woensdag 18 februari 2015

Den Blauwvinger: De onduidelijke status van elite-eenheid Faya Blo in Korps Politie Suriname

COLUMN: Weer in opspraak geraakte speciale politie-eenheid opgedoekt of niet.....

18-02-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Media hebben onlangs nogal wat verwarring gecreëerd over wat nu de feitelijke status van de elite politie-eenheid Faya Blo, bestaande uit agenten en militairen, is. Deze beruchte eenheid, vooral ingezet bij de aanhouding van voornamelijk vuurwapengevaarlijke criminelen, zou zijn opgeheven vanwege een recent schiet'incident', 16 januari, in de Ruthlaan te Uitvlugt in Paramaribo. Daar werd de slechts 16-jarige Dominio Hiwat door een militair van de eenheid doodgeschoten. De ongewapende jongen had kort ervoor met twee vrienden een busje gestolen bij de Hermitage Mall. De schietpartij zou de bekende druppel zijn geweest voor de korpschef van het Korps Politie Suriname, Humphrey Tjin Liep Shie om de eenheid op te heffen. Natuurlijk kan het stelen van alleen maar een busje door een knaap van 16 jaar, nooit voor de politie aanleiding zijn om de jongen dood te schieten. Deze jongen was zeker geen vuurwapengevaarlijke crimineel. Hij was gewoon een ongewapende jonge burger.

Dood 16-jarige Dominio de druppel na drama van 13 juni 2012
Druppel, immers, was het ook niet deze eenheid die in juni 2012 in opspraak kwam? Bij een optreden van Faya Blo op 13 juni 2012 kwamen vier ongewapende verdachten om het leven door kogels van deze speciale eenheid. Een auto werd doorzeefd, waarin vermoedelijk leden van een bende zaten die een juwelierszaak in de Maretraite Mall hadden beroofd. Een deel van de bende was al eerder op de avond opgepakt. Ter hoogte van de Tout Lui Fautkanaalweg werd de auto waarin de mannen zaten, doorzeefd door de politie. De onzinnige schietpartij leidde tot veel beroering in de samenleving. Ook werd er van alles en nog wat op, vooral, social media gesuggereerd over de schietpartij. Familieleden van de doodgeschoten ongewapende verdachten bleven naast hun emoties ook met vele, vele vragen achter.

Onduidelijkheid door mediaberichten
Maar, wat is vandaag de dag de status van die eenheid?
Media berichten verwarrend.
Journalisten zijn of verkeerd door de leiding van het Korps Politie Suriname geïnformeerd of het lokale journaille heeft niet goed geluisterd. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie is duidelijk geweest: de eenheid wordt geëvalueerd. Evaluatie betekent niet opheffing.


Het Dagblad Suriname meldde op 5 februari, dat de korpschef de eenheid heeft 'gemuteerd' naar de Observatie Unit van het arrestatieteam, het zogenoemde A-Team. Ook zou een 'evaluatieproces' zijn ingezet. De krant trok daaruit de conclusie, dat daardoor 'indirect' Faja Blo was 'opgedoekt, aangezien aangezien de militairen niet kunnen opereren zonder de politie'. De volgende dag berichtte Starnieuws, dat de structurele samenwerking met het Nationaal Leger waarbij onder meer de opvallende surveillance (in zwart-witte voertuigen) van de politie wordt versterkt, gewoon doorgaat en niet ter discussie staat. Het voortbestaan van Faya Blo hangt af van de meerwaarde die deze eenheid toevoegt en nieuwe procedures om ernstige incidenten te voorkomen, aldus de korpschef.

De Ware Tijd meldde vervolgens 7 februari, dat het incident in de Ruthlaan 'heeft geleid tot het definitieve einde van Faya Blo'. De actie van de politie met militairen vorige maand, waarbij Dominio Hiwat werd doodgeschoten, was mogelijk een gevolg van miscommunicatie, aldus de krant. De aanwezige politieagent en militairen zouden niet goed met elkaar hebben afgestemd toen zij optraden tegen drie jongens die een busje hadden gestolen bij de Hermitage Mall. De korpschef zei in de krant, dat de korpsleiding al halverwege het afgelopen jaar overwoog de gezamenlijke operatie, Faya Blo, te evalueren en tijdelijk stop te zetten. Hiervan werd afgezien om niet onnodig paniek te zaaien in de samenleving. Het incident aan de Ruthlaan heeft geleid tot het definitieve einde van Faya Blo. aldus de krant. Uit voorlopig onderzoek is gebleken, dat de betrokken militair de procedures om een dergelijk incident te voorkomen niet heeft gevolgd. Beide verdachten, die door kogels werden geraakt, zouden zich hebben verscholen onder het busje.

Duidelijke, ook voor het journaille, verklaring korpsleiding wenselijk
Kortom, uit alle verwarrende mediaberichten zou afgeleid kunnen worden, dat Faya Blo tijdelijk in de ijskast is gezet. Rijp voor een grondige evaluatie, waarna mogelijk een definitief besluit wordt genomen over de toekomst van de speciale eenheid van agenten en militairen. Dat zou de conclusie vandaag kunnen zijn. Maar, morgen zou er zo maar weer een ander artikel in media kunnen verschijnen over de status van Faya Blo. Het zou aan te bevelen zijn wanneer korpschef Humphrey Tjin Liep Shie met een duidelijke verklaring komt, die zelfs voor het lokale journaille te begrijpen en helder uit te leggen is.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
18 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo