vrijdag 28 september 2018

VHP-politicus en arts Sharman: 'Het alcoholgebruik onder jongeren neemt toe'

'Dat steeds meer jongeren openlijk op straat alcohol drinken, is zorgwekkend'


Het alcoholgebruik onder jongeren neemt toe. Dat zegt de VHP-parlementariër Dew Sharman vrijdag 28 september 2018 in het Dagblad Suriname. 'Het verdient aanscherping van het beleid, want alcohol is een drug', licht Sharman toe. 

Dat steeds meer jongeren openlijk op straat alcohol drinken, is zorgwekkend. Uit zijn eigen observaties constateert Sharman, dat ook steeds meer jonge vrouwen zich overgeven aan alcohol.

'Het budget voor de aanpak van dit probleem zou vele malen hoger moeten liggen dan wat er nu voor wordt uitgetrokken, vooral als je het afweegt tegen het budget voor de fysieke zorg.'

De parlementariër zegt, dat ook in de gokhuizen het gebruik van alcohol beter gecontroleerd moet worden. 'Je ziet dat ook hier jongeren gebruik maken van gratis eten en drinken, hier gaat ook alcohol mee gepaard.' Die grens van drinken en blijven drinken is verontrustend.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft volgens Sharman de taak om hier meer aandacht aan te besteden, vooral door het verhogen van de informatievoorziening richting de samenleving. Mensen moeten hiervoor gewaarschuwd worden, zeker omdat de non-communicable diseases (NCD’S) bij ons doodsoorzaak nummer zijn. Onder NCD’s vallen onder andere diabetes type 2, borst- en darmkanker.

'Vooral wanneer diabeten blijven drinken raakt van alles ontregeld in het lichaam. Het blijven consumeren van alcohol vernietigt een hele generatie', stelt Sharman. 'Mensen kunnen met mate alcohol gebruiken, maar daarbij speelt voorlichting een belangrijke rol zodat mensen bewust gemaakt worden van de risico’s en hoe het verstandig te gebruiken. Als de betrokken instanties verandering willen teweeg brengen, dan speelt de beschikbare begroting een voorname rol, want zowel de primaire als de preventieve zorg is daarbij gebaat', aldus de politicus.

Peru tekent bij VN in New York de Escazú Overeenkomst - Suriname nog geen ondertekenaar

'We hebben morele verplichting om onze planeet te beschermen voor volgende generaties'


Peru is aan boord gesprongen van een historisch milieubeschermingspact naast overige Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Bekend als de Escazú Overeenkomst, werd het pact tussen de landen gesloten tijdens de 73e Algemene Vergadering van de VN in New York, waar wereldleiders bijeenkomen.

De langere naam voor het akkoord is de 'Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean'.


De huidige regering van Peru heeft gezegd, dat klimaatverandering een prioriteit is voor het land en de regio, vooral als het gaat om de bescherming van gemarginaliseerde gemeenschappen. 'De mogelijkheid om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen effectieve toegang tot informatie te geven en milieu-gerechtigheid te bevorderen is een prioriteit', zei minister van Milieu, Fabiola Muñoz.


Ze voegde eraan toe, dat transparantie van fundamenteel belang is voor de regering om te benadrukken.

President Martin Vizcarra herhaalde die verklaringen van zijn minister van Milieu. 'We hebben de morele verplichting om onze planeet te beschermen voor de volgende generaties en om onze burgers het recht op een gezond milieu te garanderen', zei Vizcarra vanuit New York.

'Dit is een persoonlijke overtuiging en een politieke overtuiging voor de staat, en daarom verzeker ik u dat Peru acties op nationaal en internationaal niveau zal blijven ondersteunen om de klimaatverandering effectief te bestrijden.'

Het pact tussen Peru en 12 andere landen in de regio is zes jaar in de maak, volgens Muñoz. De overeenkomst van Escazú wordt als zodanig genoemd, omdat het pact aanvankelijk in maart werd aangenomen in de Costa Ricaanse gemeente Escazú. Suriname had de overeenkomst vrijdag 28 september 2018 nog niet getekend.(Suriname Mirror/Peru Reports/Twitter/Scribd)

72 Voormalige FARC-strijders in Colombia zijn al vermoord sinds tekenen vredesakkoord

Staat slaagt niet in controleren door gedemobiliseerde FARC-strijders achtergelaten gebieden


In Colombia zijn twee voormalige strijders van de gedemobiliseerde Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) aangevallen in het Cauca-departement. Een van hen, John Faber Gomez, die ook lid was van de National Protection Unit, stierf als gevolg van de wonden die hij opliep. 

De Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)-partij veroordeelde de aanval en eiste veiligheidsgaranties van de regering.

'Vrede is in rouw. In de Cauca-afdeling werd een lid van de National Protection Unit en onze partij @ FARC_EPueblo vermoord, 72 voormalige strijders zijn al vermoord. #WeDemandTheRighttoLife #ThatPeaceDoesNotCostUs Our Life #WeWorkForPeace #TheyAreKillingUs', tweette Pablo Catatumbo dinsdag 25 september 2018.


Het systematisch richten op sociale leiders, mensenrechtenverdedigers en voormalige guerrillastrijders van de FARC is een van de belangrijkste obstakels voor de vrede geworden, vooral omdat de staat er niet in is geslaagd de controle te garanderen over de gebieden die door de gedemobiliseerde FARC zijn achtergelaten.

In het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, ontmoette de VN-secretaris-generaal, Antonio Guterres, de Colombiaanse president Ivan Duque om zijn inzet voor het Colombiaanse vredesproces te bekrachtigen en benadrukte hij de urgentie van het bieden van veiligheid en ontwikkeling aan conflictgebieden.

Cauca, Nariño en Antioquia zijn de departementen die het grootste aantal moorden registreren. Mensenrechtenorganisaties hebben het Openbaar Ministerie van het land aangeklaagd wegens het ontbreken van een onderzoeksstrategie die rekening houdt met het bestaan ​​van paramilitaire groepen en de systematische aard van de moorden op voormalige strijders en sociale leiders.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Analisis Urbano/Twitter)

Braziliaans staatsoliebedrijf Petrobras betaalt 853 miljoen dollar boete in corruptiezaak

'Corruptie van bedrijf uitgevoerd door bestuurders en ambtenaren die daar niet meer werken'

'Het bedrijf is het slachtoffer geworden van corruptie'


Het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras is donderdag 27 september 2018 akkoord gegaan om een ​​boete van 853 miljoen Amerikaanse dollar te betalen om een corruptie onderzoek tegen het bedrijf te beëindigen.

Petrobras, dat ook het grootste bedrijf van Brazilië is, zegt in een verklaring dat de boetebetaling was overeengekomen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Door de boete te betalen zal Petrobras potentiële geschillen over corruptie op Amerikaans grondgebied voorkomen.

Met de betaling zeggen zowel SEC als het ministerie van Justitie dat de corruptie van het bedrijf is uitgevoerd door bestuurders en ambtenaren die daar niet meer werken en dat het bedrijf het slachtoffer is geworden van corruptie.

'Het bedrijf zal een voorziening van 853,2 miljoen Amerikaanse dollar erkennen', bevestigde Petrobras. Tachtig procent van het bedrag, zo'n 682,6 miljoen Amerikaanse dollar, gaat rechtstreeks naar de Braziliaanse federale openbare aanklagers, die het moeten toewijzen voor gebruik in sociale en transparantieprojecten. De resterende 20 procent wordt gelijk verdeeld tussen SEC en het ministerie van Justitie.

De overeenkomst kwam bijna vijf jaar na de lancering van een belangrijk onderzoek naar Lava-Jato door de Braziliaanse politie om corruptie in het land. Het onderzoek bracht een groot internationaal netwerk van corruptie aan het licht, met inbegrip van huidige en voormalige presidenten en politici van hoog niveau in Latijns-Amerikaanse landen. Aan het begin van het jaar stemde Petrobras ook in met het betalen van meer dan 2,9 miljard Amerikaanse dollars aan Amerikaanse beleggers, die het aan de kaak stelden voor schade veroorzaakt door corruptie.

(Suriname Mirror/Xinhua/VOA News/Reuters)

Suriname en Rusland tekenen in marge 73e Algemene Vergadering VN twee overeenkomsten

Russische minister Sergei Lavrov bezoekt nog dit jaar Suriname

(Bron foto: NII)

Met het oog op versterking van de banden met bilaterale partners en de noodzakelijke diversificatie van de economie, heeft minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle woensdag in de marge van de 73e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een bilateraal onderhoud gehad met haar ambtgenoot van de Russische Federatie, Sergei Lavrov. Dit bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, vrijdag 28 september 2018.

Tegen de achtergrond van een belangrijk onderdeel van het buitenlands beleid, is Suriname gericht gesteld op het uitdiepen van haar relatie met de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, Zuid-Afrika).

Tijdens het bilateraal onderhoud vond de ondertekening van twee overeenkomsten plaats. De overeenkomsten zijn gericht op  reguliere politieke consultaties tussen de beide ministeries van Buitenlandse Zaken en het reguleren van het visum-vrij personenverkeer tussen Suriname en Rusland.

Met de ondertekening van de visum-vrije overeenkomst met Suriname, heeft de Russische Federatie nu met alle landen in Zuid-Amerika visumvrij verkeer geregeld.

Ook kwam aan de orde, de noodzaak voor het leggen van een juridische basis voor het creëren van voorwaarden, ter bevordering van de economische betrekkingen. Met name wordt gedacht aan het aangaan van overeenkomsten voor het promoten van investeringen en vermijden van dubbele belasting.

De minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie zal dit jaar nog een bezoek brengen aan Suriname. Ook zullen de regeringen van de twee landen werken aan een ontmoeting tussen hun respectieve staatshoofden in 2019.

Arrestatie Team houdt drie mannen aan na vondst vuurwapen en overval attributen in auto

Mannen in auto staande gehouden op de Nieuw WeergevondenwegHet Arrestatie Team (A.T.) van het Korps Politie Suriname heeft gisterochtend vroeg tijdens een verhoogde surveillance een personenauto met drie inzittenden tot stoppen gedwongen op de Nieuw Weergevondenweg. In dat voertuig zaten O.T. alias 'OBBE', D.W. alias 'Waine' en D. M. Dit meldt vandaag, vrijdag 28 september 2018, de politie.

Tijdens controle in de auto werden aangetroffen en in beslag genomen een vuistvuurwapen compleet met geluidsdemper en munitie, maskers, handschoenen, een zak met kabelbinders en verschillende nummerbewijzen.

De mannen waren staande gehouden op grond van informatie dat zij kort daarvoor vermoedelijk van plan waren om een gewelddadige diefstal te plegen te Ephraimzegen waarbij schoten gelost waren. Het A.T. heeft de mannen op grond van overtreding van de Vuurwapen Wet aangehouden en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Zo ook de in beslag genomen spullen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de mannen hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat zij meer op hun kerfstok hebben.

Handtastelijke eigenaar bordeel te Lelydorp aangehouden

Drie ontslagen medewerksters doen aangifte tegen bordeeleigenaar


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, vrijdag 28 september 2018, dat eigenaar A.P. (58) van een bordeel te Lelydorp dinsdag door de politie van het ressort Lelydorp is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. 

Drie van zijn medewerksters hebben aangifte tegen man gedaan. Volgens de vrouwen maakte P. er een gewoonte van om  medewerksters te molesteren en te betasten.

Zodra de vouwen aangaven de betasting niet te dulden, werden zij terstond ontslagen, hetgeen deze drie aangeefsters nu dus ook is overkomen.

Personeel Anton de Kom Universiteit van Suriname ontvangt salaris weer verlaat

Mededeling bestuur universiteit met onbegrip ontvangen


Medewerk(st)ers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname ontvingen gisteren de mededeling (zie onderaan), dat hun salarissen verlaat uitbetaald zullen worden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 28 september 2018. 

'De verlate uitbetaling heeft in belangrijke mate te maken met een vertraging in de verwerking van een reçu van de maand september door het ministerie van Financiën', schrijft het universiteitsbestuur. Volgens het schrijven zijn de financiële middelen gisterochtend overgemaakt naar de huisbank van de iuniversiteit. Het bestuur biedt zijn verontschuldigingen aan en rekent op begrip van de medewerkers.

'Over welk begrip heeft het bestuur het?', vraagt een medewerkster van de administratie zich af. 'Ik heb schoolgaande kinderen en het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. Waar haal ik het geld vandaan om schoolspullen te kopen', vraagt zij zich af.

Weer anderen maken zich druk over verlate betalingen van hypotheken, waardoor boeterenten in rekening gebracht worden door de banken. Feit is dat de medewerkers al tijden met deze late betalingen te maken hebben.

Russell Voges benoemd in College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Voges heeft loopbaan in het openbaar bestuur achter de rug op Sint Maarten en voormalige Nederlandse Antillen


De Rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 28 september 2018, ingestemd met het voornemen om de heer Russell Voges voor te dragen bij de Koning als lid op voordracht van Sint Maarten in het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Dit meldt het Cft.

Russell Voges is geboren en woonachtig op Sint Maarten en heeft een loopbaan in het openbaar bestuur achter de rug op Sint Maarten en in de voormalige Nederlandse Antillen, onder meer als Gezaghebber van het eilandgebied Sint Maarten en twee keren als minister van de Nederlandse Antillen.

Gezien zijn eerdere ervaringen als onder meer minister van Financiën en als lid van de Raad van Toezicht van SOAB (2004-2016) is hij goed thuis in de overheidsfinanciën.

De benoeming van de heer Russell Voges in het Cft zal per 1 oktober 2018 ingaan. Hij volgt daarmee mevrouw Maria van der Sluijs–Plantz op die vanaf dat moment als Staatsraad voor Sint Maarten is benoemd bij de Raad van State in Nederland.

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten bestaat naast voorzitter de heer Raymond Gradus uit de heren Henk Kamp (op voordracht van Nederland) en de heer Gregory Damoen (op voordracht van Curaçao). Met de benoeming van de heer Russell Voges is het college weer voltallig. Het Cft zal voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling in oktober aanstaande Curaçao en Sint Maarten bezoeken.

Voorzitter Raymond Gradus geeft aan 'blij te zijn dat deze komende collegereis in een volledige samenstelling kan plaatsvinden en uit te zien naar de samenwerking met Russell Voges'.

Kustwacht Caribisch Gebied onderschept bij Klein Curaçao vaartuig

(Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied)
Aan boord drie personen, cocaïne, marihuana, grote hoeveelheid wapens en..... aapje

 
De Kustwacht Caribisch Gebied heeft vanochtend, vrijdag 28 september 2018, met het Dash patrouille vliegtuig van de Kustwacht een vaartuig, type ‘Yola’, waargenomen die zich binnen de territoriale wateren van Curaçao bevond, zo meldt de Kustwacht.

De Dash heeft vervolgens contact opgenomen met het Rescue & Coordination Center (RCC) waarop op aanwijzing van het RCC een 'Metal Shark'-ploeg uittrok om het vaartuig te onderscheppen. De interceptie vond plaats op 6.5 mijl ten zuiden van Klein Curacao.

Aan boord waren drie personen en een hoeveelheid pakketten en andere objecten, onder andere een aap. De personen en het vaartuig werden naar de Kustwachtsteiger op Parera gebracht.

Nadat de benodigde formaliteiten waren afgerond, zijn de aangetroffen pakketten, het aapje en de verdachten overgebracht naar het politiestation en aan de autoriteiten overhandigd.

Er is 148.350 gram cocaïne, 6.805 gram marihuana en een grote hoeveelheid wapens. De zaak is verder in onderzoek.


Assemblee commissie trekt zich jaguar-artikel National Geographic aan

Commissie RGB zet zich in voor kwestie jaguars 

Politiek komt pas in actie nu er internationaal wordt bericht over de jacht op jaguars in Suriname en dat daar niet tegen wordt opgetreden


De vaste commissie van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in De Nationale Assemblee (DNA), zal zich inzetten voor de kwestie jacht op jaguars in Suriname. Dit garandeert commissievoorzitter Patrick Kensenhuis donderdag 27 september 2018 in De West.

National Geographic, een internationaal toonaangevend tijdschrift, heeft alarm geslagen over de jacht op jaguars in Suriname. In de uitgave van 23 september besteedt de Nationaal Geographic in het artikel 'Where jaquars are ‘killed to order’ for the illegal trade´, aandacht aan de toegenomen jacht in Suriname op deze diersoort.

Kensenhuis erkent dat het om een acuut probleem gaat dat per direct aangepakt dient te worden om het uitsterven van de jaguar te voorkomen. Volgens hem bespreekt het ministerie van RGB welke stappen er genomen kunnen worden in deze kwestie.

Sinds begin van het jaar zijn op verschillende momenten berichten, foto’s en video’s geplaatst op social media waarin wordt geposeerd met jaguars die zijn gedood. Kensenhuis geeft aan, dat nu de reden bekend is waarom er gejaagd wordt op jaguars (die reden had al bekend moeten zijn gelet op diverse eerdere publicaties, al in 2013!), er hard opgetreden moet worden tegenover de overtreders.

De jaguar behoort tot een van de beschermde diersoorten. Het dier mag niet gevangen en ook niet gedood worden.

Kensenhuis is van mening, dat naast het optreden van de jachtopzieners, het ook belangrijk is dat er gewerkt wordt aan bewustwording. In het artikel wordt de jacht op dit beschermde dier in relatie gebracht met Chinezen. Zij zijn geïnteresseerd in de vacht, het vlees en de tanden van de jaguar.

Kensenhuis benadrukt dat met de beschuldigende vinger niet alleen naar de Chinezen moet worden gewezen, maar ook naar de andere groepen die in het binnenland wonen en werken. Het zijn ook niet de Chinezen die op jacht gaan, maar de mensen in het binnenland jagen op de jaguars en verdienen hieraan (op verzoek van Chinezen).

Kensenhuis vindt dat er rekening mee gehouden dient te worden dat de mensen die in het binnenland wonen, in hetzelfde gebied leven als de jaguars. Hij keurt het ten strengste af dat de jaguars worden gedood voor geld, maar zegt dat katachtigen soms ook een gevaar voor de mensen vormen. Hij verwijst in dit kader naar het geval waarbij een jongetje werd aangevallen door een poema. Het jongetje overleefde de aanval niet. Om te voorkomen dat het dier meer slachtoffers zou maken, werd het gedood.

Regering wil in 2019 wèèr trachten kleinschalige goudwinning te ordenen....

Werkelijke ordening kleinschalige goudwinning komt al jaren niet van de grondVoor de zoveelste keer zal de regering trachten ordening te brengen in de kleinschalige goudmijnbouw. Daartoe zullen in het dienstjaar 2019 verschillende acties ondernomen worden. Dat staat in de Ontwerpbegroting-2019 van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 september 2018.

'Inzake de kleine goudmijnbouw zijn de inspanningen erop gericht om, middels uitvoering van het grootschalige geïntegreerde mijnbouwproject met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), UNDP (United Nations Development Programme) en andere relevante actoren, te werken aan de overgang van illegaliteit naar legaliteit.'

Het gebruik van milieuverantwoordelijke en -vriendelijke winningsmethoden en -technieken zal worden gestimuleerd. In 2018 is gewerkt aan de realisatie en bemensing van een Project Management Unit. In 2019 zal de focus vooral liggen op de uitvoering van de doelstellingen van het project. 'Er zal ook verder invulling gegeven worden aan de uitvoeringsplannen, als onderdeel van de goedkeuring van Surinames toetreding tot het Minamata Verdrag', staat in de begroting.

Het Minamata Verdrag, gericht op de uitbanning van het gebruik van kwik, werd dit jaar door De Nationale Assemblee goedgekeurd. Het ministerie zegt haar volle ondersteuning te zullen geven aan de voorgenomen werkzaamheden van het NIMOS in dit kader.

Voor de ordening van de goudsector heeft NH enkele algemene doelstellingen geformuleerd, die vooral moeten worden behaald bij de actieve reorganisatie in het veld. De werkzaamheden in de goudsector hebben diverse ongewenste milieu-effecten, zoals watervervuiling, verhoogde gezondheidsrisico's en landdegradatie door veelvuldig kwikgebruik. Door de registratie en omscholing van actoren in de sector wil de regering deze misstanden in de toekomst uitbannen.

Al sinds december 2010 worstel de regering met ordening van de kleinschalige sector. President Desi Bouterse installeerde op 20 december zijn Commissie Ordening Goudsector (GOC). Hij typeerde de installatie als een ‘historische’ gebeurtenis. Bouterse: ‘In de chaotische situatie waarin de sector zich op dit moment bevindt, vraagt het veel durf, moed en saamhorigheid om ordening te brengen.’

ABOP wil opheldering van regering over in brand steken door politie distributiepunt brandstof en scalian

Bekend is dat deze methode van in brand steken door de Fransen wordt toegepast

(Bron foto: ABOP)
  
De ABOP zal de regering opheldering vragen over het vernietigen tijdens een gezamenlijke patrouille van de Franse en Surinaamse politie van een distributiepunt van brandstof aan de Boven Marowijnerivier. Ook een kleine scalian aan de ketting is in brand gestoken. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 28 september 2018.

De ABOP gaat vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken hoe het mogelijk is, dat overgegaan is tot vernietiging. Deze methode van in brand steken, wordt door de Fransen toegepast op eigen grondgebied.

Franse en Surinaamse politie voeren, sinds het tekenen van een verdrag, gezamenlijke patrouilles uit op elkaars grondgebied tot 2 kilometer landinwaarts aan beide kanten van de Marowijnerivier.


Fundashon Foko, Curaçao Gay Pro en Igualdat Kòrsou komen met wetsontwerp homohuwelijk

Organisaties overhandigen wetsvoorstel tijdens opening van de Curaçao Pride


Fundashon Foko, Curaçao Gay Pro en de Igualdat Kòrsou hebben gisteren, tijdens de opening van de Curaçao Pride, een ontwerp aan parlementariër Giselle Mc William overhandigd voor een Landsverordening openstelling huwelijk. De belangenorganisaties stellen dat een grote groep van de Curaçaose bevolking wordt uitgesloten van het recht om te mogen trouwen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 28 september 2018.

'Het onderscheid dat de wet maakt, geeft de indruk dat relaties tussen paren van gelijk geslacht minder waarde zijn dan die van heterostellen. Voor die discriminatoire behandeling bestaat geen rechtvaardiging', aldus Igualdat in een persbericht.'Personen die gelijke plichten hebben, zoals het betalen van belasting en bijdragen aan sociale premies, behoren ook op dezelfde rechten te kunnen rekenen. Ook personen van de LGBTQ+- gemeenschap verdienen dat hun menselijke waardigheid volledig door de wet wordt erkend', vindt de organisatie, die stelt dat ook hún relaties bevestiging en bescherming verdienen, wat door middel van het huwelijk geboden kan worden.

De officiële opening van de Curaçao Pride vond gisteren plaats in hartje Willemstad. Deelnemers liepen tijdens de Pride Walk, veelal gehuld in regenboogkleuren, van Riffort naar het Wilhelminaplein, waar de opening werd verricht door minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) Marilyn Alcalá-Wallé.

W.G. Trapenberg Airconditioning Service nv op Curaçao is failliet

Curator advocaat Stan van Liere onderzoekt mogelijkheden voor een doorstart'


Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag, vrijdag 28 september 2018, dat W.G. Trapenberg Airconditioning Service nv failliet is. Het bedrijf heeft circa 46 personen in dienst, die nog wel tot en met augustus, maar niet meer over de maand september, salaris uitbetaald kregen. Het faillissement is woensdag uitgesproken door het Gerecht op Curaçao. Op die dag is het verzoek om faillissement in de raadkamer behandeld. 

Advocaat Stan van Liere is aangesteld als curator. 'Zoals gebruikelijk zal ik in het belang van alle betrokkenen de mogelijkheden voor een doorstart onderzoeken', zegt Van Liere.

De faillietverklaring van W.G. Trapenberg Airconditioning Service is op eigen verzoek.

Het bedrijf, dat doet aan service en reparatie op het gebied van airconditioners en andere koeltechnische apparatuur, kon met de baten de kosten niet meer dekken en is in ‘financieel zwaar weer geraakt’. De verminderde inkomstenstroom is niet genoeg om de schuldeisers – nog tijdig – te betalen. Er zijn dringende liquiditeitsproblemen ontstaan, zonder uitzicht op verbetering op korte termijn. Het gebrek aan cashflow is aangehouden, aldus de advocaat van de onderneming, Ursus van Bemmelen.

Ministerieel toezichthouder HNO (Curaçao) Stanley Betrian dringt aan op een parlementaire enquête

Nieuwe ziekenhuis kost 200 miljoen gulden meer dan oorspronkelijk begroot

'Oorzaak van die extra kosten ligt in het verleden en dus niet bij Camelia-Römer'


De ministeriële toezichthouder van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO), Stanley Betrian, dringt aan op een parlementaire enquête. Deze zou betrekking moeten hebben op de totstandkoming van het HNO en alle beslommeringen, waardoor het nieuwe ziekenhuis 200 miljoen gulden meer kost dan oorspronkelijk begroot. Zo meldde Betrian gisteren in een persbericht, aldus vandaag, vrijdag 28 september 2018, het Antilliaans Dagblad.

In de hoedanigheid van ministeriële supervisor is Betrian in zijn wiek geschoten door alle kritiek die de huidige regering – in het bijzonder minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer (PIN) – krijgt vanwege het feit dat de nieuwbouw meer gaat kosten dan was begroot.

Volgens Betrian ligt de oorzaak van die extra kosten in het verleden en dus niet bij Camelia-Römer, die al de zevende minister is die zich uit hoofde van haar functie dient bezig te houden met de komst van het nieuwe ziekenhuis.

'De extra kosten dateren van de periode waarin er werd geschoven met het nieuwe hospitaal. Het zou gebouwd worden op het terrein van Scadta, het oude Amstel-terrein. Er was zelfs al begonnen met de voorbereidingen. De loaders zouden in de derde week van januari 2013 beginnen toen de voorbereidende werkzaamheden gestaakt moesten worden op last van de toenmalige regering. In april 2013 heeft het parlement ingestemd met de incrementele bouw van Sehos. Daarna heeft de regering-Asjes besloten tot de bouw van het voor Scadta-eiland ontworpen ziekenhuis te Otrobanda. Er moest daar eerst worden gesloopt en vervolgens moest het terrein bouwrijp worden gemaakt. Daar zijn veel extra kosten in gaan zitten. Ik zou in dit kader een parlementaire enquête aanraden om uit te zoeken wat er toen op politiek niveau allemaal is gebeurd en welke afspraken en beloften er zijn gemaakt.'

Nederland zegt Curaçao financiële steun toe bouw onderkomen 'ongedocumenteerde' vrouwen met kinderen

(Bron foto: Kustwacht Caribisch Gebied)
Minister Girigorie zoekt nu naar gebouw waar de vrouwen met kinderen kunnen verblijven


Nederland heeft financiële steun toegezegd voor de bouw van een onderkomen voor ongedocumenteerde vrouwen met kinderen die moeten wachten om terug te gaan naar het land van herkomst. Dat zei Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) gisteren in de centrale commissievergadering van de Staten waarin gesproken is over het vreemdelingenbeleid van de regering. De minister zegt vandaag, vrijdag 28 september 2018, in het Antilliaans Dagblad, dat het gaat om een bedrag van 135.000 euro. Het geld werd in april al toegezegd door Nederland. 

Nu heeft Girigorie besloten te zoeken naar een gebouw waar de vrouwen met kinderen kunnen verblijven. 'Het is niet goed dat vrouwen in afwachting van hun uitzetting niet samen met hun kinderen kunnen zijn', gaf de minister toe. Al zijn er volgens hem relatief weinig ongedocumenteerde vrouwen die kinderen meenemen, en wanneer dat zo is worden zij meestal ‘slechts’ een paar dagen tot een week van elkaar gescheiden voor de uitzetting.


De bewindsman stelt dat er in de jaren 2013 tot en met 2015 veel vrouwen met kinderen naar Curaçao kwamen om hier te werken, maar dat er vandaag de dag vooral mannen en vrouwen komen zonder kinderen.

Het behandelen van de asielaanvragen en het melden van personen die om bescherming vragen is sinds 2014 een taak van de regering. Voorheen deed het Rode Kruis dit in samenwerking met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR), die de aanvragen evalueerde en mensen een tijdelijke verblijfsvergunning gaven. Het aantal asielaanvragen groeide echter en er was van overheidswege geen beleid en geen zicht op aantallen. Bij het nieuwe beleid is de samenwerking met de UNHCR niet gestopt, maar wel veranderd.

Adviseerde de UNHCR het Rode Kruis eerder op specifiek asielaanvragen, nu is de samenwerking gericht op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) – omdat Curaçao geen asielprocedure kent. Dit artikel ziet erop toe dat mensen bescherming geboden wordt als blijkt dat zij in eigen land moeten vrezen voor hun leven.

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao: 'Is eigen gulden of dollarisatie het beste is voor Curaçao?'

Centrale Bank adviseert om over te gaan tot introductie van de ‘Caribische gulden’


De vraag welk monetair stelsel – een eigen gulden of dollarisatie – het beste is voor Curaçao zou de leidraad moeten zijn bij het nemen van een eindbesluit daarover. Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar september 'Newsletter' (zie hierna), die verder aangeeft te willen weten of het advies van de huidige directie van de Centrale Bank CBCS om de ‘Caribische gulden’ in te voeren op dit uitgangspunt is gebaseerd dan wel dat het in 2010 genomen politiek besluit hiertoe de basis vormt. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 28 september 2018.

Hiermee reageert de VBC op wat Leila Matroos-Lasten, waarnemend presidente van de Centrale Bank, in haar speech verklaarde, toen zij vorige week te gast was bij de VBC-lunch. 'Curaçao en Sint Maarten vormen sinds 10-10-‘10 een monetaire unie. Afgesproken was dat er een gemeenschappelijke nieuwe munt ingevoerd zou worden. Acht jaar na dato heeft dit nog niet plaatsgevonden.'In het Strategisch Plan 2018-2020 van de CBCS, zo vervolgt VBC in de jongste Newsletter, wordt door de directie van de Centrale Bank melding maakt, dat zij de overheden adviseertn om over te gaan tot introductie van de ‘Caribische gulden’ al dan niet in combinatie met invoering van een digitale munt. 'De vraag rijst waarom het toentertijd genomen politiek besluit (nog) niet is uitgevoerd', schrijft de VBC.

Binnenlandse Zaken begroot voor 2019 Srd 12 miljoen voor verdere ontwikkeling Kustwacht

Voor bouw nieuw hoofdkwartier voert ministerie bijna Srd 1.9 miljoen op


Voor de verdere ontwikkeling van de Kustwacht in 2019 is Srd 12 miljoen gereserveerd op de ontwerpbegroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er moet nog veel gebeuren voordat de dienst optimaal kan functioneren, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 28 september 2018. 

Zo moeten er steunpunten in verschillende districten komen en personeel worden aangetrokken, maar nog belangrijker, er moet een hoofdkwartier worden opgezet. Voor de opzet van een nieuw hoofdkwartier heeft het ministerie bijna Srd 1.9 miljoen opgebracht. Het kantoor van de Kustwacht staat op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname aan de Cornelis Jongbawstraat. Het is de bedoeling dat een deel van dit terrein eigendom wordt van deze organisatie. Dan kan de kazerne worden opgezet, waardoor permanente bemensing mogelijk zal zijn.

Ook wordt ruim Srd 700.000 uitgetrokken voor walfaciliteiten, waardoor de vaartuigen bij de kazerne kunnen aanmeren.

De Wet op de Kustwacht is in februari 2017 goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Maar, volgens de begroting van het ministerie moet nog veel worden gerealiseerd, voordat optimaal kan worden opgetreden.

De dienst lag in april en mei zwaar onder vuur na het bloedbad onder vissers voor de Surinaamse kust. Er zou niet slagvaardig zijn opgetreden. Niet alleen het gemis van een kazerne en eigen walfaciliteiten deden zich gevoelen, maar ook de personele invulling bleek een teer punt. Een boot moest terugkeren, omdat er geen hulpofficier van Justitie - in dit geval een politie-inspecteur - aan boord was.

De Kustwacht is door de wet een autonome organisatie met opsporingsbevoegdheid geworden en haar juridische zaken vallen rechtstreeks onder de procureur-generaal.

Minister Elias installeert Commissie Herstructurering Academisch Ziekenhuis Paramaribo

(Bron foto: NII)
AZP zit al enkele jaren in een transformatieproces, waarin verzelfstandiging het hoofddoel is


De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft gisteren, donderdag 27 september 2018, de Commissie Herstructurering Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) geïnstalleerd op het kabinet van de minister, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII.

De zittingsperiode is voor een periode van één jaar. Het AZP zit al enkele jaren in een transformatieproces, waarin verzelfstandiging het hoofddoel is. In dit kader achtte de minister het noodzakelijk een Commissie Herstructurering AZP in te stellen, waarin de voornaamste taken niet alleen bestaan uit het voorbereiden casu quo vaststellen van randvoorwaarden voor een herstructureringsproces binnen het AZP, maar ook de uitwerking van een tijdspad voor de implementatie van een herstructureringsproces binnen het ziekenhuis.

Algemeen directrice Claudia Marica-Redan gaf aan blij te zijn dat het besluit is genomen om een commissie in te stellen, die gedragen wordt door zowel de minister als de Raad van Ministers.

Elias gaf aan ook veel vertrouwen te hebben in het functioneren van de commissie.

De leden die zitting hebben in de commissie zijn mr. Ingrid Jardim als voorzitster, mr. Minouche Bromet (lid), Lloyd Vianen (lid), Lloyd Pool (lid) en Bernhard Abia (lid).

De commissie zal op korte termijn met nog twee leden worden versterkt, waarvan een voordracht vanuit de Bond van Personeel Academisch Ziekenhuis Paramaribo zal plaatsvinden en de tweede kandidaat zal worden voorgedragen door de medische staf van het ziekenhuis.

LVV-minister op Caribisch pluimvee-symposium: 'In Suriname is ruimte voor verbetering van de concurrentiepositie'

´Het verhogen van de invoerrechten alleen zal niet zorgen voor het verlagen van de prijs van kip´

 
'Het concurrentievermogen van de pluimveesector moet worden verbeterd. We praten over globaliseren en joint market, maar als je toegang wilt hebben tot de markten, moet je kunnen concurreren.' Dit zei minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gisteren bij de opening van het Caribische symposium over pluimveesector van de Caribbean Poultry Association (CPA), dat vandaag, vrijdag 28 september 2018, wordt afgesloten. 

Soerdjan gaf aan - aldus Starnieuws -,'dat je standaarden moet kunnen halen en op die manier ervoor zorgen dat je het marktaandeel zal behouden of uitbreiden'. In Suriname is er ruimte voor verbetering van de concurrentiepositie, legde de LVV-minister uit. Dit op basis van de kosten die gemaakt worden voor de eindfabriek, maar ook op grond van de samenwerking op nationaal, regionaal en internationaal niveau. 'De 60% aan kip welke momenteel wordt geïmporteerd, kan langzaam worden teruggebracht, zelfvoorzienend worden en er kan worden geëxporteerd. Hier is er volop ruimte voor.'

Soerdjan benadrukte, dat er in de Caricom-regio gewerkt moet worden aan een 'fair competition' naast het wegwerken van barrières. 'Voor het behoud van de Caricom/markt is het belangrijk dat de landen doen aan eerlijke concurrentie bij het drijven van handel. Het behouden van de markt is in het voordeel van eenieder. Als landen niet meer participeren dan heeft het geen nut. Het verhogen van de invoerrechten alleen zal niet zorgen voor het verlagen van de prijs, er moet ook aan andere componenten gewerkt worden. We moeten werken in Suriname om deze componenten zelf te produceren.´

Naast zelfvoorzienend zijn en uitbreiding is er ook veel ruimte voor het verbeteren van efficiëntie en technieken. Volgens Soerdjan is dit ook belangrijk, de ondersteuning hoeft niet altijd in geld te zijn geeft hij aan.

Desmond Ali, directeur van de Caribbean Poultry Association, stelde dat de ontwikkelde landen willen dat de tarieven verlaagd worden. ´Maar, je moet in het land een bepaald niveau van vrijheid van subsidies hebben. De ontwikkelde landen willen dat we onze subsidie verlagen maar dat doen ze zelf niet, ze verschuiven de subsidies gewoon naar technisch acceptabele plekken. Het probleem dat wij hebben, is dat de ontwikkelde landen wel vrije handel willen, maar geen eerlijke handel.´

Volgens Ali is het belangrijk, dat de wetgeving wordt vernieuwd. Ook benadrukt hij het belang van productstandaarden. ´Wij kunnen niet eens een kilo kip verschepen naar Amerika of Canada omdat deze landen technische barrières handhaven om ons erbuiten te houden. Dat is geen eerlijke handel, we mogen van hen niet op hun markten komen concurreren tegen hun producten, terwijl ze dat wel willen bij ons. Ze weten dat onze wetgeving en standaarden niet vernieuwd zijn. We hebben binnen de CPA aanbevolen om risico analyses te doen in de regio. Een aantal bedrijven is goedgekeurd om interregionale handel te drijven. Dit moet zo gauw als mogelijk worden opgepakt. Dat is een van de eerlijke oplossingen. We moeten bewijzen dat we binnen de regio handel drijven.´

Tijdens het symposium zijn discussies over handels issues gevoerd, vindt Maureen Habieb. Zij is coördinatrice van het symposium. Binnen de Caricom hebben de landen hun sector goed beschermd. De pluimveesector in de Caricom is vrij goed beschermd, in Suriname moet dit ook gebeuren. Er moeten volgens haar meer maatregelen komen om de sector te beschermen. ´Als Suriname zelfvoorzienend is wil dit niet zeggen, dat er niet geïmporteerd kan worden. Je kunt behalve het terugdringen van de import ook kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden. Hierdoor wordt de sector van binnenuit gestimuleerd.´

Hoewel het een technisch symposium is, heeft Suriname specifiek gevraagd om ook de ‘fair trade’ issues te bespreken.

Assembleelid Gajadien (VHP) hekelt houding Alcoa/Suralco

VHP-fractie wil in kwestie-Alcoa openheid van alle afspraken met Suriname


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) keurt de houding van Alcoa/Suralco af. Er is volgens hem weer niet concreet ingegaan op wat er is gevraagd. Hij en zijn fractiegenote Krishna Mathoera willen openheid van alle zaken welke tot nu toe zijn afgesproken met Suriname. Dat bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 28 september 2018.

Er wordt in een brief van Alcoa/Suralco, die de twee Assembleeleden hebben ontvangen, verwezen naar wat afgesproken is met de overheid. Gajadien merkt wel op, dat Alcoa duidelijk maakt dat het traject van onderhandeling door de regering is bepaald en dat de presidentiële onderhandelingscommissie beslist heeft dat de bestaande operaties niet rendabel waren en dat zij toestemming heeft gegeven voor ontmanteling van de raffinaderij. De brief is getekend door Ruben Halfhuid, directeur van Suralco.

De politicus ziet een opzet vanuit Alcoa/Suralco om te antwoorden, nadat definitieve concepten afgerond zijn met de regering en na het bezoek van de vicepresident van de Alcoa, Robert Baer, recentelijk aan Suriname. Baer heeft onlangs het bedrijfsleven en enkele experts volgens Gajadien oppervlakkig geïnformeerd om zo te voldoen aan de verplichtingen voor het beursgenoteerde bedrijf.

'Ik vind het ook jammer dat de Assembleeleden nog niet beschikken over de ingediende documenten door de regering', zegt Gajadien.

'Wel hebben wij reeds de concept machtigingswet ontvangen en een wet om een regeling te treffen voor schadeloosstelling van degenen die als gevolg van bauxietontginning door Suralco, Alcoa Mineral of Suriname (AMS), of hun rechtsvoorgangers, in hun belang zijn getroffen.'

Ministerie van SoZaVo wil met 'Sori yu'-campagne mensen met een beperking in kaart brengen

'Mensen met beperking zijn deel van samenleving en maken aanspraak op adequate zorg en welzijn'

(Bron foto: NII)
 
Om de herregistratie van mensen met een beperking te realiseren is het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) woensdag gestart met de 'Sori yu'-campagne. SoZaVo wil met deze campagne het aantal mensen met een beperking in kaart te brengen en data verzamelen over deze groep. De verkregen informatie zal gebruikt worden om beleid te maken en positieverbetering te bewerkstelligen voor mensen met een beperking, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, donderdag 27 september 2018, in een persbericht. 

Sandra Gezius, waarnemend hoofd van de dienst Mensen met een Beperking, zegt dat er voor het thema 'Sori yu' is gekozen, omdat de mens met een beperking zichtbaar moet zijn voor de overheid. 'Mensen met een beperking zijn deel van onze samenleving en maken aanspraak op adequate zorg en welzijn', aldus Gezius. 'Het registratieproces is van eminent belang ivoor de dataverzameling om zodoende beleid uit te stippelen. Dataverzameling schept betere analysemogelijkheden.'

Om de campagne te laten slagen is het ministerie al begonnen met het digitaliseren van het cliëntenbestand.

'We zijn sinds 2015 gestart met het digitaliseren en wij juichen de herregistratie toe', zegt Martin Veldkamp van het onderdirectoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk, waaronder de dienst Mensen met een Beperking valt.

Personen met een beperking kunnen zich (laten) registreren bij de dienst die gevestigd is op het terrein van de Esther Stichting of bij de districtsafdelingen van SoZaVo. De 'Sori Yu'- campagne duurt tot en met december.

Gajadien (VHP): ‘Miljoenenleningen met China in 2019’ - Invoering BTW niet opgenomen in conceptbegroting 2019

In vergelijking met 2017 is begroting aan uitgavenzijde voor 2019 met 53% toegenomen

'Enorme stijging aan de uitgavenzijde te danken aan de populistische projecten'


De totale uitgaven voor het dienstjaar 2019, die maandag 1 oktober door president Desi Bouterse wordt ingediend bij De Nationale Assemblee, is Srd 15.273.130.000. De totale ontvangsten zijn door het ministerie van Financiën begroot op Srd 13.634.295.000. Het begrotingstekort komt neer op Srd 1.638.835.000. De totale uitgaven van 2018 waren begroot op Srd 9.9 miljard. Dit blijkt uit de missive van de Raad van Ministers waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen, zo schrijft het dagblad donderdag 27 september 2018.

In vergelijking met vorig jaar is de begroting aan de uitgavenzijde voor 2019 met 53% toegenomen.

Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien zegt, dat deze enorme stijging aan de uitgavenzijde te danken is aan de populistische projecten, die in de begrotingen zijn opgenomen. 'Zaken als de Zeedijk te Weg naar Zee, het uitbaggeren van de Surinamerivier, het Dalian V project en bijna 120 miljoen Amerikaanse dollar voor de luchthaven. Allerlei projecten die gefinancierd zullen worden met leningen', benadrukt de VHP’er.

De parlementariër vermoedt dat deze middelen bij China zullen worden geleend, aangezien al ongeveer 50% van de huidige buitenlandse leningen van Suriname gesloten zijn met China.

Gajadien benadrukt, dat de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) ook niet is opgenomen in de conceptbegroting van het komend dienstjaar. BTW was één van de speerpunten in de begroting van vorig jaar. Deze zou eerst ingaan in januari 2018, maar werd verschoven naar 1 juli 2018. Hierna werd de invoering uitgesteld. 'Alles was een show. Door de hoogste man van het land is al anderhalf jaar geleden aangegeven, dat er geen BTW komt, dus het komt komend dienstjaar ook niet. De inkomsten zullen dan weer gehaald worden uit leningen en vanuit de samenleving. Wij denken dan aan de inkomsten uit de rij- en voertuigenbelasting en de government take op brandstof', aldus de parlementariër.

Gajadien stelt, dat niet alleen het enorm begrotingstekort hem zorgen baart, maar ook het feit dat het ministerie van Financiën ook een extra 2.5 miljard Amerikaanse dollar gaat lenen om achterstallige betalingen van bestaande schulden af te lossen. 'Dit, terwijl de minister van Financiën eerder beloofd had dat dit zou geschieden uit de middelen die Staatsolie recent heeft teruggestort.'

De VHP’er verwacht dat het staatshoofd weer ‘een show’ zal geven, 'waarin zogenaamde goede perspectieven over hoge goud- en olieprijzen weer naar boven zullen worden gehaald', aldus de politicus. 'Het wordt dan gewoon weer een show om de samenleving zand in de ogen te strooien.'

Aanvankelijk zou de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee vrijdag worden gehouden. De president heeft om uitstel gevraagd tot maandag 1 oktober, de laatste dag waarop volgens de grondwet de begroting moet worden ingediend. Het staatshoofd zal om tien uur 's morgens het beleid voor het komende jaar presenteren.

Guyanese vrouw op weg naar Trinidad met 1.700 gram cocaïne opgepakt op J.A. Pengelluchthaven

Drugs - in 36 staafjes - aangetroffen in babystootwagen, een handbagage en koffer


Het Dagblad Suriname schrijft donderdag 27 september 2018, dat de beveiliging op de J.A. Pengelluchthaven woensdagochtend tijdens het scannen van de bagage van een vrouwelijke passagier onregelmatigheden heeft geconstateerd. 

De vrouw zou met een baby van enkele maanden naar Trinidad afreizen. Bij nader onderzoek werd afzonderlijk in een babystootwagen, een handbagage en koffer een aantal voorwerpen verpakt met bruin plakband aangetroffen. Er werd een test uitgebracht en het bleek dat zij cocaïne probeerde te smokkelen.

Er zijn in totaal 36 staafjes bij deze passagier, van Guyanese afkomst aangetroffen, met een totaal gewicht van zo'n 1.700 gram.

De beveiliging schakelde de politie van Zanderij in, die op haar beurt de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname in kennis heeft gesteld die deze zaak verder zal onderzoeken. In het belang van het onderzoek is de vrouw ingesloten wegens overtreding van de Wet op Verdovende Middelen.

Senator Mexico door het stof na pikante chat tijdens zitting Hogerhuis

(Bron foto: Agencia Reforma)
Ismael Garcia Cabeza de Vaca: 'Het ging om een ongepaste grap'


Een Mexicaanse senator heeft excuses aangeboden nadat hij was betrapt in een pikante chatsessie. Ismael Garcia Cabeza de Vaca wisselde tijdens een zitting van het Hogerhuis tekstberichten uit over een foto van een schaars geklede jonge vrouw. Een fotograaf legde dat vast. 

De krant El Universal publiceerde de gewraakte foto gisteren, woensdag 26 september 2018. Daarop lijkt te zien te zijn, dat de senator en zijn gesprekspartner bespreken hoe ze seks willen hebben met de vrouw. Er worden ook emoji's van varkens gebruikt in hun chatsessie.


Garcia Cabeza de Vaca heeft inmiddels 'oprechte excuses' aangeboden. 'Ik had niet moeten deelnemen aan wat duidelijk een vrouwonvriendelijke conversatie was', stelde de politicus. Het ging volgens hem om een 'ongepaste grap'.
Een bericht gedeeld door Fer Moreno (@fershymp) op
Een studente die zegt de vrouw op de foto te zijn, heeft zich inmiddels ook gemeld. Fernanda Moreno, 20 jaar. Zij zegt niet te weten hoe haar afbeelding terecht kwam in de chat, waar één van de mannen ten onrechte de suggestie wekt, dat ze mogelijk een prostituee is.

Ze sprak haar verbazing uit over het feit, dat senatoren 'naar dit soort dingen kijken op zulke belangrijke momenten'.(Suriname Mirror/Union Yucatan/Primera Plananoticias/Twitter/am.com.mx)