woensdag 27 december 2017

Jitendra Kalloe (VHP): '2018 staat in teken van allerergste'

'De kurk waarop de economie van Nickerie draait, ligt op de bodem'


Het VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe zegt woensdag 27 december 2017, in het Dagblad Suriname, dat het jaar 2018 totaal geen positieve veranderingen met zich zal meebrengen voor de economische gesteldheid van het land, sterker nog meent hij dat 2018 in het teken zal staan van het allerergste.

'Suriname zou tot de voedselschuur van het Caribisch gebied gemaakt worden, maar dit is nooit gebeurd. Er zou een agrarisch fonds opgezet worden, waarvan een deel van de inkomsten uit de Petrocaribe deal bestemd zou zijn voor de padieproducenten, welke nooit is gerealiseerd. De cassaveaanplant en -fabriek waarmee in 2014 gestart was, met onder andere tal van investeringen door burgers, is door mismanagement doodgebloed. Het produceren van kwalitatief zaaizaad en uitbreiding daarvan zijn ook mislukt. Een agrarische school op middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs-niveau in Nickerie zijn ook nooit gekomen', aldus Kalloe. Deze zaken waren luidkeels beloofd door de huidige autoriteiten, echter is het tegendeel daarvan gerealiseerd, namelijk diverse vormen van inflatie en devaluatie. Dit maakt dat de volksvertegenwoordiger totaal geen rooskleurig nieuwjaar voorspelt.

Naar zeggen van Kalloe behoort rijstbouw tot de grootste tak van de agrarische sector in Suriname, die de voedselzekerheid en voedselveiligheid garant stelt voor de samenleving. Hierdoor levert rijstbouw in principe een grote bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). 'Maar, toch zien we dat het rijstboerenbestand, dat tot het jaar 2010 ongeveer 2.500 bedroeg, anno 2017 gereduceerd is naar minder dan 1.350 rijstboeren. De kurk waarop de economie van Nickerie draait, ligt dus op de bodem.'

Daarom beveelt de parlementariër de machthebbers aan om alsnog de transformatie teweeg te brengen om Suriname om te toveren tot een belangrijke voedselproducent, die niet alleen binnen het Caribisch gebied opereert, maar ook in Europa.

'Wij moeten nu alle inspanningen plegen om over te gaan tot het productschap; alle actoren moeten samenwerken aan professionalisering, regelgeving, veiligheid, ordening en zeker ook een rechtvaardige verdeling van de inkomsten.' Daarbij is het noodzakelijk dat de regering onderhandelt met de diverse stakeholders.

Kalloe merkt op dat bij het samenstellen van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) de betreffende actoren niet geconsulteerd worden. Hij ziet graag dat deze attitude vaarwel gezegd wordt door de autoriteiten om een zekere mate van verlichting te realiseren in 2018. 'De achteruitgang is nu meer dan ooit voelbaar. Ik voel mee met de mensen. Iedereen wil dat het beter gaat in Suriname, maar wij moeten ook evalueren om in het vervolg de juiste keus te maken voor een goed bestuur in dit land.'

Brazilië schort tijdelijk de export van Braziliaanse vis naar Europese Unie op

Preventieve maatregel om blokkade van Braziliaanse visexport door de EU te voorkomen


Het Braziliaanse ministerie van Landbouw, Veeteelt en bevoorrading kondigde dinsdag de tijdelijke opschorting aan van de export van Braziliaanse vis naar de Europese Unie
Volgens het ministerie is de opschorting, die op 3 januari 2018 van kracht wordt, een preventieve maatregel om een blokkade van de Braziliaanse visexport door de EU te voorkomen.

In september heeft de EU de visserijsector in Brazilië geïnspecteerd en kritiek geuit op de sector, omdat deze de vangst van wilde vis en viskwekerijen niet heeft gescheiden.

Met de opschorting zal Brazilië een actieplan uitvoeren om de door de EU aan de orde gestelde problemen aan te pakken. Volgens het ministerie bedroeg de Braziliaanse visexport van januari tot november 21,8 miljoen Amerikaanse dollar in 2017.

(Suriname Mirror/Xinhua)

Argentijnse openbaar aanklager Alberto Nisman is vermoord - Geen zelfdoding

(Bron foto: Twitter)
Hij beschuldigde toenmalig president beschuldigd van doofpotoperatie zaak bomaanslag op Joods cultureel centrum in 1994

 
De Argentijnse openbaar aanklager Alberto Nisman, die bijna 3 jaar geleden dood werd teruggevonden, is vermoord. Dat heeft een Argentijnse rechter geoordeeld. Het lichaam van Nisman werd in januari 2015 gevonden in zijn flat. Hij had de toenmalige president net beschuldigd van een doofpotoperatie. 

De Argentijnse openbaar aanklager Nisman moest in 2015 getuigen in de zaak over een bomaanslag op een Joods cultureel centrum in 1994. Daarbij waren 85 doden en honderden gewonden gevallen.

Volgens Nisman was Iran betrokken bij de aanslag, maar hielden toenmalig president Cristina Fernández de Kirchner en andere hoge regeringsfunctionarissen dat stil. Zo wilden ze een handelsovereenkomst tussen Argentinië en Iran garanderen.


Nog voor Alberto Nisman kon getuigen, werd zijn lichaam gevonden in zijn flat in Buenos Aires. Hij was met een pistool door het hoofd geschoten.

De regering heeft altijd volgehouden dat Nisman stierf door zelfdoding. Maar, nu heeft een rechter geoordeeld dat zijn dood geen zelfdoding kan zijn en dat hij dus vermoord is.De rechter beschuldigde een medewerker van de openbaar aanklager van betrokkenheid bij de moord. Die medewerker, Diego Lagomarsino, was als laatste aanwezig in de flat van Nisman en het gebruikte pistool was van hem. Lagomarsino zegt dat Nisman zijn pistool gevraagd had, omdat hij vreesde voor zijn veiligheid. Maar, hij ontkent dat hij iets te maken heeft met de moord.
(Suriname Mirror/VRT Nieuws/Twitter/NOS/YouTube)

Braziliaanse varkensvleessector bloeit op na vleesschandaal begin dit jaar


Tot vierde kwartaal 2017 zijn in Brazilië 11,03 miljoen varkens geslacht...


De Braziliaanse varkensvleessector is uit het diepe dal geklommen dat werd veroorzaakt door het vleesschandaal begin dit jaar. In de laatste drie maanden van dit jaar is de productie naar een recordhoogte gestegen. Daarmee is Brazilië wederom een geduchte concurrent op de wereldmarkt geworden met vooral export naar Rusland, aldus Pigbusiness.nl woensdag 27 december 2017.

Tot aan het vierde kwartaal van 2017 zijn er in Brazilië 11,03 miljoen varkens geslacht. Dat is een stijging met 3,9 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en 2,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

In het derde kwartaal heeft de Braziliaanse varkenssector de hoogste productie behaald sinds het moment dat statistieken over de dierlijke productie officieel in 1997 van start zijn gegaan. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van dit jaar de productie zelfs hoger ligt.

Volgens het Braziliaanse bureau voor Statistiek is de productie gestimuleerd door de toename van de export en de wereldwijde prijsverlaging van varkensvlees. Door de daling van de maïsprijs konden de Braziliaanse varkenshouders nog goedkoper produceren en daardoor goed concurreren op de wereldmarkt. Brazilië heeft daarbij in de afgelopen maanden hard gewerkt om het vertrouwen van de importerende landen te herwinnen door de operatie ‘Carne Fraca’; de schoonmaakactie om de corruptie binnen de vleessector te elimineren. Dat de operatie succesvol is geweest, laten de exportcijfers zien.

Brazilië exporteerde 160.191 ton vers varkensvlees in het derde kwartaal van 2017. Dat is ruim 14 procent meer dan in het vorige kwartaal. De totale exportwaarde steeg naar bijna 330 miljoen euro, een stijging van 4,7 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Rusland is de belangrijkste bestemming met 44 procent van de export.

Landbouwvliegtuigje van Overeem Air Service maakt noodlanding op weg naar South Drain

Door het slechte weer besloot  piloot te landen...


Een landbouwvliegtuigje van Overeem Air Service heeft vanmorgen, woensdag 27 december 2017, op de openbare weg naar South Drain een noodlanding gemaakt. Door het slechte weer besloot de piloot te landen. 

Hoofdinspecteur Mohamed Dawood Asruf van het Korps Polite Suriname zegt dat piloot Ryan Overeem besloot te landen vanwege slecht weer op dat moment.

Nadat het weer opgeklaard was, is het vliegtuigje  onder politietoezicht weer opgestegen. Er was geen sprake van materiële schade of persoonlijke ongelukken.

Asruf benadrukt dat het vliegtuig niet is geland vanwege een defect aan de machine.

Ambtenaren van enkele ministeries pas 3 januari aan het werk

'De achterliggende gedachte is bezuiniging, omdat tegen deze periode de inzet minder is'

Vicepresident Ashwin Adhin: 'Het is geen officieel regeringsbesluit'


Op sommige ministeries hebben ambtenaren te horen gekregen, dat ze pas op 3 januari weer aan het werk mogen komen. Zij krijgen ongevraagd deze week vakantie, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 27 december 2017. 

Op een ander departement waar niemand iets hiervan weet, kregen de werknemers te horen dat ze om twaalf uur naar huis mochten gaan.

'De achterliggende gedachte is bezuiniging omdat tegen deze periode de inzet minder is', zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, die de ambtenaren ook heeft vrijgegeven, aan Starnieuws. Daar waar de dienst het toelaat, hebben de landsdienaren vrijaf gekregen. Deze maatregel zal geëvalueerd worden om na te gaan hoe deze kan worden verbeterd

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt dat hij nog geen circulaire gezien heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op grond hiervan zal hij zich niet uitlaten over deze kwestie, omdat het niet om een officieel besluit gaat. Hij heeft wel vernomen dat enkele ministeries de ambtenaren vrijaf heeft gegeven.

Vicepresident Ashwin Adhin laat echter via  het Nationaal Informatie Instituut weten, dat de overheidskantoren normaal zullen functioneren vandaag en de komende dagen.

Adhin deelt mee, dat er geen officieel regeringsbesluit is voor het vrijstellen van ambtenaren voor dienst. 'Weliswaar is het gebruikelijk dat voor eventuele vrijstelling voor specifieke departementen van ministeries de instructies gegeven kunnen worden door de desbetreffende minister. Bij het laatstgenoemde zou het aspect van besparing zeker overwogen kunnen worden.'

Man (48) aangehouden voor mishandeling en seksueel misbruik ex-vriendin

Man zou met vriend vrouw hebben gedrogeerd en misbruikt in een pension


De 48-jarige I.D. is door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) met assistentie van de politie van Brownsweg, donderdag 21 december 2017, op zijn werkplek aangehouden, zo meldt de politie woensdag 27 december 2017. 

Zijn ex-vriendin deed op vrijdag 10 november aangifte van mishandeling en seksueel misbruik tegen hem op het politiebureau van het ressort Centrum. Volgens haar verklaring belde zij hem op diezelfde dag op met de vraag met haar te gaan stappen in het stadscentrum.

D. haalde haar op in gezelschap van een andere man. Tijdens het vertier moeten de mannen vermoedelijk drugs of een andere middel in haar drank hebben gedaan. Zij raakte, naar haar eigen verklaring tijdens het verhoor, willoos.

Beide mannen vergrepen zich vermoedelijk in een pension aan haar. Na de daad werd zij weer afgezet. Toen zij weer bij haar positieven was, deed zij aangifte.

D. werd opgespoord en op 21 december aangehouden. Hij werd vervolgens overgedragen aan de politie van het ressort Centrum. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is hij achter slot en grendel geplaatst. Aan de opsporing van zijn kompaan wordt gewerkt.

Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers ontevreden over Wet Beschermde Dorpsgebieden

'Het is precies zo toegegaan zoals de overheid concessies uitgeeft zonder de dorpen erbij te betrekken'

 
'Het is precies toegegaan zoals de overheid concessies uitgeeft zonder de dorpen erbijte betrekken. De wet is helemaal niet met ons besproken en wij hebben hierdoor geen mening kunnen geven', aldus Stiefen Petrusi, voorzitter van Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG) over de Wet Beschermde Dorpsgebieden die vrijdag is goedgekeurd in De Nationale Assemblee, zo bericht de Ware Tijd woensdag 27 december 2017.

Deze wet verbiedt de overheid om binnen een straal van 5 kilometer van de dorpen concessies uit te geven.

Petrusi stelt, dat de kreek waarvan hij en andere dorpelingen in Nieuw Aurora gebruikmaken meer dan vijf kilometer  het bos ingaat. Mocht er volgens hem vervuiling van het water plaatsvinden door onder ander een houtconcessionaris die ruim vijf kilometer verder activiteiten ontplooit, dan zal dat invloed hebben op de beneden loop van de kreek.

Theo Jubitana, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), zegt dat hij wel begrip heeft voor de zienswijze van de Assemblee om rust in de dorpen te brengen. 'Tot daar kan ik meegaan, maar ik heb onder meer moeite met de straal van vijf kilometer. Er wordt door ons niet gejaagd binnen vijf kilometer maar veel ruimer.' Dit is volgens hem een van de heikele punten die naar voren kwam binnen de VIDS toen de organisatie de conceptwet in handen kreeg.

De Amazone Partij Suriname (APS) zegt 'met genoegen' te hebben gehoord dat de wet met algemene stemmen door het parlement is aangenomen, hoewel ze nog zorgpunten bevat. 'Er is gekozen voor het beschermen van een woon- en leefgebied binnen een cirkel met een straal van 5 kilometer vanuit een centraal punt in het dorp. Er zullen ongetwijfeld kwesties komen waarbij delen van het dorp juist wel of juist niet in dit indicatieve beschermd gebied vallen en het is nog onduidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan.'

Robby Ramjiawan: 'Leden Politiebond wordt zand in de ogen gestrooid'

'Woordvoerder SPB, Revelino Eijk, heeft leugens verkondigd inzake een lege kas'

'Er is zo'n Srd 800.000 overgedragen'


Commissaris van politie Robby Ramjiawan, gewezen voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), stelt vandaag, woensdag 27 december 2017,  in het Dagblad Suriname naar aanleiding van een artikel verschenen in dat dagblad, dat de woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, leugens heeft verkondigd. In een eerder bericht heeft Eijk aangegeven, dat zij een lege kas hebben overgenomen van het vorig bestuur. 

Hierop reageert Ramjiawan als volgt. 'Ik heb een kas achtergelaten met daarin een geldbedrag van bijkans Srd 200.000 en bovendien aan leningen verstrekt Srd 600.000. Dit bedrag zou binnen 6 maanden worden terugbetaald. Dus er is zo'n Srd 800.000 overgedragen.'

De contributie is 1% van de bezoldiging van elke politieambtenaar. Elke bezoldiging verschilt, zegt Ramjiawan. 'Als je een kleine berekening maakt, waarbij ik uitga van het geringste deel van 2.200 leden, waarbij elk lid gemiddeld Srd 25 aan contributie betaalt, dan kom ik op Srd 55.000 op maandbasis. Elk lid betaalt ieder maand Srd 30 voor levensverzekering. Dit bedrag komt ook in dezelfde kas terecht', zegt Ramjiawan.

'Totaal wordt dit alles op maandbasis Srd 100.000. Uit deze Srd 100.000 wordt Srd 25.000 betaald aan de bank voor aanschaf van een perceelland. Dit betekent dat er per maand Srd 75.000 in kas binnen komt. Daarnaast komen er nog exploitatiekosten bij kijken van ruim Srd 15.000. Het huidige bestuur zit zo'n 16 maanden aan. Dat wil zeggen, dat zij in deze tijd ruim 960.000 in kas moeten hebben', legt Ramjiawan uit (16 maal Srd 60.000 = Srd 960.000).

'Totaal moet er een geldbedrag van 800.000 plus 960.000, is Srd 1.760.000 in kas zijn. De pakketten die wij verstrekten, hielden in een waardebon van Srd 150 een kalender, kantooragenda en een pen. Ik vraag mij af, hoe heeft Ramjiawan elk jaar deze pakketten kunnen uitgeven? Als het nieuw bestuur dit nu niet kan, met dit bedrag in kas, vraag ik mij af hoe zij dit dan later wel zal kunnen doen. De leden wordt zand in de ogen gestrooid', concludeert Ramjiawan.

Hof van Justitie beschikt nu over eigen kas

'Wij kunnen nu zelf voor dingen zorgen zoals papier, pennen, laptops, ik mag niet klagen'


Het probleem waarmee het Hof van Justitie in 2016 nog te maken kreeg door een tekort aan de meest basale voorzieningen zoals schrijfgerei en papier, behoort tot het verleden. 'Het was een heel goed initiatief van de ministeries van Financiën en Justitie en Politie om toe te staan dat wij nu zelf voor onze benodigdheden kunnen zorgen. Dat vind ik geweldig', alldus waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks vandaag, woensdag 27 december 2017, in de Ware Tijd.

Het ministerie van Financiën heeft volgens hem een maandelijks krediet gecreëerd voor het Hof ter waarde van Srd 100.000. Het college mocht een eigen rekening openen bij de Centrale Bank van Suriname om zelf transacties te plegen. 'Wij kunnen nu zelf voor dingen zorgen zoals papier, pennen, laptops. Ik mag niet klagen.'

Het Hof valt eigenlijk onder de begroting van het ministerie van Justitie en Politie. Dat departement zorgt voor de verdeling en bevoorrading van dergelijke basis voorzieningen voor zijn verschillende onderdelen, 'maar, dat ging niet altijd vlot'.

Er worden volgens Rasoelbaks ook voorbereidingen getroffen om de Comptabiliteitswet zodanig te wijzigen, dat het Hof ook rechtstreeks een begroting zal mogen indienen bij De Nationale Assemblee.

Over het algemeen blikt de waarnemend Hof-president ook tevreden terug op dit jaar. 'Alles wat wij hadden voorgenomen om te ondernemen in 2017 is gelukt. De samenwerking met de regering en de Stichting Raad voor de Rechtsspraak Nederland verliepen vlot. Het rendement van het Hof is verhoogd. Het is bijvoorbeeld nu mogelijk om sneller een uitspraak te krijgen in scheidingszaken, berechtingen, en dergelijke.'

Brazilië roept meest vooraanstaande Venezolaanse diplomaat in Brazilië uit tot persona non grata

Diplomatieke oorlog uitgebroken tussen Venezuela en Brazilië en Canada

 
De diplomatieke spanningen tussen Venezuela en enkele andere Amerikaanse landen lopen hoog op. Zo werden Canadese en Braziliaanse diplomaten het land uitgezet, die landen reageerden dan weer door hetzelfde te doen met de Venezolaanse diplomaten in hun land. Brazilië heeft de meest vooraanstaande Venezolaanse diplomaat in Brazilië, Gerardo Delgado, uitgeroepen tot persona non grata, zo bericht vandaag, woensdag 27 december 2017, SCEPTR

De zet kwam enkele dagen na het besluit van Venezuela om de Braziliaanse ambassadeur in Caracas, Ruy Pereira, uit te zetten. De Venezolaanse regering stelt dat Brazilië illegaal had gehandeld door de voormalige linkse Braziliaanse president, Dilma Rousseff, af te zetten.


Op zaterdag heeft Venezuela ook de Canadese zaakgelastigde uitgezet en beschuldigd van inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde maandag dan weer aan dat de Venezolaanse ambassadeur Wilmer Barrientos Fernández, die al in het buitenland was, niet mocht terugkeren. Ook Angel Herrera, de Venezolaanse zaakgelastigde in Canada, werd verzocht te vertrekken.

De betrekkingen met Brazilië zijn verslechterd sinds president Michel Temer vorig jaar is aangetreden, na het ontslag van Rousseff door het Congres wegens fiscale onregelmatigheden. President Nicolás Maduro omschreef dit als 'een rechtse coup'.

Het hoofd van de grondwetgevende vergadering van Venezuela, Delcy Rodriguez, zei zaterdag dat 'de diplomatieke betrekkingen met Brazilië pas zullen worden hersteld als de regering de grondwettelijke orde die zij heeft geschonden, herstelt'. De Braziliaanse regering zei dat de actie 'opnieuw het autoritaire karakter van het bestuur van president Maduro aan het licht bracht'.

Brazilië en Canada zijn de laatste tijd uitgesproken critici van Maduro geworden. Zij beschuldigen zijn socialistische regering ervan de oppositie te intimideren en de mensenrechten te schenden. Canada heeft enkele maanden geleden sancties opgelegd aan hooggeplaatste Venezolaanse ambtenaren.

Canada en Brazilië hadden onder meer kritiek op het besluit van de heer Maduro om een grondwetgevende vergadering bijeen te roepen, die in feite in de plaats kwam van de door de oppositie gecontroleerde nationale vergadering. De aankondiging leidde tot massale straatprotesten, waarbij in vier maanden tijd meer dan 120 mensen om het leven kwamen. Venezuela heeft een van de hoogste inflatiecijfers ter wereld en kampt al jaren met een tekort aan basisgoederen, waaronder medicijnen. Volgens de Venezolaanse regering is dit te wijten aan een door de Verenigde Staten geleide economische blokkade en een scherpe daling van de internationale olieprijs, haar belangrijkste export.

Kapelaan Norwin Martina deelt 500 kerstbroden uit in Sentro Detenshon i Korekshon Kòrsou

'Dit jaar was het heel moeilijk om het benodigde bedrag bijeen te krijgen'

(Bron foto: Antilliaans Dagblad/Jeu Olimpio)
 De 9 vrouwen in gevangenis gaven niet thuis voor kerstbrood vanwege onderlinge ruzie en bleven in hun cel


Kapelaan Norwin Martina heeft zaterdag 500 kerstbroden uitgedeeld in Sentro Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). Gedetineerden reageerden enthousiast op de komst van de geestelijke. Bij de vrouwenafdeling vond de kapelaan echter geen gehoor, de negen vrouwen hadden onderling ruzie en bleven in hun cel, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 27 december 2017.

Het spande er dit jaar om of de gevangenen, zoals elk jaar met kerst, een pan di amor mochten ontvangen. Bij veel van de bedrijven die hij voor sponsoring benaderde, kreeg de kapelaan nul op rekest. 'Dit jaar was het heel moeilijk om het benodigde bedrag bijeen te krijgen', zegt Martina. 'Ik ben zeer dankbaar dat het uiteindelijk toch is gelukt.'

Om acht uur 's ochtends staat een pick-up met een laadbak vol met kerstbroden te wachten voor de poort van de gevangenis. Bij de portier wachten de zangers Julio Cambara Palacio en Michael Boncoeur, die de kapelaan muzikaal zullen begeleiden op zijn ronde door de gevangenis. Ook personal trainer en coach Claudius Janga heeft vrijwillig zijn hulp aangeboden.

Enkele minuten later arriveert de kapelaan in het gezelschap van pastor Mayris Kani en ex-gedetineerde Sirvin Pieter. Na melding bij de portier, is er een probleem: de directie van de gevangenis heeft goedkeuring gegeven voor het binnenlaten van versterker en microfoons, maar niet voor de telefoon en iPad waarop de muziek van de zangers staat. Zonder repertoire geen optreden.

Juist op dat moment arriveert een medewerker van de gevangenis die alsnog toestemming van de directie weet te krijgen. De kapelaan wendt zijn blik ten hemel, vraagt de aanwezigen in de lobby elkaars hand vast te houden en begint een kringgebed. 'God, zegen ons met een wonder deze ochtend.'

'Onze toekomst is geheel afhankelijk van het welslagen van onze kinderen'

Kersttoespraak gouverneur Lucille George-Wout van Curaçao in teken van jeugd en jongeren'Onze toekomst is geheel afhankelijk van het welslagen van onze kinderen', zei gouverneur Lucille George-Wout van Curaçao in haar kersttoespraak die in het teken stond van de jeugd en jongeren, aldus vandaag, woensdag 27 december 2017, het Antilliaans Dagblad.


Eerst vertelde de gouverneur over de verschillende religieuze vieringen. 'Het christelijke kerstfeest is niet het enige feest van licht en vreugde dat op Curaçao wordt gevierd. Diwali, Hannukah en Eid al-Fitr zijn feesten waar hoop voor de toekomst en het geven aan de ander centraal staan. Deze diversiteit en de vrijheid om in diversiteit te leven, is een groot goed. Een goed dat wij moeten koesteren en doorgeven aan de komende generaties. En deze komende generaties zijn vandaag de dag onze grootste zorg.'

En zo kwam George-Wout uit bij het onderwerp waar zij dit keer extra aandacht aan wilde besteden: het (Curaçaose) kind.

'Bij de viering van de jaarwisseling volgende week kijken wij met zijn allen uit naar de berichten over het laatste kind geboren in 2017 en het eerste kind geboren in 2018. Behalve de aankondiging van hun geboorte in een bericht in de krant weten wij echter weinig over de omstandigheden waarin deze kinderen worden geboren en zullen opgroeien. Over hun toekomst. Over onze toekomst.'


Economische crisis in Venezuela is ook op Curaçao te merken

Kompania di Tou Kòrsou constateert 9% terugval van het aantal bezoekende olietankers


De economische crisis in Venezuela is ook op Curaçao te merken. Kompania di Tou Kòrsou (KTK), die olietankers begeleidt van en naar de havens en diepzeekusten op het eiland, registreerde eind september een terugval van 9 procent van het aantal bezoeken, zo schrijft het Antilliaans Dagblad. vandaag, woensdag 27 december 2017.

(Bron foto: KTK)
Als specifiek gekeken wordt naar Bullenbaai, waar de olieopslag zich bevindt en waar de grootste schepen, vooral afkomstig van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), heen varen, is ten opzichte van een jaar eerder zelfs een daling waargenomen van 30 procent. Dat zegt Suldric Rojer, de directeur van KTK.

'We voelen duidelijk het effect van de crisis in buurland Venezuela', zo laat hij weten. Het bedrijf dat onder andere verantwoordelijk is voor de havensleepvaart in de diepzeekusten van Curaçao, merkt een duidelijke terugval in 2017 wanneer het aantal bezoeken van olietankers vergeleken wordt met 2015 of zelfs 2016.

Staatsbedrijf SAIL NV voor 75 procent uit de rode cijfers

In 2018 veel meer seafoodproducten, zoals inktvis en kreeft, op de markt'Het jaar 2017 is een succesvol jaar geweest voor de Surinam American Industries Limited (SAIL NV)', zegt Paul Lank, directeur van het garnalenverwerkingsbedrijf, dinsdag 26 december 2017, tegen het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Hij geeft aan dat het bedrijf in de afgelopen drie jaar ernaar heeft gestreefd om uit de rode cijfers te komen, wat voor 75 procent ook is gelukt. Dit heeft de leiding en medewerkers van het bedrijf kunnen bereiken door efficiëntie en doorzetting. Het bedrijf streeft ernaar zijn productiecapaciteit te vergroten in 2018.

Als het gaat om de dienstverlening naar het publiek toe heeft de leiding van het bedrijf nog meer goed nieuws. In het komend jaar zal de klant veel meer seafood producten, zoals inktvis en kreeft (lobster), op de markt zien. Hij benadrukt dat de producten van SAIL NV ook in de gerenommeerde supermarkten te koop zullen zijn.

De directeur ziet het als een mooie uitdaging om beter uit de rode cijfers te komen. 'De situatie in het land zal niet slecht blijven. Als het bij SAIL NV is gelukt om in een opwaartse trend te belanden, lukt het andere bedrijven zeker ook. Bij dit proces heeft het personeel een belangrijke rol gespeeld en ik ben ontzettend dankbaar daarvoor', zegt de directeur.

Hij gaat verder door te stellen, dat de situatie waarin Suriname nu is van tijdelijke aard is.

Pim de la Parra stopt met regisseren

(Bron foto: biosagenda.nl)
'Lang gekoesterde filmdroom niet mogelijk door ontbreken budget'

Krin Skin zou een film worden over een vierdaagse safari van een groep dertigers


Pim de la Parra stopt met regisseren. Dat heeft de 77-jarige regisseur bekendgemaakt in een column in de Surinaamse krant De Ware Tijd, zo meld De Telegraaf vandaag, woensdag 27 december 2017. 'Ik heb na rijp beraad besloten mijn ultieme droom op te geven', schrijft hij. 'Meer dan tien jaar koesterde ik de wens om nog een laatste grote film in Suriname te kunnen maken, genaamd Krin Skin. Dat kan je vertalen als Schoon Lichaam, maar eigenlijk betekent het dat je een goed voorgevoel over iemand hebt.'

Krin Skin zou een film worden over een vierdaagse safari van een groep dertigers, zeven vrouwen en zes mannen. Maar, het lukte De la Parra niet om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. 'Omdat filmmaken een beroep is voor jonge mensen, kon ik koelbloedig besluiten om deze lang gekoesterde filmdroom nog voor mijn aanstaande 78e verjaardag voorgoed los te laten. Genoeg is genoeg, sprak ik tot mijzelf.'

De La Parra was sinds 1964 betrokken bij zo’n veertig lange en korte films, waaronder de klassieker Wan Pipel. Het drama uit 1976, met in de hoofdrollen Willeke van Ammelrooy, Borger Breeveld en Diana Dobbelman, vertelde over een creoolse Surinamer die in Nederland woont, maar terugkeert naar de voormalige kolonie als zijn moeder op sterven ligt. Het verhaal sneed diverse omstreden thema’s aan, zoals de gespannen relatie tussen Nederland en Suriname, maar ook de moeilijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het multi-etnische Suriname.

De la Parra bekent in zijn column aan het begin van zijn filmloopbaan 'er heilig van overtuigd te zijn geweest', dat hij tot op zeer hoge leeftijd zou kunnen doorgaan met films maken. 'Ik klampte mij vast aan voorbeelden van illustere filmmakers zoals Akira Kurosawa, Jean Renoir, John Huston, Manoel de Oliviera en Joris Ivens.'

Maar, dit beeld veranderde naarmate de Surinaamse filmmaker zich naar eigen zeggen verdiepte in het boeddhisme. 'Het veranderen van prioriteiten in het leven staat borg voor een vruchtbaar bestaan. Weten wanneer het tijd is om te stoppen, hoort bij het pad dat naar de essentiële zelf leidt.'

De regisseur brak, na zijn opleiding aan de Filmacademie te hebben afgerond, in de jaren zestig en zeventig door met de dertien lange films die hij maakte samen met Wim Verstappen.


Het tweetal schudde de vaderlandse cinema wakker in 1971 met de softpornohit Blue Movie, over een ex-gedetineerde (Hugo Metsers) die in zijn flat in de Bijlmer wordt geconfronteerd met de luidruchtige seksuele activiteiten van zijn buurvrouw.Daarnaast stonden de twee compagnons samen aan de wieg van het filmblad Skoop. Zijn laatste film maakte De la Parra in 2007: Het Geheim van de Saramacca Rivier, met acteur Kenneth Herdigein in de hoofdrol.

Ontwerp Academisch Medisch Centrum Suriname niet conform overeenkomst met IsDB

Islamic Development Bank zendt een team naar Paramaribo voor evaluatie


Starnieuws meldt vandaag, woensdag 27 december 2017, dat de Islamic Development Bank (IsDB) vraagtekens plaatst bij het definitieve ontwerp van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU). Het ontwerp is niet conform de overeenkomst die getekend is. Een missie van de IsDB die eerder deze maand in Suriname was, heeft aangegeven een team te willen sturen naar Paramaribo voor evaluatie.

IsDB financiert het ziekenhuis voor 60 miljoen Amerikaanse dollar.

President Desi Bouterse en de topman van de IsDB, Ahmed Mohammed Ali Al Madani, hebben op 13 oktober 2014 symbolisch het startsein gegeven voor de bouw van AMC-SU. De toenmalige directeur van AZP, Antoine Brahim, presenteerde een filmpje met beelden van hoe het gebouw eruit zal zien. In 2020 moet het AMC-SU zijn deuren openen om kwaliteitszorg te kunnen bieden aan de samenleving.


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid laat zich niet ontmoedigen door de stagnatie die nu ontstaat, omdat IsDB een team naar Paramaribo wil sturen voor een evaluatie. Om een reactie gevraagd, zegt hij, dat de IsDB wat vragen heeft over het definitieve ontwerp. 'Wij zullen ons deze week buigen over het verzoek.'

Er is voor deze week een bijeenkomst gepland hierover met het projectteam, de directie van Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het ministerie van Financiën. 'Intussen heeft de bank wel goedkeuring gegeven aan het gunnen van het project Renovatie beddenhuis. Dat is heel goed nieuws waar wij allang op wachten. In 2018 zal naast dit project ook uitvoering gegeven worden aan de voorprojecten, noodzakelijk voor start nieuwbouw,' aldus de minister.

Voor de instandhouding en renovatie van de oude faciliteiten wordt voor 14 miljoen Amerikaanse dollar gefinancierd door het OPEC Fund for International Development (OFID) en de Staat draagt 2 miljoen Amerikaanse dollar bij.

Het project is gestart in 2013 met het idee van een nieuw ziekenhuis. In 2014 is er een leningovereenkomst getekend en een initieel ontwerp gemaakt. In 2015 is ontwerpfase 2 gestart. In 2016 is het overheidsaandeel in de projectkosten een feit. Eind 2017 is het definitieve ontwerp af en gereed voor het opsturen naar de bank, geeft de minister de tijdlijn die gevolgd is aan.

'Er zijn nu wat issues over het ontwerp, maar wij gaan door', zegt Pengel. Inmiddels is 3 miljoen Amerikaanse dollar geleend bij een lokale bank voor het betalen van de architect en de engineeringkosten.

'De rijkdom van Suriname ligt niet in delfstoffen en dergelijken, maar in de mens'

'De grond is voor inheemsen geen economisch goed, maar gave van God en van de voorouders'


De kerkdienst die zondag 24 december 2017 in verband met het kerstfeest werd gehouden in de st. Wilhelmus RK-kerk in het dorp Powakka werd  voorgegaan door Bisschop Karel Choennie van het Rooms Katholiek Bisdom.  President Desi Bouterse woonde deze speciale kerkbijeenkomst bij. 

Vooruitlopend op de kerstboodschap van de bisschop hield de geestelijke leider zijn gehoor voor waarom hij deze dienst in een inheems dorp wilde houden, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Binnenkort komt de Paus bijeen met de bisschoppen van de landen die deel uitmaken van het Amazone regenwoud. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden te Peru, bij de oorsprong van de Amazone rivier. De leider van de Rooms-Katholieke kerk wil dan nagaan wat de verschillende bisschoppen samen met de lokale overheden voor de inheemsen in het regenwoud betekenen.

In verband hiermee nodigde de Surinaamse Bisschop het staatshoofd uit.

'Het is onontbeerlijk om in het bijzonder aandacht te besteden aan de oorspronkelijke gemeenschappen met hun culturele tradities. Ze moeten als belangrijkste gesprekspartners beschouwd worden, vooral wanneer het te maken heeft met grote projecten in hun woongebied. De grond is voor hen immers geen economisch goed, maar een gave van God en van de voorouders', citeerde de bisschop de Paus. Volgens de Paus bestaat de kans dat de natuur en cultuur de inheemsen ontnomen worden bij grote projecten vanuit de overheid gericht op deze gebieden.

Bisschop Choennie benadrukte, dat de rijkdom van Suriname niet in delfstoffen en dergelijken ligt, maar in de mens. Om dit te illustreren liet hij een baby in de armen van de president leggen. De bisschop riep op om een gezamenlijke aanpak van de kerk en de overheid. 'Un ab wan bigi wroko fu du en w’o klar en makandra',stelde de geestelijke.

President Bouterse vraagt in kersttoespraak in Powakka aandacht voor milieu

(Bron foto: NII)
'Gezamenlijk werken aan herstel van wat ons als volk in het verleden is aangedaan'


'If u no dray anu par’ a boto, na unu o vernietig a grontapu disi', zei President Desiré Bouterse tijdens een speciale kerkdienst in het dorp Powakka. Bouterse benadrukte de bijdrage die elk individu kan leveren aan de natuur. Afgelopen zondag bezocht de president de kerstdienst, die voorgegaan werd door Bisschop Karel Choennie, in de st. Wilhelmuskerk, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

De president bracht in herinnering, dat Suriname in verschillende multilaterale vergaderingen beloofd heeft het regenwoud te beschermen en te behouden. In een adem noemde het staatshoofd het recentelijk bij elkaar brengen van deskundigen om het probleem in de houtsector te bekijken. Deze werkgroep zal een plan van aanpak voor de toekomst moeten produceren om dit probleem tot het verleden te doen behoren.

Het grondenrechtenvraagstuk heeft ook de aandacht van de president, alus het NII. Na het aannemen van de conceptovereenkomst op 17 augustus in de Congreshal, zijn er nog enkele stappen die genomen dienen te worden volgens de president. De goedkeuring van het stappenplan, het maken van de resolutie, instellen van de demarcatiecommissie en het schrijven van een bewustwordingsplan zijn volgens het staatshoofd enkele obstakels voor het uitblijven van de overeenkomst. Om de nieuwe wet af te stemmen op de huidige wetgeving is anderhalf jaar nodig.

Verder noemde de president de hoge kosten voor wetgevingsjuristen ook als barrière. Het staatshoofd is echter hoopvol gestemd en verzekerde een oplossing binnen deze kwestie.

De president riep voorts op om met man en macht te werken aan zaken die verkeerd zijn gegaan en die gezamenlijk aangepakt moeten worden. 'De ontmoeting met de Nederlanders en Engelsen was het begin van het einde van de inheemse taal en cultuur in Suriname. Toen de dominante Westerse cultuur haar intrede deed in de wereld van de inheemse mensen, was er voor hen geen weg terug', citeerde het staatshoofd de schrijfster Magda Sabajo. Met dit citaat herinnerde de president de aanwezigen aan de verantwoordelijkheid om gezamenlijk te werken aan herstel van 'wat ons als volk in het verleden is aangedaan'.

Laagste aantal moorden in veertig jaar in Colombia

(Bron foto: EPA)
'Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als de veiligste in vier decennia'


In Colombia zijn afgelopen jaar opnieuw minder moorden gepleegd. Dit jaar was zelfs het laagste aantal moorden in veertig jaar. Tot dusver werden 11.430 moorden geregistreerd. Dat zijn er 320 minder dan vorig jaar. De cijfers komen van het ministerie van Defensie. 

Daarmee staat het moordcijfer op 23 per 100.000 inwoners. Dat blijft ver boven het wereldwijd gemiddelde. Die lag volgens de Wereldbank in 2015 op 5,3 moorden per 100.000 inwoners.

Zuid-Amerikaanse landen spannen de kroon: Brazilië (27), Venezuela (57), Honduras (64) en El Salvador (109). 'Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als de veiligste in vier decennia', aldus de Colombiaanse minister van Defensie Luis Carlos Villegas.

Veel geweld in Colombia is te wijten aan cocaïneproductie en -smokkel.

De daling in het aantal moorden wordt toegeschreven aan het einde van de vijandelijkheden tussen de regering en FARC-troepen. In november 2016 sloten zij een historische vredesovereenkomst. Die maakte een einde maakte aan een halve eeuw van conflicten die ieder jaar tot 25.000 levens eiste. De FARC heeft zijn strijders gedemobiliseerd en ontwapend.

De beweging is nu een politieke partij onder hetzelfde acroniem.

De Colombiaanse regering voert nu onderhandelingen met de kleinere ELN-rebellengroep. Tussen de partijen bestaat al een staakt-het-vuren, maar de regering hoopt een vergelijkbaar vredesovereenkomst te kunnen sluiten.

(Suriname Mirror/Yahoo News/De Morgen/Wereldbank)

'Goede voornemens en mooie beloften ten spijt'

(Bron: Suriname Mirror)
'Het is duidelijk dat het bestuur van het land niet deugt'


Het kabinet Bouterse is blijven zitten, ze heeft een dikke onvoldoende, het rapportcijfer is 4. De president, de vicepresident en de ministers hebben met de pet er naar gegooid. Deze regering heeft in 2017 slechter gepresteerd dan al die voorgaande jaren toen Bouterse aan de macht was. Dit jaar is zelfs slechter dan de jaren’80. 

Het is duidelijk dat het bestuur van het land niet deugt. De bestuurlijke crisis is erger dan de financieel-economische crisis. Bouterse zei twee maanden terug, dat 2018 het jaar wordt van actie, maar ik geloof niet dat de situatie in 2018 ten goede zal veranderen. 

Bouterse praat altijd in termen van oplossingen, mogelijkheden, wensen en ideeën, maar er wordt bitter weinig gerealiseerd. De valutakoersen zijn nog steeds erg hoog. Bouterse had 3 keren beloofd de koers omlaag te brengen, maar het is hem nog steeds niet gelukt, omdat er geen vertrouwen is in het beleid en onze munteenheid. 

Tijdens de Jaarrede van Bouterse op 1 januari 2016, had hij goede voornemens voorgeschoteld aan het volk, waarvan je zou denken dat Suriname eindelijk uit het dal zou kruipen, maar niets is minder waar, we zijn nog dieper in het dal terecht gekomen. De fraaie beloften hebben bij de samenleving geleid tot desillusie, bedrog, eenzaamheid en wanhoop. 

Het verschil tussen de hoop die Bouterse probeert te vertellen en de wanhoop en het leed waar ons volk daadwerkelijk doorheen gaat, is nog nooit zo groot geweest. 

President Bouterse legde in zijn nieuwjaarsrede van 2016 ook uit, dat het volk niet overgeleverd zal worden aan maatregelen waar het Internationaal Monetair Fonds de nadruk op legt. De oplossingen moeten dragelijk zijn en in dialoog met het volk worden bepaald. Bouterse stelde, dat hij onder geen beding een politiek van 'names en faces  zal toelaten. Als president van het land gaf Bouterse voorts aan, dat het zijn plicht is om er alles aan te doen en niets na te laten om ook in 2017 met meer voortvarendheid voort te gaan in het brengen van kentering in deze voor Suriname en voor ons volk niet plezierige situatie. 

We zitten nu bijna aan het einde van 2017, waar is de kentering, waar is de ommekeer van het beleid? Amzad Abdoel, de man die het beleid van Bouterse altijd heeft verdedigd in het parlement, leverde onlangs scherpe kritiek op het beleid van Bouterse. Volgens Abdoel heeft de regering niets concreets gedaan aan het vergroten van de verdiencapaciteit van het land. In feite heeft hij Bouterse op de vingers getikt. Kennelijk heeft Abdoel voor het eerst de waarheid gesproken in het parlement. 

Alhoewel ik Bouterse niet geloof op zijn woord, hoop ik wel dat 2018 daadwerkelijk het jaar wordt van actie. 

Idris Naipal

Oud-president van Peru, Alberto Fujimori, vraagt om vergeving aan bevolking

'Als vrij man ondersteun ik de oproep van Kuczynski voor verzoening van het land'

 
De voormalige autoritaire president van Peru, Alberto Fujimori, vroeg dinsdag 26 december 2017 om vergeving ’uit de grond van mijn hart’ aan de Peruaanse bevolking die hij teleurgesteld had, en bedankte president Pedro Pablo Kuczynski voor het verlenen van zijn gratie op kerstavond. 

In een video die op Facebook werd gepost, beloofde Fujimori vanuit een ziekenhuisbed, dat hij als vrij man de oproep van Kuczynski voor de verzoening van het land ondersteunt.


De opmerkingen waren Fujimori’s eerste expliciete verontschuldiging aan het Andesland en kwamen na twee dagen van onrust sinds Kuczynski onverwachts aankondigde, dat hij hem gratie had verleend. 

Maandag deed Kuczynski een beroep op de Peruanen om ’de bladzijde om te slaan’. 

De gratieverlening haalde een streep door Fujimori’s eerdere veroordeling wegens fraude en misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn rechtse regering van 1990-2000.
(Suriname Mirror/BBC/AFP/Twitter/Facebook)

Explosie in restaurant in Quito, Ecuador, kost twee mensen het leven en twaalf gewonden

Lekkende gasfles oorzaak ontploffing

(Bron foto: Twitter)

Een explosie van de kerstnacht in een restaurant in de hoofdstad van Ecuador, Quito, heeft twee mensen, inclusief een kind, het leven gekost en 12 gewonden, zeiden autoriteiten maandag 25 december 2017. 

De doden zijn een zeven jaar oude jongen en een 82-jarige vrouw, volgens het kantoor van de burgemeester in Quito.


De ontploffing vond plaats rond elf uur  's avonds, toen een lekkende gasfles tot ontploffing kwam, aldus het kantoor van de burgemeester.Autoriteiten voegden eraan toe, dat de slachtoffers op het moment van de explosie in het restaurant aan het dineren waren. De ontploffing zorrgde ook voor zo'n dozijn beschadigde auto's.
(Suriname Mirror/Agence France-Presse/Ultima Hora/Twitter/Facebook)