zaterdag 23 november 2019

Ambassadeur van Suriname in Frankrijk Reggy Martiales Nelson biedt geloofsbrieven aan aan Britse Koningin Elizabeth

Koningin spreekt waardering uit voor mangrove-aanplant kustgebied Suriname


De Ambassadeur van Suriname in Frankrijk, Reggy Martiales Nelson, heeft woensdag formeel zijn geloofsbrieven aangeboden aan de Britse Koningin Elizabeth II in London, Engeland. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, vandaag, zaterdag 23 november 2019, pas.

Tijdens de ceremonie in Buckingham Palace heeft de Koningin blijk gegeven geïnformeerd te zijn over Suriname en de loopbaan van Nelson. Verder waren aanwezig tijdens de echtgenote van de ambassadeur, Haidy Nelson, en de ambassaderaad, Elaine Woode.


Ambassadeur Nelson had op 5 juli 2019 reeds zijn kopie geloofsbrieven aangeboden aan de 'Vice Marshal' van het Diplomatiek Korps en mocht vanaf dat moment zijn werkzaamheden als niet-residerend ambassadeur van Suriname in Engeland aanvangen. Eveneens is hij vanaf laatstgenoemde datum lid van het diplomatieke korps in Engeland, de Court of St. James’s.

Tijdens het persoonlijk onderhoud sprak de Koningin haar waardering uit voor de inspanningen van Suriname op het gebied van milieu en vindt de aanplant van mangroves zeer goed. De informatie over het overlijden van de ambassadeur belast met milieu aangelegenheden, Winston Lackin, vond zij triest.

De Koningin sprak verder de hoop uit, dat het streven van ambassadeur Nelson om de bilaterale betrekkingen met de UK te versterken met een grotere rol voor de private sector, een succes wordt.

Zij heeft ambassadeur Nelson uitgenodigd voor de Queen’s Evening Reception op 11 december in Buckingham Palace, een formele receptie voor het Corps diplomatiek.

Ambassadeur Nelson heeft voorts gebruik gemaakt van zijn aanwezigheid in London om met de top van enkele investeringsorganisaties en bedrijven besprekingen te voeren. De Honorair Consul van Suriname in Engeland, Amwed Jethu, heeft een grote bijdrage geleverd tijdens deze gesprekken.

SER adviseert overheid om tekortkomingen Wet Basiszorgverzekering op te heffen

SER over- handigt rapport 'Pijnpunten in de Gezondheidszorg' aan ministerie

'Rol SZF evalueren als grootste zorgverzekeraar en als dienstverlener'


De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert de overheid om de tekortkomingen van de Wet Basiszorgverzekering (BaZo) op te heffen. Ook stelt de SER voor om de rol te evalueren van het Staatsziekenfonds, SZF, als grootste zorgverzekeraar en als dienstverlener. Dit zijn twee van de aanbevelingen in het rapport 'Pijnpunten in de Gezondheidszorg' dat is overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, aldus de Ware Tijd zaterdag 23 november 2019.

De SER heeft de pijnpunten geanalyseerd die aan haar zijn doorgegeven door gezondheidsinstanties, belangenorganisaties en deskundigen uit de gezondheidssector. De adviezen op basis van de analyse zijn opgenomen in het adviesrapport, dat in oktober is overhandigd aan president Desi Bouterse en daarna is gepresenteerd aan vicepresident Ashwin Adhin en vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, onder wie minister Antoine Elias en directrice Cleopatra Jessurun.

Het rapport bevat aanbevelingen voor de korte, middellange en lange termijn. De raad adviseert een effectieve aanpak van het probleem van de onnodige betaling en bijbetaling voor basiszorgvoorzieningen door SZF- en BaZo-cliënten. Zij raadt ook aan om de regiefuncties in te vullen van de Onderraad en de Zorgraad.

De overheid krijgt verder het advies om essentiële geneesmiddelen te garanderen en te zorgen dat noodzakelijke medicamenten beter beschikbaar zijn bij de apotheken. Op korte termijn zou de overheid maatregelen moeten treffen om te zorgen, dat instellingen meer transparantie aan de dag leggen over de bestedingen van overheidssubsidie.

De raad adviseert de overheid ook om meer te investeren in de primaire gezondheidszorg. De raad dringt verder aan op het maken van een weloverwogen keuze ter financiering van de zorg, het in lijn brengen van het aandeel van de uitgaven aan de gezondheidszorg in het bruto binnenlands product (bbp) met de uitgavenlijn in de Caribische regio, namelijk 13,6 procent van het bbp.

De minister en directeur van Volksgezondheid hebben vorige week in een presentatie aan de SER aangegeven hoe zij de aanbevelingen zullen meenemen in het beleid.

Oppositie Curaçao komt met motie in Staten inzake garantie meer zekerheid Isla-medewerkers

Motie dringt ook aan op conti- nueren raffi- naderij op 1 januari 2020


Tijdens de Statenvergadering komende maandag zal in ieder geval vanuit de hoek van de oppositie een poging worden ondernomen meer zekerheid te garanderen voor de Isla-medewerkers. Daarvoor was de afgelopen dagen een motie in de maak. Dat heeft Statenlid Marilyn Moses van oppositiepartij MP gisteren bevestigd, zo schrijft vandaag, zaterdag 23 november 2019, het Antilliaans Dagblad.

Welke partijen en Statenleden de motie zullen indienen en door wie die zal worden gesteund, kon Moses nog niet zeggen. 'Dat is nog niet rond en wordt nog besproken.'

De MP-partijleidster kan wel zeggen, dat er een motie komt ‘waarin er bij de regering wordt aangedrongen op het continueren van de raffinaderij op 1 januari 2020’. Dat kan zowel met de Klesch Group als met de huidige exploitant PdVSA. Het gaat er volgens Moses niet om voor welke partner wordt gekozen, maar ‘om de zekerheid van de werknemers wat betreft hun werk en om inkomen voor de overheid uit de raffinaderij, een van de pilaren van de economie waar nog steeds geen alternatief voor is gevonden’.

De openbare vergadering is opgeroepen op verzoek van alle oppositiepartijen (PS, MP, KdNT en MFK) die samen goed zijn voor 9 van de 21 zetels in het Curaçaose parlement. Op de agenda staat als enige onderwerp de continuering van de raffinaderij in 2020, de toekomst van de werknemers en aannemers en het perspectief voor een nieuwe exploitant. De Statenleden zullen daarover vergaderen met premier Eugene Rhuggenaath (PAR).

Het is de vraag of het initiatief van de oppositie voldoende steun krijgt. Donderdag was er bij coalitiepartijen MAN en PAR nog niets over bekend. MAN-Statenlid Eugene Cleopa zegt dan ook ‘niets te weten van een motie’.

Stephan Walroud (PAR) weet er ook van niets en laat wat later weten, dat er aan de kant van de coalitie een dergelijke motie niet wordt voorbereid. Alhoewel afgelopen weekeinde nog verder overleg nodig was over de precieze inhoud ervan, zegt Marilyn Moses.

Achtergronden plotseling vertrek algemeen directeur Kedzierski bij Curaçao Medical Center nog onduidelijk

(Bron foto: Twitter)
Week na opening zit nieuw ziekenhuis al zonder algemeen directeur

Kedzierski zou ‘om persoonlijke redenen’ zijn ontslag hebben ingediend


De exacte achtergronden van het plotselinge vertrek van algemeen directeur Hans Kedzierski bij Curaçao Medical Center (CMC) bleven gisteren onduidelijk. De CMC-directie laat in een kort persbericht alleen weten, dat Kedzierski ‘om persoonlijke redenen’ zijn ontslag heeft ingediend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 23 november 2019.

Ook Gilbert Martina, directeur HNO Transitie & Exploitatie, wil er niet meer over kwijt dan dat het een ‘privékwestie’ is. Martina kan geen antwoord geven op de vraag of hij dit besluit heeft zien aankomen. Kedzierski zelf was voor deze krant niet bereikbaar en reageerde niet op vragen via WhatsApp.

Hans Kedzierski vertrekt per direct bij CMC. Een week na de opening zit het nieuwe ziekenhuis dus alweer zonder algemeen directeur en staat medisch-directeur Ingemar Merkies er alleen voor. CMC zegt zich ‘te beraden over de ontstane situatie’. 'Op korte termijn zal er meer informatie worden gegeven.'

Kedzierski is op 1 juni aangetreden als algemeen directeur van CMC. Een maand later zei hij tijdens een presentatie aan de pers te zijn gekomen met een missie om het ziekenhuis op een dusdanig niveau te krijgen dat het attractief is voor de hele regio. Kedzierski zei toen zijn taak niet lichtvaardig op te nemen. 'Wat ik doe moet later worden overgenomen en voortgezet door degenen die ik heb opgeleid.'


Maar, precies een week na de soft opening van het nieuwe ziekenhuis, dient Hans Kedzierski zijn ontslag in. Vanuit de organisatie wil men er niet meer over kwijt dan, dat hij dat besluit om persoonlijke redenen heeft genomen.

Nog steeds ontevredenheid en gemor onder groepje ex-werknemers RCR Zorghotel

Oud-personeelsleden nog steeds niet in dienst ministerie van Volksgezondheid


De Ware Tijd bericht vandaag, zaterdag 23 november 2019, dat ex-werknemers van het RCR Zorghotel zich weer roeren, omdat ze nog niet in dienst zijn van het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om vijftien personen die per 1 november de dienstbetrekking met het Zorghotel hebben beëindigd. 

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid had beloofd dat de mensen in dienst genomen zouden worden bij het ministerie en eventueel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. 'We willen nog steeds een baan bij Volksgezondheid en dat zien we graag spoedig gebeuren', zegt een ex-medewerker.

Het ging in eerste instantie om zestien personen, maar één medewerker is al een poosje in dienst van het ministerie. Volksgezondheid heeft uit humanitaire overwegingen het besluit genomen om de mensen in dienst te nemen. 'Het ministerie is niet verplicht om ons een baan te geven, maar bij ons gaat het om de belofte. We horen ook niets van Volksgezondheid. Het zou goed zijn als het departement ons duidelijk geeft', aldus een ex-medewerkster. Zij wil niet langer in onzekerheid blijven en kijkt uit naar een vaste baan.

'Zo gauw raadsadviseur Jules Wijdenbosch het raadsvoorstel ontheffing personeelsstop tekent', reageert minister Antoine Elias van Volksgezondheid op de vraag wanneer de mensen in dienst zullen komen van het departement. Hij belooft weer bij Wijdenbosch aan de bel te zullen trekken.

De medewerkers hebben eind februari de bond bij het Zorghotel ingeschakeld toen zij massaal werden opgeroepen om ontslagbrieven te tekenen. De regering heeft het hotel begin februari op de veiling gekocht. Elias heeft toen de bond meegedeeld dat niemand ontslagen zou worden.

Eigenaar-directeur Redjinder Thakoersingh heeft vervolgens met succes in augustus de veiling van zijn onroerende goederen aangevochten in een kort geding. De Staat heeft sinds toen zijn handen afgehouden van de zaak, maar de bond heeft toch een beroep gedaan op Volksgezondheid om het personeel niet in de steek te laten.

Surinaamse Tennisbond laat twee tennisbanen asfalteren te Elizabeth’s Hof, Paramaribo-Noord

(Bron foto: STB)
'Twee banen zijn begin van complex met uiteindelijk zes banen en clubgebouw'


De Surinaamse Tennisbond (STB) is gisteren gestart met het asfalteren van twee tennisbanen. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de STB in vervulling gegaan, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 23 november 2019.

De bond stelt, dat zij eindelijk haareigen plek zal hebben, een eigen huis tussen de Libra en Kepplerstraat te Elizabeth’s Hof, Paramaribo-Noord. De wens is om zoveel als mogelijk tennisactiviteiten hier te gaan ontwikkelen, vooral op scholen en in de buurt. Een eigen tenniscentrum zal volgens de STB een enorme impact hebben op de ontwikkeling van deze sport in Suriname.

'Deze twee banen zijn nog maar het begin van een complex waar uiteindelijk zes tennisbanen en een clubgebouw zullen staan. De STB zal hier niet alleen lokale tennissers kunnen accommoderen, maar uiteindelijk ook internationale toernooien die voor de Caribische regio ook van betekenis zullen zijn', voorspelt voorzitter Diego van der Zwart.

In 2001 heeft het toenmalige bestuur het perceel in ontvangst mogen nemen van de overheid. In 2018 kreeg het huidige bestuur op aanvraag de goedkeuring van een 'facility grand' van de International Tennis Federation. Op dat moment kwam het een stap dichterbij om die droom te verwezenlijken.

Dit centrum is een belangrijk onderdeel van het strategisch plan waarin niet zo lang geleden samen met verschillende stakeholders de tennis ontwikkelingsplannen voor de komende 5 jaren zijn vastgelegd. De STB ondersteunt waar mogelijk elk evenement of organisatie die tot doel heeft de tennissport te verheffen. Of het nou gaat om materialen, programma’s om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen of het accommoderen van spelers die conform de nationale ranking daarvoor in aanmerking komen, zegt de bond.

Staatsolie boort met platform West Castor geen 'commerciële vondsten' aan - 'De resultaten worden bestudeerd'

'Nearshore Drilling Project voor Staatsolie wel heel erg waardevol'


Staatsolie heeft het boorprogramma van het Nearshore Drilling Project afgerond. Het boorplatform West Castor beëindigt zijn werkzaamheden in Suriname. In de exploratieputten die geboord zijn voor de kust (nearshore) zijn geen commerciële vondsten gedaan. 

Staatsolie-directeur Rudolf Elias zegt vandaag, zaterdag 23 november 2019, op Starnieuws. dat de resultaten worden bestudeerd. 'Hoewel er geen commerciële olievondsten zijn gedaan, is het project voor Staatsolie wel heel erg waardevol. Er is veel data vergaard welke Staatsolie zal gebruiken voor geologische analyses. Deze informatie is nodig voor het uitzetten van toekomstige exploratieprojecten.' 

De olieboringen voor de kust zijn in april begonnen. Tot 40 kilometer uit de kust met waterdieptes tot 30 meter zijn exploratieboringen verricht. Het exploratiegebied binnen dit project strekte zich uit van Commewijne in het oosten tot aan de grens met Guyana in het westen en beslaat een oppervlakte van 11.250 vierkante kilometer.

De voorbereidingen voor het boren van de putten zijn in 2017 en 2018 getroffen. Met het Near Drilling Project heeft Staatsolie mogelijke oliereserves in het nearshore-gebied in kaart gebracht. De resultaten moeten verder worden geanalyseerd.

De voorbereidingen worden nu getroffen voor het transport van het boorplatform vanaf de laatste boorlocatie. Het boorplatform vertrekt maandag uit Suriname.

In onderstaand bericht aan zeevarenden is meegedeeld aan vaartuigen om een veilige afstand van ten minste vijfhonderd meter aan te houden.

Bondscoach Dean Gorré door president Bouterse gedecoreerd tot Officier in de Orde van de Gele Ster.

'Deze blijk van waardering is voor mij heel groot''Het maakt mij supertrots dat ik in mijn eigen land dit mag krijgen. Deze blijk van waardering is voor mij heel groot.' Zo reageert bondscoach Dean Gorré vandaag, zaterdag 23 november 2019, in de Ware Tijd nadat hij gisteren door president Desi Bouterse is gedecoreerd tot Officier in de Orde van de Gele Ster. 


De trainer van Natio is de enige die deze bijzondere onderscheiding heeft gekregen dit jaar. Gorré zegt, dat hiermee het bewijs is geleverd dat de prestaties die hij samen met zijn staf en de voetballers heeft geleverd gewaardeerd worden. 'Het is iets waarop mijn vrouw, kinderen en familie trots kunnen zijn.'


Naast Gorré werden meer dan honderd anderen onderscheiden die de gemeenschap ook een bijzondere dienst hebben bewezen. Onder de gedecoreerden zijn vakbondsleider Hugo Blanker en ex-jeugdparlementariër Konrad Acton. De onderscheiding was in het kader van 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid van het land. De verschillende mensen zijn gedecoreerd tot onder andere Commandeur in de Ere-orde van de Palm, Ridder in de Ere-orde van de Palm en Officier in de Ere-orde van de Palm.

Bouterse wees op de bijzondere bijdrage die de gedecoreerden hebben geleverd in de afgelopen periode. 'Dergelijke initiatieven blijven niet onopgemerkt. Vandaar dat u vandaag, na voorgedragen te zijn, gedecoreerd wordt', aldus het staatshoofd. Hij riep de groep op om het goede werk voort te zetten.

Saskya Donopawiro, de enige vrouw in Suriname die assisteert bij de obductie van lijken, is gedecoreerd met de eremedaille in zilver verbonden aan de Ere-orde van de Palm. 'Ik vind het echt een eer en ik ben blij om te weten dat er mensen zijn die aan ons denken.' Donopawiro benadrukt dat het werk heel uitdagend is. 'Je moet elk moment van de dag beschikbaar zijn. Maar dit soort momenten van waardering geven je de kracht en moed om door te gaan.'

Ook Nazir Soeparlan is lovend over zijn onderscheiding. Hij is medicijnman en helpt zonder daar betaling voor te ontvangen dagelijks honderden mensen. 'Ik heb dagelijks zeker twee- tot driehonderd mensen. En in het weekend is dat veel meer, ze hoeven me niet te betalen, omdat het een gave is van God. En ik voel me geroepen om mensen te helpen.'

Vakbondsman Blanker spreekt van een bijzonder moment. 'Dit bewijst dat je al die tijd niet zomaar bezig bent geweest. Het stimuleert je om door te gaan.'

Fitch Ratings houdt rating Suriname op B- met negatieve vooruitzichten....

'Verhoging schuldlimiet brengt risico's met zich mee voor houdbaarheid overheidsschuld'

Fitch Ratings meldt VHP open brieven aan internationale crediteuren over duurzaamheids- risico's overheid en bezorgdheid over nieuwe financieringen in 2019


De aangekondigde verhoging van de schuldlimiet van Suriname bovenop de andere investeringsplannen van de overheid en grote huidige operationele tekorten te midden van toenemende externe druk, brengen risico's met zich mee voor de houdbaarheid van de overheidsschuld. 

De komende algemene verkiezingen van mei 2020 verhogen ook het risico van uitgavenoverschrijdingen die vergelijkbaar zijn met die na de verkiezingen in 2015. Dat zou de binnenlandse kapitaalmarkten verder kunnen beïnvloeden en zou kunnen leiden tot wisselkoersschommelingen. Het enorme begrotingstekort en de zwakke schulddynamiek zijn dan ook bepalend geweest voor kredietbeoordelaar Fitch Ratings om de rating van Suriname te houden op B- met negatieve vooruitzichten, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 23 november 2019, zich baserend op onderstaand persbericht van Fitch van gisteren.

In zijn jongste beoordeling van 22 november voorspelt Fitch, dat het begrotingstekort naar verwachting 18,2% van de omzet zal bereiken in 2019. Dat is boven de huidige 'B'-mediaan van 10,7% en een stijging van gemiddeld 4,3% in de periode 2010-2014. De schuld/bbp-ratio van de overheid is gestegen met 75% in september. Aan het eind van 2018 was dat nog 72%.

Fitch voorspelt, dat de overheidsschuld ten opzichte van het bbp tegen het eind van 2019 88%, inclusief Afobaka, zal bereiken. Dat is ruim boven de huidige 'B' -mediaan van 57,5%. Die mediaan wordt slechts door 16 van de 118 door Fitch beoordeelde soevereine staten overschreden. Het gaat daarbij om vijf opkomende markten in de categorie 'B'/'CCC'/'CC', twee met een 'BB-' rating (ondersteund door vermogensfondsen of zware kapitaalmarkten) en negen zijn staten met een goede investeringsgraad met hogere schuldentolerantie. Terwijl bilaterale kredietlijnen van China momenteel sommige openbare werken financieren, heeft de financieringsdruk ertoe geleid, dat de overheid 2,4% van het bbp heeft geleend bij een faciliteit van de Centrale Bank. Een buitengewone financieringsmaatregel met een historisch precedent, noemt Fitch het.

Daarnaast heeft de overheid 40 miljoen euro geleend van banken waar zij de meerderheidsaandelen van heeft tegen een nominale rente van 1% (Fitch noemt het een negatieve reële rente) gedurende de eerste helft van 2019. Dunne buffers van commerciële bankkapitaal en de negatieve aandelenpositie van de Centrale Bank (10,9% van het bbp vanaf juni 2019) zijn voorwaardelijke schulden. De investeringsstrategie van de overheid voegt ook externe risico's toe, zegt Fitch.

De netto internationale investeringspositie/bbp van Suriname verslechterde naar een aansprakelijkheidspositie van 89% in 2018. Vier jaar eerder, in 2014, was dat nog 26%. Het verwerven van de Afobaka hydrodam, een NDP verkiezingsprioriteit, verhoogt volgens Fitch de financieringsbehoeften van de overheid met US$ 150 miljoen, dat zou worden gefinancierd met een overbruggingslening van 18 maanden. 'Dit volgt op het hangende verzoek van de overheid in 2019 aan Staatsolie om namens de overheid aandelen te verwerven in de nieuwe Saramacca-goudmijn (van Rosebel/IAmGold).' Er is externe druk ontstaan.

De parallelle vreemde valutahandelsmarkt plaatst een premie van 12% op de officiële Srd/US$- wisselkoers. De reserves van Suriname (US$ 688 miljoen in oktober), hoewel stabiel, bieden slechts een beperkte buffer voor externe schokken en kunnen afnemen als het tekort op de lopende rekening groter wordt of er een kapitaalvlucht optreedt. Bruto internationale reserves worden ondersteund door repatriëring van buitenlandse activa van commerciële banken en goudaankopen van ingezetenen. De Centrale Bank heeft ook een US$150 miljoen swap-lijn uit China.

Fitch Ratings meldt ook, dat de oppositiepartij VHP open brieven heeft gestuurd naar veel van de internationale crediteuren van Suriname waarin zij aandacht vraagt voor duurzaamheidsrisico's van de overheid en haar bezorgdheid uitspreekt over nieuwe financieringen in 2019. 'De VHP heeft haar platform voor economisch en fiscaal beleid nog niet gepubliceerd, hoewel haar leiders het economisch model van Suriname bij eerdere verkiezingen hebben ondersteund.' Fitch zal het beleid van de grote partijen beoordelen naarmate deze verder kristalliseren.

https://www.fitchratings.com/site/pr/10103023

Fitch Rtgs: Suriname Debt Ceiling Increase Exacerbates Risks to Public DebtFitch Ratings-New York-22 November 2019: The recently announced increase to Suriname's debt limit, on top of the government's other investment plans and large current operational deficits amid rising external pressures, raises risks to public debt sustainability, says Fitch Ratings. The upcoming May 2020 congressional elections also increase the risk of spending overruns similar to those witnessed following the elections in 2015, which could further pressure domestic capital markets and lead to currency volatility.

Suriname's National Democratic Party (NDP)-led parliament amended the National Debt Law in early November in a controversial vote split along party lines. Parliament increased the central government (CG) debt limit to 95% of GDP from 60%, although it also introduced a requirement for a debt management or reduction plan if the limit is breached.

The large CG deficit and weak debt dynamics are key rating drivers behind our 'B-' rating (LT-FC IDR) and Negative Rating Outlook. Suriname's CG debt service is expected to reach 18.2% of revenue in 2019, above the current 'B' median of 10.7% and up from an average of 4.3% during 2010-2014. The CG debt/GDP ratio has been rising, hitting 75% in September, up from 72% at YE 2018.

Fitch forecasts that Suriname's CG debt/GDP will reach 88% of GDP, including Afobaka, at YE 2019. This level is well above the current 'B' median of 57.5%, and is exceeded by only 16 of 118 rated sovereigns by Fitch, of which five are emerging-market sovereigns in the 'B'/'CCC'/'CC' category, two are rated 'BB-', supported by wealth funds or deep capital markets, and nine are investment-grade sovereigns with higher debt tolerance.

While China's bilateral credit lines currently finance some public works, financing pressures led the CG to borrow 2.4% of GDP from a central bank facility, an extraordinary financing measure albeit with historical precedent, and EUR40 million from majority state-owned banks at a 1% nominal interest rate (negative real rate) during 1H19. Thin commercial bank capital buffers and the central bank's negative equity position (10.9% of GDP as of June 2019) are contingent liabilities.

The government's fixed-asset acquisition strategy also adds external risks. Suriname's net international investment position/GDP deteriorated to a liability position of 89% in 2018 from a liability position of 26% in 2014. Acquiring the Alcoa-owned Afobaka hydro-electric dam, an NDP election priority, increases CG financing needs by USD150 million, which would be financed with 18-month notes. This follows the government's pending request in 2019 to the state-owned oil firm Staatsolie to acquire shares in the new Saramacca gold deposit on the government's behalf, which is modeled on another foreign-financed venture in 2016.

External pressures have emerged. The parallel forex market places a 12% premium on the official Suriname-U.S. dollar exchange rate. Suriname's reserves (USD688 million in October), while stable, only provide a limited buffer to external shocks and could decline if the current account deficit widens or capital flight occurs. Gross international reserves are supported by repatriation of commercial banks' foreign assets and gold purchases from residents. The central bank also has a USD150 million swap line from China.

The largest opposition Progressive Reform Party (VHP) has sent open letters to many of Suriname's international creditors highlighting public debt sustainability risks and concerns regarding new financings in 2019. The VHP has not yet published its economic and fiscal policy platform, although its leaders have supported Suriname's economic model in past elections. Fitch will assess the major parties' policies as they further crystallize.

Archeologen in Ecuador vinden kinderschedel in kinderschedel

Hoofdjes van overleden baby’s versierd met een kinderschedel


Archeologen in Ecuador hebben een bizar begrafenisritueel ontdekt. Daarbij zijn de hoofden van overleden baby’s versierd met een kinderschedel. De wetenschappers kunnen alleen maar speculeren over de redenen waarom. 

Archeologen hebben eerder oude begrafenisrituelen gedocumenteerd waarin menselijke lichaamsdelen, waaronder hoofden, een belangrijke rol speelden. Maar deze ontdekking – waarin kinderenschedels werden gebruikt als helmen voor dode baby’s – is van een andere orde.

De kinderlijken kwamen tevoorschijn bij een opgraving in Salango aan de kust van Ecuador. Ze lagen in 2100 jaar oude grafheuvels van het Guangala-volk. In totaal werden elf lijken gevonden, waaronder de twee baby’s versierd met de schedels van iets oudere kinderen. Andere stukjes schedel werden tijdens hetzelfde ritueel rond de hoofden van de dode baby’s geplaatst.

In het vaktijdschrift Latin American Antiquity schrijven de wetenschappers van de University of North Carolina en de Universidad Técnica de Manabí dat ze geen idee hebben wat de significantie is van dit ritueel. Wilden de ouders de dode baby’s beschermen door ze de schedels van eerder overleden broertjes en zusjes mee te geven?

(Suriname Mirror/Faqt/Epoch Times/Express)

Moeder Natalee Holloway naar Aruba voor Amerikaans tv-programma

Natalee Holloway (18) verdween mei 2005 spoorloos tijdens vakantie op Aruba

Verdachte Joran van der Sloot zit in Peru gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op studente Stephany Flores


Ruim veertien jaar na de verdwijning van haar dochter Natalee reist Beth Holloway naar Aruba. Ze doet dat met het reportageprogramma 20/20, van de Amerikaanse zender ABC. 

De 18-jarige Natalee Holloway verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van de Nederlander Joran van der Sloot.  Hier verloor mijn dochter haar leven.' De aflevering van 20/20 werd vrijdag 22 november 2019 uitgezonden.


In de trailer is te zien hoe Beth het vliegveld van Aruba verlaat, hoe ze in een taxi over het eiland rijdt en hoe ze over het strand loopt. Ze vertelt dat veel voor haar bekende plekken inmiddels zijn verdwenen.


De gehaaide handelswijze van Joran van der Sloot komt ook aan bod. Van der Sloot wist met de belofte over meer details over de verdwijning van haar dochter 25.000 euro af te troggelen van moeder Beth. 'Als ik dat geld niet had gegeven, dan was hij nooit naar Peru gegaan en had hij Stephany niet vermoord.' Van der Sloot zei daarover, zonder enige empathie: 'Ik heb gelogen.'


Hij vertrok vervolgens met het geld naar Peru. Momenteel zit Van der Sloot in dat land een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de studente Stephany Flores.

In de reportage zitten ook beelden van de gelijkenis tussen de moord op Flores en de verdwijning van Holloway.

'Het is zo huiveringwekkend. Vijf jaar na de verdwijning van Natalee, zit hij weer aan een pokertafel. Dit keer met Stephany Flores', aldus moeder Beth Holloway.

Ook de vader van Natalee ging al eens met een tv-programma terug naar Aruba. Hij werd gevolgd voor de documentaireserie De verdwijning van Natalee Holloway. Vader Dave maakte destijds bekend dat hij met hulp van een privédetective een doorbraak had bereikt. Het zou gaan om de vondst van menselijke resten, maar het Openbaar Ministerie op Aruba weersprak dat.

(Suriname Mirror/The Daily Mail/AD/YouTube/news.yahoo.com/Twitter)

Avondklok ingesteld in Colombiaanse hoofdstad Bogotá

Massaprotesten in Colombiaanse steden tegen dalende koopkracht en corruptie

Zeker drie doden tijdens demonstraties en 42 burgers en 37 politieagenten gewond geraakt


In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is vrijdag 22 november 2019 een avondklok ingesteld vanwege aanhoudende protesten tegen het regeringsbeleid. Dat heeft burgemeester Enrique Peñalosa bekendgemaakt. De avondklok gold eerst alleen voor drie wijken waar het donderdag onrustig was, maar is uit voorzorg uitgebreid naar de hele stad.

Er zijn 20.000 agenten op de been om te voorkomen dat er rellen ontstaan. Het is voor het eerst in meer dan 40 jaar, dat er in Bogotá, een stad met zo’n 7 miljoen inwoners, een avondklok wordt afgekondigd. De maatregel werd door de burgemeester van de stad uitgevaardigd op dringend verzoek van de Colombiaanse president Iván Duque. De avondklok geldt van 21.00 uur vrijdag tot 06.00 uur zaterdag. Ook is een samenscholingsverbod van kracht en mag er tot zaterdagmiddag geen alcohol worden verkocht.


Vrijdag verzamelden zich duizenden mensen op het belangrijkste plein van Bogota, Plaza Bolivar, voor nieuwe protestacties. De demonstranten vinden dat de regering van de conservatieve president Iván Duque Márquez te weinig doet tegen de dalende koopkracht van het land en ze maken zich zorgen om corruptie binnen de overheid.

(Bron foto: Twitter)
Ze sloegen onder meer op potten en pannen en riepen leuzen tegen het regeringsbeleid.

Demonstranten vrezen ook, dat de regering staatsbedrijven wil privatiseren en het pensioenstelsel wil hervormen. President Duque houdt vol dat dit soort voorstellen niet bestaan en dat het juist de goede kant op gaat met de Colombiaanse economie. Maar, niet iedereen deelt de analyse van de president. Volgens senator Gustavo Petro, zelf voormalig presidentskandidaat, zijn het  'vooral de winsten van bankiers die groeien'.


Ook donderdag werd in Bogotá en andere steden in het land gedemonstreerd. Vakbonden, studentenbewegingen en inheemse groeperingen hadden een nationale staking afgekondigd. In de hoofdstad betoogden ruim 250.000 mensen tegen het regeringsbeleid, een van de grootste protestdemonstraties in de recente Colombiaanse geschiedenis. De massaprotesten begonnen vreedzaam maar leidden later tot confrontaties tussen de betogers en politie, die onder meer traangas inzette.


In onder andere Bogotá en de zuidwestelijk gelegen stad Cali kwam het tot rellen en plunderingen. Elders in Colombia vielen drie doden tijdens demonstraties. Ook raakten 42 burgers en 37 politieagenten gewond.

Duque riep vrijdagavond in een toespraak op tot een dialoog over de onvrede. 'Volgende week start ik een nationaal gesprek. Zo moeten we tot de oplossing komen om op de midden en lange termijn het sociale gat in ons land te dichten.'
De massaprotesten in Colombia volgen op soortgelijke demonstraties in andere Zuid-Amerikaanse landen. Ook in Chili, Ecuador en Bolivia gingen ontevreden burgers recent massaal de straat op.

(Suriname Mirror/AD/Al Jazeera/Colombia Reports/Twitter/YouTube)

Braziliaanse president Bolsonaro richt nieuwe politieke partij op

(Bron foto: Reuters)
Aliança pelo Brasil strijdt tegen 'tegen communisme, globalisering en gelijk welke ideologie die ingaat tegen natuurlijke orde'


De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een nieuwe politieke partij opgericht. Dat heeft het Braziliaanse blad Exame donderdag 21 november 2019 gemeld. 

De extreemrechtse politicus wil de Aliança pelo Brasil (APB) samen leiden met zijn zoon Flavio, die senator is.

Bolsonaro is onlangs uit de Sociaal-liberale Partij (PSL) gestapt wegens een conflict over campagnegeld. Hij heeft nu een eigen partij opgericht.

Met APB wil hij ten strijde trekken 'tegen communisme, globalisering, en gelijk welke ideologie die ingaat tegen de natuurlijke orde', zo deelde de president mee.


De partij wil voorts de corruptie aanpakken en de christelijke waarden naar voren schuiven. Ook het recht op wapenbezit is een belangrijke prioriteit.

Om deel te kunnen nemen aan verkiezingen, moet de nieuwe partij 500.000 handtekeningen verzamelen, in minstens negen van de 26 Braziliaanse staten.

(Suriname Mirror/O'Globo/Belga/El Observador/YouTube)

Zwaar materieel gewoon toegestaan op Oost-Westverbinding rond 44 jaar Srefidensi in Moengo

Districtscommissaris Marowijne Zuid-West weerlegt onjuist mediabericht


Het Nationaal Informatie Instituut, NII, bericht vrijdag 22 november 2019, dat in media een bericht is verschenen dat rond de viering van 44 jaar onafhankelijkheid in Moengo geen zwaar materieel toegestaan is op de Oost-Westverbinding. 

Districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Kenya Pansa, geeft aan dat het gaat om miscommunicatie. Volgens haar mag zondag en maandag alleen geen zwaar materieel in de straten van Moengo rijden. De Oost-Westverbinding staat wèl open voor zwaar materieel.

Pansa is druk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen voor de viering die zondag begint, de dag, 25 november, dat Suriname haar 44e verjaardag viert.

Ambassadeur Panka wil balans in handelsverkeer tussen Suriname en Mexico

(Bron foto's: NII)
Oud-ambassadeur in Indonesië nu aan de slag in Mexico


Ambassadeur Ricardo Panka ziet graag een balans in het handelsverkeer tussen Suriname en Mexico. Tot op heden wordt in het Caribisch gebied zand, dat nodig is in de cementindustrie, door Mexico naar de regio geëxporteerd, ook naar Suriname. 

Panka, die donderdag door president Desi Bouterse tot buitengewoon gevolmachtigde ambassadeur van Suriname in Mexico werd beëdigd, spreekt van zijdelingse importen vanuit het Midden-Amerikaanse land. De diplomaat zegt, dat Suriname nu moet nagaan welke mogelijkheden er zijn om te exporteren naar Mexico, zodat er balans kan zijn in het handelsverkeer met dit land.

Hij sprak bij zijn beëdiging van een bijzonder moment waarnaar hij heeft uitgekeken. Hij heeft eerder gediend als zaakgelastigde op de Surinaamse ambassade in Indonesië, waar hij in oktober 2017 werd aangesteld. President Bouterse sprak van een bliksemcarrière van ambassadeur Panka, die het volgens het staatshoofd bijzonder goed heeft gedaan in Indonesië.

Het staatshoofd is ervan overtuigd, dat Panka ook in Mexico, Suriname met eer en geweten zal dienen, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) vrijdag 22 november 2019.

Den Blauwvinger: Workshops over diabetes, obesitas....zetten geen zoden aan de dijk

COLUMN: Jarenlang workshops, maar ook een waterval aan reclames van fastfoodketens

Suriname wordt doodgeknuffeld door 'healthy lifestyle' figuren en hun dollars incasserende workshops


Er gaat bijna geen week voorbij in Suriname of in een of ander obscuur zaaltje wordt wel een zogenaamde workshop gehouden over een onderwerp dat te maken heeft met een gezonde levensstijl. 'Healthy lifestyle' is de melkkoe geworden voor menige stichting, organisatie, individu en zelfs voor een zogenoemd Rotary- en Lionsclubje. Diabetes en obesitas zijn daarenboven prettige bijverschijnselen om afzonderlijke workshops te organiseren en de Surinaamse en andere dollars stromen binnen.

Het trendy-turbo-begrip 'Healthy lifestyle' is een geobsedeerde hype geworden voor figuren die er een persoonlijk financieel slaatje uit willen slaan. Figuren die verder nauwelijks kennis van zaken hebben, het slechts interessant vinden om interessant gevonden te worden en die wellicht na een door hun georganiseerde workshop gewoon naar de MacDonalds, KFC, Naskip of Burger King gaan om een overheerlijke burger naar binnen te werken.

Dàt is het probleem bij veel Surinamers, inconsequent, onnadenkend en dom naïef gedrag. Ook stichtingen, organisaties, individuen en zelfs zogenoemde Rotary- en Lionsclubjes die workshops over een gezonde levensstijl houden zijn inconsequent en onnadenkend. Immers, je mag dan wel dergelijke workshops houden, maar wees ook eens kritisch in de richting van fastfoodketens en meer nog naar media die die fastfoodketens ruimte bieden om te adverteren. Het zijn vooral deze bedrijven die in Suriname dagelijks reclame maken voor een ongezonde levensstijl!

En het zijn vele Surinamers die zich al jarenlang met regelmaat tegoed doen aan een ongezonde vette fastfoodketen-hap. En het zijn deze vele Surinamers die geen oor en oog hebben voor die vele 'Healthy lifestyle'-activiteiten. Deze vele Surinamers voelen zich happy met een MacDonalds-burger, dàt is hùn gezonde levensstijl, soms hun gezellig sociaal wandel-uitstapje, en geen workshopje kan daar verandering in brengen, integendeel. Die workshops gaan contra-productief werken.

Workshops over 'Healthy lifestyle'-gerelateerde onderwerpen kunnen alleen zinvol zijn als parallel daaraan een kritische noot wordt gekraakt over de lokale fastfoodketens en de media die hun overmatige reclames vertonen en publiceren, zelfs op momenten dat ook een 'Healthy lifestyle'-activiteit wordt aangekondigd...

Zolang er fastfood-reclame is, iedere dag, kunnen menig stichting, organisatie, individu en zelfs een zogenoemd Rotary- en Lionsclubje ongelimiteerd hun workshops blijven organiseren en geld verdienen aan een zogenaamde 'Healthy lifestyle'.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
23 november 2019
Paramaribo-Suriname

Ophef over verhaal moeder van meisje dat suicide pleegde in 'In de Branding' Apintie TV

Moeder beweert dat dochter tot zelfdoding is aangezet door buurvrouwIn de samenleving is volgens De West van vrijdag 22 november 2019 ophef ontstaan, nadat de moeder van het meisje (15) dat recentelijk zelfmoord heeft gepleegd, in het programma 'In de Branding' van Apintie TV haar buurvrouw ervan beschuldigde, dat zij degene is geweest die haar dochter tot deze daad heeft gedreven. 

Het meisje, Iraisha Comvalius, zou volgens haar moeder een magisch spiritueel boek - 'Spells and magic' -, van de buurvrouw hebben gekregen. Het meisje zou meerdere boeken van de buurvrouw hebben gekregen, maar dit boek had zij niet aan haar moeder laten zien.

De moeder zei, dat zij nooit het gevoel had, dat haar dochter met zelfmoordgedachten rondliep.

NPS-parlementariër Patricia Etnel vindt, dat de zaak niet via de media besproken had moeten worden. 'De moeder van het slachtoffer heeft psychische begeleiding nodig. Zij is op zoek naar antwoorden, ze wil weten wat de mogelijke oorzaak kan zijn waarom haar dochter overgegaan is tot deze daad', zegt Etnel.

Etnel geeft aan, dat het niet terecht was om de buurvrouw negatief te bekladden. 'De journalist had meteen het verhaal van beide kanten moeten aanhoren, ter voorkoming dat het verhaal een eigen leven gaat leiden', zegt de parlementariër. Volgens haar is het al erg genoeg wat er gebeurd is en is er niet nog meer ophef vanuit de gemeenschap nodig. 'In feite was het niet nodig om de zaak in de media te bespreken.'

Sommige reacties vanuit de samenleving, zullen het zwaarder maken voor de moeder. 'Sommige dingen moeten niet openlijk worden besproken', zegt Etnel.

Recent zou weer een meisje zelfmoord hebben gepleegd. Het meisje zou zich na ruzie met haar moeder, hebben verhangen aan een paal. 'We moeten werken aan begeleiding en opvang van onze kinderen, anders gaat het helemaal mis', aldus Etnel.

Zeker zeven nieuwe spelers bij nationale voetbalelftal van Suriname

Plaatsing Suriname voor Gold Cup 2021 trekt spelers met Surinaams bloed aan

Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst kunnen nu voor Suriname spelen, zonder dat ze hun Nederlands paspoort kwijtraken


Maar liefst zeven spelers komen de gelederen van het nationale elftal van Suriname versterken. Hierdoor krijgt bondscoach Dean Gorré tijdens de Gold Cup, waarvoor het land zich onlangs voor het eerst plaatste, een flinke kwaliteitsimpuls, aldus voetbalprimeur.nl vrijdag 22 november 2019.

Dat is het belangrijkste kampioenschap voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Een volgende ambitie van Suriname is meedoen aan het WK. Nu Suriname zich geplaatst heeft voor de Gold Cup 2021, is dat voor sommige Nederlandse voetballers met Surinaams bloed reden om voor dat land uit te komen.


Steeds meer spelers denken serieus na over een interlandcarrière bij Suriname. Door het zogenaamde 'sportpaspoort' kunnen voetballers met een Surinaamse achtergrond een paspoort aanvragen, zonder dat ze daarbij hun Nederlandse paspoort in hoeven te leveren.

Nigel Hasselbaink maakt daar dankbaar gebruik van en was tijdens de kwalificatie voor de Gold Cup meteen belangrijk met een doelpunt in het duel met Nicaragua, dat door Suriname met 2-1 werd gewonnen. Meerdere spelers willen ook voor Suriname uitkomen. Het gaat om Kelvin Leerdam, die met Seattle Sounders kampioen werd in de Verenigde Staten, Ryan Donk van Galatasaray, Tjaronn Chery die op het moment actief is bij Maccabi Haifa, Florian Jozefzoon (Derby County), Diego Biseswar (PAOK Saloniki), Mitchell Donald (Evkur Yeni Malatyaspor) en Miquel Nelom (Willem II).


Omron Fryslân meldt vrijdag, dat SC Heerenveen-doelman Warner Hahn op de nominatie staat om een uitnodiging te krijgen voor het nationaal elftal van Suriname.

'Ik heb nog geen telefoontje gehad, maar ik weet wel dat ze dat binnenkort gaan doen', aldus Warner Hahn. 'Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb er nog nooit over hoeven nadenken, maar nu opeens is het mogelijk.' 

Afgelopen week maakte de Surinaamse voetbalbond bekend, dat Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst voor de nationale ploeg uit kunnen komen, zonder dat ze hun Nederlands paspoort kwijtraken.

Warner Hahn is geboren en opgegroeid in Rotterdam, maar heeft Surinaamse roots. 'Mijn vader is in Suriname geboren en is daarna samen met mijn opa en oma naar Nederland gekomen. Ik zou het een hele eer vinden voor mijn familie om voor Suriname uit te komen', zegt Hahn.

Man (32) tracht slapende buurvrouw seksueel te misbruiken

Verdachte beweert bezeten te zijn door boze geesten

'Boze geesten hebben mij via de duivel geroepen om seks te bedrijven met mijn buurvrouw'


De politie van bureau Flora, Paramaribo, heeft een 32-jarige man aangehouden die zijn buurvrouw probeerde te misbruiken, terwijl ze sliep. Volgens zijn verklaring is hij bezeten door boze geesten. Via de duivel zouden zij hem geroepen hebben om seks te bedrijven met de buurvrouw, verklaarde de man aan de politie. 

De eveneens 32-jarige buurvrouw deed aangifte tegen de man, Q.S.

Volgens verklaring van de aangeefster was zij omstreeks twee uur 's middags  alleen thuis en begaf zich naar haar slaapkamer.

De jonge vrouw, die naakt en bedekt met een deken was gaan liggen, viel toen in slaap. Op een bepaald moment voelde zij iets branden aan haar geslachtsdeel, meldt het Korps Politie Suriname vrijdag 22 november 2019. Zij keerde zich om en zag haar buurman naast haar liggen. Zij schrok, stond direct op van het bed en vroeg haar buurman wat hij wilde. S. gaf geen antwoord, maar stond met bloot bovenlijf, een afgezakte broek en een stijf geslachtsorgaan naar haar te kijken. Hierop schreeuwde zij om hulp.

Haar vriend, die haar zoontje van school was gaan afhalen, kwam op dat moment thuis en schoot haar te hulp. Zij hield hem het gebeurde voor, waarna de vriend de buurman vroeg de woning direct te verlaten. Hierna deden zij het politiebureau aan voor het doen van aangifte.

S. werd opgespoord en op zijn woonadres aangehouden. Hij is door de politie van het bureau Flora na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

'Wij als samenleving hebben gefaald om signalen bij kinderen op te vangen'

(Bron foto: NII)
Minister Misiekaba (SoZaVo) reageert op recente zelfmoorden jeugdigen


'Wij als samenleving hebben gefaald om signalen bij kinderen op te vangen. Wij moeten mensen versterken bij instituten waar onze kinderen bij zijn aangesloten zoals het gezin, de school, kerken en sportverenigingen.' Woorden van minister André Misiekaba van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo) vrijdag 11 november 2019 tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) in reactie op recente gevallen van zelfmoord en poging tot zelfmoord onder jeugdigen. 

Het zogenoemd instituut sprak de bewindsman tijdens de driedaagse Jeugd en Kinder Summit in verband met 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Suriname, gehouden door zijn ministerie in de Congreshal.

De bewindsman is van mening, dat een kind niet zomaar van het ene op het andere moment de hand aan zichzelf gaat slaan. Hij benadrukt, dat instituten daarom moeten worden versterkt, om signalen te kunnen opvangen en tijdig in te grijpen. Misiekaba roept jongeren ook op om te praten wanneer er problemen zijn. 'Kom praten, er is altijd een oplossing', geeft de bewindsman mee.

Met de 'summit' beoogt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bewustwording teweeg te brengen over de rechten van kinderen. Minister Misiekaba stelt, dat er nog nog veel braakliggend terrein is.

Hij is er voorstander van, dat activiteiten in verband met het VN-Kinderrechtenverdrag zich ook naar de districten verplaatsen, omdat het ministerie ook landelijk opereert.

Op de 'summit' werden gedurende de drie dagen achtereenvolgend de onderwerpen 'Geweld tegen Kinderen', 'Mentale Gezondheid en Suïcide' en 'Onderwijs en Ontwikkelingskansen' belicht. Met de uitkomsten zal het ministerie volgens directrice Angela Salmo zaken die de jongeren hebben aangehaald verder uitlichten en kijken wat er leeft. Het resultaat zal van toepassing zijn op het beleid dat door alle ministeries wordt uitgestippeld.

Salmo benadrukt dat elk kind moet worden gehoord en dat er bij de beleidsvoering samen met de kinderen beleid wordt ontwikkeld.