dinsdag 18 september 2018

Vrouw mag 12 jaar gevangenisstraf Venezuela in SDKK op Curaçao verder uitzitten

Nederlandse in Colombia geboren vrouw in Venezuela veroordeeld tot gevangenisstraf van 12 jaar voor drugstransport in 2013

Haar veroordeling in Venezuela wordt naar Curaçaos recht omgezet


De vrouw D.M.G.-U. (1972, Colombia) is dinsdagmiddag 18 september 2018 op Curaçao aangekomen aan boord van een commerciële vlucht uit Caracas. Zij werd vergezeld door politie-agenten uit Curaçao, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Zij is in 2014 in Venezuela veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor een drugstransport in 2013. Conform haar verzoek en de eindbeslissing van 8 mei 2018 van 'El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Dirección General de Justicia,Instituciones Religiosas y Cultos' van Venezuela, mag zij haar verdere straf uitzitten in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) op Curaçao, aangezien zij de Nederlandse nationaliteit heeft en zij als laatste woonadres Curaçao had.

Dit kan gelet op het 'Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen' tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela (Caracas, 8 oktober 1996) en het Europees 'Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen' (Straatsburg, 21 maart 1983). Dit gebeurt met goedkeuring van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en het ministerie van Justitie van Curaçao.

In Venezuela was de vrouw sinds haar aanhouding en veroordeling gedetineerd in de 'Anexo Femenino del Internado Judicial de Tocuyito' in de staat Carabobo.

Haar veroordeling in Venezuela zal conform het Wetboek van Strafvordering van Curaçao naar Curaçaos recht worden omgezet. Zij zal de nog ontbrekende straf in de gevangenis SDKK uitzitten.

De vrouw moet dinsdag 9 oktober ter rechtszitting in Willemstad verschijnen voor het omzetten van haar gevangenisstraf. Zij heeft hiervoor reeds van het OM Curaçao een dagvaarding ontvangen.

Nurmohamed (VHP): 'Schooljaar 2018/2019 zal gekenmerkt worden door terugval aantal leerlingen'

'Met de verhoging van inschrijfgelden heeft de regering de weg naar verdere armoede ingezet'


Het komend schooljaar ziet er niet rooskleurig uit. Het Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP) stelt dinsdag 18 september 2018 in het Dagblad Suriname, dat het schooljaar 2018/2019 gekenmerkt zal worden door een terugval in het aantal scholieren voor het primair, secundair en tertiair onderwijs, vanwege de forse verhoging van het inschrijfgeld. 

Voor het vorig schooljaar bijvoorbeeld bedroeg de ouderbijdrage inclusief materiaalkosten Srd 185 (lagere scholen), Srd 190 (MULO-scholen) en Srd 245 (LBO-scholen). In het komend schooljaar bedraagt dit respectievelijk Srd 250, Srd 275 en Srd 300. Voor de studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname geldt een nieuw tarief van Srd 1.850.

De VHP-fractie heeft al meer dan een maand geleden een brief verstuurd naar de president om aandacht te vragen voor deze problematiek. Maar, dat mocht niet baten.

Nurmohamed stelt, dat het terugdraaien of verlagen van het inschrijfgeld een noodzaak is. 'Het onderwijs behoort tot één van de ontwikkelingspilaren. Met deze verhoging heeft de regering de weg naar verdere armoede ingezet. Het uitdelen van duizenden schoolpakketten geeft al aan hoe ernstig de situatie is.'

Volgens Nurmohamed zijn het deze taferelen die ervoor zullen zorgen, dat veel scholieren geen onderwijs zullen genieten in het komend schooljaar. De salarisverhoging bij de ambtenaren zal niet bijdragen aan het verhelpen van dit fenomeen. 'Men denkt dat de armoede opgelost is, want de ambtenaren hebben een salarisverhoging gekregen. Maar, de harde realiteit is dat het gros van de kinderen dat met een lege maag naar school gaat, ouders hebben die geen ambtenaren zijn. Ze komen vaak uit de sociaal zwakke buurten.' 

Voorts is er nauwelijks iets gedaan aan de fysieke omstandigheden van de scholen. 'Wat ook opvalt, is dat investeringen op de scholen zijn uitgebleven. Dus op 1 oktober moet er weer met kapotte middelen gewerkt worden.'

Daarnaast dragen de ‘hervormingen’ van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur niet bij aan de gewenste situatie. Nurmohamed beklemtoont, dat die onderwijshervormingen belangrijk zijn, echter is de vraag of kwaliteitszorg thans groen licht moet krijgen of het fuseren van bepaalde onderwijstypen. 'Kwaliteitszorg vanaf de lagere tot hogere school is belangrijker. Fusering kan daarna ook. Er zijn zoveel plannen geschreven wat in het onderwijs moet gebeuren, maar er komt niets van terecht.'

Doekhie (NDP): 'Als districtscommissaris ging ik ook in Coronie mensen arresteren'

'←  Doebay is districts- commissaris in de Republiek Suriname, waar hij ook gaat in het land is hij districts- commissaris'


NDP-parlementariër Rachied Doekhie kan zich niet vinden in de recente verklaring van politici in de kwestie van districtscommissaris Lakshminarain Doebay van Saramacca. Doebay heeft een week geleden na een verkeersovertreding in Nickerie geweigerd zich te onderwerpen aan de instructies van de politie en zou kort na een gesprek met een agent plotseling zijn weggereden, omdat hij van oordeel is, dat de districtscommissaris altijd boven de politie staat.

VHP-parlementariër Krishna Mathoera zei toen in een reactie, dat Doebay niet boven de wet staat en slechts instructies met betrekking tot de openbare orde aan de politie kan geven in zijn eigen district, Saramacca.

Doekhie, voormalig districtscommissaris van het district Nickerie, vindt in tegenstelling tot Mathoera dat Doebay in deze wel bevoegdheden heeft in een ander district.

'Doebay is districtscommissaris in de Republiek Suriname. Dus waar hij ook gaat in het land is hij districtscommissaris. Het geval is dat een districtscommissaris het beheer krijgt over één of meerdere districten in een bepaalde periode. Nu is Doebay districtscommissaris in Suriname, die het beheer heeft over het district Saramacca. Hij is dus ook hulpofficier in andere districten. Als districtscommissaris ging ik ook in Coronie mensen arresteren', zegt Doekhie dinsdag 18 september 2018 in het  Dagblad Suriname.

De NDP’er vindt, dat de politieambtenaar in kwestie opzettelijk zaken verkeerd verder heeft gerapporteerd aan zijn meerderen. Wat volgens de politicus wel vaststaat is, dat Doebay hard heeft gereden en op de bon moest. Langs de weg staan borden waarop staat aangegeven, dat de maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur is. Doebay reed 67 kilometer per uur. 'Het is niet zo gegaan. Doebay heeft gezegd: ‘als ik hard heb gereden, doe je werk en beboet mij’. Maar, je gaat een districtscommissaris nu zeggen om uit zijn auto te stappen, terwijl de agent aan het voertuig en kentekenplaat van Doebay al zag dat die man een districtscommissaris is', zegt Doekhie.

Volgens de parlementariër was de wetsdienaar niet bevoegd om de districtscommissaris op zo'n manier aan te spreken, omdat de districtscommissaris in rang hoger staat en de positie heeft van hoofd van de politie.

Volgens de wet moet een ieder zich aan de verkeersregels houden, dus ook een districtscommissaris. In het Wetboek van Strafvordering is opgenomen, dat de bevoegdheid van de districtscommissaris beperkt is tot het grondgebied waarvoor hij is aangesteld. Hieruit moet geconcludeerd worden, dat een districtscommissaris niet benoemd wordt voor heel Suriname, maar slechts voor een bepaald territoir. Het is niet duidelijk of de districtscommissaris wel of niet beboet is voor deze overtreding.

De zaak van Doebay wordt momenteel grondig onderzocht.

Asbestplaten SML gedumpt en verbrand op openbare vuilstort - Onbezonnen criminele 'actie' directie SML

Verbranden van asbest vindt nu al enkele weken plaats zonder dat autoriteiten optreden

NDP-parlementariër Rachied Doekhie: 'Dit is barbaars, deze mensen gaan over lijken'


Volgens het Dagblad Suriname van vandaag, dinsdag 18 september 2018, houden de perikelen bij de renovatie van de Stichting Machinale Landbouw (SML) maar niet op. De directie van het staatsbedrijf heeft enkele weken geleden besloten om verwijderde asbestplaten uit het gebouw op de openbare vuilstortplaats achter het pompgemaal te Wageningen te laten dumpen. Deze zijn hierna in brand gestoken. Hiermee wordt de gezondheid van alle bewoners rondom het gebied bedreigd. 

'Wij hebben klachten gehad, dat er daar op de vuilstortplaats asbestplaten worden gedumpt. Nu is de vuilstortplaats in brand gestoken. Als coördinator Openbaar Groen ben ik persoonlijk met mijn team en de milieupolitie op locatie gegaan, maar wij staan machteloos. Wij kunnen niets eraan doen', zegt Raymond Hira, coördinator Openbaar Groen tevens bestuurslid van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Wageningen.

Hira benadrukt dat de zaak ernstig is, aangezien het inheems dorp Post Utrecht vlak aan de overkant van deze dumpplaats ligt. Het verbranden van asbest vindt nu al enkele weken plaats zonder dat er door autoriteiten wordt opgetreden. Het vuil daar op de locatie wordt regelmatig door onbekenden in brand gestoken.

'De rook, alle afval- en gifstoffen waait over naar het dorp, met alle negatieve gevolgen voor de mensen hun gezondheid. Dit is een duidelijke dreiging voor de volksgezondheid en het kan niet zo verder', aldus de coördinator.

Volgens Hira werd gelijk na oriëntatie op de locatie de bestuursdienst op de hoogte gesteld en aandacht van de districtscommissaris hierover gevraagd. Hira kreeg gisteren melding van het commissariaat, dat die eerder door niemand op de hoogte is gesteld over het dumpen van deze asbestplaten. 'De instructie is, dat wanneer asbestplaten worden verwijderd, instanties als de brandweer en de bestuursdienst op de hoogte moeten worden gesteld. Daarna wordt het proces ingezet waarbij er richtlijnen worden gegeven over hoe deze platen moeten worden verwijderd. In ieder geval mogen asbestplaten niet droog verwijderd worden, maar nat. Anders raken de vezels ervan los', zegt Hira.

Nadat het geluid over het onderzoek van Openbaar Groen en de bestuursdienst ten oren kwam van de SML, bleek dat het staatsbedrijf gisteren machines naar de vuilstortplaats heeft gestuurd om de gedumpte platen op te ruimen. Hira probeert ook aandacht te vragen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder wie SML valt. Tot nu toe is het niet gelukt om iemand bij het ministerie hierover te spreken.

NDP-parlementariër Rachied Doekhie spuugt ook zijn gal wanneer hij geconfronteerd wordt met deze informatie. 'Dit is barbaars. Deze mensen gaan over lijken', zegt de NDP’er in een reactie.

Volgens de politicus moet hard opgetreden worden tegen de huidige directie van SML. LVV-minister Lekhram Soerdjan zei eerder in De Nationale Assemblee, dat SML gerehabiliteerd wordt door Westland Sama Group.

De bedoeling is dat vanaf deze maand op zijn minst één van de processing- en verwerkingslijnen operationeel moeten zijn. Bewoners van Wageningen en politici binnen de NDP hebben eerder alarm geslagen nadat het hun opviel, dat alles op het bedrijfsterrein wordt gesloopt en als oud ijzer wordt verkocht. Daarnaast zouden ook verschillende machines zijn verdwenen. De bewindsman kon toen echter niet ingaan op de beweringen van Assembleeleden.

Oud-directeur SZF Comvalius nu waarnemend directeur BOG

Comvalius gaat zo snel mogelijk openstaande functies binnen het BOG invullen


De ex-directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Stephan Comvalius, is geïnstalleerd als de nieuwe waarnemend directeur op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Maureen Wijgaarde-Van Dijk, directrice van het ministerie van Volksgezondheid, verwelkomde de nieuwe waarnemend directeur vandaag, dinsdag 18 september 2018, op zijn nieuwe werkplek, aldus het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut. 

Tot nog toe was Astracia Warner belast met de waarneming als onderdirecteur van het BOG nadat Lesley Resida een jaar geleden met pensioen ging.

Besloten is dat Comvalius zo gauw mogelijk openstaande functies die cruciaal zijn voor het goed functioneren van het BOG zal invullen.

Het eerste project waarmee dit jaar nog van start zal worden gegaan is volgens Comvalius het Nationaal Preventie Programma.

Eerste fase studentflats Anton de Kom Universiteit van Suriname eind september opgeleverd

(Bron foto: NII)
Behalve twee studentengebouwen ook een cafetaria/restaurant, laundry room en een mini shop

De kamers zijn voorzien van airconditioning en warm water


Eind september zal de eerste fase van de studentflats op het terrein van de Anton de Kom Universiteit van Suriname worden opgeleverd. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport & Communicatie heeft zich ter plekke georiënteerd om de vorderingen te kunnen bezichtigen, sinds zijn vorige bezoek vier maanden geleden. Dit meldt het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, dinsdag 18 september 2018.

Het project, dat uit vier fasen bestaat, wordt uitgevoerd door het buitenlands aannemingsbedrijf LR Group Italy, dat werkt met tal van lokale aannemers. De directievoering ligt in handen van Sunecon Raadgevend ingenieursbureau.


In de eerste fase worden twee studentenflats opgezet. Een van de gebouwen telt drie verdiepingen en heeft 70 kamers, twee studenten per kamer. Het tweede gebouw heeft vier verdiepingen, met vier studenten per kamer. De kamers zijn voorzien van airconditioning en warm water. Naast de slaapkamers, die volledig zijn ingericht, met bedden, klerenkasten, studiebureaus en lockers, zijn er ook publieke ruimtes per verdieping, waarbij de studenten kunnen samenkomen. De gebouwen zijn ook voorzien van een lift.

Minister Pengel geeft aan, dat er binnenkort meer dan 300 studenten alvast opgevangen kunnen worden. Behalve de twee studentengebouwen, komen in de eerste fase ook een cafetaria/ restaurant voor ongeveer 500 personen, een laundry room en een mini shop met daarin een kantoorruimte voor het complex. Deze ruimtes zijn al afgebouwd en voor het grootste gedeelte al ingericht met de nodige faciliteiten en apparatuur.


De aannemer heeft rekening gehouden met het weer in Suriname en heeft ervoor gezorgd dat er gebruik gemaakt is van duurzaam materiaal, dat weinig onderhoud nodig heeft. Zo hoeft het gebouw niet geschilderd te worden en is het af en toe wassen met een hoge drukspuit voldoende.

Vrachtschip verdwenen tussen Suriname en Guyana

Eigenaar vermoedt dat de bemanning er met de lading vandoor is gegaan 


Een Guyanese zakenman wacht tevergeefs op een dinsdag 11 september uit Suriname vertrokken door hem ingehuurd vrachtschip. Het schip vervoert een zogenoemde doorvoerlading vanuit de haven van Nieuw Nickerie, aan de Corantijnrivier in het uiterste westen van Suriname, naar de haven van Georgetown, Guyana's hoofdstad. 

De boot is dinsdagmiddag uit Nieuw Nickerie vertrokken en had vrijdagmorgen in Guyana moeten aankomen. Volgens verklaring van de eigenaar had hij tot donderdagavond 13 september nog contact met de kapitein van de boot. De kapitein liet weten, dat het weer slecht was en dat ze wat later zouden binnen komen. Sindsdien is er geen contact meer met de kapitein geweest.

De eigenaar vermoedt dat de bemanning er met de lading vandoor is gegaan.

De lading zou, volgens het Dagblad Suriname van vandaag, dinsdag 18 september 2018, vooral bestaan uit Red Bull- drank en muskietenkaars (een bekend middel in beide landen om muskieten te verdrijven). Er is een zoekactie op touw gezet op de Corantijnrivier en de Nanikreek – een zijtak van de rivier ten zuidwesten van Nieuw Nickerie –, maar zonder resultaat.

Project ‘Stop Gras en vuilverbrandingen in Suriname’ lijkt halfslachtig

'We moeten mensen bewustmaken om geen vuil te verbranden op hun erf in droge tijd'....

- Maar, vuil verbranden op het erf mag nooit....ook  niet in de regentijd
- 'Keukenvuil wordt opgehaald, maar voor zaken als kapotte gasfornuizen moet ook een oplossing komen'


Het project ‘Stop Gras en vuilverbrandingen in Suriname’ is gisteren officieel gelanceerd door districtscommissaris Remi Pollack op het bestuurskantoor van ressort Pontbuiten. Het is een samenwerking tussen het Korps Brandweer Suriname (KBS), verschillende districtscommissariaten, stichting Healthy Root Wealthy Fruit en andere organisaties. Het project moet de gemeenschap bewustmaken van het gevaar van vuilverbranding, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 18 september 2018. 

Volgens brandweervoorlichter Ulrich Coats is het onderdeel van de reguliere voorlichtingscampagnes van KBS. De aanpak is deze keer groter en intensiever, omdat er meerdere partners betrokken zijn. Anders dan bij mediacampagnes wordt de informatie nu persoonlijk overgebracht.

'We moeten de mensen bewustmaken om geen vuil te verbranden op hun erf in de droge tijd. Srananman tranga yesi, maar als we ze de informatie op een juiste manier brengen, gaat het werken', vindt districtscommissaris Pollack. De campagne houdt in, dat medewerkers van het commissariaat en brandweerlieden aan huis buurtbewoners inlichten. Daarnaast worden flyers uitgedeeld met de waarschuwing 'Buur no let' a faya. Furutakru e panya' en 'Buur no bron yu doti moro, mi baby e kisi soro'. Met bussen en een mini-soundtruck rijden de voorlichters in groepen de hele week naar verschillende wijken. Maandag waren onder andere bewoners Menkendam, Nieuwzorgweg en Frederikshoop aan de beurt.

Coats stelt, dat het vraagstuk van grasbranden een sociaal probleem is dat structureel moet worden aangepakt. 'We weten dat het niet gemakkelijk is. Het is een proces, maar we komen er wel', aldus de voorlichter. Er is gekozen voor risicocommunicatie, omdat in de afgelopen periode is gebleken dat steeds meer mensen zich schuldig maken aan het verbranden van vuil of gras. Dit, ondanks dat  voorlichting wordt gegeven. Pollack zegt, dat er maandelijks meer dan 130 grasbranden worden geblust door de brandweer. Vooral in de droge periode is het daarom belangrijk, dat de voorlichting goed naar de mensen wordt gebracht.

Initiatiefneemster van de campagne, Bea Lachunsing, is blij dat haar idee zo groots wordt uitgevoerd. Ze zegt dat het niet slechts om brandveiligheid gaat. Er komt volgens haar veel meer bij kijken. 'De volksgezondheid, verkeersveiligheid en ga zo maar door', merkt ze op.

Ze wijst er ook op, dat er vanuit de overheid ook alternatieven moeten komen, zodat het vuil niet op de mensen blijft zitten. 'Keukenvuil wordt opgehaald, maar voor zaken als kapotte gasfornuizen moet ook een oplossing komen.' De initiatiefneemster stelt voor, dat iedere buurt een plaats krijgt om vuil te deponeren. Het project duurt tot midden oktober en zal landelijk worden uitgevoerd.

Lees ook dit artikel uit 2011(!) over de risico's van vuilverbranden op het erf.

Voorzitter Consumentenkring wijst in rekening brengen door banken van extra kosten af

'Banken willen demotiveren dat mensen fysiek aanwezig zijn in de banken'

 
De voorzitter van de Consumentenkring Suriname - de enige nog actieve consumentenorganisatie in het land -, Albert Alleyne, spreekt vandaag, dinsdag 18 september 2018, in het Dagblad Suriname, zijn afkeuring uit over de kwestie van de kosten die de banken in rekening brengen voor storten en opnemen van geld. De reden die de governor van de Centrale Bank van Suriname heeft aangegeven accepteert de Consumentenkring niet.

Alleyne zegt, dat het gesprek dat hij met de president van de Centrale Bank heeft gehad erin heeft geresulteerd, dat enkele banken de kosten hebben teruggebracht. Hij geeft aan dat uit de gesprekken naar voren is gekomen, dat banken willen demotiveren dat mensen fysiek aanwezig zijn in de banken. Dit vindt de voorzitter van de Consumentenkring niet goed. Hij denkt, dat incentives beter werken voor mensen die het giraal verkeer gebruiken. 'Als je mensen straft door de kosten te verhogen, zullen mensen hun geld thuis houden. We raken ook geïsoleerd in het internationaal bankverkeer.'

Alleyne kan zich niet vinden in dat bankenkosten in rekening worden gebracht voor het storten en opnemen van gelden door consumenten.

De voorzitter van de Consumentenkring zegt, dat een aantal zaken duidelijker en transparanter moet worden. Zo zegt hij niet blij te zijn met de wijze waarop de cambio’s geld wisselen. Hierbij doelt hij op de privacy, omdat mensen hun ID-kaart moeten tonen zonder te weten wat met de persoonsinformatie gebeurt. Alleyne is van mening, dat het de Centrale Bank is die het girale verkeer moet stimuleren door middel van goede voorlichtingscampagnes.

Dat de bankkosten enigszins zijn teruggedraaid door de banken vindt Alleyne een stap in de goede richting, echter wil de Consumentenkring af van alle kosten. Het is het geld van de consument, stelt Alleyne. 'En de banken werken met dit geld van de consument. Waarom zou men er dan voor moeten betalen als men het eigen geld gaat storten of lichten?', vraagt de voorzitter zich af.

De afdeling Marketing van de Surinaamsche Bank geeft als reactie, dat de kosten het elektronisch bankgebruik stimuleren, terwijl het handmatig gebruik gepaard gaat met extra kosten die de bank moet maken. De Surinaamsche Bank houdt rekening met zestigplussers die niet in staat zijn om gebruik te maken van internetbankieren. 'Het beleid van de bank is er daarom dan ook op gericht om voor deze doelgroep geen kosten in rekening te brengen', aldus een medewerker.

Granman Albert Aboikoni der Saramaccaners nog steeds niet in zijn residentie te Asidonhopo

'Het ministerie van Regionale Ontwikkeling moet wat zaken in orde maken'

'Hij is niet bang, voor geen enkele bedreiging'


Hoewel Albert Aboikoni op 12 augustus is beëdigd tot granman der Saramaccaners, is hij nog steeds niet afgereisd naar zijn residentie te Asidonhopo aan de Pikin Rio. Volgens Iwan Adjako, woordvoerder van het grootopperhoofd, vandaag, dinsdag 18 september 2018, in de Ware Tijd, moet het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) wat zaken in orde maken. Zo moeten de reiskosten worden vergoed en moet Aboikoni attributen krijgen om zijn werk te kunnen doen. Ook moet de woning van de granman worden gerenoveerd en gemeubileerd. Verder moet het grootopperhoofd beschikken over een boot met buitenboordmotor. 

'De Raad van Ministers moet de middelen hiervoor goedkeuren. Wij wachten wel rustig af', stelt de woordvoerder.

Monique Pintoe, onderdirectrice Gemeenschapsontwikkeling Binnenland, wil niet veel zeggen, maar geeft aan dat de genoemde zaken nog in de planning zijn. 'Als we klaar zijn, zal bekend worden gemaakt wanneer de granman vertrekt naar het binnenland.' Nu de granman nog in de stad is, wordt volgens Adjako van de gelegenheid gebruikgemaakt om met de overheid te praten over de verdere ontwikkeling van het Boven-Surinamegebied. Aboikoni verblijft voorlopig in het gebouw van de Volkshogeschool Naks in Lelydorp te Wanica.

Groepen die de functie van granman claimen, zien Aboikoni niet graag in Boven-Suriname, waardoor zijn veiligheid niet gegarandeerd zou zijn. Dat is volgens de woordvoerder niet de reden dat het grootopperhoofd in de stad blijft. 'Hij is niet bang, voor geen enkele bedreiging', stelt Adjako. Hij verwacht dat de politie zal optreden tegen personen die herrie willen schoppen.

Volgens een ingewijde uit het gebied zijn dorpen op een grotere afstand van Asindonhopo wat milder over Aboikoni. 'Maar, mensen van de dorpen die bijvoorbeeld aan de Pikin Rio zijn, waar de Matjaw-lo woont, zijn fel gekant tegen de beëdiging van Aboikoni tot granman. Misschien kan het escaleren als Aboikoni in dat gebied komt.'

Hij wijst erop, dat het grootopperhoofd na de beëdiging door de regering traditioneel wat rituelen moet uitvoeren in het dorp waar de lo verblijft die Frans Banai heeft aangewezen als granman. 'Ik denk niet dat ze dat gaan toelaten', aldus de ingewijde.

Gajadien (VHP): 'Een grote grap, NDP-fractie probeert haar gezicht te redden'

'NDP-fractieleden sturen apps en e-mails naar Hoefdraad om af te zien van verhoogde vergoeding'

- 'Zo werkt het niet in een rechtsstaat, wetgeving kan je niet teniet doen met telefoontje naar minister, dit is gewoon een bacovenwinkel'
- 'Het geeft aan op welke manier het land wordt bestuurd'
 

Waarnemend fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, vindt de wijze waarop NDP-fractieleden afzien van de maandelijkse verhoogde onkostenvergoeding 'een grote grap'. Volgens Gajadien probeert de NDP-fractie haar gezicht te redden, nadat eerst een standpunt ingenomen was om een andere weg in te slaan dan hun partijleider, president Desi Bouterse. De NDP heeft aangegeven dat het besluit van Bouterse ad hoc is, terwijl de fractie gaat voor een integrale wijziging van de wet. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 18 september 2018.

De VHP-fractie heeft op 12 september een initiatiefwet ingediend om de huidige schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee voor de komende zes maanden te handhaven. Gajadien wijst erop, dat de fractie zelfs bereid is de recesperiode te onderbreken voor behandeling van deze ontwerpwet.

'In plaats van mee te werken aan deze wet, stuurt men apps en e-mails naar de minister van Financiën om af te zien van de verhoogde vergoeding. Zo werkt het niet in een rechtsstaat. De wetgeving kan je niet teniet doen met een telefoontje naar de minister. Dit is gewoon een bacovenwinkel, nu de minister ook zegt dat hij eraan zal meewerken', vindt Gajadien.

Hij stelt, dat wetgeving moet worden aangepast en dat kan binnen enkele uren. Gajadien voert aan dat juist De Nationale Assemblee als wetgever respect moet opbrengen voor de wet, die nu vertrapt wordt met deze handeling.

'Wij hebben gevraagd om de verhoging te bevriezen en in de tussentijd te werken aan de integrale aanpak van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. Het is jammer, dat de NDP-fractie zich in allerlei bochten wringt om gezichtsverlies te voorkomen. Als morgen iemand van de fractie weer een app stuurt naar de minister waarin gevraagd wordt om de verhoging toch uit te betalen, dan zal hij dat ook moeten doen. Dit is echt een grote grap. Het geeft aan op welke manier het land wordt bestuurd', zegt Gajadien.

CHATA: 'Het gaat gewoon goed met de hotelsector op Curaçao'

'Ik ben verbaasd over het bericht dat Hotel Otrobanda in zwaar weer zou verkeren'

'Geen sprake van paniek in de hotelbranche, helemaal niet, ik zou zelfs zeggen integendeel!


Een Papiamentstalige ochtendkrant maakte vorige week melding van het feit, dat Hotel Otrobanda in zwaar weer zou verkeren. Er werd zelfs gesteld, dat het beroemde hotel door middel van een veiling verkocht gaat worden. Tegenover het Antilliaans Dagblad toont Miles Mercera van The Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) zich vandaag, dinsdag 18 september 2018, in het Antilliaans Dagblad verrast door het slechte nieuws, maar hij waakt voor negativisme. 

'Het gaat gewoon goed met de hotelsector op Curaçao. Ik heb het ook gelezen', zegt de voorzitter van de associatie, Miles Mercera. 'Net als jullie ben ik verbaasd, want ik heb er vanuit het hotelmanagement niets over gehoord. Als dit verhaal waar is, zou het mij bevreemden, want ook Hotel Otrobanda is lid van CHATA en wij hebben met al onze leden een goed contact. We zijn bijzonder goed op de hoogte van wat er speelt in de hospitality-sector op Curaçao, dus zolang ik dit nieuws niet officieel bevestigd heb gekregen, wil ik er verder ook niet over speculeren. Dat laat ik maar aan anderen over.'

CHATA maakt zich als dienstverlenend orgaan sterk voor het toeristische product dat Curaçao heet. Het leeuwendeel van de bedrijven in de Curaçaose toeristische industrie heeft zich dan ook aan CHATA verbonden.

Volgens Mercera is er beslist geen sprake van paniek in de hotelbranche. 'Helemaal niet. Ik zou zelfs zeggen integendeel! Het gaat hartstikke goed met de hospitality-sector op het eiland. Ik begrijp uw vraag echter wel, want binnen een vrij korte periode is er allerlei nieuws over hotels die in financiële problemen verkeren. We kunnen ze gewoon noemen: het Plaza Hotel, Holiday Beach Resort & Casino Veneto in de volksmond, red.), het Howard Johnson Inn Hotel en vorige week natuurlijk Kura Hulanda. Wij zijn daar evenwel niet van geschrokken. Dat zou ook niet goed zijn, want dat zou betekenen dat we zitten te slapen met z’n allen. Het tegendeel is het geval.'

Genoemde hotels kampten al langere tijd met een teruglopende bezetting en dus inkomstenderving, vertelt Mercera. 'Vandaar dat het voor ons ook geen nieuws was. Weet je wat het is? Je moet als hotel of vakantiepark meegaan met je tijd. Je moet continu moderniseren, innoveren, weten wat er speelt in de markt en daarop inspelen. Erop anticiperen zou natuurlijk nog beter zijn en daar proberen wij als CHATA de helpende hand in toe te steken.'

SMOC: 'Meetresultaten luchtkwaliteit op Curaçao in 2017 weer schokkend'

'Als je ziet dat de uitstoot van zwaveldioxide in 2017 opnieuw boven de norm uitschiet, dan word je daar intens verdrietig van'


De meetresultaten van de luchtkwaliteit op Curaçao - verricht door de GGD Amsterdam in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - waren in 2017 wederom schokkend, terwijl de raffinaderij delen van het jaar minder actief is geweest vanwege technische problemen en financiële perikelen bij de huurder van de raffinaderij, PdVSA. Dat maakt stichting Schoon Milieu opCuraçao (SMOC) bekend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 18 september 2018.


De uitkomsten van de metingen worden getoetst aan een norm. In dit geval heet die norm Attachment F, die al in zwang is sinds juli 1994. Waar het gaat over de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) staat die norm op het kengetal 80. Dat getal mag derhalve niet overschreden worden, in elk geval niet waar het ’t jaargemiddelde betreft. Incidenteel mag de norm een keer per jaar worden overschreden, om zo extreme uitstoot - bijvoorbeeld vanwege een technische storing - te kunnen billijken.Ter vergelijking: de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (World Health Organization) hanteert voor wat betreft de toegestane hoeveelheid zwaveldioxide in de lucht een heel andere norm, namelijk 20.

'Dus het is duidelijk dat de Curaçaose norm bijzonder slap is', zegt Arjan Linthorst, secretaris van SMOC. 'Als je dan ziet dat de uitstoot van zwaveldioxide in 2017 opnieuw boven de norm van Attachment F (80 dus) uitschiet, zowel qua jaargemiddelde als qua daggemiddelde, dan word je daar intens verdrietig van.'

Man uit Jan Sofat in Wilemstad, Curaçao, vermist

Michel Venema en zijn Ford Raptor sinds 12 september vermist


Paradise FM meldt vandaag, dinsdag 18 septtember 2018, dat de politie op zoek is naar Michel Venema. De 53-jarige in Nederland geboren man is sinds 12 september vermist. 

Hij woont in Jan Sofat. Michel rijdt in een Ford Raptor met kentekennummer X-49-36 en ook die is vermist.

De man is klein van postuur, 1 meter 60 lang, rond gezicht, zwart haar en heeft lichte huidskleur.

Inspectie Onderwijs Curaçao twijfelt over kwaliteit psychologisch onderzoek bij kinderen

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Inspectie Gezondheidszorg start onderzoek naar kwaliteit van psychologische rapporten


De Inspectie Onderwijs heeft twijfels over de kwaliteit van het psychologisch onderzoek bij kinderen op basis waarvan een zogenoemde ‘verklaring’ moet worden afgegeven voor doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of voor het krijgen van meer tijd bij examens. En omdat er geen klachtenregeling is ten aanzien van psychologen, heeft de Inspectie Gezondheidszorg de mogelijkheid gegeven om dit via de website van de inspectie te kunnen doen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 18 september 2018.

Tegelijkertijd begint de Inspectie Gezondheidszorg een onderzoek naar de kwaliteit van psychologische rapporten.

De Inspectie Onderwijs baseert zich op eerder uitgevoerd onderzoek waardoor er ‘twijfels zijn ontstaan over de kwaliteit van de onderzoeken en de daarop gebaseerde rapporten’, zo wordt nader uitgelegd.

De Inspectie Gezondheidszorg legitimeert het onderzoek door te verwijzen naar de Landsverordening inspectie voor de volksgezondheid en de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (Lvo BIG).

Oud-Koninkrijksambassadeurs reageren hard op opstelling 'Den Haag' dat Venezolaanse vluchtelingenprobleem ‘landsaangelegenheid’ is

'Dit is niet alleen simplistisch, het klopt niet, naast het feit dat het moreel verwerpelijk is'


In het Europese deel van het Koninkrijk probeert ‘Den Haag’ zich ten aanzien van het Venezolaanse vluchtelingenprobleem op Curaçao en de andere Benedenwindse eilanden zo behendig mogelijk van elke (mede)-verantwoordelijkheid te ontdoen door te stellen dat het immers een ‘landsaangelegenheid’ betreft. Dat stellen de voormalig Koninkrijksambassadeurs Lucita Moenir Alam en Rita Dulci Rahman vandaag, dinsdag 18 september 2018, in het Antilliaans Dagblad in reactie op de vraag  wat zij vinden van de opstelling van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties dat het louter een landsaangelegenheid betreft. 

Lucita Moenir Alam: 'Dit is niet alleen simplistisch, het klopt niet: naast het feit dat het moreel verwerpelijk is, is een dergelijk standpunt ook internationaal-politiek en juridisch gewoonweg te kort door de bocht! Niet alleen evident vanwege het Koninkrijksverband en verantwoordingsplicht voor de naleving van de mensenrechten conform ons Statuut, maar ook volkenrechtelijk door onze aansluiting bij de verreikende verplichtingen onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), is deze stellingname eigenlijk beschamend. Voor iemand zoals ik, die zich altijd heeft uitgesproken ten faveure van het Koninkrijk, juist vanwege de enorme meerwaarde van gedeelde hoge normen en waarden op het gebied van mensenrechten, goed bestuur en democratie, onbegrijpelijk.'

'Bovendien heb ik, evenals elke Koninkrijksambassadeur, mij steeds actief ingezet voor de mensenrechten, ter uitdraging van één van de grondpijlers van het buitenlandbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich tot een Koninkrijksministerie rekent. Het internationale imago van het Koninkrijk is in het geding. Tot eind dit jaar is het Koninkrijk notabene lid van de VN-Veiligheidsraad, als lobbyist bij de campagne ter uitverkiezing weet ik maar al te goed dat de enorme en concrete bevlogenheid voor de naleving van mensenrechten, onder andere dat Den Haag zich enorm inzet als juridische hoofdstad van de wereld, een enorme plus is.'

'Eenduidigheid of iets een landsaangelegenheid dan wel Koninkrijksaangelegenheid betreft, ligt complex en gevoelig, maar dat betekent dan natuurlijk niet dat het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van daadkracht, en zeker in dit geval van de mensenrechten, dan maar moet worden nagelaten.'

Lees hier het vervolg van dit interessant en uitgebreid interview.

Zo’n 3.000 vrijwilligers hebben op Curaçao recordhoeveelheid afval opgehaald op World Cleanup Day.

(Bron foto: World Cleanup Day Curaçao)
Organisatie verwacht uit te komen op zo’n 1.000.000 kilo

'Een groot succes en een duidelijk signaal dat de bevolking een schoon Curaçao wil’


Zo’n 3.000 vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag op Curaçao een recordhoeveelheid afval opgehaald tijdens de World Cleanup Day. De laatste containers afval zijn gisteren naar de landfill gebracht, waarmee de organisatie verwacht uit te komen op zo’n 1.000.000 kilo, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 18 september 2018.

De organisatie spreekt met deze mijlpaal van ‘een groot succes en een duidelijk signaal dat de bevolking een schoon Curaçao wil’.

Dit jaar was er in het bijzonder aandacht voor de verschillende wijken op Curaçao, waar mensen in groten getale de straat op gingen om hun eigen omgeving mooi en netjes te maken. Wijken als Santa Rosa, Suffisant, Otrobanda, Kanga en Dein hebben een ware metamorfose ondergaan dankzij haar eigen bewoners.

De organisatie is bijzonder blij met de vele nieuwe deelnemers die zich dit jaar hebben ingezet voor een schoon Curaçao, wat laat zien dat steeds meer mensen een schoon eiland belangrijk vinden en genoeg hebben van vervuiling. De schoonmaakactie kende veel bijzondere deelnemers. Van buurtbewoners tot scholen en van bedrijven tot scoutingverenigingen.

De voltallige Raad van Ministers, waaronder premier Rhuggenaath, was actief in de omgeving van Otrobanda. De top van het Openbaar Ministerie sloeg de handen ineen met de bewoners van Brievengat. De oudste deelneemster zou een dame uit Julianadorp zijn van 100 jaar oud.

Geen instantie wil 'bloed' in banaan onderzoeken...

'Als de instanties niet eens weten wat gedaan moet worden, laat ik het maar hierbij'

 
Een vrouw die zich gisteren bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) meldde met een bacove (banaan), waarvan ze vermoedt dat bloed erin was gespoten, keerde onverrichter zake terug. Myra R. zegt vandaag, dinsdag 18 september 2018, in de Ware Tijd, dat ze van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 

Ze had zondag aangifte gedaan bij de politie van Munder, nadat ze het vermeend bloed had aangetroffen in het fruit dat ze kort daarvoor in een winkel te De Boerbuiten had gekocht. De politie stuurde haar met het fruit naar het BOG. 'De politie stuurt mij naar het BOG, maar bij het BOG scheen niemand te weten wat er in dergelijke gevallen gedaan moet worden en wat de rol van dit bureau in dit soort gevallen is', zegt ze. Uiteindelijk werd de vrouw door een BOG-medewerker naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gestuurd om daar deze kwestie voor te leggen.

Myra R. zegt in het belang van de samenleving te hebben geprobeerd deze zaak onder de aandacht te brengen van de autoriteiten. 'Maar, als de instanties niet eens weten wat gedaan moet worden, laat ik het maar hierbij, want het kost mij nu alleen maar geld en tijd', zegt ze.

Bij LVV houdt men zich niet bezig met gevallen zoals Myra R. is overkomen. Een medewerker van de afdeling Plantenbescherming geeft aan, dat het ministerie alleen een rol heeft wat betreft fyto-sanitaire kwesties. 'Wij houden ons bezig met fyto-sanitaire aspecten, plantgezondheid. Pas wanneer er sprake is van symptomen van ziekte of aanwezigheid van organismen komen wij eraan te pas.'

De medewerker benadrukt, dat de afdeling zich voornamelijk bezighoudt met zaken die te maken hebben met in- en uitvoer van planten en fruit.


Politiewoordvoerder Humphrey Naarden stelt, dat 'opzettelijke benadeling van de gezondheid' van burgers strafbaar is bij wet. Dit misdrijf is volgens artikel 360 lid 4 van het Wetboek van Strafrecht gelijkgesteld met mishandeling. Als voorbeeld noemt hij het opzettelijk besmetten van personen met één of andere ziekte. Zolang het slachtoffer voor langere tijd ziek is geworden gaat de aanklacht over tot zware mishandeling. Indien de benadeelde komt te overlijden volgt strafverzwaring bij veroordeling door de kantonrechter.

Naarden adviseert onmiddellijk de politie in te schakelen wanneer verdachte zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid in voeding, fruit of groente worden aangetroffen.

NDP-fractieleden laten minister Hoefdraad weten af te zien van verhoogde schadeloosstelling

Hoefdraad: 'Iedereen die individueel zegt, ik wil het niet, die gaat het ook niet krijgen'

Misiekaba (NDP): 'Wij vinden dat elk lid dat kan doen en dat wetgeving daarvoor niet per se nodig is.'


De fractieleden van de Nationale Democratische Partij (NDP) hebben minister Gillmore Hoefdraad van Financiën individueel te kennen gegeven, dat zij afzien van de verhoogde schadevergoeding. De inkomsten van de Assembleeleden zijn gekoppeld aan het salaris van de onderdirecteur van een departement. Op basis van de verhoging van salarissen van de ambtenaren, zou de onkostenvergoeding van de Assembleeleden ook de lucht ingaan.

NDP-fractieleider André Misiekaba bevestigt vandaag, dinsdag 18 september 2018, op Starnieuws dat inderdaad is gevraagd door de individuele leden om de betaling van de verhoging aan te houden totdat de wetgeving is aangepast. 'Wij vinden dat elk lid dat kan doen en dat wetgeving daarvoor niet per se nodig is.'

Een Assembleelid krijgt aan schadeloosstelling, met 50% representatietoelage en 45 procent vervoerstoelage, in september bruto Srd 22.250 in plaats van bruto Srd 15.777. De Assembleevoorzitter heeft een schadeloosstelling van 200%. Daarnaast heeft die een representatietoelage van 120%. De vicevoorzitter ontvangt 130% van de vergoeding van een Assembleelid en de representatietoelage van 85%. Ook fractieleiders hebben een hogere representatietoelage, afhankelijk van het aantal leden per fractie

Ook de Assemblee-voorzitster en -vicevoorzitter, die lid zijn van de NDP-fractie, zien af van de verhoogde inkomsten.

Minister Hoefdraad zegt, dat de NDP-fractieleden individueel hem gevraagd hebben de verhoging aan te houden. 'Iedereen die individueel zegt, ik wil het niet, die gaat het ook niet krijgen. Wij gaan dat rustig uitvoeren.'
Na terugkeer uit Cuba maakte president Desi Bouterse duidelijk, dat hij solidariteit verwacht naar het volk toe. Hij kondigde aan, dat de verhoging van de ambtenaren niet van toepassing zou zijn voor leden van de regering. Hij verwachtte ook dezelfde houding ook van De Nationale Assemblee.

Verlichting André Kamperveen Stadion voldoet nu aan minimale internationale FIFA-eisen

'Er moet baanbrekend werk worden verricht om aan minimale eisen FIFA te voldoen'

 
De verlichting van het André Kamperveen Stadion voldoet sinds gisteravond aan de minimale internationale eisen van de Wereldvoetbalbond (FIFA, Fédération Internationale de Football Association). Directeur Rabin Parmessar van de Energiebedrijven Suriname, EBS, schakelde via een tablet de nieuwe ledlampen aan, aldus vandaag, dinsdag 18 september 2018, de Ware Tijd.

John Krishnadath, voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), zei dat Suriname nog veel moet doen, zoals het aanschaffen van een stadionklok. Er moet 'baanbrekend werk' worden verricht om aan de minimale eisen van de FIFA te voldoen om er zeker van te zijn dat de diverse nationale voetbalselecties van Suriname in eigen land internationale wedstrijden kunnen spelen. Daardoor is de steun van bevriende organisaties en de overheid onontbeerlijk.

De nieuwe verlichting betekent in elk geval, dat de nationale mannen voetbalselectie haar volgende Concacaf Nations League-kwalificatiewedstrijd (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) - op 13 oktober om half zes 's middags tegen de Britse Maagdeneilanden - in het André Kamperveen Stadion speelt. Het eerste treffen tegen Dominica eindigde op 6 september in Stade René Serge Nabajoth in Les Abymes, Guadeloupe, ondanks een enorm veldoverwicht in 0-0.

Wat er na 13 oktober wordt besloten door de Concacaf en de FIFA is nog niet duidelijk. In elk geval probeert de SVB het Franklin Essed Stadion, dat als back-up is opgegeven, gereed te krijgen. Krishnadath hoopt niet dat het zover komt, dat Suriname zijn thuiswedstrijden in het buitenland moet spelen of - in het ergste geval - wordt uitgesloten.

Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi naar Suriname

Wang Yi bezoekt ook Dominicaanse Republiek en Guyana van 20 tot en met 23 september


Minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken, en lid van de Staatsraad van de Volksrepubliek China, is komend weekend in Suriname. Het bezoek is op uitnodiging van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, zei woordvoerder Geng Shuang van het Chinese ministerie gisteren, tijdens zijn reguliere persconferentie in Beijing, zo meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 18 september 2018..

Het werkbezoek is deel van een drie landen tour aan de Caribische regio van 20 tot en met 23 september. Wang bezoekt aan het hoofd van een Chinese delegatie de Dominicaanse Republiek, Guyana en Suriname.

Alle bezoeken zijn op uitnodiging van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Dominicaanse Republiek, Miguel Vargas Maldonado, Carl Gary Greenidge van Guyana en Yldiz Deborah Pollack-Beighle.

Geng: 'Zij zullen van gedachten wisselen over de bilaterale betrekkingen en andere zaken van wederzijds belang.'

De Chinese minister vervolgt zijn reis richting New York voor deelname aan de 73e Algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Afgelopen vrijdag bood de nieuwe ambassadeur Liu Quan van China zijn geloofsbrieven aan president Desi Bouterse aan. Liu is de 13e Chinese ambassadeur die zijn land in Suriname dient. Suriname en China gingen op 28 mei 1976 de diplomatieke relatie aan.

Ontwerpwetten wijziging maandelijkse schadeloosstelling leden regering bij de Staatsraad

Gevraagd is om met spoed de ontwerpen te behandelen


De ontwerpwetten om de maandelijkse schadeloosstelling van de leden van de regering te wijzigingen, zijn door de directeur van het Kabinet van de President reeds ingediend voor behandeling bij de Staatsraad. Gevraagd is om met spoed de ontwerpen te behandelen, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 18 september 2018.

De inkomsten van de president, vicepresident, ministers en onderministers zijn in de wet vastgelegd, zoals de situatie nu is, zonder de verhoging.

Het maandelijkse inkomen van de president wordt vastgesteld op Srd 36.176, de vicepresident Srd 31.654, de ministers op Srd 18.088 en onderministers Srd 13.566.

Het gaat om twee afzonderlijke wetswijzigingen. Deze zullen ingaan per 1 september. Eerder zijn de verhoogde salarissen voor leden van de regering geblokkeerd. Hun inkomsten zouden automatisch de lucht in gaan door de verhoging van de ambtenarensalarissen. De schadeloosstelling van de ministers en onderministers worden bij wet losgekoppeld van het inkomen van een directeur van een departement. De maandelijkse inkomens van de president en de vicepresident worden eveneens losgekoppeld van de schadeloosstelling van een minister.

De maatschappelijke omstandigheden maken het volgens de president noodzakelijk om de inkomsten van de president, vicepresident en de ministers, te handhaven op het huidige niveau. Op grond hiervan wordt de bestaande wet met spoed gewijzigd.

Nadat de Staatsraad advies heeft uitgebracht deze week, zullen de wijzigingen ingediend worden bij De Nationale Assemblee, die nog tot 25 september met reces is.

'VHP-initiatiefwet ter bevriezing verhoogde schadeloosstelling Assembleeleden is de grootste flauwekul en misleiding'.

Doekhie: ‘NDP-parlementariërs hebben minister Financiën gevraagd verhoogde schadeloosstelling te annuleren’ 

'Groot deel oppositie heeft geen durf te praten over hun dubbele salarissen, pensioenen en alle  duizenden US-dollars die zij de afgelopen jaren hebben verspild met dienstreizen'


Het verzoek van enkele leden van de VHP-fractie om middels een initiatiefwet de verhoogde schadeloosstelling van leden van De Nationale Assemblee voor zes maanden te bevriezen, krijgt in ieder geval geen steun van NDP-parlementariër Rachied Doekhie. 

'Het is de grootste flauwekul en misleiding. Sinds de president na terugkeer van Cuba zijn standpunt over de salarisverhoging bekend heeft gemaakt, hebben alle NDP-parlementariërs de minister van Financiën de opdracht gegeven de verhoogde schadeloosstellingen te annuleren. Dat heb ik ook gedaan', zegt Doekhie maandag 17 september 2018 in het Dagblad Suriname.

Het is volgens de VHP wenselijk, dat er een integrale wijziging komt van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. De bevriezing van zes maanden is voorgesteld om dit nieuw voorstel gedurende deze periode voor te bereiden en aan te bieden aan De Nationale Assemblee.

'Als de oppositie mans genoeg is, moet zij hetzelfde voorbeeld opvolgen en de minister een Whatsapp-bericht of mail sturen. Het voorstel van de VHP is misleidend, omdat wat in de vriezer is, ook eens eruit moet komen. Dat mag niet gebeuren. Ze moeten liever een initiatiefwet indienen, waarin ze zeggen dat zij de verhoging nooit meer willen hebben', aldus de NDP’er.

De NDP’er benadrukt het hypocriet te vinden, dat oppositieparlementariërs in hun schrijven aan de assembleevoorzitster de bevriezing van de schadeloosstelling in verband brengen met de moeilijke sociaal economische situatie in Suriname, terwijl een groot deel van de oppositie geen durf heeft om te praten over hun dubbele salarissen, pensioenen en al de duizenden Amerikaanse dollars die zij in de afgelopen jaren hebben helpen verspillen met dienstreizen.

'Als zij solidair zijn met het volk en een grote bek hebben, moeten zij dan alle kosten van deze dienstreizen en de geïnde dubbele salarissen terugstorten, 200 tot 300 Amerikaanse dollar per dag aan kosten voor snoepreisjes in het buitenland, terwijl er geen enkel resultaat voor het volk wordt bereikt', aldus de NDP’er.

Doekhie stelt, dat hij nog steeds niet zit te huilen voor een verhoogde schadeloosstelling. 'Ik zit niet te janken erom. Als anderen wel huilen is het voor hun rekening. Ik heb de verhoging niet gevraagd, maar als ik het krijg wil ik het wel. Het is dan ten voordele van de mensen die maandelijks sociale ondersteuning van mij krijgen.'

De VHP-leden hebben in de brief gevraagd om gelet op het maatschappelijk belang van de wet, deze spoedig in behandeling te nemen. De VHP-fractie heeft geen bezwaar om in de recesperiode te vergaderen en gaat ervan uit, dat collega-parlementariërs het belang van de spoedige behandeling inzien en alle medewerking hieraan zullen verlenen. Doekhie vindt dat zo'n spoedvergadering in deze periode de Staat veel meer zal kosten.

Politie houdt 21-jarige verdachte schietpartij te Sunny Point aan

Jongen heeft bekend dat hij met een jachtgeweer met ingekorte loop geschoten heeft


De 21-jarige S.L. is maandagmiddag 17 september 2018 aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team-Paramaribo in verband met het schietincident in de H.R. Soerdjbalieweg te Sunny Point,  waarbij de 53-jarige Margriet Akobe dodelijk in het hoofd werd geraakt en vijf anderen gewond, zo bericht het Korps Politie Suriname.

L. heeft inmiddels bekend, dat hij met een jachtgeweer met ingekorte loop geschoten heeft. Ook heeft hij verklaard, dat hij tot die daad was overgegaan, omdat zijn vriend - bij hem bekend als 'Snelle' -  mishandeld werd door vier mannen.

Hij gaf verder aan, dat hij in de lucht had geschoten, omdat het niet zijn intentie was om mensen te raken. Deze verdachte heeft met hagelpatronen geschoten. Het wapen is nog niet terecht.

Immigratiedienst Mexico vindt124 Midden-Amerikaanse migranten in drie vrachtwagens

Ambtenaren treffen 60 minderjarigen en 64 volwassenen aan, waarvan 117 uit Guatemala


Mexicaanse immigratieagenten zeggen, dat ze 124 Midden-Amerikaanse migranten aan boord van drie vrachtwagens hebben gevonden, die zeiden dat ze een aantal dagen niet mochten eten of drinken. 

Het Nationaal Immigratie Instituut zei maandag 17 september 2018, dat de vrachtwagens werden opgespoord nadat ze door een snelweg checkpoint in de zuidelijke staat Oaxaca reden. In de vrachtwagens vonden ambtenaren 60 minderjarigen en 64 volwassenen. Vijftien van de minderjarigen waren niet vergezeld.De migranten, waarvan 117 uit Guatemala, zeiden dat mensenhandelaars hen hadden verhinderd te eten of te drinken om ontdekking te voorkomen.

Het instituut zegt, dat de migranten werden vervoerd onder ongezonde omstandigheden. Centraal-Amerikanen reizen routinematig door Mexico om de Amerikaanse grens te bereiken, en Mexico deporteert tienduizenden van hen elk jaar.(Suriname Mirror/FOX News/Diario Noticias Web/Twitter/YouTube)