maandag 27 maart 2017

WWF Guianas: 'Er is niet veel gewijzigd te Brownsberg'

Gaat vernietiging Brownsberg Natuurpark door goudzoekers nog steeds door?

Minister Dodson, Stinasu en Commissie Ordening Goudsector weigeren te reageren

27-03-2017  De Surinaamse Krant


Een paar jaar geleden kwam het unieke Brownsberg Natuurpark in het nieuws vanwege de aanwezigheid van illegale goudzoekers in het door destijds Stinasu (Stichting Natuurbehoud Suriname) beheerde en beschermde natuurgebied. Grote delen van het natuurpark werden kaalgekapt, vernietigd, door goudzoekers onder toeziend oog van de autoriteiten. De toenmalig directeur van Stinasu liet de goudzoekers in 'zijn' natuurpark toe in ruil voor goud. Het zorgde voor een schandaal. Het natuurgebied was zo lek als een mandje en volgens het WWF Guianas is er vandaag de dag weinig gewijzigd te Brownsberg...

Daar bovenop kwam ook nog eens in februari 2012 het WWF Guianas met een vernietigend fotorapport met beelden van de vernietiging van het natuurgebied door goudzoekers, gemaakt vanuit een helikopter (zie hieronder).Iedereen reageerde zogenaamd geschokt, natuurbeschermingsorganisaties, autoriteiten en politici. Het was echter een 'gemaakte' schok, immers iedereen wist wat zich afspeelde in het Brownsberg Natuurpark, maar de foto's in het rapport spraken boekdelen en openden een beerput van wanbeleid en van hoe je als natuurbeschermingsorganisatie niet een natuurgebied moet beheren en beschermen.

Opmerkelijk plan Commissie Ordening Goudsector
Dat geruchtmakende rapport werd gevolgd door een curieus plan uit de koker van de presidentiële Commissie Ordening Goudsector. Die commissie stelde voor om 1.200 hectare grond in de omgeving van het natuurgebied ter beschikking te stellen aan de illegale goudzoekers. De autoriteiten wilden dit gebied conform de wettelijke regelingen ter beschikking stellen van de dorpsgemeenschap in het gebied. De goudzoekers moesten zich dan wel organiseren en zich houden aan een aantal criteria voor de bescherming van de natuur. Maar, het plan van de commissie leek eerder op het belonen van illegale porknokkers die een natuurpark hadden vernietigd, dan het beboeten of veroordelen van die goudzoekers voor hun gedrag.
Toch sprak het WWF Guianas zich destijds positief uit over dat plan. WWF-woordvoerster Karin Spong zei in mei 2014 het plan als een duurzame en een realistische oplossing te zien. Vooral, zo zei ze, omdat die 1.200 hectare toch al helemaal vernietigd was door goudzoekersactiviteiten. En het feit dat er in het zuiden van het park vierduizend hectare bij zou komen is ook positief, aldus Spong. ‘Dat stuk uit de officieel beschermde zone halen en een stuk in het zuiden toevoegen geeft het park de potentie zich weer in zijn oude glorie te herstellen. Het is een gebied met een ongelooflijke biodiversiteit waar bezoekers uit de hele wereld naar toe trekken om van te genieten’, zo liet Spong op 17 mei 2014 weten.

Het is onduidelijk of dat plan ooit is gerealiseerd....

Stil geworden rond het natuurgebied en de goudzoekers
Het gaat hier om een vandaag de dag vergeten Surinaamse ramp. Niemand hoor je nog spreken over goudwinning in het Brownsberg Natuurpark en wanneer je er met mensen over wilt praten, slaat iedereen stil in een wolk van onwetendheid en ontkenning.

Even kwam het natuurgebied weer in het nieuws, op 13 november 2015, toen de Ware Tijd met het bericht kwam, dat nog steeds zo'n 1.500 illegale goudzoekers bezig waren om het gebied verder te vernietigen. De krant schreef zelfs, dat de goudzoekers op weg waren om het plateau te bereiken en een van de ministers, Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, adviseerde om de Ireneval niet te bezoeken, omdat de grond daar niet meer stabiel was.

Uit een studie van het WWF Guianas bleek eind 2015, dat door illegale goudwinning 2.000 hectare van het zogenaamde 'beschermde' Brownsberg Natuurpark was vernietigd.Het natuurpark van ruim 12.000 hectare kon volgens Sofie Ruysschaert van het WWF-Guianas in zones verdeeld worden, waardoor duidelijk zou zijn waar gemijnd mocht worden en welk deel beschermd gebied zou blijven. 'Maar', zo zei ze, 'Er moet wel genoeg controle zijn, want als er goud wordt ontdekt bij de grens, zullen de goudzoekers weer stukjes afsnoepen en zijn we weer bij af'.'
Dat was een opmerkelijke opmerking van het WWF, immers het Brownsberg Natuurpark is in zijn geheel een beschermd gebied, wereldbekend vanwege de unieke biodiversiteit (flora en fauna) en er zou dan ook nergens aan goudwinning mogen worden gedaan. Maar, zo langzamerhand is algemeen bekend, dat van enige vorm van bescherming of controle de afgelopen jaren geen enkele sprake is geweest, integendeel, de goudzoekers en hun vernietigende activiteiten werden door de overheid en natuurbeschermingsorganisaties gedoogd. De ogen werden dichtgeknepen en worden waarschijnlijk vandaag de dag nog steeds stevig dichtgeknepen..

Waarnemend directeur Stinasu, Commissie Ordening Goudsector en minister Dodson doen er het zwijgen toe - Wordt een beerput afgedekt?
Hoe het nu, anno eind maart 2017, gesteld is met de 'relatie' tussen goudzoekers en het Brownsberg Natuurpark is niet duidelijk.

De redactie van De Surinaamse Krant heeft, om duidelijkheid hieromtrent te verkrijgen, Stinasu, het WWF Guianas, Conservation International Suriname, de Commissie Ordening Goudsector en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, benaderd voor een reactie. Conservation International Suriname reageerde snel bij monde van de directeur Ontwikkeling en Communicatie, Ramses Man. 'Wij zijn niet actief in dat gebied en hebben dus geen zicht op de status van de goudwinning. Dit wil niet zeggen, dat we de natuurbescherming in dat gebied geen warm hart toedragen, het is slechts een kwestie van prioritering. Onze collega’s van WWF spelen in die regio een grotere rol van betekenis.'

WWF Guianas heeft geen trek in een inhoudelijke reactie
De public relations man bij het WWF Guianas, Jerrel Pinas, heeft maandag 27 maart in een reactie laten weten, dat er 'niet veel gewijzigd' is te Brownsberg. Een zeer korte en veelzeggende reactie – op onderstaande gestelde vragen, waar dus niet inhoudelijk op is gereageerd – van een organisatie die pretendeert zo nauw betrokken geweest te zijn bij de Brownsberg affaire, zelfs rapporten heeft uitgebracht.
Mogelijk duidt de summiere reactie van het WWF bij monde van Pinas erop, dat het Brownsberg Natuurpark uit het zicht is verdwenen bij deze organisatie en dat prioriteiten elders liggen of dat er daadwerkelijk weinig tot niets is veranderd in het natuurgebied en WWF Guianas een beerput gesloten tracht te houden en dat is zorgwekkend.

De aan onder andere het WWF Guianas gestelde vragen:

1) Hoe is het nu gesteld met het Brownsberg Natuurpark en de aanwezigheid van (hoeveel) goudzoekers?
2) Is het plan van de Commissie Ordening Goudsector uit 2012 ooit uitgevoerd?
3) Zijn de activiteiten van goudzoekers - zo die nog aanwezig zijn -in het natuurgebied onder controle, en zo ja, op welke wijze onder controle?
4) Vinden er op gezette tijden controles plaats door natuurbeschermingsorganisaties en/of de autoriteiten?
5) Hoe zit het met uitgemijnde stukken grond? Worden/zijn die hersteld en ontdaan van (giftige) stoffen die er niet thuishoren?
7) Hebben de goudzoekers die actief zijn/waren een nieuw werkgebied toegewezen gekregen, zo ja, waar en hoe groot?
8) Is het natuurpark nog steeds onder toezicht van Stinasu?

Een medewerk(st)er van Stinasu liet de redactie van De Surinaamse Krant 17 maart weten, dat de vragen zouden worden doorgestuurd naar de directeur – 'U hoort spoedig terug van ons.' Maar, de redactie heeft niets meer mogen vernemen van de organisatie die aan de basis heeft gestaan van de vernietiging van delen van het Brownsberg Natuurpark. De directeur, sinds 1 september 2014 waarnemend (Lucien Tholen), heeft geen trek om te reageren en zit waarschijnlijk ook niet te wachten op negatieve aandacht en publiciteit voor het natuurgebied. Echter, het niet reageren creëert juist wantrouwen jegens hem en Stinasu en roept meer vragen op.

(Bron foto: brownsberg-suriname.com)
Op welke wijze en door wie het natuurgebied nu wordt beschermd is dan ook niet duidelijk. Wel duidelijk is, dat dit gebied beschermd dient te worden en dat er geen enkele goudwinning in het gebied, legaal en illegaal, zou mogen plaatsvinden. Maar, de toekomst van het Brownsberg Natuurpark ziet er somber uit zolang autoriteiten en zogenoemde natuurbeschermingsorganisaties zich onthouden van elke actie om het gebied te beschermen en de uitgemijnde stukken te herstellen en de verontreinigde grond te verwijderen.

De vraag is nu wanneer de Surinaamse milieuactivisten de zeeschildpadden van Braamspunt even met rust laten en zich storten met acties op de bescherming van de flora en fauna van het Brownsberg Natuurpark....., want dat is waarschijnlijk nog steeds noodzakelijk.

(Red. De Surinaamse Krant, maandag 27 en dinsdag 28 maart 2017)

zondag 26 maart 2017

Columns Den Blauwvinger 2016 in De Surinaamse Krant
Suriname maakt nog steeds geen haast met ondertekening Minamata Verdrag

Biodiversiteit en bewoners binnenland zijn dagelijks slachtoffer kwikgebruik door goudzoekers - Regering grijpt niet inConcrete actie tegen kwikgebruik blijft uit

26-03-2017  De Surinaamse Krant


Honduras heeft deze week als 39e land het anti-kwik VN Minamata Verdrag geratificeerd. Vandaag de dag hebben 128 landen hun handtekening onder het verdrag geplaatst, waaronder alle landen op het Zuid-Amerikaans continent met uitzondering van Suriname, een land waar nota bene de biodiversiteit en de gezondheid van inheemsen en marrons in het binnenland iedere dag het slachtoffer zijn van kwikgebruik in de kleinschalige goudwinning. Kreken, rivieren en het Brokopondo Meer zijn ernstig verontreinigd door kwik en diverse onderzoeken door – met name buitenlandse – deskundigen hebben aangetoond. dat er binnenlandbewoners, in onder andere de dorpen Apetina en Kwakoegron, zijn met een te hoog kwikgehalte in hun haar.

Overheid sluit haar ogen
Kwik komt nog steeds, op illegale wijze, het land binnen en slechts bij verkeerscontroles tussen Nickerie en Paramaribo wordt bij toeval nu en dan gesmokkeld kwik in een auto aangetroffen en in beslag genomen, de import van kwik is immers verboden – slechts toegestaan met een vergunning voor bijvoorbeeld de medische sector. De overheid voert geen gedegen kwik ontmoedigingsbeleid. Op goudvelden zijn geen agenten en/of militairen te zien om kwik op te sporen en in beslag te nemen, laat staan de gebruikers ervan te beboeten of aan te houden. Neen, kwik wordt nog steeds gedoogd, oogluikend toegestaan. De overheid sluit haar ogen. De goudzoekers worden niet gemotiveerd om over te stappen op milieuvriendelijke goudwinning. Ooit was er sprake van een fonds dat in het leven zou worden geroepen, waarop goudzoekers een beroep zouden kunnen doen om milieuvriendelijke goudwinningsapparatuur aan te kunnen schaffen. Neen, de overheid is passief en is dat ook als het gaat om de ondertekening van het Minamata Verdrag.

Het verdrag
Op 10 oktober 2013 hebben 147 landen het Minamata-verdrag in Japan 'getekend'. Landen die dit verdrag tekenen, committeren zich eraan kwik volledig uit te bannen. Suriname was aanwezig en is akkoord gegaan met de tekst ervan, maar heeft het verdrag niet – en nog steeds niet – ondertekend. De reden hiervoor was, dat de regering eerst wilde onderzoeken of ze zich zouden kunnen houden aan de regels uit het verdrag. De regering heeft wel de intentie uitgesproken om kwik uit te bannen, maar sindsdien is er weinig vanuit de regering gedaan, met uitzondering van een of twee informatieve bijeenkomsten. Maar, niets is concreet gedaan om kwik uit te bannen, integendeel. Zelfs een actie-initiatief, No Kwik, werd in het leven geroepen om aandacht te vragen voor kwikgebruik en de gevolgen ervan, maar na een actieve en enthousiaste start - met name op het internet, social media - en gesteund door bekende Surinamers, die graag in de publiciteit komen, lijkt het initiatief inmiddels alweer een slapend bestaan te leiden (het laatste nieuws op de website van No Kwik dateert van 2015).Dat wereldwijd verdrag inzake kwik bevat veertig artikelen die betrekking hebben op de risico's van kwik voor de menselijke gezondheid en het milieu. De naam van het verdrag verwijst naar de Japanse stad Minamata, waar de bevolking in de jaren 1950-1960 het slachtoffer werd van een ernstige kwikvergiftiging, meer bekend als de Minamataziekte.


Het doel van het verdrag is het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de uitstoot van kwik en kwikverbindingen. De artikelen van dit verdrag hebben onder andere betrekking op het winnen van kwik en de handel daarin, het gebruik van kwik in producten en productieprocessen, de maatregelen die getroffen moeten worden ter vermindering van de uitstoot van kwik in de kleinschalige goudmijnbouw en op maatregelen voor het verminderen van emissies van productieprocessen. Het verdrag wordt van kracht zodra 50 landen het geratificeerd hebben. Anno eind maart 2017 hebben 128 landen het verdrag getekend en 40 landen hebben het verdrag geratificeerd (zie onderaan).

NIMOS weet zich geen raad met Minamata Verdrag
Om richting ratificering van het verdrag te werken gaf het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) 14 maart 2013 met een seminar de eerste stap om het gebruik van kwik volledig uit te bannen. Het thema ‘Minimalisering en voorkomen van kwikgebruik in Suriname’, stond centraal, met het oog op de herdenking van het 15-jarig bestaan van het instituut de volgende dag. Dat seminar had dus moeten leiden tot het ratificeren van het Minamata Verdrag later dat jaar.
Farsia Hausil, juriste bij het Nimos, nam de inhoud van het verdrag met de deelnemers door. Volgens haar is dit het eerste verdrag, dat specifiek is gericht op het tegengaan van kwikgebruik, vooral in de kleinschalige mijnbouwindustrie.
Waarnemend directeur van het NIMOS, Cedric Nelom, haalde aan dat deze eerste stap moest leiden tot een beleidsdocument. Daarin zou komen vast te staan wat er gedaan moet worden om partij te worden bij het verdrag. Op het seminar werd veel aandacht besteed aan het kwikgebruik in Suriname. De wetenschappers Dennis Wip en Paul Ouboter van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, verzorgden presentaties over kwikgebruik in de kleinschalige goudwinning en de schadelijke effecten ervan voor lucht, bodem en water. Wip had speciaal voor het seminar recente metingen verricht in Paramaribo van kwikgehalte in de atmosfeer. Daaruit bleek, dat de concentratie kwik in de atmosfeer vele malen hoger is dan toegestane normen van internationale instituten.

Een maand later, 6 november 2013, liet het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) weten druk doende te zijn om door middel van een reeks consultaties en veldonderzoeken, een analyse te krijgen van de situatie op dat moment met betrekking tot het kwikgebruik en de mogelijke consequenties indien Suriname het verdrag ratificeert.
Er was al een zogenoemde quick scan gemaakt, diverse actoren zoals importeurs, goudopkoop- en verwerkingsbedrijven en goudzoekers zouden worden geconsulteerd en het was de bedoeling dat een zogenaamde road map aan de regering zou worden overhandigd, zodat Suriname nog dat jaar – 2013 dus! – het Minamata Verdrag zou kunnen ondertekenen. Suriname zal dan aanspraak kunnen maken op een Global Environment Facility Trust Fund en zich moeten onderwerpen aan de bepalingen die in een nationaal actieplan zijn opgesteld.

Maar, in 2013 werd het Minamata Verdrag niet door Suriname getekend, laat staan geratificeerd. Het waren dus mooie, loze, woorden geweest van NIMOS-directeur Nelom, die nu niet overkomt als iemand met doorzettingsvermogen, daadkracht en met deskundigheid. Daarenboven lijkt zijn instituut een verlengstuk van de regering en werkt nauwelijks tot niet pro-actief.

Advies-rapport NIMOS Nimanate Verdrag zonder advies....
Voor het importeren van kwik is officieel een vergunning nodig. In de praktijk wordt deze vergunning niet gebruikt. Officieel is er geen kwik aanwezig in Suriname, omdat de vergunning niet is gebruikt. De onderzoekers zeiden te vermoeden dat het kwik vanuit Guyana en Brazilië het land in wordt gesmokkeld. Maar, die wetenschap is bij iedere Surinaamse burger bekend, daarvoor hoeft die geen onderzoeker te zijn.
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) beschikt niet over voldoende mensen, kennis en technologie om toe te zien op het gebruik van kwik en de gevolgen hiervan. Verder ontbreekt goede wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Zo is er nog altijd geen Milieuwet in Suriname.

Na de bekendmaking van de resultaten van het NIMOS-onderzoek is verdere actie uitgebleven om het Minamata Verdrag te ondertekenen. Typisch een staaltje van traag Surinaams beleid, voor zover in deze kwestie van beleid gesproken worden.

Het NIMOS bracht in juli 2014 onderstaand Advies Document Betreffende het Minamata Verdrag uit, waarschijnlijk het resultaat van eerder genoemd onderzoek. Maar, van een concreet advies is echter geen sprake. Ook is in het document geen inhoudelijk concreet advies geformuleerd voor de regering inzake ondertekening en ratificering van het verdrag.
'Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, als milieu technisch adviesorgaan van het Kabinet van de President, tracht met dit document richting te geven aan de Regering van de Republiek Suriname bij het nemen van een weloverwogen besluit inzake het ratificeren van het Minamata verdrag. Dit document bestaat uit beleidsgebieden en een stappenplan inhoudende de activiteiten die geïmplementeerd moeten worden om het gebruik van kwik in Suriname gefaseerd uit te bannen.', zo is te lezen in het 'Advies'. Grote vraag is of met dit zogenoemd advies iets is gedaan door de regering. Het antwoord is waarschijnlijk 'neen'.Op NIMOS-website ook dit document geplaatst, in augustus 2015, dus een jaar na publicatie van een advies, komt het NIMOS met tekst en uitleg over het verdrag en zo'n drie jaar nadat deze organisatie zich ging 'bezighouden' met het verdrag.... Overigens is bijna alle informatie op die website gedateerd. Zo dateert het laatste jaarverslag van dit zogenoemd instituur van 2008 (!).Zoveelste workshop juni 2016
Pas medio juni 2016 (!) kwam het verdrag weer eens in beeld bij de overheid. Toen werd contact gezocht met het Basel Convention Regional Center for the Caribbean (BCRC - een organisatie die niet echt actief blijkt te zijn, de homepage van de website van het BCRC heeft 17 december 2014 (!) een laatste bericht geplaatst) om het kwikgebruik in de goudsector in Suriname te verminderen. Om dat doel te bereiken ondernam de overheid stappen om het verdrag te ratificeren.
Ene Haydi Berrenstein, coördinatrice en adviseur Milieubeleid, een werkarm van het Kabinet van de President, beweerde toen dat het verdrag Suriname zou helpen om fondsen te werven,om het milieu veilig te maken en bewustwording kweken bij de gemeenschap. De overheid zat, zo zei ze, medio juni 2016 in de uitvoeringsfase van het ratificeren van het verdrag... Een driedaagse workshop werd in drie landen georganiseerd die het Minimata Verdrag nog niet hadden getekend namelijk, Suriname, Jamaica en Trinidad & Tobago. Diverse milieuinstanties en bedrijven die goud winnen waren voor de workshop uitgenodigd. De doelen van het project en de workshop waren het creëren van effectieve besluitvormingsprocessen op nationaal niveau, kennis opdoen van de kwikafval-loop en het raamwerk dat belangrijk is voor milieuvriendelijk beheer van kwik, bewustwording over kwikafval, overheden assisteren bij de uitvoering voor het milieuvriendelijk beheren van afval, ondersteuning bij het Minamata Verdrag en bewustwording met betrekking tot de gevaren en risico’s die kwik en kwikafval met zich meebrengen.
Kortom, informatie die feitelijk al sedert 2013 bekend was.

Duidelijk uit het voren gaande blijkt, dat de Surinaamse regering weinig trek heeft om het Minamata Verdrag te ondertekenen en ratificeren. Immers, ondertekening en ratificering zou de regering verplichten om eindelijk eens echt, en dus serieus, werk te maken van het uitbannen van kwik.

Tot slot
Suriname maakt zich op Zuid-Amerikaans continent belachelijk
Hoe is het mogelijk dat Suriname weer eens het 'lelijke eendje' in Zuid-Amerika is? Waarom is het landen als Colombia, Guyana en Brazilië wel gelukt om het Minamata Verdrag te ratificeren, landen waar de autoriteiten met dezelfde problemen rond kwik te maken hebben als in Suriname.
Het NIMOS had in een veel eerder stadium al in actie moeten komen.
Maar, traag handelen lijkt synoniem voor Suriname...... Een land waar kwikgebruik in de kleinschalige goudwinning al vele jaren door de regering wordt gedoogd en waar geen enkele concrete actie wordt ondernemen om kwik uit te bannen. Nimmer zijn er gerichte acties geweest in goudwinningsgebieden door bijvoorbeeld het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger om kwik in beslag te nemen en om de gebruikers ervan te beboeten. De eerste goudzoeker die kwik gebruikt moet nog voor een rechter verschijnen.

Suriname maakt zich met dit trage handelen wat betreft het Minamata Verdrag weer eens ronduit belachelijk en ongeloofwaardig. Hieruit blijkt ook weer eens, dat Suriname overduidelijk met kwik in de maag zit, vooral omdat deskundigheid en doortastend beleid ontbreken en met slechts een paar workshops – met iedere keer hetzelfde verhaal – wordt kwik echt niet verbannen. Maar, dat begrijpen de vermeende deskundigen bij onder andere het NIMOS, schoothondje van de regering, niet.

(Red. De Surinaamse Krant, zondag 26 maart 2017)

LIST OF SIGNATORIES AND FUTURE PARTIES


Number of Signatories: 128
Number of Parties: 40
ParticipantSignatureRatification, Acceptance (A), Approval (AA), Accession (a)
Albania09/10/2014
Angola11/10/2013
Antigua and Barbuda23/09/2016 (a)
Argentina10/10/2013
Armenia10/10/2013
Australia10/10/2013
Austria10/10/2013
Bangladesh10/10/2013
Belarus23/09/2014
Belgium10/10/2013
Benin10/10/201307/11/2016
Bolivia (Plurinational State of)10/10/201326/01/2016
Botswana03/06/2016 a
Brazil10/10/2013
Bulgaria10/10/2013
Burkina Faso10/10/2013
Burundi14/02/2014
Cambodia10/10/2013
Cameroon24/09/2014
Canada10/10/2013
Central African Republic10/10/2013
Chad25/09/201424/09/2015
Chile10/10/2013
China10/10/201331/08/2016
Colombia10/10/2013
Comoros10/10/2013
Congo, Republic of the08/10/2014
Costa Rica10/10/201319/01/2017
Côte d´Ivoire10/10/2013
Croatia24/09/2014
Cyprus24/09/2014
Czech Republic10/10/2013
Denmark10/10/2013
Djibouti10/10/201323/09/2014
Dominican Republic10/10/2013
Ecuador10/10/201329/07/2016
Ethiopia10/10/2013
European Union10/10/2013
Finland10/10/2013
France10/10/2013
Gabon30/06/201424/09/2014 (A)
Gambia10/10/201307/11/2016
Georgia10/10/2013
Germany10/10/2013
Ghana24/09/201423/03/2017
Greece10/10/2013
Guatemala10/10/2013
Guinea25/11/201321/10/2014
Guinea-Bissau24/09/2014
Guyana10/10/201324/09/2014
Honduras24/09/201422/03/2017
Hungary10/10/2013
India30/09/2014
Indonesia10/10/2013
Iran (Islamic Republic of)10/10/2013
Iraq10/10/2013
Ireland10/10/2013
Israel10/10/2013
Italy10/10/2013
Jamaica10/10/2013
Japan10/10/201302/02/2016 (A)
Jordan10/10/201312/11/2015
Kenya10/10/2013
Korea, Republic of24/09/2014
Kuwait10/10/20133/12/2015
Latvia24/09/2014
Lesotho12/11/2014 (a)
Liberia24/09/2014
Libya10/10/2013
Liechtenstein01/02/2017 (a)
Lithuania10/10/2013
Luxembourg10/10/2013
Madagascar10/10/201313/05/2015
Malawi10/10/2013
Malaysia24/09/2014
Mali10/10/201327/05/2016
Malta08/10/2014
Mauritania11/10/201318/08/2015
Mauritius10/10/2013
Mexico10/10/201329/09/2015
Moldova, Republic of10/10/2013
Monaco24/09/201424/09/2014
Mongolia10/10/201328/09/2015
Montenegro24/09/2014
Morocco06/06/2014
Mozambique10/10/2013
Nepal10/10/2013
Netherlands10/10/2013
New Zealand10/10/2013
Nicaragua10/10/201329/10/2014
Niger10/10/2013
Nigeria10/10/2013
Norway10/10/2013
Pakistan10/10/2013
Palau09/10/2014
Panama10/10/201329/09/2015
Paraguay10/02/2014
Peru10/10/201321/01/2016
Philippines10/10/2013
Poland24/09/2014
Romania10/10/2013
Russian Federation24/09/2014
Samoa10/10/201324/09/2015
Senegal11/10/201303/03/2016
Serbia09/10/2014
Seychelles27/05/201413/01/2015
Sierra Leone12/08/20141/11/2016
Singapore10/10/2013
Slovakia10/10/2013
Slovenia10/10/2013
South Africa10/10/2013
Spain10/10/2013
Sri Lanka08/10/2014
Sudan24/09/2014
Swaziland21/09/2016 (a)
Sweden10/10/2013
Switzerland10/10/201325/05/2016
Syrian Arab Republic24/09/2014
Tanzania, United Republic of10/10/2013
The former Yugoslav Republic of Macedonia25/07/2014
Togo10/10/201303/02/2017
Tunisia10/10/2013
Turkey24/09/2014
Uganda10/10/2013
United Arab Emirates10/10/201327/04/2015
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland10/10/2013
United States of America06/11/201306/11/2013 (A)
Uruguay10/10/201324/09/2014
Venezuela (Bolivarian Republic of)10/10/2013
Viet Nam11/10/2013
Yemen21/03/2014
Zambia10/10/201311/03/2016
Zimbabwe11/10/2013

vrijdag 24 maart 2017

Den Blauwvinger: De vraag of Suriname een drugsstaat (narco state) is, is geen vraag, maar een feit

COLUMN: Autoriteiten zogenaamd 'geschokt' na weer een Amerikaans rapport

Feiten bevestigen echter, dat Suriname een 'narco-state' genoemd mag worden

24-03-2017 Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Deze week was het weer eens zover. Suriname werd door een Amerikaanse organisatie beschuldigd een 'gecriminaliseerde staat' te zijn. De organisatie Secure Free Society (SFS) in Washington publiceerde een paar pagina's tellend artikel (zie hieronder) waarin onder andere is te lezen, dat illegale transacties geformaliseerd worden, dat transnationale georganiseerde criminaliteit een veilig onderdak wordt geboden en dat drugscriminaliteit en witwaspraktijken via de goudhandel oogluikend worden toegestaan.

En, zoals te verwachten, de Surinaamse autoriteiten en een goudraffinaderij – waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Dubai – reageerden als aangeschoten wild, schoten meteen in de verdediging en wild om zich heen. Immers, om als gecriminaliseerde en narco staat te worden neergezet is natuurlijk niet echt positief voor het land, heeft gevolgen voor haar betrekkingen. Maar, waarom zo in de kramp schieten voor de realiteit, voor de waarheid?


Amerikaans rapport valt slecht bij autoriteiten
De inmiddels, sinds dinsdag 21 maart ontslagen minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos was er als de kippen bij met een voorspelbare reactie. 'Het zijn heel zware beschuldigingen. Ik kan wel met klem zeggen, dat Suriname geen drugsland is. Ik geef toe dat er wel veel drugs het land binnenkomen, maar daarom treffen wij maatregelen. Wij hebben de DEA (Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst) gevraagd om naar Suriname te komen en ons te assisteren.' Verder liet ze weten, dat ze met haar collega van het ministerie van Buitenlandse Zaken zou nagaan hoe te reageren op de inhoud van het gewraakte artikel en wat voor een organisatie SFS is.
Maar, met een beetje 'Googelen' kom je een heel eind hoor...

Witwassen via de goudhandel? Waarom niet in Suriname....
De directie van het Kaloti Suriname Mint House (KSMH) in het district Para reageerde geschokt op de recente publicatie van SFS, waarin de goudraffinaderij wordt weggezet als een dekmantel voor grootschalige witwaspraktijken, zo bericht de Ware Tijd dinsdag 21 maart 2017.

In de publicatie wordt gesteld, dat Suriname een 'criminele staat' is waar drugscriminaliteit en witwassen, die op grote schaal plaatsvinden, door president Desi Bouterse worden gefaciliteerd. Zo zouden er onder het toeziend oog van het staatshoofd grote hoeveelheden cocaïne worden doorgevoerd en illegale geldstromen via de goudhandel witgewassen.
'Klinkklare leugens en verzinsels', was de reactie van Ryan Tjon Poen Gie, directeur bij KSMH. 'Het is een grote schok. Ik betreur het ten zeerste, omdat je als onderneming zo transparant en eerlijk mogelijk werkt. We voldoen aan wet- en regelgeving, onze rapportages zijn prima en wanneer deze dingen worden geschreven, raak je wel even in een shock.'

De zogenoemde analyse bevat volgens Tjon Poen Gie een reeks 'onwaarheden'. Zaken worden geschreven 'zonder te verifiëren', aldus de directeur. Een van de samenstellers van het bericht zegt medio vorig jaar een week lang in Suriname te zijn geweest en daarbij ook in de goudraffinaderij. Gesteld wordt, dat de raffinaderij fysiek niet bestaat en dat er ter plekke geen activiteiten plaatsvinden. Tjon Poen Gie: 'Ik vind het erg dat ze ons zo proberen kapot te maken. Niemand van SFS is ooit naar het bedrijf geweest voor informatie.' Kaloti in Suriname overweegt juridische stappen tegen de organisatie.

Bijna wekelijks internationale nieuwsberichten over cocaïnezaken met Surinamers
Maar, gezegd dient te worden, dat Suriname de afgelopen jaren een naam heeft opgebouwd als 'cocaïne-staat' en dat hooggeplaatsten daarbij, in ieder geval, in het verleden betrokken zijn geweest. De laatste maanden zijn wereldwijd, en in Suriname, grote cocaïne-transporten vanuit Suriname onderschept. Daarenboven worden wekelijks drugssmokkelaars betrapt op de J.A. Pengelluchthaven (en ook nog steeds op Schiphol) met cocaïne verstopt in bagage of in de vorm van (ingeslikte) cocaïne bolletjes.

Wat doen de autoriteiten om de instroom van coke in het land te bestrijden?
Dit zijn niet te ontkennen feiten, ook niet door welke minister dan ook. Indien er geen einde komt aan de smokkel van cocaïne vanuit Suriname en de toestroom van cocaïne naar Suriname - door lekkende grenzen - en het land wordt geleid door een president met een veroordeling voor cocaïnehandel achter zijn naam, zal het land niet van het stempel van 'cocaïne-staat' bevrijd worden. Onduidelijk is wat Suriname doet om de instroom van cocaïne te bestrijden? De cocaïne in het land moet toch ergens vandaan komen, maar nooit hoor je een minister zeggen dat er onderzoek wordt gedaan naar de bron van de in Suriname aanwezige cocaïne. Daarnaast is bekend dat er op het Latijns-Amerikaanse continent wordt witgewassen via de goudhandel en waarom zou Suriname een uitzondering zijn, een land waar corruptie vanaf druipt.

Dat gesproken kan worden van een gecriminaliseerde en narco staat wordt simpelweg alleen deze week weer bevestigd door gewoon een paar internationale nieuwsberichten. En dat is bijna iedere week het geval.

Een Nederlander van Surinaamse afkomst is maandag 20 maart in de Franse stad Lille door een rechter veroordeeld tot 18 maanden cel en een boete van euro 59.000 voor de smokkel van cocaïne. De man, woonachtig in Antwerpen, België, had al veroordelingen voor cocaïnesmokkel achter zijn naam staan in Suriname en Nederland.

In een grote internationale witwaszaak is maandag 20 maart een zesde verdachte aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit het Drentse Nieuw-Schoonebeek. De man was in Suriname en kwam maandag terug naar Nederland. Hij werd op Schiphol aangehouden. In deze omvangrijke zaak hebben de politie en de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) dinsdag 14 maart 2017 op grote schaal invallen gedaan. Tientallen ambtenaren vielen dertig woningen en bedrijfspanden binnen in de provincie Drenthe, elders in Nederland en ook in België, Duitsland en Sint Maarten. Onder de arrestanten bevindt zich een 49-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek die op Sint Maarten werd aangehouden. Hij is actief in de schroothandel, onder meer in Suriname.

Twee Surinamers zijn in het weekend van 18 en 19 maart op de Bahamas aangehouden in een grote drugszaak, zo berichtte de Bahamas Tribune woensdag 22 maart. De autoriteiten hebben drie mannen gearresteerd, waaronder twee Surinamers, nadat drugs ter waarde van meer dan 420.000 dollar – marihuana en cocaïne – in beslag genomen was in twee afzonderlijke zaken.

Suriname is een groen land met een dikke witte rand....
Dit zijn 'gewoon' slechts twee drugs gerelateerde zaken en een grootse witwaszaak die deze week her en der het nieuws haalden en waarbij Surinamers en/of Suriname waren betrokken. En het zijn die Surinamers en anderen die cocaïne vanuit Suriname de wereld over smokkelen waardoor het land te boek staat als een narco staat. Wie dat niet ziet, niet wil zien of glashard durft te ontkennen is blind, doof of heeft zelf zo zijn of haar drugsconnecties, immers, alles is in dit van corruptie doorspekte gecriminaliseerde landje is mogelijk.

Een landje dat verzuimt om zichzelf serieus en met gedegen beleid te promoten als groenste land ter wereld met een unieke biodiversiteit om daarmee toeristen aan te trekken. Neen, dat groene landje is verworden tot een wit landje, een paradijs voor drugstoeristen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
24 maart 2017
Amsterdam-Paramaribo


donderdag 16 maart 2017

Den Blauwvinger: Surinamers nemen ongestraft het recht in eigen hand.....

COLUMN: Social media vrijplaats om beelden te 'posten' van ongecontroleerd geweld tegen 'kruimel' crimineeltjes

Meer en meer vieren Surinamers hun bot op betrapte crimineeltjes en scheppen er sadistisch plezier in om hun geweld op video vast te leggen

16-03-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De afglijdende schaal van fatsoen schiet hard door naar beneden op social media in Suriname. De laatste tijd verschijnen op bepaalde obscure Surinaamse Facebookpagina's meer en meer filmpjes waarop te zien is hoe kleine criminelen in elkaar worden geslagen en getrapt tot bloedens toe. Weerzinwekkend. Over het algemeen gaat het om criminelen die iemand hebben beroofd of ergens iets hebben gestolen. Vervolgens worden ze achterna gezeten en belaagd door getuigen en 'gewone' zogenoemde omstanders, gegrepen en daarna – alsof het de gewoonste zaak van de wereld is – in elkaar geslagen en getrapt. Daarenboven is er steeds iemand in de buurt die er niet voor terugdeinst om het uitgeoefende geweld en een bebloede 'kruimel' crimineel op video vast te leggen op een mobiele telefoon waarna die beelden binnen een mum tijd op met name Facebook verschijnen.

Dit is een zorgwekkende tendens, mensen die voor eigen rechter (gaan) spelen. Wachten niet op de echte sterke arm, laat staan dat die, de politie, wordt gealarmeerd om een crimineel in de kraag te vatten.

Natuurlijk verdienen die criminelen straf, natuurlijk moeten ze met hun vingers afblijven van personen en goederen die niet hun eigendom zijn. Maar, omstanders en getuigen verlagen zich tot het niveau van de crimineel, door hem in elkaar te trappen en te slaan. Iemand die dat doet is net zo fout, zo niet fouter, dan die crimineel.

Het zou goed zijn wanneer de autoriteiten over dergelijke beelden op social media zouden worden geïnformeerd en opsporing gelast van die omstanders en getuigen met losse handjes en schoenen die op de beelden worden herkend.

Trouwens, nog erger dan de videobeelden zijn de walgelijke en agressief van toon zijnde reacties die onder dergelijke beelden worden gepost. Teksten van veelal mensen met een beperkte herseninhoud en verstandelijke vermogens. En dat is verontrustend, die verharding onder Surinamers en het recht in eigen hand nemen.

Nogmaals – en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden – laat Justitie en politie hun werk doen en dus ook de personen die er een sadistisch plezier in scheppen om een betrapte crimineel tot bloedens toe in elkaar te trappen en te slaan - het ook nog eens doodleuk staan te filmen en die beelden te posten op social media en op hem gaan staan en trappen - te identificeren en te arresteren.

Mensen klagen over de stijgende criminaliteit, terecht, maar ga geen eigen rechter spelen, hoe laag kun je zinken in een poel van sadistische, agressieve en ongecontrolerde terreur in woord en geweld!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16 maart 2017
Amsterdam-Paramaribo

zaterdag 11 maart 2017

Den Blauwvinger: Problemen lijken Korps Politie Suriname boven het hoofd te groeien

COLUMN: Geen geld voor zwaailichten, autobanden, ijken ademtestapparatuur, (toilet-)papier, reparatie auto's, ....

Politie nauwelijks in staat burgers adequaat en effectief te beschermen tegen toenemende criminaliteit

12-03-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


'Terwijl criminelen, vooral in groepsverband, er rustig op los roven en overvallen plegen, heeft het ministerie van Justitie en Politie de grootste moeite om het Korps Politie Suriname op de been te houden en het vervoer van arrestanten/verdachten naar en van strafzittingen te garanderen. De criminaliteit moet door agenten worden bestreden met een gammel wagenpark en amper inkt en papier en toiletpapier in de diverse politieposten. Nu en dan is er zelfs een politiebureau waar agenten niet kunnen uitrijden, omdat de enige aanwezige dienstauto defect is.' Dit schreef ondergetekende in een column op 18 februari, maar het blijkt nog erger te zijn met de armoedige precaire situatie binnen het Surinaamse politiekorps.

Zo arriveerden agenten vrijdag 24 februari laat met hun dienstauto op een adres in Paramaribo (Catharina Sophiastraat) waar was ingebroken. En de reden voor hun late komst? Versleten banden onder hun politieauto (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) en dus kon niet hard gereden worden. Geld voor nieuwe banden is er niet en dus wordt door de politie gewoon de et overtreden en gaan agenten de weg op in auto's met versleten banden. Door dat te doen leveren ze niet alleen gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere weggebruikers......
Ongehoord, gevaarlijk en strafbaar, dat een politieauto de weg op gaat met versleten banden.

Het VHP-parlementslid Krishna Mathoera (oud-commissaris van politie) vroeg donderdag 9 maart aandacht voor het feit, dat 30 politieauto's al ruim een maand op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan in Paramaribo geparkeerd staan terwijl de criminaliteit steeds extremere vormen aanneemt. Het ministerie van Justitie en Politie heeft volgens de parlementariër geen geld om deze voertuigen te voorzien van striping (belettering, logo) en zwaailichten.
'De minister is er voor bescherming van de burgerij. Als je niet in staat bent om bescherming te bieden, moet je die job niet doen. Ze moet dan maar opstappen. Zo simpel is dat', aldus de politica.

Overigens, minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft vrijdag 10 maart verklaard, dat 28 voertuigen zichtbaar zullen zijn als politie-auto's. Deze zijn nu dus gespoten in de kleuren van de politie en worden beplakt. 22 Voertuigen, waarmee gesurveilleerd zal worden, zullen niet beplakt worden. Uit tactische overweging worden niet alle auto's van de politie beplakt, zo zei de bewindsvrouwe. Maar, of die wagens voorzien zijn en worden van zwaailichten.....

Maar, het kan nog erger. Om alcoholgebruik bij een automobilist vast te stellen, moeten agenten dat door eigen waarneming vaststellen, zo werd vrijdag 10 maart bekend. Maar, de wet schrijft een ademanalyse voor, maar daar is er nu vanwege de financiële situatie binnen het korps geen geld voor. Bestuurders van voertuigen kunnen deze dagen niet worden onderworpen aan een blaastest, omdat de apparaten vanwege gebrek aan geld niet zijn geijkt. Dat agenten nu door eigen waarneming moeten vaststellen of een bestuurder wel of geen alcoholhoudende drank heeft gedronken is te absurd voor woorden en de conclusie van een agent zal geen stand houden in een eventuele rechtszaak, er is immers geen steekhoudend wettig en overtuigend bewijs.

Bovenstaande zeer recente voorbeelden tonen maar weer eens aan hoe droevig het is gesteld met de Surinaamse politie. Volgens de verantwoordelijke minister heeft de aanpak van de criminaliteit prioriteit in het door haar uitgevoerde en uit te voeren beleid. Maar, het blijken loze woorden, om iedereen gerust te stellen. Forse financiële injecties blijven uit, het wagenpark blijft een krakkemikkige bende.

De bewindsvrouwe moet eens in de ministerraad met een vuist op tafel slaan en eisen dat meer middelen worden vrijgemaakt voor het Korps Politie Suriname, zodat er spoedig een einde kan komen aan de uiteenlopende problemen binnen het korps.

Een korps waarin de vakbond zich vooral druk lijkt te maken over de gang van zaken rond een sporttest en over de vraag hoe vaak bestuursleden en de woordvoerder in het actualiteitenprogramma 'In de Branding' van Apintie kunnen opdraven om geïnterviewd te worden door een presentatrice die toevallig ook nog eens de zus is van de woordvoerder van de bond en dus verre van objectief is... De weg, de kruiwagen, om de problemen van het korps uitgebreid voor het voetlicht te brengen.
Maak serieus werk van de aanpak van de criminaliteit en laat de burgers zich veilig voelen thuis en op straat.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
12 maart 2017
Amsterdam-Paramaribo

woensdag 8 maart 2017

Den Blauwvinger: Starnieuws en de Ware Tijd moeten zich diep, diep schamen.....en door het stof gaan

COLUMN: Mediaberichten over vondst twee vermiste zusjes die niet gevonden zijn

Schandelijke, beschamende journalistieke onzorgvuldigheid – Bronnen worden niet geverifieerd bij officiële instanties

08-03-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant'


Suriname werd zaterdag 4 maart opgeschrikt door de vermissing van de twee zusjes Cindy (7) en Rehana (4) Pierre uit Alfonsdorp in het district Marowijne. De meisjes waren op bezoek bij hun oma. Op een moment moesten de zusjes van oma even naar huis, op zo'n veertig meter afstand van het huis van oma, om wat andere kleren aan te trekken. Vanaf dat moment worden de twee jonge zusjes vermist.

Gevonden......
Starnieuws bericht maandagmiddag 6 maart rond kwart over één dat de lichaampjes van de meisjes zijn gevonden, 'achter Galibi'. 'De vermoedelijke dader is aangehouden', zo schrijft Starnieuws ook (zie hieronder):


Een paar minuutjes eerder had de webeditie van de Ware Tijd de vondst ook gemeld. De Ware Tijd schreef, dat de meisjes waren gevonden langs de Marowijnerivier, richting Galibi en dat dat was verklaard door kapitein Jona Gunther van Erowarte. Autoriteiten zouden wachten op de lichamen aan de Waterkant in Albina (zie hieronder):


Niet gevonden.....
Later maandagmiddag komt het Korps Politie Suriname echter met de mededeling, dat de meisjes niet zijn gevonden...... (zie hierna):


Een klap in het gezicht voor de ouders van de zusjes en andere familieleden. Maar, hoe is het mogelijk dat Starnieuws en de Ware Tijd eerder hebben bericht dat de meisjes waren gevonden?

Starnieuws maakt het wel heel bont, door achter in de middag met een bericht te komen
dat de zusjes niet zijn gevonden. 'Diverse gezaghebbende bronnen' hadden volgens Starnieuws de vondst van de meisjes bevestigd. Maar, niemand had de meisjes gezien en de media hebben niet gewacht op een officieel bericht van de politie. Starnieuws schrijft ook, dat de kapitein van Alfonsdorp gebeld was door een collega-kapitein met de mededeling dat de ontzielde lichamen waren gevonden, waarbij ook een dader zou zijn aangetroffen.

Starnieuws verontschuldigt zich voor haar eerdere publicatie, die overigens meteen van de website was verwijderd. Aangezien diverse gezaghebbende bronnen het bericht bevestigd hadden, is overgegaan tot publicatie, schrijft de nieuwswebsite. Maar, de meest betrouwbare bron, de politie, was niet door Starnieuws 's morgens benaderd om een bevestiging te krijgen van de vondst van de zusjes. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zei maandagmiddag in een reactie, dat telefonische informatie binnengekomen was, dat dorpelingen van Galibi een man aangehouden zouden hebben met twee vuilniszakken waarin waarschijnlijk de lijken zaten zijn van de twee vermiste meisjes.
De bewindsvrouwe zei verder, dat achterhaald was wie naar de politie had gebeld met die mededeling. Alle zogenoemde bronnen hadden het nieuws van de vondst 'van horen zeggen'.

De al dan niet bij naam bij een redactie betrouwbare bron is vaak niet betrouwbaar
Uit het voren gaande wordt weer eens duidelijk, dat op de redacties van Starnieuws en de Ware Tijd geen journalisten werkzaam zijn. Te vaak vermelden beide media in artikelen, dat 'nieuws' is 'vernomen uit betrouwbare bron (of bronnen/ooggetuigen)'. Nooit wordt geschreven uit welke hoek een bron komt. Dit is een gevaarlijke en onzorgvuldige a-journalistieke manier van werken. Dergelijke berichten zijn dan ook veelal niet betrouwbaar, immers hoe betrouwbaar is een bron wanneer ontvangen informatie niet op waarheid kan worden gecontroleerd of dat die informatie überhaupt werd geverifieerd bij derden?

Daarnaast publiceren genoemde media berichten over verkeersongelukken en misdrijven, voordat de politie een officieel persbericht heeft uitgebracht en voordat nauwelijks informatie over een toedracht of slachtoffers bekend zijn. Ook hier komt primeur scoringsdrift om de hoek kijken. Hoe vaak komt het niet voor dat diverse media verschillend berichten over een ongeluk of misdrijf (namen van slachtoffers op diverse manieren geschreven, leeftijden die zo maar verschillen, een buit van een inbraak die verschilt, enzovoorts), zich baserend op onbetrouwbare getuigen waarvan de een dit en de ander dat zegt of beweert. De media zijn dan ook negen van de tien keer gedwongen om met een tweede bericht te komen en/of de inhoud van een eerder bericht te corrigeren. De redacties van de Ware Tijd en Starnieuws kunnen niet het geduld opbrengen om op een politiebericht te wachten of om het korps even te bellen om verkregen informatie te verifiëren.

Het is beroerd gesteld
De blunder deze week van de redactie van Starnieuws en van de Ware Tijd met betrekking tot hun berichtgeving over 'de vondst' van de twee zusjes heeft weer eens pijnlijk blootgelegd hoe beroerd het is gesteld met de journalistieke kwaliteit en ethiek bij in ieder geval de twee genoemde media. Door onbedwingbare scoringsdrift zijn door de redacties mensen, die in afwachting zijn van een hopelijk positief bericht, met een dode mus blij gemaakt. Dat is zeer ernstig.

Riooljournalistiek valt in het niets
Starnieuws kan dan wel zogenaamd excuus aanbieden in een artikel aan de naasten van de beide zusjes, maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk en schandelijk. De onjuiste berichtgeving kan ook niet door Starnieuws en de Ware Tijd in de schoenen van een bron worden geschoven. Neen, de redacties hadden de informatie van die bron moeten dubbel checken alvorens er over te berichten. Maar, het hebben van een primeur gaat voor en boven het hebben en plaatsen van een 'dubbel checked' betrouwbaar artikel. Riooljournalistiek valt hierbij in het niets.

Laat deze ernstige blunder – ten gevolge van het gemakzuchtig afgaan op slechts één bron en niet de moeite nemen om de informatie van die persoon te controleren bij het Korps Politie Suriname – een les zijn voor de media in Suriname. Doe de zogenoemde 'betrouwbare bron' in de ban en publiceer inhoudelijk honderd procent betrouwbare berichten. Breng dat beetje geduld op, wacht op een politiebericht of pleeg even een belletje met het Korps Politie Suriname.

De meisjes waren woensdagmiddag, 8 maart 2017, rond het middaguur nog steeds niet gevonden....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
8 maart 2017
Amsterdam-Paramaribo

UPDATE: Dit is woensdagavond, 8 maart, te lezen in een bericht op de website van het Dagblad Suriname:

'(...) Ik heb geen woorden voor wat zich maandag heeft voorgedaan. Heel Suriname heeft de geruchten overgenomen, zelfs de media. Uiteindelijk heb ik de politie laten reageren', stelde de minister.

Van Dijk-Silos vraagt zich af wat met Suriname aan de hand is, waar nieuwssites als Starnieuws en kranten als de Ware Tijd deze geruchten als ‘breaking news’ publiceren. 'Dan mag je wel verwachten dat het van een officiële bron is en niet van het horen zeggen en social media', aldus de minister. (...)'