vrijdag 21 april 2017

Vraagtekens bij legitimiteit dragen doodsmasker door ME-lid in Suriname tijdens vreedzaam protest

ME-lid draagt provocerend masker bij vreedzame demonstratie tegen regeringsbeleid 


Minister Van der San en politie weigeren te reageren op uiterlijk provocerend vertoon ME-lid 

21-04-2017 De Surinaamse Krant


Tijdens de dinsdag 18 april door de vakbeweging en anderen gehouden demonstratie tegen het regeringsbeleid en de recente verhoging van de brandstofprijzen werden de vreedzame demonstranten onaangenaam verrast door de massaal aanwezige agenten en leden van de Mobiele Eenheid, in volle uitrusting. Het is volstrekt onduidelijk waarom de regering is over gegaan tot dat massale machtsvertoon. Voor de hand ligt als antwoord intimidatie en provocatie. 

Onder de leden van de zogenoemde gewapende machten waren zelfs diverse personen met bivakmutsen op, onder andere bij de arrestatie van de actieleiders Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider en onderwijs vakbondsman Wilgo Valies. Machtsvertoon, als ware het dat de demonstranten en hun leiders zware criminelen zijn. Maar, in de bestrijding van de criminaliteit wordt daarentegen zelden dit soort machtsvertoon tentoongespreid.

Diverse leden van De Nationale Assemblee, vakbondsleiders en anderen hebben dan ook verontwaardigd, geschokt en woedend gereageerd op de massale aanwezigheid van de ME en agenten. Men vraagt zich af waarom een dergelijke inzet noodzakelijk moet zijn bij een vreedzaam protest van gewone burgers. Een enkel Assembleelid ziet daarin zelfs een gang vanuit de overheid richting dictatuur.

Wat ook en vooral tot verontwaardiging heeft geleid was het uiterlijk vertoon van een ME'er die een provocerend doodsmasker droeg (zie foto - Bron: HB Henny Blu/Facebook). Mensen vragen zich af of dat is toegestaan. Daarenboven de vraag waarom een ME-lid zich op deze wijze moet gedragen, kennelijk ook nog eens met toestemming van de korpsleiding.

Gevraagd om een reactie aan verantwoordelijk minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, wordt niet gereageerd. De afdeling Voorlichting & Communicatie van dat ministerie laat bij monde van Maria Ritfeld-Asontoe weten 'Voor meer duidelijkheid omtrent de ME-uitrusting (…) verwijs ik u naar de Public Relations van het Korps Politie Suriname. (…)'. En de afdeling Public Relations van de politie neemt vervolgens niet de moeite om te reageren.

Het zijn veelzeggende 'reacties' die erop duiden, dat de verantwoordelijke autoriteiten niet wensen te reageren, simpelweg, omdat waarschijnlijk het dragen van een dergelijk masker niet is toegestaan en een masker niet behoort tot de ME-uitrusting.

'In Nederland zou dit niet mogelijk zijn. In beleid- en regelgeving is vastgelegd hoe de kleding van de politie er uit moet zien. Een dergelijke gezichtsbedekking voor de ME maakt geen onderdeel uit van de uitrusting van de Nederlandse politie', zegt Joop Kemperman, woordvoerder van de Politie Nederland, Staf Korpsleiding, Directie Communicatie, in een reactie tegenover de redactie van De Surinaamse Krant.
Voor zover bekend is het Surinaamse tenue van leden van de Mobiele Eenheid afkomstig van de Nederlandse politie. Of bovengenoemd vertoon gevolgen gaat hebben voor eventuele toekomstige leveringen van ME-materieel uit Nederland aan Suriname is - nog - niet bekend.

(Red. De Surinaamse Krant, vrijdag 21 april 2017)