vrijdag 8 juni 2018

Lokale bedrijven in actie om weg langs Apoera, Section en Washabo te herstellen

(Bron foto's: Dorpsbestuur Apoera)
Protest van bewoners van dorpen tegen de slechte weg heeft vruchten afgeworpen

'We zijn toch een beetje tevreden, dat de bedrijven zijn ingesprongen, maar we kijken uit naar een duurzame oplossing'


Het protest van bewoners van Apoera, Section en Washabo tegen de in slechte staat verkerende weg die langs de dorpen loopt, heeft vruchten afgeworpen. Bedrijven die in het gebied opereren, zoals Baitali Group, zijn na de straatdemonstratie gestart met het aanpakken van de acht kilometer lange weg, die veel gaten heeft, waardoor het regenwater blijft zitten. De weg wordt daardoor moeilijk begaanbaar voor voertuigen, schrijft de Ware Tijd vrijdag 8 juni 2018.

'De twee schoolbussen zijn gestopt om kinderen op te halen en dat was de directe aanleiding om te protesteren. Sommige kinderen moeten te voet over de slechte weg', schetst Ferdinand Simonds, kapitein van Section, de situatie. Andere kinderen gaan volgens hem met de taxi naar school, wat extra kosten oplevert voor de ouders.

Hij maakt duidelijk, dat de maat vol is nadat bewoners meerdere keren aan de bel hebben getrokken. Er was donderdag een betoging, waarbij de mensen van Section naar het districtscommissariaat in Apoera liepen om weer aandacht te vragen voor hun probleem.

'We zijn toch een beetje tevreden, dat de bedrijven zijn ingesprongen, maar we kijken uit naar een duurzame oplossing', aldus Simonds.

Districtscommissaris Theresia Cirino van Kabalebo is ervan overtuigd, dat de deplorabele weg nog dit jaar structureel aangepakt zal worden.


Actie Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) beëindigd

Overheid heeft onder druk staking achterstallige subsidies voldaan


Het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) heeft per onmiddellijk zijn actie vandaag, vrijdag 8 juni 2018, beëindigd. De overheid heeft de 25% subsidie voor augustus tot met november vorig jaar met terugwerkende kracht gestort. Voor maart en april is het oude bedrag gestort. Dit meldt Starnieuws.

Ondervoorzitter Iwan Woon van de Organisatie van Surinaamse Bus- en Boothouders zegt, dat ze goede wil tonen en hebben besloten de NVB-bussen en boten direct weer in te zetten.

De achterstallige betalingen waren de reden voor de actie. Maandagavond werd op een algemene ledenvergadering besloten om de bussen in de garages te houden en de boten niet te laten varen.

Ex-journalist Isaak Poetisi (56) één van de twee dodelijke slachtoffers overval nabij Cabendadorp

(Bron foto: Facebook)
Poetisi heeft gewerkt voor de Times of Suriname, Starnieuws en de Ware Tijd


Isaak Poetisi, ex-journalist, is één van de twee dodelijke slachtoffers van een roofoverval gisteren nabij Cabendadorp in het district Para. Het andere slachtoffer, Zillavana Mangkoeredjo (20), stierf ter plekke en Poetisi overleed in de ambulance op weg naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 8 juni 2018.

Poetisi - wonend in n Saint Laurent - heeft een aantal jaren bij de Ware Tijd gewerkt als verslaggever. Zijn voorkeur ging voornamelijk uit naar human interest artikelen en ontwikkelingen in de districten en de randstad. Hij heeft ook enige tijd gewerkt voor de Times of Suriname en Starnieuws.

Het ontbrak ontheven waarnemend korpschef Chin aan goede communicatie-vormen

Minister Getrouw voelde zich door Chin gepasseerd en miskend


Commissaris Antonio Chin is uit zijn functie als waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname gezet, omdat minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zich door hem gepasseerd en miskend voelde. Een aantal zaken, dat recentelijk binnen het korps heeft plaatsgevonden, vernam de bewindsman via de pers of te elfder ure via een WhatsApp-bericht van de korpschef, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 8 juni 2018.

Getrouw zou onder meer over bepaalde ontwikkelingen en acties die te maken hebben met het onderzoek naar de recente berovingen voor de kust in het ongewisse zijn gelaten door de korpschef. Zo blijkt uit brieven die de bewindsman de afgelopen dagen naar Chin heeft gestuurd.

In een brandbrief van 1 juni wordt Chin erop gewezen, dat hij zich vaak niet heeft gehouden aan de rapportageplicht jegens 'het bevoegd gezag, in dezen de minister van Justitie en Politie'. De korpschef werd verweten in de eerste week van mei gesprekken te hebben gearrangeerd met de politie van Guyana zonder met de minister te hebben afgestemd of 'vooraf toestemming en goedkeuring' van de bewindsman te hebben gekregen.

Getrouw stelt verder, dat hij op 13 mei via de media vernam, dat in de moordzaak van een politieagent een verdachte zich had gemeld en was aangehouden. Het schoot de minister ook in het verkeerde keelgat, dat hij één dag vóór vertrek via WhatsApp door Chin op de hoogte werd gesteld dat een delegatie van het korps 20 mei naar Guyana zou vertrekken. 'Ook in dit geval heeft u geen afstemming gepleegd met de minister', stelt Getrouw.

’Namen agenten zaak-Mitch Henriquez moeten geheim blijven’

Familie van Henriquez wil de namen van de agenten weten


De namen van de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 moeten geheim blijven. Dat adviseert de procureur-generaal de Hoge Raad in een vrijdag 8 juni 2018 gepubliceerde conclusie. Het is aan de Hoge Raad om dit onafhankelijk advies te volgen, wanneer de uitspraak volgt is nog niet duidelijk. 

De familie van Henriquez heeft tot nu toe tevergeefs vele procedures aangespannen om de namen van de agenten te achterhalen.

De procureur-generaal schrijft in zijn conclusie, dat het Hof toepassing heeft gegeven aan de aloude regel, dat de rechter in Kort Geding zich richt naar de beslissing van de rechter in de bodemprocedure, in deze zaak de strafrechter over de wijze van behandeling van de strafzaak tegen de twee agenten die bij de aanhouding van Henriquez waren betrokken.

Hij adviseert de Hoge Raad dan ook het arrest van het Hof in stand te laten.
Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.

De Arubaan overleed na zijn arrestatie in juni 2015 na een muziekfestival in Den Haag. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had, waarna hij op zijn kruis wees. Vijf agenten waren er nodig om Henriquez onder bedwang te krijgen.

Twee van hen zijn strafrechtelijk vervolgd en zij zijn eind vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Ze gingen in hoger beroep tegen de veroordeling. Die zaak zal waarschijnlijk eind dit jaar beginnen.

(Suriname Mirror/De Telegraaf/Blik op Nieuws/Scribd Suriname Mirror)

Regering Curaçao draagt 6 juni op aan Scientology schip 'Freewinds'

Regering roept 6 juni uit tot officiële Freewindsday

(Bron foto: Scientology)
Boosheid en ongeloof op eiland voor regeringssteun aan Scientology


Op Curaçao wordt op 6 juni voortaan stilgestaan bij Scientology. De regering heeft deze dag namelijk uitgeroepen tot officiële Freewindsday, opgedragen aan het schip dat door de Scientologybeweging wordt ingezet en al dertig jaar de Curaçaose haven aandoet, aldus vandaag, vrijdag 8 juni 2018, het Antilliaans Dagblad.

De bekendmaking heeft veel losgemaakt op social media, waar met boosheid, maar vooral ongeloof wordt gereageerd op het besluit van de regering.

Op 6 juni 1988 voer de Freewinds voor het eerst de haven van Curaçao binnen. Sindsdien is Curaçao de thuishaven gebleven van SMV Freewinds en heeft het schip 865 keer de Curaçaose haven aangedaan. Om dat te ‘vieren’ is 6 juni uitgeroepen tot de officiële Freewindsday.

Op social media wordt met ongeloof gereageerd op het nieuws.


'Dat musici zich van de domme houden als ze daar optreden is tot daaraan toe. Maar jullie zijn de leiders van dit land: jullie moeten het goede voorbeeld geven, goed voorlichten, visionair en vooruitstrevend zijn, op een eiland dat aartsconservatief is. Laten zien inderdaad dat we meedoen in de wereld, aansluiten in plaats van isoleren', zo schrijft een bezorgde burger.'Nou, daarin falen jullie, door deze volstrekt bizarre zet. Ik weet het wel: de doorsnee Curaçaoënaar trekt zijn schouders op omdat ie onwetend is, en misschien hebben jullie daar op gegokt. Maar internationaal sla je een modderfiguur, en het geeft mij te denken of jullie wel echt zo modern en visionair zijn als jullie pretenderen te zijn. Ik kan alleen maar hopen dat jullie tot inkeer komen, en je de volgende keer beter laten informeren.'In verschillende landen wordt Scientology als een sekte bestempeld. Met de jaren zijn verschillende oud-leden naar voren gekomen met stevige kritiek op de beweging en zijn ze uit de school geklapt over wanbeleid binnen de kerk. Er zijn talloze documentaires verschenen waarin duidelijk wordt dat leden zich blauw moeten betalen aan therapeutische cursussen en jaarlijkse contributies, maar ook dat ze te maken hebben met fysiek en mentaal geweld en in veel gevallen gedwongen worden met familieleden te breken die tegen de kerk zijn.

Fundashon Orguyo Kòrsou wil verblijfsvergunning voor 4-jarig Venezolaans jongetje

Deportatie dreigt en jongetje wordt dan gescheiden van zijn legaal op Curaçao verblijvende moeder 


Fundashon Orguyo Kòrsou (Foko) doet met klem een beroep op minister van Justitie Quincy Girigorie om de verblijfsvergunning voor een vierjarig jongetje met de Venezolaanse nationaliteit toch toe te wijzen. Omdat deportatie voor het kindje dreigt en hij in dat geval gescheiden wordt van zijn legaal op Curaçao verblijvende moeder, zo bericht vandaag, vrijdag 8 juni 2018, het Antilliaans Dagblad.

De Curaçaose Immigratiedienst zou het verzoek voor een verblijfsvergunning volgens Foko hebben afgewezen, omdat het kind in de periode tijdens de behandeling van de aanvraag op Curaçao verbleef zonder een geldige verblijfsvergunning. De moeder was zich van geen kwaad bewust, omdat zij bij de aanvraag te horen zou hebben gekregen dat zij als echtgenote van een Curaçaoënaar niet in het buitenland op de afhandeling hoefde te wachten.

'Dat kan een fout geweest zijn, maar de moeder en garantsteller zijn dus te allen tijde open en eerlijk geweest over de aanwezigheid van het kind', aldus Foko in een brandbrief.

'Het gaat hier niet om een moeder en kind die beiden geen verblijfsvergunning hebben en illegaal en ondergedoken op Curaçao verbleven, maar om een getrouwde, legaal op Curaçao verblijvende moeder die vanaf de eerste aanvraag openlijk en netjes alle informatie heeft verstrekt en documenten ingediend. Foko vraagt de minister van Justitie met klem om een humanitaire beslissing die alle indruk van discriminatie of ontkenning van de onscheidbaarheid van moeder en kind, wegneemt.'

Regering Curaçao werkt aan verkrijgen categorie 1-status van FAA

Curaçao moet voldoen aan de internationale verplichtingen van de FAA en de ICAO


De regering stelt geld en extra personeel beschikbaar om ervoor te zorgen, dat de lokale luchtvaart in 2019 weer de felbegeerde categorie 1-status van de Federal Aviation Administration (FAA) krijgt. Dat heeft minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gisteren tijdens een persconferentie verklaard, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 8 juni 2018. 

De Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) heeft op dit moment 19 mensen in dienst en de autoriteit heeft in totaal 29 mensen nodig.

Tijdens de persconferentie verklaarde directeur Hans de Jong, dat het proces om de categorie 1-status terug te krijgen een geval van werk in uitvoering is. Het is een groot project; de wet- en regelgeving moet voor de verschillende categorieën geactualiseerd worden, de documentatie moet op orde zijn en de burgerluchtvaartautoriteit moet duurzaam zijn opgezet en op peil blijven.

De Jong hoopt in december van dit jaar de wet- en regelgeving te hebben om aan de normen van de International Civil Aviation Organization (ICAO) te voldoen.

De CCAA-directeur benadrukte ook, dat de burgerluchtvaartautoriteit meer personeel nodig heeft. Curaçao moet voldoen aan de internationale verplichtingen van de FAA en de ICAO. Het land kan daar niet van afwijken. De CCAA heeft de financiële middelen en de tools nodig om aan de vereisten te voldoen, aldus De Jong. Curaçao zal, net als de andere landen binnen het Koninkrijk, in 2019 door de ICAO getoetst

Wantrouwen binnen kredietcoöperatie ACU op Curaçao met ruim 29.000 leden

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Geen effectief toezicht Raad van Toezicht en algemene ledenvergadering op het bestuur


Binnen ambtenaren credit union ACU is tweespalt ontstaan tussen het bestuur van de algemene spaar- en kredietcoöperatie enerzijds en de Raad van Toezicht (RvT) anderzijds. De voltallige RvT, onder voorzitterschap van Mary-Ellen Ricardo, beklaagt zich erover, dat er op dit moment van een effectief toezicht van de raad dan wel van de algemene ledenvergadering op het bestuur geen sprake is. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 8 juni 2018.

Het bestuur heeft vrij spel’ en ‘van enige checks and balances is geen sprake’.

Het jaarverslag 2017 van de Raad van Toezicht schetst geen fraai beeld van de kredietcoöperatie, die met ruim 29.000 actieve leden ‘de grootste is binnen het Koninkrijk’.

Hoewel het 55-jarig bestaan op feestelijke wijze werd gevierd, is er intern veel mis bij ACU. Althans, volgens de RvT.

Het jaar is voorbijgegaan zonder een formeel in functie zijnde algemeen directeur; een jaar met talloze vergaderingen over het wijzigen en moderniseren van de statuten ‘zonder bevredigend resultaat’;
een jaar waarin de coöperatie nog altijd geen nieuw hoofdkantoor heeft en waar leden in het oude gebouw uren in de rij moeten staan voor ze geholpen worden;
een jaar waarin het aantal verstrekte leningen is gedaald;
een jaar waarbinnen de verstrekte leningen grotendeels niet binnen de voorgeschreven behandeltermijn werden afgegeven;
een jaar met een groot aantal ziektemeldingen van werknemers; en
een jaar waarin de zogeheten ‘delinquency ratio’ volgens de raad ‘tot schrikbarende hoogte is gestegen’.

Crècheleidsters Ingrid-crèche van ‘s Lands Hospitaal strijden voor voortbestaan crèche

Personeel Ingrid-crèche overhandigt petitie aan Assemblee


Crècheleidsters van de Ingrid-crèche van ‘s Lands Hospitaal hebben gisteren een petitie aangeboden aan verschillende overheidsinstanties en De Nationale Assemblee (DNA). In de petitie vragen zij dat DNA-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons haar invloed aanwendt om de crèche te laten bestaan, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 8 juni 2018. 

Er worden meer dan negentig kinderen opgevangen en er werken vijftien personen. Geerlings-Simons, die de petitie niet zelf in ontvangst kon nemen, omdat zij in een vergadering zat, liet zich vertegenwoordigen door twee van haar medewerksters.

Crècheleidster Aretha Winter, die de petitie voorlas, zegt dat de directie van de instelling plotseling heeft aangekondigd, dat op 15 september de crèche voorgoed de deuren sluit. Er is totaal niet gesproken over wat er zal gebeuren ten aanzien van de opvang van de kinderen en meer nog de arbeidsplaatsen van de medewerkers.

Volgens Winter heeft de directie als reden voor de sluiting opgegeven, dat het financieel niet langer haalbaar is de crèche in stand te houden en de salarissen van de leidsters te betalen. 'Wij begrijpen er niets van, omdat de crèche voor een deel wordt gedraaid uit de opbrengsten die de ouders van de kinderen maandelijks betalen.'

De instelling biedt opvang aan kinderen van personeel dat werkt bij 's Lands Hospitaal, Sint Vincentius Ziekenhuis en elders.

Namen van voormalige Surinaamse slaven zijn vanaf 1 juli online toegankelijk

(Bron foto's: Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar)
Naar schatting staan in de Surinaamse slavenregisters tachtigduizend namen


Alle namen van voormalige Surinaamse slaven zijn vanaf 1 juli online toegankelijk. De slavenregisters zijn vanaf dan beschikbaar via het Nationaal Archief in Nederland en het Nationaal Archief in Suriname. Dat meldt de Amsterdamse zender AT5 vandaag, vrijdag 8 juni 2018.

Wie op zoek is naar meer informatie over zijn/haar Surinaamse voorouders, moest tot nu toe een ticket naar Suriname boeken om daar maar liefst 43 dikke bundels door te spitten op zoek naar een naam. Om al die informatie gemakkelijker toegankelijk te maken, startte historicus Coen van Galen vorig jaar een inzamelingsactie.


Naar schatting staan er in de Surinaamse slavenregisters maar liefst tachtigduizend namen. Al deze mensen hebben tussen ruwweg 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863 in slavernij geleefd. Dat deze informatie beschikbaar wordt, is onder andere waardevol omdat de slaven nu geen nummers zijn, maar personen. Ze staan met naam, geboortedatum, sterfdatum en zelfs namen van vaders en moeders genoemd

Na de inspanningen van de initiatiefnemers en de hulp van 1.500 vrijwilligers, is het vanaf 1 juli allemaal digitaal. Die datum is niet toevallig, want op 1 juli vieren en herdenken Nederland en Suriname voor de 155e keer de afschaffing van de slavernij.

Vraagtekens bij CI-Suriname directeur over wijze van overheidsbeheer natuurparken

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
'Hoe in hemelsnaam ga je 93% bosbedekking behouden, als overheid de enige is die zich ermee  bezighoudt?'

Voor CI-Suriname lijkt het Surinaamse bos meer een economische inkomstenbron dan een rijke bron aan unieke biodiversiteit

 
Natuurbescherming in Suriname strekt zich tot 11 reservaten en 1 park en die vallen allemaal onder beheer van de overheid. Conservation International-Suriname (CI-S) meent, dat er nieuwe manieren moeten worden gezocht om deze gebieden te beheren. Volgens het huidig model ‘mag’ in Suriname alleen de overheid de natuur beschermen. 

'Het land heeft zich gecommitteerd aan 93% bosbedekking. Hoe in hemelsnaam ga je 93% bosbedekking behouden, als je als overheid de enige bent die zich mee bezighoudt?', vraagt CIS-directeur John Goedschalk zich af, zo bericht het Dagblad Suriname donderdag 7 juni 2018.

Met de natuurparken in Suriname wordt nu niet veel gedaan. Het inkomen qua natuurtoerisme schommelt rond de 45.000 Amerikaanse dollar. Landen met minder bos zijn in staat het tienvoudige hiervan te verdienen. Het land heeft 2,1 hectare aan parken. Costa Rica bijvoorbeeld heeft 1.2 miljoen hectare aan parken. Haar budget is 64.1 miljoen Amerikaanse dollar. En daar doet de overheid het niet in zijn eentje.

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft voor het jaar 2018 geldige vergunningen voor exploratie, concessies, rondhout-productie, retributie op hout en keuringslonen. De geraamde inkomsten voor SBB in 2018 zijn Srd 34.590.000. En dit geld gaat ook niet terug als investering in de natuur(economie).

Het land zit aan de andere kant ook natuurlijke problemen af te wachten. Klimaat is het kernwoord als er gesproken wordt over bedreigingen. Volgens een in 2007 uitgevoerde analyse door de Wereldbank is Paramaribo in algemene zin de nummer 2 meest bedreigde stad in de wereld. Op nummer 1 stond Georgetown (Guyana). Tegen het jaar 2100 wordt een zeespiegelstijging van rond 1 meter verwacht. Dit gaat gepaard met temperatuurstijgingen rond de 3 en 4 graden. Wat te doen? Er zijn twee zaken die Suriname kan doen:
adapteren (maatregelen treffen die het land weerbaar maakt tegen gevolgen van klimaatverandering) of
mitigeren (maatregelen die resulteren in verminderen van emissies van broeikasgassen).

Klimaatweerbaarheid betekent in grote mate weerbaar maken van de economie. 'Hoe sterker, beter en flexibeler je economie, hoe beter je klimaatverandering gaat overleven. Die klappen zullen komen. Dat is geen discussie', stelt Goedschalk.

Suriname heeft een Bruto Binnenlands Product van ruim 3.28 miljard Amerikaanse dollar. Hiermee staat zij op nummer 159 in de wereld. Aan bosbedekking heeft het land 93%. Hier staat het land wel op nummer 1 in de wereld. Het toeval biedt dus wel het gegeven, dat Suriname bijzonder veel natuurlijk kapitaal heeft. Als Suriname de natuur stelt als basis van haar ontwikkeling, heeft het land een grote basis.

Wij moeten af van het idee dat de natuur losstaat van de samenleving en de economie. In de afgelopen 40 jaren was de perceptie van duurzame ontwikkeling: ‘Ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (1967)’.

Goedschalk verwijst naar een nieuwere gedachte, waarbij bescherming van de levensader van de aarde het belangrijkste is. 'De natuur is het begin. Het is alles. Daarbinnen hebben wij onze samenleving gecreëerd. Daarbinnen zijn wij onze economie gaan creëren', stelt Goedschalk.

CIS stelt voor, dat er vanuit Suriname een nieuwe toekomst gecreëerd kan worden. Deze nieuwe toekomst baseert zij op 4 economische sectoren: water, REDD+, bos bijproducten en natuurtoerisme.

Etnel (NPS) hekelt het feit dat er altijd problemen zijn binnen de OBS

'Regering komt mofinawangs helemaal niet tegemoet'

Het grijpen naar het uiterste middel van staken is een regulier fenomeen geworden in Suriname'


Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel hekelt het feit, dat er eeuwig wat gaande is binnen de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS). De zoveelste staking van leden van de OBS, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB), typeert zij als een van de resultaten van het wanbeleid welke door de huidige machthebbers gevoerd wordt. Dit schrijft het Dagblad Suriname donderdag 7 juni 2018.

Het is inmiddels bewezen dat het NVB-vervoer anno 2018 niet meer weg te denken is. Voor bewoners van verre woonwijken is dit doorgaans het enig alternatief. De OBS heeft indertijd kenbaar gemaakt, dat scholieren, behalve van het schoolvervoer, ook gebruikmaken van het NVB-vervoer om de scholen te bereiken.

Etnel stelt, dat juist om deze redenen de autoriteiten zich niet kunnen veroorloven om de betaling aan de bus- en boothouders niet tijdig te voldoen. 'Het NVB moet ervoor zorgen dat vooral de mofinawangs vervoerd kunnen worden. We weten namelijk, dat de particuliere busritten duurder zijn. Dus met de huidige staking kan gezegd worden dat de regering de mofinawangs helemaal niet tegemoetkomt.'

Etnel krijgt de indruk. dat het grijpen naar het uiterste middel een regulier fenomeen is geworden in Suriname. 'Iedere keer is er een staking.'

Zij kan zich niet indenken hoe de autoriteiten zo nonchalant kunnen omgaan met hun verplichtingen. De parlementariër hoopt dat de samenleving in 2020 een bewuste en betere keus zal maken, zodat een ieder af kan komen van de ellendige toestanden in het land. 'Over twee jaren staat de verkiezing voor de deur en nog steeds is er geen spoor van uitvoering van het Herstel- en Stabilisatieplan van de regering, welke overigens in 2015 is aangenomen in het parlement.'

Weg naar Carolina wordt weer begaanbaar gemaakt

(Bron foto's: BIC Para)
Weg is beschadigd geraakt door trucks met zware ladingen en regenval


Ondernemers uit de omgeving Mapane maken de weg naar Carolina weer begaanbaar, nadat die beschadigd raakte door zware ladingen en regenval. Het districtsbestuur van Para heeft donderdag 7 juni 2018 een bijeenkomst gehouden over de rehabilitatie en het structurele onderhoud van deze weg, aldus het Burger Informatie Centrum (BIC) Para. 

Er worden zware machines ingezet om de grote gaten te dichten met steenslag, sleuven te graven, wegtrenzen aan te leggen en het wegdek te egaliseren.


Eerder in de maand mei hebben dorpsbewoners van Cassipora de weg gebarricadeerd, om te voorkomen dat er zwaar verkeer overheen ging. Het ondernemers collectief, de politie van Paranam, het traditionele bestuur van Cassipora en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht buigen zich over voorstellen voor continue onderhoud en het veiligheidsaspect op de weg.

De districtsraad van Para zal bijeenkomen om de voorstellen verder te verwerken in een districtsbesluit. Hiermee moet een aanzet worden gegeven voor regelgeving met betrekking tot zwaar transport.

De werkzaamheden moeten volgende week worden afgerond, waarna de weg wordt opgeleverd. De participerende bedrijven die zich hebben ingezet voor de rehabilitatie van de weg zullen verdere afspraken maken met de overheid. De weg blijft voorlopig afgesloten voor alle verkeer boven 5 ton.

Medewerk(st)ers ABS bieden petitie aan aan Assembleevoorzitster

Personeel al meer dan een maand in actie voor loonsverhoging


Medewerk(st)ers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn gisteren naar De Nationale Assemblee (DNA) gegaan, waar ze met ondersteuning van het bestuur van de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) een petitie aangeboden hebben aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons. 

De ABS-medewerk(st)ers voeren al meer dan een maand actie om aandacht te vragen voor een loonsverhoging. Door de actie is het inflatiecijfer van april niet gepubliceerd, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 8 juni 2018.

De werknemersbond bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (WOABS) heeft sinds 2016 geen verhoging kunnen bewerkstelligen zoals overeengekomen in de collectieve arbeidsovereenkomst. 'Vanwege de slechte economische situatie vechten ze al zeker twee en een half jaar voor een stuk correctie op hun loon. In hun verhouding met de directie zijn ze er niet uitgekomen. Ze zijn al twee keer beland bij de Bemiddelingsraad en zijn er ook niet uitgekomen', zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47.

Hij geeft aan dat er heel wat brieven zijn geschreven naar het ministerie van Financiën, waaronder het ABS valt. Er is volgens de vakbondsleider geen reactie gekomen op de brieven.

'De mensen hebben zich tot ons gewend als moederorganisatie. We hebben terstond de vicepresident van dit probleem op de hoogte gesteld. We hebben nul op het rekest gekregen tot nu toe', liet  Berenstein Geerlings-Simons weten.

'Voorzitter, u weet als geen ander wat het belang van het ABS is. Het lijkt alsof het de autoriteiten weinig doet. De mensen krijgen geen enkel response op hun brieven.' Berenstein hoopt, dat DNA de regering ertoe kan drijven om het probleem op te lossen.

De Assembleevoorzitster heeft beloofd, dat de petitie onder de aandacht gebracht wordt van de regering.

Oppositie fracties in Assemblee willen vergadering over agrarische sector

Oppositie wil geïnformeerd worden over aanpak ter ondersteuning van de rijstsector


De oppositie fracties in De Nationale Assemblee (VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS, DOE en PALU) willen een vergadering over de agrarische sector. De regering moet De Nationale Assemblee zo uitvoerig mogelijk informeren over de door haar voorgestane korte en middellange termijn aanpak ter ondersteuning van de rijstsector. 

De regering moet aangeven op welke wijze de zware verliezen van de agrariërs als gevolg van het gevoerde beleid zullen worden gecompenseerd. Welke mogelijkheden zullen geboden worden om de productie en productiviteit te behouden en verder te versterken.

Het interpellatievoorstel is donderdag 7 juni 2018 ingediend bij Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons:Bioloog Paul Ouboter reageert voor het eerst op recent kwikonderzoek in dorpen binnenland

'Het is niet allemaal nieuw, maar nu zijn alle resultaten bij elkaar''De binnenlandse bevolking in die dorpen krijgt veel te hoge kwikgehaltes in hun lichaam'


In de derde week van mei 2018 verscheen de publicatie ‘Mercury Levels in Women and Children from Interior Villages in Suriname, South America’ online op het sociaal netwerk voor internationale wetenschappers. De publicatie gaat over de relatief hoge kwikgehaltes die gevonden zijn in haarmonsters van vrouwen en kinderen in vijf Surinaamse dorpen.'Het is niet allemaal nieuw', zegt de wetenschapper en auteur Paul Ouboter vandaag, vrijdag 8 oktober 2018, op Starnieuws. 'Maar, nu zijn alle resultaten bij elkaar en geeft de publicatie een beter beeld van de situatie. De onderzoeksrapporten waren alleen voor intern gebruik, terwijl deze publicatie nu wereldwijd te lezen is.'

Dit kopte Suriname Mirror 24 mei:
'Als je de onderzoeksperiode achterwege laat, dan is de informatie wereldwijd toch actueel, omdat je dergelijke overschrijdingen van normen vindt', licht de wetenschapper de publicatie toe. In de samenvatting staan de resultaten van het gemeten kwikgehalte te Pusugrunu en Njun Jacobkondre (2004-2005), Browsnweg (2003-2006) en te Pikin Saron en Kwakoegron (2009-2010).'De resultaten tonen aan dat de binnenlandse bevolking in die dorpen veel te hoge kwikgehaltes in hun lichaam krijgen.'

Delen uit de rapporten zijn op verschillende momenten en gelegenheden met het groter publiek gedeeld. 'Maar, wij hebben nooit de tijd gehad om het geheel te verwerken tot een publicatie.'

Als directeur van de Nationale Zoölogische Collectie en het Centrum voor Milieu Onderzoek van de Anton de Kom Universiteit, doet Ouboter samen met zijn studenten al jaren onderzoek naar het kwikgehalte in bijvoorbeeld bodemsedimenten, in het water, in vissen en bij de mens. 'Het enige wat ik nu kan zeggen is dat er alleen maar meer kwik bijkomt, dat maakt dat je zou denken dat het wel erger is geworden.'

In de publicatie zijn alle gegevens van de vijf dorpen samengevat. Er is gekeken naar de gehaltes in het haar en het bloed van de dorpelingen en de norm van de Verenigde Staten (VS). Er is een vergelijking gedaan met een onderzoek in heel VS en met die van de Staat Louisiana, omdat de lokalen daar veel vis eten. 'Ook al zit daar geen goudwinning, maar in vis zitten kwikgehaltes', legt Ouboter uit. In de hele wereld wordt kwik gebruikt en dat komt vrij in de atmosfeer en vervolgens in de zee. 'Van een aantal zeevissen, zoals tonijn, is het bekend dat zij hoge kwikgehaltes hebben.'

In de kleinschalige goudwinning in Suriname wordt veel kwik gebruikt dat als een gevaarlijke neurotoxische stof op het zenuwstelsel werkt. Vooral op dat van het ongeboren kind en het opgroeiende kind, als dat teveel kwik naar binnen krijgt, dan kunnen er ernstige zenuwbeschadigingen ontstaan. 'Voor vrouwen die denken zwanger te worden, zou dat een waarschuwing moeten zijn van pas op. Het advies: eet misschien tijdlang minder vis, een andere vissoort en een kleinere vis dan je gewend bent, omdat het effect kan hebben op de geestelijke ontwikkeling van het ongeboren kind.'

Ouboter werkt nu aan het Meki Tamara project waarbij vijf jaar lang wordt gekeken naar de kwikgehaltes bij zwangere vrouwen en de effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind. Het project startte in 2015 en loopt in Paramaribo, Nickerie en enkele dorpen in het binnenland, waaronder Redi Doti, Powakka, Klaaskreek, Kwamalasamutu en Apoera. Sommige van de eerder onderzochte dorpen zoals vervat in de online publicatie zitten ook dit project, geeft Ouboter aan. Het rijstdistrict is meegenomen, omdat er veel met metalen en pesticiden wordt gewerkt. De bron is iets anders dan het binnenland.

De dorpen waar het onderzoek loopt zijn geselecteerd op basis van het aantal geboortes en niet op vermoedelijke hoge kwikvoorkomens, aldus Ouboter. 'Zelf had ik graag Witagron eraan toegevoegd, omdat de Coppename ook vrij veel kwik heeft dat met de wind meekomt. Maar er worden haast geen kinderen daar geboren.'

Het onderzoeksteam zit nu in het derde onderzoekjaar en krijgt steeds meer haar- en bloedsamples binnen voor analyse. Naast de dieetanalyse worden er ook neuropsychologische testen gedaan om te kijken of de hoge kwikgehaltes zich ook vertalen in neurologische problemen. Ouboter is zuinig met de informatie over de eerste waarnemingen. 'In een presentatie heb ik gezien dat de waarden in het binnenland verhoogd zijn ten opzichte van die van Paramaribo en Nickerie. Het is net zo zorgwekkend als het resultaat dat wij publiceerden.'

Ouboter stelt in het vooruitzicht dat er aan de hand van de Meki Tamara onderzoeksresultaten gerichte bewustzijnscampagnes komen. Vooruitlopend op die voorlichting adviseert hij vrouwen die zwanger denken te worden, bepaalde vissoorten zoals anjumara en pireng niet te eten, 'vermijd zoveel mogelijk roofvissen' en gebruik andere eiwitbronnen. Stedelingen eten ook roofvissen en zeevis zoals tonijn en haaien, merkt hij op, 'en de goudopkoopbedrijven - vooral Paramaribo-Noord - lozen kwik in de atmosfeer die ingeademd wordt'. Voor wie zwanger wil worden is misschien aan te raden eerst de hoogte van je kwikgehalte in het lichaam te meten of te verhuizen.

'De eerdere kwikonderzoeken gefinancierd door WWF Guianas, zijn in workshops besproken, terwijl de onderzoeksresultaten van Brownsweg zijn omgezet in bewustszijncampagnes voor de lokalen. De eerste twee onderzoeken waren een gelegenheidsproject geweest – wij deden milieuonderzoek voor WWF Guianas in de Greenstone Belt waar de meeste kleinschalige goudwinningactiviteiten plaatsvinden, en wij wilden weten wat het effect was op de plaatselijke bevolking.'

'In het goudwinningsgebied Njun Jacobkondre stonden de mensen in de rij om mee te doen, terwijl men in Poesoegroenoe moeite had om genoeg mensen te vinden. Men vond dat ze niet in een goudwinningsgebied zaten en dus geen kwikprobleem kennen. Uiteindelijk bleek juist dat dorp de hoogste kwikgehaltes te hebben.'

'Aan de hand van dat rapport vroegen dorpelingen van Brownsweg om ook hun dorpen te onderzoeken. Er is daar gedetailleerd gekeken naar hoeveel kwik er in de vissen van het stuwmeer zit en hoeveel kwik er in het haar van de plaatselijke bevolking voorkomt. Er vond ook een uitgebreide dieetanalyse plaats.' De onderzoekers gingen elke dag bij ieder huishouden langs om te weten wat men at: de vissoort en afmeting en hoeveel men consumeerde. Tegelijk werden de vissen in de rivier ook gemeten op het kwikgehalte. De vissen accumuleren het kwik door het leven. Hoe ouder de vis des te meer kwik, legt Ouboter uit.

'Je kunt dan kijken naar de intake van iemand: hoeveel vis eet hij per dag, in een week en maand en je kunt dan een berekening maken of hij in de gevarenzone begint te komen. Voor de kwikanalyse werkten de studenten met haarmonsters. Er werd een plukje haar bij elkaar gebonden en bij de wortel afgeknipt en vervolgens in een zakje gedaan voor labonderzoek in de stad. Het Brownswegonderzoek was onderverdeeld in subdorpen en het dorp dat grenst aan het stuwmeer had de hoogste kwikgehaltes.'


Ter informatie:
Al in 2005 is onderzoek gedaan in Kwakoegron en toen bleek al, dat bewoners een te hoog kwikgehalte in het lichaam hadden, maar met de resultaten van dat onderzoek is nooit iets gedaan..... en tot de dag van vandaag vindt kwik zijn weg via de Sarmaccarivier naar de bevolking.

Lees ook dit:(Suriname Mirror/Starnieuws/Issuu-Suriname Mirror)

Guyanese ambassade start registratie illegale vissers

Na overval op vissersboten eind april, bleek dat veel Guyanese vissers illegaal in het land zijn


De Guyanese ambassade is woensdag gestart om de documenten van vissers in orde te maken. Na de overval op vissersboten eind april, bleek dat veel Guyanese vissers illegaal in het land verblijven. Na diverse gesprekken met zowel de Surinaamse als Guyanese autoriteiten, was beloofd om de documenten van deze groep in orde te krijgen. Dit meldt Starnieuws donderdagavond 7 juni 2018.

Personeelsleden van de Guyanese ambassade hebben bij de steiger Waaldering aan de Anton Dragtenweg de eerste stap gezet. Vissers waren in de gelegenheid te betalen voor documenten die ze niet in bezit hebben.

Het Visserscollectief heeft er steeds op aangedrongen om het probleem van de illegale vissers zo snel als mogelijk op te lossen en de sector te ordenen. Op 24 mei werd het probleem tijdens een ontmoeting met de Guyanese ambassadeur in Paramaribo, Keith George, ook aangekaart. De ambassadeur heeft toen zijn volledige ondersteuning toegezegd om de documenten, zoals paspoort en geboorteakte, in orde te maken. Hij had ook beloofd ervoor te zorgen, dat de vissers zich ter plekke konden registreren.

In de komende dagen doet het ambassadepersoneel de andere steigers ook aan waar vissers aanmeren.

De vissers hebben nu een gerust gevoel als ze uitvaren. Het ministerie van Defensie heeft boten op het water en de helikopter wordt ook geregeld gezien door de vissers. Ook de aanwezigheid van de Kustwacht geeft de vissers een veilig gevoel.

Begin mei eisten de vissers veiligheidsgaranties alvorens zij weer zouden uitvaren. Defensieminister Ronni Benschop beloofde toen, dat de vissers binnen een week zouden kunnen uitvaren, wat ook is gebeurd.

Voordrachten van Ashok Rambali en Hanisha Jairam voor RvC Canawaima vallen slecht binnen NDP

Rambali is waarnemend directeur van de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS)

'Jairam is districtsadministrateur in Nickerie en mag geen neven- en of politieke functies invullen'


De voordrachten van Ashok Rambali en Hanisha Jairam voor de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Canawaima Management Company (CMC), het bedrijf verantwoordelijk voor de veerverbinding tussen Suriname en Guyana, is niet correct en moet gelijk teruggedraaid worden. Dit zegt een hooggeplaatst lid van de Nationale Democratische Partij (NDP) namens een groep ontevreden partijleden donderdag 7 juni 2018 in het Dagblad Suriname. 

De voordracht van Rambali wordt als moreel-ethisch verkeerd bestempeld, omdat dit lid tegelijkertijd ook gedelegeerd commissaris en waarnemend directeur is van de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS).

'Hoe gaat een RvC-lid van Canawaima bij zichzelf rapporteren als SMS-directeur? Rambali heeft al drie functies: hij is inspecteur van onderwijs, waarnemend directeur SMS en gedelegeerd commissaris SMS. Al deze functies zijn gewoon niet verenigbaar.'

In de kwestie van Hanisha Jairam, die voorgedragen is als president-commissaris, zegt de NDP’er dat deze benoeming in strijd is met wettelijke regels. 'Jairam is districtsadministratrice in Nickerie en mag geen neven- en of politieke functies invullen. Anders moet zij eerst afstand doen als districtsadministrateur', benadrukt de NDP’er.

Volgens hem wordt met de voordracht van Jairam, Rambali en Olton Helstone door minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie in feite ook voorbij gegaan aan het voorstel van president Desi Bouterse om door middel van het benoemen van Nickerianen, deskundige personen binnen de organisatie, transport- en verblijfkosten te besparen voor stedelingen.

'Nu zet je weer stedelingen, die elk weekend met hun gezin zullen declareren bij Resicence Inn', aldus de bron.

Inheems dorp Galibi kampt al enige tijd met wateroverlast

Overlast door regenbuien en sterk verwaarloosde lozingen 


Het inheemse dorp Galibi aan de oostkust van Suriname kampt al enige tijd met wateroverlast. Behalve door de zware regenval van de afgelopen periode, komt dit door de slechte afwatering; de lozingen zijn sterk verwaarloosd. 

Districtscommissaris Freddy Daniel van Marowijne wil werken aan een duurzame oplossing voor het wateroverlastprobleem. Nadat de melding van het probleem hem via de bestuursdienst bereikte, ondernam hij stappen om het aan te pakken.


Hij heeft woensdag 6 juni 2018 samen met zijn staf en vertegenwoordigers van het Rode Kruis en Assembleelid Grace Watamaleo (NDP) een bezoek gebracht ter oriëntatie van het wateroverlastprobleem. Er zal een graafmachine worden ingezet.

Ook is geconstateerd, dat er duikers geplaatst moeten worden bij een lozing van het dorp. Er is hulp ingeroepen van ondernemer Vabi om de graafmachine per ponton over te brengen naar Galibi. Kapitein Ricardo Pane verwacht een structurele oplossing voor het afwateringssysteem. Daarvoor ziet hij verschillende actoren bij elkaar komen om een plan op te stellen.

Jake Pinas van het Rode Kruis geeft aan dat zij ook hun schouder onder het werk zullen zetten. Zij kunnen acute hulp bieden als het gaat om noodsituatie. Het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) is op de hoogte gebracht van de situatie.

Geen quorum in Congres van Peru om Kenji Fujimori naar huis te sturen

(Bron foto: Twitter)
Gevecht tussen broer en zus Fujimori woedt in hevigheid na gratie voor vader Alberto

Kenji: 'Ik zeg dit tegen mijn zus: hier, je hebt mijn hoofd' 


Het Peruaanse congres schortte woensdag 6 juni 2018 parlementslid Kenji Fujimori op vanwege beschuldigingen van corruptie, maar miste  quorum om hem te ontslaan als onderdeel van een gevecht met zijn zus vanwege de controle over de politieke dynastie van hun vader.

Kenji Fujimori, de jongste zoon van de gratie verleende voormalige president Alberto Fujimori, woonde het debat in het Congres bij over het al dan niet ontslag van hem wegens corruptie - hij kon worden verbannen uit zijn ambt.

Na 11 uur debat in een speciale plenaire sessie stemden 61 parlementsleden om de jongste zoon van voormalig president Alberto Fujimori te schorsen.


Maar, veel politici liepen toen naar buiten en de voorzitter van de kamer, Luis Galarreta, schortte de sessie op vanwege een gebrek aan quorum - voordat ze konden stemmen over een motie om Fujimori helemaal te ontslaan, zoals verzocht door de partij van zijn zust en rivale, Keiko Fujimori. 'Ik zeg dit tegen mijn zus: 'hier, je hebt mijn hoofd', zei Kenji Fujimori na de stemming. 'We zijn het slachtoffer van een parlementaire dictatuur.'
Fujimori, 38, wordt beschuldigd van pogingen stemmen te kopen om ervoor te zorgen dat ex-president Pedro Pablo Kuczynski niet zou worden afgezet. Kuczynski nam in maart ontslag.

Nu Fujimori buiten congres is en in onderzoek, vormde de stemming van woensdagavond een overwinning, hoewel een kostbare, voor zijn zus in hun strijd om controle over het politieke erfgoed van hun vader Alberto.

Maar de jongere Fujimori is niet helemaal van de politiek gediskwalificeerd en hij en zijn zuster kunnen zelfs tegen elkaar strijden bij de presidentsverkiezingen in 2021.

Na de stemming om hem te schorsen, liep de helft van de politici dus weg, waardoor alleen aanhangers overbleven van zijn zus. Dat betekende, dat er geen quorum was om te stemmen over het ontslaan van Fujimori. 'Als iemand gelooft dat mijn politieke leven hier eindigt, hebben ze het helemaal mis, omdat dit slechts een begin is', zei Fujimori vóór de stemming, waarbij hij een paar tranen afwierp.

Velen zien Kenji, die meer stemmen kreeg dan alle andere kandidaten in de laatste twee parlementsverkiezingen van Peru, waarschijnlijk tegen zijn zuster strijden voor het presidentschap in 2021.

De drive om Fujimori uit de politiek te verwijderen was in feite erop gericht hem uit die presidentsrace te houden, vertelde analist Fernando Tuesta aan persbureau AFP. De door corruptie bedorven Kuczynski overleefde afgelopen december een afzettingsstem in het Congres dankzij de onthoudingen van Kenji Fujimori en zijn aanhangers, die braken met het Fuerza Popular van zijn zus. In wat als flagrante tegenprestatie werd gezien, kreeg Alberto Fujimori slechts een paar dagen later gratie van Kuczynski en werd hij uit de gevangenis vrijgelaten, waar hij 25 jaar uitzat voor mensenrechtenschendingen tijdens zijn decennium aan de macht (1990-2000). De 79-jarige Kuczynski trad uiteindelijk in maart af aan de vooravond van een tweede afkeuringsstemming.

Twee congres bondgenoten van Kenji, Bienvenido Ramirez en Guillermo Bocangel, werden beschuldigd van dezelfde feiten en werden ook woensdagnacht geschorst.Sinds het verlaten van de gevangenis in december, is de noodlijdende Fujimori niet in staat geweest om de muur tussen zijn kinderen te repareren.

Met timing die een tv-soap waardig is, meldden de Peruaanse media woensdag , dat het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, dat in Costa Rica zit, binnen enkele uren een vonnis zou aankondigen over een beroep tegen zijn gratie. Keiko, 43, had zich verzet tegen het verlenen van gratie voor haar vader, zeggend dat hij onschuldig was en zou moeten worden bevrijd zonder overheidsbemiddeling.

Haar critici zeggen, dat de echte reden was dat haar vader, eenmaal vrij, haar controle over de partij zou bedreigen, hetgeen door Peruanen is gedefinieerd als Fujimorisme. 'Keiko kon een dubbele triomf scoren, als de rechtbank haar vader terugstuurt naar de gevangenis terwijl ze haar broer de straat op stuurt', schreef analiste Rosa Maria Palacios in de krant La Republica.

Keiko lijkt alle kaarten in handen te hebben in haar face-off  met haar broer. Ze leidt haar eigen partij naar de presidentsverkiezingen en heeft de ervaring van twee presidentiële campagnes achter de rug. Maar, met de opschorting in plaats van ronduit ontslag, is haar broer nog steeds een kracht waarmee rekening moet worden gehouden.

(Suriname Mirror/Bangkok Post/AFP/La Republica/Andina/El Comercio/Twitter/YouTube)

Geen onderwijs voor kinderen met een beperking in Peru

Getuigenis uit Peru: ‘In ontwikkelingslanden bestaan mensen met beperking gewoon niet'


Slechts 5 procent van de mensen met een beperking krijgt een of andere vorm van bijzondere zorg


Roberto, een twintiger, woont in de regio Cajamarca in de Peruaanse Andes. Hij brengt zijn ochtenden en middagen door met het kijken naar voorbijrijdende auto’s, leunend tegen de muur van een schuur. Wanneer hij dat niet doet, kijkt hij naar het kippenhok, of naar de kleren die te drogen hangen, of gewoon binnen, naar de woonkamer, die tegelijk de keuken en eetkamer is – dag in dag uit. Roberto heeft een hersenverlamming. Niemand weet wat hij nog meer heeft, zoals zo vaak het geval is bij mensen in deze regio. 

Hij heeft het geluk, dat zijn moeder hulp zocht om zijn motorische, verbale en mentale vermogens te stimuleren, in de hoop dat Roberto op een dag in zijn eentje zal kunnen zitten, lopen en praten. Maar, de meeste mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking in Cajamarca krijgen geen zorg. En als ze er wel naar op zoek zijn, stellen ze vast dat die er niet is.

Gladis had geluk. Ze is de negende van elf kinderen. Toen ze drie maanden oud was, werd bij een injectie een cruciale zenuw geraakt, waardoor haar benen verlamd zijn. Haar familie kon haar naar het ziekenhuis in Lima brengen, een busrit van zestien uur, waar ze tot haar elfde verbleef. Ze onderging meerdere operaties en kreeg revalidatie en onderwijs. Met behulp van een metalen beugel kon ze op haar elfde haar eerste stappen zetten. ‘Ik kon voelen dat ik iemand was’, zegt ze. ‘Ik was iets waard, omdat ik kon stappen.’ Toen ze terugkeerde naar Cajamarca, maakte Gladis haar middelbare school af en studeerde ze boekhouding.

Maar, toen ze de arbeidsmarkt op wilde, ontdekte ze dat er geen plaats was voor haar. En toen ze eindelijk een baan kreeg, werd ze nooit betaald. In ontwikkelingslanden krijgen de meeste kinderen met een beperking geen steun. ‘Heel triest, ouders helpen hun kinderen meestal niet’, zegt Gladis. Ze zetten ze in een hoek en zeggen: ‘Doe niets, je helpt ons niet, je werkt niet, je bent niets’. Ze krijgen geen onderwijs of vinden geen werk.

'Ik ben op plaatsen geweest waar het kind gewoon ergens lag met alleen een kom havermout bij zich. Het kon zijn armen of benen niet bewegen, het lag op de grond met zijn hoofd in de kom, als een dier. Zijn ouders zeiden dat dit kind een straf van God was. Ze hebben het aan zijn lot overgelaten, geen eten meer gegeven en de jongen stierf.’

Mensen met een beperking moeten niet alleen hun beperking overwinnen maar ook het stigma dat erop rust. En zelfs als ouders hun kinderen steunen, weten ze niet waar en hoe ze dat kunnen doen. ‘Ik kwam bij twee jonge meisjes. Hun moeder had hun huis verlaten om op zoek te gaan naar een behandeling. Maar ze hadden geen geld of werk, en de revalidatie kostte veel geld.’ 

Carmen Rosa leeft letterlijk in het donker. In een van de twee kamers van het huisje in de stad Cajamarca zit ze in een duistere hoek, omringd door kippen, hooi en rommel, haar lichaam in onophoudelijke spasmen. Het beeld is indrukwekkend. Haar ogen volgen de bezoekers met een kracht die haar lichaam niet heeft. Achter haar oncontroleerbare spieren schuilt een briljante geest. ‘Ik hou van lezen, maar als ik nerveus ben, lukt dat niet’, zegt ze. ‘Het maakt me nerveus, ik vind het niet leuk. Ik zit hier dag in dag uit en kan het niet onder controle krijgen. Ik ben heel verdrietig.’ Als ze spreekt, kan ze haar spastische lichaam maar moeilijk recht houden. Ze ademt moeizaam. Van de andere kant van de kamer zwaait haar jongere zus Maria Elena (15) even naar haar.

Carmen Rosa is 23. Ze werd geboren met een perfect lichaam, maar op haar negende begon ze de controle over haar spieren te verliezen. Het gezin verhuisde daarom naar de stad. María Elena bekijkt haar schokkende zus zonder angst, eerder met stoïcijnse berusting. Toen zij zelf negen werd, ontdekte ze dat ook haar handen begonnen te beven. Voorlopig wiebelt ze heen en weer, een subtiele aankondiging van de hevige spasmen van haar zus.

Carmen Rosa en Maria Elena zijn erg intelligent en opmerkzaam, maar toen ze niet langer een potlood konden vasthouden eindigde de school voor hen. Voor wie milde problemen heeft is het bijzonder onderwijs in Peru niet echt inclusief, voor wie meer ernstige stoornissen heeft, bestaat het al helemaal niet, zegt de Nationale Confederatie van Mensen met een Beperking.

87,1 procent van de Peruaanse kinderen en jongeren met een beperking krijgt geen enkele vorm van onderwijs.

In een van de weinige scholen voor deze groep in Cajamarca zitten de kinderen in klaslokalen waar ze roepen en tieren en ongeremd rennen. Ondanks de affiches vol educatieve mantra’s is het hier altijd speeltijd en etenstijd. In een van de klassen die Gladis bezocht, lieten de leraren de kinderen alleen maar spelen en spraken ze hen enkel aan wanneer ze iemand probeerden te slaan. Wie in een rolstoel zat, bleef aan de kant, zonder iets te doen, behalve wat met elkaar praten.

Peru telt 485 ziekenhuizen, waarvan slechts 75 revalidatiediensten hebben. Daarvan bevinden zich er 45 in Lima. Op het platteland zijn geen diensten voor mensen met een beperking. Daardoor krijgt slechts 5 procent van de mensen met een beperking een of andere vorm van bijzondere zorg.

Ondanks de verschrikkelijke vooruitzichten is Carmen Rosa optimistisch. ‘Ik denk dat ik op een dag beter zal worden’, zegt ze. ‘Ze gaan me genezen en ik zal alles kunnen doen en beter worden. Ik zou niets liever willen dan mensen zoals mij helpen, mensen met een beperking, die geen vrienden hebben en verdrietig zijn. Ik ben verdrietig en ik wil hen helpen.’

(Suriname Mirror/Andrea Vale-IPS)

Leider Daklozen Arbeidersbeweging gaat voor het Braziliaanse presidentschap

Guilherme Boulos (35): 'Het is mogelijk, omdat mensen op zoek zijn naar een nieuwe vorm van politiek'

'Sociale ongelijkheid in Brazilië is schandalig en je ziet het op elke hoek ... , dit stoorde me, dus ik begon te handelen'


Hij heeft tot nu toe amper één procent in de peilingen, maar de 35-jarige linkse Guilherme Boulos zegt, dat Brazilië rijp is voor een nieuw gezicht dat bereid is de corrupte en machtige presidentsverkiezingen in oktober aan te nemen. 

'Het is David tegen Goliath', erkent Boulos in een interview in zijn kleine kantoor in Sao Paulo.   'Maar, het is mogelijk, omdat mensen op zoek zijn naar een nieuwe vorm van politiek doen.'

Boulos vertegenwoordigt het tegenovergestelde einde van het spectrum van de rijke, gevestigde figuren die momenteel aan de macht zijn in de centrumrechtse regering van Brazilië.

Als hoofd van de Daklozen Arbeidersbeweging (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. MTST) - een goed georganiseerde groep die bekend staat om spraakmakende bezettingen van vrijgekomen grond en andere stunts - is hij ook radicaler en hands-on dan velen in het links spectrum. Maar, deze professor van de universiteit die is opgeleid in filosofie en psychoanalyse, wordt gesteund door niemand minder dan het linkse icoon en oud-president Luiz Inacio Lula da Silva.

In april, kort voordat hij zich overgaf om naar de gevangenis te gaan om twaalf jaar gevangenisstraf voor corruptie te ondergaan, verraste Lula velen door te spreken over Boulos als zijn politieke erfgenaam en hem te vertellen, dat hij live op de nationale televisie zei dat hij 'nooit moet opgeven'.

Het profiel van Boulos is ook onlosmakelijk verbonden met een ander groot politiek drama - het neerschieten van een populaire, hard-hitting links raadslid in Rio de Janeiro, Marielle Franco. Net als hij was ze lid van de Partido Socialismo e Liberdade (PSoL). En haar nog steeds onopgeloste moord verdiept het gevoel onder velen, dat Brazilië naar een periode van bittere politieke confrontatie glijdt.

Boulos zei , dat hij gemaakt is voor dit soort klimaat, zonder aarzeling over het aangaan van het debat in de gebieden die de huidige oogst van politici weigert te confronteren. 'Ik ben niet bang om taboes als abortus, racisme, seksuele diversiteit en openbare veiligheid vanuit een nieuw gezichtspunt te bespreken.' Hij heeft misschien wel lage peiling-cijfers, maar Boulos zegt dat dat kan veranderen.


'Mensen kunnen niet stemmen voor iemand die ze niet kennen', zegt hij. Tekenen van hoge stemonthouding suggereren, dat Brazilianen niet tevreden zijn met de standaardkandidaten. 'Er is ontevredenheid over het politieke systeem, maar dat betekent niet dat ze niet iemand willen hebben waarin ze kunnen geloven', aldus Boulos.

Een goed opgeleid kind van artsen, kan Boulos een rustig, comfortabel leven leiden. Maar, hij zegt dat hij niet alleen tot politiek werd gedreven, maar ook tot activisme, vooral ter ondersteuning van het grote aantal armen en daklozen in Brazilië. Hij werkt al bijna 20 jaar in enige hoedanigheid met de Daklozen Arbeidersbeweging en zegt dat men aan de linkerkant meer moeten doen wat ze prediken. 'Wat me echt stoort, is dat velen aan de linkerkant praten over het feit, dat ze er zijn voor de mensen, maar dat ze niet echt klaar zijn om naar hen te luisteren, om naast hen te staan, om met hen te leven. Sociale ongelijkheid in Brazilië is schandalig en je ziet het op elke hoek ... Dit stoorde me, dus ik begon te handelen.'

En Franco's wrede moord toont aan, dat dit geen tijd is om aan de zijlijn te blijven, zegt hij, en noemt het 'de dramatische uitdrukking (van) ... politiek geweld, intolerantie en haat' in het land.

Volgens Boulos is diezelfde verschuiving naar het radicalisme terug te zien in de impeachment van de toenmalige linkse presidente Dilma Rousseff. Met haar vervanging door de huidige president Michel Temer, trad Brazilië toe tot 'een terugtrekking uit sociale en democratische rechten', aldus Boulos. Maar, hij geeft toe dat als hij ooit president wordt, die verdeeldheid niet plotseling zou verdwijnen. 'Je kunt niet met iedereen in Brazilië opschieten, je moet je kant kiezen', voegt hij eraan toe.

(Suriname Mirror/AFP)

Braziliaanse Miss BumBum 2017 Rosie Oliveira teleurgesteld dat verkiezing niet doorgaat in 2019

'Het is een verkiezing die gemist zal worden, in Brazilië en in de wereld'
Rosie Oliveira zegt, dat haar leven ten goede is veranderd sinds ze tot Miss BumBum 2017 werd gekroond. Miss BumBum 2018 komt snel dichterbij. In november zullen meer dan 200 deelnemers strijden om de felbegeerde titel te winnen. Het zal de laatste van de evenementen in Brazilië zijn, nu sommigen hebben geprotesteerd tegen de billen showende deelneemsters.

Hoewel de verkiezingen controversieel zijn geweest, zijn sommigen van streek, omdat ze zijn afgelast. De Britse Daily Star Online sprak met voormalig winnares Rosie Oliveira om meer te weten te komen.

Nadat ze de titel Miss BumBum 2017 won, veranderde het leven van Rosie drastisch. De 'bootylicious babe' geeft toe, dat het hielp om haar modellencarrière te katapulteren. Ze legt uit: 'Ik had al deelgenomen aan andere wedstrijden en werkte als verslaggeefster, een baan die ik moest verlaten vanwege de titel die ik won. 'De wedstrijd heeft nationale en internationale zichtbaarheid, waardoor ik in mei 2018 de cover van Playboy Portugal kon zijn.'


Toen Rosie veel aandacht kreeg, trok ze al snel grote social media aan. Ze zegt: 'Mijn leven veranderde veel. Ik voelde het verschil via mijn sociale netwerken, ik won bewonderaars van over de hele wereld.'

Meer dan 147.000 volgen haar Instagram-pagina, waar ze regelmatig sexy snaps deelt. De Miss BumBum-winnares heeft ook een YouTube-kanaal opgezet, waar ze overspoeld wordt door complimenten.

Rosie is teleurgesteld, dat de verkiezing niet zal plaatsvinden in 2019. Ze stelt, dat het waarschijnlijk zal voorkomen, dat veel vrouwen hun verkiezingsdromen halen. Het professionele model bekent: 'Het was een zeer grote wedstrijd die veel deuren voor mij opendeed, net als voor andere deelneemsters. Ik geloof dat er veel meisjes zijn die er nog aan denken om deel te nemen ... Het is een verkiezing die gemist zal worden, in Brazilië en in de wereld.'