zondag 16 februari 2014

Uit Nationaal Leger verdwenen AK-47′s duiken op in criminele circuit

Drie AK-47-machinegeweren verdwenen uit woning staatsadviseur


Verdwenen AK-47's nauwelijks issue voor Surinaams journaille

16-02-2014  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, vindt dat de Surinaamse justitiële autoriteiten een grondig onderzoek zouden moeten instellen naar de ontvreemde AK-47-machinegeweren van de ex-minister van Openbare Werken en huidig staatsadviseur Ramon Abrahams. Dat zei hij woensdag 12 februari in het Dagblad Suriname.

Het is ook die krant, die op 1 februari de verdwijning wereldkundig maakte. De krant berichtte, dat twee tot drie maanden eerder bij een inbraak in de woning van Abrahams die geweren buit zijn gemaakt. Volgens de krant heeft de oud-minister aangifte gedaan bij de militaire politie.

Veel vragen in eerste instantie onbeantwoord
Het bericht leidde tot vele vraagtekens onder de lokale bevolking. Wat deed Abrahams met dergelijke geweren in huis, die normaal gesproken alleen gebruikt worden in het Nationaal Leger? Waarom is aangifte gedaan bij de militaire politie en niet gewoon bij het Korps Politie Suriname? Het Surinaams journaille blijkt echter nauwelijks aandacht te besteden aan de verdwijning van de machinegeweren en aan de vraag wat die AK-47’s deden in de woning van een staatsadviseur. Die aandacht is er daarentegen wel op de zogenoemde social media zoals Facebook en op een paar bekende Surinaamse forum-websites.

AK-47’s niet van Abrahams, maar van leden militaire wacht
Inmiddels is duidelijk geworden, zo bericht het Dagblad Suriname zaterdag 15 februari  te hebben vernomen van een lid van de Militaire Politie, dat de verdwenen machinegeweren toebehoorden aan de militaire wacht en niet aan Abrahams. De vermissing zou volgens hem in behandeling zijn bij het Parket van het Openbaar Ministerie.

De afgelopen periode was in Suriname, volgens Santhoki, een criminele bende actief die heel wat leed heeft veroorzaakt in de samenleving. ‘Er is gewelddadig opgetreden’, aldus de oud-minister van Justitie en Politie. Eén van de bij Abrahams verdwenen wapens zou zijn aangetroffen bij één van de voortvluchtige criminelen. ‘Als de zaak zo gelaten wordt, dan kan wellicht de indruk gewekt worden, dat er vanuit de woning van de ex- minister geopereerd wordt’, aldus Santokhi.
Hij weet niet of de wapens aan de ex-minister toebehoorden of aan zijn bewaking, ‘maar een militair heeft een persoonlijke uitrusting en geen arsenaal’.

AK-47’s verdwijnen uit het leger naar de onderwereld
De ontvreemding van de AK-47-machinegeweren uit de woning van Ramon Abrahams maakt weer eens duidelijk, dat dergelijke in het leger thuis horende wapens kennelijk op een of andere manier terecht kunnen komen buiten de kazernes.

De afgelopen jaren zijn met regelmaat AK-47’s uit het leger verdwenen. De conclusie zou getrokken kunnen worden, dat het schort aan de beveiliging van de wapen- en munitievoorraden van het Surinaamse leger en/of dat er mogelijk binnen het leger lieden rondlopen – in de bovenwereld – die contacten onderhouden met de onderwereld.

Een overzichtje van verdwijningen van AK-47’s

De achttienjarige zoon van de toenmalig minister van Defensie, Ronald Assen, werd in oktober 2001 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij wapendiefstal. De wapens van het type AK-47 werden die maand voor de woning van de bewindsman gestolen van een militair die de wacht hield. Volgens de militair was hij even naar het toilet gegaan, waarna bij terugkomst bleek dat de wapens waren gestolen. De militaire politie vertrouwde een en ander niet en nam de man in hechtenis. Nader onderzoek leidde na enkele dagen tot de vondst van de verdwenen wapens en de aanhouding van drie jongemannen, waaronder de zoon van de minister.
Wat de rol van de ministerszoon bij de diefstal is geweest, werd niet bekend gemaakt.

Het Openbaar Ministerie in Paramaribo gelastte in augustus 2002 de arrestatie van Dino Bouterse, de zoon van de Surinaamse oud-bevelhebber en toenmalig oppositieleider Desi Bouterse. Twee weken eerder hadden een aangehouden militair en burger belastende verklaringen over Dino afgelegd. Hij werd in verband gebracht met wapenhandel, met name voor de Colombiaanse guerrillabeweging FARC (in juni hield de politie in Paramaribo de hoge FARC-leider Carlos Bolas aan, die volgens de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA een belangrijke rol speelde in de internationale smokkel van drugs) en met een inbraak in het depot van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, CIVD. Bij die inbraak werden onder andere twintig AK-47-machinegeweren buitgemaakt. President Venetiaan noemde de situatie toen zeer ernstig. Hij wees erop, dat de diefstal kon plaatsvinden ondanks de zware beveiliging van het depot. Een deel van de gestolen wapens werd korte tijd na de diefstal bij een burger aangetroffen, maar de AK-47’s zijn nooit gevonden.
Dino’s naam dook in 1999 ook op toen in augustus van dat jaar een vliegtuigje volgeladen met wapens werd onderschept in het noorden van Brazilië. Het toestel was opgestegen in Suriname. Bij de aangehouden Colombianen werden destijds de naam en het telefoonnummer van Dino, toen secretaris op de Surinaamse ambassade in Brasilia, gevonden. De opgepakte Colombianen zeiden destijds bescherming te genieten in ‘hoge kringen’ in Suriname.
'Dit is het eerste materiële bewijs van de illegale wapenhandel tussen Suriname en Colombia’, sprak Geraldo Araújo, hoofd van de Federale Politie in de Amazone-staat Para, aldus was te lezen op 19 augustus 1999 in de Volkskrant.'
Het was volgens hem ‘een feit’ dat de marxistische guerrillero’s van de FARC hun wapens betrokken uit Suriname. ‘We horen dit al heel lang’, aldus de politiecommandant. De piloot die door een onbekende derde was gecontracteerd om de handel naar Colombia te vliegen legde meteen een bekennende verklaring af. De FARC zou betalen met cocaïne. In de Cessna trof de politie behalve veel munitie, raketten en de raketwerper ook twee pistolen, een AK-47 van Russische makelij, een Uzi-mitrailleur van Israëlische makelij, een karabijn, een geweer en moderne communicatieapparatuur.
De Volkskrant schreef verder onder andere: ‘Suriname is de afgelopen jaren vaker genoemd als doorvoerland voor wapens naar de Colombiaanse rebellen. In maart stonden drie mensen in Paramaribo terecht die driehonderd AK-47-machinegeweren wilden kopen voor driehonderd kilo cocaïne. De wapens moesten uit de voorraden van het Surinaamse leger worden gehaald.’

Bij een inbraak in de woning van een 49–jarige beveiligingsman van president Desi Bouterse aan de Uraniumstraat in Paramaribo op 11 februari 2012  werd onder andere een AK-47 met magazijn buitgemaakt. Het Dagblad Suriname schreef maandag 13 februari 2012 te hebben vernomen, dat de AK-47 patroonhouder 28 scherpe patronen bevatte.

De Ware Tijd publiceerde op 13 maart 2012 een foto waaruit zou blijken dat gevangenen in de Centrale Penitentiaire Inrichting tijdens een staking van personeel in 2011 de beschikking hadden over een AK-47. De vakbond van penitentiaire ambtenaren zocht contact met minister Lamuré Latour van het ministerie van Defensie, omdat de strafinrichting met name bewaakt werd door militairen en die beschikken over AK47 wapens. Ook de toenmalig minister van Justitie en Politie, Martin Misiedjan, was volgens de bond op de hoogte van de foto’s, maar van een onderzoek naar de herkomst van het wapen zou nimmer sprake zijn geweest. Enkele weken voor de publicatie van de foto in de krant, was de regering ook al in verlegenheid gebracht toen bekend werd dat een AK-47 uit de woning van een hoge militaire officier was gestolen. De man zou met toestemming van hogerhand het wapen thuis hebben gehad.

Begin november 2013 werd, bij de arrestatie van de voortvluchtige veroordeelde bankrover Ronny ‘Kleine’ Rattan, een AK-47 aangetroffen. Het wapen zou zijn gestolen uit het leger. Van die diefstal was aangifte gedaan bij de Militaire Politie. Volgens mediaberichten was het geweer onder beheer van een militair die deel uit maakte van de persoonsbeveiliging van toenmalig minister Abrahams. De militair werd korte tijd aangehouden en verhoord en vervolgens vrijgelaten. Hij werd later toegevoegd aan het team lijfwachten van de opvolger van Abrahams, Rabin Parmessar.
Rattan stond op de lijst van meest gezochte criminelen van het Korps Politie Suriname. Hij maakte deel uit van de beruchte Poeran Bende en werd veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor een bankroof in 2011 en illegaal vuurwapenbezit.

De toekomst zal uitwijzen of er meer AK-47-machinegeweren uit kazernes verdwijnen en opduiken in de Surinaamse onderwereld.