zondag 24 mei 2020

President Bouterse: 'De verkiezingen gaan gewoon door'

'Wanneer het gaat om de stembusgang, bent u de baas, u bepaalt'


'De verkiezingen gaan gewoon door. Nogmaals, de verkiezingen gaan gewoon door.' Dit zegt president Desi Bouterse in een verklaring die zondagavond 24 mei 2020 is iitgebracht door het Nationaal Informatie Instituut, aldus Starnieuws. 

De president zegt, dat alleen als het Covid-19-Managementteam hem zou rapporteren, dat er mensen illegaal overgestoken zijn uit gebieden die gevaarlijk zijn, hij drastische maatregelen gaat treffen.

De president zegt dat er allerlei berichten gelanceerd worden om verwarring te creëren. Zo zou hij gezegd hebben dat mensen kunnen stemmen zonder een ID-kaart. De regels over hoe er gestemd moet worden zijn bekend. Er is een oproepingskaart een een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. De kiesgerechtigde moet voorkomen op de kiezerslijst.


Ook is het niet waar dat de grenzen opengesteld zijn en mensen vrijelijk kunnen oversteken, terwijl er besmettingsgevaar is.

'De grenzen, zowel west, zuid en oost zijn voor de mensen uit deze gebieden, welke als crisisgebieden kunnen worden aangegeven, absoluut, absoluut afgegrendeld. Wij hebben uiteraard vanuit onze verantwoordelijkheid het Covid-team geïnformeerd om voor ons nader te onderzoeken wat hier allemaal van waar is. We weten dat er krachten achter de schermen zijn die proberen natuurlijk de verkiezingen te frustreren. Laat mij u zeggen, de verkiezingen gaan gewoon door.'

De tekst van de televisie-toespraak van Bouterse:

'Volk van Suriname, brada nanga sa,

morgen ligt het aan u om te bepalen wie uw soevereine wil in de komende vijf jaren zal vertegenwoordigen. Het is uw voorrecht om te stemmen. De Republiek Suriname heeft sinds 1987, dus reeds 33 jaar, de reputatie van het houden van ordelijke en eerlijke verkiezingen.

Ik doe een beroep op alle partijen én hun ondersteuners om onze goede naam in dit opzicht hoog te houden. Wij mogen onderling van mening verschillen maar wanneer het gaat om de stembusgang, bent u de baas. U bepaalt. Het gaat immers om vrije en geheime verkiezingen.

Vanuit de overheid blijven wij al het nodige doen om uw vrijheid van handelen en het geheim karakter te waarborgen. Niemand kan druk op u uitoefenen. Ook wat betreft Covid-19 zijn de nodige maatregelen getroffen om uw veiligheid te verzekeren.

Ons volkslied leert ons om op te staan. “Opo kondreman un opo”. Dit betekent dat wij allen samen, met de door u gekozen regering, de uitdagingen in ons land en in de wereld vastberaden tegemoet moeten treden. Dit moeten wij doen vanuit de grootst mogelijke eenheid. “Wans’ ope tata komopo, we mus’ seti kondre bun”.
Zoals alle 193 leden van de Verenigde Naties staat Suriname voor de uitdaging van een economische en een gezondheidscrisis die ongekend is in de geschiedenis van de mensheid.

Het gaat om een probleem dat ons allen raakt. Ik ben trots op u als samenleving dat u samen met de autoriteiten erin geslaagd bent om Suriname tot één van de drie landen in de wereld te maken waarin deze plaag geen ramp heeft veroorzaakt.

De economische klap die dit geeft, vereist van ons één ding: wij moeten samenwerken! Bouwend op eigen kracht zullen wij ervoor moeten zorgen dat de rijkdom uit de olievondsten duurzaam wordt ingezet. Het meest duurzame is de Surinaamse mens. Een goed gehuisveste, gezonde en geschoolde Surinamer die zichzelf ontplooit in dienst van zichzelf, zijn gezin en de samenleving. Bouwend op eigen kracht moeten wij relaties ontwikkelen met de wereld die bevorderlijk zijn voor onze duurzame ontwikkeling, nogmaals ‘wans ope tata komopo!

Wij kunnen alle stormen weerstaan als wij blijven werken vanuit de overtuiging dat de werkelijke macht bij ons volk ligt. Ik nodig u nogmaals uit deze macht morgen te tonen, in wijsheid, in rust, in vrede en met respect voor elkaars gezondheid. Gaat u morgen stemmen.

We hebben helaas één mensenleven te betreuren tijdens deze campagneperiode. Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van het verkeersslachtoffer, als ook naar de A20.

Op 26 mei zullen er mensen zijn die juichen en ook mensen die aangeslagen zijn. Dit is normaal. Maar één ding is hierbij zeker: bij elke uitslag zal Suriname gewonnen hebben. Het volk zal, zoals het democratisch hoort, gekozen hebben. Op 26 mei zullen daarom alle gelederen weer gesloten moeten zijn, om samen de opbouw van ons land ter hand te nemen.

Mag ik tenslotte onze gemeenschap, en in het bijzonder onze Moslim broeders en zusters, een hartelijk Ied Mubarak toewensen.
Ik dank u.'

VHP en NDP condoleren nabestaanden en A20 met overlijden Sandaal

Ileen Sandaal komt om het leven bij zwaar verkeersongeluk


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag, zondag 24 mei 2020, zijn condoleances overgebracht aan de politieke partij A20 en de familie van Ileen Sandaal (kandidate voor de Districtsraad van A20 in Para bij de verkiezingen morgen...), die gisteren door een tragisch aanrijding om het leven is gekomen. 

'De hele VHP leeft mee met de familie en A20 om dit zware verlies te dragen. Politieke verschillen verbleken op dit soort momenten en solidariteit is wat we met z’n allen tonen met een medestrijder.'

'We bidden voor de zielenrust van mevrouw Sandaal en wensen haar familie en de partij veel sterkte in deze moeilijke dagen. In gedachten zijn we ben hen.'


'De NDP condoleert de nabestaanden en de partij A20 met het overlijden van Ileen Sandaal. Gisteravond kregen wij het droevige bericht dat bij een verkeersongeval er leden van de A20 betrokken waren en er een leven te betreuren is. 

Het laatste dat wij willen is een campagne herinnering waarbij deze afgesloten wordt met zo een verdrietig voorval. In ons streven partij propaganda te voeren tijdens de politieke campagnes met als doel de ideologie van de partij aan de samenleving uit te dragen komt dit ongeval als zeer onprettig. 

We condoleren de partij A20 en de nabestaanden van de overledene met dit hartverscheurende gebeuren. Moge ons aller Trooster en Vader, troost en kracht geven om het smartelijk verlies te kunnen dragen. En elkaar nu nog meer dan ooit de nodige liefde geven en beseffen dat we (Surinamers) ervoor elkaar moet zijn. 

De Nationale Democratische Partij'

35 Internationale waarnemers aanwezig bij verkiezingen

(Bron foto: Twitter)
Waarnemers OAS brengen beleefdheidsbezoek aan minister Pollack-Beighle


Bij de verkiezingen morgen zijn 35 internationale waarnemers aanwezig die het verkiezingsproces zullen volgen. Het gaat om 10 van de Organisatie van Amerikaanse Staten, 4 van Caricom,7 van de Amerikaanse ambassade en van de ambassades van Brazilië 5, Frankrijk 4, Venezuela 2, Indonesië 2 en India 1. 

De internationale waarnemers zijn geaccrediteerd bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Zij hebben een OKB-badge ontvangen en zijn voorzien van diverse documenten om het verkiezingsproces te kunnen volgen.

OKB-voorzitster Jennifer van Dijk-Silos heeft gisteravond in de Ballroom van Hotel Torarica de buitenlandse waarnemers toegesproken. Zij heeft een presentatie gehouden over het verkiezingsproces. De waarnemers hebben een overeenkomst getekend met het OKB en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij hebben toegang tot alle verkiezingsinstituten en mogen ook informatieve vragen stellen.
De internationale waarnemers mogen zich niet inlaten met het verkiezingsproces. Zij hebben ook ontmoetingen gehad met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder ook politieke partijen. De OAS- en Caricom-waarnemers vertrekken op 27 mei.

De waarnemersmissie van de OAS heeft gisteren een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.


De delegatieleider van de OAS-missie, ambassadeur Gonzalo Koncke, die vergezeld was van vier waarnemers, bedankte de regering voor de gelegenheid aan de OAS geboden om voor de zevende keer de verkiezingen te mogen observeren.
Hij waardeert de manier waarop de missie ontvangen is en het harde voorbereidend werk dat de regering verzet heeft ondanks de uitdagingen vanwege de Covid-19 pandemie.

Het is voor de OAS belangrijk om aanwezig te zijn bij verkiezingen, aangezien het principe van democratie hoog in het vaandel staat voor de organisatie en als belangrijkste boodschap gaf de OAS-vertegenwoordiger mee, dat de missie gereed is om de democratie in Suriname te helpen waarborgen.
 
Suriname is het eerste land binnen de regio dat een verkiezing organiseert na de wereldwijde uitbraak van de Covid-19 pandemie en de minister benadrukte dat de regering zich erop heeft toegelegd dat, met inachtneming van de preventieve maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus, de verkiezingen voortgang kunnen vinden zoals aangekondigd tijdens de Jaarrede in september 2019.

Hierbij sprak zij de hoop uit, dat Suriname als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere landen, in het bijzonder de landen in de Carïbische regio, waarvan enkele ook dit jaar naar de stembus gaan.

De minister gaf de OAS-missie mee, dat de huidige regering haar vertrouwen stelt op eerlijke en transparante verkiezingen en benadrukt het principe van geen-inmenging in nationale aangelegenheden van een democratisch en soeverein land.
In het kader van het verder formaliseren van deze OAS-waarnemersmissie heeft eveneens op het ministerie van Buitenlandse Zaken de ondertekening plaatsgevonden van een overeenkomst ter zake het verkiezingsproces in Suriname.


Van Surinaamse zijde plaatsten de voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau en de respectieve directeuren van Buitenlandse- en Binnenlandse Zaken hun handtekening onder de overeenkomst tezamen met het hoofd van de delegatie van de OAS-waarnemersmissie.

(Suriname Mirror/Starnieuws/Nationaal Informatie Instituut/Twitter)

ABOP en Pertjajah Luhur de beste vriendjes, ook nà 25 mei

'Na de verkiezingen wordt samenwerkingsovereenkomst getekend''De ABOP en Pertjajah Luhur (PL) trekken nu samen op, maar ook na de verkiezingen van maandag zal dat het geval zijn.' Dit zei Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, tijdens de zesde en laatste 'online massameeting' gisteravond!, aldus Starnieuws vandaag, zondag 24 mei 2020


Als er met de NPS of VHP wordt samengewerkt, zullen beide partijen gezamenlijk optrekken. Brunswijk demonstreerde dit voornemen door Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, een hand en een brasa te geven. Na de verkiezingen wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend. De ABOP en PL zijn een lijstverbinding aangegaan in diverse districten.

Diverse sprekers riepen de kiezers op om af te rekenen met de NDP-coalitie. Somohardjo zei?, dat hij niet gelooft dat de NDP morgeneen verlenging krijgt. 'De NDP wil aan de macht blijven om te voorkomen dat diverse mensen naar de gevangenis gaan.
De PL-voorzitter stelde, dat als de kleine man die iets steelt opgesloten wordt, dit ook moet gebeuren met mensen die een jas en een das aantrekken.

Brunswijk toonde beelden waaruit bleek, dat hij naar Apoera is geweest. Hij heeft vergaderd met zijn aanhangers in West-Suriname.

De politicus zei dat hij fraude niet zal accepteren. Hij had geen goed woord voor over, dat de ABOP elf kandidaten voor de ressortraad heeft ingediend, maar dat op het stembiljet slechts negen voorkomen. Volgens hem heeft de NDP negen mensen ingediend, maar op het stembiljet prijken elf. Hij zal dit niet accepteren. Brunswijk heeft protest hiertegen aangetekend.

Marinus Bee, secretaris van ee ABOP, zei dat hij tegen het pakkettenbeleid is. Hiervoor in de plaats moet volgens hem duurzame ontwikkeling komen. Samen met deskundigen heeft hij een programma ontwikkeld onder de naam 'Jij bent ook mens'. Hij vindt dat het volk geen genoegen kan nemen met kruimels. Door de pakketten op te eten wordt geen vooruitgang gebracht. 'Mensen moeten in staat zijn zich te ontwikkelen. Het land heeft eerlijke leiders nodig. De ABOP verwacht een goed resultaat uit de verkiezingen en maakt zich op voor regeerverantwoordelijkheid.'

Boothouders backtrackroute willen ook Srd 1.500 werkloosheidsuitkering uit Covid-fonds

Sluiting grens Nickerie-Guyana treft boothouders en sjouwers zwaar


Ongeveer 100 van de bijna 400 boothouders die de backtrack-route tussen Nickerie en Guyana onderhouden en enkele sjouwers, hebben zich gisteren bij het Brasaplein verzameld om aandacht te vragen voor de sluiting van de grens wegens Covid-19 en het feit dat zij daardoor zonder inkomsten zitten. Dit bericht vandaag, zondag 24 mei 2020, het Dagblad Suriname.

'Aan de andere kant van de grens hebben de mensen wel geld ontvangen, maar wij boothouders, sjouwers en taxihouders zijn hier om te praten met de districtscommissaris', zei een woordvoerder van de groep.

Deze groep mannen vindt, dat zij ook recht hebben op de Srd 1.500 werkloosheidsuitkering die regering uit het Covid-fonds verstrekt. Daarover moet duidelijkheid komen.

Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe merkte achteraf echter op, dat zij verbaasd is dat de groep opgemerkt heeft dat zij hun niet heeft willen ontvangen, daar zij op dat moment bezig was met de voorbereiding van verkiezingswerkzaamheden. 'Ik heb op dat moment ook niet van mijn secretariaat begrepen dat zij een afspraak heeft gemaakt', stelde zij.

Recent heeft zij een groep vissers, samen met het Nationaal Leger, ontvangen om ernaar toe te werken hun situatie te herstellen, zodat zij weer hun brood kunnen verdienen. Zij wacht voor nu instructies van het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) af voor wat de boothouders betreft.

Na Abdoel plaatst ook NDP-secretaris Caroline Heilbron vraagtekens bij IDOS-peiling

(Bron foto: Facebook)
'Wie zegt mij dat er een objectief onderzoek heeft plaatsgevon- den?'

'Peiling een bewuste zet om te proberen de kiezers te beïnvloeden'...


NDP-secretaris Caroline Heilbron plaatst - evenals fractieleider Amzad Abdoel - vraagtekens bij de IDOS-opiniepeiling waaruit blijkt, dat de NDP in de oppositiebanken terecht komt na de  verkiezingen. IDOS voorspelt dat de NDP maximaal 5 zetels in Paramaribo zal krijgen en landelijk tussen 14 en 17 zetels.

Heilbron zegt vandaag, zondag 24 mei 2020, op Starnieuws dat een peiling een wetenschappelijke basis moet hebben. Zij vraagt zich af of dit wel het geval is. 'Wie zegt mij dat er een objectief onderzoek heeft plaatsgevonden?', vraagt zij zich af. De NDP laat zich niet van haar stuk brengen door deze opiniepeiling.

'Waar is het onderzoek gedaan? In een wijk waar de NDP niet sterk is? Is er werkelijk een peiling gedaan, of gaat het om een onderonsje waarbij iets geformuleerd is. De uitkomst is onwerkelijk. De timing is ook opmerkelijk om een paar dagen vóór de verkiezing een peiling te houden. Is het de bedoeling om de kiezers te beinvloeden?', vraagt Heilbron.

'De NDP is de grootste partij en maandag zal het volk zelf spreken', merkt het hoofdbestuurslid op. Volgens haar is de peiling een bewuste zet om te proberen de kiezers te beïnvloeden.

'Wij zijn standvastig en wij zijn een respectabele partij. Wij focussen ons op maandag en maken ons niet druk om IDOS. Wij weten wat de politieke kleur van deze mensen is.'

De NDP heeft geen moeite met peilingen, maar dan moeten deze wel onafhankelijk en objectief zijn. Deze moeten niet gedaan worden door mensen die politieke belangen hebben. Volgens Heilbron zal morgen het volk door een uitspraak wijzen, dat de NDP als de grootste uit de bus komt.

Eerder zei Abdoel dat de partij constant eigen peilingen houdt in het veld. Volgens hem zal de NDP tussen de 23 en 29 zetels behalen.

DR-kandidate A20 overleden aan verwondingen opgelopen bij zware aanrijding

Sandaal raakte bekneld in auto en moest door brandweer worden bevrijd


Districtsraad-kandidate bij de verkiezingen morgen Ileen Sandaal van politieke partij A20 in het district Para, is gisteren op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden aan de verwondingen die zij opliep bij een zware aanrijding op de Afobakaweg. De aanrijding vond plaats ter hoogte van mast 50 en drie voertuigen waren erbij betrokken, zo schrijft Waterkant.net vandaag, zondag 24 mei 2020.

Volgens de politie reden twee van de voertuigen richting Afobaka en één richting Paramaribo. De auto die richting Paramaribo reed was een Toyota Ractis en werd bestuurd door een vrouw. Zij verloor bij een inhaalmanoeuvre de controle over het stuur en kwam in botsing met een tegenliggende Toyota Alex. Na deze botsing, kwam de veroorzaker vervolgens frontaal in botsing met een Toyota Probox die bestuurd werd door Sandaal.

Sandaal bevond zich met drie anderen in de auto. Zij raakte bekneld in het voertuig en moest door manschappen van het Korps Brandweer Suriname  worden bevrijd. Sandaal liep een fractuur op aan beide benen en verkeerde in kritieke toestand. Haar drie mede inzittenden liepen een ribfractuur op.

De bestuurder van de Alex kwam met de schrik vrij. De veroorzaker had diepe snijwonden aan beide benen. In haar auto zat ook nog een man die ernstig gewond raakte aan zijn linkerarm. De slachtoffers werden met drie ambulances afgevoerd.

A20-bestuurslid Serena Essed zegt op Starnieuws, dat de familie, vrienden, de partij en heel Suriname gecondoleerd wordt met het verlies.

Sandaal was leerkracht en zij was erg gepassioneerd over het onderwijs, merkt Essed op. Zij heeft gistermorgen nog een bericht geplaatst op Facebook, waarin zij een analyse maakt over armoede en onderwijs. Zij heeft de vraag gesteld of armoede invloed heeft op onderwijs. Volgens Sandaal zijn de meningen verdeeld, maar de ervaring leert dat leerlingen die met een hongerige maag naar school komen niet zo goed presteren als kinderen die het beter hebben.

Sandaal heeft geschreven dat 'onderwijs de sleutel is om mondigheid en participatie te versterken, de sleutel tot duurzame armoedebestrijding. Maar het onderwijs moet wel evenwichtig zijn, dat wil zeggen scholen op verschillende niveaus, voldoende geld om onderwijs te bekostigen'. Zij wilde zich sterk maken voor deze kansarme leerlingen.

'Het is triest als je de verhalen hoort van deze leerlingen en deze van dichtbij meemaakt. Deze groep wordt vaak aan haar lot overgelaten. Wij van A20 willen het anders doen, gewoon omdat het altijd anders kan, prakseer a tori', schreef Sandaal.

Essed merkt op, dat Sandaal zich wilde inzetten voor de kansarmen in het onderwijs, zodat ook zij scholing kunnen genieten. 'Wij zijn heel erg bedroefd. Een van onze leden heeft in de strijd tegen fundamenteel onrecht dat wordt aangedaan aan onze scholieren, het leven gelaten. Wij zullen in naam van Ileen Sandaal het werk dat zij is begonnen, voortzetten. Wij zullen ons allemaal sterk maken voor de kansarme jongeren, waarvoor zij zich heeft willen inzetten.'

Jogi (VHP): 'Kuilen en verzakkingen Mr. P. Chandieshawweg dusdanig verergerd dat er nu heel gevaarlijke situatie is'

'Wanneer ze stemmen nodig hebben, loopt de NDP hier elke dag langs'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zegt vandaag, zondag 24 mei 2020, in de online editie van het Dagblad Suriname, dat kuilen en verzakkingen op de Mr. P. Chandieshawweg in de laatste periode dusdanig verergerd zijn, dat er een heel gevaarlijke situatie is ontstaan. 

'Deze weg is in de periode 2000-2005 geasfalteerd toen Dewanand Balesar minister was op Openbare Werken, nadat het in zeer slechte staat verkeerde na de periode 1996-2000. We hebben dit toen onder de aandacht gebracht van vicepresident Jules Ajodhia en inderdaad heeft men toen er werk van gemaakt om die weg te asfalteren. Nu zitten wij 20 jaren verder. Daarin hebben we nu 10 jaren een NDP-regering gehad en door de achterstand in onderhoud is de weg bijzonder slecht nu. Wanneer het regent, is het nog erger. De situatie die zich nu hier manifesteert, is bijzonder gevaarlijk voor eenieder. Het is gewoon het resultaat van 10 jaren NDP-regering', zegt Jogi.

Het dagblad nam samen met de VHP’er een kijkje op locatie. Wat gelijk opvalt
is, dat de verkeersregels door de grote kuilen nauwelijks in acht kunnen worden genomen, waardoor vooral de levens van voetgangers, fietsers en bromfietsers bij de uitwijkmanoeuvres van voertuigen in gevaar worden gebracht. Trucks die in colonnes achter elkaar rijden, zorgen voor een nog gevaarlijkere situatie.


De Mr. P. Chandieshawweg fungeert als een belangrijke verbinding met Uitkijk en Groningen. 'Een belangrijke schakel, waarbij heel veel landbouwers hun landbouwproducten vervoeren vanuit Kampong Baroe, Maho en La Poule richting Paramaribo. Daarnaast wordt het ook gewoon door de lokale mensen gebruikt om dagelijks hun zaken te gaan doen in de stad en werk en scholen te kunnen bereiken. Er wordt geen prioriteit vanuit de regering gegeven om deze weg aan te pakken, terwijl er geld is geleend voor Dalian IV voor US$ 235 miljoen en Dalian V voor ook meer dan US$ 200 miljoen. Alles opgeteld nader je bijna een half miljard US$. Maar, dit is dan de situatie die we zien op de weg Groningen naar Hamburg', benadrukt Jogi.

De laatste keer dat grind in de kuilen is gegooid, was twee jaren geleden bij de viering van Onafhankelijkheidsdag in Saramacca. Langs de Mr. P. Chandieshawweg vallen nu de vele NDP-vlaggen gelijk op.

'Wanneer ze stemmen nodig hebben, loopt de NDP hier elke dag langs. Maar zij praat niet over de aanpak van de problemen in het ressort Jarikaba. Dus ondanks het feit dat de samenleving en vooral de burgers van dit gebied zullen mee moeten betalen voor de schulden die de regering heeft gemaakt voor Dalian IV en V, ziet u dat de mensen van deze kant op geen enkele manier zijn meegenomen in de ontwikkeling, welke gebracht zou worden met die half miljard lening. De regering is erg discriminatoir bezig in gebieden waar bepaalde groepen mensen wonen. Ik discrimineer niet, maar wegen worden geasfalteerd in West-Suriname en Apoera, waar er slechts enkele dorpen zijn, alwaar Bouterse een paar stemmen gaat krijgen. Er wordt een highway gemaakt en dwars door een gebied wordt een weg getrokken, die miljoenen kost en waar het rendement voor de NDP misschien hoog is, gaan ze asfalteren. Maar, waar de mensen de hele dag hard werken en ploeteren in de modder, is vergeten door de NDP.'

Jogi stelt, dat hij namens de VHP de belofte aan de mensen in het gebied heeft gedaan, dat bij verkregen regeermacht, de weg zeker aangepakt zal worden.

'Wij gaan de mensen niet in deze ellende laten. De planning is om na 2020 deze weg te herasfalteren, de lozingen aan beide kanten te dichten, zodat de weg niet wegzakt en een goed voetpad te maken vanaf de Vijfde Rijweg tot Uitkijk. Hierdoor kunnen de mensen veilig lopen. Er zijn heel veel kinderen in dit gebied en ze moeten dwars door die straat lopen om de school te bereiken. Dat is zeer gevaarlijk. Het grind heeft ook heel veel ruiten van auto’s kapotgeslagen en banden vernietigd.'

Bouterse houdt de moed erin... - 'Wij gaan nog niet naar huis, nog lang niet'

'Maandag is het een thuiswedstrijd voor de NDP'


Bouterse en NDP-aanhang negeren tijdens campagnetoer alle Covid-19 maatregelen 


NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft gisteren een campagnetoer gemaakt door de ressorten van Paramaribo. Hij sprak mensen eerst toe bij Combémarkt en ging vervolgens naar de Centrale Markt getogen. 'Wij gaan nog niet naar huis, nog lang niet', zong de partijvoorzitter in Beekhuizen, aldus Starnieuws vandaag, zondag 24 mei 2020. 

- Overigens vermeldt Starnieuws niet, dat Bouterse, zijn gevolg en aanhang nergens de Covid-19 maatregelen in acht namen.... Van social distancing was bijvoorbeeld geen sprake!

Hij merkte op, dat de NDP vol vertrouwen de verkiezingen ingaat en zich opmaakt voor een derde regeertermijn. Uit gesprekken die Bouterse voerde in diverse wijken, kwam naar voren dat de nood nog groot is.

De president merkte op, dat het werk nog niet af is. Hij vroeg om mandaat om het land verder tot ontwikkeling te brengen. Hij gaf aan dat diverse projecten zijn uitgevoerd die vooral de kleine man ten goede zijn gekomen. Hij voerde aan dat hij de koers wilde aanpakken, en dat de gewraakte de Valutawet is aangenomen door De Nationale Assemblee.

'Maar, de banken zijn gaan staken, toen de koers omlaag ging. Toen het omhoog ging is er niet gestaakt', zei Bouterse. Hij merkte ook op, dat 'of je nou een kind bent, of iemand van 85 jaar, als een journalist je vraagt welke is de grootste partij, dan is het antwoord de NDP'.


'Maar, als NDP wint, dan is het fraude. Je bent de grootste partij, maar if wi wini na fraude', sprak de NDP-leider in Flora. 'Dan nemen ze een loopje met ons verstand. De NDP zal zich gedragen als een grote partij en andere partijen niet molesteren. Wij gaan ze wijzen dat wij niet alleen groot zijn in denken, maar ook groot zijn in de manier waarop wij ons tegenover anderen gedragen. Wij gaan het voorbeeld zijn. Unu na a lobi partij.'

De NDP-voorzitter voerde aan dat Suriname een gezegend land is. Nu zijn er ook grote hoeveelheden olie en gas gevonden. De mensen zijn daarom razend volgens hem.

De buitenlandse krachten, die met de oppositie werken, kijken naar de verkiezingen. 'En plotseling ga je horen, NDP heeft gewonnen, maar wij erkennen die man niet als president', zei Bouterse.

'In a kondre disi a nai wroko. Wi e respecteer alla uitslag, san a volk beslis', stelde de politicus.

Bouterse riep zijn gehoor op om alert te zijn totdat alle stemmen geteld zijn. Maandag wordt inhoud gegeven aan de democratie. Na de verkiezingen zal Bouterse zien wie hem allemaal belt. Hij zal niemand blokkeren. Hij riep ook de andere partijen op om zich niet denigrerend uit te laten over anderen. 'Wij leven met elkaar, wij leven naast elkaar. Wij respecteren elkaars cultuur. Maandag is het een thuiswedstrijd voor de NDP', stelde Bouterse.

25e Multipurpose Kunstgrasveld in gebruik genomen te Mottonshoop

(Bron foto's: NII)
'Een droom van de buurtbewoners is werkelijkheid geworden'


Mottonshoop en omgeving is een kunstgrasveld rijker. Onder grote belangstelling is vrijdag aan de Gitaarstraat te Mottonshoop het 25e Multipurpose Kunstgrasveld in gebruik genomen door minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken en vicepresident Ashwin Adhin, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut (NII) zaterdag 23 mei 2020. 

Naast deze aanleg heeft het natuurgrasveld op hetzelfde sportcomplex ook een facelift gekregen, waarbij twee nieuwe complete doelen en twee ballenvangers geplaatst zijn. De rehabilitatie en aanleg van de kunstgrasvelden geschiedt door de regering c.q. het ministerie van Sport- en Jeugdzaken met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), waarbij de fondsen uit het Suriname Sportontwikkelingsfonds komen.

Vertegenwoordiger van de KNVB, Kenneth Jaliens, is trots op de oplevering van het nieuwe kunstgrasveld. De KNVB complimenteerde het ministerie en de vicepresident voor alle voortvarendheid. Dit veld zal ervoor zorgen, dat de world coaches die getraind en verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de jongeren, nieuw talent ontdekken binnen Mottonshoop en omgeving.

Minister Lalinie Gopal heeft het belang van sporten benadrukt. Actiever deelnemen aan bewegingsactiviteiten, gezonde voeding en een gezonde leefstijl dragen bij aan een goede gezondheid. Daarom heeft het ministerie gemeend sportfaciliteiten dichter bij het volk te brengen. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken draagt de zorg voor de ontwikkeling, bevordering en de begeleiding van de sport in de ruimste zin des woord.

Verder heeft de minister aangegeven, dat met de aanleg van kunstgrasvelden er invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het sport- en jeugdbeleid.

Vicepresident Ashwin Adhin heeft in zijn toespraak aangegeven, dat hij vroeger ook als kleine jongen heeft mogen sporten in Mottonshoop. Volgens hem is een droom van de buurtbewoners werkelijkheid geworden, omdat zij altijd de behoefte hadden aan en kunstgrasveld. 'Deze regering heeft daadkracht. Met of zonder crisis komen wij eruit om voor de gemeenschap te werken', benadrukte de vicepresident.

OKB-voorzitster legt positie waarnemers in en bij stemlokalen uit

'Waarnemers van Anti Fraude Platform en stichting Nationaal Waarnemers Instituut mogen niet in stemlokalen'


De voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, wil de positie van verschillende waarnemers benadrukken om misverstanden te voorkomen op de verkiezingsdag. Op basis van een brief van het Anti-Fraude Platform heeft een voorzitter van een hoofdstembureau vragen gesteld aan het OKB. Het Platform wil van de voorzitters van de hoofdstembureaus weten in welke stemlokalen de waarnemers van de politieke partijen naar binnen mogen. Dit bericht Starnieuws zaterdag 23 mei 2020.

In een presidentiële resolutie wordt aangegeven, dat alleen geaccrediteerde waarnemers toegang hebben tot de stemlokalen. Er gelden Covid-19 maatregelen, waarbij 1.5 meter afstand gehouden moet worden. Naast toezichthouders/waarnemers van het OKB, zijn er internationale waarnemers van de Caricom en de Organisatie van Amerikaanse Staten. De Amerikaanse, Franse, Indonesische, Indiase, Venezolaanse en Braziliaanse ambassades nemen ook waar. Deze twee categorieën van waarnemers zijn geaccrediteerd door het OKB en hebben ook toegang tot de stemlokalen en verkiezingsautoriteiten.

Daarnaast zijn er waarnemers van het Anti Fraude Platform en stichting Nationaal Waarnemers Instituut. 'Zij mogen waarnemen net als heel Suriname dat mag doen. Zij hebben echter geen speciale bevoegdheden en mogen ook niet in de stemlokalen. Zij zijn niet geaccrediteerd bij OKB', legt Van Dijk-Silos uit.

Ze zegt verder, dat de internationale waarnemers en de ambassades alleen mogen waarnemen. Zij mogen informatie vragen aan de verkiezingsautoriteiten, maar ze zijn niet bevoegd om documenten in te kijken en zich in te laten met het verkiezingsproces.

De lokale waarnemers mogen overal rondlopen en waarnemen, maar zij hebben verder geen bevoegdheden. De OKB-voorzitster merkt ook op, dat er geen situaties gecreëerd moeten worden waarbij er wanorde ontstaat. Voorkomen moet worden, dat artikel 106 van de Kiesregeling in werking wordt gesteld door het stembureau. Het is eerder voorgekomen dat bij wanorde het stemmingsproces is geschorst. 'Elke storing houdt de verkiezing op.'

First Lady Ingrid Bouterse-Waldring overhandigt sleutels cabanas Paramoro Plein

(Bron foto's: NII)
Bouterse-Waldring opent ook open lucht gym en schaak-/ dambord Palmentuin


First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft vrijdag de sleutels overhandigd van de cabanas van het Paramoro Plein. Ook heeft zij de opening verricht van een open lucht gym en een schaak-/dambord in de Palmentuin, aldus zaterdag 23 mei 2020 het Nationaal Informatie Instituut, NII. Het Paramoro Plein is achter de Waka Pasi Craft & More, naast het ministerie van Regionale Ontwikkeling. 

Afhankelijk van de Covid-19 situatie, zal de officiële opening op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Met ondersteuning van LR Group Israel heeft de First Lady de opzet van het dambord en de open lucht gym kunnen verwezenlijken. Honorair Consul Marianne Janssen, vertegenwoordigster van de LR Group, vindt het een eer dat het bedrijf door tussenkomst van de First Lady een bijdrage kan leveren aan het gezond houden van de samenleving.

'De gym staat symbool voor de gezondheid en het dambord symboliseert goede educatie en ontwikkeling. Deze twee zaken zijn belangrijke pijlers om gezond en welvarend te zijn.' Volgens Janssen heeft de afgelopen periode geleerd hoe belangrijk gezondheid is en daarom nodigde zij eenieder uit gebruik te maken van deze faciliteiten.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid was ook aanwezig. Hij memoreerde de vele projecten die LR Group uitvoert in Suriname en dat een van hun speerpunten de volksgezondheid is. Toen hij van de First Lady vernam, dat zij dit project wilde opzetten, gaf de bewindsman haar aan, dat de LR Group fondsen heeft waarmee zij gemeenschapsprojecten uitvoert. De First Lady heeft meteen een gesprek gevoerd met ze en uiteindelijk is dit project uit de bus gekomen.


'First Lady u bent een dappere vrouw. Namens het ministerie van Volksgezondheid ben ik dankbaar, dat u aan de preventieve gezondheidszorg denkt, want dat zal de kosten van de gezondheidszorg doen dalen', sprak de bewindsman.

'Weer een mooi moment voor mijn bureau. Vandaag worden aan de andere kant van de Waka Pasi de sleutels van de cabana’s overhandigd aan de cabanahouders', begon de First Lady haar toespraak. Zij is van mening, dat als je dromen hebt en deze wilt verwezenlijken, jij je dromen moet delen met anderen. Er zijn altijd mensen die je zullen helpen deze te verwezenlijken. 'Het is begonnen bij de Waka Pasi en dan kom je vaak in de Palmentuin en zie je zoveel wat je wilt aanpakken. We hebben eerst de daken van de tenten in de tuin vernieuwd. We hebben de bloempotten van mooie planten voorzien. Daarna hebben we een nieuwe toilettengroep gemaakt in de Palmentuin.'

Het dambord is bedoeld om meer mensen te interesseren een bezoek te brengen aan de Palmentuin. De gym zou aanvankelijk geplaatst worden aan de Plutostraat, maar de LR Group heeft haar kunnen overtuigen om het ook in de Palmentuin te plaatsen.

'Het doet me goed om al deze projecten uit te voeren voor de gemeenschap. Ik roep eenieder op om te komen, koop iets en ondersteun de mensen van de Waka Pasi. Maakt u ook gebruik van de open lucht gym, maar het zijn kostbare apparaten, laten wij er zuinig mee omgaan.'

Covid-19 besmette Braziliaan naar Intensive Care St. Vincentius Ziekenhuis

(Bron foto: NII)
'Patiënt naar het SZV overgebracht voor verdere medische ondersteuning'


De Braziliaan die onlangs als elfde Covid-19 besmette persoon in Suriname is genoteerd, is uit voorzorg overgebracht naar de Intensive Care van het St. Vincentius Ziekenhuis, SVZ. Na een positieve uitkomst van de test werd hij in isolatie geplaatst in het Regionaal Streekziekenhuis Wanica. Zo deelde directrice Minouche Bromet van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) mee tijdens de Covid-19 update persconferentie van het Covid-19 Managementteam vrijdag, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) zaterdag 23 mei 2020. 

Het is op dit moment de enige actieve casus in Suriname. De patiënt is naar het SZV overgebracht voor verdere medische ondersteuning.

Bromet zei, dat na meting van de zuurstofsaturaties van de patiënt in het Wanica Ziekenhuis is komen vast te staan dat die aan het dalen waren. In het Wanica Ziekenhuis worden volgens de BOG-directrice personen in isolatie medisch heel close gemonitord.

'Daar is komen vast te staan, dat de saturaties in het bloed wat betreft zuurstof aan het dalen waren. Uit voorzorg is de persoon overgebracht naar de intensive care van het SVZ, waar hij de intensieve en ondersteunende zorg kan krijgen.' 

Bromet benadrukte, dat de patiënt geen ademhalingsmoeilijkheden vertoonde.

Alfaisie, DOE-voorzitter, staat open voor samenwerking met gelijkgerichte partijen

Samenwerking met NDP voor DOE absoluut geen optie


Steven Alfaisie, voorzitter van DOE, ziet niet alleen de mogelijkheid tot samenwerken met andere politieke partijen na de verkiezingen, maar zelfs de noodzaak daarvan. Dat zegt hij zaterdag 23 mei 2020 in het Dagblad Suriname.

'Alleen, we zullen nooit kunnen samenwerken met de partij die zo'n desastreus beleid gevoerd heeft de afgelopen jaren. Met gelijkgerichte partijen, integere mensen die ook het beste willen voor ons land qua economie, welvaart en welzijn voor eenieder, gerechtigheid en alle andere zaken die goed zijn voor ons land en volk, zullen wij sowieso niet alleen samen willen, maar ook moeten werken. We willen ook niet dat één partij wederom alle macht naar zich toetrekt en kan doen en laten wat ze willen, dus een samenwerking tussen partijen die goede plannen, intenties en competenties hebben, zien wij van DOE zeker wel zitten, en daar kijken we naar uit. Veel hangt af van het mandaat, welke onze kiezers ons geven. Met vijf zetels kun je immers al veel meer dan met één zetel.'

Overigens had Steven Alfaisie reeds in een gesprek met het Dagblad Suriname op 24 februari elke samenwerking met de NDP helemaal uitgesloten.

Anti-Fraude Platform blijft zich verzetten tegen presidentiële resolutie

'Deze gewijzigde resolutie weer in strijd met de vigerende wetgeving'


'De presidentiële resolutie inzake 'Covid-19 maatregelen verkiezing van volks vertegenwoordigende organen', van 15 mei 2020, werd met spoed gewijzigd na vele protesten en verscheen met aanpassingen op 23 mei opnieuw via de media. Desondanks is ook deze resolutie wederom in strijd met de vigerende wetgeving. 

Opmerkelijk is, dat de Covid-19 maatregelen op oneigenlijke manier zijn gebruikt om de politieke waarnemers buiten te houden. Ondanks het feit, dat de politieke partijen, en met name ook via het Anti-Fraude Platform (AFP), reeds in een vroeg stadium aanbevelingen hebben gedaan voor de aanpak van de verkiezingen met inachtneming van de Covid-maatregelen en hun expertise en samenwerking hebben aangeboden, moeten wij wederom constateren dat de regering eenzijdig het verworven recht van waarneming door politieke partijen heeft gewijzigd zonder verdere inspraak van betrokken partijen. 

Alle voorstellen die door het AFP in dit verband zijn gedaan, zijn ook achterwege gelaten. 

Het Anti-Fraude Platform uit bij deze haar ontevredenheid met deze ondemocratische gang van zaken. 

Zij is ook ernstig verontrust over het buiten laten van politieke waarnemers, vanwege de eenzijdige bemensing van stembureaus. Zoals reeds eerder in protest aangegeven, zijn bij deze verkiezingen van 25 mei, in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen, de stembureaus alleen bemenst met coalitie-gelieerde personen. Alle voorzitters van stembureaus zijn gelieerd aan de coalitie. De oppositie partijen hebben bij deze verkiezing niet de gelegenheid gehad om zitting te nemen als stembureau personeel. 

Het Anti-Fraude Platform tekent ernstig protest aan tegen het buiten houden van politieke waarnemers zonder samenspraak over adequate alternatieven die voldoende rekening houden met Covid-19 maatregelen. Het recht van waarneming en getuigenis door politieke partijen moet in alle verkiezingen democratisch en op een rechtvaardige manier beleefd worden. De enigszins belachelijke toezegging dat de politieke waarnemers van buiten mogen waarnemen, is een zoethoudertje als er geen duidelijke voorzieningen daartoe zijn getroffen. 

Het beeld is duidelijk: regentijd, dus sibi busi, geen bescherming, geen geluidsinstallaties, dus onverstaanbaar, geen directe communicatie mogelijkheid met de leiding van het stembureau, et cetera, et cetera. 

De gedachtegang van de resolutie is verder niet consistent, aangezien er een arbitraire optie voor aanwezigheid wordt aangegeven bij de telling van stemmen. Hiertegen protesteren wij ten zeerste, omdat het belang van de aanwezigheid van de politieke partijen bij de telling altijd erkend en gehonoreerd is. De regering heeft het onmogelijk gemaakt voor de politieke waarnemers adequate voorzieningen te treffen voor het uitoefenen van hun waarnemings/getuigenis rol door pas twee dagen voor de verkiezing deze maatregelen bekend te maken via de media. 

Anti-Fraude Platform Paramaribo, 
23 mei 2020'

Econoom Guillermo Samson: ‘De nullen komen terug’

(Bron foto: De West)
'De president is omringd door mensen die geen kaas hebben gegeten van economie'


Naar aanleiding van de op hol geslagen koers voor de Amerikaanse dollar en de euro, zegt econoom en tevens jurist Guillermo Samson zaterdag 23 mei 2020 in De West, dat ofschoon president Bouterse meerdere keren had beloofd dat hij de koers zou laten dalen, het hem niet is gelukt deze omlaag te brengen. 

Ook is Samson van mening, dat de tijd van de nullen terug zal komen voor de Surinaamse dollar, zoals dit het geval was in de periode, 1996-2000 onder president Jules Wijdenbosch. 'De koers voor de Amerikaanse dollar leunt nu bijna tegen de Srd 20 aan', merkt Samson op. Hij zegt, dat het geld van 10 naar 100 en van 100 naar 1.000 zal gaan. Met nog een dag naar de verkiezingen toe, is het volgens de econoom onmogelijk verandering in de situatie te brengen.

Samson merkt op, dat de ‘Valutawet' ook niet heeft geresulteerd in verandering. 'Dat hebben wij allemaal zelf kunnen merken.' Hij is van mening, dat de regering Bouterse-II haar uitgavenbeleid de afgelopen tien jaar niet heeft getemporiseerd. De econoom zegt, dat ondanks de heersende crisis, de ministers en Assembleeleden normaal op buitenlandse reizen gingen, op staatskosten. 'Terwijl de regering juist had moeten bezuinigen', aldus Samson.

Volgens hem zijn de verschillende platforms die in het leven zijn geroepen niets anders dan praatclubjes. Ook deelt hij mee, dat het vertrouwen in de regering volledig weg is. 'Ook het lenen heeft geen zoden aan de dijk gebracht', zegt Samson. Volgens hem heeft de regering, deze leningen vooral gebruikt voor consumptieve doeleinden.

Samson stelt, dat de overheid geen deviezen meer heeft en dat dit te wijten is aan niemand anders dan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. De econoom is niet te spreken over het feit, dat het parlement geen toestemming aan de procureur-generaal heeft gegeven om de minister te vervolgen. Volgens Samson is de regering, alleen daar om hun pensioen veilig te stellen.

'De president is omringd door mensen die geen kaas hebben gegeten van economie. Laten ze bij mij in de schoolbanken komen zitten om economie te leren. Zoals elke econoom en niet econoom weet, wordt de koers door middel van vraag en aanbod bepaalt en niet door een wet, die op één of ander dag gewoon in het leven wordt geroepen.'

Samson is van mening, dat de koers nooit meer hetzelfde niveau zal bereiken als tien jaar geleden. 'Om toch tot een nieuwe en stabiele koerssituatie te komen, is er een andere regering nodig, die Suriname kan redden en bovenal ook de gestolen gelden van het volk, kan terughalen', benadrukt Samson. Hij zegt verder, dat het niet gemakkelijk zal zijn om uit de gecreëerde economische crisis van de NDP te komen. 'Er zullen offers gebracht moeten worden', aldus Samson.

Bijzonder stembureau bij Zorghotel voor mensen in quarantaine

183 Kiesge- rechtigden in quarantaine gaan stemmen in stembureau 650


Een bijzonder stembureau wordt maandag in verband met de verkiezingen bij het Zorghotel aan de Anton Dragtenweg ingericht voor de 183 kiesgerechtigden in quarantaine. Het stembureau heeft nummer 650, zo bericht het Nationaal Informatie Centrum zaterdagavond 23 mei 2020.

Alle personen in quarantaine zullen naar het stembureau worden gebracht door het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). De kiesgerechtigden krijgen, afhankelijk van het district en ressort waar ze zijn ingeschreven, de desbetreffende stembiljetten. Bij de stemopneming worden de processen-verbaal in drievoud opgemaakt. Een exemplaar daarvan gaat naar het hoofdstembureau Paramaribo, waaronder het bijzonder stembureau valt. Het andere exemplaar gaat naar het hoofdstembureau van het kiesdistrict waar de kiezer oorspronkelijk zijn stem zou moeten uitbrengen en het andere exemplaar wordt aangeplakt in het stemlokaal.

Omdat het tot en met de dag van stemming niet mogelijk is om voor de kiesgerechtigden in quarantaine vast te stellen of ze daadwerkelijk besmet zijn met het Covid-19 virus, vormen zij een potentieel gevaar voor de samenleving.

Het sturen van deze groep mensen naar hun oorspronkelijke stembureaus, zou andere kiesgerechtigden ervan kunnen weerhouden om te gaan stemmen. Vandaar dat er is besloten om een bijzonder stembureau in te stellen voor de kiezers in quarantaine.