zondag 21 december 2014

Surinaamse politiek in 2014 nagenoeg lam gelegd door 'quorumprobleem': quorum als politiek wapen - een terugblik

Oppositie en coalitie misbruiken quorum als 'politiek wapen' om elkaar te dwarsbomen

Kinderlijk gedrag politici leidt tot politiek vacuüm in parlement en schofferen kiezer

Kiezer zal op 25 mei 2015 mogelijk quorumgedrag afstraffen

21-12-2014  Door: Paul Kraaijer/De Surinaamse Krant


De politieke arena van Suriname, het parlement (De Nationale Assemblee, DNA), was in 2014 vooral het toneel van een spook, het quorumspook, en niet van volwassen debat. Nadat de voorzitter van het coalitieberaad, NDP-voorzitter en president Desi Bouterse, op 14 april de fractie van de Pertjajah Luhur uit de coalitie had gezet omdat die onbetrouwbaar zou zijn, ontstond er een penibele situatie voor de coalitie. Immers, met 26 parlementsleden had de coalitie nog slechts een nipte meerderheid, waardoor er wel quorum was en een openbare vergadering van het parlement doorgang kon vinden, maar kon zich feitelijk niet veroorloven om met minder dan die 26 de openbare vergaderingen bij te wonen.

Na die 14e april leek de politieke arena te zijn verworden tot een politiek toneel met vooral veel drama, kinderlijk gedrag van parlementsleden en een over en weer van elkaar beschuldigen van het willens en wetens geen quorum willen verlenen om de ander te dwarsbomen. Het quorum was een politiek wapen geworden en de politici zorgden voor beschamende vertoningen in de Assemblee.

Het quorumspook werd een doorn in het oog van Jennifer Geerlings-Simons (NDP), voorzitter van De Nationale Assemblee, en van de paar parlementsleden die hun werk wel serieus namen en van de Surinaamse samenleving. Assembleeleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn door hun kiezers gekozen om hen te vertegenwoordigen in het parlement en daar ontvangen ze maandelijks een riante vergoeding voor van rond de 15.000 Surinaamse dollar netto. Door weg te blijven, door openbare vergaderingen en dergelijke in het parlement niet bij te wonen, geven Assembleeleden er blijk van hun kiezers en de ontwikkeling van Suriname niet serieus te nemen.

Het aantal van 26 parlementsleden in de coalitie, inclusief de parlementsvoorzitter, werd sinds 14 april gevormd door 17 politici van de NDP, 3 van de partij van Ronnie Brunswijk de ABOP (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij), 2 van Nieuw Suriname, 2 van de PALU (Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie) en 2 van de KTPI (Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil, hetgeen in het Engels betekent: Party for National Unity and Solidarity of the Highest Order). De Assemblee telt 51 leden....

Het politieke jaar 2014, door misbruik quorum, heeft democratie beschaamd
Een overzicht

30 januari en 4 februari: coalitie zorgt niet voor quorum
In de laatste week van januari, donderdag 30, en op dinsdag 4 februari, zag parlementsvoorzitter Jennifer Simons zich genoodzaakt een huishoudelijke vergadering af te gelasten vanwege ondervertegenwoordiging van de coalitie. De oppositiebankjes daarentegen waren volledig bezet. Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing reageerde met de opmerking, dat leden van de coalitie al op campagne waren en het werk in De Nationale Assemblee kennelijk niet belangrijk genoeg vonden. ‘Het niet verlenen van quorum is een instrument om je misnoegen te uiten over zaken die niet goed gaan’, zei Girjasing.
‘Waarom moeten wij quorum verlenen als wij niet eens bestaan voor de coalitie? Dat merk je ook allemaal bij de verdeling wanneer er buitenlandse reizen worden gemaakt, maar ook bij de spreektijden, waar de oppositie minder spreektijd krijgt, terwijl er behoefte is aan meer.’

Reacties van NPS'ers Ruth Wijdenbosch en Ivan Fernald
Een paar dagen later, 9 februari, liet de waarnemend-voorzitter van het parlement, Ruth Wijdenbosch (NPS), weten nog nooit meegemaakt te hebben, dat zoveel vergaderingen achter elkaar niet waren doorgaan, alleen maar, omdat er geen quorum was. Volgens haar waren er politici in de coalitie die opzettelijk niet kwamen.

Er heerste over en weer tussen coalitie en oppositie argwaan en wantrouwen, soms zelf bij het paranoïde af en de ruimte tussen beide posities in het parlement lag bezaaid met ongefundeerde beschuldigingen.

Ivan Fernald, coördinator van het wetenschappelijk Bureau van de NPS (Japin) en oud-minister van Defensie zei 16 februari naar aanleiding van het quorumprobleem, dat er 'in principe' rekening moest worden gehouden met 'een parlementaire boycot'. 'Dit is een ernstige zaak met vergaande politieke, juridisch-staatsrechtelijke en psychologische gevolgen. De Nationale Assemblee etaleert een innerlijk onvermogen.’ Volgens hem was De Nationale Assemblee vleugellam geraakt en kon 'de hoogste grondwettelijke plicht' niet vervullen. ‘Wij leven in een parlementaire democratie en het is onaanvaardbaar dat de wetgevende macht door partijpolitieke strubbelingen niet kan functioneren. Dit hoogste college van Staat is geruime tijd niet bij machte om de soevereine wil van het volk tot uitdrukking te brengen zoals het zo duidelijk omschreven is in de Grondwet. In principe vindt er ernstige stagnatie plaats van het parlementaire werk en geeft DNA in feite zichzelf een brevet van ongeschiktheid’, aldus Fernald. ‘Drie opeenvolgende huishoudelijke vergaderingen zijn afgeblazen door gebrek aan quorum. De voorzitter van DNA is moedeloos geworden, getuige het feit dat zij tot nader order geen vergaderingen zal uitschrijven. Kennelijk mikt zij op politiek overleg en verplichting van coalitieleden waarna mogelijk het politiek klimaat dusdanig zal veranderen, dat er een goede kans bestaat op daadwerkelijke voortgang van het parlementair werk.’

Die voorspelling van Fernand is echter niet bewaarheid geworden, integendeel. Het werd erger en beschamender.

Vrijdag 11 april 2014: geen huishoudelijke- en openbare vergadering vergadering door gebrek aan quorum
De openbare vergadering over de wijziging van de wet op ‘nationaliteit en ingezetenschap’ zou om half een 's middags beginnen. Het VHP-Assembleelid Radjkoemar Randjietsingh beweerde, dat er ‘Wij hebben allemaal onze afspraken. De voorzitter houdt totaal geen rekening met wat er is afgesproken en schrijft gewoon een vergadering uit.’ Er waren duidelijke afspraken gemaakt: er zou alleen op de dinsdag en donderdag worden vergaderd, behalve als het om de begrotingsbehandeling zou gaan of andere belangrijke zaken.

Maandag 14 april: geen openbare vergadering – coalitie zorgt niet voor quorum door afwezigheid zeven parlementsleden, waaronder voltallige fractie Pertjajah Luhur
De voorzitter van De Nationale Assemblee blies de openbare vergadering van maandag 14 april 2014, die rond half elf 's morgens zou beginnen, af. Op de agenda stond de start van de begrotingsbehandeling. Van de coalitie hadden 19 personen de presentielijst getekend, maar er zijn 26 leden nodig om een vergadering te beginnen, aldus meldde Starnieuws. Maar, volgens de Ware Tijd Online hadden 21 Assembleeleden de presentielijst getekend, waaronder 2 van de oppositie.

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), was verrast door het afblazen van de vergadering. Hij beweerde, dat hij zich samen met zijn fractie op de eerste verdieping bevond, waar ze hadden vergaderd. Afgesproken was om quorum te verlenen voor de vergadering. ‘Maar, omdat we wisten dat Ronnie Brunswijk er nog niet was, zijn we niet naar beneden gegaan’, stelde Somohardjo. ‘En zonder enige afstemming, heeft de parlementsvoorzitter de vergadering afgeblazen. Er is niemand naar boven gestuurd om ons te roepen, we zijn verrast.'
Met de 6 leden van de PL-fractie zou het aantal coalitieleden uitgekomen zijn op 25, dus was de aanwezigheid van Brunswijk cruciaal. De Ware Tijd Online schreef, dat Ronnie Brunswijk tegen elf uur binnen kwam wandelen: ‘Ik geef toe dat ik laat ben.’

Desi Bouterse, voorzitter van het coalitieberaad, deelde na het afblazen van de openbare vergadering Somohardjo mee, dat hij de samenwerking met en vertrouwen in zijn partij beëindigde. De NDP en de ABOP zetten de coalitie voort. Bouterse zei tegen Somohardjo, dat samenwerken te maken heeft met vertrouwen en dat dit al maanden zoek was tussen partijen. Bouterse sprak van chantagepolitiek door de PL. Directe aanleiding was de afwezigheid 's morgens 14 april van de PL-Assembleeleden bij de openbare vergadering van het parlement, waar begonnen zou worden met de behandeling van de begroting 2014. Het was voor de president de bekende druppel die de emmer deed overlopen.

In reactie op het quorum-gedoe en het de 14e april uit de coalitie verwijderen van de Pertjajah Luhur, omdat de partij niet had meegewerkt aan het verlenen van quorum, zei DOE-fractieleider Carl Breeveld er geen moment over te peinzen om het wapen van quorum in te zetten bij zijn deelname aan vergaderingen in De Nationale Assemblee. ‘Wij zullen altijd quorum verlenen, omdat we daarvoor gekozen zijn. We zullen er zijn om te vergaderen, tenzij dat ons onmogelijk wordt gemaakt.'

Het niet verlenen van quorum door de Pertjajah Luhur-fractie op 14 april voor aanvang van de begrotingsbehandelingen, was volgens het NDP-parlementslid Rachied Doekhie de reden dat de PL uit de Megacombinatie was gezet. ‘Wanneer je daar zit en we hebben niets aan je, we kunnen je niet gebruiken, kan je toch beter uit de combinatie stappen?’ Hij zei zich niet in te kunnen denken, dat de fractie van de PL wel in het gebouw van De Nationale Assemblee aanwezig was, maar het vertikte om de presentielijst te tekenen. ‘Dan desavoueer je de eigen ministers toch ook? Je werkt je eigen ministers ook tegen door geen quorum te verlenen', aldus Doekhie.

Bestuurskundige August Boldewijn zei 17 april in de Ware Tijd: ‘Politiek voeren met een smalle basis van 26 zetels is een risico. Als er een of twee leden wegblijven vanwege ziekte of naar het buitenland moeten, heb je een probleem.’ Boldewijn vond dat de ontstane situatie in het parlement het gevolg was van ‘het onverantwoordelijk gedrag’ van parlementariërs, verwijzend naar het sporadisch verlenen van quorum.

Dinsdag 29 april 2014: quorumprobleem en irritatie centraal tijdens huishoudelijke vergadering parlement
Het NDP-Assembleelid Lesley Artist kreeg dinsdagochtend 29 april 2014 een fikse tik op de vingers van de Assembleevoorzitter. Ondanks de krappe meerderheid van 26 zetels die de coalitie had, kwam Artist pas om elf uur de vergaderzaal van De Nationale Assemblee binnen wandelen. De huishoudelijke vergadering die om negen uur zou beginnen, was al verdaagd nadat er eindelijk quorum was.
Meneer Artist goede dag, u bent rijkelijk laat, u bent vaak laat en komt vaker niet’, sprak Simons in de richting van haar partijgenoot. Het lid tekende de presentielijst en liep snel naar zijn stoel.

Fractievoorzitter Randjietsingh (VHP) van de Nieuw Front oppositie stelde in een punt van orde, dat eigenlijk de vergadering verdaagd had moeten worden, omdat er geen quorum was. ‘We hebben de afspraak en we hebben vanmorgen al een uur gewacht op quorum om de huishoudelijke vergadering te beginnen.’ Hij wilde zijn punt maken en aangeven dat de coalitie verantwoordelijk is voor het verlenen van quorum.
Simons: ‘Wanneer ik wacht om de vergadering te beginnen dan is dat in landsbelang. Ik ga niet wachten op personen die in het gebouw aanwezig zijn en wachten tot anderen hebben getekend. U hebt dan geen recht van praten over quorum, omdat u wel aanwezig bent, maar de presentielijst niet tekent. De oppositie heeft er al geruime tijd werk van gemaakt, pas de presentielijst te tekenen wanneer de coalitie het vereiste aantal van 26 stemmen heeft gehaald om een vergadering te beginnen. U hebt geen recht van praten, omdat u niet op andere wacht maar op uzelf.’

Dinsdag 22 juli 2014: openbare vergadering afgeblazen – 22 politici tekenden presentielijst
De openbare vergadering van dinsdag 22 juli 2014 werd afgeblazen, vanwege weer eens een gebrek aan quorum. Tweeëntwintig leden hadden de presentielijst getekend. De leden Ronnie Brunswijk (ABOP), Anton Paal (PALU) en Frits Moesafirhoesein (NDP) waren afwezig. Ook Harish Monorath en Premdew Lachman van Nieuw Suriname waren er niet.
Vicepresident Robert Ameerali en de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer waren voor niets naar De Nationale Assemblee gekomen. De regering zou het parlement in eerste ronde antwoorden op de vragen die waren gesteld in het kader van de behandeling van de Algemeen Pensioenwet, de wet Minimum Uurloon en de Wet Nationale Basiszorgverzekering.

Assembleevoorzitter Simons zei dat in de laatste week van juli 2014 constant overleg zou zijn geweest binnen de coalitie over het quorumprobleem. ‘Eigenlijk doen we dat altijd al, het is niet iets van nu.’
Het niet verlenen van quorum is volgens Simons een politiek instrument dat overal ter wereld wordt gebruikt. ‘Alleen moet wel een juiste belangenafweging worden gemaakt. Je kunt niet bepalen wat op de agenda komt, maar je kunt wel een politiek belang hebben in wat wel of niet door het parlement wordt behandeld en welke wetten die belangrijk zijn voor het volk, worden aangenomen. Daar kan je als parlementariër en als fractie wel mee scoren. De manier waarop quorum nu wordt gebruikt is politiek niet de beste, maar dat is mijn persoonlijke mening.’
Hoewel Simons van mening is, dat het verlenen van quorum een verantwoordelijkheid is van alle 51 leden, zei zij dat de coalitie de druk op zich heeft om te zorgen dat er quorum is, als zij wil regeren. Het ging immers om de behandeling van drie nieuwe sociale wetten, belangrijke wetten voor de regering, met de verkiezingen over enkele maanden in het vooruitzicht.
‘Het volk moet en mag zich nu uitspreken over het parlement, vooral over de leden die zij hebben gekozen om in het parlement hun belangen te dienen. Zolang de samenleving dit gedrag accepteert zal dit blijven doorgaan’, stelde Simons.

Maandag 11 augustus 2014: geen quorum voor huishoudelijke vergadering en openbare vergadering parlement
De oppositie komt pas naar vergadering als coalitie aanwezig is met al haar 26 leden...
Slechts 25 van de 51 Assembleeleden waren maandag 11 augustus 2014 in de vergaderzaal aanwezig en dat was voor de voorzitter reden de vergadering niet door te laten gaan. Onder andere het NDP-Assembleelid Frits Moesafirhoessein was, wegens ziekte, afwezig en zijn partijgenoot Rashied Doekhie was om onduidelijke redenen niet op komen dagen.
De oppositie stelde zich op het standpunt, dat pas nadat de coalitie in staat zou zijn met minstens 26 leden de presentielijst te tekenen, zij naar de vergaderingen zou komen.
Het NDP-Assembleelid Melvin Bouva, coalitie, reageerde teleurgesteld te zijn in de oppositie. Volgens hem had de oppositie quorum moeten verlenen om te kunnen vergaderen.
‘Gezien het karakter van de vergadering, verwachtte ik wel dat de oppositie haar verantwoordelijkheid zou nemen’, zei Bouva. De openbare vergadering had op de agenda staan de invoering van een algemene pensioenregeling, de ontwerpwet Minimum Uurloon en Basiszorgverzekering.

Donderdag 28 augustus 2014: onderhuidse spanningen binnen oppositie
Oppositie niet aanwezig bij definitieve behandeling en goedkeuring drie sociale wetten
De strategie om de openbare vergadering van het parlement te torpederen mislukte donderdag 28 augustus 2013, nadat een fractielid, NPS'er Patrick Kensenhuis, tegen de gemaakte afspraken in toch de presentielijst ondertekende. Hierdoor was er quorum en kon de vergadering beginnen. Hij beweerde niet op de hoogte te zijn geweest van enige afspraak. Bepaalde oppositieleden uitten later openlijk hun argwaan tegenover de NPS’er door hem voor de voeten te werpen dat hij door coalitiepartijen zou zijn omgekocht. Op de agenda stonden wederom de drie sociale wetten.
Boos vanwege de gang van zaken bleven de overige fractieleden van Nieuw Front, BEP en Pertjajah Luhur weg. Het NDP-Assembleelid Frits Moesafierhoesein was weer wegens ziekte afwezig en zijn fractiegenoot Charles Pahlad was om onduidelijke redenen niet in het parlement aanwezig. Assembleevoorzitter Jennifer Simons verbleef al enkele dagen wegens dringende persoonlijke redenen in Nederland. Met moeite waren 26 leden aanwezig, een nipte meerderheid, in de vergaderzaal, waardoor een marathonvergadering kon worden gehouden.
Door het ontbreken van quorum was de huishoudelijke vergadering die vooraf zou gaan aan de openbare sessie al afgeblazen.

Brunswijk laat Assembleelid met politie-escorte vanuit Nickerie naar Assemblee vervoeren
Een dag later zei het Assembleelid Harish Monorath van Nieuw Suriname, de drie sociale wetten te belangrijk te hebben gevonden voor het land om geen quorum te verlenen om te kunnen stemmen bij de behandeling ervan in De Nationale Assemblee. Hij zei Ronnie Brunswijk, die de vergadering 28 augustus leidde, de erkentelijkheid, de ‘grani’, te geven, dat onder zijn hamer drie belangrijke wetten konden worden goedgekeurd.
Fractiegenoot Premdew Lachman kwam nog in de late avond vanuit Nickerie, opdat de vergadering doorgang kon vinden. Brunswijk liet Lachman met politie escorte van Nickerie naar Paramaribo komen. Lachman vertrok om zes uur ‘s avonds.

'Niet collegiaal en barbaars’, zo omscheef het ABOP-Assembleelid Marinus Bee het optreden van de oppositie 28 augustus in De Nationale Assemblee. ‘Dit is niet in het belang van het land en zeer betreurenswaardig’, luidde de reactie van de NDP’ers Melvin Bouva en Rashied Doekhie. De oppositie heeft getoond niet in het belang van het volk te handelen, aldus beide parlementsleden.

Randjietsingh (VHP) vond echter, dat de oppositie niet de behandeling van de belangrijke wetten heeft geboycot, maar dat er teveel onduidelijkheden in de wetsteksten waren. De gedachtegang was volgens de parlementariër wel goed, maar het leek erop of de coalitie en de regering deze wetten zo snel mogelijk wilden laten goedkeuren om zo goed te scoren bij de komende verkiezingen van 2015. Volgens de fractieleider van het Nieuw Front gaven de wetsteksten het Nieuw Front aanleiding om enkele opmerkingen te maken en vragen te stellen. Deze vragen werden dan in de eerste ronde gesteld, waarna het de bedoeling was dat de regering deze vragen in de tweede ronde zou behandelen. Maar, de antwoorden in de tweede ronde bleven uit. De oppositie besloot vervolgens weer om enkele brandende vragen te stellen zonder resultaat. Uiteindelijk werd de maat voor de oppositie vol en werd besloten om niet meer in de vergaderzaal te blijven.

Dinsdag 2 september 2014: Oppositie boycot uitleg president over energiecrisis in Assemblee
De oppositie toonde dinsdag 2 september 2014 weer beschamend gedrag in het parlement door weg te blijven van de uitleg die president Desi Bouterse gaf over de energiecrisis. Slechts zeventien Assembleeleden bleken de presentielijst getekend te hebben voor de openbare vergadering.
Waarnemend parlementsvoorzitter Ruth Wijdenbosch was genoodzaakt de bijeenkomst te sluiten, omdat er geen quorum was. Leden van het Nieuw Front, de BEP en de Pertjajah Luhur hadden de presentielijst niet getekend.
ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zei dat hij het gedrag van de oppositie ‘benedenmaats vindt en ronduit kinderachtig’. Hij zei ook, dat het juist de oppositie was die had aangedrongen op de komst van de president in het parlement. Volgens Ruth Wijdenbosch (NPS) waren er echter ook heel wat coalitieleden niet aanwezig. Volgens haar kon de schuld dan ook niet alleen in de schoenen van de oppositie worden geschoven. De oppositieleden waren in het Assembleegebouw, maar besloten de vergadering te boycotten.

NDP'er Ricardo Panka, fractieleider van de Mega Combinatie, was boos over het niet doorgaan van de openbare vergadering van De Nationale Assemblee dinsdag 2 september 2014. Hij probeerde nog overeenstemming te bereiken met de fractieleider van het Nieuw Front, Radjkoemar Randjietsingh (VHP), maar zonder resultaat. Panka nam het ook zijn eigen coalitieleden kwalijk die zonder grondige reden verstek lieten gaan. Hij zei, dat de vergadering waarin belangrijke mededelingen gedaan zouden worden aan het volk, door de oppositie werd geboycot. Hij zei ook het een dieptepunt te vinden, dat zaken zo gelopen waren. Nieuw Front-fractieleider Randjietsingh stelde echter, dat de afwezigheid van een deel van de coalitie zou aangeven, dat president Bouterse geen draagvlak meer heeft en er goed aan zou doen om op te stappen. De VHP'er stelde ook dat het Nieuw Front wel mee vergaderd zou hebben als de coalitie zelf voor quorum had gezorgd. Nu dat niet zo was, hadden ze bewust niet getekend.
DOE-parlementariër Carl Breeveld was geïrriteerd over de gang van zaken. ‘Dit is geld, energie en ik weet niet wat nog meer, vergooien. Dit is niet goed, dit is niet mooi. Ik neem het alle parlementariërs die hier hadden moeten zijn kwalijk dat dit gebeurd is.’

Woensdag 1 oktober 2014: Oppositie verlaat vergaderzaal bij Jaarrede president
De samenwerkende partijen in de oppositie hebben op het moment dat president Desi Bouterse woensdagochtend 1 oktober 2014 zijn Jaarrede begon massaal de vergaderzaal van het parlement verlaten. Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld bleef wel in de zaal. Om de vergadering te laten beginnen hadden de leden van Nieuw Front, BEP en Pertjajah Luhur de presentielijst wel getekend.
‘We hebben wel quorum verleend, maar hebben ons in onze fractiekamer teruggetrokken om van daaruit de vergadering te volgen. Wij doen vanuit onze fractiekamer ons werk en vertegenwoordigen dat grote deel van het volk dat door de president en zijn regering worden genegeerd’, zei het VHP-Assembleelid Chandrikapersad Santokhi.

Het NDP-parlementslid Amzad Abdoel begreep niet helemaal waarover de samenwerkende oppositiepartijen het hadden. ‘Hoe hebben ze quorum verleend? Assembleeleden van de coalitie waren ruim op tijd aanwezig op de vergadering. Wij waren verzekerd ervan dat de president zijn jaarrede kon houden.' Frits Moesafierhoesein (NDP) was weer wegens ziekte afwezig. De Assembleeleden Harish Monorath en Premdew Lachmon (Nieuw Suriname), die tot de coalitie behoren, verleenden ook quorum door hun aanwezigheid, evenals Carl Breeveld van de DOE, die altijd de presentielijst tekent. Er waren 28 Assembleeleden aanwezig. Abdoel stelde dan ook, dat de coalitie niet afhankelijk was van de aanwezigheid van Nieuw Front, Pertjajah Luhur en BEP.

Donderdag 6 november 2014: geen quorum voor huishoudelijke vergadering
De huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee ging donderdag 6 november 2014 niet door, omdat er niet genoeg leden aanwezig waren, ofwel er was weer eens geen quorum, om te kunnen vergaderen. Slechts 25 parlementsleden hadden de presentielijst getekend. Van de coalitieleden waren niet aanwezig de NDP'ers Rashied Doekhie en Frits Moesafirhoessein wegens ziekte. Ook de Nieuw Suriname-Assembleeleden Harish Monorath en Premdew Lachman lieten verstek gaan.
Oppositieleden, die wel in het parlementsgebouw aanwezig waren, tekenden de presentielijst niet. De voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, reageerde met de mededeling, dat de regering geen parlementair draagvlak heeft.

Donderdag 13 november 2014: geen quorum voor openbare vergadering en geen behandeling ontwerpwet Constitutioneel Hof
De ontwerpwet 'Constitutioneel Hof' kon donderdag 13 november 2014 niet worden behandeld, omdat slechts 24 leden de presentielijst hadden getekend. Hierdoor kon de vergadering geen voortgang vinden. De oppositie werkte niet mee aan de vergadering wegens principiële bezwaren tegen het ontwerp. Kennelijk hadden de leden van de oppositie ook geen trek om hun bezwaren te delen met hun collega's en bovenal met hun kiezers en kozen de meest makkelijk weg door gewoon maar weer eens weg te blijven....
Ook Harish Monorath (Nieuw Suriname) tekende de presentielijst niet. Waldi Adjaiso van de A-Combinatie (BEP) en Rashied Doekhie van de Mega Combinatie (NDP) bleven zonder bericht van verhindering weg. Binnen de ABOP tekende Walter Bonjaski om onduidelijke redenen de presentielijst niet, Diana Pokie was afwezig vanwege ziekte evenals Soetimin Marsidih van de Pertjajah Luhur.

Chantagepolitiek door Nieuw Suriname?
De volgende dag liet fractieleider Monorath van Nieuw Suriname weten: 'Wij zijn in een positie gedrukt om dit pressiemiddel van geen quorum te verlenen toe te passen, omdat de voorzitter van het parlement zich niet heeft gehouden aan met ons gemaakte afspraken.' Dat voortaan zou worden afgezien om de coalitie te voorzien van een meerderheid, had alles te maken met de afspraken tussen Nieuw Suriname en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om tenminste drie conceptwetten op de agenda te plaatsen voor behandeling. Volgens Monorath werd die afspraak niet nagekomen. 'We hebben duidelijk afgesproken, dat voor het einde van deze regeerperiode, de Klimaatwet, de Investeringswet, de Wet Dierenbescherming, de Toerismewet en de Wet op de Advocatuur worden behandeld. Zolang deze wetten niet worden behandeld zal Nieuw Suriname geen quorum verlenen', aldus Monorath. Dit leek heel sterk op een vorm van chantagepolitiek van de zijde van Nieuw Suriname.

Bonjaski (ABOP): NDP'ers schuldigen aan quorumprobleem
Volgens het ABOP-Assembleelid Walter Bonjaski, op 17 november 2014, in het Dagblad Suriname, waren zijn collega's van de NDP, waaronder Doekhie, de schuldigen aan het quorumprobleem. Bonjaski zei onder andere, dat coalitiegenoot Doekhie steeds wegblijft zonder bericht. ‘Hij heeft er een gewoonte van gemaakt’, zei de parlementariër.

Doekhie reageerde overigens 14 december 2014 op de kritieken op zijn afwezigheid. Via Starnieuws liet hij weten dat hem door vier behandelende artsen zou zijn afgeraden zich teveel te vermoeien. 'Ik moet vijf dagen per week voor behandeling in het ziekenhuis zijn. Daarnaast heb ik het heel druk met politieke activiteiten in Nickerie. Wij zijn dichtbij de verkiezingen en mijn prioriteit is zoveel mogelijk zetels te behalen in Nickerie. Ik ga echt geen 250 kilometer afleggen om te horen dat er geen quorum is. Als er belangrijke wetten worden behandeld, dan ben ik daar. Dat heb ik bewezen toen de sociale wetten werden behandeld en de begroting. Tot diep in de nacht, ondanks mijn gezondheid, was ik er. Als de begroting van Binnenlandse Zaken op de agenda staat of de treinverbinding, zal ik er zeker zijn. Als je niet zeker weet dat je quorum hebt, moet de vergadering niet worden uitgeschreven, want het kost het land Srd 75.000 per dag. Ik ga echt niet naar een huishoudelijke vergadering om mee te beslissen wie naar Marokko gaat of een ander land. Voor mij is het veldwerk belangrijk. In Nickerie hebben we scholen gebouwd, een ziekenhuis, een apotheek, we hebben Kinderdag gevierd, volgende week is er een pop Jawa, we hebben wijkvergaderingen. Ik ga mijn tijd niet verspillen in de Assemblee als er geen belangrijke wetten worden behandeld die hard nodig zijn voor het volk', aldus Doekhie die dus kennelijk eigen belangen belangrijker vindt dan het landsbelang.

Dinsdag 18 november 2014: geen quorum voor openbare vergadering parlement
Assembleevoorzitter Simons moest voor de zoveelste keer een openbare vergadering cancelen vanwege een tekort aan quorum. Voor de tweede keer kon daardoor de behandeling van de ontwerpwet Constitutioneel Hof niet doorgaan. Drie leden van de Mega Combinatie waren afwezig. Het ging natuurlijk weer om Rashied Doekhie, die vaak zonder afmelding afwezig is, en Amzad Abdoel, beide van de NDP, en Rifano Wongsoredjo van de KTPI. Ook waren weer niet aanwezig de twee Assembleeleden van Nieuw Suriname (NS).

Presentielijst openbare vergadering 18 november:In een reactie op het weer niet kunnen vergaderen vanwege quorum, zei parlementsvoorzitter Simons, dat ingrijpen van NDP-voorzitter Bouterse broodnodig was om het parlement in vergadering bijeen te kunnen krijgen, hij zou volgens Simons de laatste strohalm zijn. Het parlement kon dus ook niet bijeenkomen voor het behandelen van wetsvoorstellen en ook de begrotingsbehandeling liep gevaar. Het waren vooral NDP-Assembleeleden die het lieten afweten. Door het verschuiven va de zes parlementariërs van de Pertjajah Luhur naar de oppositie is het sinds medio april 2014 lastig gebleken om quorum te halen.

Shailendra Girjasing (VHP) zei op 4 december 2014 in het Dagblad Suriname: ‘Men is niet in staat om quorum op te brengen, omdat men binnen de coalitie ontevreden is.' Volgens Girjasing werden op deze manier signalen uitgestuurd om aan te geven dat men niet wil vergaderen. Een heel machtig wapen zei hij de quorumsanctie van zijn Nieuw Suriname-collega Harish Monorath te vinden. Op die manier kan de minderheid de meerderheid dwingen in een bepaalde richting. Het uiteindelijk resultaat is dat de Dierenwelzijnswet toch op de agenda is geplaatst. ‘En men moet niet komen kletsen met het Constitutioneel Hof en zaken die op dit moment niet van belang zijn.'

Donderdag 11 december 2014: geen quorum voorkomt openbare vergadering Assemblee
Politici gebruiken drogredenen om te bepalen welke ontwerp behandeld moet worden  
De coalitie en de oppositie beschuldigden elkaar drogredenen te gebruiken over welke ontwerpwet wel of niet eerst behandeld moest worden. De oppositie, die het document van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) over dubbele nationaliteit ingediend had als een initiatiefvoorstel, vond deze conceptwet belangrijker dan de ontwerpwet Constitutioneel Hof. 'Er is geen consensus over de inhoud en de behandeling van de conceptwet Constitutioneel Hof', zei Nieuw Front-fractievoorzitter Randjietsingh (VHP).
'Door eerst de ontwerpwet Constitutioneel Hof op de agenda te plaatsen, wil de voorzitter ons gebruiken om quorum te hebben. Wij hebben steeds gezegd, dat wij geen quorum verlenen voor de behandeling van de conceptwet Constitutioneel Hof. Voor die wet zal de coalitie zelf voor quorum moeten zorgen, omdat zij alleen er baat bij heeft', aldus Randjietsingh.

Fractieleider Ricardo Panka van de Megacombinatie (NDP) verweet de oppositie niet eens aanwezig te willen zijn bij de behandeling van een conceptwet die ze als voorstel heeft ingediend. 'Hieruit blijkt duidelijk de drogredenen van de oppositie. Ze wil haar eigen initiatiefvoorstel niet behandelen, maar wil steeds ruzie maken en geen quorum verlenen. De oppositieleden menen het niet met het volk. De voorzitter heeft duidelijk gezegd dat zij een commissie wil benoemen voor de nationaliteitswet, maar zij hebben geen vertrouwen in wat de voorzitter zegt.'
Van de coalitie waren de leden Noreen Cheung, Rashied Doekhie en Jenny Warso, allen van de NDP, afwezig. Warso was ziek, Cheung bevond zich in het buitenland en Doekhie stuurde weer geen bericht van verhindering.

Natuurlijk kon, naar aanleiding van de uitlatingen van Panka, een reactie vanuit de oppositie niet uitblijven. En het was het VHP-parlementslid Mahinder Jogi die zijn NDP-collega in het Dagblad Suriname van dinsdag 16 december aanviel. 'Gedurende tien jaren zat Panka samen met zijn oppositie onder de amandelboom. Wij hebben nog nooit onder de boom gezeten. Panka moet blij zijn dat we bereid zijn om quorum te verlenen. Hij moet ons geen verwijten komen maken. Hij moet als fractievoorzitter de hand in eigen boezem steken en zijn eigen mensen discipline bijbrengen. Het blijkt nu weer eens dat hij geen gezag heeft om zijn eigen mensen in het gareel te houden. Panka doet alsof wij het niet verlenen van quorum hebben uitgevonden. Terwijl vanaf 1948 en ervoor het hebben van quorum steeds een aangelegenheid is geweest van de regeringsfractie. Kan Panka niet zien, dat de coalitie uit elkaar is gevallen, het enige wat hen rest is hun biezen pakken en naar huis gaan.’

Dinsdag 16 december 2014: geen quorum voor huishoudelijke- en openbare vergadering parlement
Weer kon niet vergaderd worden in De Nationale Assemblee, omdat er onvoldoende parlementsleden aanwezig waren. Weer kon de ontwerpwet Constitutioneel Hof niet worden behandeld. Zoals te verwachten was het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie weer niet aanwezig.
Ronnie Brunswijk, Assembleelid en voorzitter van de ABOP, was in het binnenland, maar had aangekondigd met een helikopter naar de stad te komen als er 25 leden aanwezig zouden zijn. Dit was echter niet het geval.

Donderdag 18 december 2014: voor vijfde achtereenvolgende keer geen quorum
Voor de vijfde keer schreef Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons een openbare vergadering van het parlement uitgeschreven met dezelfde agendapunten. Om half elf 's morgens stond een huishoudelijke vergadering gepland en om een uur 's middags een openbare vergadering met de ontwerpwet Constitutioneel Hof bovenaan de agenda.
Assembleevoorzitter Simons had deze dag ook een fractieleidersoverleg om te bespreken hoe oppositie en coalitie minimale afspraken zouden kunnen maken, om het parlementaire werk voort te kunnen zetten. De oppositionele partijen willen wel meewerken om de begroting en diverse wetten, zoals de Advocatenwet, de Dierenwelzijnswet, de Anti-Corruptiewet en de wet dubbele nationaliteit, te behandelen in De Nationale Assemblee, maar niet meewerken aan de behandeling van de ontwerpwet Constitutioneel Hof.

Zoals te verwachten was, gingen ook 18 december de vergaderingen niet door. Slechts 25 parlementsleden, waaronder van de oppositie het DOE-parlementslid Carl Breeveld, hadden de presentielijst voor de huishoudelijke vergadering getekend en 17 voor de openbare vergadering.
Weer was Rashied Doekhie niet aanwezig, vanwege afspraken die hij had in het streekziekenhuis te Nieuw Nickerie. 'Ik ben gebeld door onder andere voorzitter Ronnie Brunswijk van de ABOP en vicepresident Robert Ameerali. Ik heb ze gezegd, dat ik net klaar ben in het ziekenhuis in Nickerie. Als jullie willen wachten, ben ik ongeveer half zes vanuit Nickerie in Paramaribo', zo liet hij weten..... Ook Noreen Cheung (NDP) was afwezig wegens verblijf in het buitenland.

Ergernis bij Assembleevoorzitter
De Assembleevoorzitter begon zich meer en meer te ergeren aan het door Assembleeleden zelf bewust gecreëerde quorumprobleem. 'De oppositie verleent nooit quorum, wil niet vergaderen, maar wil wel bepalen hoe de agenda van de vergadering en uit moet zien en wanneer er vergaderd moet worden. Als ik dat toesta breng ik mezelf als voorzitter, alle toekomstige voorzitters het parlement en de democratie in gevaar', aldus Simons.
De Assembleevoorzitter stelde, dat de oppositie haar politiek wapen niet als norm moet gebruiken voor het parlement. 'Dit parlement heeft tot nu toe kunnen vergaderen, omdat de coalitie en de heer Breeveld altijd quorum verlenen. Ik kan nu niet alleen luisteren en doen wat de oppositie vraagt. Er zijn meerdere fracties. De oppositie kan ook niet alleen voor quorum zorgen', zei Simons.

Volgens Randjietsingh (VHP) probeerde de oppositie juist een impasse van niet vergaderen te doorbreken. 'Wij zijn bereid quorum te verlenen wanneer we overeenstemming bereiken over een aantal wetten waarvoor er voldoende draagvlak is in de samenleving. De wet Constitutioneel Hof moet eerst door deskundigen worden bekeken en een advies worden gegeven aan het parlement. Wij begrijpen de haast hierachter. Het heeft alles te maken met de Amnestiewet die ook al in strijd is met de Grondwet.'

NDP-Assembleelid Theo Vishnudatt laat gisteren, zaterdag 20 december, via Starnieuws weten geen goed woord over te hebben voor de quorumacties van de oppositie. Volgens hem is de oppositie naïef als ze denkt dat regeringsleider Desi Bouterse er niet bij stil heeft gestaan, dat er een quorumprobleem zou kunnen ontstaan door op 14 april van dit jaar de Pertjajah Luhur de laan uit te sturen. De NDP'er vindt de boycothouding van de oppositie een ernstig plichtsverzuim naar haar kiezers toe en het vertrouwen van deze kiezers in het individuele oppositielid is door deze opstelling zeer ernstig geschaad.

'De lijn doortrekkend moeten leden die vergaderingen boycotten afzien van hun maandelijkse schadeloosstelling van zo'n Srd 15.000. Om geloofwaardig over te komen moeten ze die moed wel kunnen opbrengen. De behandeling van de begrotingen 2015 van de diverse ministeries verkeert door deze ondoordachte obstructiepolitiek van de oppositie in de gevarenzone.'

Quorumspook zal tijdens laatste maanden regering Bouterse boven Assemblee blijven hangen
Het quorumspook zal het functioneren tot het einde van de huidige regeerperiode blijven achtervolgen. Assembleeleden uit zowel oppositie als coalitie zullen met vuil blijven smijten naar elkaar en elkaar verwijten blijven maken over het al dan niet rechtmatig gebruikmaken van dat spook. Het is verworden tot een welles-nietes-spel.
Ondertussen ligt de politiek feitelijk stil.
Politici gooien eigenhandig zand in de motor van het parlement.
Kinderachtig gedrag leidt tot het schofferen van de kiezer en de democratie.
Het merendeel van de parlementsleden was in 2014 debet aan een beschamende politiek-bestuurlijke vertoning in de vergaderzaal van De Nationale Assemblee, waarbij landsbelang ondergeschikt werd gemaakt aan het eigen persoonlijke en politieke belang.

Gaat kiezer partijen en politici in mei 2015 afrekenen vanwege hun quorumgedrag?
Uit het voren gaande overzicht moge duidelijk zijn, dat naarmate 2014 vorderde parlementsleden steeds vaker quorum zijn gaan misbruiken als een politiek wapen om opponenten in de wielen te rijden. Maar, door bewust afwezig te blijven in de Assemblee en niet te willen debatteren over diverse ontwerpen en ontwerpwetten te willen behandelen, hebben de heren en dames parlementsleden hun kiezers en dus ook de democratie niet serieus genomen.
Integendeel, de kiezers en de democratie zijn in 2014 door vele Assembleeleden door hun kinderachtige quorumgedrag aan de kant geschoven.
Van enige politiekvoering was geen sprake meer. Coalitie- en oppositieleden bleven weg, terwijl sommigen wel de presentielijst hadden getekend, als het hun uit kwam.

Eigen politiek belang bij vele politici prevaleerde boven landsbelang in 2014 en het quorumspook werd zichtbaar als politiek wapen. Op 25 mei 2015 zal duidelijk worden in hoeverre het gedrag van Assembleeleden in 2014 van invloed zal zijn om het stemgedrag van de kiezers en of politieke partijen en politici voor hun gedragingen worden afgestraft.