maandag 29 januari 2018

Activist Hofwijks begrijpt hoge onderscheiding voor CEO Letwin van IAmGold niet

'Letwin zet zich niet in voor de Staat Suriname, maar voor zijn bedrijf' 

- 'Het is gek dat je een directeur van een multinational gaat decoreren' 
- 'Het decoreren van de IAmGold-topman laat veel ruimte voor speculaties'
 

Curtis Hofwijks, activist en oud-medewerker Rosebel Gold Mines/IAmGold, vindt het belachelijk van de regering om over te gaan tot uhet decoreren van Steve Letwin, president en chief executive officer van het Canadese IAmGold, op 24 januari 2018 in het presidentieel paleis tot Grootofficier in de Ere-orde van de Gele Ster door vicepresident Ashwin Adhin namens president Desi Bouterse. Dit bericht het Dagblad Suriname maandag 29 januari 2018.

Deze onderscheiding werd aan Letwin uitgereikt vanwege de bijzondere bijdrage en toewijding, die hij in de afgelopen jaren heeft geleverd aan onder meer de Rosebel-operatie.

'Het is gek dat je een directeur van een multinational gaat decoreren. Wanneer wij een goed partnerschap hebben, heeft het voordeel voor beide partners. Een goed partnerschap zou genoeg beloning moeten zijn voor het feit dat hij zich inzet', stelt Hofwijks.

Letwin zet zich volgens Hofwijks niet in voor de Staat Suriname. 'Hij zet zich in voor zijn bedrijf. De man is geen filantroop. Als hij nationalist is, is hij dat voor Canada, en niet voor Suriname. Ik vond dat zeer belachelijk', stelt de activist.

Adhin memoreerde eveneens Letwin’s persoonlijke betrokkenheid bij de ondertekening van de tweede wijzing van de Delfstoffenovereenkomst in 2013. Het decoreren van de IAmGold-topman laat volgens Hofwijks veel ruimte voor speculaties. Daar wijdt hij niet zelf veel woorden aan, maar legt daar wel de nadruk op.

De omzetten en daarmee de nettowinsten van de multinationals in de goudsector stijgen de laatste jaren aanzienlijk; hun beursnoteringen schieten dan ook significant omhoog. Inkomsten uit de groot-goudmijnbouw zijn van eminent belang voor de staatskas. Tegelijkertijd is de regering van mening, dat de kloof in verdiensten tussen de multinationals en de Surinaamse Staat steeds groter wordt, hetgeen de regering de nodige zorgen baart. Deze omstandigheid vormt meer dan een goede reden voor de Surinaamse regering om in dialoog te treden met deze multinationals om de met hen gesloten overeenkomsten als uitgangspunt, zakelijk na te gaan hoe Suriname meer uit deze sector kan halen voor de Surinaamse bevolking.

De Surinaamse regering is ervan overtuigd dat er meer te halen is bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en rekent erop dat de multinationals, die getoond hebben een waardige reputatie te hebben, de nodige goede wil hierbij aan de dag zullen leggen.

President Bouterse informeerde de samenleving in zijn nieuwjaarstoespraak al dat de regering zich dit jaar zal beijveren om een eigen Surinaamse goudmaatschappij op te zetten, 'Staatsgoud Suriname', die in de toekomst structureel haar eigen goud volledig in eigen beheer zal exploiteren, waar nodig in samenwerking met multinationals.

VHP-leider Santokhi gebelgd over lakse houding DNA-voorzitster en regering in kwestie dood baby's AZP

'Het aangevraagde spoeddebat van de oppositie is straal genegeerd'


Het voorlopige rapport van het team van experts van de Pan American Health Organization (PAHO) werd 25 januari gepresenteerd aan de directie en personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het is onomstotelijk komen vast te staan, dat de uitbraak van de Serratia marcescens bacteriële bloedinfectie is gestart aan het einde van de maand november 2017 op de afdeling Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het AZP. Deze uitbraak heeft geresulteerd in de dood van zes baby’s. 

'Dit is precies waarvoor we bezorgd waren. De DNA-voorzitster staat geen openbaar debat toe in het parlement, waarop het volk recht heeft. En zij stelde zich op het standpunt, dat de PAHO met een onafhankelijk onderzoek bezig is en op het resultaat van het onderzoek van de dood van de baby’s eerst afgewacht zal moeten worden. Dit is een zeer onverantwoorde houding van de voorzitster van de DNA', zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi maandag 29 januari 2018 in het  Dagblad Suriname.

De VHP-leider is gebelgd over het feit, dat het resultaat van het onderzoek op de NICU afgelopen vrijdag door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid naar buiten is gebracht op een persconferentie, terwijl het aangevraagde spoeddebat van de oppositie straal is genegeerd. 'Dit is laksheid van de regering en de DNA-voorzitster', aldus Santokhi.

Hij benadrukt, dat het resultaat van het onderzoek uiteindelijk aantoont dat de crisis binnen de gezondheidssector inderdaad veel groter en ernstiger is.

 'Alle actoren binnen de gezondheidszorg geven simultaan de crisis binnen de zorg aan. De crisis omvat een crisis in beleid, crisis in de managementcapaciteiten, financiële crisis, crisis in de middelenvoorziening, crisis in het onderhoud, crisis in de communicatie binnen deze sector etc. Hier tegenover staat dat volledige uitgewerkte humanitaire hulp uit het buitenland genegeerd wordt. Ook buitenlandse mogelijkheden om uit deze crisis te geraken, worden op afstand gehouden. En wie wordt het slachtoffer? Juist ja burgers, de zieke mens, de kwetsbare groepen, ouderen, baby’s, personen die geopereerd zijn en zij die op intensive care liggen. En wie komt voor hen op?'

Het is volgens Santokhi duidelijk dat de crisis in het land doorwerkt naar alle sectoren. 'Volksgezondheid is een kwetsbare sector en daar vallen de eerste doden. 
Waar is het crisisbeheersingsplan van de regering om de crisis te beheersen? 
Waar is het crisisplan van de regering voor de gezondheidszorg? 
Welke prioriteit geeft de regering aan volksgezondheid? 
Waarom geeft de minister hoge prioriteit aan een duur automatiseringssysteem in plaats van onderhoud en middelenvoorziening in deze zorg? 
Waarom wordt er geen prioriteit gegeven aan de reparatie van de basiszorgwetten, die om verkiezingen te winnen goedgekeurd waren en nu niet gefinancierd kunnen worden? 
De prijzen van meeste inputs in deze sector zijn in valuta en de financiële middelen die beschikbaar zijn, zijn in Srd, die door de hoge koers niet toereikend zijn voor aanschaf. Wat gaat de regering hieraan doen? Medicijnen zijn niet beschikbaar via SZF- verzekering en de premies zijn niet voldoende voor de zorg. Hoe zal de regering dit oplossen? Een groep was vrijgesteld van premiebetaling (0-16 jaar en boven 60 jaar), maar de regering kan dit niet financieren. 
Wat gaat de regering doen? 
Waarom wordt er geen onafhankelijk onderzoek ingesteld door een onafhankelijk team van deskundigen van Suriname? 
Waarom wordt de geneeskundige inspectiedienst niet ingeschakeld? 
Waarom wordt het medisch tuchtcollege niet ingeschakeld? 
Het is nu al duidelijk dat het menselijk falen een belangrijke factor is geweest is bij de dood van patiënten, baby’s en andere kwetsbare groepen. Na onafhankelijk onderzoek zou ook justitieel en tuchtrechtelijk onderzoek ingesteld moeten worden tegen personen, die mogelijk in strijd met protocollen gehandeld hebben.'

Als er geen goed integraal en onafhankelijk onderzoek in deze kwestie ingesteld wordt, dat de oorzaken en de factoren moet blootleggen, dan is het volgens hem te verwachten, dat er nog meer onschuldige slachtoffers zullen vallen in de gezondheidszorg.

Gajadien (VHP): 'NDP-voorzitter leeft in eigen torentje'

'Bouterse ziet niet hoe het volk wordt dood gewurgd'


'Ik denk dat NDP-voorzitter Desi Bouterse vermoedelijk in een eigen torentje leeft, omdat hij niet ziet hoe het volk wordt dood gewurgd', zegt VHP-ondervoorzitter en parlementariër Asiskumar Gajadien vandaag, maandag 29 januari 2018, in het Dagblad Suriname.

De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse, tevens president, zei enkele dagen geledentijdens een structurenbijeenkomst in partijcentrum Ocer, dat hij helemaal niet bang is voor de verkiezingen van 2020 en dat jaar rustig tegemoet gaat. 'Me tek ing rustig go mit 2020, lek Michael Jackson me waka a moon walk go mit 2020', zei Bouterse.

Gajadien vindt het verfoeilijk van Bouterse dat ondanks de zichtbare calamiteiten in haast alle sectoren, hij weigert te zien hoe mensen dagelijks moeten overleven met de moordende prijzen in winkels en de tekortkomingen in de medische sector.

'Bouterse komt aan het denkvermogen van het volk door te stellen dat hetzelfde volk tegen die tijd alle problemen van nu zal zijn vergeten. Het is jammer, dat men meer worstjes zal ophangen voor het volk, maar feit is dat de hele zorgsector bijna in elkaar is gevallen. Dagelijks krijg je verzoeken van mensen die hun basiszorgverzekering niet verlengd kunnen krijgen. Kort gezegd, dit hele land is in een crisis beland door wanbeleid van president Bouterse. A volk zowel ini a foto nanga binnenland taki daarom k’ba: president Bouterse no go kisi unu moro', aldus de politicus.

Tijdens dezelfde structurenbijeenkomst hield Bouterse zijn partijstructuren voor, dat zij niet moeten slabakken en azen op posities, maar dat zij de burgers in hun omgeving moeten dienen. 'Het is grappig dat de NDP-voorzitter zo'n opmerking maakt, terwijl hij anderzijds meewerkt om zoveel corruptiegevallen met de mantel der liefde te bedekken. A sem president e taki nanga tu mofo!', stelt Gajadien.

Volgens de parlementariër zal het niet weer winnen van de verkiezing ook geen groot probleem zijn voor de NDP-voorzitter, omdat ‘hij en zijn politieke top het al hebben gemaakt’. 'Het zal ze daarom ook niet deren of zij terugkeren of niet. Duidelijk is wel dat het puin opgeruimd zal moeten worden. Wij als VHP en gelijkdenkende organisaties zullen het lot van de samenleving wel verbeteren.'

Tekst pleidooi advocaat Irvin Kanhai in 8 decemberproces, 29 januari 2018 - Zaak hoofdverdachte Desi Bouterse


Openbaar Ministerie Curaçao vordert 1.861.692 (Antilliaanse) gulden van Gerrit Schotte

(Bron foto: Facebook)
In de zaak tegen Van der Dijs vordert OM een bedrag van 205.274 (Antilliaanse) gulden 


Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in de zaak 'Babel' over tot een ontnemingsvordering tegen Gerrit Schotte (Curaçao, 1974) en Cicely van der Dijs (Curaçao, 1978). Het gaat in deze om het terugvorderen van gelden die door Schotte en Van der Dijs onrechtmatig zouden zijn verkregen, oftewel het ‘ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel’. Dit maakt het OM vandaag, maandag 29 januari 2018, bekend.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 21 juli 2017 in hoger uitspraak gedaan in de zaak 'Babel'. Schotte werd veroordeeld voor onder meer het aannemen van ruim 200.000 Amerikaanse dollar aan steekpenningen en valsheid in geschrift. Schotte en Van der Dijs werden beiden veroordeeld wegens het gezamenlijk witwassen van deze omkoopgelden.

Er werden gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk 3 jaar en van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Naast genoemde gevangenisstraf is Schotte door het Hof als bijkomende straf voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen.

In de zaak tegen Schotte zal het OM via het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao een bedrag van 1.861.692 (Antilliaanse) gulden terugvorderen. In dit bedrag is inbegrepen een betaling van ruim 800.000 Amerikaanse dollar, die volgens het OM aan Schotte is gedaan op de Zwitserse bankrekening van een op de Marshall Islands gevestigde onderneming waarvan de Schotte de begunstigde is.

In de zaak tegen Van der Dijs zal het OM een bedrag van 205.274 (Antilliaanse) gulden vorderen. Dit is het bedrag dat volgens het OM in deze zaak aan Van der Dijs persoonlijk ten goede is gekomen.

De zaken zullen op 15 februari 2018 tijdens een zogenaamde regiezitting worden behandeld.

Autoriteiten Colombia: ELN-rebellen zitten achter recente aanslagen op politiebureaus

(Bron: Twitter)
Twijfels over bereidheid bij ELN om vrede te sluiten met regering


ELN-rebellen ( Ejército de Liberación Nacional) zitten volgens de Colombiaanse autoriteiten achter recente aanslagen op politiebureaus. Door de explosies vielen afgelopen weekend zeven doden. Ook raakten tientallen mensen gewond. De meeste slachtoffers vielen zaterdag bij een ontploffing in havenstad Barranquilla. Daar kwamen vijf agenten om het leven en liepen meer dan veertig mensen verwondingen op.

Later volgden aanslagen in de provincie Bolívar en de stad Soledad.

Minister Luis Carlos Villegas (Defensie) zei vandaag, maandag 29 januari 2018, op de radio dat het zogeheten Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) verantwoordelijk is 'voor deze vreselijke daden'. Dat roept volgens de bewindsman de vraag op of de opstandelingen wel bereid zijn vrede te sluiten.


De rebellen en de regering sloten in oktober een wapenstilstand, maar dat bestand verliep eerder deze maand. Daarop laaide het geweld weer op.

De ELN liet maandag weten een voorstander te zijn van een nieuw staakt-het-vuren, maar in de tussentijd de wapens niet te laten rusten.

ELN-verklaring waarin zij stelt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag in Barranquilla:

(Suriname Mirror/El Tiempo/De Telegraaf/Twitter)

Advocaat Kanhai opent in pleidooi 8 decemberproces met aanval op Nederland en 'slaafse' media in Suriname

(Bron foto: archief de Ware Tijd)
'8 Decemberzaak is een politieke hersenspoeling van de Surinaamse samenleving'

- 'Nederland wilde in Suriname een staatsstructuur vestigen die de Nederlandse belangen zou behartigen'
- 'De militairen die betrokken waren bij de acties van 8 december 1982 waren helden en hadden juist geëerd moeten worden in plaats van berecht'


Advocaat Irvin Kanhai is vanochtend, maandag 29 januari 2018, zijn pleidooi in de 8 decemberstrafzaak tegen zijn cliënt, hoofdverdachte Desi Bouterse, begonnen met een frontale aanval op het buitenland, met name Nederland, de vijftien slachtoffers van 8 december 1982, de media en het Openbaar Ministerie. Dat meldt de Ware Tijd.

Kanhai typeert de strafzaak als een politieke hersenspoeling van de Surinaamse samenleving. Een 'intensieve hersenspoeling' door Nederland en door de 'slaafse' Surinaamse media, aldus de advocaat, om zo het volk te doen geloven dat de acties van de toenmalige regering geleid door Bouterse niet legaal waren.

Bouterse liet in de nacht van 7 op 8 december 1982 zestien critici van zijn bewind door militairen oppakken en overbrengen naar Fort Zeelandia, het hoofdkwartier destijds van het Militair Gezag. Vijftien van deze mannen werden standrechtelijk geëxecuteerd na eerst te zijn gemarteld. Alleen vakbondsleider Fred Derby - nu wijlen - overleefde het bloedbad.

Volgens Kanhai wilde Nederland in Suriname een staatsstructuur vestigen die de Nederlandse belangen zou behartigen. Hij betoogt, dat de vijftien slachtoffers daadwerkelijk betrokken waren bij een poging om de regering van Bouterse omver te werpen. Zij waren 'collaborateurs'. Alles was 'vakkundig en professioneel' voorbereid, met loyale steun van cruciale elementen in de Surinaamse samenleving, aldus advocaat Kanhai.

De advocaat stelde verder, dat de militairen die betrokken waren bij de acties van 8 december 1982 helden waren en juist geëerd zouden moeten worden in plaats van berecht.

Bekende sociaal activist vermoord in Colombiaanse havenstad Buenaventura

Temistocles Machado doodgeschoten door huurmoordenaars in een winkel in wijk Isla de la Paz De moord op een gemeenschapsleider in Colombia's grootste havenstad aan de Stille Oceaan heeft de spanningen tussen de zwarte minderheid van het land en de nationale regering vergroot. De leider van de gemeenschap, Temistocles Machado, werd zaterdag 27 januari 2018 doodgeschoten door huurmoordenaars in een winkel in de wijk Isla de la Paz (Vredeseiland).

De dood zorgde voor een stortvloed aan verdriet in heel Colombia, waar de activist uit Buenaventura beroemd werd vanwege zijn leiderschap in conflicten met multinationals in de haven en de nationale regering in Bogota.Machado was een van de meest bedreigde leiders in de provincie Valle del Cauca, maar was zonder bescherming toen de nieuwswebsite Pacifista hem in november bezocht.De inwoner van Buenaventura was een van de leiders die vorig jaar over een investeringsdeal had onderhandeld met de regering van president Juan Manuel Santos nadat een staking de stad had lam gelegd.

Zijn mede-stakingsleiders hoorden van de moord tijdens een bijeenkomst en kondigden protest aan.


De Verenigde Naties, die een vredesproces volgt met de marxistische FARC-guerrillastrijders, veroordeelden de aanval op Twitter.

Meer dan 170 gemeenschapsleiders zijn gedood sinds het begin van het vredesproces met de FARC in december 2016, volgens onafhankelijke onderzoekers.Veel gemeenschappen, vooral op het platteland, worden geterroriseerd door de massale moord op hun vertegenwoordigers, die wordt uitgevoerd door meerdere illegale gewapende actoren.

De Verenigde Naties hebben er bij de regering op aangedrongen om effectief controle te krijgen over het door de FARC verlaten gebied. Veel van deze gebieden zijn lange tijd verwaarloosd door Colombia's traditioneel zwakke en corrupte staatssysteem.(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/YouTube)

Zeven doden bij busongeluk in noorden Brazilië

Bus verongelukt in deelstaat Tocantins vermoedelijk door weigerende remmenBij een eenzijdig busongeluk gisteren, zondag 28 januari 2018, in het noorden van Brazilië, zijn zeven passagiers om het leven gekomen en twintig gewond geraakt.

Het ongeval vond plaats zondagochtend in de buurt van de stad Dianopolis in de staat Tocantins.

De politie vertelde verslaggevers, dat het ongeval lijkt te zijn veroorzaakt door remfalen. Geen ander voertuig was betrokken.


(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)


(Suriname Mirror/Globo/Correio/Twitter)

Leidende drugskartels in Mexico proberen voormalige FARC-commandanten te strikken

Mexicanen willen hun controle over Colombia's drugshandel versterkenDe leidende drugskartels in Mexico proberen naar verluidt voormalige FARC-commandanten (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) te rekruteren om hun controle over Colombia's drugshandel te versterken, aldu meerdere berichten, zo schrijft Colombia Reports zondag 28 januari 2018.

Met de rekrutering van voormalige guerrilla-leiders hopen organisaties in de drugshandel hun controle over cocaplantages en de export van cocaïne uit Colombia te versterken. Mexicaanse misdaadgroepen 'zullen uiteindelijk de criminele structuren van het land gaan beheersen', vertelde misdaadanalist Fernando Quijano aan het Mexicaanse persbureau APRO.

De procureur-generaal van Colombia en de Ombudsman van het land bevestigden de expansie van de Mexicaanse activiteiten in de drugshandel, vaak op het voormalige grondgebied van de FARC. Minder belangrijke FARC-commandanten van het middenniveau die 'teleurgesteld zijn over het verloop van de uitvoering van het vredesakkoord met de guerrillagroep' worden nu bewapend door de kartels.

Volgens Quijano wordt de Colombiaanse drugshandel in toenemende mate gecontroleerd door drie Mexicaanse groepen, het Sinaloa-kartel, Los Zetas en de Jalisco Nueva Generacion. De in Medellin gevestigde analist nam vrijdag ontslag en beweerde dat de lokale autoriteiten niet reageerden op doodsbedreigingen aan het adres van zijn familie.

Volgens procureur-generaal Nestor Humberto Martinez kopen kartels cocaplantages op en sturen Mexicaanse experts om de productiviteit van de plantages te verbeteren. 'Het aantal burgers uit dat land dat deelneemt aan criminele activiteiten neemt steeds toe, er zijn er meer dan 100', zei Martinez.

Autoriteiten hebben melding gemaakt van activiteiten van Mexicaanse drugshandelorganisaties in acht van de 32 provincies van Colombia. Quijano en de Ombudsman van het land hebben er nog drie toegevoegd aan die lijst.

Volgens Ombudsman Carlos Negret financiert en consolideert het Sinaloa-kartel ook lokale misdaadgroepen langs belangrijke drugscorridors in het noorden van het land.

De vermeende herbewapening van voormalige leden van de FARC is vergelijkbaar met wat er gebeurde na de demobilisatie van de paramilitaire organisatie AUC (Autodefensas Unidas de Colombia,) tussen 2003 en 2006. De AGC (Autodefensas Gaitanistas), de krachtigste illegale gewapende groep in Colombia, werd gevormd door paramilitaire commandanten op het middenniveau die beweerden te zijn verraden door de regering van voormalig president Alvaro Uribe. Deze groep is nu de belangrijkste bondgenoot van de Mexicaanse kartels in Colombia.

De Verenigde Naties, die het vredesproces met de FARC monitoren, hebben de regering van president Juan Manuel Santos gewaarschuwd, dat meer dan de helft van de voormalige FARC-guerrilla's die vorig jaar demobiliseerden, hun demobilisatiekampen hebben verlaten.

Mexicaanse drugs smokkelaars werken sinds de late jaren zeventig met hun Colombiaanse tegenhangers.

(Suriname Mirror/Colombia Reports)

Ondernemer Manglie verontwaardigd over duizenden boomstammen voor export in haven Nieuw-Nickerie

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
'Ondanks verbod op export rondhout wordt plotseling in het hele land hout gekapt voor export'


'Het proces voor het afbouwen van de export van rondhout is ingezet, maar er zijn belangen die spelen omdat er mensen zijn die vrezen dat ze hun inkomsten uit de branche zullen verliezen. In elk geval is er eenheid binnen de regering dat de export moet verminderen', aldus minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme zaterdag in Nickerie, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 29 januari 2018. 

Wanneer de export zal worden afgebouwd, weet hij niet. Het zou per eind november vorig jaar gebeuren, maar door allerlei vertragingen zal nu ook de nieuwe streefdatum van 1 februari niet gehaald worden. Ook dat hebben belanghebbenden tegengewerkt, 'maar wij gaan gestaag in de richting van beperking van rondhout en de verhoging van export met een fiscale waarde die de mensen moeten betalen wanneer zij rondhout willen exporteren'.

Het gaat er bij de regering om dat zoveel mogelijk rondhout lokaal verwerkt wordt, waarmee ook meer werkgelegenheid wordt geschapen.

Ondernemer Imro Manglie zegt, dat er al een verbod was op export van rondhout. Hij kan daarom niet begrijpen, dat er plotseling in het hele land hout gekapt wordt voor verscheping naar het buitenland. Hij vraagt zich af welk beleid gevoerd wordt om het milieu en de natuur te beschermen. De ondernemer is er niet over te spreken, dat op het terrein van de haven te Nieuw-Nickerie duizenden houtblokken opgestapeld zijn voor de export.

Manglie is bovendien boos, omdat grote hoeveelheden kunstmest die met de boot worden aangevoerd in Nickerie niet vlot kunnen worden afgevoerd. Havenbeheer stelt namelijk, dat er niet meer dan vier vrachtwagens tegelijk op het haventerrein mogen, terwijl het gaat om duizenden metrieke ton kunstmest die binnen enkele dagen afgevoerd moeten worden.

Nieuwe directeur Damen Shiprepair Curaçao wil commerciële activiteiten uitbreiden

Bedrijf zoekt een salesmanager en een projectmanager

(Bron foto: Damen Shiprepair Curaçao)


Damen Shiprepair Curaçao richt zich met de nieuwe directeur Lodewijk op uitbreiding van de commerciële activiteiten. Het bedrijf is momenteel op zoek naar een salesmanager en een projectmanager, meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 januari 2018.

Damen kondigde in november vorig jaar, bij monde van humanresourcesmanager Jurgen Rodrigues, aanpassing en uitbreiding van de interne organisatie voor het werven van nieuwe klanten. Door nauwe samenwerking met de divisie Damen Shiprepair & Conversion in Nederland zou Damen Shiprepair Curaçao in staat zijn om opdrachtgever te worden voor een bedrijf als Koninklijke Boskalis Westminster nv, een Nederlands bedrijf en een van de grootste baggermaatschappijen van de wereld.

Ook wordt gewerkt aan versterking van de zakelijke relatie met de Anthony Veder Group nv, specialist in het vervoer van vloeibaar gas met tankers. Potentiële klant is Polarcus, een van de grootste seismologische dienstverleners van de wereld. De firma Polarcus is wereldwijd actief met een vloot van zes grote seismische onderzoeksvaartuigen.

Stoffelijke resten vier van de zes bij Curaçao verdronken Venezolanen in Venezuela gearriveerd

Luchthaven José Leonardo Chirinos door overheid staat Falcon hermetisch afgeslotenDe stoffelijke resten van vier van de zes Venezolanen die voor de kust van Koraal Tabak verdronken, zijn vrijdag in Venezuela gearriveerd. Op de luchthaven van Coro wachtte hun familie om de lichamen in ontvangst te nemen. Een verslag van de Venezolaanse nieuwssite NotiCoro, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 januari 2018.

Zestien dagen nadat Yajaira Josefina Márquez (31), Jeanaury Guadalupe Jiménez Chirino (17), Danny José Sánchez Piña (33) en Jaires Leomar Loaiza Soret (24) de voor hen fatale overtocht vanuit Venezuela naar Curaçao maakten, zijn hun stoffelijke resten terug op Venezolaanse bodem.Om half zes ’s middags landt een Hercules toestel op de luchthaven José Leonardo Chirinos, die door de overheid van de staat Falcon hermetisch is afgesloten voor de pers en het publiek.Volgens onofficiële bronnen worden na aankomst in het luchthavengebouw drie van de vier verzegelde kisten geopend, opdat familieleden de lichamen kunnen identificeren. Hierbij zijn leden van het Venezolaanse Openbaar Ministerie aanwezig, evenals forensisch artsen van het CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas).

Na de identificatie worden de kisten in rouwauto’s gezet en naar het huis van de familie van elk van de overledenen gereden, waar een wake voor hen wordt gehouden.De kist van Yajaira Josefina Márquez blijft dicht. Haar ouders zijn niet aanwezig op het vliegveld. De familie van Yajaira woont in de stad El Vigía in de staat Mérida, op 540 kilometer afstand van Coro, en heeft een machtiging gestuurd voor transport van de kist naar de luchthaven Juan Pablo Pérez Alfonso in Mérida. De familie brengt Yajaira op zaterdag naar haar laatste rustplaats.

Projectvoorstel integratie Rif-zwembad Curaçao met hotel en casino

Directeur Gold Investment Curaçao wacht al sinds 2015 op reactie regering op voorstel


Gilbert Ricardo, directeur van Gold Investment Curaçao, vraagt zich af wanneer hij antwoord krijgt van de regering op het door hem in 2015 ingediende voorstel waarbij het bestaande Benny Leito-zwembad bij Rif wordt geïntegreerd in een nieuw te bouwen hotel. Dat meldt hij in een e-mailbericht aan de media, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 januari 2018.

Gold Investment en Ricardo zijn óók de initiatiefnemers van Courtyard by Marriott iets verderop bij het Rif, eveneens van 2015, dat maar niet van de grond komt, omdat Ricardo naar verluidt de financiering niet rond krijgt.

Gisteren stuurde de 51-jarige directeur van Gold Investment Curaçao een ‘Informashon’ uit waarin hij aandacht vraagt over een projectvoorstel dat drie jaar geleden al zou zijn ingediend: de integratie van het Rif-zwembad (voor het lokale publiek) met een hotel (voor buitenlandse toeristen). De architectonische impressies van Studio Acht onthullen dat er ook een casino moet komen.

'Dit houdt in dat het Benny Leito-zwembad behouden kan blijven voor het doel waarvoor het altijd is gebruikt, namelijk zwemactiviteiten voor de Curaçaose bevolking, in het bijzonder voor de schooljeugd die leert zwemmen', legt Ricardo uit.

Tekort aan mannelijke leerkrachten binnen het onderwijs op Curaçao

(Bron foto: Facebook/Marnix FO)

Stuurgroep Kinderrechten: 'Onderzoek naar redenen uitstroom mannelijke leerkrachten gewenst'


Er is een tekort aan mannelijke leraren binnen het onderwijs en er moet onderzoek worden gedaan naar de redenen van uitstroom van leerkrachten van het mannelijk geslacht. Dat is een van de knelpunten en aanbevelingen van de stuurgroep Kinderrechten in het adviesrapport over het onderwijs op Curaçao, zo bericht vandaag, maandag 29 januari 2018, het Antilliaans Dagblad

De stuurgroep inventariseerde hoe Curaçao is omgegaan met de aanbevelingen ten aanzien van de kinderrechten die in 2015 zijn gedaan. Uit de rapportage blijkt, dat vooral de drop-outproblematiek een grote zorg is.

Onder de kop ‘Drop-out, thuisonderwijs, funderend onderwijs (fo) en anti-pestbeleid’, constateert de stuurgroep dat de opleidingen voornamelijk theoretisch ingericht zijn, dat de Leerplichtwet (uit 1991) toe is aan revisie, dat het registratiesysteem leerplicht niet concreet is, er onvoldoende structurele nazorg is voor drop-outs en dat er onvoldoende tweedekansonderwijs aangeboden wordt. Waar het gaat om drop-outs, stelt de stuurgroep vast dat docenten zich te veel moeten bezighouden met maatschappelijke problemen van de leerlingen en als dit niet lukt, worden zij dus drop-out.

De rapportopstellers sommen op:
'Drop-outs kampen met meervoudige problematieken; 
denk hierbij aan psychosociale aspecten, criminaliteit en analfabetisme; 
er vindt onvoldoende afstemming of overleg plaats tussen ministeries die met drop-outproblematieken te maken hebben; 
door te weinig schoolbegeleiding op didactisch en sociaalmaatschappelijk gebied, komen kinderen vaak niet tot hun recht om hun maximale potentie te behalen. Hierdoor vallen ze af of stromen ze het arbeidsgericht onderwijs (ago) binnen. In het veld bestaat de indruk dat het aantal instromers binnen het ago-onderwijs opmerkelijk is.'

Stichting Buurtorganisatie Latour (Stibula) al enige tijd geterroriseerd door hangjongeren

Zo kan het ook.... (Bron foto: Staatsolie)
Hangjongeren gebruiken drugs en storen beveiligingsmedewerkers en omwonenden


De Ware Tijd bericht vandaag, maandag 29 januari 2018, dat de Stichting Buurtorganisatie Latour (Stibula) al enige tijd geterroriseerd wordt door hangjongeren die marihuana roken en beveiligingsmedewerkers en omwonenden storen. Enkele buurtbewoners typeren de groep als 'onhandelbaar'. 

Centrumcoördinator Wilgo Koster kent dit probleem. 'Het is al een tijdje zo dat wij hier te maken hebben met hangjongeren die gebruikers van het buurtcentrum tot last zijn. Ze roken en luisteren niet als de bewaking ze aanspreekt.'

Onlangs zijn de jongeren op de vuist gegaan met de bewaking die ongeveer drie maanden geleden is ingehuurd om het terrein te beveiligen en toezicht te houden. De bewaking is na twee inbraken vorig jaar ingehuurd.

Koster: 'Wij hebben dit al een tijdje doorgegeven aan de politie en andere instanties, maar er wordt niet echt opgetreden. Als organisatie kunnen we zelf niets doen.' De centrumcoördinator zegt dat het probleem van de hangjongeren meerdere oorzaken heeft. 'Het is een maatschappelijk probleem dat met de tijd waarin wij ons nu bevinden is meegekomen. Criminaliteit stijgt en mensen hebben het moeilijker, ook ouders van deze kinderen hebben het moeilijk met overleven waardoor deze jongeren zich mogelijk in verkeerde kringen kunnen ophouden. Misschien wordt er thuis niet op ze gelet.'

Sinds vorig jaar november is Stibula bezig met aanpak van het hangjongerenprobleem. Koster zegt dat er ook meer aandacht wordt besteed aan het educatief bezighouden en voorlichting geven aan jongeren. 'Het wordt niet gemakkelijker voor ons als buurtorganisatie, maar wij moeten gewoon doorgaan met het werk.'

Dreigende acties van VMS en VvA lijken van de baan te zijn

Volgens verwachting wordt een groot deel van achterstallige betalingen verricht


Het Staatsziekenfonds (SZF) en de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) houden maandagavond nog een finale bespreking met elkaar. Een goed technisch gesprek is zaterdag gevoerd met het bestuur van de VMS, zegt algemeen directeur Rick Kromodihardjo vandaag, maandag 29 januari 2018, op met Starnieuws.

De VMS houdt woensdag een algemene ledenvergadering waarbij de resultaten zullen worden besproken.

De VMS had aangekondigd per 1 februari de dienstverlening aan SZF-verzekerden te zullen stoppen. Alleen urgente gevallen zouden worden behandeld. De VMS had in een brief aan het SZF duidelijk gemaakt, dat er structurele oplossingen moeten komen voor diverse knelpunten.

Kromodihardjo zegt dat de knelpunten uitvoerig zijn besproken, ook met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. De minister had eerder aangegeven, dat de dienstverlening gegarandeerd is.

Van zijn collega, Gillmore Hoefdraad van Financiën en vicepresident Ashwin Adhin had Pengel harde toezeggingen gekregen over de betaling aan de VMS en de apothekers. De verwachting is dat de acties van de VMS niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor de Vereniging van Apothekers  (VvA). Ook met de Nationale Ziekenhuisraad heeft minister Pengel een onderhoud gehad.

Volgens verwachting zal vandaag een groot deel van de betalingen worden gedaan.

Advocaat Kanhai van hoofdverdachte Bouterse in 8 decemberproces heeft een honderd pagina's tellend pleidooi voorbereid

'Ik heb heel veel materiaal en citaten van getuigen, publicaties en documenten'

'De nabestaanden zullen horen waarmee hun dierbaren bezig waren'


Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Bouterse in 8 decemberproces heeft een honderd pagina's tellend pleidooi voorbereid. Hij zal vandaag, maandag 29 januari 2018, vier tot vijf uren nodig hebben om zijn betoog te houden. 

'Ik heb heel veel materiaal en heb veel citaten van getuigen, publicaties en documenten', zegt Kanhai op Starnieuws.

Hij zegt, dat hij de omstandigheden zal bespreken rond december 1982. Ook de rol van de media en Nederland. Hij zal vergelijkingen maken tussen de beslissingen die de Krijgsraad genomen heeft in 2012 en 2016. Kanhai zal ook stilstaan bij de benaming 'decembermoorden'.

'De nabestaanden zullen horen waarmee hun dierbaren bezig waren. De rol die Nederland gespeeld heeft in Suriname komt uitgebreid aan de orde. Ook zal ik aantonen dat Nederland de vuile oorlog in Suriname heeft gefinancierd. Velen hun oren zullen klapperen. Vandaag is het mijn forum. Ik zal ook uitgebreid ingaan op het requisitoir van de auditeur-militair en zaken ontrafelen.'

Tegen Bouterse is twintig jaar gevangenisstraf geëist door auditeur-militair Roy Elgin. Kanhai zegt zich goed te hebben voorbereid op deze zaak. In de tussentijd is, sinds het proces gaande is, veel materiaal vrijgekomen. Hij zal zijn tijd nemen om uitgebreid in te gaan op het proces.

Vandaag wordt alleen de zaak tegen Bouterse in behandeling genomen.

Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) wil derde grote politieke partij worden

(Bron foto's: HVB)
'De HVB heeft zich vanaf het begin niet als een traditionele politieke partij geprofileerd'


De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft zich voorgenomen om de derde grote politieke partij van Suriname te worden. Van de vier zetels die Commewijne telt zal tenminste één naar de HVB gaan, voorspellen partijvoorzitter Mike Noersalim en politiek leider Raymond Sapoen. De jonge partij gaat heel hard groeien, een van de voornemens die zaterdagavond zijn bekendgemaakt op de ‘opo yari’ vergadering op Commewijne, zo schrijft Starnieuws zondag 28 januari 2018.

Eenheid is de sleutel om het gestelde doel te bereiken, drukten de leiders de leden op het hart. 'Ja, we hebben fouten gemaakt in het verleden. Ja, in onze politiekvoering unu ben focus tap’ un tegenstanders. Unu ben kos’ makandra ja. Maar, in 2018 naar de verkiezingen toe, is het meer dan tijd om als Surinamers ongeacht onze politieke kleur, in staat moeten zijn alles los te laten die ons weerhoudt van die eenheid waarover we zingen in het volkslied. Wi mu seti kondre bun. Geloof, in je zelf, in de partij, in eigen kunnen, in God, en in het land is een ander voornemen. Stoppen met anderen de schuld geven van de omstandigheden en de handen uit de mouwen steken is de derde', aldus Noersalim.

Sapoen voegde eraan toe, dat 2018 ook een jaar van waardering voor de eigen producten moet zijn. 'Mek’ a yari disi de wan fu nationale productie, fu nationale consumptie, meki a de a yari fu unu eigen Surinaamse ondernemers.'

Hij gaf de leden ook mee om gezonder te gaan leven. Een gezonder volk zal minder druk uitoefenen op de begroting voor de ziekenhuizen. 'Bezuinigingen zijn hard nodig in deze tijd. Daarom staat de HVB vierkant achter de plannen van de regering om het ambtenarenapparaat af te slanken.'


Noersalim en Sapoen merkten op, dat de HVB zich vanaf het begin niet als een traditionele politieke partij heeft geprofileerd. Het bestuur bestaat bijvoorbeeld uit jonge mensen die een behoorlijke staat van dienst hebben. De voorzitter van de partij is niet tegelijk de politieke leider zoals dat bij andere partijen de norm is. Dit is ook zo vastgesteld in de statuten wordt er benadrukt. Kritiek zal de partij alleen maar sterker maken benadrukten de HVB-leiders op het terrein van de Tamanredjo Sport Bond.

'Men zegt dat de partijkleuren hetzelfde als van de EBS zijn. Ja, wij brengen politiek licht in de duisternis. De kleuren mogen van de EBS zijn, maar unu e tyar a faya ini a politiek landschap sa dungru tide na dey. Als je weet waarvoor je staat, gaat niemand je om de tuin kunnen leiden', zei Noerslim.

Als teken dat de partij hard aan het groeien is zijn op de openingsvergadering 22 leden van het Commewijne afdelingsbestuur geïnstalleerd. 'We zijn hard op weg om de derde grootste partij te worden. Dat betekent dat, als we hard werken en blijven geloven, de HVB in 2020 goed is voor alvast een zetel in Commewijne. Hou dat vast.'

Sharman (VHP): 'Er moeten consequenties verbonden worden aan dood zes baby's in AZP'

'Pengel moet zijn portefeuille ter beschikking stellen voor begaan van blunder in persconferentie'

'Het lijkt of geen enkele betrokken autoriteit de verantwoordelijkheid neemt en er consequenties aan verbindt'


Assembleelid en arts Dew Sharman (VHP) stelt zondag 28 januari 2018 op Starnieuws, dat niet zonder meer voorbij kan worden gegaan aan de dood van de zes baby's op de afdeling Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) door bacteriële infectie. Hij vindt dat consequenties hieraan verbonden moet worden. 

Ook het feit dat minister Patrick Pengel van Volksgezondheid op de spoed persconferentie vrijdag verkeerde informatie heeft verstrekt, in bijzijn van de top van het ministerie en het AZP, kan niet worden geaccepteerd.

Sharman zegt, dat de bewindsman zijn portefeuille ter beschikking moet stellen voor het begaan van zo een blunder. Sharman brengt in herinnering, dat hij vanaf het begin gesteld heeft dat het ministerie fouten heeft gemaakt. Gelijk nadat deze kwestie aan het licht kwam eind november vorig jaar, moest de directeur van het AZP hier melding van gemaakt hebben bij de directeur van Volksgezondheid. De directeur moest dan gelijk de geneeskundige inspectie opdragen om een onafhankelijk onderzoek te verrichten.

'Voor zover mijn informatie reikt, is de geneeskundige inspecteur niet in actie gekomen. Er is hier geen melding gemaakt in het voorlopige rapport van de gezondheidsorganisatie PAHO', merkt de volksvertegenwoordiger op.

Het PAHO onderzoeksteam heeft naast de doodsoorzaak van de baby's voorstellen gedaan voor verbetering van de protocollen. Sharman benadrukt, dat de NICU een afdeling is waar zeer secuur omgegaan moet worden met de protocollen en hygiëne. De voorstellen voor verbetering van de protocollen, geven aan dat de protocollen niet nauwgezet werden nageleefd. 'Heeft dit met bezuiniging te maken of onacceptabele werkdruk of is men gewoon nonchalant te werk gegaan. Dit moet nog komen vast te staan, want in het voorlopige PAHO-rapport wordt hier geen melding van gemaakt.'

De informatie is belangrijk om herhaling van de pijnlijke situatie te voorkomen.

Vastgesteld moet worden volgens Sharman of er sprake is van menselijk falen of van de systemen. In het PAHO-rapport is melding gemaakt dat de infectie via de voeding heeft plaatsgehad. Niet is aangegeven wat de bron van de bacterie is. Wat ook niet duidelijk is geworden volgens Sharman is 'wat de rol en de verantwoordelijkheid van de superviserende personen is geweest'.

Het Assembleelid kijkt uit naar het definitieve rapport waarin de hele keten is beschreven, inclusief de processen en protocollen. 'Het blijft een zeer kwalijke en betreurenswaardige zaak. Het lijkt alsof geen enkele betrokken autoriteit de verantwoordelijkheid neemt en consequenties aan verbindt', concludeert Sharman.

Colombia's politieke partij FARC start campagne presidentsverkiezingen

Oud-rebellenleider Rodrigo Londono, bekend onder zijn Timochenko, gaat voor presidentschap

Partij pleit voor gratis universitair onderwijs, verbeteringen in gezondheidszorg betaald door de rijken, aanleg van wegen en elektriciteitsleidingen en geld voor wetenschappelijk onderzoek


Colombia's politieke partij FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), bestaande uit voormalige leden van de rebellengroep, lanceerde zaterdag 27 januari 2018 haar zijn campagne voor de wetgevende en presidentsverkiezingen van dit jaar met een belofte om armoede en corruptie te bestrijden. 

De stembiljetten zullen het verkiezingsdebuut van de partij markeren nadat duizenden leden hun wapens hadden ingeleverd bij de Verenigde Naties onder een overeenkomst getekend met de regering van president Juan Manuel Santos in 2016 die aan meer dan 52 jaar oorlog een einde maakte.De groep heeft zichzelf de Revolutionaire Alternatieve Gemeenschappelijke Krachten genoemd, met behoud van de FARC-initialen.


A post shared by che (@ernestoche04) on


'Ik ben vastbesloten om een ​​overgangsregering te leiden die de voorwaarden schept voor de geboorte van een nieuw Colombia', zei oud-rebellenleider en presidentskandidaat Rodrigo Londono, bekend onder zijn 'nom de guerre' Timochenko, tegen juichende aanhangers in een arbeidersbuurt in het zuiden van Bogota.

De partij pleit voor gratis universitair onderwijs, verbeteringen in de gezondheidszorg betaald door de rijken, de aanleg van wegen en elektrische leidingen, en uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek.

Honderden aanhangers, velen shirts dragend met het rozenlogo van de partij, dansten op een campagne jingle en zwaaiden met witte vlaggen met de inscriptie 'Timo President', verwijzend naar de bijnaam van Londono.


Afgezien van de presidentsverkiezingen in mei zal de partij 74 kandidaten paraat houden tijdens parlementsverkiezingen in maart, in de hoop meer dan de 10 zetels te winnen vastgesteld tot 2026  onder de voorwaarden van de vredesovereenkomst.

Maar, veel Colombianen blijven boos op de FARC, berucht vanwege ontvoeringen, bomaanslagen en gedwongen verplaatsingen, en vinden dat de leden in de gevangenis moeten zitten en niet naar congreszetels moeten. Recente opiniepeilingen hebben weinig steun voor de partij getoond.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Reuters/Twitter/YouTube/Instagram)