vrijdag 9 mei 2014

Foutencircus in de Ware Tijd Online en op Starnieuws

Een willekeurige bloemlezing uit periode 2 – 8 mei 2014

Kwaliteit webredacties erbarmelijk

09-05-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Met regelmaat heb ik bericht over de slechte inhoudelijke kwaliteit, zowel wat betreft taal- als journalistieke fouten, van vooral de zo geroemde nieuwswebsite Starnieuws en de interneteditie van de Ware Tijd. Het is ongelooflijk dat beide media het weten te presteren om werkelijk dagelijks in hun artikelen de taalfout in te gaan. Je gaat je afvragen in hoeverre de redacties van beide media hun werk serieus nemen en of het niet eens tijd wordt dat zij overgaan tot het in dienst nemen van een of twee kwalitatief goede eindredacteuren. Het niveau van de webredacteuren (en 'journalisten') is bedroevend laag en een schande voor het nationale journalistieke veld. Wordt het niet eens tijd dat de in slaap gesuste Surinaamse Vereniging van Journalisten bijvoorbeeld voor haar leden een cursusje Nederlandse taal en of journalistieke vaardigheden gaat opzetten?

Om een beeld te krijgen van het dagelijkse foutencircus op Starnieuws en in de webeditie van de Ware Tijd, volgt hieronder een aardige bloemlezing. Het is niets meer en niets minder dan een willekeurige (!) selectie (!) verzameld in een week tijd. Hoe klein en onbeduidend sommige fouten wellicht ook zijn, het zijn fouten en taal- en journalistieke fouten behoren taboe te zijn in kranten en op nieuwswebsites.

Een willekeurige foutenselectie:

In de Ware Tijd van vrijdag 2 mei 2014 in een artikel met als kop 'Indiase ondernemers op ‘aftasten’ in Suriname':
'(...) Zo zijn er bezoeken gebracht aan verschillende landbouw producenten en zijn ontmoetingen geweest met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en de vicepresident, verteld (= vertelt) ambassadeur Aashna Kanhai. (...)'

'(...) Vrijdag is ook een memory (= memorandum) of understanding getekend met de Surinaamse Voetbal Bond. (...)'

Journaliste Naomi Hoever schrijft in dezelfde krant op 2 mei in een artikel met de kop Abrahams 'Geen regering mogelijk zonder NDP': 
 '(...) Abrhams (= Abrahams) verwijst naar 2010 waar (= toen/in welk jaar) de NDP in combinatieverband heeft deelgenomen aan de verkiezingen en met 23 zetels uit de bus kwam. (...)'

Op Starnieuws vrijdag 2 mei 2014 in een artikel met als kop 'Bouterse: Waterprobleem Commewijne wordt opgelost':
'(...) Het water wordt opgezogen, heel goed gezuiverd, en je kunt hem (= het) gebruiken voor alles. Het is een systeem dat in België wordt gebruikt en het werkt goed. Dit is de meest voor de hand liggende oplossing voor Commewijne.'

Eveneens op Starnieuws, 2 mei, in het artikel 'BEP constateert grote wanverhouding beleid en resultaat'  in de eerste zin:
'De politieke organisatie Broederschap in Eenheid in Politiek (BEP) constateert grote wanverhoudingen tussen de gestelde megadoelen van de regering ten opzichte van (= en) het bereikte resultaat. (...)'

Een dag later gaat het standaard foutencircus gewoon door. Dit is zaterdag 3 mei te lezen in de Ware Tijd Online onder de kop 'Rechterlijke macht blijft samenleving frustreren':
'(...) Hij plaatst ook vraagtekens op (= bij) de aangehouden benoeming van een aantal reeds klaargestoomde griffiers, onder meer (= waaronder), de rechterhand van rechters. (...)'

'(...) Hij vraagt zich verder af als (= of: een veelvoorkomende fout in artikelen, gebruik van het woord 'als' in plaats van 'of') het oponthoud niet in de politieke of etnische sfeer ligt. (...)'

Starnieuws laat een webredacteur zaterdag 3 mei onder andere het volgende schrijven in het artikel 'Suriname riskeert op zwarte lijst te komen van CFATF':
'(...) Na de aanschrijving van de CFATF, heeft zij meteen de regering gevraagd dat die (= om) haar huiswerk in orde maakt (= in orde te maken). (...)'

De Ware Tijd Online plaatste zondag 4 mei een artikeltje met als kop 'Politieauto betrokken bij aanrijding'. Daarin is onder andere het volgende te lezen:
'Een politievoertuig was zondagochtend betrokken bij een aanrijding aan (= op) de Kwattaweg. (...)' '(...) Het vermoeden bestaat dat de eerste auto rechtsaf wilde afslaan terwijl de politiewagen probeerde in te halen met de botsing als gevolgd (= gevolg).'

'Twee slachtoffers, onderwie (= onder wie) een politieagent, werden per ontboden (= met - 'ontboden' is een overbodig en formalistisch woord, dat helaas veel door webredacteuren en 'journalisten' wordt gebruikt) ambulance voor medische hulp afgevoerd naar de spoedeisende hulp. (...)' (van welk ziekenhuis? Er zijn twee ziekenhuizen in Paramaribo met een afdeling spoedeisende hulp. Lezers willen graag weten naar welk ziekenhuis een slachtoffer is vervoerd.)

De volgende dag gaat het foutencircus gewoon weer verder. In een artikel in de Ware Tijd Online over Assembleeleden, die beweren verrast te zijn door de gewijzigde houding van de voorzitter van de Pertjajah Luhur Paul Somohardjo, die nu plotseling - nu hij een paar weken geleden uit de coalitie werd gezet - zich tegen het regeringsbeleid keert, beleid dat hij sinds 2010 heeft gesteund, met als kop 'Collega's geschokt door ommezwaai Somohardjo' is onder andere dit te lezen:
'(...) Een beleid die (= dat) hij mede heeft helpen bepalen en uitvoeren met ministers uit zijn partij. (…)'

Starnieuws brengt dinsdag 6 mei een artikel met de kop 'Adhin wil grote inhaalslag in structuur onderwijs binnenland'. In dit artikel is onder andere deze zin opgenomen:
'(…) In de begroting die nu in behandeling is, zijn volgens hem veel meer middelen vrijgemaakt voor (= om) iets te kunnen doen aan de structuur van het onderwijs in het binnenland. (…)'

Natuurlijk is de Ware Tijd Online dinsdag 6 mei ook niet zonder fouten. Je raakt eraan gewend, aan de fouten. In het artikel 'Abdoelgafoer wast handen in onschuld' is onder andere dit te lezen:
'(…) Dat klopt volgens hem geenszins en roept de mensen die het tegen (= op) hem hebben gemund op "om te bewijzen welk bedrijf van hem is”. (…)

Starnieuws plaatst woensdag 7 mei een artikel getiteld 'Restauranthouders negeren afspraken vuilophaal'.  Daarin is onder andere het volgende te lezen:
'(…) 'Vanuit de afdeling doen wij hard ons best om de verschillende buurten schoon te houden, maar zonder hulp van de burgerij en in dit geval de winkeliers en restauranthouders gaat het ons niet lukken', zegt een geïrriteerde Claudia Maatsen. Zij is waarnemend hooft (= hoofd: Natuurlijk kan er wel eens sprake zijn van een typefout, maar alvorens een artikel te publiceren zou het nog gelezen moeten worden door een eindredacteur. Je vraagt je af of Starnieuws en de Ware Tijd een eindredacteur in dienst hebben.) van de afdeling VOV.'

Natuurlijk ook weer diverse taal- en andere fouten woensdag 7 mei op de website van de Ware Tijd. Zoals in het artikel 'Eerste steenlegging voor sportcentrum Ramgoelam':
'(…) Hij juicht de komst van de sporthal toe, maar denkt zelf dat die te klein zal zijn om alle personen te accomoderen. (= accommoderen) (…)'

'(…) Daarnaast beweegt tachtig procent van de samenleving niet. Ook hebben personen in Ramgoelam soms weinig financiën om de toegang tot bepaalde sportaccomodaties (= sportaccommodaties) te betalen. (…)'

Starnieuws heeft donderdag 8 mei een artikel geplaatst met de kop 'Adna moet opheldering geven over financiële misstanden'. In dat artikel is onder het volgende te lezen:
'(…) Parlementariër Melvin Bouva (Mega Combinatie/NDP) staat er op dat in deze kwestie snel duidelijkheid komt om de volgens hem valse beschuldigingen op (= aan het adres van) jongeren verbonden aan het ministerie, ongedaan te maken. (…)' 

Beneden alle journalistiek peil amateuristisch lagere school niveau
Vorengaande is dus slechts een selectie. Iedere week kan een dergelijke selectie van taal- en andere (journalistieke) fouten in de Ware Tijd Online en op Starnieuws worden vastgelegd.
Het aantal fouten op andere nieuwswebsites (kranten) is beduidend lager.
Duidelijk moge zijn dat het erbarmelijk is gesteld met de kennis onder webredacteuren en 'journalisten' bij genoemde media van de Nederlandse taal. Maar, ook duidelijk moge zijn, dat kennelijk Starnieuws en de webredactie van de Ware Tijd Online niet beschikken over een kwalitatief goede eindredacteur of wellicht helemaal niet beschikken over een eindredacteur. Wil je als mediabedrijf je lezers en kijkers serieus nemen, dan zal er toch echt eens geïnvesteerd moeten gaan worden in kwaliteit. Zoals nu journalistiek in Suriname wordt bedreven is beneden journalistiek peil en zelfs te omschrijven als amateuristisch, lagere school, niveau.