donderdag 31 oktober 2019

20 Organisaties vragen Assemblee in petitie wijziging Wet op Staatsschuld niet te behandelen

(Bron foto's: Strei!)
C-47-voorzitter Robby Berenstein: 'Bereid je voor op een lange strijd'

Sham Binda (AKMOS-voorzitter): 'We hebben een echte revolutie nodig om het land te beschermen'


Vertegenwoordigers van politieke partijen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben vandaag, donderdag 31 oktober 2019, een petitie ingediend bij De Nationale Assemblee waarin wordt gevraagd af te zien van wijziging van de Wet op Staatsschuld. 

In het parlement wordt donderdagmiddag de initiatiefwet van NDP-fractieleider Amzad Abdoel, waarin de strafbepaling voor overschrijding van het leenplafond wordt geschrapt en de marge van het leenplafond verder wordt vergroot, behandeld, aldus Starnieuws.

De petitie is getekend door zo'n 20 organisaties. Volgens voorzitter Gregory Rusland van de NPS hebben brede lagen van de samenleving ernstige problemen met het initiatief. Hij hoopt dat de parlementariërs het volksbelang voorop stellen en tegen de wet stemmen.

Waarnemend Assembleevoorzitter, Melvin Bouva (NDP), die de petitie in ontvangst heeft genomen, zei dat hij en het parlement hun verantwoordelijkheid om te luisteren naar het volk kennen. Hij heeft benadrukt, dat hij de leden niet gaat oproepen om voor of tegen wetten te stemmen. 'Ik zal de discussie laten voltrekken en we zullen als parlement een besluit nemen. Dat is op basis van democratie en ik hoop dat we daar respect voor zullen opbrengen.'

Bouva gaf de garantie, dat de noden van de samenleving ook aan de kant van het parlement worden gevoeld en dat dezelfde belangen waar de groeperingen nu voor opkomen, ook worden gediend door de Assemblee. 'Wij zullen niets doen om het land te schaden en zullen nog meer inspanningen plegen om het land verder tot ontwikkeling te brengen.' Hij wees erop, dat het nimmer de bedoeling is om ongebreideld te lenen. Volgens hem wordt met de initiatiefwet geprobeerd wat duidelijkheid in de wet te brengen. Hij hoopt te komen tot een goed debat daarover en ook een goed besluit.


Vóór de indiening van de petitie hebben verschillende vertegenwoordigers van de vakbeweging, politieke partijen en het bedrijfsleven erop gewezen dat het zo niet verder kan. 'A len' moni, len' moni, len' moni en ie no kan pai moro', zei C-47-voorzitter Robby Berenstein. Hij wees op de gevolgen, als je een lening niet kunt terug betalen, dat de bank huis en haard gaat veilen, 'yu o pina'. Op de uitdagende woorden van president Desi Bouterse, dat hij meer mensen op de been kan brengen, zei Berenstein dat ze geen tijd hebben voor een street fight. 'Het is laf. Laten we een gevecht aangaan met argumenten.' Hij bereidde de mensen voor op een lange strijd. Vandaag is de eerste stap, 'bereid je voor op een lange strijd.'

Sham Binda van de AKMOS (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname) merkte op, dat mensen geïntimideerd worden. 'We hebben een echte revolutie nodig om het land te beschermen.' Het kan er bij hem niet in, dat een groep zich verrijkt en het land vernietigd. 'En dit is een wet waarvan ze weten dat het slecht is, maar ze gaan voor eigen belang. Ze gaan niet voor volksbelang.' Hij vindt de reactie van president Bouterse beschamend. 'Je hebt al een binnenlandse oorlog veroorzaakt, en nu probeer je weer Surinamers tegenover elkaar te plaatsen.'

Binda die uit het bedrijfsleven komt, voorspelt op korte termijn enorme prijsverhogingen en schaarste. 'En dat is niet de schuld van het bedrijfsleven dat wordt geboycot.'

DOE-voorzitter Steven Alfaisi wees de aanwezigen erop, dat het niet gaat om partijpolitiek, maar om het volksbelang. Hij heeft erop geattendeerd, dat het om de toekomst gaat en dat jezelf verandering moet brengen. 'Doe wat je moet doen. Het einde hebben we nog niet gezien, maar we geloven in Suriname.' 

'Hier is het huis van het volk. Hier is het huis van de democratie. Hier heb je het recht om te demonstreren', zei VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. 'Je hebt parlementariërs gekozen om het werk voor je te doen, om goede wetten te maken, om mensen en het land te beschermen. En vandaag zien we dat een deel van het parlement handelt in strijd met het volksbelang. En daarom zijn we hier. De minister van Financiën moet door wijziging van deze wet ongelimiteerd lenen en dat ga jij betalen.'

Santokhi gaf mee, dat de procureur-generaal zegt dat de minister van Financiën verdachte is. 'En als je verdachte bent moet je voor de consequenties instaan. Dus ook de minister van Financiën en daarom moet deze strafbepaling uit de wet.' Hij heeft opgeroepen om de eenheid te bewaren.

Na de korte toespraken van de verschillende vertegenwoordigers, trokken de aanwezigen onder het scanderen van 'Abdoel, Abdoel, Abdoel' naar het parlement om de petitie in te dienen. Er waren veel politieagenten op de been om het geheel ordelijk te laten verlopen. Waarnemend parlementsvoorzitter Bouva bedankte de aanwezigen voor het ordelijk verloop. Hij hoopte dat het debat in het parlement ook ordelijk zal verlopen.

SLM stoot Airbus A340 twee maanden eerder af dan gepland

Focus wordt gelegd op de intrede van de Boeing 777

- Terugkerende technische issues Airbus en reputatieschade nopen directie SLM tot actie
- SLM-vluchten van en naar Amsterdam vooralsnog met ingehuurde toestellen  uitgevoerd


De directie van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft, in samenspraak met de Raad van Commissarissen, na de laatste ontwikkelingen met de Airbus A340, besloten de uitfasering van dit toestel eerder uit te voeren. 

Na de laatste A-check bleken er opnieuw technische issues te zijn met enkele motoren en was de SLM genoodzaakt met ingehuurde vliegcapaciteit de vluchten van en naar Amsterdam vertraagd uit te voeren, aldus de SLM vandaag, donderdag 31 oktober 2019, in een persbericht.

De hoge vertragingskosten, de terugkerende technische issues, reputatieschade en de druk op de uitdagende financiële positie van de SLM waren reden genoeg voor de directie om de knoop door te hakken. Het besluit is genomen de uitfasering van de Airbus twee maanden eerder dan gepland uit te voeren.

De focus wordt nu gelegd op continuering van de dienstverlening en de intrede van de B777. De trainingen tot de infasering van B777 zijn grotendeels opgestart en de certificeringsprocessen zijn gaande.

In het persbericht staat ook, dat aan het personeel werd gevraagd met vereende krachten hun schouders onder het werk te zetten om zo de vele lopende trajecten op kort termijn te kunnen realiseren.

Vanaf vandaag zullen de SLM- vluchten van en naar Amsterdam vooralsnog met ingehuurde toestellen worden uitgevoerd. De SLM werkt met man en macht aan het zo snel als mogelijk kunnen inzetten van haar eigen 'nieuwe' vliegtuig op de Mid-Atlantische route, aldus de SLM.

VHP ondersteunt brede coalitie tegen wijziging Wet op de Staatsschuld

'De NDP-regering zal nieuwe leningen inzetten voor verkiezingsstunts'


Een brede coalitie van vakbeweging, bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en politieke partijen, waaronder de VHP, heeft vandaag, donderdag 31 oktober 2019, aan Assemblee-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons een petitie aangeboden tegen het aannemen van wijzigingen van de Wet op de Staatsschuld, zo meldt de VHP 's middags in een persbericht.

'Deze brede maatschappelijk-politieke coalitie is van mening, dat de wetswijziging de intentie van wet ondergraaft en neerkomt op afschaffen van de wet. Gezien de track-record van deze regering wordt daarmee de weg vrijgemaakt voor ongecontroleerd en ongelimiteerd lenen.'

Door steeds weer wetten eigenzinnig door te drukken, plaatst de NDP-regering zich steeds verder van de maatschappelijke werkelijkheid en verliest ze het contact met wat er leeft in de samenleving, aldus de VHP.

'Voor de VHP is het duidelijk, dat de NDP-regering nieuwe leningen zal inzetten voor verkiezingsstunts, terwijl het volk verder verarmt. Een explosie van de staatsschuld brengt ook het voortbestaan van bedrijven in gevaar en zorgt daarmee ook voor grotere werkeloosheid.'

'De petitie roept alle DNA leden op, om indachtig hun mandaat het belang van het volk te dienen, tégen elke wijziging van de Wet op de Staatsschuld te stemmen.'

Marineschip Zr.Ms. Groningen onderschept 330 kilo cocaïne voor kust Aruba

(Bron foto's: Defensie Caribisch Gebied)
Verdachten aan boord go-fast en cocaïne overgedragen aan de VS


Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft in de vroege ochtend van 19 oktober een drugstransport onderschept. Ten westen van Aruba wist het patrouilleschip een zogenaamde go-fast te stoppen met 330 kilo cocaïne aan boord, aldus Defensie Caribisch Gebied vandaag, donderdag 31 oktober 2019.

De speedboat werd ontdekt door een Dash-8, een maritiem patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied. De go-fast begaf zich op een bekende smokkelroute, waarna de Groningen geactiveerd werd.

Met de snelle onderscheppingsboot, de FRISC, met aan boord een gecombineerd team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers, werd de go-fast achterhaald.

De verdachten aan boord en de contrabande zijn overgedragen aan het Amerikaanse Kustwachtschip Charles David Junior voor vervolging in de Verenigde Staten.

Zr.Ms. Groningen is sinds april 2019 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio en wisselt counter drugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch Gebied.

Verenigde Arabische Emiraten en Suriname ondertekenen bilaterale 'Air Services Agreement' in Abu Dhabi

VAE en Suriname willen economische en toeristische banden versterken

(Bron foto: WAM)

De Algemene Burgerluchtvaart Autoriteit van de VAE, GCAA (General Civil Aviation Authority), en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie van hebben in Abu Dhabi een overeenkomst inzake luchtvaart (Air Services Agreement) en een Memorandum of Understanding ondertekend om de economische en toeristische banden tussen de twee landen verder te versterken. 

In een verklaring merkte de GCAA op, dat de overeenkomst de strategieën en doelstellingen van de autoriteit versterkt om investeringsmogelijkheden te verkennen en de handelsuitwisseling tussen de VAE en verschillende landen over de hele wereld te bevorderen.


De overeenkomst werd ondertekend door Sultan bin Saeed Al Mansouri, minister van Economie en GCAA-voorzitter, en minister Vijay Jayant Chotkan. De ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur-generaal van GCAA.

De partijen bespraken onderwerpen van gemeenschappelijk belang in de luchtvaartsector en samenwerking tussen de twee landen. De overeenkomst draagt ​​bij aan het versterken van de samenwerking tussen de VAE en Suriname, in het belang van de twee landen, aldus de verklaring.

Volgens de GCAA bekleedt de VAE momenteel de nummer één positie in termen van het aantal ondertekende bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten.

(Suriname Mirror/Emirates News Agency WAM)

Autoriteiten laten lichaam te Papaiston doodgeschoten Braziliaan drie dagen open en bloot in boot liggen

(Bron foto: De West)
Er waren geen middelen om het lichaam naar Paramaribo over te brengen...


De West bericht woensdag 30 oktober 2019, dat het lichaam van een 26-jarige Braziliaan drie dagen in weer en wind in een boot heeft gelegen. 

De recherche van Oost kreeg 21 oktober een melding van een schietincident te Papaiston. Ter plekke trof de politie de Braziliaan aan met een schotwond in een bovenbeen. De man overleed aan overmatig bloedverlies.

De politie van Lawa Ka-banafo, kreeg van de politieleiding te horen dat er geen middelen waren om het lichaam naar Paramaribo over te brengen. De politie van Lawa Kaba-nafo beschikt niet over een koelruimte en liet het lichaam daarom in een boot liggen.

Pas na drie dagen werd het lijk vervoerd en konden zij het afstaan aan de nabestaanden in Paramaribo, die zorgden voor de begrafenis. Er is geen obductie gepleegd.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Oud-minister Jamaloodin moet zijn celstraf van 28 jaar op Curaçao uitzitten

'Jamaloodin arriveert donderdag 31 oktober op Curaçao'


George Jamaloodin moet zijn celstraf van 28 jaar op Curaçao uitzitten. Wanneer hij naar Curaçao wordt overgebracht, wil het Openbaar Ministerie - juist uit veiligheidsoverwegingen - niet prijsgeven, maar advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran meldt, dat zijn cliënt vandaag, donderdag 31oktober 2019, op Curaçao aankomt, aldus het Antilliaans Dagblad.

Het Openbaar Ministerie (OM) stuurde gisteren naar aanleiding van berichtgeving in de lokale media een officiële verklaring uit waarin werd aangegeven dat het uitgangspunt is dat personen die op Curaçao een strafbaar feit hebben begaan en ook op Curaçao zijn veroordeeld, hier hun straf moeten uitzitten.

Hetzelfde geldt ook voor personen die ervan verdacht worden op Curaçao een strafbaar feit te hebben begaan en in voorlopige hechtenis zitten, in afwachting van de behandeling van hun strafzaak. Dit kan anders zijn indien wegens veiligheidsoverwegingen plaatsing in een andere inrichting binnen het Koninkrijk nodig wordt geacht, aldus het OM.

'Ook voor de heer Jamaloodin geldt dat hij naar Curaçao zal worden overgebracht en geplaatst zal worden in een detentiecentrum op het eiland, op het moment dat de situatie dat toelaat.'

George Jamaloodin, oud-minister van Financiën ten tijde van het kabinet-Schotte, werd op 16 augustus van dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar.

Curaçao Medical Center (CMC) na opening op 15 november niet klaar...

Verschillende onderdelen van gebouw voldoen nog niet aan de eisen

Eventuele noodmaatregelen om veiligheid patiënten te garanderen kan op kosten Ballast Nedam International


Na de opening van Curaçao Medical Center (CMC) op 15 november is het nieuwe ziekenhuis zo goed als zeker niet klaar. Maar, als er noodmaatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van patiënten te garanderen, kan dat op kosten van bouwer Ballast Nedam International. Dat blijkt uit een brief van 18 oktober van bouwprojectmanager AT Osborne aan stichting Sona, HNO Vastgoed en Beheer en HNO Transitie en Exploitatie, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 31 oktober 2019.

Directeuren Marcel van Rosmalen en Wim Hoosemans constateren, dat verschillende onderdelen van het gebouw nog niet voldoen aan de eisen en een hoog risico vormen voor het functioneren van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. Het gaat dan bijvoorbeeld om medische verdeelkasten, medische aarding, de aansluiting van medische gassen en het interlock-systeem dat toegang geeft tot het gebouw en onder andere operatiekamers en de spoedeisende hulp.

Extra kritiek zijn de brandmeld- en sprinklerinstallaties. ‘Zonder goedkeuring, geen opening’, stelt het Nederlandse bedrijf dat de kwaliteit van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda bewaakt.

Ook de bliksembeveiliging blijkt nog roet in het eten te kunnen gooien. Een nieuw systeem is ‘in ontwikkeling’, maar ‘de oude is nodig voor de verzekering’. 'Zonder goedkeuring geen verzekering en geen opening.'

Ministerie van Volksgezondheid neemt overgebleven personeelsleden RCR Zorghotel in dienst

Personeel kan ook bij AZP of ‘s Lands Hospitaal worden ondergebracht


De overgebleven personeelsleden van het RCR Zorghotel zullen toch in dienst genomen worden bij het ministerie van Volksgezondheid en eventueel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) of ‘s Lands Hospitaal worden ondergebracht. Dat gebeurt op verzoek van de vakbond, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 oktober 2019.

Het Zorghotel heeft onlangs groen licht van het ministerie van Arbeid gekregen om onder voorwaarden de medewerkers te ontslaan. Het gaat om zestien personen, van wie één medewerker al in dienst is van de overheid. 'Hij was chauffeur bij het Zorghotel en werkt nu in dezelfde functie op het ministerie', zegt Armand Zunder, voorzitter van de Algemene Werknemersbond.

Zunder heeft de kwestie maandag besproken met minister Antoine Elias van Volksgezondheid. 'Hij heeft me gezegd, dat de documenten van de mensen zijn verstuurd naar de instantie die met hen akkoord moet gaan om ze in dienst te nemen.' Hij wil dat de mensen spoedig een nieuwe baan krijgen. 'Met een baan is het inkomen gegarandeerd, andersom kan dat niet', zegt de voorzitter.

De minister bevestigt, dat het personeel van het Zorghotel in dienst komt van het ministerie of de overheidsziekenhuizen. Dat besluit heeft het departement genomen uit humanitaire overwegingen.

De medewerkers hebben eind februari de bond ingeschakeld toen zij massaal werden opgeroepen om ontslagbrieven te tekenen. De regering heeft het hotel begin februari gekocht op de veiling. Elias heeft toen de bond meegedeeld, dat niemand ontslagen zou worden. Eigenaar-directeur Redjinder Thakoersingh heeft vervolgens met succes in augustus de veiling van zijn onroerende goederen aangevochten in een kort geding.

'De Staat heeft sinds toen zijn handen afgehouden van de zaak, maar wij hebben toch een beroep op de overheid gedaan om de mensen niet in de steek te laten', aldus Zunder. Hij heeft vernomen, dat de leiding van het Zorghotel akkoord is gegaan met de ontslagvoorwaarden van het ministerie van Arbeid. Een daarvan is, dat bij de beëindiging van de werkovereenkomst een uitkering moet worden toegekend op basis van een maandsalaris voor elk dienstjaar inclusief alle emolumenten. 'Dat was een eis van de bond die we kenbaar hebben gemaakt aan de Ontslagcommissie van Arbeid.' 

Het bedrijf had volgens hem bezwaar aangetekend tegen de voorwaarden van de Ontslagcommissie.

'Sommige zaken waren niet duidelijk voor ons', zegt Sandhya Bajnath, algemeen manager van het Zorghotel, die niet in detail wenst te gaan. Zij wil bevestigen noch ontkennen dat het Zorghotel thans heeft ingestemd met de ontslagvoorwaarden. 'Wij zijn nog bezig met het proces en bekijken de mogelijkheden.' Het streven is om het ontslag begin november in te laten gaan.

Volledige slavenregisters voor iedereen toegankelijk via online database

Zo’n 80.000 namen van slavenhouders in registers

Ook te vinden namen van mensen die tussen 1826 en 1863 in Suriname in slavernij leefden


De Surinaamse slavenregisters zijn nu volledig gedigitaliseerd. Het heeft in totaal twee jaar geduurd, maar vanaf vandaag, donderdag 31 oktober 2019, zijn de volledige registers voor iedereen toegankelijk via een online database. 

Voorheen konden mensen die namen en informatie enkel opzoeken in 43 boeken die in het archief in Suriname opgeslagen lagen. Van deze boeken werden in totaal 30.000 pagina’s gescand waarna de informatie door meer dan duizend vrijwilligers in Suriname en Nederland werd overgetypt.

In de registers staan zo’n tachtigduizend namen van slavenhouders en van mensen die tussen 1826 en 1863 in Suriname in slavernij leefden, evenals informatie over geboorte, overlijden, verkoop en vrijkomen van slaven. De database is beschikbaar voor het publiek via de websites van de Nationale Archieven van Nederland en Suriname.

Een van de voordelen van de online registers is dat een vliegreis naar Suriname niet meer nodig is voor bijvoorbeeld voorouderonderzoek.

Het project is een samenwerking van Coen van Galen van de Radboud Universiteit Nijmegen en Maurits Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.


'Ik denk dat dit de beste bron ter wereld is als je wilt snappen wat het leven van mensen in slavernij inhield', aldus Van Galen in het NOS Radio 1 Journaal. 'Iedereen die in slavernij leefde, staat in deze bron. Dat is voor mij als wetenschapper belangrijk, maar wat nog belangrijker is, iedereen die voorouders heeft in slavernij kan zelf op zoek gaan naar zijn familiegeschiedenis.'

Volgens de Nijmeegse historicus begint het al met de namen in het register. 'Mensen kregen alleen een voornaam en die werd ook nog eens door de eigenaar gegeven. Soms zijn dat heel naargeestige namen: iemand werd Baviaan genoemd of Monkey, dat soort namen.'

Veel vrouwen droegen volgens Van Galen namen als Amorette, Charmantje of Venus. 'Dat klinkt allemaal heel leuk en vriendelijk, totdat je bedenkt dat het allemaal namen zijn die de nadruk leggen op seksualiteit. En de vrouwen in slavernij hadden helemaal geen manieren om zich te verweren tegen ongewenste avances van een slavenhouder.'

Breeveld (DOE) wil dat Bouterse ontbrekende stukken in corruptiezaken naar procureur-generaal stuurt

Fraudedossiers nog steeds onvolledig, omdat regering informatie niet verstrekt


Assembleelid Carl Breeveld (DOE) doet een dringend beroep op president Desi Bouterse om de ontbrekende stukken in corruptiezaken die in onderzoek zijn, te doen toekomen aan de procureur-generaal (pg). Dit hoort in een rechtsstaat, schrijft de volksvertegenwoordiger aan de president, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 31 oktober 2019.

De pg heeft begin deze maand publiekelijk aangegeven, dat er aanvullende informatie nodig is. Hij heeft aangegeven dat de fraudedossiers nog steeds onvolledig zijn, omdat door de regering de gewenste informatie niet is verstrekt. Het gaat hierbij om onderzoeken bij de Naschoolse Opvang, Carifesta, SMS, NVB, Telesur, SBB en SPSB. Ook in de kwestie van de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs, ontbreken er stukken.

Op 11 maart heeft de pg via een schrijven dezelfde informatie ook verstrekt aan Breeveld. Hij heeft deze kwestie in De Nationale Assemblee aan de orde gesteld. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei toen, dat hij deze informatie van de pg niet begreep. De pg had hem hierover niks gezegd.

Breeveld merkt op, dat de minister en andere betrokkenen in de regering gewoon ervoor moeten zorgen dat de opgevraagde informatie aan de pg wordt verstrekt.

'Helaas wordt het voor de Surinaamse samenleving steeds duidelijker, dat de intentie om corruptie te bestrijden, zoals bij uw aantreden in 2010 door u aangekondigd, op deze wijze geen effect sorteert. Verdachten gaan op deze manier straffeloos verder, terwijl de Surinaamse Staat voor miljoenen wordt benadeeld. Het daadwerkelijk inhoud geven aan de zogenoemde kruistocht tegen corruptie en het tegengaan van verkwanseling van staatsmiddelen, blijft daardoor uit', schrijft Breeveld.

Arrestant vlucht uit cellenhuis bij het politiebureau Nieuwe Haven

Man zat vast voor diefstal met geweld


Waterkant.net bericht vandaag, donderdag 31 oktober 2019, dat een arrestant  gisterochtend rond elf uur gevlucht is uit het cellenhuis bij het politiebureau Nieuwe Haven in Paramaribo.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname die dit bevestigt, zegt dat het gaat om een arrestant die was opgesloten voor diefstal met geweld. De woordvoerder stelt, dat meteen na de ontdekking een zoekactie is gestart door de politie. Daarnaast is ook een onderzoek ingesteld om te weten hoe de arrestant kans heeft gezien om te vluchten.

Volgens de woordvoerder zal het onderzoek ook moeten uitwijzen of door nalatigheid van de agenten die op dat moment de wacht hadden in het cellenhuis, de arrestant is gevlucht. Het onderzoek wordt afgewacht.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

Bewoners Witagron mogen gedurende een maand weer houtblokken vervoeren over brug

'Slechts twee houtblokken mogen nu per keer over de brug vervoerd worden'


Bewoners van Witagron die aan houtkap doen mogen gedurende een maand hun houtblokken weer vervoeren over de brug die zij onlangs hadden gebarricadeerd. 'Slechts twee houtblokken mogen nu per keer over de brug vervoerd worden. Na een maand zal het verbod op zwaar materieel weer gelden', zegt districtscommissaris (dc) Ludwig Mettendaf van Boven-Coppename vandaag, donderdag 31 oktober 2019, in de Ware Tijd. 

Het vervoeren van houtblokken kan daarna alleen via het water. De dc legt uit, dat de houtblokken nu verzameld zullen worden aan de zijde van de brug grenzend aan het dorp (rechteroever van de Coppenamerivier). Daar zal het hout geladen worden op trucks voor transport naar Paramaribo of elders. 'We willen niet dat het hout dat mensen hebben gekapt in het bos verrot.'

Mettendaf gaat dit weekend weer naar Witagron om met de mensen te praten, omdat moet worden voorkomen dat de brug instort. Als dat gebeurt zullen bewoners van onder meer Apoera niet naar Paramaribo via de weg kunnen reizen.

Hij wil met minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie praten over wanneer begonnen zal worden met het herstellen van de brug.

Houtondernemer Reggy Jozefzoon van Witagron kan zich niet vinden in de voorlopige voorziening van de dc, maar heeft zich daarbij neergelegd. Hij zou graag hebben, dat de trucks met volle lading over de brug mogen, omdat zijns inziens de oeververbinding de zware ladingen nog aankan. 'We gaan meer kosten maken, want aan beide kanten van de brug moeten we machines hebben om de vrachtwagens te laden', zegt hij.

Jozefzoon had verwacht dat de overheid tol zou eisen van vrachtwagens die over de brug gaan. 'De brug is al bijna twee jaar gesloten voor zwaar materieel. Als er vanaf toen geld was gevraagd aan houtvervoerders zou er nu tenminste een deel van het benodigde bedrag voor reparatie zijn.' 

Minister Getrouw trekt objectiviteit VES in twijfel

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday vraagt VES advies...


Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie betwijfelt of de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in staat is om procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday een objectieve mening te geven inzake het vraagstuk van het kredietplafond. Een mening die Baidjnath Panday zegt niet te delen, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 oktober 2019.

In een brief aan de pg schrijft Getrouw, dat hij uit de pers heeft vernomen dat advies aan de VES zal worden gevraagd. De minister voert aan, dat de vereniging steeds 'systematisch en stelselmatig kritiek' heeft geleverd, 'met als gevolg dat aangenomen mag worden dat ook het advies niet objectief zal zijn, althans dat het advies een eigen zienswijze zal aangeven dat het niet objectief is'.

Baidjnath Panday vroeg onder meer de VES om advies, nadat de VHP een strafklacht indiende tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, omdat die het kredietplafond zou hebben overschreden. De partij wil vervolging van de bewindsman. Overigens, de minister vindt dat het verzoek van de pg om advies een beleidsmatige zaak is en dat hij daarvan op de hoogte moest worden gesteld. Hij wil daarom weten waarom dat niet is gedaan.

Baidjnath Panday kaatst terug, dat de minister zijn verzoek 'in deze vooralsnog niet wordt aangemerkt als een inmenging in een opsporingsonderzoek zoals bedoeld in artikel 131 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname'.

De pg geeft aan, dat de VES een organisatie van professionals is 'met gerespecteerde leden van wie verwacht mag worden dat zij op grond van hun expertise een vakbekwaam en objectief advies kunnen verstrekken'. Hij deelt Getrouw mee, dat hij ook reactie heeft gevraagd van Hoefdraad zelf en het Bureau voor de Staatsschuld.

Misiekaba (NDP) neemt de VHP op de korrel tijdens spoedbijeenkomst NDP-kader

‘NDP wint wederom van VHP met al hun fromoe, wet en Nederland’NDP’er André Misiekaba haalde dinsdag 29 oktober 2019 flink uit naar de VHP, tijdens een spoedbijeenkomst van het NDP-kader in partijcentrum Ocer. Hij deed dit na afloop van zijn speech over de wijziging van de Wet op Staatsschuld, aldus Waterkant.net

Misiekaba merkte op dat de oppositie onder aanvoering van de VHP begin dit jaar is gestart met ‘Meat The People’-campagne. Leden van de partij gaan mensen huis aan huis spreken over de politiek.

De NDP'er merkte op, dat zijn partij niet vijf maanden en een jaar voor de verkiezingen wacht voor ‘Meet The People’. 'Na Meet The People, Meet The People un de. Wij zijn constant bij de mensen en binnen no-time hebben we dat heel veld overgenomen', aldus Misiekaba.Verder zei hij, dat de VHP gezien heeft dat zij de strijd op straat niet kan winnen, vandaar zij weer naar De Nationale Assemblee zijn gekomen om daar de strijd te voeren met heel wat ‘fromoe’. Hij maakte daarbij duidelijk, dat de NDP ready is voor de strijd tegen de VHP.

'We win you baka, in alla den district we win yu. Je kan doen wat je willen hebben, we win yu baka. Nanga alla yu fromoe we win you, nanga alla yu wet we win yu, nanga alla yu Nederland we win yu!'

Protest bij Assemblee tegen wijziging van de Wet op de Staatsschuld

Etnel (NPS): 'Het moet niet bij een petitie blijven, er moet nu strijd geleverd worden'


'Uiteindelijk moeten wij de regering ten val brengen. Dat kan je niet alleen doen met protestacties. Je zult andere strategieën moeten bepalen', zegt Patricia Etnel van de NPS. Ze heeft gisteravond in Theater Unique aan het overleg deelgenomen in verband met een protestactie vandaag, donderdag 31 oktober 2019, bij De Nationale Assemblee (DNA) in verband met de omstreden wijziging van de Wet op de Staatsschuld, zo bericht de Ware Tijd.

Op de vraag waarom een regering naar huis sturen als er over zes maanden verkiezingen zijn, reageert Etnel dat er naartoe gewerkt moet worden om binnen deze periode de regering weg te krijgen. De vakorganisaties moeten volgens haar stemadvies geven, waarbij duidelijk gesteld moet worden dat men niet op de NDP moet stemmen.


Etnel: 'Voor de eerste stap is dit wel goed om met de besturen te komen.' Echter, de politica vindt dat het niet bij een petitie moet blijven. 'Een petitie is goed, maar die wordt niet direct behandeld. Ik vind dat er nu strijd geleverd moet worden. Dat moet met een strategie gebeuren. Dat kan je niet in zo'n grote setting bepalen. Er moet naar een kleine setting gekeken worden hoe wij de strijd zullen voeren.'

Oppositiepartijen in DNA en buiten parlementaire partijen waren aanwezig. Er waren afgevaardigden van de ABOP, De Nieuwe Leeuw, DOE, PRO, Pertjajah Luhur en VHP. Daarnaast waren de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vertegenwoordigd.

Er is gesproken over de te nemen stappen in verband met het voornemen van DNA om de wet op de Staatsschuld aan te passen. Deel­nemers aan de vergadering woensdagavond zien echter niets in protesteren bij DNA. Ze willen keiharde acties.

Marinus Cambiel, bestuurslid van de ABOP, noemt zijn partij militant. 'Zonder strijd geen kroon. Als we iets beginnen moet het volbracht worden. We zullen niet zomaar een petitie indienen. Wat bereik je daarmee? Deze regering gebruikt haar macht voor eigen gewin.' Cambiel vindt dat er eerst onderling afspraken moeten worden gemaakt alvorens stappen te ondernemen. 'Wij gaan niet mobiliseren. Wie wil mag meedoen, maar we gaan de petitie wel ondersteunen.'

Volgens Etnel heeft de NPS haar mensen opgeroepen om vandaag bij DNA te zijn.

In zwaar verkeer verkerend Apache Corp. gokt op succes Surinaamse offshore-veld

Abrupt vertrek exploratiechef en toenemende financiële verliezen bij Apache


Houston's Apache Corp. lijkt op een kruispunt te zijn beland met het abrupte vertrek van zijn exploratiechef, toenemende financiële verliezen, afnemende activiteit in zijn geprezen Alpine High-ontdekking in West Texas, en toekomstige hoop gevestigd op offshore boring voor de kust van Suriname. 

Vorige week verliet Steve Keenan, Apache's hoofd van wereldwijde exploratie, het bedrijf, waardoor de aandelenprijs van het bedrijf met bijna 10 procent daalde.


Woensdag 30 oktober 2019 rapporteerde Apache een groter dan verwacht verlies van $ 170 miljoen voor het derde kwartaal. Sinds begin september 2018 is het aandeel van Apache met 55 procent gedaald.

Apache hoopt ondertussen het succes van Exxon Mobil bij het vinden van olie voor de kust van Guyana met zijn offshore-bedrijven in het naburige Suriname te repliceren. Apache wijst er op, dat het slechts zeven mijl van de maritieme grens van Guyana boort. Apache zou eind november de resultaten van zijn eerste test moeten hebben.

'Apache heeft een belangrijke troef voor groei nodig waarop ze kunnen steunen voor de lange termijn, en Suriname heeft het meeste potentieel', zegt Scott Hanold, een energieanalist bij RBC Capital Capital Markets. 'Het bedrijf had veel waarde gehecht aan de Alpine High om waarde te creëren, en het lijkt niet te hebben plaatsgevonden.'

De reactie van Wall Street op het plotselinge vertrek van Keenan werd gedreven door de angst, dat zijn exit onheilspellend nieuws voorspelde voor de Suriname-resultaten. Apache weigerde te zeggen waarom Keenan vertrok, maar stond erop dat het geen verband hield met Suriname. De eerste testput wordt nog steeds geboord en de resultaten zullen niet op zijn vroegst een paar weken bekend zijn, zei Apache woensdag.

Het kwartaalverlies van Apache is te vergelijken met een winst van $ 81 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Apache heeft nu verliezen gemeld in vier opeenvolgende kwartalen, in totaal bijna $ 1 miljard. Apache zei, dat het een onbekend aantal banen schrapt en de organisatie verder centraliseert om een ​​extra $ 150 miljoen per jaar te besparen. Bovendien is Apache van plan zijn kapitaaluitgaven voor 2020 met maximaal 20 procent te verminderen - een vermindering van slechts $ 250 miljoen tot maar liefst $ 500 miljoen.

Apache zou vanochtend, donderdag 31 oktober 2019, meer informatie kunnen verschaffen. Ondanks het terugschroeven van de uitgaven, merkte Apache op dat de productie stijgt. Uit een gemiddelde van 391.000 vaten olie-equivalent die elke dag wordt geproduceerd, komen 254.000 vaten alleen uit het Permian Basin in West Texas en New Mexico. Dat is 65 procent van de totale productie. Alpine High is goed voor 30 procent van de Perm-output. Apache zei echter, dat het zijn booractiviteit in het Alpine High-spel zal verminderen tot twee rigs van vijf. Alpine High wordt beschouwd als de grootste ontdekking van de energiesector van 2016.

De aandacht van het bedrijf is nu gericht op Suriname, waar nog twee testputten zijn gepland. Keenan zou minder noodzakelijk kunnen blijken voor het succes van het project, aangezien Apache van versnelling wil veranderen van exploratiemodus naar ontwikkeling.

(Suriname Mirror/Houston Chronicle)

Studie Geowetenschappen Anton de Kom Universiteit van Suriname nu geaccrediteerd

Opleidingen voldoen aan internationale standaarden hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en onderzoek


De studierichting Geowetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is nu volledig geaccrediteerd. Het gaat om zowel de bacheloropleiding Geowetenschappen, die recent het accreditatieproces door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) heeft doorlopen, als de masteropleiding Petroleum Geologie die succesvol de eerste heraccreditatie in Suriname heeft doorlopen, zo meldt Starnieuws woensdagavond 30 oktober 2019.

De masteropleiding Mineral Geosciences was reeds in 2015 geaccrediteerd.

De accreditatie betekent, dat de opleidingen voldoen aan internationale standaarden voor hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

De studierichting Geowetenschappen (voorheen Delfstofproductie) bestaat sinds 1976 en heeft reeds vele geologen en mijnbouwkundigen aan de samenleving afgeleverd, aldus het Bureau Marketing en Communicatie van de universiteit.

Momenteel kunnen studenten in twee afstudeerrichtingen (Sedimentary Geology en Mineral Geosciences) afstuderen, waarna ze desgewenst hun studie kunnen voortzetten aan een van de twee masteropleidingen en/of aan het werk gaan in de sector.

De masteropleiding Petroleum Geologie ging van start in 2010 en voorziet de petroleumindustrie in Suriname van gespecialiseerd personeel. In 2013 is de opleiding als eerste opleiding in Suriname geaccrediteerd. De colleges worden grotendeels verzorgd door experts van onder andere de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft, de Vrije Universiteit en TNO ( Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), ondersteund door Surinaamse counterparts vanuit de studierichting of werkzaam bij Staatsolie. De opleiding wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Staatsolie en Apache.

49-Jarige motorrijder overlijdt bij aanrijding met auto op Catharina Sophiaweg

(Bron foto: Waterkant.net)
Automoboliste verleent geen voorrang aan Rudolf Sanawi...


Het Korps Politie Suriname bericht woensdagavond 30 oktober 2019, dat de 49-jarige motorrijder Rudolf Sanawi dinsdagavond bij een aanrijding met een personenauto op de Catharina Sophiaweg is overleden. 

Agenten troffen Sanawi met zware verwondingen aan zijn hoofd aan op de berm langs de weg. Een ingeschakelde arts stelde officieel zijn dood vast.

Onderzoek wees uit, dat een 23-jarige automobiliste reed over de Catharina Sophiaweg komende vanuit de richting Calcutta en gaande in de richting van Paramaribo, terwijl de motorrijder vanuit tegenovergestelde richting kwam aangereden.

Ter hoogte van pand nummer 27 sloeg de automobiliste links af naar de inrit van haar woning, zonder voorrang te verlenen aan het recht doorgaand verkeer. Het gevolg was dat er een aanrijding ontstond tussen haar en Sanawi.

Sanawi kwam te vallen en liep een zware hoofdwond op, zijn valhelm was van zijn hoofd geraakt. De heer Sanawi was vermoedelijk op slag dood.

Minister van Justitie Brazilië vraagt OM betrokkenheid president Bolsonaro bij geruchtmakende moord te onderzoeken

Bolsonaro en Moro (r) (Bron foto: Twitter)
Portier brengt president Bolsonaro in verband met moord op Marielle Franco


De Braziliaanse minister van Justitie Sergio Moro heeft aan het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd om de bewering na te trekken van een portier die president Jair Bolsonaro in verband brengt met de moord op Marielle Franco, een lid van de gemeenteraad van Rio de Janeiro. Franco werd in maart 2018 samen met haar chauffeur doodgeschoten terwijl ze door de stad reden. Een jaar later werden twee verdachten gearresteerd.


Bolsonaro dreigt de vergunning in te trekken van een tv-zender die over de bewering van de portier berichtte.


De moord op Franco, een populaire zwarte, homoseksuele mensenrechtenactiviste, leidde tot enorm veel ophef in Brazilië. In maart van dit jaar arresteerden de speurders twee voormalige politieagenten - Ronnie Lessa en Elcio de Queiroz, die haar zouden omgebracht hebben voor een beloning van zo’n 45.000 euro. Volgens de politie vuurde Lessa dertien schoten af waarbij Franco en haar chauffeur omkwamen. Queiroz zat achter het stuur van de wagen vanwaaruit de aanslag gebeurde. Hun advocaten stellen dat de mannen onschuldig zijn.

De speurders hebben nog steeds niet kunnen achterhalen wie de opdracht gaf voor de moord.In september klaagde de Braziliaanse hoofdaanklager vijf mensen, waaronder politieagenten en een voormalige wethouder, aan voor sabotage van het onderzoek.

Marielle Franco werd vermoord op 14 maart 2018. De Braziliaanse zender TV Globo berichtte dinsdag 29 oktober 2019, dat een van de verdachten op 14 maart 2018, de dag van de moord, aan een portier van een omheinde woonbuurt vertelde, dat hij naar het huis van president Jair Bolsonaro ging. De portier liet de man binnen, maar in plaats van naar de woning van Bolsonaro te trekken, ontmoette hij er de medeplichtige van de moord op Franco. De bezwaren van de portier dat hij naar het verkeerde adres ging, wuifde de verdachte weg.

Bolsonaro, die op 1 januari 2019 president van Brazilië werd, ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Hij was op de dag van de moord aanwezig in het Congres in Brasilia, zegt hij. Dat deelde TV Globo vandaag, woensdag 30 oktober 2019, ook mee. De president ontkent ook dat hij Lessa, die twee huizen verderop woonde, kent.

Kort na de arrestatie van de verdachten circuleerde echter een foto op social media van Queiroz in een politie-t-shirt en met zijn arm rond Bolsonaro. Volgens lokale media was de foto afkomstig van het Facebookprofiel van Queiroz.


Bolsonaro zei destijds in een reactie dat hij tijdens zijn campagne voor het presidentschap met duizenden politieagenten op de foto ging. 'Mij lijkt het dat de portier liegt of dat iemand anders hem gevraagd heeft om een valse getuigenis af te leggen', zei Bolsonaro dinsdag.

Volgens de president heeft Wilson Witzel, de gouverneur van de staat Rio, vertrouwelijke informatie van het onderzoek gelekt aan de pers om 'de Bolsonaro-familie te vernietigen' in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2022. Witzel ontkent dat hij zich met het onderzoek bemoeid heeft. 'Ik betreur de ongelukkige reactie van president Jair Bolsonaro', zei hij in een verklaring. Volgens de president zijn ook de media betrokken bij de samenzwering tegen hem en zijn familie. 'Dit is verrotte, valse journalistiek door TV Globo', zei een woedende Bolsonaro in een live video op social media.
De Braziliaanse president verwees vervolgens naar de vernieuwing van de vergunning van het netwerk, dat deel uitmaakt van Grupo Globo, de grootste mediagroep van Brazilië. 'We spreken elkaar in 2022. Jullie hopen maar best dat ik tegen dan dood ben, want het vernieuwingsproces zal geen vervolging zijn, maar... dit valt niet op te lossen voor jullie of voor iemand anders.'

Globo laat in een verklaring weten, dat het de reactie van Bolsonaro betreurt en dat het enkel het Braziliaanse volk wil informeren. Verwijzend naar de vernieuwing van hun vergunning wijst het bedrijf erop dat het zich de voorbije 54 jaar altijd aan de verplichtingen gehouden heeft.

Later op de dag vertelde Bolsonaro aan journalisten dat hij minister van Justitie Sergio Moro de opdracht heeft gegeven om de portier opnieuw te ondervragen. Volgens Moro heeft de portier mogelijk een valse verklaring afgelegd, ofwel per ongeluk ofwel in het kader van een samenzwering tegen de president.


(Suriname Mirror/extra.globo/Reuters/Twitter/Exame/YouTube)

Braziliaanse politie schiet 17 drugshandelaren dood in Manaus

(Bron foto: Twitter)
Politie wilde vrachtwagen met 50 gewapende drugshandelaren tegenhouden

Drugshandelaren zouden op weg zijn geweest om een rivaliserende bende aan te vallen


In Brazilië zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 30 oktober 2019 zeventien leden van een drugsbende doodgeschoten tijdens een politieactie.


De politie belandde in Manaus, de hoofdstad van de noordelijke provincie Amazonas, in een vuurgevecht met de bende.

Volgens de autoriteiten wilde de politie een vrachtwagen met daarin vijftig gewapende drugshandelaren tegenhouden. Zij zouden op weg zijn geweest om een rivaliserende bende aan te vallen.


In het vuurgevecht dat ontstond werden zeventien inzittenden van de vrachtwagen dodelijk geraakt. Er raakten geen agenten gewond. De politie heeft zeventien wapens en 'een grote hoeveelheid' munitie in beslag genomen.'De individuen hebben schoten uitgewisseld met de politie, zeventien van hen zijn door kogels geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, waar hun overlijden werd vastgesteld', deelde het secretariaat van de Veiligheid van de staat Amazonas mee.

Het noorden van Brazilië heeft te maken met veel bloedige conflicten tussen rivaliserende drugsbendes. Het gebied grenst aan Colombia, Peru en Bolivia en ligt daardoor strategisch voor het transporteren van cocaïne.

Het aantal moorden in Brazilië lag vorig jaar op ruim 51.500. Een jaar eerder lag dit nog op een recordaantal van bijna 64.400, zeven moorden per uur.

De begin dit jaar aangetreden Braziliaanse president Jair Bolsonaro beloofde in zijn campagne een keihard anticriminaliteitsbeleid. Hij stelde onder meer dat agenten de vrijheid moesten krijgen voor een shoot to kill-aanpak van criminelen, waardoor de politie vrij spel zou krijgen om hen tijdens politieacties neer te schieten.

Volgens de laatste cijfers van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch worden jaarlijks zo’n vijfduizend Brazilianen gedood door de politie.(Suriname Mirror/Metro Jornal/NRC/Belga/Twitter/Vimeo/G1.Globo)

Chili organiseert klimaattop COP25 niet door sociale crisis

Ook de top van de APEC in november is opgeschort


De Chileense president Sebastián Piñera schort de organisatie van twee belangrijke regionale en internationale conferenties op wegens het grootschalige protest in zijn land. Dat slaat op de klimaattop die voor december in Santiago gepland was, maar ook op de top van de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), de regionale organisatie rond de Stille Oceaan in november.

'Het is met een triest gevoel dat onze regering beslist heeft om de komende top van de APEC en die van de COP25 (de internationale klimaatconferentie) niet te organiseren.' Zo kondigde de conservatieve president Sebastián Piñera het verrassende nieuws woensdag 30 oktober 2019 aan.


De twee grote conferenties hadden Chili de volgende maanden op de internationale kaart moeten zetten, maar gaan dus niet door wegens het aanhoudende straatprotest in het land. Dat duurt nu al meer dan twaalf dagen.


De internationale klimaatconferentie was eerst toegewezen aan Brazilië, maar werd nadien verschoven naar 2 tot 13 december in de Chileense hoofdstad Santiago en er werden meer dan 25.000 deelnemers verwacht. Onder meer jonge klimaatactivisten zoals de Zweedse Greta Thunberg hadden daar aanwezig moeten zijn.

Op 16 en 17 november had Santiago de rode loper moeten uitrollen voor de staatshoofden en regeringsleiders van de APEC, de regionale organisatie van de landen rond de Stille Oceaan. Dat gaat onder meer om de leiders van de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, China, Rusland, de meeste landen in Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en landen in Latijns-Amerika zoals Mexico, Chili en Peru.


Het is erg moeilijk om die twee zo belangrijke toppen op korte tijd naar elders te verplaatsen. Eventueel zou de klimaatconferentie kunnen plaatsvinden in de Duitse stad Bonn, waar het hoofdkwartier van de VN-organisatie tegen klimaatverandering gevestigd is. Die organisatie zegt nu 'andere opties te overwegen', maar geeft vooralsnog niet meer uitleg.

Het opschorten daarvan is hoe dan ook een erg zware klap voor het internationale imago van Chili en voor Latijns-Amerika bij uitbreiding. Chili is een van de meest ontwikkelde landen in Latijns-Amerika.


(Suriname Mirror/La Vanguardia/VRT/Twitter/YouTube/Biobiochile)

woensdag 30 oktober 2019

Breeveld (DOE) hekelt aanpak autoriteiten rond verdwenen tweemotorige Piper PA 31-325 Navajo

(Bron foto's: Prensa Libre)
Toestel zou zonder vliegplan van vliegveld Zorg en Hoop naar Curaçao  zijn vertrokken

Vermoedelijk is het uitgebrand vliegtuigje ontdekt in jungle van Guatemala....


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 30 oktober 2019, dat het onderzoek naar een vliegtuigje, dat op 12 oktober verdween nadat het was vertrokken vanaf vliegveld Zorg en Hoop, nog in volle gang is. Dat onderzoek zou worden verricht door een speciale onderzoekscommissie aangestuurd door de procureur-generaal. Een dergelijke aanpak is gebruikelijk, zegt Daniëlle Veira, directrice Nationale Veiligheid. 

'Aangezien het onderzoek nog gaande is, kan niet gesproken worden van een strafbaar feit. We wachten het resultaat af.'

De tweemotorige Piper PA 31-325 Navajo, met vermoedelijk twee piloten en een lading cocaïne aan boord, vertrok naar verluidt zonder een vliegplan uit Suriname, terwijl dat in de luchtvaart vereist is. Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, zou echter pas nadat het toestel al was vertrokken een vliegplan met als eindbestemming Curaçao hebben opgemaakt, aldus de Ware Tijd.

Het vliegtuigje arriveerde nimmer op Curaçao, maar op 14 oktober zou het toestel uitgebrand zijn gevonden in Guatemala in de grensstreek met Mexico, zo berichtte Suriname Mirror gisteren. Militairen en politieagenten stuitten op het toestel, dat op een geïmproviseerde airstrip in een natuurpark was geland. Van de bemanning en mogelijke lading ontbrak elk spoor.

Vanwege de onregelmatigheden en ongebruikelijke procedures rondom de vlucht die tijdens het onderzoek zijn ontdekt, werden Baarn en enkele medewerkers van de Luchtvaartdienst een week na de verdwijning van het toestel buiten functie gesteld. Via een persbericht maakte het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie de verdwijning van het vliegtuigje wereldkundig.

Die informatieverstrekking is volstrekt onvoldoende, vindt DOE-Assembleelid Carl Breeveld. 'Zonder meer is tekst en uitleg nodig van de regering. Het diensthoofd van de Luchtvaartdienst is ontheven, maar die info is te summier', aldus Breeveld.

'Eerder zijn vreemde vliegtuigen op ons grondgebied  waargenomen met allerlei mysterieuze ontwikkelingen. Ons imago als land gaat eraan als de regering niet krachtig en kordaat optreedt. Een persoon bedanken is mijns inziens geen antwoord op dit probleem. Het gaat immers om netwerken. De aanpak van deze problematiek vanuit de regering lijkt haast identiek op hoe corruptie wordt aangepakt', aldus de parlementariër.

VHP wil spoedig door regering geïnformeerd worden over hoe zij problemen gezondheidszorg wil oplossen

Assemblee- leden Sharman, Jogi en Nurmohamed dienen interpellatievoorstel in


De VHP wil, dat de regering op de meest korte termijn De Nationale Assemblee 'grondig' informeert over hoe ze de problemen binnen de gezondheidszorg zal oplossen en om prioriteiten te stellen aan de volksgezondheid door haar beleid te richten op het voldoende beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar houden van gezondheidszorg aan de samenleving.

Daartoe hebben de Assembleeleden Dew Sharman, Riad Nurmohamed en  Mahinderkoemar Jogi dinsdag 29 oktober 2019 onderstaand interpellatievoorstel ingediend:


Brunswijk (ABOP): 'Onze regering probeert de ezel tot een zeer intelligent dier te promoveren'

'Met aanname wijziging Wet op de Staatsschuld wordt wet tandeloze tijger'


Eén ding weet ik zeker: onze regering probeert de ezel tot een zeer intelligent dier te promoveren. Want zelfs de ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Het ongebreideld aangaan van schulden door Suriname begon na 1983. De monetaire reserve was uitgeput en de ontwikkelingshulp stopgezet. Door monetaire financiering van overheidstekorten door de Centrale Bank nam de binnenlandse schuld toe. De buitenlandse schuld nam toe via creditlines en leningen bij onder meer Brazilië; bijvoorbeeld in verband met de Para Industries. 

Wij zagen ook dat tijdens de regering-Wijdenbosch/ Radhakishun wederom zeer buitensporig en onverantwoord werd geleend. Door de vele leningen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontstond een onoverzichtelijke situatie met betrekking tot de staatsschuld: niemand wist precies hoe groot de schuldpositie van de overheid was en wie allemaal de schuldeisers waren. De schuld van 37 miljoen US dollar aan Brazilië konden wij niet aflossen. Door achterstallige aflossing en boeterente steeg de schuld naar meer dan honderd miljoen US dollar. 

Verder denken wij aan de PL-480-creditline met de Verenigde Staten die wij ook niet konden aflossen. Door het ongebreideld aangaan van leningen in de voorafgaande twintig jaar besloot de regering-Venetiaan/Ajodhia een instituut in het leven te roepen dat verantwoordelijk zou zijn voor het beheren van de staatsschuld. In 2002 is de Wet op de Staatsschuld aangenomen met als doel te geraken tot een goed beheer van de staatsschuld en te voorkomen dat wij weer in de situatie van de jaren tachtig en negentig zouden vervallen. Het waren avonturen die tot economische ontwrichting en grote armoede hebben geleid. De wetgever hoopte met deze wet, het Surinaamse volk een grote dienst te hebben bewezen. Wat ze toen niet kon vermoeden, was dat de wet een aantal keer zou worden gewijzigd. Die veranderingen hebben thans geleid tot de verzwakking van de wet. 

In de Wet op de Staatsschuld zijn de bepalingen voor het vestigen, het delgen en het beheer van schuldverplichtingen ten laste van de staat opgenomen. Een van de belangrijke richtlijnen in deze wet, is het niet overschrijden van de vastgestelde obligoplafonds, die in 2002 waren vastgesteld op 15 procent, 45 procent en 60 procent van het (laatst gepubliceerde) nominale bruto binnenlands product voor respectievelijk de binnenlandse, buitenlandse en de totale schuld. In 2011 werden het binnenlandse en buitenlandse schuldplafond aangepast naar respectievelijk 25 procent en 35 procent, terwijl het totale schuldplafond op 60 procent bleef (S.B. 2011 No. 5). 

In april 2016 werd de definitie van zowel de bruto staatsschuld als de netto staatsschuld gewijzigd. Dit was een zware aantasting van de wet en was dus tegen de geest van de wet. Door deze aanpassing kreeg de minister van Financiën ruimte om meer te lenen. 
In december 2016 verleende De Nationale Assemblee een machtiging voor afwijking van de buitenlandse en totale obligoplafonds voor de staatsschuld ter waarde van 235 miljoen US dollar voor infrastructurele werken (S.B. 2016 No. 148). 

In 2017 werd de Wet op de Staatsschuld opnieuw gewijzigd, waarbij artikel 3a werd toegevoegd. Hierin is opgenomen, dat indien een negatieve groei van het nominale bruto binnenlandse product en/of stijging van de wisselkoers leidt tot een stijging van de staatsschuld ten opzichte van het bruto binnenlands product, de minister van Financiën bevoegd is het wettelijk obligoplafond voor de totale schuld te overschrijden. In dat geval kan het begrotingstekort in het eerste jaar maximaal 6,5 procent van het nominaal bruto binnenlands product bedragen en in de daaropvolgende vier jaar kan dit tekort tot maximaal 5 procent oplopen (S.B. 2017 No. 10). 

En thans wordt een initiatiefvoorstel ingediend waarbij de weg wordt geplaveid voor nog meer leningen; dit terwijl de focus van de regering en de indiener van het initiatiefvoorstel zou moeten zijn op het aflossen van bestaande leningen en het terugbrengen van het gigantisch begrotingstekort. 

Met de opgesomde wijzigingen is de Wet op Staatsschuld reeds enorm uitgehold. Met de aanname van dit initiatiefvoorstel wordt de wet een tandeloze tijger. 

De bittere lessen uit de jaren tachtig en de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn niet tot alle politici en politieke partijen doorgedrongen. We verkeren thans weer in een situatie waarbij wij het leven ondragelijk zullen maken voor een groot deel van dit volk. 

Er zijn politici die het tot hun werk hebben gemaakt om dit volk steeds weer in een heilloos avontuur te storten en die nooit de verantwoordelijkheid van de funeste gevolgen van hun handelingen op zich nemen. Deze kiezen ervoor om in het verkiezingsjaar ongecontroleerd te lenen zodat ondoordachte showprojecten georganiseerd worden. 

Na vier jaar wanbeleid heeft de NDP de showprojecten nodig om de grote terugval enigszins te stuiten. Het maakt de coalitiepartijen daarbij niet uit of Suriname wederom in een diepe financiële crisis belandt na mei 2020. De verdere verhoging van de schuldenlast van dit arme volk is misdadig; daarom verzet de ABOP zich tegen elke poging om de wet op de Staatsschuld verder uit te hollen. 

Ronnie Brunswijk,
ABOP-voorzitter.