dinsdag 22 mei 2018

Nog steeds geen radiologische diensten verleend aan verzekerden Assuria, Self Reliance en Parsasco

Nog geen aanpassing van de achterhaalde radiologie tarieven van 2012


Er worden nog steeds geen radiologische diensten verleend aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco tenzij ze zelf betalen. De actie wordt mogelijk per 1 juni uitgebreid met verzekerden van het Staatsziekenfonds (SZF). Dit delen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis, 's Lands Hospitaal, Mungra Medisch Centrum, Radiologiekliniek Halfhide & Hofwijk, Bisesa, MediLab en MRI Centrum dinsdagavond 22 mei 2018 mee, aldus Starnieuws. 

In tegenstelling tot berichten in de media worden nog steeds geen radiologische diensten verleend aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco. Deze actie, die sedert 11 mei van kracht is in de ziekenhuizen en radiologie klinieken, gaat onverkort verder. Er is namelijk nog geen aanpassing van de achterhaalde radiologie tarieven van 2012.

Op 18 mei heeft een bespreking plaatsgevonden op het Kabinet van de Vicepresident. Daarbij is aangegeven, dat de regering op zoek zal gaan naar een oplossing voor de achterhaalde tarieven van de radiologische zorg. Maar, er zijn geen concrete afspraken hierover gemaakt noch zijn er nadere berichten hieromtrent ontvangen van de regering, zeggen de instellingen. Integendeel bestaat de mogelijkheid dat dit actiemodel ingaande 1 juni 2018 ook voor verzekerden van het SZF zal gelden.

De radiologieklinieken hebben maandag een op zich vruchtbare bespreking gehad met de leiding van het SZF. Hierbij is vastgesteld dat een aanpassing van de radiologische tarieven met gemiddeld 111% reëel is. Het SZF zit echter met een financieringsvraagstuk om de radiologie tariefaanpassingen te implementeren. De radiologie klinieken hebben het SZF tot en met 31 mei de ruimte geboden om met haar principalen af te stemmen om met een gepaste oplossing te komen. Partijen hebben afgesproken om op 29 mei weer bijeen te komen, waarbij duidelijkheid moet komen over de aanpassing van de radiologie tarieven van het SZF per 1 juni 2018. Mochten partijen er niet uit komen dan zal het actiemodel van opschorting van de dienstverlening ook voor SZF verzekerden gelden.

De ziekenhuizen en radiologie klinieken hopen van harte dat het niet zo ver hoeft te komen en kijken reikhalzend uit naar een spoedige oplossing vanuit de zijde van de regering, Survam en/of het SZF.

Benadrukt wordt dat in noodgevallen de acute zorg aan patiënten door de ziekenhuizen en radiologie klinieken gewaarborgd blijft.

Eerder had het Nationaal Informatie Instituut gemeld, dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, na een onderhoud met onder andere de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) en de radiologen afgesproken heeft, dat de voorgenomen premieverhogingen van de basis zorgverzekering (BZV) niet per direct ingaan. De dienstverlening van de radiologen vindt plaats zonder bijbetaling door de patiënt. Afgesproken is dat partijen gaan werken aan een voorstel voor premie- en tariefsverhoging. Dit voorstel moet binnen een maand rond zijn en ter goedkeuring worden aangeboden aan de Zorgraad. Ondertussen zal door de regering worden gezocht naar een tijdelijke tegemoetkoming voor de radiologen. Hiermee hopen partijen dat de onrust en onzekerheid in de samenleving zal zijn weggenomen.

Asabina (BEP): ‘Indien politie fout is moet ze haar verontschuldigingen kunnen aanbieden’

'Men moet zich niet verschuilen achter tal van drogredenen'


Oud-Assembleelid en politicus, voorzitter van de BEP, Ronny Asabina, zegt dinsdag 22 mei 2018 in het Dagblad Suriname, dat indien het politiekorps in de fout is gegaan, zij bereid moet zijn om haar verontschuldigingen aan te bieden. Men moet zich niet verschuilen achter tal van drogredenen.

De kwestie van de fotojournalist Regilio Derby, die op een heel ondemocratische en inhumane wijze zou zijn aangepakt door politie-inspecteur Sergio Gentle, die ook deel uitmaakt van het bestuur van de Politiebond, is verworden tot een maatschappelijk vraagstuk, aldus het dagblad.


(Bron foto: Politiebond)
Asabina legt uit dat volgens de verklaring van de beroepsfotograaf zich tal van zaken voltrokken hebben die zijn basisrechten zouden hebben geschonden. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden wordt hij zonder opgave van redenen geslagen op zijn borst door Gentle. Hij wordt geboeid en in een potdicht politievoertuig geplaatst zonder enige ventilatie. Later wordt ook zijn geschoten foto uit zijn camera gewist. Vervolgens wordt hij met loeiende sirenes afgevoerd naar een ander politiebureau, waar hij 5vijf uur moet wachten op de hulpofficier voor de opmaak van een proces-verbaal.

De kracht van de democratie is onder meer dat een ieder zich dient te houden aan regels, ook politiefunctionarissen. Als grote uitdaging van de politie kan bestempeld worden, zich op zodanige verantwoorde wijze opstellen en gezag uitstralen, dat zij het vertrouwen van de samenleving wint. ‘De gemeenschap moet de politie niet zien als vijand, maar als haar beste kameraad’, motiveert Asabina. En vooral hier is een belangrijke taak voor de politie weggelegd om gezag uit te stralen en er zorg voor dragen dat er niet gesold wordt met de basisrechten van de burgers.

Asabina zegt ook dat de criminaliteit aan het groeien is. En waar de sociale controle tussen burgers tientallen jaren geleden hoog in het vaandel werd gedragen, is deze gedurende de jaren aan het wegebben. ‘We letten niet meer op elkaar. Iedereen doet alsof zijn of haar neus bloedt. Pas wanneer zich een incident voordoet, laten we onze stem horen. Pas wanneer het kalf verdronken is, dempt men de put.’

Volgens Asabina moet niet uit het oog verloren worden, dat de kloof tussen de politie en de samenleving groot is. Er is sprake van een spanningsveld. En dit zal niet uit zichzelf corrigeren. Het is aan de politie gelegen om het vertrouwen van de samenleving terug te winnen.

Opmerkelijk was dat op de dag van het incident, vrijdagmiddag 18 mei tussen een uur en half twee,  omstanders beweerden dat de verdachte nog in leven was. Maar, hieraan werd een eind gebracht toen zijn smeekbede om hem op zijn rug te leggen in plaats van op zijn buik, beantwoord werd middels een gerichte schot uit een politiewapen, waarna hij overleed. 

Volgens Asabina moet dit momentum ook in acht worden genomen. Dat zich allerlei zaken spookten door het hoofd van Gentle, waardoor hij alles in het werk heeft gesteld om bewijsmateriaal te wissen. Derby heeft inmiddels ook contact opgenomen met de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Deze vereniging komt binnenkort met een verklaring uit.

Mogelijk pas in juli zicht op moment dat btw wordt ingevoerd

Deskundigen uit Canada zijn nodig om regering te helpen technische problemen op te lossen

Minister Hoefdraad: 'Ik heb liever dat het later komt dan dat het slecht voorbereid wordt geïntroduceerd'


De regering heeft mogelijk in juli enig zicht op de vraag wanneer de belasting toegevoegde waarde (btw) kan worden ingevoerd. Dat zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën dinsdag 22 mei 2018 in de Ware Tijd.

Spoedig arriveert een team van deskundigen uit Canada om de technische problemen te verhelpen die bij de transformatie van het belastingsysteem zijn geconstateerd. Er moet een behoorlijke inhaalslag gemaakt worden, zegt Hoefdraad. Aan de stagnatie van het project liggen verschillende oorzaken ten grondslag.

Hoefdraad: 'We zijn bezig de plooien glad te strijken. De technische beoordeling zal moeten uitwijzen wat de haalbaarheid is om het btw-project nog dit jaar uit te voeren. Ik heb liever dat het later komt dan dat het slecht voorbereid wordt geïntroduceerd, omdat de inhaalslag dan veel erger zal zijn.'

Enkele weken geleden maakte Financiën bekend, dat om technische redenen de invoering van de btw tot nader order is uitgesteld. De introductie was gepland per 1 juli. Naast de technische problemen is er vertraging opgetreden in het maken van wetgeving. Er moet een nieuwe wet komen, maar het ontwerp is nog niet naar het parlement voor goedkeuring.

'Je praat over een ingrijpende verandering op het gebied van de belastingen vooral omdat het moet corresponderen met het corrigeren van de schijven van de loonbelasting', zegt de bewindsman. De introductie van het nieuwe systeem gaat met veel meer werk gepaard dan was voorzien. Daarnaast kampt de Belastingdienst ook met een capaciteitsprobleem.

Hoefdraad stelt dat 'heel lang' niet was geïnvesteerd in de dienst. Inmiddels is een traject ingezet om, ter versterking van de dienst, een aantal jonge economen aan te trekken.

De minister erkent dat de vertraagde doorvoering van het nieuwe belastingsysteem een negatief effect kan hebben op de staatshuishouding. Aan inkomsten hieruit is op de begroting 2018 ruim Srd 400 miljoen opgebracht. Om het ontstane gat in de begroting op te vullen wordt nu getracht de achterstand bij het innen van andere vormen van belasting in te lopen. Ook worden de bestanden opgeschoond zodat er een beter overzicht ontstaat. Daarnaast blijft de regering aan de uitgavenkant bezuinigen.

'Waar we moeten snijden gaan we ermee verder.'

Oesman Wangsabesari (NDP) weer toegetreden tot de De Nationale Assemblee

Oud-KTPI politicus vervangt Stephen Tsang die nu minister is


Oesman Wangsabesari (NDP) is dinsdag 22 mei 2018 weer toegetreden tot De Nationale Assemblee (DNA). Hij is in de plaats gekomen voor Stephen Tsang, die minister is geworden van Handel, Industrie en Toerisme. Dit  meldt Starnieuws.

Nadat de 'geloofsbrieven' in orde waren bevonden en geen bezwaren werden geuit, werd hij toegelaten als lid. Eerder had hij de eed afgelegd in handen van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Zij merkte op, dat hij al lid is geweest van De Nationale Assemblee.


Ook diverse fracties, onder wie fractievoorzitter André Misiekaba van de NDP, en de regering hebben hem welkom geheten in De Nationale Assemblee. Wangsabesari bedankte voor de felicitaties aan zijn adres en zijn gezin. Hij beloofde zich naar eer en geweten in te zetten de komende twee jaren.

Wangsabesari was hoofdbestuurslid van de KTPI. Hij heeft de partij ook vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee na de verkiezing van 2010. De politicus kondigde aan zich niet meer te kunnen vinden in deze partij. Hij besloot Nieuwe Stijl-KTPI (NSK) op te richten. Hoewel hij de NSK had ingeschreven voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2015 bij het Centraal Hoofdstembureau, heeft hij drie jaar geleden onder de vlag van de NDP deelgenomen aan de verkiezing. Wangsabesari werd op de 14e plaats kandidaat gesteld in Paramaribo.

Door opschuiving is hij nu toch nog op het pluche in De Nationale Assemblee beland.

OM Curaçao neemt crypto-installatie in beslag bij huiszoeking in de Kaya Picaron, Katoentuin

Installatie voor het 'minen' oftewel het maken en distribueren van cryptomunten

Man verdacht van oplichting van een bank op Bonaire 


Onder leiding van een Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vond vanochtend, dinsdag 22 mei 2018, een huiszoeking plaats in een woning in de Kaya Picaron in de wijk Katoentuin. Op het adres zijn diverse goederen in beslag genomen, belangrijk voor een onderzoek welke gaande is.

Er zijn luxe goederen in beslag genomen, maar ook een installatie voor het 'minen' oftewel het maken en distribueren van cryptomunten. In verband met de vondst van de installatie zijn digitale experts aangetrokken om de installatie te ontmantelen.

De verdachte in deze zaak is de man M.C.M.T. (Curaçao, 1974). Hij wordt verdacht van oplichting van een bank op Bonaire.

Minister Getrouw van Justitie en Politie maakt kennis met VS-ambassadeur Nolan

(Bron foto: NII)
Professionaliseren personeel belangrijk onderdeel van de samenwerking


Het Nationaal Informatie Instituut (NII) bericht vandaag, dinsdag 22 mei 2018, dat minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie gisteren formeel kennis heeft gemaakt met VS-ambassadeur Edwin Nolan. Lopende projecten voor de diverse dienstonderdelen van het ministerie zijn besproken en hoe deze verder uit te diepen. 

Binnen de samenwerking is gekeken naar hoe beter invulling gegeven kan worden aan de capaciteitsversterking op diverse gebieden. Op het gebied van trainingen zal nagegaan worden of de trainers vanuit de VS naar Suriname gehaald worden of dat een groep naar Amerika moet afreizen om de nodige kennis op te doen.

Het professionaliseren van het personeel is een belangrijk onderdeel in de samenwerking. Zowel de minister als de Amerikaanse ambassadeur hopen op een goede voortzetting van de samenwerking.

Corruptieschandaal na cocaïne-babagecontainer onderzoek Suriname

Aangehouden SLM-functionaris zou broer zijn van de Kustwacht-directeur


In een onderzoek naar smokkel van cocaïne via de lijnvluchten van SLM/KLM van de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname naar Schiphol is een corruptieschandaal aan het licht gekomen, aldus misdaadverslaggever Mick van Wely in De Telegraaf vandaag, dinsdag 22 mei 2018, zo schrijf Crimesite.nl.

Er is vorige week een leidinggevende van de SLM opgepakt. Verder is luchthavenpersoneel gearresteerd en een politieagent van het team Bestrijding Internationale Drugshandel.

Dat is gebeurd nadat op 8 april 63 kilo cocaïne in een bagagecontainer werd gevonden. De container met dubbele bodem zou aan boord gaan van een KLM vliegtuig met bestemming Amsterdam. De politie in Suriname heeft een en ander bevestigd aan De Telegraaf.

De krant schrijft, dat ‘meerdere bronnen in Suriname’ dat de SLM-functionaris Valentino Slijngard is. Dat is de broer van een kolonel uit het Nationaal Leger van Suriname en ook directeur van de Kustwacht en coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) , Jerry Slijngard.

Het is niet bekend hoe lang er cocaïne via deze lijn naar Nederland is verstuurd. Ook is niets bekend over arrestaties of onderzoek in Nederland in deze zaak.

(Suriname Mirror/Crimesite.nl/De Telegraaf)

Cambiohouder: ‘Banken willen geen Euro’s kopen’

'Cambio’s hebben miljoenen aan verliezen geleden'


De Euro heeft gisteren een flinke duik genomen op de valutamarkt. Was een Euro enkele dagen geleden nog voor Srd 8,83 te vinden, nu Srd 8,25. Bij de opkoop wordt voor zowel de Amerikaanse dollar als de Euro een koers gehanteerd van Srd 7,50. De enorme terugval heeft te maken met de inbeslagname van Euro 19 miljoen van een geldzending van de Centrale Bank van Suriname vanwege een verdenking van witwassen vorige week door het Openbaar Ministerie Noord-Holland. 

De Euro’s behoren het lokale bankwezen toe en worden onder meer gebruikt door hen voor het nakomen van internationale betalingsverplichtingen. Door de hele ontwikkeling weigeren de banken de Euro’s op te kopen van de cambio’s, waardoor er helemaal geen afzet is van de Europese valuta. Er is een regel, dat cambio’s uitsluitend Euro’s mogen verkopen aan het lokale bankwezen.

Een bron binnen de cambiosector zegt vandaag, dinsdag 22 mei 2018, in het Dagblad Suriname, dat de cambio’s miljoenen aan verliezen hebben geleden door deze ontwikkeling, omdat de Euro’s een week geleden voor veel duurder zijn opgekocht. 'Wij zitten nu gewoon met de Euro', aldus de bron.

Door de inbeslagname van de geldverscheping kunnen bepaalde ondernemers ook geen betalingen verrichten in het buitenland, waardoor ook de bedrijfsvoering in gevaar wordt gebracht.

De druk op Euro-transacties wordt met de dag opgevoerd. Vanaf 17 mei mogen cambio’s ook geen valuta’s meer omzetten voor personen zonder een geldige legitimatie. Middels deze maatregel kunnen cambio’s ook aan de bank tonen waar het geld vandaan komt. Het lokale bankwezen heeft vanaf 19 mei ook besloten om een zogenaamde ‘handeling fee’ van 3% te hanteren voor Euro-stortingen vanaf een bedrag van Euro 500.

Volle agenda minister Martina, Curaçao, tijdens werkbezoek aan Nederland

Martina bezoekt onder andere haven van Rotterdam en KLM


Tijdens zijn bezoek aan Nederland afgelopen week heeft minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling uitgebreid verteld over het herstelplan dat als katalysator zou moeten dienen voor groei van de Curaçaose economie. De Economie-minister heeft gedurende zijn verblijf in Nederland met verschillende functionarissen en ministers gesproken, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 22 mei 2018. 

Gesprekken die hij voerde waren onder andere met de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Anthony Begina, en de staf van het Curaçaohuis, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok over de stand van zaken met Venezuela na eliminatie van het embargo en de beslaglegging door ConocoPhillips op tegoeden en activa van PdVSA op de eilanden.
Martina had ook een ontmoeting met de voorzitter van VNO/NCW Hans de Boer die zich gaat toeleggen op een belangrijke adviseur te worden voor de minister van Economische Ontwikkeling.

Tevens stond een ontmoeting met de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Henk Brons, op de agenda die directeur-generaal wordt van het directoraat Koninkrijksbetrekkingen, en daarna met Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Andere ontmoetingen betroffen een bezoek aan Port Rotterdam en de KLM.

Wijziging binnen de directie van Ennia op Curaçao voor velen onverwacht

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten moet goedkeuring geven aan nieuwe directieleden


Hushang Ansary (91), via zijn Parman Capital Group eigenaar van verzekeringsbedrijf Ennia en het bankbedrijf Banco di Caribe, maakt tevens deel uit van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ennia. De RvC is het toezichthoudend orgaan van de vennootschap. De RvC houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB), ofwel de directie. 

De wisseling van de wacht binnen de directie van Ennia afgelopen donderdagavond kwam voor velen intern en zeker ook extern onverwacht. Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, dinsdag 22 mei 2018, in afwachting te zijn van antwoorden op vragen aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die goedkeuring moet geven aan de nieuwe directieleden.

De hoogste medewerker, ceo en president-directeur Ralph Palm, maakt plaats voor de nieuwe topbaas Richard Gibson, terwijl Palm overigens wel aanblijft als adviseur en tevens commissaris wordt. Dus belast met een toezichthoudende taak.

De omvangrijke Ennia Groep bestaat uit diverse vennootschappen. Naast de holding zijn er verschillende werkmaatschappijen. Hoewel het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) nog bijgewerkt moet worden wat betreft de nieuwe directeuren (naast Gibson is ook bankier Percival Virginia directeur van de verzekeringsmaatschappij geworden), zijn volgens secretaris van de board Roy Beaujon de namen van de commissarissen gelijk gebleven en conform het KvK-uittreksel.

Raad van Bestuur Sehos Curaçao: 'Zorgproductie uitgedrukt in geld is in 2016 gedaald'

Door achterstand in verwerken zorgprestaties nu pas rapportage over 2016


De zorgproductie uitgedrukt in geld is over het jaar 2016 ten opzichte van 2015 met 3 procent gedaald. Voor de SVB betekent dit een daling van 2 procent en voor particulier-verzekerden en eigenrisicodragers een daling van 9 procent. Dat stelt de Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in de rapportage Zorgproductie van 2016. Het rapport is naar de Staten opgestuurd, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 22 mei 2018.

Op basis van het zorgproductierapport wordt er een uiteenzetting gegeven van de ontwikkeling van de zorgproductie over 2016. Tevens wordt de zorgproductie over het jaar 2016 vergeleken met 2015. In het rapport wordt uitgegaan van gefactureerde zorgproductie op basis van de verrichtingsdatum in 2016 ten opzichte van 2015. De gefactureerde zorgproductie betreft een onderdeel van de werkelijk gerealiseerde zorgproductie.

Het ziekenhuis had over de jaren 2015 en 2016 een achterstand in het verwerken van zorgprestaties. Deze achterstanden zijn onlangs voor een groot gedeelte ingehaald, met als gevolg dat pas nu in 2018, rapportage kan plaatsvinden over het jaar 2016.

Actiegroep ‘Feti gi Matawai’ wil einde aan houtkap en goudwinning door Nature Beauty

Nature Beauty mag van rechter zijn werkzaamheden voortzetten

Minister Dikan vindt het opmerkelijk, dat rechter in voordeel  onderneming beslist en spreekt van een 'rare' uitspraak


De actiegroep ‘Feti gi Matawai’ wil dat er onmiddellijk een einde komt aan houtkap en goudwinning door Nature Beauty (over een  onderneming met die naam - doet meer denken aan een beauty salon dan aan een bedrijf dat mooie natuur vernietigt -  is overigens geen informatie te vinden op het internet)  in het gemeenschapsbos van de Matuariërs. Ze is gisterochtend met protestborden naar het Kabinet van de vicepresident in het regeringsgebouw gegaan, om een petitie aan te bieden. Die petitie werd in ontvangst genomen door de directeur van het kabinet.

'Deze werkzaamheden vormen een ernstige bedreiging voor ons leefgebied waaronder de waterwegen en onze voedselvoorziening', staat in de petitie. Wat de groep steekt is dat de concessie aan de onderneming is verlengd. Groepsleider Delano Adams zegt dat granman Lesley Valentijn de toestemmingsverklaring heeft getekend, terwijl hij zich zelf meerdere malen heeft uitgesproken tegen de aanwezigheid van de maatschappij.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling daarentegen heeft geweigerd om te tekenen voor verlenging. Adams vertelt dat de granman door 'een heleboel misleidingen' is gezwicht. Hij vertelt dat Valentijn de onderneming naderhand via een brief heeft medegedeeld, dat hij zijn eerder gegeven toestemming terugtrekt, omdat het bedrijf hem zou hebben misleid. Nature Beauty heeft vervolgens een rechtszaak aanhangig gemaakt, waarbin de rechter heeft beslist dat het bedrijf door mag gaan met zijn werkzaamheden. De groep vindt dit onredelijk.

'Hierbij wordt voorbij gegaan aan de rechten en vrijheden die wij als in stamverband levende gemeenschappen hebben. Dit kunnen wij niet langer dulden.'

In het verzoekschrift wordt gevraagd dat de onlangs aangenomen Wet Bescherming Dorpsgemeenschappen met onmiddellijke ingang wordt afgekondigd en gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet zal maatschappijen dwingen om zich te verstaan met de plaatselijke gemeenschap alvorens activiteiten te ontplooien.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, die erbij was toen de petitie werd overhandigd, zei dat het ministerie een duidelijk standpunt heeft ingenomen door te weigeren voor verlenging te tekenen. Hij vindt het opmerkelijk, dat de rechter in het voordeel van de onderneming heeft beslist en spreekt van een 'rare' uitspraak.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Delegatie politie Suriname op bezoek bij Guyanese collega's inzake zeepiraterj

Beide landen onderzoeken gewapende overvallen op Guyanese vissers voor de Surinaamse kust

(Bron foto: Kaieteur News)
 
Hoofdinspecteur Roberto Prade (hoofd Kapitale Delicten), zijn collega Erwin Dort (hoofd recherche), Bryan Isaacs (waarnemend hoofd Internationale Betrekkingen) en rechercheur Jayant Somai van het Korps Politie Suriname hebben gisteren in Georgetown, Guyana, overleg gevoerd met korpschef David Ramnarine en de assistent-commissarissen Paul Williams en Lyndon Alves van het Guyanese politiekorps, aldus vandaag, dinsdag 22 mei 2018, de Wsare Tijd op gezag van Guyanese media (zie onderaan).

Ook andere Guyanese officieren waren aanwezig bij de bespreking in de conferentiezaal van het hoofdbureau van politie Eve Leary.

De ontmoeting was in het kader van het onderzoek dat momenteel in beide landen wordt gedaan naar de gewapende overvallen op Guyanese vissers eind vorige maand en begin mei voor de Surinaamse kust.

De lichamen van vier slachtoffers zijn geborgen, maar twaalf vissers worden nog vermist. Vijf mannen hebben de aanval in de nacht van 27 april overleefd.

Tijdens het overleg is de stand van zaken omtrent het onderzoek in de twee landen besproken. Eerder deze maand toen de Guyanese minister van Openbare Veiligheid, Khenraj Ramjattan, op bezoek was, is afgesproken dat de politiekorpsen van de twee buurlanden nauwer met elkaar zouden samenwerken en ook informatie en inlichtingen zouden uitwisselen om de daders van de overvallen op te sporen en voor het gerecht te brengen.

In Suriname zitten twaalf mannen vast op verdenking van betrokkenheid bij de overvallen. In Guyana zijn twee mensen ingesloten onder wie de vermoedelijke opdrachtgever. De KPS-delegatie arriveerde zondag in Georgetown en keert vandaag terug.

http://demerarawaves.com/2018/05/21/top-suriname-police-officers-in-guyana-to-probe-piracy/

https://www.kaieteurnewsonline.com/2018/05/22/suriname-investigators-in-guyana-to-probe-deadly-pirate-attacks/

Overleg CBvS met banken over voortgang bancaire zaken na inbeslagname ruim 19 miljoen euro door Nederland

Centrale Bank van Suriname zou 'een voorziening' hebben getroffen


De in beslag genomen ruim 19 miljoen euro van drie deviezenbanken is nog steeds niet vrijgegeven door de Nederlandse justitiële autoriteiten. Aangezien de banken hun internationale verplichtingen niet kunnen voldoen, heeft volgens bronnen van Starnieuws  - zo bericht die nieuwswebsite vandaag, dinsdag 22 mei 2018 - de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een voorziening getroffen. Er is geen informatie vrijgegeven over wat die voorziening inhoudt. 

De CBvS heeft gisteren vergaderd met de betrokken banken. Daarbij is aan de orde geweest hoe de voortgang van de bancaire zaken kunnen worden gegarandeerd. Het is noodzakelijk om het financiële bestel te beschermen.

Geldverschepingen van de CBvS voor de deviezenbanken vinden nu al ruim vijf jaar plaats. De Nederlandse douane heeft in april beslag gelegd op een geldzending in opdracht van het Openbaar Ministerie op verdenking van witwassen. Er zijn vragen gesteld over de herkomst van de gelden.

Het is vanwege die internationale houding, dat de douane in Nederland nu ook extra vragen heeft gesteld bij de laatste geldzending van de handelsbanken, waarvan de verdere verscheping naar de correspondent van de Centrale Bank, zoals eerder gezegd, is opgehouden.

'De CBvS is in contact met de autoriteiten in Nederland en heeft er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken. Wij doen er alles aan om niet alleen de huidige geldzending voortgang te laten hebben, maar maken tevens van de gelegenheid gebruik om tot goede afspraken te komen voor een vlot verloop van toekomstige geldzendingen', aldus de bank eerder in een persbericht.

Regering, NIMOS en SWM zwijgzaam over asbestafval

Plannen voor nieuwe opzet Ornamibo-vuilstort vermelden niets over daar begraven asbestdakplaten

(Bron foto: milieucentraal.nl)
Wat gebeurt er met oude asbest waterleidingbuizen....


Bewoners van Ornamibo en omgeving zullen de komende 20 jaar nog hinder en overlast ondervinden van vuilstortingen in hun buurt. De regering Bouterse heeft in januari 2018 besloten, dat Ornamibo de vuilstortplaats blijft van Suriname, maar dan wel met een nieuwe opzet. Maar, al in 2006 werd gesproken over een nieuwe opzet van Ornamibo. Of nu werkelijk een definitief plan voor Ornamibo realiteit wordt, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen. Realiteit is wel, dat niemand rept over de aanwezigheid van asbestafval op de vuilstort....


Al jaren worden asbesthoudende dakplaten gedumpt op de vuilstortplaats Ornamibo. Het wordt daar een paar meter onder de grond begraven. Al het overige asbestafval belandt waarschijnlijk tussen het reguliere huis- en grofvuil.

‘Er is op de stortplaats te Ornamibo inderdaad een locatie waar asbest wordt opgeslagen. Deze locatie is in de tijd samen met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) aangewezen en is ook met GPS-coördinaten vastgelegd. Het is ook de enige plaats in Suriname waar asbestafval wordt begraven', zei in juni 2012 Steven Codrington, destijds waarnemend hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking binnen het ministerie van Openbare Werken.

Asbest is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, mits het maar niet uit elkaar wordt getrokken of gescheurd. Wanneer asbest kapot wordt getrokken komen kleine stofdeeltjes, vezels, vrij die kankerbevorderend zijn. Bij de verwijdering, opslag en verwerking van bijvoorbeeld oude asbestdakplaten dient voorkomen te worden dat de platen beschadigd raken.
Het een paar meter onder de grond begraven van asbestafval lijkt risicovol. Bij branden op de vuilstort wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘shovels’ die zand afgraven om daarmee een brand te bedwingen. Codrington verzekerde in juni 2012, dat er geen enkel risico bestaat dat in een dergelijke situatie een shovel begraven asbestafval kapot zou kunnen trekken. ‘De locatie waar asbestdakplaten worden begraven is afzonderlijk van de locatie waar het dagelijks huishoudelijk afval wordt verwerkt. Er rijdt dus geen machine over de locatie waar de platen worden geplaatst.’

Drs. Nicole Gevers van Search Ingenieursbureau B.V. in het Nederlandse Heeswijk zei destijds, dat ‘het begraven van het asbesthoudende afval in de bodem op zich niet risicovol’ is. Het bureau beschikt over veel kennis inzake alle aspecten van asbest.
Gevers: ‘Zolang duidelijk is waar het asbestafval begraven is en men er zeker van is dat op deze locaties niet per ongeluk bijvoorbeeld graafwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is er geen risico. Er is ook geen risico voor verspreiding in de bodem en in het grondwater. Aangezien asbest alleen schade kan veroorzaken wanneer asbestdeeltjes, vezels, in de luchtwegen terechtkomen, is op dit moment het begraven van asbest een goede optie. Rendabele verwerkingstechnieken zijn er op dit moment nog niet. Het asbest dient wel onder strenge eisen te worden begraven. Zo moet het materiaal zijn verpakt, om emissie naar het milieu te voorkomen, en moet worden geregistreerd, waar en hoeveel men heeft begraven. Op deze wijze kan men in de toekomst verantwoord met het begraven asbest omgaan.’

'Begraven van asbestdakplaten is probleem naar de toekomst verschuiven'
Maar, wordt met het begraven van dit afval niet een probleem naar de toekomst verschoven? ‘Neen, het is geenszins de bedoeling dat het voor eeuwig zo blijft, maar dat na de herinrichting van de stortplaats er een permanente oplossing komt’, zei Codrington.
Nicole Gevers dacht daar toch wel iets anders over: ‘Het is wèl het verplaatsen van het probleem naar de toekomst. Eens zal het asbest toch definitief uit de keten moeten worden gehaald.’
De asbestdeskundige vroeg zich af hoe het asbestafval naar de stortplaats wordt getransporteerd en om welke producten het gaat. ‘Dus vragen kunnen zijn, of men altijd persoonlijke beschermingsmiddelen draagt bij het verwijderen van dat asbest en of het afdoende wordt verpakt en geplaatst op de vuilstort. Overigens zijn er circa 3.500 verschillende producten bekend waarin asbest is verwerkt.’

Producten waarin asbest is verwerkt zijn onder andere isolatiemateriaal in oude elektrische apparaten zoals broodroosters, haardrogers en strijkijzers, golfplaten dakbedekking, riolering- en waterleidingbuizen en vinyl vloerbedekking. Komen naast oude asbestdakplaten ook overige producten op de vuilstort terecht en worden deze wel herkend? ‘Neen’, aldus Steven Codrington. ‘Het gaat alleen om dakplaten.’
Op de vraag hoe het asbestafval wordt vervoerd, antwoordde Codrington kort: ‘Volgens de richtlijnen van het NIMOS.’

Hieronder informatie over asbest van het NIMOS, meer informatie is niet te vinden over asbest op de website van dit instituut.Naast asbestdakplaten is er ook nog eens een hoeveelheid oude asbest SWM-waterleidingbuizen.

Maar, anno mei 2018, blijkt Suriname nog steeds te worstelen met de veilige opslag en verwerking van asbestafval. Er hangt een dikke mist van zwijgen boven.

Zwijgen versterkt vermoeden, dat asbestafval overal in het land opgeslagen en gedumpt kan worden
Suriname Mirror heeft bij herhaling het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) benaderd over hun beleid inzake-, aanpak van- en stand van zaken omtrent asbestafval benaderd. Een reactie bleef uit.
Dat geldt ook voor het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), dat weigert te reageren op vragen over wat vandaag de dag de stand van zaken is met betrekking tot de opslag en verwerking van asbestafval.

Dat zwijgen van allen is veelzeggend. Het versterkt een vermoeden, dat anno 2018 asbestafval overal in het land opgeslagen en gedumpt kan worden en dat verantwoordelijke autoriteiten en instanties daar geen zicht op hebben en dat asbestafval een lage prioriteit heeft, ondanks risico's voor de volksgezondheid wanneer op een onjuiste wijze wordt omgesprongen met dat afval.

In onderstaande video uit juli 2016 doet Openbare Werken een oproep aan de samenleving om verantwoordelijk om te gaan met vuil... Maar, in hoeverre gaat de overheid verantwoordelijk om met asbestafval?


(Suriname Mirror, maandag 21 mei 2018)

Mapuche eisen dat Shell stopt met gaswinning rond Vaca Muerta, Argentinië

(Bron screenshot: YouTube)
Huilipan, leider Mapuche’s, naar aandeelhouders- vergadering Shell in Amsterdam

'De bodem raakt vervuild, er komen chemische stoffen vrij, er komen scheuren in onze huizen en ons leven wordt verstoord'


Shell wil haar olie- en gasboringen in Argentinië flink opvoeren. De energiemaatschappij haalt op dit moment dagelijks 5.000 vaten schaliegas uit Vaca Muerta, één van de grootste schaliegasvelden ter wereld. In 2021 wil Shell er 40.000 vaten gas per dag uit de grond halen. Dit tot groot verdriet van de inheemse bewoners van Vaca Muerta, de Mapuche-inheemsen. Zij vrezen dat de activiteiten van Shell en andere oliemaatschappijen hun leefwereld zo aantast, dat hun voortbestaan bedreigd wordt. 


Een regionaal leider van de Mapuche’s is in Nederland om zijn beklag te doen op de aandeelhoudersvergadering van Shell. 'De bodem raakt vervuild, er komen chemische stoffen vrij, er komen scheuren in onze huizen en ons leven wordt verstoord door een industrie die nooit stopt', zo schetst Guilberto Huillipan de gevolgen van de olie- en gasboringen voor de bewoners van de regio rond Vaca Muerta.

(Bron: Shell)
Huilipan is leider van de Mapuche’s in de provincie Neuquén, waar Vaca Muerta ligt. Huilipan is deze week met zijn advocaat op uitnodiging van Greenpeace naar Nederland gekomen om met Shell over de problemen te spreken en dinsdag 22 mei 2018 de aandeelhoudersvergadering van de oliemaatschappij te bezoeken. Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering werden de twee uitgenodigd voor een gesprek op het hoofdkantoor van Shell.

De Mapuche is een inheemse stam die vooral leeft in Chili en Zuid-West Argentinië. De Argentijnse Mapuche gemeenschap telt 200 000 zielen. Er wordt in de provincie Neuquén, waar de meeste Argentijnse Mapuche wonen, al honderd jaar naar olie geboord. 'De gevolgen daarvan zijn nog niet eens opgelost, en de opkomst van fracking betekent een gevaar voor het voortbestaan van de Mapuche gemeenschap', zegt Huilipan.


Het gas in Vaca Muerta werd in 2010 ontdekt door de Argentijnse staatsoliemaatschappij YPF. Het was als een geschenk uit de hemel voor Argentinië dat in economisch zwaar weer verkeert. De Argentijnse president Mauricio Macri grijpt het gasreservoir van Vaca Muerta met beide handen aan om de economische malaise te verzachten. Saillant is dat zijn minister van energie, Juan José Aranguren, tot zijn aantreden directeur was van Shell in Argentinië. Zijn aandelen in Shell gaf Aranguren pas op toen daar landelijke controverse over ontstond.

Volgens Huilipan wordt zijn provincie Neuquén opgeofferd aan bedrijven zoals Shell die volgens hem hun gang gaan zonder de sociale en milieukosten van de boringen te dragen. Daarnaast maakt hij zich er boos over dat de gemeenschappen van Vaca Muerta geen toegang hebben tot het aardgasnetwerk, elektriciteit, drinkwater en riool. Juist in het gebied waar olie en gas in steeds grotere hoeveelheden uit de grond worden gehaald.


De Mapuche’s vinden dat de Argentijnse staat en de oliemaatschappijen de traditionele eigendommen van de inheemse gemeenschap niet genoeg erkennen.

Volgens Huilipan moet Shell een keuze maken: 'Of Shell voldoet aan zijn verplichtingen wat betreft de rechten van de Mapuche-gemeenschappen, of het wordt medeplichtig aan de provinciale en nationale staat die samen met YPF systematisch de mensenrechten en territoriale rechten van inheemse volkeren schenden.'

Shell zegt echter wel degelijk oog te hebben voor de Mapuche gemeenschap. 'Het belangrijkste voor Shell is veiligheid en het veilig werken, net als het zijn van een goede buur en een partij die aandacht heeft voor de omgeving en het milieu op de locaties waar we werken. We willen een open lijn van communicatie houden met iedereen ter plaatse. Zo is er een gemeenschaps-adviesraad met de Neuquén provincie en de Mapuche Confederatie waar zorgen geadresseerd worden', aldus een woordvoerder.


Ook zegt Shell in de afgelopen twee jaar 500 000 dollar geïnvesteerd te hebben in projecten die zich focussen op educatie en gezondheid. Daarnaast biedt Shell ook trainingsprogramma’s voor werklozen. Die trainingsprogramma’s richten zich met name op de olie- en gassector. Die programma’s hebben nu ongeveer honderd mensen aan een baan in de energiesector geholpen. Voor de Mapuche’s is het allemaal niet voldoende.

En het gesprek op het Shell-hoofdkantoor verloopt voor Gilberto Huilipan ook niet naar wens. Tot actie bereid komt hij naar buiten: 'We gaan de machines tegenhouden en de arbeiders vragen om weg te gaan. Wij hebben geen conflict met de arbeiders maar met Shell. De arbeiders snappen dat dit een strijd is van arm tegen arm. Zij zullen vertrekken.' (Suriname Mirror/EenVandaag/YouTube/Twitter)

Paraguay neemt na VS en Guatemala nieuwe ambassade in Jeruzalem in gebruik

Paraguayaanse president Horacio Cartes heeft ambassade ingewijd

Cartes en Israëlisch premier Benjamin Netanyahu onthullen samen plakkaat van de nieuwe vestiging


De Paraguayaanse president Horacio Cartes heeft maandag 21 mei 2018 in Jeruzalem de nieuwe ambassade van zijn land in Israël ingewijd, nadat de Verenigde Staten en Guatemala eerder hetzelfde hadden gedaan.

Cartes en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onthulden samen het plakkaat van de nieuwe vestiging, in een toren in een wijk in het zuiden van Jeruzalem. 'Deze soevereine beslissing is een historische gebeurtenis voor de sterke vriendschapsbanden tussen Israël en Paraguay', zei Cartes.


Netanyahu sprak van 'een geweldige dag voor Israël, een geweldige dag voor Paraguay, een geweldige dag voor onze vriendschap'.Paraguay is zo het derde land geworden dat breekt met de internationale consensus om ambassades buiten Jeruzalem te vestigen, gezien de omstreden status van de stad.

Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, maar de annexatie werd internationaal niet erkend. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat. De Verenigde Staten verhuisden op 14 mei hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, waarmee Trump een controversiële verkiezingsbelofte inloste. Dezelfde dag werden tientallen Palestijnen die protesteerde in de Gazastrook, doodgeschoten door het Israëlische leger.

Twee dagen na de VS opende Guatemala zijn ambassade in Jeruzalem.

(Suriname Mirror/De Morgen/Haaretz/Al Jazeera/Twitter)

Zoon van legendarische ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau vaart met toeristen over Amazone in

'Samen een plek verkennen die ons allemaal verbindt met de natuur en onze waterplaneet'

(Bron foto's: Aqua Expeditions)
 
Peru is een land waar de natuur bruist van de diversiteit. Van zijn oude ruïnes tot zijn inheemse gemeenschappen, het heeft zijn bezoekers veel te bieden. En, wat is een betere manier om dit prachtige land te ervaren dan met de zoon van de legendarische oceaanontdekker Jacques Cousteau? 

In zijn voetsporen organiseert Jean-Michel Cousteau drie ongelooflijke reizen over de Peruaanse Amazone.

Jean-Michel's vader, Jacques Cousteau, was een baanbrekende Franse marineofficier, ontdekkingsreiziger, schrijver en natuurbeschermer die een passie had voor de zee. De veelgeprezen Cousteau regisseerde ook films, met name de documentaire bewerking van zijn boek The Silent World, dat op het Filmfestival van Cannes in 1956 een Palme d'Or won.Goway Travel en Aqua Expeditions organiseren de reizen die plaatsvinden op: 5 - 12 oktober (zeven nachten); 5 - 8 oktober (drie nachten) en 8 - 12 oktober (vier nachten). Prijzen vanaf  5.655 Amerikaanse dollar (€ 4796).Onder leiding van Jean-Michel en de lokale gidsen, zullen gasten aan boord gaan van de Aria Amazon, een luxe cruiseboot en van daar worden ze van plaats naar plaats vervoerd. Uit de eerste hand leren over wat de Peruaanse Amazone zo speciaal maakt, er zullen excursies zijn om een ​​inheemse gemeenschap te ontmoeten, uitstapjes diep in de jungle op zoek naar zeldzame wilde dieren specifiek voor de regio, en een bezoek aan de exotische lokale markten.


Net zo avontuurlijk als zijn vader, richtte Jean-Michel in 1999 de Ocean Futures Society op ter bevordering van het behoud van de oceaan. Hij is ook een prijswinnende producent van meer dan 80 films en organiseert tijdens elke reis zowel gesprekken als vertoningen van sommige van zijn films.

'Na deze reizen, word ik geïnspireerd met het grootste gevoel van hoop dat we door zullen gaan. Ik verheug me op mijn volgende avontuur aan boord van de Aria Amazon met gasten van over de hele wereld, terwijl we samen een plek verkennen die ons allemaal verbindt met de natuur en onze waterplaneet.'

U kunt hier meer over dit avontuur te weten komen.

(Suriname Mirror/Lonely Planet/YouTube)

319 Kilo cocaïne onderschept in de zeehaven van kustplaats Guayaquil in Ecuador

Cocaïne waarschijnlijk bestemd voor de markt in de VS en Europa


Het Ecuadoraans ministerie van Binnenlandse Zaken meldt zondag 20 mei 2018 de inbeslagname van 319 kilo cocaïne in een gebied dat grenst aan de zeehaven van de kustplaats Guayaquil, die naar alle waarschijnlijkheid bestemd was voor de Verenigde Staten en Europa. 

In een verklaring stelt het ministerie, dat in de operatie 'Odisea', zaterdag 19 mei 2018, de cocaïne werd gevonden na een onderzoek door de Informatie Eenheid van Havens en Luchthavens (UIPA, Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos), op basis van informatie verkregen van het publiek.


Het hoofd van de Narcotics Unit van Zone 8, Edwin Noguera, meldde de inbeslagname van de cocaïne in 330 verpakkingen, die zich in zes jute zakken bevonden. Hij concludeerde dat vanwege de hoeveelheid, de drugs 'zou worden vervoerd naar internationale markten zoals de Verenigde Staten en Europa', waar het meer dan 16 miljoen dollar zou kunnen kosten, aldus het ministerie.

Hij voegde eraan toe, dat tot nu toe dit jaar 8 ton cocaïne in het District van Guayaquil (zuidwesten) in beslag is genomen, en dat daarvan 5.8 ton bestemd zou zijn voor internationale markten; de rest voor binnenlands gebruik.

(Suriname Mirror/La Republica/Twitter)

Gevreesde paramilitaire leider van doodseskaders in Colombia vraagt publiekelijk vergeving van zijn slachtoffers

Luis Eduardo 'El Águila' Cifuentes: 'Ik bied mijn excuses aan aan alle slachtoffers'


Een gevreesde paramilitaire leider die doodseskaders onder zijn commando had in het westelijke departement van Cundinamarca, heeft publiekelijk om vergeving gevraagd van zijn slachtoffers. Luis Eduardo Cifuentes, bekend onder zijn bijnaam 'El Águila' (De Adelaar), was lid van de paramilitaire organisatie Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) - Verenigde Zelfverdedigingstroepen van Colombia - vanaf het midden van de jaren '80 tot zijn demobilisatie in 2004 als hoofd van het Cundinamarca-blok. 

Cifuentes sprak vrijdag 18 mei 2018 tijdens een bijeenkomst van de 'Consejo Territorial de Paz' het publiek toe: 'Ik bied mijn excuses aan aan alle slachtoffers en herhaal mijn engagement voor het niet herhalen van geweld. Ik behoorde al sinds mijn kindertijd tot de zelfverdedigingsgroepen en zag oorlogshandelingen, omdat mijn vader deelnam aan het politieke geweld in dit land.'In zijn publieke verontschuldiging merkte Cifuentes ook op, dat hij sinds zijn demobilisatie als onderdeel van een overeenkomst tussen AUC en de regering van Álvaro Uribe Vélez 11 jaar heeft gezeten in de maximum beveiligde gevangenis van La Picota en dat die 'de beste van mijn leven waren, omdat ik stopte met het plegen van daden van kwaad'.

Cifuentes is een van de 33 leden van de 'Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia' van Cundinamarca.
De voormalige AUC-commandant gaf ook toe, dat hij zijn voormalige vijanden uit de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) had ontmoet. 'We erkenden, dat we allemaal hetzelfde soort slecht waren. We hebben zoveel schade aangericht en we hadden het allemaal mis.'

Cifuentes' gruweldaden in de oorlog omvatten ontvoering, verkrachting, gedwongen verplaatsing van plattelandsbevolking en marteling.

Hij werd vaak gezien in de steden Yacopí, La Palma, Vergara, Paime, San Cayetano, El Peñón en Pacho. Na zijn demobilisatie in 2004 kreeg Cifuentes een verlaagde straf voor 180 misdaden begaan tegen burgers. Zijn 800-pagina's vonnis onthulde uitgebreid gebruik van marteling, zoals
dood door verstikking;
slachtoffers naakt met gebonden handen in een veld gooien met mieren;
ze verbranden met lucifers en zuur;
verminking met kettingzagen;
steken en elektrische schokken van genitaliën.

Hij rechtvaardigde marteling in zijn meedogenloze strijd tegen FARC, die grote delen van de westerse Cundinamarca onder zijn controle had. Terwijl hij zijn straf uitzat, verdiende Cifuentes een graad in rechten als onderdeel van een overeenkomst tussen het Colombiaanse gevangenisdirectoraat INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) en de Corporación Universitaria de Colombia - IDEAS.

(Suriname Mirror/The City Paper Bogota)

Herhaalde waarschuwingen inwoners12 dorpen aan regering Colombia over Ituango-dam project genegeerd

Volgens het Colombiaanse Rode Kruis moeten 120.000 mensen worden geëvacueerdInwoners van de 12 dorpen die worden bedreigd door een mogelijke ineenstorting van de Ituango-dam zijn boos, omdat hun herhaalde waarschuwingen aan de regering over het project werden genegeerd.

Noodhulpvrijwilligers zijn gemobiliseerd om tienduizenden mensen in Colombia te helpen, bedreigd door de dam die dreigt te barsten.

Een evacuatiebevel blijft op zijn plaats voor de 12 dorpen langs de Cauca-rivier. Volgens het Colombiaanse Rode Kruis moeten 120.000 mensen worden geëvacueerd, maar tot nu toe is er maar een fractie gebracht naar opvangcentra.

Inwoners van Puerto Valdivia, direct onder de bouwplaats, zeggen dat hun waarschuwingen zijn genegeerd.

Al Jazeera's Alessandro Rampietti rapporteert van Valdivia:

(Suriname Mirror/Al Jazeera/YouTube)

Veertien landen van Groep van Lima trekken hun ambassadeurs terug uit Venezuela

'Verkiezingen waren niet in overeenstemming met internationale normen transparant en democratisch verkiezingsproces'

(Bron foto: Twitter)

De veertien landen van de Groep van Lima (Argentinië, Brazilië,Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru en Sint Lucia) kondigden maandag 21 mei 2018 aan, dat ze hun ambassadeurs terugtrekken uit Venezuela, waar Nicolas Maduro gisteren werd herverkozen als president. Nog voor de verkiezingen deden de landen die af als 'ondemocratisch'.

De organisatie kondigt in onderstaande verklaring 'de vermindering van het niveau van diplomatieke betrekkingen met Venezuela' aan.

Ze doet dat uit protest tegen de verkiezingen, die 'niet in overeenstemming waren met de internationale normen van een transparant en democratisch verkiezingsproces'.

De organisatie werd in augustus vorig jaar opgericht om een vreedzame oplossing te bewerkstelligen voor de crisis in Venezuela.


(Suriname Mirror/Belga/Paris Match)