zondag 14 april 2019

Mensen zijn asociaal en hardleers: Bermen en percelen her en der in brand gestoken

Veel branden langs de Oost-Westverbinding in Saramacca, Coronie en Nickerie


Ondanks waarschuwingen van diverse autoriteiten blijven mensen ongehinderd door die autoriteiten bermen en percelen in brand steken. In de afgelopen week was de schade aan het milieu en infrastructuur duidelijk te zien op de Oost-Westverbinding. De voorzitter van Stichting Samarja, Anwar Alibux, telde tussen 8 en 12 april 49 actieve branden. De meeste langs de weg, de zogenaamde bermbranden, in Saramacca, Coronie en Nickerie, aldus Starnieuws zondag 13 april 2019.

Hij vermoedt dat de meeste door weggeslingerde sigarettenpeuken zijn veroorzaakt. Weer anderen in Coronie en Saramacca zijn door de bewoners aangestoken.

In Nickerie is er sprake van veel seizoenbranden, waar de arealen in brand worden gestoken om deze gereed te maken voor de komende oogst. Maar, Alibux constateerde ook veel bermbranden in het rijstdistrict.

In Saramacca is een brand van enkele hectaren groot. Het vuur is aangestoken door een aannemer/eigenaar om de grond klaar te maken voor landbouw of bouwactiviteiten. Hij vertelt dat de rook van deze brand tot 70% van het zicht over de weg belemmerde. Vanuit de brug over de Saramaccarivier naar Saramacca toe, waren vijf grote branden waar te nemen.

Tientallen EBS-elektriciteitsmasten vallen ten prooi aan de branden. Ze zijn geschroeid, waarvan sommige ernstig, waarbij zeker van 9 palen de basis gedeeltelijk verkoold leek. Bij een beschadigde EBS-paal kon Alibux moeiteloos blokjes houtskool van de paal halen. Hij wijst op het gevaar van verschroeiing bij deze palen. 'Bij verkoling mag met enige zekerheid worden aangenomen dat de impregnatie chemicaliën -wolmanzouten - waarmee de EBS haar houten palen bewerkt- vrijkomen in het milieu. Ze zijn A1 kanker wekkend.'

Afgezien van de milieuschade, zegt Alibux, dat verzwakte palen een risico vormen voor het landelijke en regionale energienetwerk en de verkeersveiligheid. Hij merkt op, dat in de vijftien jaar die hij van en naar Nickerie rijdt, hij dit nog nooit heeft meegemaakt. 'Zelfs de regen van gisteren leek geen verschil te maken.'

Centrale Bank: ‘Continuïteit Surichange Bank niet in geding’

'De Centrale Bank blijft in nauw overleg met directie en Raad van Commissarissen'


'De continuïeit van Surichange Bank is niet gevaar. De bank heeft voldoende geld waardoor er geen reden voor ongerustheid is', aldus de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zondag 14 april 2019 naar aanleiding van de interne problemen bij Surichange Bank. De CBvS stelt, door de Raad van Commissarissen en de directie van de bank op de hoogte te zijn gebracht van de wijzigingen in het managementteam. 

Van twee directieleden is de procuratiebevoegdheid ingetrokken en de directeur is buiten functie gesteld.

'De Centrale Bank volgt de ontwikkelingen nauwlettend en verwacht dat de bank haar interne problemen binnen korte tijd zal oplossen. Uit diverse rapportages is gebleken dat de bank voldoende liquide is, waardoor er geen reden voor ongerustheid is. De Centrale Bank geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de wet Toezicht Kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. De continuïteit van de Surichangebank N.V. is niet in het geding en de Centrale Bank blijft in nauw overleg met de directie en de Raad van Commissarissen.'

De leiding van Surichange Bank wordt maandag door de CBvS ontvangen om te praten over de problemen.

Vorige week woensdag informeerde de in tussen op non-actief gestelde directeur, Ajay Surjbalisingh, de Centrale Bank, dat grote klanten, zoals SOL, begonnen waren hun geld weg te halen. Als gevolg van de ontstane situatie wilde hij de bank donderdag zelfs sluiten. Surjbalisingh werd na de communicatie met de Centrale Bank buiten functie gesteld door de Raad van Commissarissen.

Melvin Bouva (NDP) nieuwe president Forum van Young Parliamentarians binnen Interparlementaire Unie (IPU)

(Bron foto: Bouva/Twitter)
Bouva is unaniem gekozen tijdens de IPU-140e vergadering in Doha, Qatar

Verkiezing heeft Bouva tevens een zetel in het hoofdbestuur in de IPU opgeleverd


Melvin Bouva (NDP), vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, is de nieuwe president van het Forum van Young Parliamentarians van de Interparlementaire Unie (IPU). Hij is unaniem in deze functie gekozen tijdens de 140e vergadering in Doha, Qatar, van 6-10 april. Met deze verkiezing heeft Bouva tevens een zetel in het hoofdbestuur in de IPU verkregen. Het is de eerste keer dat Suriname zo’n hoge functie invult binnen deze organisatie, zo bericht De Nationale Assemblee, DNA, vandaag, zondag 14 april 2019, op haar website.

Het forum is het statutair ingesteld orgaan dat de IPU in 2013 heeft opgericht om volksvertegenwoordigers tot en met de leeftijd van 45 jaar te organiseren en hun specifieke belangen binnen de organisatie en wereldwijd te behartigen.

De voordracht van de vicevoorzitter van DNA werd breed gedragen vanuit de geopolitieke groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen alsook het nieuw gekozen bestuur van het Forum. Staande de vergadering heeft de tegenkandidaat uit Pakistan zich teruggetrokken en de voordracht van Suriname ondersteund. Met deze verkiezing neemt Bouva de hamer over van Maurine Ousine uit Uganda.


Bouva wil zich de komende twee jaar richten op de institutionele versterking van het Forum, capaciteitsversterking van zijn leden en betrokkenheid van parlementariërs bij de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Verder heeft hij in zijn acceptatiespeech aangekondigd uitvoering te zullen helpen geven aan de adequate uitvoering van het Strategisch Plan van de IPU 2017-2021 en de rol van het Forum daarin.


De Board of Young Parliamenterians zal in deze periode verder een ​​speerpunt vormen om de participatie van jongeren in parlementen te bevorderen en ervoor te zorgen dat zij een volwaardige rol vervullen in het parlementaire werk. Tevens zal het Forum zich blijven inzetten dat de stem van de jeugd ook wordt gehoord in de wereldwijde politieke besluitvorming, zowel door een grotere deelname van jonge parlementsleden aan IPU-vergaderingen en andere internationale organisaties.

Naast Suriname heeft Mexico ook zitting in het bestuur. De overige landen die in het bestuur zitting hebben zijn Rusland, Kazakhstan, Oman, Kuweit, Italië, Duitsland, Burkina Faso en het Afrikaanse Gabon.

Naast Bouva maakten Roché Hopkinson (NDP), Diana Pokie (ABOP) en de substituut-griffier Agatha Ramdass deel uit van de delegatie. Ruim 160 landen hebben deelgenomen aan de vergadering.

Inheemse Embera-leider Aquileo Mechece vermoord in Riosucio, departement Chocó, Colombia

Onbekende mannen haalden hem uit zijn huis en schoten Mechece herhaaldelijk in het hoofd


De inheemse Embera-leider Aquileo Mechece is vermoord in de gemeente Riosucio in het departement Chocó, meldt de Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) zaterdag 13 april 2019.

Mechece, 52, was president van de inheemse cabildo van Bajo Atrato CAMIZBA - ASOREWA en zeven jaar was hij rector van een onderwijsinstelling in Chocó, een regio aan de Colombiaanse Stille Oceaan.


Onbekende mannen haalden hem vrijdagavond uit zijn huis en schoten hem herhaaldelijk in het hoofd, aldus de organisatiegroep. Het feit speelde zich af na een humanitaire missie, als gevolg van het hoge risico dat de inheemse en Afro-gemeenschappen en de mensen in de regio lopen.


Volgens de ONIC, waren er sinds vorig jaar bedreigingen tegen de leider van de oorspronkelijke volkeren van Colombia en om die reden was de nationale regering om bescherming gevraagd.

In november 2018 was Mecheche een van de leiders die aan het hoofd stond van de Minga del Chocó, toen meer dan 400 inheemse mensen naar deze hoofdstad verhuisden om garanties voor veiligheid en een waardig leven op hun grondgebied te eisen.

De misdaad is veroordeeld door de VN-Misión de Verificación in Colombia, die vraagt om een  onderzoek en opheldering van de moord. Volgens voorlopige versies zouden de moordenaars lid zijn van de Clan del Golfo, de belangrijkste bende van de georganiseerde misdaad in het Zuid-Amerikaanse land.

Het gebied van de moord wordt gekenmerkt door grote verplaatsingen van gezinnen die op de vlucht zijn voor het geweld dat wordt opgelegd door criminele groeperingen die strijden om controle over de drugshandel. Op 25 maart had de ONIC een waarschuwing afgegeven vanwege de intimidatie die inheemse bewoners en leiders van de Chocó kregen van de paramilitaire groep Autodefenantes Gaitanistas de Colombia.(Suriname Mirror/Prensa Latina/El Espectador/YouTube/Twitter)

'Surinaamse Bankiersvereniging betreurt impasse tussen de bestuursorganen bij Surichange Bank NV'

'Vertrouwen dat Surichange Bank N.V. in overleg met Centrale Bank de juiste maatregelen treft'


De Surinaamse Bankiersvereniging betreurt de impasse die is ontstaan tussen de bestuursorganen bij de Surichange Bank NV. Dat laat zij vandaag, zondag 14 april 2019, via onderstaand persbericht weten. 

Bankdirecteur Ajay Surjbalisingh, die de secretaris is van de Surinaamse Bankiersvereniging. is op non-actief gesteld. Via het secretariaat werd doorgegeven dat 'er een verschil van inzicht in het gevoerd beleid bij de bank door Ajay Surjbalisingh' heeft geleid tot zijn op non-actief stelling.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft vorige week ook de bevoegdheden en werkzaamheden van twee leden van het managementteam van de bank ingetrokken. Surjbalisingh zou daarop uit hoofde van zijn functie de Centrale Bank van Suriname hebben aangeschreven om het besluit van de RvC mee te delen en zijn bezorgdheid te uiten over de ontstane situatie en de continuïteit van de bank.

De RvC zette hem daarop op non-actief.

De tekst van het summier persbericht:

'De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennis genomen van de tijdelijke non-actief stelling van de directeur van Surichange Bank N.V., de heer Ajay Surjbalisingh en zij betreurt de impasse die is ontstaan tussen de bestuursorganen, die tot deze non-actief stelling heeft geleid.

Surichange Bank N.V. heeft ondanks haar relatief korte bestaan, haar bestaansrecht op de Surinaamse markt bewezen.

De Surinaamse Bankiersvereniging doet derhalve een beroep op alle betrokken partijen om in het belang van de bank, in onderling overleg en in lijn met principes van goede corporate governance, te komen tot een oplossing van dit conflict.

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft er vertrouwen in dat Surichange Bank N.V. in overleg met de Centrale Bank van Suriname, de juiste maatregelen zal treffen om de kwaliteit van de dienstverlening, alsook de duurzaamheid van de bank te waarborgen.

Surinaamse Bankiersvereniging,
E. Frangie, Voorzitter'

Juriste Marjory Sanches coördineert unit ‘Informatie & Communicatie’ Hof van Justitie - Voorlichting OM begint eindelijk vorm te krijgen

Sanches was ruim drie jaar vertrouwd gezicht belast met algemene woordvoering 8 decemberzaak

'Naast nieuw beleid, ontwikkelen we nu ook het instituut van persrechter'


Op weg naar meer transparantie en communicatie met de samenleving komt het Hof van Justitie (HvJ) met een vertrouwd gezicht als communicatie coördinator, juriste Marjory Sanches, bevestigt Iwan Rasoelbaks, waarnemend Hof-president, vandaag, zondag 14 april 2019, op Starnieuws. 

Het Hof lanceerde vrijdag de uitspraken databank website en Sanches maakte haar entree en trad op als ceremoniemeester. Sanches zal de unit ‘Informatie & Communicatie’ coördineren, zegt Rasoelbaks. Het Hof is nog bezig deze nieuwe afdeling op te zetten. Vooruitlopend hierop heeft zij maandenlang gewerkt aan de website. Een 'ongoing process', legt hij uit. De website wordt nu dagelijks door haar gevoed. Naast actualiteiten publiceren en de zittingsroosters bijhouden, gaat er veel tijd zitten in de databank. Vonnissen zoeken, screenen op belangrijkheid, gegevens anoniem maken, et cetera.

'In de naaste toekomst komen onze persberichten en bekendmakingen hierop te staan.'

Rasoelbaks schetst een rooskleuring beeld over de interne en externe communicatie van zijn organisatie in de nabije toekomst. Er wordt nog veel nagedacht over de werking van de nieuwe unit. Bijvoorbeeld, in welke zaken reageert het Hof proactief of wie staat de pers in welk stadium van een zaak te woord. Hij geeft toe, er wordt ook veel afgekeken van het buitenland. Hoe gaan rechtbanken daar om met hun persrelaties en communicatie met de gemeenschap.

Sanches was ruim drie jaar het vertrouwd gezicht belast met de algemene woordvoering in de 8 decemberstrafzaak. De juriste verstaat de kunst om het recht in gewone mensentaal te verwoorden. Dit is terug te zien op de website. Actualiteiten, algemene informatie over het recht en de verschillende onderdelen binnen de rechtelijke organisaties worden begrijpelijk geschreven.

Sanches zal vanuit het Hof ook worden ingezet om de samenleving te informeren over het beleid. 'Naast nieuw beleid, ontwikkelen we nu ook het instituut van persrechter.' Eind 2017 herhaalde de Hof-president het voornemen om twee persrechters aan te stellen. Het streven was om dit vorig jaar al in orde te hebben. Het tweetal heeft al verschillende trainingen gevolgd – lokaal en in Nederland. De Hof-president noemt nog geen namen. 'Het zijn twee druk bezette rechters en wij gaan nog na hoe hen voor een deel van het werk vrij te stellen. Elke rechter die uitvalt gaat ten koste van de productie.' Er zal niet per se een rechter zijn die de informatie verstrekt, verduidelijkt Rasoelbaks. De persrechter zal op een eenvoudige manier een uitspraak waar er veel vragen over zijn op schrift uitleggen. Die uitleg verschijnt dan in de vorm van een persbericht.

De verwachting is om nog dit jaar hiermee te starten. Het gaat dan vooral om rechtszaken die nog in behandeling zijn, 'waar de samenleving over debatteert. We kunnen dan een afgewogen benadering in eenvoudige bewoording verstrekken aan de gemeenschap. Sanches heeft hierin een spilfunctie.'

In juni vertrekt zij naar Nederland voor een stage bij een rechtbank, geeft Rasoelbaks mee.

Het Hof werkt tegelijk aan tweesporen communicatiebeleid. De unit ‘Informatie & Communicatie’ zal het personeel via een intern digitaal platform informeren over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Er komt ook een digitaal bulletin met de laatste nieuwtjes. 'Men hoeft niet meer de volgende dag via de pers te vernemen dat er nieuwe deurwaarders of griffiers zijn beëdigd.' De tijd van mededelingen op papier rondsturen is voorbij, 'die bereikte de mensen laat of soms helemaal niet'.

'Beekhuizenbrug onderdeel van een groter plan om verkeer beter te laten stromen'

Minister Pengel: 'Deel Van ’t Hogerhuysstraat wordt verbouwd tot een zesbaansweg'


De Beekhuizenbrug, die gisteren geopend is, is onderdeel van een groter plan om het verkeer beter te laten stromen. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft aangekondigd, dat een deel van de Van ’t Hogerhuysstraat verbouwd zal worden tot een zesbaansweg. Ondertussen zijn nog meer infrastructurele werken gaande. 

'President, zet u die ‘wayaberas’ en batiekhemden niet ver weg in de kast', sprak Pengel gisteren, aldus Starnieuws vandaag, zondag 14 april 2019. 'De komende maanden, het komende jaar gaan we u vaker nodig hebben om een aantal openingen te doen. Zoals u zegt; we can do the job.'

De nieuwe brug moet de verkeersintensiteit op de Martin Luther Kingweg verminderen en het verkeer omleiden naar de Sir Winston Churchillweg. Gehoopt wordt dat het verkeer hierdoor makkelijker gaat stromen en de filevorming afneemt, gaf minister Pengel aan.

In de volgende fase wordt beoogd om verder vorm te geven aan de verkeersafwikkeling. 'Hierbij zullen de Van ’t Hogerhuysstraat vanaf het Molenpad tot en met de brug van de Van ’t Hogerhuysstraat verbreedt worden tot zes rijstroken, waarbij diverse kruispunten heringericht zullen worden. Hiervoor is er reeds een project geïnitieerd samen met de IDB.'

De brug die Livorno en Beekhuizen verbindt is 260 meter lang en is de zesde over het Saramaccakanaal. De bouw en aanpak van wegen heeft 13 miljoen Amerikaanse dollar gekost. De herinrichting van de kruising van de Van ’t Hogerhuystraat en Slangenhoutstraat, en de opzet van een installatie met verkeerslichten heeft 2.5 miljoen Amerikaanse dollar gekost, deelde Pengel mee.

Het verkeersportaal gaat de gewijzigde verkeerssituatie helpen reguleren. Het portaal is 5 meter hoog, veilig genoeg om vrachtwagens met containers onder door te laten. De Beekhuizenbrug kan net als de bruggen over de Magentakanaalweg, Coesewijnestraat en Saron 60 ton aan vracht verdragen. De Kameelbrug tot 45 ton. De brug over de Van ’t Hogerhuisstraat is beperkt tot vier ton.

'De Van ’t Hogerhuysbrug wordt in een later stadium vervangen', aldus minister Pengel mee.
Stanley Koole van ACE Consultancy hoopt dat dat zo snel mogelijk gebeurt. 'Die is 60 jaar geleden gebouwd, het is zwak. Ze is niet berekend meer op het verkeer van nu.' 

De Beekhuizenbrug is in 16 maanden gebouwd door CGN Nuclear Technology Development Company Limited en het Surinaamse bedrijf Haukes. Het project valt onder het Dalian IV. De general-manager van het Chinese bedrijf, Wu Chong, haalde aan dat Dalian al meer dan 20 jaar in Suriname actief is, ondertussen al 1.200 kilometer aan wegen heeft aangelegd en 600 huizen heeft gebouwd. Tijdens Dalian IV moet er ruim 300 kilometer aan wegen opgeleverd worden.

Ambassadeur Liu Quan sloot zich aan in het rijtje van sprekers die de Chinese en Surinaamse werkers prees voor de snelle oplevering. 'Het is alleen mogelijk geweest door een intense samenwerking en toewijding', merkte hij op.

President Desi Bouterse: 'Ik ben perplex. Ik ben jaren niet in deze buurt geweest en plotseling zie je weer een machtige brug in ons land. Dit is ons ding, laten we de ingeslagen weg voortzetten. Ik er vanuit dat we de bruggen naar elkaar sterker, groter en vlotter kunnen maken.'

John Seedorf weer voorzitter van de Brandweerbond

Seedorf was vanaf oprichting bond in december 1989 tot en met april 2016 ook voorzitter


John Seedorf is weer gekozen tot voorzitter van de Brandweerbond. Hij won met ruime meerderheid van tegenkandidaat Michel Jules. De officiële uitslag wordt woensdag tijdens een algemene ledenvergadering bekendgemaakt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 14 april 2019.

Seedorf is vanaf de oprichting van de bond in december 1989 tot en met april 2016 voorzitter geweest. In dat jaar haalde Clifton Pahalwakhan tijdens de verkiezing een nipte overwinning op Seedorf: 146 om 140 stemmen.

Ongeveer zevenhonderd leden konden sinds vrijdag hun stem uitbrengen. Het was voor het eerst dat de verkiezing over twee dagen, vrijdag en zaterdag, werd gehouden. Er werd gestemd in de hoofdkazerne van het Korps Brandweer Suriname aan de Verlengde Gemenelandsweg.

Giovanni Griffith ten grave gedragen

'Het is niet Giovanni die hier in de kist ligt, wij herkennen hem niet, zo erg is hij toegetakeld'

(Bron foto: Starnieuws)

Het afscheid en de begrafenis van Giovanni Griffith, die 24 maart in strafinrichting Hazard overleed na zware mishandeling door gevangenbewaarders, was gisteren 'bijzonder emotioneel', zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 14 april 2019. 

Familie, vrienden en kennissen spraken vol afschuw over de vele littekens op zijn lichaam. Zijn broer Michael had foto's gemaakt in het mortuarium en via Facebook wereldkundig gemaakt. Op de foto's is duidelijk te zien ,dat Griffith zwaar is mishandeld door penitentiaire ambtenaren.

Achttien personen, onder wie ook directeur van Hazard, Ricardo Palmtak, zijn inmiddels gearresteerd en ingesloten.

Griffith werd dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum. De politie werd hierna ingeschakeld.

Familie en vrienden willen dat gerechtigheid moet plaatsvinden. Zij spreken hun afschuw uit over het barbaarse optreden van de penitentiaire ambtenaren en leidinggevenden. Door de foto's te publiceren, moet de wereld zien op welke manier er tekeer is gegaan tegen een weerloze gedetineerde.

'Het is niet Giovanni die hier in de kist ligt. Wij herkennen hem niet, zo erg is hij toegetakeld', aldus  een familielid. Mensen hebben niet genoeg woorden om hun afschuw uit te drukken over het gebeurde. 'Hij is gemarteld en vermoord.' De uitvaart werd een aanklacht...