zaterdag 11 augustus 2018

Zorgverleners: 'Zorgraad niet in staat een positieve bijdrage te leveren aan gezondheidszorg'

Zorgverleners beraden zich over stappen om Zorgwet te laten wijzigen door Assemblee

'Wij maken ons ernstig zorgen over snelle achteruitgang kwaliteit en omvang gezondheidszorg'


De Zorgraad in de huidige vorm is niet in staat een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg. Dit stelt het collectief van zorgverleners naar aanleiding van de openbare vergadering van de Zorgraad die zaterdag 11 augustus 2018 is gehouden. De zorgverleners zullen zich beraden over stappen die ondernomen moeten worden om de Zorgwet te laten wijzigen door De Nationale Assemblee, schrijft Starnieuws. 

'Wij maken ons ernstig zorgen over de snelle achteruitgang in kwaliteit en omvang van de gezondheidszorg. Bij voorbaat vragen wij het volk van Suriname begrip voor eventueel ongemak indien het nodig mag zijn om tot actie over te gaan', zegt het collectief in een verklaring.

De tekst van de verklaring van het collectief van Zorgverleners:

'De in september 2014 aangenomen 'Wet Nationale Basiszorgverzekering' heeft niet gebracht wat ermee beoogd werd, te weten goede, betaalbare en voor eenieder toegankelijke gezondheidszorg. In aanloop naar de aanname van de wet is door diverse beroepsgroepen en zorgverleners uitgebreid feedback gegeven op hoe de wet zou moeten worden aangevuld en veranderd om daadwerkelijk effectief te kunnen zijn, met welke feedback niets is gedaan. 

De Zorgraad, die met de afkondiging van de wet is ingesteld, heeft in de afgelopen vier jaren geen actie ondernomen om met voorstellen te komen voor aanpassing/bijstelling van de Wet. Ergo, gedurende enkele jaren is er nauwelijks iets significants vernomen van de Zorgraad.

Het verbaast de zorgverleners dan ook, dat zonder overleg met de zorgverleners nu door de Zorgraad verregaande adviezen over de breedte en omvang van het zorgpakket en tarieven worden gegeven.

Wij plaatsen grote vraagtekens bij de deskundigheid van de Zorgraad. In de Wet Nationale Basiszorgverzekering zijn in tegenstelling tot haar voorganger, de Wet Tarieven Gezondheidszorg, geen eisen gesteld met betrekking tot het niveau en de deskundigheid van de leden van de Zorgraad. Daardoor is er kennelijk onvoldoende kennis bij de Zorgraad om de haar opgelegde taak op adequate wijze te kunnen vervullen.

De recente ervaring van de diverse groepen zorgverleners bevestigt dit gebrek aan kennis en ervaring van de gezondheidszorg bij de Zorgraad. 
Zo worden:
1) Op basis van ondeugdelijke en onvolledige cijfers analyses gemaakt die onjuist zijn.
2) Onvoldoende informatie ingewonnen bij de zorgverleners en helemaal geen afstemming gepleegd.
3) Bestaande en geldende afspraken tussen zorgverleners en verzekeraars terzijde geschoven zonder daarbij de juridische en praktische aspecten te respecteren met alle consequenties van dien voor de zorgverleners.
4) De diverse calculatiemodellen van de tarieven en accountantsrapporten daarover genegeerd en terzijde geschoven.
5) Op niet transparante wijze voorstellen over pakketten en tarieven opgesteld waarvan elke grondslag ontbreekt.
6) Gewerkt met adviseurs waarvan de positie, deskundigheid en rol voor de zorgverleners totaal onduidelijk is.
Er is nu een situatie ontstaan waarbij de zorgverleners in het geheel geen vertrouwen meer hebben in de Zorgraad.

De zorgverleners willen de bevolking hierbij informeren dat de Zorgraad door de door haar gekozen weg diverse, ernstige problemen over de medische zorgverlening in ons land afroept, met als consequenties:
1) De zorg wordt onbereikbaar voor veel burgers doordat de Zorgraad niet de juiste keuzes maakt.
2) Er zullen tekorten ontstaan op het gebied van geneesmiddelen en hulpmiddelen.
3) De werkwijze van de Zorgraad werkt ernstige conflicten in de hand tussen zorgverleners en zorgverzekeraars waardoor de zorg voor vele verzekerden niet gedekt zal zijn.
4) Door tarieven voor bepaalde verrichtingen op te nemen in deze wet zullen deze niet meer beschikbaar zijn voor de verzekerden bij verandering van het kostenplaatje (geldontwaarding).

Oplossingsmogelijkheden op korte termijn
De zorgverleners vragen dringend aandacht van de verantwoordelijke autoriteiten om de chaos waarin de zorg is geraakt te keren en stellen het volgende voor:
1) Zo spoedig mogelijke vervanging van de Zorgraad door ter zake deskundigen.
2) Op basis van de deskundige input van de zorgverleners te komen tot een evenwichtig, efficiënt en betaalbaar vergoedingspakket voor de verzekerden.
3) Op basis van door deskundigen opgestelde kostencalculatie modellen te komen tot tariefbepaling binnen de financiële kaders van de overheid. Door voldoende afstemming met het zorgverlenersveld zullen deze dan gedragen en breed geïmplementeerd kunnen worden.
4) De inefficiënties en onjuiste bestedingen binnen de gezondheidszorg te beëindigen zodat de schaarse middelen kunnen worden aangewend voor noodzakelijke zorg.
Oplossing op iets langere termijn: partiële herziening van de Wet zonder dat er grote uitgaven aan Instituten behoeven te worden gedaan om op de naleving van de Wet toe te zien.

Naar aanleiding van de Openbare Vergadering van de Zorgraad d.d. 11-8-18, moeten ondergetekenden, allen vertegenwoordigers van de verschillende dienstverleners binnen de zorg in Suriname, vaststellen dat de Zorgraad in de huidige vorm niet in staat is om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Suriname.

Ondergetekenden zullen zich beraden wat er op korte termijn gedaan moet worden om De Nationale Assemblee zover te krijgen dat de Zorgwet zodanig wordt gewijzigd dat deze werkbaar wordt en tegelijkertijd de Wet op de Tarieven Gezondheidszorg weer geactiveerd wordt.
Wij maken ons ernstig zorgen over de snelle achteruitgang in kwaliteit en omvang van de gezondheidszorg. Bij voorbaat vragen wij het volk van Suriname begrip voor eventueel ongemak indien het nodig mag zijn om tot actie over te gaan.

Het collectief van zorgverleners:
De Vereniging van Medici in Suriname
De Vereniging van Apothekers
De Surinaamse Tandheelkundige Vereniging
De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie
De Vereniging van Logopedisten in Suriname
De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen
De Surinaamse Vereniging van Diëtisten
Ergotherapeuten'

Spaanse Jezuïeten pater (73) vermoord in Peruaanse Amazone provincie Bagua

Pater Carlos Riudavets Montes gevonden met handen vastgebonden en verschillende steekwonden in keuken van schoolEen Spaanse missionaris van de Jezuïeten die werkte onder de inheemse bevolking in de Amazone-gebieden in Peru is vermoord. 

Het lichaam van pater Carlos Riudavets Montes werd vrijdagmorgen 10 augustus 2018 gevonden met zijn handen vastgebonden en verschillende steekwonden in de keuken van de Valentín Salegui-school die hij in het Yamakai-entsa-district in de Amazone-jungleprovincie Bagua runde.Het lichaam van de priester werd ontdekt door de kok van de school, vertelde Gumercinda Diure, de directeur onderwijs van de regio Amazonia, aan RPP-radio. Diure zei, dat het niet leek op een inbraak, omdat er niets was gestolen.

De Jezuïetenprovincie van Peru heeft de dood van Fr. Riudavets bevestigd. 'Wij uiten ontzetting en verdriet bij de dood van pater Carlos Riudavets', zei de Jezuïetenprovincie van Peru in een verklaring.

Victor Hugo Miranda, de woordvoerder van de Peruaanse Jezuïetenprovincie, vertelde Vatican News, dat de Jezuïeten van Peru hun bezorgdheid hebben geuit en zich zorgen maken over wat er is gebeurd en wachten op informatie van de autoriteiten over de moord op pater Riudavets.

Terwijl ze alle vormen van geweld verwerpen, zei pater Miranda, zijn de Jezuïeten in Peru trots op het werk in de missie van pater Riudavets. Riudavets, 73, wiens school onderwijs geeft aan de kinderen van de inheemse groep Yamakai-Entsa, diende 38 jaar in het noordelijke centrale deel van de Peruaanse Amazone, geboren in Sanlúcar de Guadiana (Huelva), in Spanje.Pater Riudavets kwam naar Peru als jonge scholastiek in de pre-priesterschap voorbereidingsfase, studeerde theologie in Lima en had ervaring in het lesgeven in Piura in het noorden.

Na zijn priesterwijding werd hij in 1980 naar de Jezuïetmissie in de Vicariate San Francisco Javier del Alto Maranon gestuurd, een gebied dat een deel van Jaén (in de regio Cajamarca) omvat, dat is het land van de Awajun-Wampis-bevolking, aldus Miranda.

Riudavets werkte bijna 40 jaar onder de inheemse bevolking als een leraar en vervolgens als directeur en was heel dicht bij de mensen. Diure zei, dat pater Riudavets werd bedreigd door een student die van school werd gestuurd.


De politie zei, dat ze de moord onderzoeken.

De Peruaanse Bisschoppenconferentie heeft de autoriteiten aangespoord feiten te verduidelijken en de verantwoordelijken te arresteren.

Het Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) merkt op, dat pater Riudavest erg geliefd was bij de mensen in het gebied, vooral door de Awajún-Wampi's. Riudavest laat een erfenis na van toewijding, verantwoordelijkheid en liefde voor de inheemse bevolking, zei REPAM.

Armoede treft ongeveer 35% van de bevolking van het Amazonegebied waar de vermoorde priester woonde en werkte. De regio wordt ook getroffen door een groot aantal gevallen van HIV-overdracht, verkrachting van meisjes, illegale mijnbouw en olielozingen die de watervoorziening van de lokale gemeenschappen besmetten.

(Suriname Mirror/Vatican News/Peru Reports/Andina/Twitter/YouTube)

Colombiaanse president Duque heroverweegt Claudia Ortiz verantwoordelijk te stellen voor UNP

(Bron foto's: Twitter)
Ortiz heeft geschiedenis van beledigen en stigmatiseren van mensen die ze zou moeten beschermen

Sinds Duque's inauguratie dinsdag  7 augustus zijn zeven gemeenschapsleiders, activisten en onderwijzers vermoord....


De Colombiaanse president Ivan Duque heroverweegt de bescherming van mensenrechtenverdedigers en oppositiepolitici in handen te geven van een hard-rechtse bondgenoot die verdedigers van mensenrechten beschuldigt van allerlei soorten criminele activiteiten. 

De conservatieve nieuwe president stelde voor om Claudia Ortiz, lid van de radicale vleugel van zijn Centro Democrático verantwoordelijk te stellen voor de Unidad Nacional de Protección (UNP) die bedreigde burgers zou moeten beschermen.

De benoeming zorgde voor een hoop kritiek van linkse politici en mensenrechtenverdedigers, die Duque eraan herinnerden dat Ortiz een geschiedenis heeft van het beledigen en stigmatiseren van de mensen die ze zou moeten beschermen.

Honderden sociale leiders zijn sinds 2016 vermoord en meer dan 120 journalisten ontvingen dit jaar alleen al doodsbedreigingen, vaak te midden van felle stigmatisering, racisme en seksisme.


Na de controverse vertelde minister van Binnenlandse Zaken Nancy Patricia Gutierrez de pers vrijdag 10 augustus 2018, dat Duque de controversiële benoeming zou heroverwegen die enkele linkse politici ertoe aanzette te melden dat ze zich veiliger zouden voelen zonder het staatsbeschermingsagentschap.

'De president wil het land absolute zekerheid geven dat er veiligheidsgaranties zijn voor alle sectoren ... onafhankelijk van hun ideologie of politieke voorkeur', zei Gutierrez.

Anders dan de linkse politici, ontvingen veel sociale leiders geen doodsbedreigingen vanwege hun ideologie of politieke overtuiging, maar omdat ze oorlogsslachtoffers vertegenwoordigen, corruptie en georganiseerde misdaad hekelen of vrede bevorderen.

Volgens het bureau van de Ombudsman zijn meer dan 300 gemeenschapsleiders en mensenrechtenverdedigers vermoord sinds 2016, het jaar waarin de voormalige guerrillagroep FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ermee instemde haar wapens neer te leggen na meer dan een halve eeuw gewapende conflicten.

Duque, een 42-jarige politicus zonder significante leidinggevende ervaring, trad op 7 augustus aan na het verslaan van de linkse anti-corruptie-senator Ivan Cepeda. Sinds zijn verkiezing is de moord op sociale leiders versneld tot het punt dat volgens waarnemers elke dag een leider wordt vermoord. Sinds Duque's inauguratie afgelopen dinsdag zijn zeven gemeenschapsleiders, activisten en onderwijzers vermoord....


(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Duque, president van Colombia: 'ELN-rebellen moeten gekidnapte soldaten en agenten vrijlaten'

'Als ELN werkelijk de wens heeft om te demobiliseren moet het de gijzelaars snel en zonder voorwaarden vrijlaten'


President Ivan Duque van Colombia waarschuwde vrijdag 10 augustus 2018 ELN-guerrillastrijders (Ejército de Liberación Nacional) dat ze negen de afgelopen tien dagen gevangen genomen personen moeten vrijlaten als ze vredesbesprekingen willen voortzetten die door zijn voorganger Juan Manuel Santos zijn geïnitieerd. 

Drie politieagenten en vier soldaten behoren tot de gijzelaars die door de marxistische rebellen werden gevangen in twee afzonderlijke incidenten, de een vorige week en de ander woensdag.

'De boodschap is enkelvoudig en zeer duidelijk: als het ELN werkelijk de wens heeft om te demobiliseren, te ontwapenen en weer deel te nemen aan de civiele samenleving, moet het de gijzelaars snel en zonder voorwaarden vrijlaten', zei Duque, die dinsdag de macht overnam na het winnen van verkiezingen in juni.Duque, sprekend vanuit een grensstad in de buurt van Ecuador bekend om zijn drugs- en drugsverslaving en onveiligheid, zei dat hij het ELN niet zou accepteren als het ontvoering gebruikt als een tactiek om zijn regering te 'intimideren en chanteren' in vredesbesprekingen.

Vorige week had het ELN aangeboden om de zes gijzelaars die het had genomen vrij te laten, maar eiste eerst een einde aan militaire operaties in de noordwestelijke Choco-provincie. Drie buiten dienst zijnde soldaten werden woensdag echter ontvoerd bij de grens met Venezuela en het leger wees onmiddellijk naar het ELN.

Het ELN, of het Nationale Bevrijdingsleger, heeft ongeveer 1.500 guerrillastrijders en is de laatste erkende gewapende groep die strijdt tegen regeringstroepen in Colombia, na het vredesakkoord 2016 dat getekend is met linkse FARC-rebellen (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

De groep bracht vrijdag een verklaring uit in Havana, dat het in contact stond met het Internationale Rode Kruis om de 'snelle bevrijding van de militairen en burgers' te regelen. Het eiste echter verschillende garanties, waaronder een 'protocollenovereenkomst in overeenstemming met een humanitaire commissie bij de Verenigde Naties'.

Het ELN vroeg het leger ook om het leven van de gijzelaars niet in gevaar te brengen door zijn anti-rebellenoperaties voort te zetten.

Vorige week gaf Santos toe tekort te schieten in zijn poging om een  ​​staakt-het-vuren te ondertekenen met het ELN voordat hij de macht aan Duque overdroeg. De hard-rechtse nieuwe president heeft gezworen strenger te zijn bij door Cuba georganiseerde onderhandelingen met de rebellengroep, inclusief een eis voor een 'opschorting van al zijn criminele activiteiten'.

(Suriname Mirror/AFP/YouTube)

Politie neemt 6 kilo 'yami' in beslag bij inval in meubelbedrijf annex woning

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Vier verdachten (2 Jamaicanen, 1 Guyanees, 1 Surinaamse) in verzekering gesteld


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, zaterdag 11 augustus 2018, dat leden van de Narcotica Brigade en het Arrestatie Team gistermiddag een inval hebben gepleegd bij een meubelbedrijf annex woning aan de Sir Winston Churchillweg en ruim 6 kilo 'yami' (buitenlandse marihuana) in beslag genomen. 

Op de locatie woont de 24-jarige Jamaicaan N.W. en zijn 21-jarige Surinaamse vrouw D.K.

W. verklaarde, dat hij de drug van de 50-jarige Jamaicaan R.S. kreeg om te verkopen en dat hij 30 Amerikaanse dollar van S. kreeg voor elke kilo verkochte 'yami'. In ongeveer ander halve maand had hij ruim 15 kilo verkocht. De 'yami' werd naar W. gebracht in een voertuig bestuurd door een 40-jarige Guyanees, B.C.

S. en C. werden vervolgens opgespoord en aangehouden. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn alle vier verdachten door de politie in verzekering gesteld. De 'yami' is in beslag genomen.

Het onderzoek duurt voort.

Grote hoeveelheid drugs en verschillende wapens aangetroffen bij huiszoeking Ronde Klip, Curaçao

Vier Venezolaanse mannen aangehouden

 
De Unit Speciale Taken (UST) van de politie heeft gisteren vier Venezolaanse mannen aangehouden na een huiszoeking in de omgeving van Ronde Klip. Daarbij zijn een grote hoeveelheid drugs en verschillende wapens aangetroffen. 

De medewerkers van UST ontdekten in een mondi in de omgeving van het doorzochte huis een wietplantage met ruim 460 marihuanaplanten en een geweer met 25 kogels. Deze zijn door de politie in beslag genomen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 augustus 2018. 

Op een andere locatie vond het team nog een geweer, vijf kogels en een huls.

Op verdenking van het overtreden van de Opium- en Wapenwet heeft de politie de vier mannen aangehouden: D.J.M.C. (26), A.J.A.Z. (26), I.A.V.C. (21) en C.J.P.N. (21), allemaal van Venezolaanse komaf.

Zij zijn voorgeleid en worden vastgehouden in afwachting van nader onderzoek.

Tevens zijn na de doorzoekingen door UST twee vrouwen en een man aangehouden. Zij hadden geen geldige verblijfsdocumenten en zijn overgedragen aan de Immigratiedienst, in afwachting van hun uitzetting.

Jaarverslag 2017 Curaçao Tourist Board: Met minder budget is toch méér gedaan aan marketing

Marketing, daar draait het grotendeels om in de toeristenindustrie


Iets minder dan de helft van het CTB-budget ging vorig jaar naar sales & marketing (bijna 48 procent) versus circa 36 procent een jaar daarvoor. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde jaarcijfers 2017 van de Curaçao Tourist Board (CTB), aldus vandaag, zaterdag 11 augustus 2018, het Antilliaans Dagblad.

Met minder budget – vooral als gevolg van fors minder opbrengsten uit kamer- en omzetbelasting – is toch méér gedaan aan marketing. Namelijk 19,3 miljoen gulden vorig jaar vergeleken met 15,4 miljoen in 2016 aan marketingbestedingen.

Marketing, daar draait het grotendeels om in de toeristenindustrie.

'We hebben het voornemen om op de lokale markt een lening aan te gaan om te investeren in meer marketing en in het bijzonder meer marketing in de Amerikaanse markt', schrijft waarnemend directeur Hugo Clarinda.

Voormalig hotelier Paul Kok, door de CTB ingehuurd om als consultant uitvoering te geven aan het Tourism Master Plan, geeft in het jaarverslag aan, dat het eind 2017 nog steeds niet was gelukt om de gewenste 40 miljoen dollar voor de komende vier jaar bijeen te krijgen.

Openbare scholen op Curaçao moeten zich ontwikkelen tot ‘magnetische scholen

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Leerkrachten moeten worden bijgeschoold

'Aangepast schoolsysteem gaat uit van leerkrachten met passie die zelf ook de vaardigheden van de 21e eeuw onder de knie hebben'


De openbare scholen op Curaçao moeten zich ontwikkelen tot ‘magnetische scholen’. Dat betekent niet alleen dat het onderwijssysteem moet worden aangepast met bijvoorbeeld een nieuw curriculum, maar ook dat leerkrachten moeten worden bijgeschoold. 

Gisteren werden naar schatting 800 leerkrachten tijdens de startconferentie van de Dienst Openbare Scholen (DOS) warm gemaakt voor het nieuwe concept van onderwijs, aldus vandaag, zaterdag 11 augustus 2018, het Antilliaans Dagblad.

Met een lezing over ‘Leven in de klas’, met workshops over de inhoud van een mogelijk curriculum en over de gewenste aanpak en houding van docenten.

'Binnen de mondiale realiteit met digitale ontwikkelingen en de vaardigheden die nodig zijn in deze eeuw, moeten we ons blijven richten op de toekomst van onze jeugd', zei Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) ‘s middags in een korte toespraak tijdens een bijeenkomst met de schoolleiders.

Alcalá-Wallé pleitte voor een aangepast onderwijssysteem ‘met een magnetisch effect op de leerlingen’. 'Een systeem dat uitgaat van leerkrachten met passie die zelf ook de vaardigheden van de 21e eeuw onder de knie hebben.' De minister noemde als voorbeeld: kritisch en creatief denken, ICT, informatie, mediawijsheid en problemen oplossen.

Bij het realiseren van een magnetische school hebben de schoolhoofden een voorbeeldfunctie. Leiderschapskwaliteiten zijn belangrijk om veranderingen door te voeren, aldus de minister. Zij deed de schoolleiders namens de regering de toezegging gedurende het schooljaar zorg te dragen voor coaching en ondersteuning van de schoolhoofden en voor bijscholing van de leerkrachten.

Fundashon Pro Bario Lagun belast met beheer recreatiecentrum van Lagun, Curaçao

Reda Sosial heeft recreatiecentrum namens regering volledig gerenoveerd


De Raad van Ministers heeft afgelopen woensdag besloten dat Fundashon Pro Bario Lagun belast wordt met het beheer van het recreatiecentrum van Lagun. 

Tijdens een korte officiële ceremonie hebben minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) en minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman (MAN) gisterochtend namens de regering van Curaçao het akkoord met Fundashon Pro bario Lagun voor beheer van het recreatiecentrum getekend. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 augustus 2018.

Reda Sosial heeft het recreatiecentrum namens de regering volledig gerenoveerd. Het centrum bestaat nu naast een recreatiegebied ook uit twee huizen, een voetbalveld en een nabijgelegen terrein.

Nadat de sleutels waren overhandigd, is het onderhandelingstraject met Fundashon Pro Bario Lagun begonnen, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt, zo laat de regering weten. In het akkoord met de stichting is ook opgenomen dat sociale groepen ook het recht hebben gebruik te maken van het centrum, dat eigendom is van de overheid.

CLO hoopt op principe-akkoord met regering over loonsverhoging

Bestuur CLO krijgt van leden tot woensdag tijd tot overeenstemming te komen met  regering


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft twee knelpunten die met de regering moeten worden besproken. Het bestuur van de ambtenarenbond hoopt dat morgen, tijdens de onderhandelingen met het ministerie van Financiën, over de loonsverhogingen, een principe-akkoord kan worden bereikt, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 11 augustus 2018.

'Wij gaan de bespreking positief tegemoet', zegt bestuurslid Michael Miskin.

De CLO heeft gevraagd om de Srd 500 die de ambtenaren elke maand krijgen als koopkrachtversterking toe te voegen aan het salaris. Daarop wil de vakcentrale als eerste stap een verhoging van 25%. De regering heeft aangeboden 15% verhoging in september en 10% in januari volgend jaar. Dit voorstel is verworpen door de Ledenraad van de CLO.

Het bestuur kreeg de tijd om binnen één week overeenstemming te bereiken met de regering. Gisteren was de week verlopen, maar er is nog geen concreet voorstel op tafel.

Het tweede probleem tussen CLO en regering dat opgelost moet worden, is dat de ambtenaren niet achteruit mogen gaan in het netto salaris. Er worden inhoudingen gepleegd door de overheid voor AOV, premie voor Staatsziekenfonds, pensioenpremie en loonbelasting. Bij de exercities die gepleegd zijn is geen rekening gehouden met deze eis van de CLO.

Miskin hoopt dat Financiën met de juiste deskundigen erbij zondag de onderhandeling zal voeren. Het Onderhandelingsorgaan heeft jarenlang ervaring en weet waarover gesproken wordt. Nu is dit orgaan niet betrokken, maar andere deskundigen zitten om de tafel, die onvoldoende ervaring hebben, waardoor het moeilijk is voor partijen om elkaar te begrijpen.

De CLO Ledenraad heeft op de vergadering van gisteren het bestuur tot woensdag de tijd gegeven om tot overeenstemming te komen met de regering. Indien dat niet gebeurt, zijn acties niet uitgesloten.

Vrachtschip loopt vast in Surinamerivier nabij de Wijdenboschbrug

(Bron foto: de Ware Tijd)
Oorzaak vastlopen schip nog onduidelijk, maar....

mogelijk weer signaal dat uitbaggeren rivier noodzaak is


De Ware Tijd bericht vandaag, zaterdag 11 augustus 2018, dat een vrachtschip gistermorgen is vastgelopen in de Surinamerivier nabij de Wijdenboschbrug. Naar verluidt is de boot uit de vaargeul geschoten en evenwijdig komen te liggen aan de brug. Rond zes uur ‘s middags, bij het hoogste tij, lukte het om de boot weer vlot te krijgen en werd de vaart richting Nieuwe Haven voorgezet. 

Van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) kon geen reactie worden verkregen, 'omdat het onderzoek nog loopt'. Ook niet op de vraag of er een loods aan boord was en wie onder de omstandigheden verantwoordelijk is voor de zichtbare schade die het vaartuig heeft opgelopen.

Dicht bij het roer is een gat ontstaan en het is niet bekend of de boot nog zeewaardig is.

Eind juni liep bij de monding van de Surinamerivier al de Marine Prince vast. De beide incidenten komen in een periode waarbij de roep om uitbaggeren van de vaargeul steeds luider klinkt. Hoewel de MAS zich in zwijgen hult, is bekend dat het vastlopen van de Marine Prince te maken had met het steeds moeilijker bevaarbaar zijn van de rivier.

Wat de oorzaak van het incident vrijdag was, is nog onduidelijk.

Economie lijkt centraal te staan in ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer

Ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer overhandigd aan Assembleevoorzitster

'De wet maakt het makkelijker voor de overheid om geld te investeren in natuurparken, omdat daar geld mee verdiend zal worden'


De ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is gisteren, vrijdag 10 augustus 2018, overhandigd aan de voorzitster van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons, zo meldt Starnieuws.

Suriname heeft 2.1 miljoen hectare beschermde gebied. Met de nieuwe wet kan het land efficiënter economische activiteiten ontplooien met het beschermen van de natuur. Dat kan door nieuwe vormen van natuurbescherming mogelijk te maken en te voldoen aan internationale verdragen en geldende principes.

Er is ruim 18 maanden gewerkt aan het vernieuwen van de wetgeving voor de natuurparken in Suriname. Het resultaat is verwerkt in het Project Onze Natuur op 1.Ruim 80 zogenaamd betrokkenen hebben hun bijdrage geleverd aan het project. Vertegenwoordigers van diverse organisaties, ministeries, het parlement, gemeenschappen, wetenschappelijke instituten, non-gouvernementele organisaties, de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Vereniging van Economisten, hebben allen geholpen met wat er in de wet zou moeten staan.

Het einddocument heeft als doel om door gezamenlijke inspanning Suriname zijn voorhoederol qua visie over natuurbeheer terug te geven. 'Een positie die past bij Suriname als het bosrijkste land ter wereld', stelt de commissie Project Onze Natuurbeheer op 1, in een persbericht.

'Indien natuurparken slim worden ingezet, kunnen deze de Staat financieel meer opleveren dan wat nu aan beheer en bescherming wordt uitgegeven. De wet maakt het makkelijker voor de overheid om geld te investeren in natuurparken, omdat daar geld mee verdiend zal worden. Dat komt tot uiting in de nieuwe natuurbeschermingswetgeving waar de afgelopen achttien maanden aan is gewerkt', stelt John Goedschalk, directeur van Conservation International (CI) Suriname, aldus de Ware Tijd.

De ontwerp Milieuraamwet ligt ook al bij het parlement.
Voorzitster Geerlings-Simons heeft gezegd dat er zal worden nagegaan hoe deze natuurbeheer wet past in het totaalplaatje. Ze hoopt de wet dit jaar te behandelen, anders begin 2019.

Zorgraad verzorgt presentatie over de actuele gezondheidszorg

'Dekkingen binnen de zorg zijn met huidige premie ontoereikend gebleken'


Tijdens de openbare vergadering van de Zorgraad vanochtend, zaterdag 11 augustus 2018 - in het Lalla Rookh Gebouw,  om tien uur - wordt een presentatie verzorgd over de actuele gezondheidszorg. Er zullen ook aanbevelingen worden gedaan, aldus Starnieuws, De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) dringt al geruime tijd aan op aanpassing van de tarieven. Ook het abonnementstarief voor de basiszorg moet worden aangepast.


Het voorstel gedaan door de Zorgraad aan vicepresident Ashwin Adhin is voor de VMS niet acceptabel. Aangekondigd is dat de artsen vandaag ook aanwezig zullen zijn op de vergadering. Zij zullen hun zegje doen.

'De Wet Nationale Basiszorg Verzekering is op 9 september 2014 in werking getreden. Door de financieel–economische situatie met name de explosieve koersstijging die in november 2015 is ontstaan, zijn de tarieven van de dienstverleners binnen de zorg onder druk komen te staan. De dekkingen binnen de zorg met de huidige premie zijn als gevolg hiervan ontoereikend gebleken. Om niet oneindig door te gaan met incidentele kapitaal injecties heeft de Zorgraad zich over deze materie gebogen, om te komen tot een structurele oplossing', schrijft voorzitter Anjanie Ganput in de brief aan Adhin.

De Zorgraad houdt twee maal per jaar, onder meer in de maanden februari en augustus, een openbare vergadering. Dat is het forum waar alle burgers hun zegje kunnen doen en hun ervaringen en voorstellen kunnen delen met de samenleving, waaronder ook de verantwoordelijke ministers en/of instanties.

Militair schiet zijn echtgenote dood en vervolgens zichzelf....

Drama in woning aan de Babun Gorogorostraat in het district Wanica


Starnieuws bericht vrijdagavond 10 augustus  2018, dat de militair L.M. in de vooravond zijn partner A.T. heeft doodgeschoten en daarna zichzelf door het hoofd geschoten. 

Politiewoordvoerder hoofdinspecteur Humphrey Naarden zegt, dat het motief nog niet bekend is.

Het drama heeft zich afgespeeld in een woning aan de Babun Gorogorostraat in het district Wanica. Aangezien de dader een militair was, zal het verdere onderzoek worden verricht door de Militaire Politie.

'Bermbebouwing, vanuit regeringskringen gestuurde money making business

'Er wordt schaamteloos gehandeld en men stoort zich aan God noch gebod'


‘Bermen uitgegeven voor bebouwing, kan niet los worden gezien van het grondbeleid van de NDP-regering. Het is een money making business waarbij in Amerikaanse dollars wordt betaald. In dit circuit bewegen zich hoofdzakelijk politiek gelieerde personen. Vragen die rijzen zijn, ‘Is een districtscommissariaat bevoegd om bermen uit te geven, behoort het uitgeven van gronden niet tot de competentie van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer?’, aldus een aan de Nationale Partij Suriname gelieerde ondernemer vrijdag 10 augustus 2018 in het Dagblad Suriname.

‘Het komt voor dat één persoon toestemming krijgt om een berm over een afstand van honderden meters te occuperen. Met medeweten van het commissariaat gaat hij ertoe over om zijn strook te verkavelen en te verkopen/verhuren aan derden, die ook op de hoogte zijn van de slinkse werkwijze. Laatstgenoemde gaat er dan toe over beheersdaden uit te oefenen om daarmee verkregen recht te kunnen claimen.'

'Er worden fundamenten gelegd, opstallen worden gedeeltelijk opgetrokken, waarna het werk wordt stilgelegd. Er wordt dan gewacht tot zij, via kronkelargumenten en wegen een beschikking in handen krijgen. Er wordt schaamteloos gehandeld en men stoort zich aan God noch gebod.’

Zeldzame Kemps-zeeschildpad dood gevonden in barkruk op Pensacola Beach in Florida, VS

'De schildpad kwam vast te zitten en kon zichzelf niet meer bevrijden'Een treurig beeld op het mooie witte Pensacola Beach in Florida. Een zeeschildpad werd dood aangetroffen in een barkruk waarin het dier was vast komen te zitten. De zeldzame Kemps-zeeschildpad, die met uitsterven wordt bedreigd, werd gevonden door strandgasten.

'De schildpad kwam vast te zitten en kon zichzelf niet meer bevrijden', vertelt vrijwilliger Sharon Maxwell van de South Walton Turtle Watch vrijdag 10 augustus 2018 in The Independent, aldus onder andere De Telegraaf.


De schildpad was waarschijnlijk al een tijdje dood. Een exacte doodsoorzaak achterhalen is volgens de organisatie daarom lastig.

Maxwell denkt, dat de barkruk mogelijk van een boot is gevallen of op een andere manier in de oceaan is beland.

In het verleden kwamen de Kemps-zeeschildpadden, de kleinste ter wereld, vaak vast te zitten in netten van garnalenvissers. Volgens het Wereld Natuur Fonds zijn de meeste netten in het leefgebied van de Kemps-zeeschildpad tegenwoordig voorzien van een speciaal luik. De schildpadden kunnen hierdoor ontsnappen.

Chili's oud-presidente Bachelet nieuwe VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten

Michelle Bachelet volgt op 31 augustus de Jordaniër Zeid Ra'ad al-Hussein op

 
De Chileense oud-presidente Michelle Bachelet wordt de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdag 10 augustus 2018 ingestemd met Bachelets nominatie. Op 31 augustus volgt ze de Jordaniër Zeid Ra'ad al-Hussein op, die de invloedrijke functie vier jaar lang bekleedde.
Bachelet was twee termijnen lang presidente van Chili, en stond van 2010 tot 2013 aan het hoofd van het VN-agentschap dat zich inspant voor gelijke rechten voor vrouwen wereldwijd.


Bachelet maakte in haar privéleven al vroeg kennis met mensenrechtenschendingen. Toen de linkse president Allende in 1973 door militairen werd afgezet, belandden haar vader, haar moeder en zijzelf in de gevangenis. Na wekenlang te zijn gemarteld, lukte het Bachelet, begin 20 toen, en haar moeder om te vluchten. Haar vader stierf in gevangenschap.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten moet zich uitspreken tegen de schending van rechten door de lidstaten van de VN. Bachelets voorganger Zeid haalde vorige week tijdens zijn laatste persconferentie nog eens hard uit naar tientallen landen, waaronder Myanmar, Hongarije, de VS en Syrië, waar de mensenrechten in de verdrukking zijn. Hij zei daarbij: 'De VN maakt landen niet te schande, dat doen die landen zelf.'


Geobsedeerd door Israël Zeid kreeg veel kritiek vanuit de hoofdsteden van de landen die hij onder vuur nam. Zijn grootste criticasters zijn de VS en Israël. Die twee landen verwijten Zeid 'geobsedeerd' door Israël en met twee maten te meten.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley waarschuwde Bachelet alvast om niet 'de fouten uit het verleden' te herhalen.

(Suriname Mirror/NOS/Twitter/Ahora Noticias/YouTube/France24)