maandag 2 juli 2012

Suriname niet aanwezig bij 64e jaarvergadering IWC te Panama

Stemrecht Suriname sinds 2011 opgeschort wegens contributieachterstand

Plan voor walvisreservaat in Zuid Atlantische Oceaan verworpen

02-07-2012 Door: Paul KraaijerDe 64e jaarvergadering van de Internationale Walvis Commissie, IWC, is vandaag begonnen in Panama Stad. Maar, zonder deelname van de Surinaamse afgevaardigde. Suriname blijkt al sinds 29 mei 2011 binnen de IWC geen stemrecht meer te hebben. Het stemrecht is voor onbepaalde tijd opgeschort. De reden is een achterstand in de contributiebetaling. Mr. Muriel Wirjodirjo, die Suriname bij de IWC vertegenwoordigt, is deze dagen dan ook niet aanwezig tijdens de 64e jaarvergadering van 2 tot 6 juli 2012.

Het opschorten van het stemrecht voor Suriname werd 2 juli bevestigd door mr. Dr. Simon Brockington van het secretariaat van de Internationale Walvis Commissie in het Britse Cambridge: ‘Just to confirm that the voting rights of Suriname are still suspended’,aldus Brockington. Ook kon hij bevestigen dat de Surinaamse afgevaardigde bij de IWC afwezig is in Panama.

Mr. Muriel Wirjodirjo, waarnemend hoofd Kust-, Binnenwateren- en Diepzeevisserij (KBD) van het ministerie van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV), is sinds 1 juni vorig jaar de Surinaamse afgevaardigde bij de IWC. Behalve het stemrecht voor Suriname, werd dat recht ook opgeschort vanwege contributieachterstand voor Belize, Congo, Guinea, Mali, Mauritanië, Slowakije, St, Lucia en St. Vincent en de Grenadines. Het opschorten van het stemrecht is vermeld in het eindverslag van de voorzitter van de 63e IWC-vergadering die vorig jaar plaatsvond op het Britse Kanaaleiland Jersey in de tweede week van juli.

Tijdens de 64e jaarvergadering van de IWC, die nog tot 6 juli duurt in Panama Stad, was één van de meest belangrijke agendapunten het voorstel van Brazilië, Argentinië, Uruguay en Zuid-Afrika om een
‘South Atlantic’ walvisreservaat te creëeren. Het reservaat zou een gebied beslaan vanaf 40 graden zuid van de evenaar in de Atlantische Oceaan en wateren van de Afrikaanse kust tot Zuid-Amerika en grenzen aan al bestaande IWC-reservaten in de Indische Oceaan en zuidelijker gelegen oceanen. In het gebied leven 52 walvissoorten die met het instellen van het reservaat bescherming zouden gaan genieten.

Al enkele jaren wordt hierover gediscussieerd. Het plan zag het eerste levenslicht tijdens de 50e IWC jaarvergadering in 1998 in Oman en het kwam vandaag, 2 juli 2012, weer in stemming. Bij de stemming was een drievierde meerderheid vereist. Tijdens discussies werd al duidelijk dat er geen overeenstemming kon worden bereikt.
Uiteindelijk stemden achtendertig landen voor en éénentwintig tegen. Onder de voorstemmers vooral Latijns-Amerikaanse landen als Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Dominicaanse Republiek, Mexico, Panama en Uruguay. Onder de tegenstemmers vooral pro-walvisvangstlanden zoals IJsland, Japan en Noorwegen, maar ook landen als Cambodja, China, Ghana, Grenada, Laos en Mongolië.

De Latijns-Amerikaanse indieners van het plan konden in ieder geval vandaag in Panama Stad niet rekenen op de stem van Suriname. Suriname zal eerst aan zijn betalingsverplichtingen moeten voldoen. Tot dat moment heeft het Surinaamse lidmaatschap van de Internationale Walvis Commissie geen enkele zin. De stem van Suriname zou zeer waarschijnlijk een 'neen' zijn geweest, dus tegen het walvisreservaat. Suriname volgt immers in de IWC altijd
Japan.......

Via de nieuwswebsite Starnieuws werd vandaag, maandag 2 juli 2012, wel bekend dat Monique Pool namens haar Green Heritage Fund Suriname aanwezig is in Panama Stad bij de IWC jaarvergadering. Zij zou sinds november 2011 deeluitmaken van een netwerk van zo’n vijftig Latijns Amerikaanse ngo’s - non gouvernementele organisaties - die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen’. Niet duidelijk is welk netwerk het is en welk maatschappelijk middenveld zij zouden vertegenwoordigen.

Pool houdt zich vooral bezig met de dolfijnen in de monding van de Surinamerivier en met de opvang van luiaards. Verder was ze in juni 2010 initiatiefneemster van een petitie tegen walvisvangst. Tot heden hebben via het internet slechts 966 personen de petitie ondertekend. De website van het fonds/de stichting/de organisatie biedt verder weinig informatie. Uit het artikel op Starnieuws wordt niet duidelijk waarom Pool bij de IWC in Panama aanwezig is.


Noot:
Voor meer informatie over het Green Heritage Fund Suriname en Monique Pool, klik
hier.