vrijdag 31 juli 2020

OW-minister Nurmohamed onderzoekt kwestie van 'verdwenen' dienstauto's

Onjuist gebruik van auto’s bij ministeries wordt ook onder de loep genomen


In het Dagblad Suriname van vrijdag 31 juli 2020 zegt minister van Openbare Werken (OW) dr. Riad Nurmohamed, dat zijn ministerie bezig is met een onderzoek omtrent de verdwenen auto’s. Ook het onjuist gebruiken van auto’s bij de verschillende ministeries wordt onder de loep genomen. 

De minister geeft aan, dat het ministerie van OW verantwoordelijk is voor alle bezittingen van de staat. Daaronder vallen wagens, panden, maar ook brandstof en overige spullen van de staat.

Nurmohamed stelt dat bij het aantreden van de nieuwe regering de huidige bewindslieden geconfronteerd zijn met vele auto’s die verdwenen blijken te zijn. Er waren bij bepaalde ministeries niet eens auto’s voor de ministers. Dat is aanleiding voor een onderzoek. Ook op social media werd veel gespeculeerd over de dienstwagens.

'Ik ben gestart met een vooronderzoek en ik heb alle ministeries gevraagd om informatie te verzamelen. Ook de politie is ingeschakeld en betrokken bij het onderzoek. We gaan landelijk informatie verzamelen. Bij de afdelingen in alle districten worden gegevens in kaart gebracht. Die informatie zullen wij verzamelen en matchen met de lijsten die wij hebben gekregen van de vorige minister en de politie.'

'Het is veel werk ja. Een heleboel wagens worden illegaal gebruikt door mensen, die bijvoorbeeld gelieerd waren aan de verschillende ministers in het vorig kabinet. Ik heb zelf gezien tijdens de campagne en bij de verschillende bezoeken op het veld hoe dienstvoertuigen voor politieke en andere illegale activiteiten werden ingezet. Er zijn auto’s, die kennelijk bij mensen thuis zijn. We hebben een goed overzicht. Het volk moet ons helpen door ons ook de informatie die zij hebben, toe te sturen. Het zijn niet alleen auto’s, die aan gewezen ministers via een missive worden gegeven, maar er zijn auto’s die als cadeau zijn gegeven aan partijloyalisten.'

De minister stelt dat er concrete stappen ondernomen worden door het ministerie van OW.

'Ik heb de mensen publiekelijk opgeroepen om de wagens, die zij illegaal in hun bezit hebben, terug te brengen. Dat is gebeurd. De eerste auto’s komen al terug. De mensen krijgen dan een brief van OW. Zij moeten zich verantwoorden bij de minister. Dit is crimineel gedrag, vind ik. Er komt een groot onderzoek naar alle auto’s, want er moeten dan verdere stappen ondernomen worden. De kwestie zal voorgehouden worden aan de Raad van Ministers om te beslissen. Er moet uiteindelijk een beleid komen. Auto’s heb je nodig, vooral bij de technische ministeries. Maar, het is van belang dat zij daadwerkelijk voor de juiste zaken gebruikt worden. Er zijn heel veel auto’s bij ministeries. Het huren en kopen is duur en onderhoud is eveneens geen goedkope grap. Dienstvoertuigen zijn nodig, maar we moeten kijken hoe zij adequaat ingezet kunnen worden. Het is best mogelijk dat het parlement wetgeving hieromtrent maakt, zodat zaken goed verlopen, vooral ook in de toekomst.'

Nieuwe, dure dienstauto AZP-directrice in schril contrast met financiële situatie gezondheidszorg

Claudia Redan rijdt rond in een Ford Everest van US$ 56.500...


Volgens het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 31 juli 2020, rijzen sinds het aantreden van de regering Santokhi/Brunswijk als paddenstoelen uit de grond, de vele misstanden die zich de afgelopen tien jaren hebben voltrokken tijdens de twee regeringen Bouterse. 

In de rij van de vele uitgaven circuleert thans op social media de koopovereenkomst die de directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Claudia Redan, heeft gesloten met het bedrijf SEMC voor de aankoop van een splinternieuwe auto ter waarde van US$ 56.500. Het verschuldigd bedrag inclusief rente geschiedde met een eerste aanbetaling van US$ 30.000 en een maandelijkse aflossing van US$ 1.203,54 gedurende een periode van 24 maanden.

Terwijl er een schrijnend tekort is aan medicamenten, medische verbruiksartikelen en de achterstallige betalingen van de verzekeraars, heeft de directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo prioriteit gegeven om de schaarse valutacomponenten aan te wenden voor de koop van een nieuw dienstvoertuig, Ford Everest.

De financieel-economische crisis treft de Surinaamse gezondheidszorg op verschillende fronten tegelijk. Chirurgische ingrepen worden uitgesteld, omdat er niet genoeg materiaal voorradig is. De medische specialisten van de ziekenhuizen hebben eerder hun bezorgdheid geuit over de dreigende tekorten aan essentiële medicamenten. Ook het AZP heeft toen een noodkreet geuit over de gezondheidszorg.

Hier rijst dan ook de vraag of de Raad van Commissarissen (RvC) haar goedkeuring heeft gegeven voor de aankoop van dit voertuig. Is deze RvC ook niet op de hoogte? Wederom wordt het Surinaamse volk de dupe van oneigenlijke bestedingen van onze belastinggelden. Welke is de volgende beerput die wordt opengetrokken?

Overheid Curaçao belooft personeel van Kas di Kultura compensatie

Personeel kan deelnemen aan herscholings- programma voor persoonlijke vorming


Het personeel van Kas di Kultura (KdK) is door de overheid compensatie beloofd en deelname aan een herscholingsprogramma voor persoonlijke vorming en ontwikkeling van talent. Ook kunnen de medewerkers leren hoe een eigen bedrijf te beginnen in de culturele en artistieke sector. Dit proces wordt geleid door de sector Cultuur en Sport van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 31 juli 2020. 

De regering schrijft in een bericht, dat deze week nog overleg is geweest met de directie van KdK, de vakbond PWFC en het personeel. Tijdens het overleg zijn verschillende scenario’s besproken om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers.

'Er wordt nu verder gesproken met verschillende groepen en personen om tot de beste implementatie te komen van de reorganisatie', aldus OWCS. In het bericht wordt uitgelegd dat na jaren van financiële problemen reorganisatie onafwendbaar is.

'Doel is om de efficiëntie en effectiviteit van het cultuurbeleid te vergroten, dat er méér gedaan wordt met minder. En ook dat er eigen producten ontwikkeld worden die zorgen voor geldinkomsten waardoor de organisatie niet voor de volle 100 procent afhankelijk is van subsidie. De regering wil de impact en de kennis en kunde die al aanwezig is behouden, maar dit dichter bij de samenleving brengen en de actieve deelname van organisaties en burgers in de culturele en artistieke sector vergroten. Zo zullen er cultuuragenten komen in de scholen voor funderend onderwijs. Zij zullen programma’s gaan ontwikkelen en uitvoeren waarmee de kennis vergroot wordt met betrekking tot de eigen geschiedenis en voorbeeldfiguren. Verder zal er aandacht zijn voor het uitbouwen van het artistieke talent van de kinderen, hun eigenwaarde en identiteit. Alles zal vastgelegd worden in onderwijsprogramma’s en curricula gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.'

De eerste stap is om KdK volgens de code corporate governance te laten functioneren. Hiervoor moeten de statuten aangepast worden. In de reorganisatieplannen wordt verder rekening gehouden met de Subsidielandsverordening, de quickscan van Kas di Kultura uit 2011-2012, het rapport Operational Audit Kas di Kultura 2013 van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), het rapport Mollen uit 2014, de jaarrekeningen van KdK, sociale verslagen en het herinrichtingsplan voor het personeel.

Regering Curaçao reageert met mix van standpunten op pakket Nederland

Aruba en Nederland nog steeds in gesprek


De regering van Curaçao heeft afgelopen week officieel gereageerd op het Nederlandse voorstel in verband met de (consensus)rijkswet Caribische hervormingsentiteit. Uit alles blijkt dat dit geen volmondig ‘ja’ is; eerder een mix van standpunten, zo schrijft vandaag, vrijdag 31 juli 2020, het Antilliaans Dagblad

Het kabinet- Rhuggenaath doet officieel geen mededelingen. Informeel krijgt het dagblad vanuit regeringskringen wel bevestigd, dat er dinsdag een brief naar Den Haag is gestuurd. Over de inhoud wordt (nog) niets gezegd, maar het ziet ernaar uit dat de Curaçaose regering enkele kanttekeningen zet bij het voorstel en de wijze waarop het volgens Nederland zou moeten worden geïmplementeerd.

Overigens is er nog van géén van de drie Caribische landen van het Koninkrijk - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - instemmingsantwoord. De regering-Jacobs in Philipsburg heeft sinds de laatste Rijksministerraad (RMR), drie weken geleden op 10 juli, taal noch teken van zich laten horen. En met Aruba wordt gepraat.

Zoals de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties direct al na de laatste RMR aan de Tweede Kamer liet weten, zouden de onderhandelingen met het Arubaanse kabinet-Wever-Croes nog het verst zijn. Knops stelde op 10 juli zelfs dat het gesprek met Aruba over zijn voorstel ‘de komende dagen’ zou worden voortgezet ‘gericht op het afronden van de besluitvorming in de komende week’. Dat bleek te optimistisch, want eind juli wordt met Oranjestad nog steeds ‘gesproken’ - en ontbreekt dus ook een concreet politiek commitment van Arubaanse zijde.

Volgens ingewijden is er echter een ‘zakelijk gesprek’ gaande tussen Aruba en Nederland, dat weliswaar langzaam verloopt, maar wel vordert, zoals premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zelf ook aangaf. Er worden over en weer (wet)teksten uitgewisseld met als doel tot verbeteringen te komen. De essentie moet van Nederland wel blijven staan.

Statenvoorzitster Curaçao Pauletta onder vuur

Statenlid Moses: 'Statenvoor- zitster liet zaak escaleren'

Voorzitster Staten Pauletta: 'Elke dag weer nieuwe argumenten'


Statenvoorzitster Ana-Maria Pauletta (PAR) heeft gisteren alle fractievoorzitters opgeroepen voor een individueel gesprek. Marilyn Moses (MP), Gilbert Pisas (MFK) en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes hebben afgezegd en de andere twee oppositievoorzitters - Jaime Córdoba (PS) en Amparo dos Santos (KdnT) - zijn zonder bericht niet komen opdagen. Dat zegt Pauletta in reactie op een persbericht van Moses, partijleidster van Movementu Progresivo (MP) die met één zetel in de Staten is vertegenwoordigd. Daarin lijkt de partij de pijlen nu te richten op de Statenvoorzitter, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 31 juli 2020.

Pauletta heeft volgens Moses niet gereageerd op een voorstel van haar partij met een mogelijke oplossing om uit de huidige parlementaire crisis te komen. In plaats daarvan ‘heeft de Statenvoorzitter het laten gebeuren dat de zaak dusdanig is geëscaleerd’ dat Shaheen Elhage een Kort Geding heeft aangespannen waarin hij eist dat alle twintig zittende Statenleden wordt bevolen om hun medewerking te verlenen aan zijn toetreden tot de Staten.

De oppositiepartijen komen elke dag weer met nieuwe argumenten ter ondersteuning van hun beslissing om geen gehoor te geven aan de oproep voor een Statenvergadering, concludeert Pauletta.

'Eerst was het de partijraad, daarna verkiezingen, toen weer een regering die niet voldoende steun heeft en vervolgens artikel 26 van het Kiesreglement en nu is het de voorzitter van de Staten.'

Moses verwijst in het persbericht naar een brief van 28 juli waarin de partij de Statenvoorzitter voorstelt alle fracties op te roepen voor een vergadering van de centrale commissie met deskundigen op het gebied van staatsrecht. De brief is bijgevoegd. Maar een dag later, op 29 juli, volgt een brief van gouverneur Lucille George-Wout, waarin zij juist op een rijtje zet hoe het proces is verlopen tot het moment dat Alcalá-Wallé op 21 juli haar ontslagbrief als Statenlid heeft ingediend.

Minister Achaibersing: 'Er is licht in de tunnel wat betreft salarissen personeel ziekenhuizen'

'SZF zegt niets over betaalde premies en wat daarmee is gedaan'

SZF-directeur Rick Kromodihardjo op non-actief gesteld


De ziekenhuizen die nu een probleem hebben om de salarissen van juli en de vakantietoelage van het afgelopen jaar te betalen, ontvangen binnenkort het geld. Armand Achaibersing, minister van Financiën, bevestigt vandaag, vrijdag 31 juli 2020, in de Ware Tijd dat 'er licht is in de tunnel' voor wat dit probleem betreft. 

Het 's Lands Hospitaal, Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis hebben nog geen geld ontvangen. Bij 's Lands en Diakonessen voerde het personeel gisteren een prikactie.

Het probleem zit volgens de minister bij de manier waarop het geld is aangevraagd.

'Ik ben man van verantwoording. Ik moet mezelf indekken. Vooral nu draai ik elke cent om. Dus ik kan niet een eenvoudige Excelsheet krijgen met hoeveel geld welk ziekenhuis nodig heeft en dan uitbetalen. Het werkt niet zo. Het geld moet gedeclareerd worden en daar moeten ook realisatiecijfers aan toegevoegd worden.'

De bewindsman heeft gisterochtend een gesprek gehad met Claudia Redan, voorzitster van de Nationale Ziekenhuizenraad, om te bespreken hoe dit probleem in de toekomst kan worden voorkomen. 'De ziekenhuizen mogen declareren, het ministerie van Volksgezondheid zal dan de controle doen en wanneer het daar is goedgekeurd, dan zal Financiën uitbetalen. En als de ziekenhuizen het op die manier doen, zullen ze hun geld heel snel krijgen', verzekert Achaibersing.

Hij geeft aan, dat de ziekenhuisdirecteuren begrijpen dat het nu anders zal moeten. De bewindsman beaamt dat het ministerie ook niet tevreden is over de manier waarop het Staatsziekenfonds (SZF), de grootste zorgverzekeraar in Suriname, aanvragen doet voor ontvangst van gelden.

'We zijn ook bezig met het SZF, want ook daar wordt geld gevraagd en men zegt niet wat daarmee gedaan gaat worden. Men zegt niets over de betaalde premies en wat daarmee is gedaan. Dat systeem gaat nu veranderen', zegt Achaibersing, die bevestigt dat SZF-directeur Rick Kromodihardjo op non-actief is gesteld.

Minister Walden wil input VES bij te voeren beleid

VES-voorzitter Ramautarsing hoopt dat VES-adviezen worden meegenomen


Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wil de Vereniging van Economisten (VES) nauw betrekken bij het uitstippelen van het beleid op haar departement, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 31 juli 2020.

VES-voorzitter Winston Ramautarsing hoopt dat de adviezen van de vereniging zullen worden meegenomen. Ramautarsing was zeer ingenomen met de uitnodiging van de bewindsvrouwe voor een gesprek. Hij zegt dat de VES redelijk goed weet wat er hapert binnen de economie van het land. Gelet op het feit, dat de vereniging nauw betrokken is binnen het maatschappelijk middenveld, kan die ook helpen het beleid in de goede richting te stimuleren.

Ramautarsing zegt dat hij degelijke adviezen heeft gegeven aan de vorige regering, maar dat deze er niets mee heeft gedaan. Dat de vereniging een niet-gouvernementele organisatie is, moet volgens de VES-voorzitter geen belemmering zijn om met de overheid samen te werken om de economie op het juiste spoor te brengen.

Minister Walden zegt dat ze zich bewust is van de uitdagingen waarmee de regering Santokhi/Brunswijk wordt geconfronteerd. Ze is ervan overtuigd dat de VES een wezenlijke bijdrage kan leveren bij het oplossen van economische vraagstukken. Ze ziet graag een hechte samenwerking tussen de twee instituten.

Walden heeft de VES gevraagd om te kijken naar het beperken van verspillingen in de economie voor wat betreft tijdsbesteding en benutting van productiemiddelen. Ook wil ze richtlijnen voor verhoging van de productie en verdiencapaciteit van goederen waar Suriname voordeel aan heeft. Het derde punt waar ze aandacht van de VES voor vraagt zijn richtlijnen voor het verbeteren van het subsidiebeleid bij specifieke goederen, het gaat om subject- of object subsidies.

Ramautarsing zegt dat het van belang is dat er een ondernemersvriendelijk klimaat wordt geschapen. De VES zal dan ook structureel samenwerken aan de verbetering van het investeringsklimaat.

First Lady Mellisa Seenacherry vicevoorzitster nieuwe commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden

Commissie adviseert president over gezond maken overheids- apparaat


President Chan Santokhi heeft de commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden geïnstalleerd onder leiding van Sharma Lakhisaran. De echtgenote van Santokhi, Mellisa Seenacherry, is vicevoorzitster van de presidentiële commissie. Als taak heeft de commissie meegekregen om de president te adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat. 

De grote hoeveelheid mensen die in dienst zijn genomen in de afgelopen periode zal onder de loep worden genomen.

In de commissie hebben verder zitting A. Moensi, S. Betterson, E. Tokarijo, R. Apensa, P. Bissessur, D. Moerahoe, S. Bram, K. Lo-A-Njoe en M. Srihar Doobe. De commissie is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit juristen en andere deskundigen.

Het eerste besluit van de commissie is dat ze af wenst te zien van enige vergoeding, hoewel deze wel was toegekend, in het kader van haar specifieke taak- en doelstellingen alsmede gelet op de nijpende financieel economische situatie van het land. Dit is dan ook een signaal naar eenieder, werk voor je land!, aldus vandaag, vrijdag 31 juli 2020, de Communicatiedienst Suriname.

Ook over het aspect van dubbele salarissen zal de commissie zich buigen.

In de urgentiefase moeten de zaken aangepakt worden en in de optimalisatiefase moet overgegaan worden tot het efficiënt inrichten en reorganiseren van de overheid. Dit is nodig om over te kunnen gaan naar een herverdeling van de beroepsbevolking, zodat een verminderd dan wel verkleind ambtenarenapparaat wordt gerealiseerd en ondernemerschap als bron van inkomsten wordt gestimuleerd.

De commissie zal direct een aanvang maken met haar werkzaamheden. Ze heeft ruime bevoegdheden toegekend gekregen om rechtstreeks informatie op te vragen bij alle overheidsinstellingen, parastatalen en alle entiteiten die gerelateerd zijn aan de Staat. De president roept de samenleving op dat wanneer 'zaken verkeerd zitten', zij haar volledige medewerking verleent en de nodige informatie doet toekomen aan de commissie. Brieven en stukken kunnen worden bezorgd op het secretariaat van het Kabinet van de President.

Santokhi benadrukt, dat indien regeringsautoriteiten in strijd met de wet of met procedures handelen, dit strafbaar kan zijn. Controversiële en/of buitensporige zaken zullen door de commissie met prioriteit worden aangepakt.

Hoewel de regering nu iets meer dan tien dagen aanzit, merkt zij reeds de druk vanuit de samenleving op, om de buitensporige en onrechtvaardige zaken aan te pakken. Er zal een integrale analyse van de personeelsbestanden van de overheid worden gemaakt. Dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de doelmatigheid en proportionaliteit van de functies en schalen alsook de voorlaatste en laatste bevordering van de landsdienaren. De commissie zal periodiek rapporteren aan de president.

Visserijbestanden Ecuador bedreigd door vloot van 260 Chinese trawlers

Chinese vissers bedreiging voor unieke biodiversiteit Galapagos


Ecuador is alert vanwege het verschijnen van een enorme vloot van voornamelijk onder Chinese vlag varende vissersvaartuigen voor de Galapagos-eilanden. Patrouilles proberen ervoor te zorgen dat de vloot, die uit ongeveer 260 schepen bestaat, niet vanuit internationale wateren het kwetsbare ecosysteem binnenkomt. 

Chinese schepen varen jaarlijks naar de regio op zoek naar mariene soorten.


In 2017 werd een Chinees vaartuig onderschept in het zeereservaat met 300 ton dieren aan boord, voornamelijk haaien. 'We zijn alert, [voeren] toezicht uit, patrouilleren om een ​​incident zoals wat er in 2017 is gebeurd te vermijden', vertelde de Ecuadoriaanse minister van Defensie Oswaldo Jarrin aan verslaggevers.

De ex-burgemeester van Quito, Roque Sevilla, zei dat er een 'beschermingsstrategie' werd ontworpen voor de eilanden. 'Ongecontroleerde Chinese visserij net aan de rand van het beschermde gebied verpest Ecuador's inspanningen om het zeeleven in de Galápagos te beschermen', zei hij.

President Lenin Moreno heeft gezegd dat Ecuador overleg zal plegen met andere Latijns-Amerikaanse landen met een kustlijn aan de Stille Oceaan - Colombia, Peru, Chili, Panama en Costa Rica - om een ​​gezamenlijk regionaal standpunt te vormen over de 'dreiging'. 'Vanwege die [natuurlijke] rijkdom in dat gebied, staan ​​we onder enorme druk van internationale vissersvloten', zei hij in de krant El Universo.

Het Galapagos zeereservaat heeft een groot aantal haaiensoorten, waaronder bedreigde walvissen en hamerhaaien. De Galapagos-eilanden zijn een Unesco-werelderfgoed dat wereldwijd bekend staat om hun unieke reeks planten en dieren in het wild.

(Suriname Mirror/MercoPress/International Business Times/Twitter)

Bedreigde ‘scrotumkikker’ van Titicacameer Peru-Bolivia in ernstige problemen...

Kikker leeft bijna uitsluitend in Titicacameer op grens Bolivia en Peru Het succes van een campagne om een ​​bedreigde diersoort te redden kan soms afhangen van hoe aantrekkelijk het dier eigenlijk is. Panda's, dolfijnen en tijgers zijn iconische, schattige wezens, waardoor het gemakkelijk is om ondersteuning te krijgen om ze te redden. De scrotumkikker van het Titicacameer daarentegen heeft wat meer hulp nodig. 

De kikker, die bij wetenschappers bekend staat als Telmatobius culeus, is niet alleen interessant vanwege zijn dwaze bijnaam. Natuurlijk is het bedekt met huidplooien die het een ongewoon uiterlijk geven, maar het is ook 's werelds grootste volledig in het water levende kikker, wat betekent dat hij zijn hele leven in water leeft.


Het is ook ernstig bedreigd en moet worden gered. Niemand weet precies hoeveel er nog in het wild zijn, maar schattingen suggereren dat de populaties van de kikkers in het decennium van 1994 tot 2004 met maar liefst 80% zijn gedaald.

Meer recentelijk eiste een onverklaarbare gebeurtenis in 2016 het leven van ten minste 10.000 van de kikkers en wetenschappers konden niet uitleggen wat er gebeurde. De meest plausibele theorie is dat de afvoer van afvalwater de omgeving van de kikkers heeft beïnvloed. Zoals CNN dinsdag 28 juli 2020 meldt, is er nu een brede inspanning gaande om de kikkers te redden, en het heeft de steun van de regeringen van Bolivia en Peru.

Het Titicacameer ligt op de grens van de twee landen en heeft een oppervlakte van meer dan 3.200 vierkante mijl. Dat is een enorm gebied om mee te werken, en het conservatieteam bestaat uit wetenschappers, milieuactivisten en zelfs dierenartsen, die allemaal hopen de kikkers op een grote manier terug te brengen.

'In een gecoördineerde poging hebben de regeringen van Bolivia en Peru, met de steun van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en de financiering van de Global Environment Facility (GEF), een grensoverschrijdend team gevormd voor natuurbehoud en kennis van de karakteristieke Titicaca Giant Rana met de visie dat de soort een toekomst op lange termijn zal hebben', kondigde het Bolivia Natural History Museum aan in een Facebook-bericht.


Aangezien het meer de primaire habitat van de kikkers is, zal een groot deel van de inspanningen voor natuurbehoud zich richten op het onderzoeken van de populatie in het meer en het bepalen welke omgevingsfactoren van invloed kunnen zijn op hun vermogen om te broeden en volwassen te worden. Onderzoekers weten al dat het vangen van kikkers voor voedsel hun populatie heeft beïnvloed, en het is ook aangetoond dat een invasieve vissoort zich voedt met de kikkers, terwijl het nog maar kleine kikkervisjes zijn.

(Suriname Mirror/BGR.com/Facebook/YouTube)

Newmont maakt zich zorgen over verspreiding van Covid in Mexico, Peru - 'Aanzienlijke productiedaling Merian-mijn in Suriname'

'Ik maak me geen zorgen over wat er op onze sites gebeurt, het gaat er meer om hoe die landen de gezondheids- crisis beheren'


Mexico en Peru zijn de belangrijkste landen van zorg voor Newmont in de aanhoudende Covid-19-pandemie, aangezien de Amerikaanse goudmijner terug lijkt te komen van een reeks opschortingen. Newmont - de grootste goudmijnwerker in Latijns-Amerika - zag de toe te schrijven output dalen tot 1,26Moz (million ounces) in het tweede kwartaal van 1,59Moz in hetzelfde kwartaal vorig jaar, als gevolg van pandemische sluitingen bij mijnen, waaronder Peñasquito in Mexico, Cerro Negro in Argentinië en Yanacocha in Peru. 

Hoewel de herstart van alle getroffen operaties onder nieuwe gezondheidsprotocollen aan de gang is, zijn het besmettingsniveau in de gemeenschap en het vermogen van de autoriteiten om de gezondheidscrisis aan te pakken de grootste zorg voor CEO Tom Palmer. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat we het risico en de verspreiding van de infectie bij een van onze activiteiten kunnen beheersen. De protocollen zijn overal hetzelfde', vertelde Palmer bij de winstoproep van het bedrijf over het tweede kwartaal.

'Ik maak me meer zorgen over de gemeenschapsverspreiding en dan moeten de regeringen actie ondernemen. Mexico en Peru zouden die twee landen zijn die we goed in de gaten houden. Maar, niets [maakt me zorgen] over wat er op onze sites gebeurt, het gaat er meer om hoe die landen de gezondheidscrisis beheren.'

Newmont houdt Covid-19-protocollen op zijn plaats bij alle operaties, inclusief mijnen in gebieden zonder gemeenschapsverspreiding zoals Boddington in Australië, zei de CEO. Naast Mexico en Peru volgt het bedrijf ook de situatie in Argentinië. 'Die landen worstelen nog steeds vreselijk met dit virus, en we doen er alles aan om onze mensen in die delen van de wereld te ondersteunen, en een deel daarvan is om die protocollen stevig op hun plaats te houden en ervoor te zorgen dat we mensen screenen, we houden die sociale afstand en hygiëne [maatregelen] bij en we beheren de quarantaine en contactopsporing als we een zaak oppikken.'

Mexico heeft het op drie na hoogste Covid-19-dodental met meer dan 45.000 en meldt regelmatig meer dan 5.000 nieuwe gevallen per dag. Peru heeft bijna 19.000 doden geregistreerd, waaronder de hoogste in Latijns-Amerika met 570 per miljoen mensen, terwijl Argentinië meer dan 3.300 doden en 179.000 gevallen heeft gekend.

Newmont registreerde 279.000 oz toewijsbaar goud in de Latijns-Amerikaanse mijnen in het tweede kwartaal, een daling van 19,6% ten opzichte van 347.000 oz een jaar eerder. De regio Zuid-Amerika produceerde 210.000 oz, een daling van 335.000 oz, waarbij Yanacocha, Cerro Negro en Merian in Suriname aanzienlijke dalingen zagen, met een stabiele productie in Pueblo Viejo in de Dominicaanse Republiek, een 40:60 JV met Barrick Gold. De productie bij Peñasquito steeg van 12.000 oz in 2Q19 tot 69.000 oz, toen de operaties werden beïnvloed door een blokkade.

Ondanks de lagere goudproductie, boekte Newmont US $ 412 miljoen aan nettowinst uit voortgezette activiteiten, een stijging van US $ 1 miljoen door hogere goudprijzen, een stijging van de reële waarde van investeringen, lagere bedrijfskosten en lagere transactie- en integratiekosten, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere verkoopvolumes van bepaalde sites in zorg en onderhoud en de verkoop van de Kalgoorlie-mijn in Australië. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs was US $ 1.724 / oz, een stijging van US $ 407. De omzet was 5% hoger op 2,37 miljard dollar, terwijl de capex met 26% daalde tot 280 miljoen dollar.

(Suriname Mirror/Bnamerica's)

Sterfgevallen als gevolg van explosies onthullen wanhoop onder de armen Colombia

'Sociale afstands- maatregelen en beperkingen op mobiliteit hebben onevenredig effect op de armen'


Terwijl het nieuws in zijn dorp aan de kust verspreidde dat een brandstoftruck van een snelweg was gereden en was gekanteld, verliet José Gutiérrez zijn kleine huis en begaf zich naar het toneel. Onderweg overhandigde een buurman de 44-jarige visser een plastic jerrycan. Al snel voegde hij zich bij andere mannen met slippers en korte broeken die de vracht van de vrachtwagen plunderden in de buurt van een van de armste gemeenten van Colombia. Minuten later sloegen de vlammen uit het voertuig. Zeven mensen stierven onmiddellijk en volgens de autoriteiten zijn er sindsdien 38 meer gestorven aan ernstige brandwonden, waaronder Gutierrez, die vier kinderen achterliet. 

'Niemand verdient het om zo te sterven', zegt Martha Escobar, de partner van Gutierrez. De explosie verwoestte Tasajera, een dorp aan de Caribische kust van Colombia, waarvan het levensonderhoud ernstig was beschadigd door slecht ontworpen snelwegprojecten en nu nog wanhopiger is geworden door pandemische beperkingen die de verkoop van vis sterk hebben verminderd.

Voor veel Colombianen benadrukte het incident de benarde situatie van arme steden in het hele land, aangezien de pandemie de economie decimeert, het gezondheidssysteem uitbreidt en het waarschijnlijk nog moeilijker zal maken om diepgewortelde ongelijkheden aan te pakken.

'De sociale afstandsmaatregelen en de beperkingen op mobiliteit hebben een onevenredig effect gehad op de armen', zegt Jorge Restrepo, een econoom aan de Javeriana Universiteit in Bogota. 'Hun vermogen om een ​​inkomen te verdienen is ernstig geschaad en zal pas aan het einde van de pandemie herstellen.' 

De visserij heeft het dorp van zo'n 5.000 mensen lang gesteund, dat op een dunne strook land ligt die het Caribisch gebied scheidt van de Cienaga Grande de Santa Marta, een moeras ter grootte van New York City met tientallen vissen, vogels en reptielen soorten. In de jaren zestig exporteerden dorpelingen zelfs oesters naar Florida, zei Sandra Vilardy, een zeebioloog die zich in de regio heeft gespecialiseerd. Maar, in dat decennium werden twee snelwegen aangelegd rond het moeras, waardoor de kanalen werden afgesneden die de Cienaga met het Caribisch gebied verbonden en waardoor de stroming van zoet water uit lokale rivieren afnam. In de daaropvolgende twee decennia verdwenen oesters. De lokale visvangst daalde van 27.000 ton per jaar naar 4.000 ton, zei Vilardy.

De economie van Tasajera nam een ​​duikvlucht. Sommige verarmde dorpelingen begonnen de snelwegen te exploiteren door vrachtwagens te plunderen die daar waren gestrand en dingen als zeep of voedsel te stelen, zei Luis Fernando Trejo, een professor politicologie die de geschiedenis van de regio heeft bestudeerd. Het is een praktijk die de politie niet heeft kunnen controleren.

Vrachtwagens met vis en melk zijn deze maand ook elders in Colombia geplunderd - in de buurt van de kustplaats Cartagena en in de bergachtige provincie Antioquia, als gevolg van de wanhoop als gevolg van de pandemie.

(Bron foto:AP  / Fernando Vergara)
Op 6 juli zagen velen in Tasajera de crash van de tankwagen als een kans voor wat extra geld. Moto-taxichauffeur Manuel Peña zei, dat een buurman hem had ingehuurd om naar de plaats van het ongeval te gaan en dat hij op zijn motorfiets sprong met een paar lege jerrycans. Een paar minuten nadat Peña arriveerde, explodeerde de vrachtwagen. Zijn halfbroer, Cesar Roble, raakte meteen in de brand. 'Ik liep de vlammen in en sleepte hem daar weg', zegt Peña, die ernstige brandwonden opliep aan zijn rechterarm, heupen en voeten.

Ondanks de pijn laadde Peña zijn broer op de motor en nam hem mee naar een kliniek in Pueblo Viejo, een stad een paar kilometer verderop. Peña zei dat hij flauwgevallen is van zijn verwondingen na aankomst in Pueblo Viejo. Toen hij die nacht wakker werd, bevond hij zich in een ziekenhuis in een andere stad. Peña en zijn broer werden, samen met nog vijf slachtoffers, later overgebracht naar een ziekenhuis in Bogota, dat een speciale afdeling heeft voor patiënten met brandwonden. De thuisstaat Magdalena in het dorp heeft geen ziekenhuizen die zijn uitgerust om ernstige brandwonden te behandelen. Maar, de ziekenhuizen in Bogota hadden geen huidweefsel meer dat nodig was om patiënten met ernstige brandwonden te behandelen. Het weefsel is afkomstig van overleden donoren, maar de Covid-19-pandemie heeft het voor ziekenhuizen in Colombia en elders bijna onmogelijk gemaakt om nieuwe donaties te verzamelen, omdat potentiële donoren 19 uur voor hun overlijden moeten worden getest op Covid-19. Uiteindelijk werd huidweefsel geschonken door een ziekenhuis in Texas dat nog reserves had van pre-pandemische donoren.

'We moesten 10 dagen wachten voordat de huidtransplantaten arriveerden', zegt dr. Patricia Gutierrez, een plastisch chirurg die toezicht houdt op de afdeling voor brandwonden in het Simon Bolivar-ziekenhuis in Bogota. 'Dat maakte de behandeling complexer.'

Peña overleefde het na 15 dagen in het ziekenhuis te hebben doorgebracht en is aan het herstellen in het huis van een familielid in Bogota. Zijn broer stierf op de intensive care. De 25-jarige zei dat hij nu nog harder zal moeten werken om zowel zijn eigen gezin als dat van zijn broer, die drie kinderen achterliet, te onderhouden.

Het zal voor het kleine dorp niet gemakkelijk worden om te herstellen, hoewel de tragedie een nieuwe ronde voedseldonaties van de Colombiaanse regering opleverde en beloofde meer ontwikkelingshulp te beloven. Het kwam toen de Covid-19-caseload van Colombia blijft stijgen en de werkloosheid is gestegen tot 21%.

De kustweg is voor de meeste reizigers nog steeds gesloten vanwege pandemische beperkingen op reizen over land tussen steden. Bewoners hebben geen voertuigen om hun vis naar de markt te brengen en klanten die komen opdagen om vis te kopen, zijn er tegenwoordig maar heel weinig. Martha Escobar, die haar partner en verschillende neven en nichten verloor bij de explosie, zei dat ze nu moet zorgen voor een zoon die zelf een verstandelijke beperking heeft. Ze is eigenaar van haar kleine hut, waardoor ze kan besparen op huurgeld, en is van plan geld te verdienen door maïstaarten te verkopen op de lokale markt. 'Mijn wortels liggen hier', zei ze. 

(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter)

Colombiaanse vice-presidente Ramírez trekt rechtszaak tegen Britse journalist terug

Ramírez: 'Persvrijheid en verdedigen van eigen eer onvervreemd- bare rechten in democratie'

Jeremy McDermott van Insight Crime berichtte over link tussen verdachte drugshandelaar en Ramírez' man


De Colombiaanse vice-presidente Marta Lucía Ramírez heeft een smaadrechtszaak ingetrokken tegen de Britse journalist Jeremy McDermott, die werkt voor onderzoeksjournalistieke nieuwssite Insight Crime.

McDermott beschreef eerder dit jaar een link tussen een verdachte drugshandelaar en Ramírez' man. De vice-presidente begon daarop een rechtszaak wegens smaad, maar komt daar nu op terug.

Ze noemt het verdedigen van haar goede naam de voornaamste aanleiding, maar trekt de aanklacht in. Ramírez noemt zowel persvrijheid als het mogen verdedigen van de eigen eer 'onvervreemdbare rechten' in een democratie.


Er was binnen Colombia veel kritiek op het handelen van de vice-presidente.

In de aanklacht werd niet geduid op welke wijze McDermott smadelijk zou zijn geweest - maar er werd wel verwezen naar het stuk waarin werd geschreven over banden tussen Ramírez’ man en de vermeende drugshandelaar.


McDermott had voor de zaak werd ingetrokken al gezegd achter zijn berichtgeving te staan en niets te zullen intrekken. Hij stelde verder Ramírez ruim de gelegenheid voor wederhoor te hebben geboden..


(Suriname Mirror/VillaMedia/Twitter)

Colombia hoopt tegen november internationale luchtverkeer te normaliseren

(Bron foto: Aerocivil)
Aerocivil heeft 21 juli vluchten tussen Cucuta en Bucaramanga hervat als proefproject


De luchtvaartautoriteit van Colombia is van plan om in november de internationale vluchten te normaliseren, aldus Blu Radio. Minister van Transport, Angela Maria Orozco, zei in mei dat ze van plan was op 1 september te beginnen met de heropening van het internationale luchtverkeer.

Blu Radio ontving het heropeningsschema van de luchtvaartautoriteit Aerocivil, die zei dat de initiële fase het mogelijk zou maken om 'de algemene luchtvaart en het bedrijfsleven te openen' als onderdeel van 'proefplannen' die de oprichting van 'veilige gezondheidscorridors' omvatten.

De normalisatie van vluchten voor 'toerisme en bezoekers' zou pas in november plaatsvinden volgens het Aerocivil-schema. Of dit schema volgens plan wordt uitgevoerd, hangt af van de ontwikkeling van de Covid-19-pandemie, die naar verwachting tussen augustus en begin september in Colombia zijn infectiepiek zal bereiken.

Volgens Blu Radio zijn de luchtvaartautoriteiten deze week begonnen met het coördineren van de hervatting van vluchten binnen Latijns-Amerika en zullen zij dat blijven doen met de luchtvaartautoriteiten van landen buiten de regio.

Vooruitlopend op de geplande hervatting van internationale vluchten, hervat Aerocivil sinds 21 juli de vluchten tussen de steden Cucuta en Bucaramanga als proefproject. Zo'n 439 personen reisden tussen de twee steden in de eerste week van het proefproject, aldus Aerocivil.

De burgemeesters van Rionegro, waar de belangrijkste luchthaven van Medellin is gelegen, en Armenia onderhandelen over de hervatting van vluchten tussen deze twee, meldde Blu Radio.

Voor de reactivering van vluchten is toestemming van de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken vereist. In afwachting van de volledige stillegging van vluchten op 23 maart, verbood het ministerie van Volksgezondheid geleidelijk vluchten uit landen, afhankelijk van de voortgang van de pandemie terwijl deze zich over de wereld verspreidde.

Het Aerocivil-schema, dat benadrukt dat het heropenen van vluchten afhankelijk is van de ontwikkeling van de pandemie, geeft aan dat de heropening ook per land of regio kan worden gedefinieerd, afhankelijk van de prevalentie van Covid-19.

(Suriname Mirror/Colombia Reports)

China geïnteresseerd in aankoop meer visproducten uit Brazilië

Brazilië exporteert jaarlijks ongeveer 6.000 ton vis en bijproducten


China heeft haar exportcertificaten uitgebreid naar nog drie Braziliaanse viskwekerijen. Dat zijn 110 bedrijven die toestemming hebben gekregen om producten naar China te exporteren. De gecertificeerde viskwekerijen bevinden zich in Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul en Santa Catarina. 

De aankondiging werd gedaan door de Braziliaanse minister van Handel en Internationale Betrekkingen, die afhankelijk is van het ministerie van Landbouw, Orlando Ribeiro. 'Het is een vraag die in lange tijd niet is geëvolueerd en nu een realiteit is geworden, die mogelijkheden biedt voor meer handel, banen en inkomen voor duizenden nationale aquacultuur- en visserijwerkers', zegt Jorge Seif Júnior, secretaris van Aquacultuur en Visserij op sociale netwerken.

Volgens de president van de Braziliaanse Vereniging van Visteelt (Peixe BR), Francisco Medeiros, duidt het nieuws op een vooruitgang voor de sector. 'Deze stap is goed nieuws. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat dit niet hetzelfde is als een onmiddellijke toename van de export, maar het betekent een geweldige prestatie sinds we de handel hebben geopend met de grootste markt ter wereld voor visconsumptie, namelijk China.'

Ondanks de belangstelling van China heeft de visexport nog niet zijn potentieel bereikt. Brazilië exporteert jaarlijks ongeveer 6.000 ton vis en bijproducten met een omzet van 12 miljoen dollar. De externe verkoop groeide met 26% van 2018 tot 2019. De productie bedroeg vorig jaar 758.000 ton. Tilapia is de meest geëxporteerde vis, met een toename van 19% in het volume dat vorig jaar naar het buitenland werd verzonden.

(Suriname Mirror/MercoPress)

Man (27) op Curaçao tot 3 jaar cel veroordeeld voor verkrachten 9-jarige dochter van partner

Man beweert dronken te zijn geweest en zich niets meer kan herinneren


Een 27-jarige man is woensdag 29 juli 5020 op Curaçao veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van de negenjarige dochter van zijn partner, zo bericht Paradise FM. 

De vrouw trof de man eind vorig jaar midden in de nacht aan op bed van haar dochter met zijn onderbroek op zijn knieën. Volgens het meisje had de man haar verkracht toen ze in haar bed lag. De man zelf vertelde dat hij die nacht dronken was en zich niets meer kon herinneren.

Uit medisch onderzoek bleek dat het meisje was verkracht. Hoewel de man zei zich niets meer te kunnen herinneren is de verkrachting volgens de rechter bewezen.

Van de 36 maanden die de man opgelegd heeft gekregen, zijn 8 maanden voorwaardelijk.

Assembleecommissie: 'Niet nodig om ex-minister Hoefdraad van Financiën weer te horen'

'Het maakt  niks uit of Hoefdraad al dan niet boven water komt'


Een Assembleecommissie heeft donderdag 30 juli 2020 besloten dat het niet nodig is om ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën weer te horen. Hij is tijdens de vorige vordering van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday uitgebreid ingegaan op de tenlasteleggingen. 

Commissievoorzitter Asiskumar Gajadien (VHP) zegt op Starnieuws, dat bij de eerstvolgende huishoudelijke vergadering de komende week een besluit zal worden genomen wanneer deze zaak afgehandeld zal worden. Gajadien zegt dat nergens in de wet staat, dat het verplicht is om Hoefdraad te horen. Er is net als de vorige keer geen onderzoekscommissie ingesteld.

De Nationale Assemblee moet besluiten of de pg toestemming krijgen om Hoefdraad te vervolgen. De rechter-commissaris zal een gerechtelijk onderzoek instellen als de politiek de weg vrijmaakt voor verdere vervolging.

Eerder werd negatief beslist op de vordering van de pg. NDP-commissieleden vinden dat er niet voor een tweede keer dezelfde vordering kan worden ingediend. De meerderheid (coalitie) is uiterraard niet meegegaan met de NDP-leden.

Gajadien vindt, dat deze kwestie zo snel mogelijk moet worden afgehandeld, omdat er nu eenmaal veel andere zaken zijn die aangepakt moeten worden. 'De kwestie-Hoefdraad moet niet op het bord van De Nationale Assemblee blijven liggen. De rechterlijke macht moet haar werk verder kunnen doen.' Voor het werk in De Nationale Assemblee maakt het volgens Gajadien niks uit of Hoefdraad al dan niet boven water komt.

NDP-fractie in Assemblee zorgt voor vervanging Misiekaba - Persoon op lijst Paramaribo die volgt is Tachana Losche

Hoofdbestuur NDP betreurt lekken nieuws over vertrek Misiekaba


De Nationale Democratische Partij (NDP) geeft aan, dat haar 'gewaardeerd lid en ondervoorzitter, André Misiekaba, de partijvoorzitter woensdag geïnformeerd heeft over zijn besluit om zijn lidmaatschap van de partij, en daarmede al zijn functies uit hoofde van de partij, op te zeggen'. Dit meldt Starnieuws donderdagavond 30 juli 2020.

'Wij betreuren het dat dit nieuws naar buiten is gekomen, alvorens de voorzitter de gelegenheid had om de partijstructuren te informeren. Inmiddels is het hoofdbestuur op de hoogte gesteld', zegt het hoofdbestuur van de NDP.

'Als Nationale Democratische Partij willen wij André Misiekaba bedanken voor de bijdrage die hij de afgelopen jaren op verschillende niveaus heeft geleverd. Wij wensen hem succes toe in zijn verdere politieke loopbaan. De NDP-fractie in DNA zal worden aangevuld met de eerstvolgende persoon op de kandidatenlijst, deelt het bestuur mee. De persoon op de lijst in Paramaribo die volgt is Tachana Losche.'

Douane in haven Rotterdam onderschept 390 kilo cocaïne tussen cacaobonen

(Bron foto: Openbaar Ministerie Rotterdam)
Container bevond zich op schip uit de Bahama’s, onderweg naar Antwerpen


De Douane heeft dinsdag 28 juli 2020 tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 390 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van deze partij is ruim 29 miljoen euro. Dit bericht het Openbaar Ministerie.

De partij zat verstopt in een container geladen met zakken cacaobonen. De container kwam woensdag 22 juli aan met een zeeschip uit de Bahama’s en was onderweg naar Antwerpen. De container was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Drugs uit een container met cacaobonen halen is niet geheel zonder gevaar. Cacaobonen genereren door hun natuurlijk proces blauwzuurgas, dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Tevens neemt het zuurstofgehalte in de container snel af en loopt het percentage koolmonoxide hoog op. Leden van het HARC-team (Hit and run container-team Rotterdam) werken dan ook met veiligheidsmiddelen om bewusteloosheid of erger te voorkomen.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

donderdag 30 juli 2020

Britse Tullow Oil gaat begin 2021 boren in de Goliathberg-Voltzberg Noord-prospectie in blok 47

'Binnenkort wordt naar verwachting een booreiland gecontracteerd'Het Britse Tullow Oil gaat begin volgend jaar boringen verrichten in de Goliathberg-Voltzberg Noord-prospectie in blok 47 van het diepzeegebied van Suriname. Aanvankelijk had het bedrijf aangekondigd in het vierde kwartaal van dit jaar te beginnen met boringen. 

'In Suriname is het boren van de Goliathberg-Voltzberg Noord-prospectie in blok 47 gepland voor het eerste kwartaal van 2021', aldus het bedrijf gisteren in zijn financiële halfjaarlijkse verslag over handels- en operationele ontwikkelingen, zo meldt Starnieuws vandaag, donderdag 30 juli 2020. 'Er wordt verwacht dat binnenkort een booreiland wordt gecontracteerd voor dit doel.'

Blok 47 ligt ongeveer 260 kilometer uit de kust van Suriname. De prospectie ligt in 1.900 meter diep water. Tullow Oil zei, dat de impact van Covid-19 veilig is beheerd in het hele bedrijf 'zonder impact op onze geëxploiteerde productie'.

Tullow gaat door met het onderzoeken van opties in het naburige Guyana waar het in 2019 een exploratiecampagne met drie boorputten voltooide. Het bedrijf boorde de Jethro-1- en Joe-1-putten in de Orinduik-concessie en de Carapa-1-put in de Repsol Kanuku-concessie.

Jogi (VHP) hekelt dat moslims met Ied Ul Adha niet in moskeeën mogen slachten

'Decentraliseer, laat de dc vergunning uitgeven en controle uitvoeren'

'LVV heeft nu slechts drie slachthuizen aangewezen'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi keurt het besluit van het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) af om geen toestemming aan moslims te verlenen om runderen en kleine herkauwers tijdens Ied Ul Adha ook in moskeeën te slachten. 

Het slachten van runderen en kleine herkauwers is dit jaar vanwege de Covid-19 crisis uitsluitend toegestaan in slachthuizen die daartoe een vergunning van de Veterinaire Diensten van LVV hebben. Het gaat om Surebeef N.V., het Openbare Slachthuis Nickerie en het slachthuis van Jahangier en Zonen te Lelydorp. Volgens Jogi is er enorme ontevredenheid en teleurstelling over dit besluit.

'Hiermee worden mensen gedupeerd. De mogelijkheid wordt de moslims ontnomen om een stukje geloofsovertuiging uit te oefenen. Elk jaar krijgen de mensen een vergunning en kunnen zij hiermee de dieren slachten, waarna de keurmeester de zaak checkt. LVV heeft nu slechts drie slachthuizen aangewezen en de hele week wordt ik platgebeld door mensen. De oplossing is simpel: Zet een bekendmaking. Geef de districtscommissaris de toestemming om de vergunning te verlenen. Laat de dc de controle uitoefenen op de naleving van de vergunningsen covid-voorwaarden', aldus de VHP’er uit Saramacca vandaag, donderdag 30 juli 2020, in het Dagblad Suriname.

Het is volgens hem nu tijd om de decentralisatiegedachte werkelijk tot uiting te brengen. Jogi benadrukt dat hij ondertussen hierover ook gesproken heeft met zijn fractie en Assembleevoorzitter Marinus Bee om een oplossing te brengen, maar tot nu toe geen oplossingsmodel heeft vernomen.

Het argument, dat het aandoen van verschillende moskeeën een gevaar is voor de keurmeesters en de moskeegangers, vindt Jogi te zwak wanneer hij kijkt naar de overvolle overheidskantoren waar nauwelijks het samenscholingsverbod van maximaal aangewezen persoon van de Veterinaire Dienst van LVV nauwelijks de telefoon opneemt en helemaal niet te bereiken is.

'We leven in een moeilijke tijd en nu zitten de kleine moskeeën die 2 tot 3 stieren slachten. Ga je een koe in Saramacca laden en naar het abattoir brengen en dan weer terugbrengen? Moeten de mensen op Ied Ul Adha dan terugkeren met hun dieren als er geen ruimte is bij de slachthuizen? Alles is al zo duur. Met zoveel moeite is het geld verzameld', aldus Jogi.

Nieuwe personeelsleden Huize Ashiana moeten thuis blijven - Bond eist terugdraaien maatregel

'Maatregel trekt een enorme wissel op de rest van het personeel'


De bond bij Huize Ashiana is er niet over te spreken dat nieuwe personeelsleden die niet zo lang geleden hun benoemingsbeschikking hebben ontvangen, niet op het werk mogen verschijnen. Ondervoorzitter Rudolgo Palmtak en secretaris Jan Aviankoi spreken hun ongenoegen uit over de maatregelen die getroffen worden door de leiding in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Dit meldt Starnieuws donderdag 30 juli 2020.

De personeelsleden die pas hun beschikking hebben ontvangen is meegedeeld dat ze voorlopig niet op het werk mogen verschijnen. Hun beschikking moeten ze retourneren. De mensen zullen ook geen salaris ontvangen, is hen meegedeeld. De bond vindt dat deze houding in strijd is met wat door de nieuwe regering is beloofd. Eenieder zou worden ingezet om het werk te doen.

Het bestuur vindt dat het hier niet gaat om mensen die overbodig zijn. Het tehuis kampt al jaren met tekort aan personeel. Wanneer personeel nu wordt aangezegd om thuis te blijven, zal dat een enorme wissel trekken op de rest van het personeel.

De bond wil dat deze maatregel teruggedraaid wordt. Indien dat niet gebeurt, zal de rust op de werkplek niet gegarandeerd kunnen worden. De mensen hebben het geld nodig om hun gezin te kunnen verzorgen.

In ruim week tijd arresteert politie vijf cocaïne postverzenders

Hoeveelheid cocaïne in postpakketten varieert tussen 59 en 150 gram


De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft in de periode van 16 tot en met 24 juli vijf postzenders opgespoord en aangehouden, die pakketten postten waarin cocaïne verstopt was. Het gaat om de 39-jarige W.S., U.S. (36), H.A. (24), L.M. (20) en de 22-jarige R.E., zo meldt het korps vandaag, donderdag 30 juli 2020.

De verdachten hebben het afgelopen jaar en dit jaar postpakketten voor verzending aangeboden bij postbedrijven. Het heeft de Narcotica Brigade in sommige gevallen wat tijd gekost om de verzenders op te sporen en aan te houden, omdat zij valse woonadressen opschrijven op de postpakketten en verzendformulieren.

De hoeveelheden cocaïne die in de postpakketten aangetroffen en in beslag genomen zijn variëren tussen de 59 en 150 gram. De coke wordt veelal in voedingsmiddelen verstopt.

'Ga geen postpakketten voor anderen posten of het nauw is tegen betaling of niet. Het kan u uw vrijheid kosten. U bent gewaarschuwd!', aldus het korps.

Sham Binda (VHP): 'Het schijnt dat Ameerali zich nog steeds voorzitter waant van KKF'

'KKF heeft schoonmaakbeurt nodig en dient heldere financiële verslagen te presenteren'


Onlangs heeft Saskia Walden, minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EO&TI), een kennismakingsbijeenkomst gehouden met het KKF-bestuur (Kamer van Koophandel en Fabrieken). Zoals bij alle activiteiten van KKF was de adviseur van de KKF, Robert Ameerali, ook aanwezig bij dit onderhoud. VHP- parlementariër Sham Binda plaatst hier zijn vraagtekens bij.

In het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 30 juli 2020, accentueert hij dat de positie van Ameerali één is wat een storm van kritiek heeft opgeleverd. 'Het schijnt dat Ameerali zich nog steeds de voorzitter waant van KKF.'

Binda wijst erop, dat zich binnen de KKF zaken hebben voorgedaan die niet conform de wet zijn, zoals het toelaten van Ameerali op de geheime bestuursvergaderingen, en het oprichten van allerlei stichtingen zonder duidelijkheid te verschaffen. 'KKF heeft een schoonmaakbeurt nodig en dient heldere financiële verslagen te presenteren. Wat is overigens de plaats van KKF in al die stichtingen?'

Binda heeft eerder gesteld, dat de KKF verworden is tot een vriendenclub, en zich bezighoudt met een politiek steekspel terwijl het op neutrale basis zou moeten opereren.

Anil Padarath, voorzitter van ee KKF, zegt dat het geen afwijking is om een adviseur mee te nemen naar belangrijke gesprekken. 'In alle organisaties gebeurt dit, niet alleen bij KKF. Wettelijk is er een bepaling dat KKF een adviseur mag hebben. En overal mag de adviseur mee.' Padarath is van mening, dat het voor nu belangrijker is om na te gaan hoe de wisselkoersen te droppen en de economie te herstellen.

Hij is tevreden met de opstelling van minister Walden om alle stakeholders aan te horen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 'En dat is wat we nodig hebben om vooruit te kunnen gaan, in plaats van ons bezig te houden met djoegoe djoegoe over waar Ameerali wel of niet aanwezig is', aldus Padarath.

André Misiekaba bevestigt vertrek uit de NDP... - 'Ik ga op een ander moment dieper op zaken in'

'Maar ja, dingen gaan zoals ze moeten gaan'


André Misiekaba bevestigt vandaag, donderdag 30 juli 2020, op zijn Facebook-pagina dat hij uit de NDP is gestapt. Suriname Herald maakte het nieuws wereldkundig, aldus Starnieuws. 

Nadat Misiekaba zijn bedankbrief had geschreven, is er een gesprek over geweest met partijvoorzitter Desi Bouterse. Het is nog niet duidelijk wat Misiekaba zal doen met zijn Assembleezetel. Hij is benoemd tot fractieleider van de NDP.

Misiekaba schrijft op zijn Facebook-pagina:

'Familie, vrienden, kennissen, NDPers..., pers... Suriname, u heeft recht op informatie van mij. U begrijpt dat ik niet kan reageren op alle honderden apps, smsjes en telefoonoproepen.

Jammer dat het één en ander zo is gegaan. Ik heb een goed gesprek gehad met partijvoorzitter Bouterse, waarbij er een traject werd uitgezet richting het weekend. Hij zou namelijk het hoofdbestuur van de partij eerst spreken.

Nu lees ik dat een NDP-topper de zaak naar buiten heeft gebracht. Maar ja dingen gaan zoals ze moeten gaan. HET IS WAAR DAT IK UIT DE NDP BEN GESTAPT. Ik ga op een ander moment dieper op zaken in. Ik vraag u om de rust te bewaren.

GaduAFesi'

Directeur St. Vincentius Ziekenhuis slaat weer alarm

(Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
'SZF heeft nog steeds geen betalingen gedaan aan de ziekenhuizen'

'Ik vind het een holle frase om zorgpersoneel helden te noemen, maar ze eind van de maand zonder loon naar huis te sturen'


'Er hangen donkere wolken boven de ziekenhuizen', aldus algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis Manodj Hindori. Hij zegt dat om onduidelijke redenen het Staatsziekenfonds (SZF) tot gisteren, nog steeds geen betalingen had gedaan aan de ziekenhuizen. Deze maand moeten de ziekenhuizen naast de salarissen ook nog vakantiegeld uitbetalen aan het personeel. Zonder de storting vanuit het SZF gaat dit beslist niet lukken, zegt Hindorie vandaag, donderdag 30 juli 2020, op Starnieuws. 

De ziekenhuisdirecties hebben reeds aan de bel getrokken bij minister Amar Ramadin van Volksgezondheid, maar er is tot nog toe geen duidelijkheid verkregen of de ziekenhuizen deze maand nog uitbetaald zullen worden. Door deze onzekere situatie komen de lonen en vakantiegelden van meer dan 5.000 personeelsleden van alle ziekenhuizen deze maand op de helling te staan, zegt Hindori.

De ziekenhuisdirecties zitten met de handen in het haar. De ziekenhuisbonden zijn zich aan het roeren. In het St. Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis zijn vanmorgen prikacties gevoerd. 'Ik betreur deze ontstane situatie ten zeerste. Ik begrijp heel goed dat de nieuwe regering een lege schatkist heeft aangetroffen en dat er vele betaalverplichtingen open staan die allemaal prioriteit hebben. We gunnen het de regering daarom ook om zich te oriënteren op al haar verplichtingen. Maar, juist in deze tijd van de Covid-epidemie die ons land teistert, had ik verwacht dat er toch wel prioriteit zou worden gegeven aan de zorg.'

Aan de ene kant wordt dringend gevraagd aan de ziekenhuizen om de Covid-zorg op te schalen. Er zijn nu al 200 extra ziekenhuisbedden nodig om het snel groeiend aantal positieve Covid-patiënten op te kunnen vangen. Dit gaat gepaard met grote investeringen voor de ziekenhuizen, beschrijft Hindori de situatie.

'Maar, aan de andere kant krijgen we niet eens het geld om zelfs maar de salarissen van ons hardwerkend ziekenhuispersoneel te betalen. Ik vind het dan een holle frase om het zorgpersoneel helden te noemen, maar ze eind van de maand zonder loon naar huis te sturen.'

Hij hoopt dat er heel snel duidelijkheid wordt verschaft hoe het zit met de overmakingen van salarissen en vakantiegelden van het personeel en welke steun de ziekenhuizen zullen krijgen om de Covid-zorg aan de gemeenschap te kunnen garanderen. 'We willen allemaal koste wat het kost vermijden dat de ziekenhuiszorg juist in deze Covid- crisistijd in elkaar klapt.'

Weg afslag Matta tot afslag Bigi Poika afgesloten voor vrachtvervoer boven 4-ton

Matta, Pikin Saron, Bigi Poika, Tibiti, Kwakoegron en Witagron kunnen geïsoleerd raken


Vanwege herstelwerkzaamheden van de weg afslag Matta tot afslag Bigi Poika, kan voorlopig geen vrachtverkeer worden toegelaten van en naar West-Suriname. Districtscommissaris Armand Jurel heeft besloten dit weggedeelte voorlopig af te sluiten voor alle vrachtvervoer boven 4-ton. Het ministerie van Openbare Werken is woensdag 29 juli 2020 gestart met herstelwerkzaamheden, aldus het Commissariaat Para. 

De dorpen Matta, Pikin Saron, Bigi Poika, Tibiti, Kwakoegron en Witagron kunnen geïsoleerd raken als de conditie van de weg verslechterd en de weg onbegaanbaar wordt.

Ondernemers in de hout-, goud- en grindsector maken dagelijks gebruik van deze belangrijke weg, maar het belang van de dorpsgemeenschappen telt even zwaar.

Het gedeelte van de wegstrekking afslag Matta tot Kwakoegron wordt ter stabilisering geëgaliseerd en geprofileerd met een roadgrader. Op diverse locaties worden watersleuven gegraven door een minigraver. Van Pikin Saron tot afslag Bigi Poika worden alle kuilen verdicht met basecourse en vervolgens geëgaliseerd en geprofileerd.

Vroege prikacties personeel Diakonessenhuis en St. Vincentius Ziekenhuis

Personeel heeft salaris over de maand juli nog niet ontvangen


Het personeel van het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) voeren vanochtend, donderdag 30 juli 2020, prikacties van zeven tot negen uur, omdat zij het salaris over de maand juli nog niet heeft ontvangen. Ook het vakantiegeld en de koopkrachtversterking van Srd 1.000 moet deze maand worden uitbetaald. 

Robby Naarendorp, die de bonden bij beide ziekenhuizen leidt, is niet te spreken over de situatie. Het bondsbestuur wil geen escalatie van de situatie, zegt hij op Starnieuws. 'Vooral nu niet in deze Covid-situatie waar er al een zware wissel wordt getrokken op de zorginstellingen.'

Hij stelt dat de prikactie vandaag een signaal is. 'Als de situatie in het weekend zo blijft, dan weten we niet wat het volgende week wordt.'

De reguliere kosten van de ziekenhuizen kunnen niet worden gedekt, omdat het Staatsziekenfonds de betalingen aan de instellingen nog niet heeft gedaan. Aan de andere kant is de overheid ook niet over de brug gekomen met de Covid-compensatie, maar blijft ze vragen om meer ruimte klaar te maken voor opvang van Covid-19-patienten. Meer ruimte vrijmaken voor Covid-19-patienten betekent, dat het ten koste gaat van de reguliere zorgverlening, zegt Naarendorp. 'Minder kamers voor de reguliere zorg, betekent immers inkomstenderving.'

Hij zegt dat de afgelopen jaren er een regeling tussen de ministers van Volksgezondheid en Financiën was getroffen dat zij over de brug kwamen met bepaalde gelden voor de ziekeninstellingen. Zo was er een compensatie voor de particuliere ziekenhuizen, omdat de ligdagtarieven vanaf 2014 niet meer voldeden. En omdat het personeel van deze twee ziekenhuizen geen ambtenaren zijn werd de koopkrachtversterking bij hen niet geïncorporeerd in het salaris, nadat dit wel bij de ambtenaren was gebeurd. De bond bewerkstelligde dat het zorgpersoneel van deze ziekenhuizen een verhoging van 100% kreeg van de koopkrachtversterking.

Naarendorp zegt dat de spanning onder het personeel heel groot is. Hij begrijpt echter ook de situatie van de nieuwe regering die met veel financiële problemen zit. 'Nu zijn de landsdienaren betaald en de particuliere zorginstellingen niet, dat komt heel lastig over.' De bondsvoorzitter zegt dat hij heeft begrepen dat de minister van Financiën zich op dit moment alleen concentreert op de landsdienaren. Hij vindt het als bond niet eenvoudig om hiermee te worden geconfronteerd. 'Maar, er zijn grenzen om de zorg door te laten gaan. We hebben tot het laatste moment gewacht en er is geen dialoog op gang gekomen.'

De bondsvoorzitter zegt dat het mes aan beide kanten snijdt: het is niet verantwoord om actie te voeren, maar het is ook onverantwoord om de zorgsector, waar een enorme druk op wordt uitgeoefend, niet uit te betalen.

Bonaire laat vliegtuigen toe uit landen buiten ‘air-bubble’

Alleen de bemanning is aan boord van de vliegtuigen

Uitzondering voor deze vliegtuigen om te voorkomen dat ze beschadigd raken door noodweer dat bovenwinden nadert


Het Openbaar Lichaam Bonaire bericht woensdagavond 29 juli 2020, dat de luchthaven van Bonaire, BIA (Bonaire International Airport), deze dagen vliegtuigen toelaat die afkomstig zijn uit Bovenwindse eilanden van de Antillen. Het gaat om vliegtuigen afkomstig uit eilanden die niet in de ‘air-bubble’ zitten, dus landen met veel risico voor besmetting met het coronavirus. Alleen de bemanning is aan boord van de vliegtuigen.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor deze vliegtuigen om te voorkomen dat ze beschadigd raken door het noodweer dat nu de bovenwinden nadert.

Zoals in de noodverordening staat die vanaf deze maand geldig is, worden er geen passagiers toegelaten uit hoog-risico landen. Dit om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Op de luchthaven BIA worden de komende dagen vijf vliegtuigen uit Puerto Rico verwacht. Puerto Rico wordt als een hoog-risico land gezien en daarom gaan alle bemanningsleden op eigen kosten in verplichte quarantaine op een centrale locatie. Zo wordt voldaan aan de eisen van de noodverordening.

De zeehaven van Bonaire biedt dezelfde mogelijkheid aan eigenaren van boten die voor het noodweer willen vluchten. Voor hen geldt dezelfde regels als de bemanning van vliegtuigen. Ze moeten ook 14 dagen in quarantaine. Zodra het noodweer voorbij is gaan de vliegtuigen en de boten terug naar het land van herkomst.

Het blijft belangrijk voor een ieder om zich aan de gedrag en hygiëneregels te houden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Blijf 1.5 meter afstand houden, was de handen regelmatig en vermijd drukte.

Minister-president Wever-Croes, Aruba, presenteert lijvig document Reposicionando e Rumbo di Nos Pais

'Een plan dat erop gericht is ons land stap voor stap uit de crisis te trekken''Ik ben erg trots op het werk van de meer dan 125 mensen die zich hebben ingezet om dit plan voor de toekomst van ons land samen te stellen. Een plan dat erop gericht is ons land stap voor stap uit de crisis te trekken, de weg naar een nieuwe toekomst, waarin Aruba, onze economie en onze autonomie sterker zullen zijn.'

Met volgens het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 30 juli 2020, 'overduidelijke trots' presenteerde minister-president Evelyn Wever-Croes het lijvige document Reposicionando e Rumbo di Nos Pais. Het masterplan draagt als ondertitel: Een succesvolle overgang naar een nieuw economisch model dat duurzaam, inclusief en veerkrachtig is.


Het stuk is opgesteld door de commissie voor economisch herstel en innovatie, bestaande uit mensen die zich geheel belangeloos hebben ingezet voor de toekomst van Aruba. Hun taak was een masterplan te ontwikkelen waarin voorstellen staan voor structurele hervormingen en concrete acties. Daarvoor hebben ze gebruikgemaakt van de kennis van lokale experts en de plannen die de afgelopen jaren al ontwikkeld waren.

De komende twee weken krijgen alle belanghebbenden de kans hun commentaar op het plan met de regering te delen, waarna een definitief plan wordt gemaakt. De commissie heeft vijf hoofdthema’s geïdentificeerd, die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden. De hervorming van de arbeidsmarkt en de modernisering van de arbeidswetgeving staat bovenaan. Het wegwerken van de huidige beperkingen in de arbeidswetten zal werkgevers aanmoedigen om werkzoekenden een kans te geven op een baan, zelfs indien er onzekerheid is of die persoon voldoet aan de functie-eisen. Dit schept werkgelegenheid en vergroot de werkzekerheid, vooral voor jongeren.

Flexibilisering van arbeidswetten moet worden bekeken, parallel met de uitlijning van de juridische positie van de werknemers in de publieke sector en de private sector. Het streven moet zijn om een kleinere, efficiënte overheid te creëren. Aanzienlijke investeringen zijn nodig in opleiding en (her) bijscholing programma’s voor de jeugd om hun inzetbaarheid te vergroten.

Aruba's economisch herstel vereist een volledige herziening van het belastingstelsel in een vereenvoudigd en eerlijk systeem dat compliance vergroot, de economische lekkage vermindert en het nieuwe economische model ondersteunt. De beoogde overgang van directe belastingen naar indirecte belastingen, indien correct toegepast, zou ook ondersteuning bieden aan een duurzamer model van openbare financiën.