden gegeven aan cambio's om zo de koers kunstmatig laag te houden. Hierover zijn veel speculaties in de samenleving en de governor heeft de media naar president Bouterse verwezen om daar antwoord te halen en dus niet bij hem. Dit kan niet en het volk moet het antwoord krijgen. Uiteindelijk zullen wij allemaal met de leegloop van onze deviezen te maken hebben. Hierbij kan gedacht worden aan de schaarste aan US-dollars voor de aanschaf van voeding, medicamenten en dergelijke en de verhoging van de US-dollar koers tegenover de Srd.'

Rusland vindt dat het duidelijk is dat de regeringsleiding elementaire beginselen van financieel management ontbeert. 'Wij dienen een president te hebben die weet welke keuze gemaakt moet worden voor onder andere de leiding van de Centrale Bank, waarbij het niet nodig is dat de regering bemoeit met de verantwoordelijkheden van de bank. Het is erg, dat de Centrale Bank thans een speelbal geworden is van de politiek. De verantwoordelijkheden van de regering zijn om prudent en verantwoord beleid te voeren over de financiën van de Staat, waarbij geen ruimte bestaat voor populisme en verspilling van staatsfinanciën en waarbij de uitgaven zijn afgestemd op de inkomsten. Indien de regering dat niet kan, verliezen we als land het vertrouwen in zowel binnen als buitenland en krijgen we de beoordeling van junk Staat, zoals nu door het onafhankelijke internationaal ratingsbureau Fitch wordt aangegeven. Een absoluut dieptepunt in de Surinaamse geschiedenis.'

Rusland roept de regering op geen 'last minute' besluiten te nemen, richting 25 mei 2020, die Suriname nog meer schade en vooral financiële schade zullen brengen, dan nu al ondervonden wordt.

Compleet gezin, zes personen, aangehouden verdacht van diefstal twee doksen en een kip

Vier zonen bekennen de diefstal, maar de ouders ontkennen...


De 45-jarige D.S., meer bekend als 'Moen', zijn vrouw en hun vier zonen zijn afgelopen dinsdag 14 januari door de politie van Santo Boma op hun woonadres in het district Wanica aangehouden, zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag pas, zondag 19 januari 2020. 

Een benadeelde had die dag aangifte van diefstal van zijn twee doksen (eenden), een kip en een gascilinder gedaan bij de politie. Naar aanleiding hiervan stelden agenten een onderzoek in op de plaats delict alsmede een buurtonderzoek.

Enkele getuigen die de diefstal hadden waargenomen, gaven de politie te kennen dat S. en zijn zonen zich aan de diefstal schuldig hadden gemaakt. Volgens hun verklaring zagen zij hoe de vader en zijn zonen via het achtererf naar de kippenren liepen en daarna de doksen en de kip wegnamen.

De zonen hebben tijdens de voorgeleiding een volmondige bekentenis afgelegd. Zij verklaarden,dat zij inderdaad met hun vader de doksen en de kip hadden gestolen. Deze dieren werden in eerste instantie in de woonkamer verstopt, waarna zij in de auto van de moeder werden geplaatst. Verder gaven de kinderen aan dat de doksen door hun ouders zijn verkocht.

Ondanks de verklaringen van de zonen, ontkennen de ouders zich schuldig te hebben gemaakt aan de diefstal. De gascilinder is nog niet achterhaald. De hoofdbewoner is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, terwijl de moeder en de vier zonen na verhoor zijn heengezonden.

Migrantenkaravaan probeert Mexico binnen te komen

Migranten door soldaten tegengehouden bij Rodolfo Robles-brug over Suchiate-grensrivier


Een karavaan van ongeveer 1.500 Centraal-Amerikaanse migranten heeft zaterdag 18 januari 2020 geprobeerd om Mexico binnen te komen vanuit Guatemala. Ze werden door de Mexicaanse grenswacht tegengehouden. 


De migranten, die vooral uit Honduras en El Salvador komen en de Verenigde Staten willen bereiken, werden door soldaten tegengehouden aan de Rodolfo Robles-brug over de Suchiate. Die rivier vormt daar de grens tussen Ciudad Hidalgo in de Mexicaanse staat Chiapas en Ciudad Tecún Umán in het Guatemalteekse departement San Marcos.


Ze werden er toegesproken door een agent van het Mexicaanse migratieagentschap. 'Jullie komen Mexico illegaal binnen. Jullie moeten een Mexicaans visum hebben of een immigratiedocument', zei die onder meer via een megafoon. 'Stel jezelf niet bloot aan mensensmokkelaars. Jullie leven is in gevaar. Laat jullie niet voor de gek houden, het is niet zeker dat jullie in de Verenigde Staten asiel zullen krijgen.'


De groep migranten maakt deel uit van een grotere karavaan van zowat 3.500 mensen die dinsdagavond vanuit San Pedro Sula in Honduras was vertrokken, zo meldde het Guatemalteekse Instituut voor Migratie. Woensdag waren ze de grens met Guatemala overgestoken.


(Suriname Mirror/The Associated Press/CNN Espanol/ Twitter)

Venezolaanse oppositieleider Guaido ontmoet Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo in Colombia

(Bron foto: AFP)
Guaido spreekt Pompeo op regionale conferentie over terrorismebestrijding


Volgens twee mensen in zijn omgeving zal de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido morgen in Bogota, Colombiam een ontmoeting hebben met de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo op een regionale conferentie over terrorismebestrijding. Guaido bevestigde zondag 19 januari 2020, dat hij in Colombia is aangekomen en met de Colombiaanse president Ivan Duque gaat spreken, hoewel hij Pompeo niet noemde. 

Woordvoerders van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Guaido weigerden commentaar te geven op een ontmoeting met Pompeo.

Guaido heeft Venezuela niet verlaten sinds februari, toen hij een door de rechtbank opgelegd reisverbod tartte en naar buurland Colombia reisde om een ​​door de VS gesteunde inspanning te organiseren om hulpgoederen over de grens te transporteren, die werd geblokkeerd door troepen die loyaal waren aan president Nicolas Maduro.

In een bericht op Twitter zei Guaido, dat hij dankbaar was voor de steun van Duque en zei dat de reis 'de voorwaarden zou creëren die ons naar vrijheid zullen leiden. Ik kan je verzekeren dat mijn terugkeer naar ons land vol goed nieuws zal zijn', hij voegde toe.


Duque verwelkomde op Twitter Guaido in Colombia en zei dat ze zondag een privévergadering zouden houden in zijn presidentiële residentie en dat Guaido de conferentie van maandag zou bijwonen. De bijeenkomst zal ingaan op het gebruik van drugshandel en illegale goudwinning om 'terroristische activiteiten' in Amerika te financieren.

De Verenigde Staten, samen met ongeveer 50 andere landen, hebben Guaido erkend als het legitieme staatshoofd van Venezuela sinds afgelopen januari. Maar, Maduro blijft aan de macht, ondanks een Amerikaanse campagne om de financieringsbronnen van zijn regering af te sluiten door sancties op te leggen aan de vitale oliesector van Venezuela, en Guaido's pogingen om het leger aan te moedigen te rebelleren.

(Suriname Mirror/Reuters/El Heraldo/El Tiempo/Twitter)

Braziliaanse minister van Cultuur ontslagen die nazi-toespraak ïmiteert

Roberto Alvim gebruikt in videoboodschap delen toespraak Joseph Goebbels 


In Brazilië is minister van Cultuur Roberto Alvim ontslagen nadat hij in een videoboodschap delen van een toespraak van Joseph Goebbels had gebruikt, de minister van propaganda tijdens het naziregime van Adolf Hitler. 

President Jaïr Bolsonaro noemt de boodschap 'ongelukkig', zelf heeft Alvim het over een 'toeval'. Toch leidde de videoboodschap tot heel wat opschudding op social media.


De videoboodschap van 6 minuten was gepost op de Twitteraccount van het ministerie van Cultuur naar aanleiding van een nationale kunstprijs.


'De Braziliaanse kunst van het volgende decennium zal heroïsch en nationaal zijn, begiftigd met veel emotionele betrokkenheid en dicht betrokken bij de dringende ambities van ons volk of het zal niets zijn', liet Alvim horen.

Het citaat lijkt op een passage uit de biografie van Goebbels van de Duitse historicus Peter Longerich, waarin Goebbels bijna identiek hetzelfde zegt over Duitsland. Joseph Goebbels was minister van Propaganda van nazi-Duitsland en gold als een van de trouwste bondgenoten van Adolf Hitler.

Op de achtergrond van de videoboodschap van Roberto Alvim was muziek van Richard Wagner te horen, de favoriete componist van Adolf Hitler.


'De toespraak was gebaseerd op een nationalistisch ideaal voor de Braziliaanse kunst en er was toevallig één zin die overeenkwam met een zin uit een toespraak van Goebbels', reageerde Alvim aanvankelijk. 'Ik heb hem niet geciteerd en ik zou dat nooit doen. Maar, de zin zelf was perfect.' Over de muziek gaf hij geen commentaar.

Op de Braziliaanse social media was er veel heisa over de boodschap. President Bolsonaro nam afstand van Alvim en noemt zijn toespraak 'ongelukkig'.(Suriname Mirror/O Antagonista/Twitter/Istoe Dinheiro/YouTube/Correio Braziliense)

Zeker 6 doden door overstromingen en aardverschuivingen in zuidoosten Brazilië

(Bron foto: Twitter)
Slachtoffers vielen in de steden Iconha en Alfredo Chaves


In het zuidoosten van Brazilië zijn in de nacht van zaterdag op zondag 19 januari 2020 zeker zes doden gevallen door overstromingen en aardverschuivingen, veroorzaakt door de aanhoudende regen. Dat heeft de brandweer van de staat Espirito Santo gemeld. 

De slachtoffers vielen in de steden Iconha en Alfredo Chaves. Onder hen bevindt zich onder meer een ouder koppel dat thuis werd bedolven onder de modder.Op beelden verspreid via social media is ook te zien hoe straten volledig overstroomd zijn en auto’s werden meegesleurd door het water.

De materiële schade is aanzienlijk, en verschillende mensen raakten van de wereld afgesloten, omdat bruggen het begeven hadden.
(Suriname Mittor/A Gazeta/Belga/Noticias.R7/Twitter)

Einde voor Robert van Trikt, governor Centrale Bank van Suriname - Er bestaat een te groot verschil in inzichten tussen de regering en Van Trikt

Van Trikt schrijft zijn bedankbrief

Positie minister Lilian Ferrier, de moeder van Van Trikt, mogelijk ook in het geding...


Het doek is gevallen voor Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname. Starnieuws bericht zaterdag 18 januari 2020, dat president Desi Bouterse donderdag een onderhoud had met Van Trikt en vrijdagavond laat met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die terug is uit het buitenland. 

Er is een onderzoek gaande door de Raad van Commissarissen. Op basis van wat er tot nu toe boven water is komen drijven, heeft de president aan Van Trikt gevraagd om zijn bedankbrief te schrijven.

Van Trikt heeft aan het verzoek voldaan en zijn bedankbrief zaterdag geschreven naar Bouterse. Hij stelt, dat er een zodanig verschil in inzichten bestaat tussen de regering en hem, op basis waarvan hij niet langer kan functioneren als gewenst. Van Trikt zegt verder, dat hij na ampel beraad heeft besloten zijn functie neer te leggen per dinsdag 21 januari. Hij heeft zijn standpunten toegelicht donderdag in een gesprek met president Desi Bouterse.

Van Trikt heeft vanaf het begin meegewerkt aan het onderzoek en heeft verlof opgenomen op verzoek van de raad van commissarissen, die geleid wordt door Vijay Kirpalani. Van Trikt is per 1 maart aangetreden in deze functie. Verwacht wordt dat dit weekend deze kwestie verder zal worden afgewikkeld.

De vraag is wat de positie wordt van minister Lilian Ferrier, de moeder van Van Trikt. Zij is een tijdje met ziekteverlof. Haar functie wordt waargenomen door minister André Misiekaba.

LVV en SPSB geven startsein bouw van zo'n honderd woningen te Alliance

(Bron foto's: LVV)
In 1e fase worden 10 sleutelklare woningen gebouwd voor aan te trekken arbeiders Staatsbedrijf Alliance


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) hebben gisteren, zaterdag 18 januari 2020, het startsein gegeven voor de bouw van zo'n honderd woningen te Alliance. Het woningbouwproject komt tot stand door middel van het Woningbouw Financieringsfonds van de SPSB, na gedegen overleg tussen beide partijen ter stimulering van de productiesector te Alliance, aldus LVV in een persbericht.

In de eerste fase zullen 10 sleutelklare woningen worden opgezet ten behoeve van de aan te trekken arbeiders voor het Staatsbedrijf Alliance.
Verder wordt er gewerkt aan de nutsvoorzieningen, zoals veilig drinkwater aangelegd door de SWM, goede elektriciteit in samenwerking met de EBS en de aanleg van goede internet verbinding door Telesur.

Directeur Kromosoeto en minister Parmessar waren deelgenoot van het hoogste punt van een der woningen. Deze woning is bestemd voor de huisvesting van de permanente arts van de Regionale Gezondheidsdienst, die per 1 februari zich moet vestigen op de plantage.

Kromosoeto benadrukt, dat ook de zorg een van de belangrijke zaken is waar deze regering byzonder veel aandacht aanbesteed. Hij bedankte de minister van LVV voor het vertrouwen en de goede samenwerking met de SPSB bij de totstandkoming van dit project. De bank ziet goeie perspectieven te Alliance en wilt daarbij een bijdrage leveren.

Het beleid van het minsterie van LVV is erop gericht om landelijk de productiesector op gang te brengen en daarbij de nodige voorbereidingen en voorzieningen op zijn plaats te hebben.

Man in auto tracht tevergeefs te Latour meisje (7) te ontvoeren

Meisje weet te ontkomen nadat ze hem in zijn hand beet....


De Ware Tijd meldt zaterdag 18 januari 2020, dat een onbekende vrijdagmiddag te Latour heeft geprobeerd een zevenjarig meisje te ontvoeren. Uit het voorlopig politieonderzoek komt naar voren, dat het meisje na school naar huis liep, toen een rode auto naast haar stopte. De bestuurder probeerde haar te laten instappen. 

Het lukte haar te ontkomen nadat ze hem in zijn hand had gebeten. De onbekende stapte weer in het voertuig en reed weg.

Een vrouw die het meisje zag huilen, bracht haar naar de politiepost van Latour. Het kenteken van de auto is bekend. De politie hard aan de aanhouding van de verdachte. Lees meer: Poging tot ontvoering minderjarig meisje - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/01/18/poging-tot-ontvoering-minderjarig-meisje/#ixzz6BTg7HPoM

Ordening keert terug in concessies IAmGold/Rosebel met ondertekening twee overeenkomsten

(Bron foto: Rosebel)
Goudzoekers Koffiekamp gaan werken in gebieden door Rosebel toegewezen

Makamboa: 'We gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken'Met de ondertekening van twee overeenkomsten tussen de overheid, Rosebel Gold Mines (RGM) en goudzoekers van Makamboa en Kamp Mining is vrijdag een belangrijke basis gelegd voor de ordening van de situatie in de concessies van de multinational. Dit hebben onder andere minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Sharmila Jadnanansingh van RGM benadrukt, aldus de Ware Tijd zaterdag 18 januari 2020. 

Met deze protocollen waarin afspraken zijn vastgelegd zullen zowel de kleinschalige goudzoekers als Rosebel de ruimte hebben om hun werkzaamheden zonder onnodige onderbreking uit te voeren.

Vertegenwoordigers van Makamboa en Kamp Mining en kapitein Herman Schalwijk, die namens het traditioneel gezag aanwezig was, spraken ook lovend over de overeenstemming die na lang onderhandelen is bereikt.

'Un breyti gevaarlijk taki un bereik disi tide. Na disi un ben wani en we gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken', zegt een opgeluchte Connery Plein van Makamboa. Plein zegt, dat de protocollen op basis van goed vertrouwen zijn getekend, omdat Rosebel de garantie heeft gegeven dat de gebieden die zijn afgestaan wel rendabel zijn. 'Ze hebben ons de garantie gegeven dus we gaan ervan uit dat het zo is.'

Om de eerste operaties te plegen in de toegewezen concessies heeft de overheid Makamboa en Kamp Mining meer dan Srd 200.000 voorgeschoten. Dit bedrag zal terug betaald worden wanneer de goudzoekers beginnen te verdienen. 'Als het niet is wat ons is voorgehouden, gaan we zeker onze stem laten horen.' Plein sprak waarderende woorden aan het adres van de president voor de manier van aanpak van het probleem.

Het Roma East protocol dat aanvankelijk in 2017 is getekend, wordt met een jaar verlengd. De tweede overeenkomst die gisteren is getekend, is het ETR protocol dat twee jaar geldig is. Hierin is vastgelegd dat meer goudzoekers van Koffiekamp aan de slag mogen in gebieden die door Rosebel zijn toegewezen. Geschat wordt dat totaal rond de vierhonderd goudzoekers geaccommodeerd kunnen worden met de nieuwe afspraken. De overeenkomsten kunnen na evaluatie verlengd worden.

Jerry Finisie, manager van RGM, onderstreept dat de ondertekening van de overeenkomsten het halve werk is. 'We moeten natuurlijk alles wat daarin vermeld staat nog waar maken. We moeten ons inzetten voor het wegwerken van kwik, herinvestering van de middelen, diversificatie en herinvestering van de middelen.' Dit moet volgens hem niet alleen in Nieuw Koffiekamp gebeuren, maar ook in andere gebieden.

Volgens Akiemboto zijn er concrete zaken vastgelegd in de overeenkomsten die moeten zorgen voor de orde. Zo moet iedereen die de concessies wil betreden een badge hebben en geregistreerd staan bij Makamboa of Kamp Mining. Ongeregistreerde goudzoekers die de terreinen betreden moeten worden gerapporteerd door de leidinggevenden die door de organisaties zijn aangewezen. 'Natuurlijk is het gebied open. Er zijn geen schuttingen, dus mensen kunnen altijd van overal komen. Maar, het is nu wel overzichtelijk omdat iedereen die toestemming heeft een badge krijgt', legt de minister uit.

Het is de bedoeling dat de jongeren van Koffiekamp zelf controleren. 'Het is hun eigen belang, dus zij moeten in eerste instantie daarvoor zorgen. Wanneer zaken voorkomen die ze niet aankunnen, is afgesproken dat ze de overheid op de hoogte stellen zodat wij inkomen.'

Santokhi (VHP): 'Alle mensen uit de regering gaan naar huis, een paar gaan naar Santo Boma'

Gratis onderwijs voor iedereen onder 18 jaar een speerpunt van VHP

(Bron foto's: VHP)
'De corruptie bij de Centrale Bank moet ook onderzocht worden'


De boodschap van de VHP aan de regering is dat ze haar biezen moet pakken en plaats moet maken op 25 mei. Alle sprekers op de druk bezochte massameeting van de partij in partijcentrum .de Olifant' gisteravond voerden aan, dat het tijd is voor de oranje partij om de macht over te nemen. Dit schrijft Starnieuws vandaag, zondag 19 januari  2020.

Voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei, dat niet alle mensen uit de regering naar huis gaan. Een paar gaan naar Santo Boma. Corrupte figuren zullen worden opgesloten, aldus de partijvoorzitter.

Partijleden uit alle delen van het land, ook het verre binnenland, waren aanwezig in 'de Olifant'. De partij had als doel om 20.000 mensen op de been te brengen. Santokhi zei dat er zelfs 23.000 mensen waren.

Op de massameeting werden het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan van Suriname gepresenteerd door Riad Nurmohamed en Stanley Raghoebarsing aan de partijvoorzitter.

Gratis onderwijs voor iedereen onder achttien jaar is een van de speerpunten van de VHP. Santokhi voegde hieraan toe, dat alle jongeren die 18 jaar zijn geworden recht hebben op een bouwkavel. Dit zal een wettelijke basis krijgen. Ook schoolvervoer zal gratis zijn in het hele land. Studieleningen worden voor verschillende beroepen mogelijk gemaakt. Het garanderen van veiligheid is eveneens benadrukt. Het verkiezingsprogramma is op de website van de partij te downloaden.

Santokhi benadrukte, dat natuurlijke hulpbronnen het gehele volk ten goede moeten komen en niet alleen aan een elite groep van machtswellustelingen


Corruptiebestrijding en onderzoek hiernaar is een van de belangrijke punten van de VHP. Hij merkte op, dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zijn ontslagbrief heeft ingediend, maar dat is niet voldoende. Het moet niet bij ontslag blijven. 'De corruptie daar moet ook onderzocht worden', stelde de partijleider. 'Mensen stelen het geld en rijden in dure auto's en drinken champagne, terwijl het volk verarmt.'

Over het recente rapport van kredietbeoordelaar Fitch Ratings, zei Santokhi dat de regering Suriname tot een 'junk Staat' is gedegradeerd. 'Deze regering heeft het volk in armoede gedompeld, terwijl corruptie hoogtij viert. De oranje beweging zal Suriname redden', beloofde Santokhi.


De VHP heeft gisteren duidelijk gemaakt dat zij zich geen zorgen meer maakt om de aanvallen op de partij. 'Den man e trowe ston tap unu ma unu e teki den ston da un bouw a partij', sprak Cedric ‘de dekoloog’ van Samson. 'Dus laten ze blijven gooien, wanneer we groter hebben gebouwd zullen ze zich komen aansluiten.' 

Santokhi deelde mee, dat voor de aanpak van bepaalde tegenstanders en het uitvoeren van sommige herstelplannen voor het land, met 'buitenlandse connecties' samengewerkt wordt.

Op de voorzitter na hebben alle sprekers korte toespraken gehouden. De rode draad: een deel uit het wederopbouwplan toelichten en op creatieve wijze de regering oproepen om te vertrekken. Enkele plannen die zijn opgenomen in het Wederopbouwplan zijn: koersdaling, herstel en groei van de economie, aanpak van de gezondheidszorg en het onderwijs, het eens en voor altijd van oplossen van het grondenrechtenvraagstuk, herstel van het veiligheidsgevoel, hard aanpakken van de corruptie, goed beheer van de staatsfinanciën en de natuurlijke hulpbronnen.

Santokhi, die eerder op de avond het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan in ontvangst had genomen, heeft alles samengevat.

Opmerkingen van VHP, dat regering belang van Staatsolie in Blok 58 zou verkopen 'is politieke stemmingmakerij'

Minister Akiemboto: 'Ik ben niet op de hoogte hiervan'


Beweringen van de VHP, dat de regering het belang van Staatsolie in Blok 58, waar recentelijk een enorme voorraad aardolie is ontdekt, zou verkopen, zijn van elke grond ontbloot. Een dergelijke stap wordt niet overwogen, maar zou momenteel ook onmogelijk zijn, omdat nog niet is vastgesteld hoeveel olie in de concessie voorkomt en wat de waarde daarvan kan zijn, zo schrijft zaterdag 18 januari 2020 de Ware Tijd van bronnen rond de regering en Staatsolie te hebben vernomen. 

In een verklaring omtrent de downgrading van Surinames kredietwaardigheid door Fitch Rating stelt de VHP signalen te hebben opgevangen, dat de regering het belang van Staatsolie in voornoemd blok voor een schijntje wil verkopen, omdat ze dringend geld nodig heeft in verband met de aanstaande parlementsverkiezingen.

VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien verkondigde hetzelfde tijdens een interview met Radio ABC.

'Ik ben niet op de hoogte hiervan. Ik heb niet vernomen dat er afspraken in de maak zijn', reageert minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto. Hij voegt eraan toe, dat er nog geen commerciële reserve is vastgesteld. 'Dus zou ik niet weten op basis waarvan de calculatie is gemaakt. Het is weliswaar een optie welke nader moet worden besproken en uitgewerkt.' 

Echter, er zullen volgens de bewindsman diepgaande discussies gevoerd moeten worden om voornoemde optie te onderbouwen. Duidelijk zou moeten worden om hoeveel geld het gaat en waarvoor het zal worden besteed.

'Dit is politieke stemmingmakerij', zegt een bron binnen Staatsolie op voorwaarde van anonimiteit. 'De regering kan haar belang niet verkopen. De regering heeft geen belang van 20 procent. Staatsolie heeft een belang van 20 procent.'

Apache en Total hebben elk een belang van 50 procent Blok 58. Zij moeten eerst vaststellen hoeveel olie en gas in het gebied voorkomen, wat de waarde daarvan is en wat de kosten zijn om deze in productie te kunnen brengen, zegt de bron. Op basis van die cijfers zou kunnen worden vastgesteld wat Staatsolie kan bezitten, mocht zij gebruikmaken van de mogelijkheid om deel te nemen in de productie. Dat proces zal minstens anderhalf jaar in beslag nemen.

ABOP-voorzitter Brunswijk stelt 20 kilo goud beschikbaar voor campagnevoering

'Partij voert campagne met geld uit eigen zak en niet uit Surinaamse staatskas'


Ronny Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), heeft zo'n 20 kilo goud beschikbaar gesteld voor campagnevoering van de partij. Dit zegt en wijst ‘Bigi Bravo’ zelf in onderstaande video die hij plaatste op zijn Facebookpagina, aldus zaterdag 18 januari 2020 Waterkant.net.

De nadruk wordt gelegd op het feit, dat de partij campagne voert met geld uit eigen zak en niet uit de Surinaamse staatskas.

Naar zeggen van Brunswijk zal het goud verkocht worden om truitjes en andere zaken te kopen voor de verkiezingen. Verder zegt de voorzitter, dat de ABOP niet slaapt als mensen dat denken. Volgens hem is de partij op een next level en zal zij de komende verkiezingen in mei winnen.

Man vier jaar de cel in voor verkrachten minderjarig dochtertje

Meisje vanaf haar zevende tot negende jaar misbruikt door haar vader


S.K. (35) is donderdag door de rechter veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Hij heeft zijn dochter verkracht. De Officier van Justitie had een celstraf van acht jaar geëist. Zij voerde aan, dat wettig en overtuigend bewijs geleverd is, ook al blijft de verdachte het feit ontkennen, aldus Starnieuws vrijdag 16 januari 2020. 

De rechter week echter af van de eis, omdat het meisje verklaard heeft, dat ze eerst door iemand anders misbruikt was. Vervolgens heeft haar vader haar ook misbruikt.

Het meisje heeft een volmondige verklaring afgelegd. Ze vertelde, dat ze vanaf haar zevende tot haar negende jaar misbruikt werd door haar vader. Zij deelde ook mee, dat een zekere L. haar eerst had misbruikt. Hij werd toen opgesloten.

Vervolgens begon haar vader haar seksueel te misbruiken. Dit deed hij toen het meisje alleen thuis was met hem. Toen het slachtoffertje tien jaar oud was, vertelde ze haar tante, dat haar vader haar misbruikte. In eerste instantie geloofde de tante haar niet.

Het meisje vertelde gedetailleerd hoe haar vader haar op het bed duwde en haar verkrachtte. Ook zou de man haar bedreigd hebben. Ze zou pak slaag krijgen als ze het met iemand over het voorval zou hebben.

Door het seksuele misbruik liep ze een eczeem op, waarvoor ze behandeld werd. Ook bij de confrontatie met de vader, bleef het meisje zeggen, dat ze door hem misbruikt werd.

K. bleef erbij, dat hij zijn dochter niet verkracht heeft. Volgens hem is het meisje door haar tante geïnstrueerd en aangezet om hem te bekladden. De rechter voerde aan, dat het gedrag van het kind niet normaal was wanneer de vader thuiskwam. Aan de psycholoog vertelde het meisje zonder enige emotie gedetailleerd over het seksueel misbruik. De rechter merkte op dat het kind een trauma heeft opgelopen en begeleiding nodig.

Centrale Bank stelt aan 15 van de 25 cambio's Amerikaanse dollars en euro's ter beschikking

Bedoeling van de interventie is om de koers omlaag te brengen...


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft 15 van de 25 cambio's Amerikaanse dollars en euro's ter beschikking gesteld. Het gaat om US$ 100.000 en 100.000 euro per cambio. Deze cambio's kregen al valuta om de koers beheersbaar te kunnen houden. 

Volgens Starnieuws zaterdag 18 januari 2020 heeft governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vòòrdat hij met verlof ging, de toezegging al gedaan. De vreemde valuta aan de cambio's is beschikbaar gesteld door waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman. Het geld wordt ter beschikking gesteld via de rekening van de CBvS bij de Surinaamse Postspaarbank.

De koers schommelt tussen de US$ 8,70-8,85 cash en €8,95-€9,15.

De bedoeling van de interventie is om de koers omlaag te brengen. Op Chotelall (City Cambio) na, verkopen de meeste wisselkantoren kleine bedragen.

De officiële koers van de CBvS voor de US$ is Srd 7,52 en voor de euro Srd 8,36. De cambio's mogen tegen een veel hogere koers verkopen, en wel voor Srd 8,60. Langzaam moet de koers omlaag gebracht worden door deze interventie.

De mensen die valuta kopen, moeten wel aangeven waarvoor het geld bestemd is. Er wordt verkocht voor onder andere huishuur, tickets en aflossingen.

President Bouterse wil dat voordrachten Constitutioneel Hof opnieuw worden gedaan

Abdoel (NDP-fractieleider): 'De voordrachten zullen weer worden gestuurd'


President Desi Bouterse heeft in een schrijven aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om de voordrachten voor het Constitutioneel Hof opnieuw te doen. NDP-fractieleider Amzad Abdoel zegt zaterdag 18 januari 2020 op Starnieuws, dat de voordrachten weer zullen worden gestuurd. 

De eerdere voordrachten gedaan door de coalitie, die in functie waren ingediend, worden doorgestuurd. Ook die van de oppositie gaan naar de president.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt, dat de voordrachten opnieuw moeten worden gedaan, door een procedurele fout, omdat de inwerkingtreding van de Wet Constitutioneel Hof niet was afgekondigd door de president. Dit moest na de publicatie van de wet gebeuren. Hierover had de jurist Dinesh Changoer een artikel geschreven op Starnieuws. Daarna is er actie ondernomen.

Gajadien zegt, dat tijdens twee huishoudelijke vergaderingen de voordrachten aan de orde zijn gekomen. Er zijn geen bezwaren geuit tegen de namen die voorgedragen zijn door coalitie én oppositie. Hij benadrukt dat het Constitutioneel Hof een breed draagvlak moet hebben.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel wenst broer Istagar succes toe bij VHP

'Hij zocht eerder zijn heil bij HVB, daarna lid van ABOP, nu de VHP'


NDP-fractieleider Amzad Abdoel wenst zijn broer, Istagar, die nu naar de VHP is overgestapt, succes toe. 'Mijn broer is al langer dan een jaar niet actief binnen de NDP. Hij zocht eerder zijn heil bij de HVB en was daarna lid van ABOP. Nu heeft hij gekozen voor de VHP. Ik wens hem een goede samenwerking bij zijn nieuwe partij toe, vooral met de heer Gajadien die eerder de procureur-generaal inschakelde om hem te laten opsluiten. Dan nog wens ik hem veel succes. Ik wil wel benadrukken, dat niemands vertrek uit de NDP de partij kan schaden', zegt Abdoel vrijdag 16 januari 2020 op Starnieuws. 

De VHP meldt in een bericht dat Istagar Abdoel lid is geworden van de partij. Hij kreeg zijn lidmaatschapskaart overhandigd van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde woensdagavond tijdens een wijkvergadering gehouden in het bolwerk van de NDP aan de Sophiaslustweg ten huize van Istagar Abdoel. Er waren volgens de VHP op de bijeenkomst ook aanwezig veel vrouwen en jongeren, die voorheen de NDP en Amzad Abdoel hadden ondersteund.

Assembleelid en VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien heeft vorig jaar mei procureur-generaal Roy Baidjnath Panday schriftelijk gevraagd om een onderzoek in te stellen. Een strafrechtelijk onderzoek zou volgens de politicus stagneren. Istagar zou geld van de mensen aangenomen hebben om percelen en visvergunningen via de NDP te regelen. Een bezorgde burger zou stukken hebben overhandigd aan Gajadien. Hij bracht deze kwestie in De Nationale Assemblee ter sprake, want in een van de processen-verbaal is ook de naam van de NDP-fractieleider genoemd.

Gajadien wilde de stukken overhandigen aan de voorzitter, maar deze zijn niet geaccepteerd. Abdoel op zijn beurt heeft ook een klacht wegens laster en smaad tegen Gajadien ingediend bij de procureur-generaal. Geen van de twee Assembleeleden hebben iets gehoord over deze zaak.

Gajadien zegt, dat eenieder welkom is in de VHP. 'Maar, ook voor eenieder geldt, dat als ze vervolgd moeten worden, omdat ze verkeerd hebben gehandeld, dan zal de VHP erachter staan. Ongeacht wie het is. Als er personen zijn die eventueel de advocaat willen uithangen voor dergelijke personen, mogen ze dat doen. Maar, dat doen ze op persoonlijke titel. De VHP-leiding staat voor wet en recht en dat geldt voor eenieder. Ik sta nog steeds achter mijn verzoek en wacht nog steeds op het Openbaar Ministerie, voor de waarheid. Daarmee is de samenleving gediend.'

Steve Letwin vertrekt als directeur van Canadese IAmGold

Letwin blijft bedrijf ondersteunen als consultant in overgangsperiode na vertrekSteve Letwin, directeur van goudmultinational IAmGold, zwaait af als topman, meldt de Canadese eigenaar van Rosebel Gold Mines in onderstaand persbericht, aldus de Ware Tijd van vrijdag 17 januari 2020. Hij gaat per 1 maart met pensioen en wordt opgevolgd door P. Gordon Stothart, chief operations officer bij IAmGold. 

Letwin zal het bedrijf blijven ondersteunen als consultant tijdens de overgangsperiode na zijn vertrek.

Hij trad op 1 november 2010 aan als hoofddirecteur bij de multinational met een ervaring van meer dan dertig jaar in de mijnbouwsector.Tijdens zijn directeurschap bracht Letwin het bedrijf in lijn met een visie om een gemiddeld, puur op goud gebaseerde, maatschappij te worden, onderhield hij persoonlijk de betrekkingen met de regeringen van Suriname, Burkina Faso en Senegal en gaf hij richting aan de bedrijfsstrategie. Vanaf zijn aantreden bouwde Letwin een goede relatie op met president Desi Bouterse.

Mede door de investeringsbeslissingen die hij nam, waardoor IAmGold haar operaties in Suriname uitbreidde en zo de Surinaamse economie ondersteunde en Rosebel overeind hield, werd hij door de regering gedecoreerd. 'Without president Bouterse Rosebel would have died. There is no other way to say it',memoreerde hij tijdens de decoratieplechtigheid de goede relatie tussen de maatschappij en de president. De topman van Iamgold zei onder meer zich de wandeltocht met de president in het bos van Suriname voor altijd te zullen herinneren. Tijdens deze wandeling heeft hij veel van wat nu de samenwerking is tussen Suriname en Rosebel met het staatshoofd kunnen bespreken.

Letwin werd benoemd tot Grootofficier in de Ere Orde van de Gele Ster. 'Wij erkennen en waarderen zijn inspanningen in de samenwerking met onze stakeholders over de hele wereld, het betrekken van de kapitaalmarkten, lokale gemeenschappen, de overheid en onze eigen medewerkers. Zijn actieve, nuchtere benadering van overheidsrelaties onderscheidde hem in deze industrie en was de sleutel tot ons vermogen om te opereren en uit te breiden in de landen waarin wij zijn gevestigd, waardoor de reputatie van de onderneming als een betrouwbare en betrokken partner is gevestigd', zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur, Don Charter.