maandag 11 juni 2012

Inwoners Coronie willen betere verkeersveiligheid

Coronie moe van halfslachtige werkzaamheden in district

11-06-2012 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Inwoners van Coronie willen dat de regering eindelijk werk gaat maken van de verkeersveiligheid in het district en onder andere overgaat tot het binnen afzienbare termijn installeren van een permanente post van de verkeerspolitie. De Coronianen zijn de huidige onveilige verkeerssituatie meer dan zat.


De onvrede concentreert zich rond drie zaken die dringend aandacht vragen. Dat zijn het rijgedrag van vooral automobilisten – de Oost-Westverbinding lijkt af en toe een racecircuit -, de wijze waarop in het district op dit moment enkele wegen worden geasfalteerd en de al jaren voortdurende schelpafgravingen langs vooral de Coppenameweg.

Asfalteerders maken wegen smaller.....
Eén van de inwoners van Coronie die zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid in het district is Harold Edwig Wolf. Hij wijst onder andere op de gang van zaken rond asfalteringswerkzaamheden. Een aantal kilometers zandweg wordt sinds april 2012 van een laag asfalt voorzien door het aannemingsbedrijf Caremco in Paramaribo. Wolf: ‘Bij die werkzaamheden worden op bepaalde plekken duikers geplaatst. Het is ons als bewoners opgevallen, dat deze werken niet voldoen aan technische voorwaarden. Bij de asfaltering zijn bepaalde straten zelfs smaller geworden, waardoor nu twee voertuigen elkaar moeilijk kunnen passeren. Het is echt een onveilige verkeerssituatie geworden. De buitenspiegels van elkaar passerende voertuigen zouden elkaar zelfs kunnen raken, met alle gevolgen vandien.’ Daarenboven zijn volgens Wolf de duikers voorzien van zeer korte en lage wanden zonder verkeersbescherming, waardoor de veiligheid van het verkeer zeer ernstig in gevaar wordt gebracht. ‘Wij vragen ons af wie deze werken controleert en of deze functionarissen technische kennis hebben. Wanneer deze werken worden opgeleverd, zit Coronie weer met rommel opgescheept.’

De wegen die binnen zes maanden geasfalteerd moeten zijn, zijn de Cocoslaan, Commissarisstraat, Gouveneurstraat, Willem Janssenstraat, Jozef Schoenmanstraat, Koffiemakkastraat, Basja Taystraat, Richenel Slorystraat en Tata Colinstraat.

Overigens vernielen trucks van onder andere Caremco, die zand en schelpen vervoeren voor asfalteringswerkzaamheden, de Soembaredjoweg. Wolf: ‘De weg vertoont verzakkingen en scheuren die er nooit waren. De bewoners zijn zeer ontstemd over deze situatie. Eigenlijk zou deze weg geasfalteerd moeten worden. Het is wel wrang dat een bedrijf dat elders in de omgeving asfalteringswekzaamheden verricht, op hetzelfde moment met haar vrachtwagens vernielingen aanricht aan een andere weg.’

Roekeloos rijgedrag
Een al jaren aanwezige ergernis onder Coronianen is het rijgedrag van vooral automobilisten. De afgelopen jaren deden zich diverse ernstige, en dodelijke, ongelukken voor op met name de beruchte Oost-Westverbinding en op de Coppenameweg. Zeer recent, 26 mei, was er nog een eenzijdig ongeluk op de Oost-Westverbinding. Door onbekende oorzaak raakte een auto met vier inzittenden van de weg. De wagen knalde tegen een elektriciteitsmast en kwam in een trens tot stilstand. De chauffeur overleefde de klap niet. De bestuurder zou te hard hebben gereden.

Na een dodelijk ongeluk eind november 2009, waarbij drie inzittenden van een auto om het leven kwamen, sprak het Korps Politie Suriname zelf al haar zorg uit over het roekeloze rijgedrag van automobilisten. De chauffeur van de verongelukte wagen had volgens de politie met zeer hoge snelheid gereden en had vermoedelijk de controle over het stuur verloren. Hoge boetes en zelfs invordering van rijbewijzen bij harder rijden dan toegestane maximumsnelheden lijken niet te werken, aldus de politie in november 2009.

Coroniaan Wolf is van mening dat de politie in Coronie vanwege onderbezetting niet in staat is de verkeersveiligheid te garanderen. ‘Op de Oost-Westverbinding, maar ook op de Coppenameweg, wordt met hoge snelheden gereden. De automobilisten lijken zich niet te beseffen dat zij zichzelf en anderen in gevaar brengen en veel leed kunnen veroorzaken. Er worden incidentieel verkeerscontroles gehouden met ondersteuning van de politie van het distrikt Nickerie. Maar, dat is niet de oplossing.’

In deze auto verongelukte 26 mei de 27-jarige Steven Feller dodelijk op de Oost-Westverbinding (Bron)

Overigens zijn de lokale autoriteiten zich terdege bewust van de onveilige verkeerssituatie in het district. In oktober 2011 werden nog op de Oost-Westverbinding, ter hoogte van onder andere Ingikondre, zes verkeersdrempels aangelegd om de verkeersveiligheid in het district te vergroten. Het was echter een ad hoc beslissing van toenmalig districtscommissaris Harriët Ramdien, onder druk van bewoners na een zoveelste dodelijk ongeluk. Maar, een structurele oplossing is begin juni 2012 nog steeds niet in zicht.

Vaste post verkeerspolitie wenselijk
Bewoners van Coronie vragen al jaren om een vaste post van de verkeerspolitie in het district. Wolf: ‘Maar het schijnt dat we dat verzoek richten aan dovemansoren. Wanneer de verkeerspolitie structureel zichtbaar is op de weg, dan zal het rijgedrag absoluut positief beïnvloed worden. Wij realiseren ons, dat het huisvestingsprobleem mogelijk de komst van een permanente verkeerspost in de weg staat, maar elke dode is er een teveel. Ondertussen zijn wij moe van de tekie njang werkzaamheden in ons district.’

Illegale schelpafgravingen risico voor verkeer
Een derde aandachtspunt in het kader van de verkeersveiligheid in Coronie zijn de al jaren voortgaande schelpafgravingen langs onder andere de Coppenameweg. Het is een doorn in het oog voor Harold Wolf. ‘Onbekenden’ verwijderen het schelpzand dat de dam moet vormen tussen de berm en het asfalt. De weg kalft daardoor af en er kunnen verzakkingen ontstaan. Wolf: ‘De illegale schelpafgravingen aan de Coppenameweg gaan gewoon door, zonder dat er maatregelen worden getroffen. Coronie is te klein om niet te weten wie de illegale afgravers zijn. Dit gedrag zou ernstige schade kunnen veroorzaken bij maoeuvres van voertuigen en eventueel erger. Ik heb begrepen dat de Distriktsraad hiervan op de hoogte is, maar er zal een structurele oplossing moeten komen. Het is de hoogste tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en orde op zaken gaat stellen. Er zijn al te veel doden gevallen op wegen te Coronie.’

De inmiddels uit het district ‘verwijderde’ niet goed functionerende districtscommissaris Ramdien verklaarde op 16 januari van dit jaar nog, toen zij zelf een kijkje nam op de Coppenameweg, dat de schelpafgravingen ‘een van de grootste vormen van a-sociaal maatschappelijkgedrag binnen een samenleving’ zijn. Ze nam na haar bezoek meteen contact op met het Korps Politie Suriname in Paramaribo, maar voorzover bekend worden geen controles uitgevoerd en is nog geen enkele illegale afgraver gearresteerd.

Slechts ‘aandacht’ vanuit overheid
Het in Coronie woonachtige Assembleelid Remie Tarnadi (NDP) laat in een reactie weten zich ook zorgen te maken omtrent de verkeersveiligheid in zijn district. Tarnadi: ‘Al geruime tijd vraag ik de aandacht van de bevoegde instanties. Het voorstel is gedaan om de politiepatrouilles op te voeren, het nodige verkeersmeubilair te plaatsen en het plaatsen van drempels op de pas geasfalteerde binnenwegen. Ik zal zeker deze kwestie weer onder de aandacht van de bevoegde instanties brengen.’

Tijdelijk districtscommissaris Wedprekash Joeloemsing – die districtcommissaris is te Nickerie – was ondanks herhaald verzoek niet bereikbaar voor een reactie. Hij geeft sinds het vertrek van Ramdien, half mei, leiding aan het district tot Harald Sijlbing vanaf 2 juli het roer in Coronie definitief overneemt.

Ondertussen blijft, zolang er vanuit de overheid niet meer dan slechts aandacht voor is, de verkeersveiligheid in Coronie in het geding.

(Noot:
Het gehele artikel is maandag 11 juni 2012 gepubliceerd op de Surinaamse nieuwswebsites Obsession Magazine, NoSpang en GFC Nieuws.)