donderdag 18 juni 2020

16 Nieuwe Covid-19 besmettingen en 24 patiënten genezen verklaard

Het aantal actieve gevallen bedraagt 173


16 Nieuwe Covid-19 besmettingen zijn geregistreerd donderdag 18 juni 2020 (17.00 uur). Het aantal geïnfecteerde mensen is gestegen van 261 naar 277. 24 Personen zijn genezen verklaard. Het aantal komt op 72. De actieve gevallen bedragen 173. 

Donderdag werd ook gemeld, dat een 7e Covid-19 patiënt is overleden.

Dagelijks worden verdachte gevallen getest door het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Donderdag was 1 persoon positief bevonden bij een test van het ziekenhuis, terwijl bij het BOG 15 mensen positief zijn getest, aldus Starnieuws.

Leerkrachten wachten al jaren op vaste aanstelling - 'Ik heb nu zes dienstjaren en heb geen vaste aanstelling'

'Vanaf deze mevrouw scepter op ministerie zwaait is het een ellende voor eenieder geworden'

Minister Ferrier: 'Het zou goed zijn dat mensen zich rechtstreeks tot ministerie wenden en niet anoniem tot de pers'


Leerkrachten die menen aanspraak te maken op een vaste aanstelling worden al jaren aan het lijntje gehouden. 'Ik heb nu zes dienstjaren en heb geen vaste aanstelling', zegt een leraar wiens stukken sinds januari 2017 op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur liggen, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 juni 2020. Volgens de docent weigert minister Lilian Ferrier bevorderingen van een aantal onderwijzers te tekenen. 

'Vanaf deze mevrouw de scepter op het ministerie zwaait is het een ellende voor eenieder geworden', zegt een andere leerkracht.

Ferrier zegt, dat het mogelijk is voor langere tijd op basis van een arbeidsovereenkomst (ao) te functioneren. Ook stelt ze, dat personen met een buitenlandse nationaliteit niet in bepaalde functies mogen worden benoemd. 'Ik werk met namen. Ik weet dus niet over welke groep u het heeft. Het zou goed zijn dat de mensen zich rechtstreeks tot het ministerie wenden en niet anoniem tot de pers', aldus Ferrier.

Ze verduidelijkt, dat jaren op ao-basis werken niet per se hoeft te betekenen dat iemand een vaste aanstelling krijgt. Ferrier geeft aan samen met collega André Misiekaba, die een poosje voor haar waarnam toen ze ziek was, een groot aantal raadsvoorstellen te hebben getekend en dat het verder ligt aan het traject dat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken moet worden afgelegd.

'De afgelopen maanden zijn er in de Raad van Minister meer dan driehonderd posities (meestal betrof dat inschaling in de juiste schaal) goedgekeurd. Dit allemaal als gevolg van het Herwaarderingsbesluit en na behaalde diploma's. Ik heb achterstanden vanaf 2014 weggewerkt.'

Leerkrachten treden vanaf de invoering van het herwaarderingsplan op arbeidsovereenkomst in dienst. Na drie jaar kunnen zij volgens de regeling van landsdienaren automatisch in tijdelijke dienst komen. 'Er wordt dan een beschikking opgesteld voor een vaste aanstelling. Ik ben vanaf 2017 gerechtigd daartoe', zegt de bewindsvrouwe.

Met de komst van het herwaarderingsbesluit is een vaste aanstelling niet meer vanzelfsprekend. Toen Ferrier met ziekteverlof was, heeft Misiekaba de stukken naar de ;inisterraad willen doorgeleiden. De bewindsvrouwe heeft bij haar terugkeer alles teruggedraaid. Dit heeft tot gevolg, dat niemand die rechtmatig het proces heeft gevolgd beroepszekerheid heeft. Dit lot treft iets meer dan honderd leerkrachten. Zelfs zij die na 2017 een hogere graad hebben behaald, kunnen nog niet in de juiste schaal worden ingepast.

Ondanks dat de leerkrachten geen vaste aanstelling hebben, wordt er spaarpremie, een soort pensioen, ingehouden gelijk aan 10 procent van de bezoldiging. Ook wordt er maandelijks Srd 400 afgetrokken voor het SZF. Omdat er nog geen sprake is van een vast dienstverband krijgen betrokkenen een ziekenfondskaart voor steeds een half jaar. 'Iemand met een Bazo-kaart krijgt wel een verzekeringspasje voor een jaar. Het is toch bizar voor woorden dat de belastingbetaler zelfs dit ontbeert', zegt een leerkracht.

Goudwinning door voor milieu schadelijke scalians aangemerkt als essentiële dienst

Franse ambassadeur Joly betreurt stellingname Covid-19 Managementteam

'Frans-Guyana kent één geval van Covid-19-besmetting van een goudzoeker die op een scalian werkte'


'Frankrijk vindt het jammer dat Suriname kennelijk vindt dat scalians behoren tot de essentiële diensten en dus in operatie mogen blijven op de Marowijnerivier in deze periode', aldus de Franse ambassadeur in Suriname Antoine Joly vandaag, donderdag 18 juni 2020, in de Ware Tijd. 

Hij reageert op de verklaring van Gwendoline Babel, onderdirectrice Nationale Veiligheid, tijdens de Covid-19 persconferentie van gisteren, dat tijdens deze totale lockdown de economische activiteit van de 'bedrijven die essentieel zijn, zo ook de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier, niet stopgezet zijn'.

Babel merkte op, dat in deze fase van de operatie 'Dringi Dresi Wakti Siki' de oversteek tussen Suriname en Frans-Guyana niet mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Maar, Surinamers mogen zich wel op de rivier bewegen van noord naar zuid', aldus de Babel, die ook aangaf dat het Covid-19 Managementteam altijd heeft gevonden dat 'economische activiteit zo min als mogelijk gestopt moet worden'. 

Op 2 mei verklaarde Daniëlle Veira, directrice Nationale Veiligheid, echter dat met uitzondering van personenverkeer de operatie van ssalians op de Marowijnerivier tot en met 10 mei tijdens de lockdown verboden zou zijn. De volledige sluiting van de oostgrens en het verbod op economische activiteiten op de rivieren was onderdeel van de landelijke operatie 'Dringi Dresi, Wakti Siki', die op 30 mei was begonnen. 'De rivier is gesloten. Het is een totale lockdown, wat betekent yu no e move, yu no e skoyfi', zei Veira. Daarna was de maatregel nog eens aangescherpt en was er een striktere selectie van bedrijven die wel en geen dispensatie zouden krijgen. Daarbij zijn de scalians niet genoemd.


Joly meldt dat Frans-Guyana één geval van Covid-19-besmetting heeft van een goudzoeker die op een scalian werkte. 'Het feit dat er dus ook door de scalians activiteit is van mensen van noord naar zuid op de rivier is een mogelijke reden van de verspreiding van het virus. Bovendien is het werk van de scalians zeer desastreus voor mens en milieu door het gebruik van kwik en de vertroebeling van het water', zegt Joly.

In april heeft Frankrijk tijdens overleg met Surinaamse autoriteiten zijn bezorgdheid uitgesproken over scalians op de grensrivieren, waarvan het aantal sinds februari fors is toegenomen.

Ook Jerrel Pinas, kenner op het gebied van milieu en goudwinning en werkzaam bij het WWF Guianas, vindt dat de kans op besmetting met Covid-19 door werken op een scalian hoog is. 'Op de scalians is er ongecontroleerd contact tussen mensen in alle windrichtingen. Er is daardoor kans op onderlinge besmetting en externe transmissie.'

Hij snapt dat economische activiteiten voortgang moeten vinden, maar stelt dat daarbij moet worden afgewogen welke activiteiten prioriteit moeten genieten. 'Ik erken de bijdrage van goudwinning aan de economie, maar we moeten niet vergeten dat de schade aan mens en milieu ook enorm is.'

Zevende patiënt overleden aan Covid-19...

Man was opgenomen in Wanica Ziekenhuis op Intensive Care


Starnieuws meldt, dat een zevende persoon vanmorgen, donderdag 18 juni 2020, is overleden aan de gevolgen van Covid-19. De man was opgenomen in het Wanica Ziekenhuis op de Intensive Care. 

Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat er weer een leven te betreuren is.

Tot nu toe zijn vijf mannen en twee vrouwen overleden aan de zeer besmettelijke ziekte, zes Surinamers en een Braziliaan.

Nog niet zeker of Bonaire vanaf 1 juli weer toeristen mag toelaten op eiland

Intensive care-capaciteit én lokale gezondheids- dienst moeten op orde zijn


Het blijft nog even spannend of Bonaire vanaf 1 juli weer toeristen mag toelaten op het eiland. Pas wanneer de extra intensive care (ic)- capaciteit en de beademingsapparaten die vanuit Nederland zijn ingevlogen operationeel zijn én de lokale gezondheidsdienst voldoende is toegerust om zo nodig op grote schaal te testen, kan Bonaire op die datum worden heropend voor internationaal toerisme. Dit schrijft vandaag, donderdag 18 juni 2020, het Antilliaans Dagblad.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarover afgelopen dinsdag met gezaghebber Edison Rijna een gesprek gehad. Het staat dus nog niet vast dat Bonaire vanaf 1 juli weer toeristen kan ontvangen.

'Pas wanneer is vastgesteld dat uitvoering is gegeven aan de adviezen van het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geleide Outbreak Management Team Cariben kunnen de toeristen weer komen', aldus Blokhuis gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Morgen zal Blokhuis opnieuw in gesprek gaan met Rijna en pas daarna zal het besluit vallen of het verantwoord is vanaf 1 juli gefaseerd en voorlopig alleen uit ‘veilige’ landen afkomstige toeristen te ontvangen.

De bewindsman complimenteerde de autoriteiten van de zes eilanden met de wijze waarop zij zijn omgegaan met de corona-pandemie. Kamerlid Chris van Dam van het CDA vroeg staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken (EZK) wat zij kan doen om te bevorderen dat Nederlanders weer in groten getale naar de Caribische delen van het Koninkrijk op vakantie gaan. Zo kunnen zij een steentje bijdragen aan het economisch herstel van de eilanden. De bewindsvrouwe verklaarde, dat er intensief wordt samengewerkt met de toeristenbureaus.

Aruba wil af van eenzijdige economie die vrijwel alléén is gebaseerd op toerisme

Met 'Nota Hervorming Aruba' steekt regering hand in eigen boezem 


Aruba wil af van de huidige eenzijdige economie die vrijwel alléén is gebaseerd op toerisme. Zo meldt de ‘Nota Hervormingen Aruba’ van 15 juni jongstleden in verband met de voorwaarden die Nederland stelt aan verdere verstrekking van liquiditeitssteun, hard nodig als gevolg van de enorme impact van de coronacrisis. Omwille van het duurzaam kunnen ontwikkelen en ook het beperken van risico’s moet Aruba over een bredere, veelzijdige basis beschikken.

'Kortom: wij moeten aan andere zaken welvaart onttrekken naast het massatoerisme.' De regering steekt de hand in eigen boezem: 'Als wij een omslag moeten maken zullen er volgens deskundigen op velerlei gebied sinds lange tijd een aantal zaken flink anders moeten', schrijft de nota van het kabinet-Wever-Croes, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 48 juni 2020.

Daar hoort ook bij dat de Arubaanse staatsschuld ‘omlaag moet’. De schuldquote is te hoog om de huidige, zware klap op te kunnen vangen.

'De binnenlandse kapitaalmarkt is te klein en onderontwikkeld om hierbij van hulp te zijn geweest. Het financieel stelsel had hiernaast onvoldoende reserves om bij te kunnen springen. De toegang tot de internationale financiële markten werd abrupt afgesneden door institutionele factoren, maar vooral door onze ineens risicovol gebleken economie.'

De crisis heeft - aldus de nota - duidelijk gemaakt ‘dat wij te maken hebben met een aantal structurele zwaktes in de economie die een grote weerslag hebben op de maatschappij’. Ten eerste heeft de overheid geen buffers om te helpen tijdens een wereldomvattende crisis, door een te hoge staatsschuld.

Op de tweede plaats heeft het Arubaanse bedrijfsleven ‘kennelijk evenmin buffers', schrijft de regering: 'Aangezien het erop lijkt dat grote bedrijven zelfs alle financiële middelen dan wel uitgekeerd hebben aan de aandeelhouders dan wel niets in reserve hebben, waardoor vrijwel onmiddellijk de continuïteit ervan ter discussie staat.'

Donkere wolken boven Wasserij Korsow op zonnig Curaçao - Door sluiting hotels valt tuim negentig procent omzet weg

'NOW-subsidie mei nog niet ontvangen’

'Het is slopend, de mensen trekken het niet langer'


Wasserij Korsow heeft nauwelijks nog werk voor de 84 medewerkers. Na het sluiten van de hotels viel meer dan negentig procent van de omzet weg. Toch heeft het bedrijf voor mei nog geen loonsubsidie ontvangen. Als het geld niet komt, gaat de aanvraag voor collectief ontslag deze week de deur uit. 

Eigenaar Ben Hoijtink heeft geen goed woord over voor de manier waarop hij al weken met ‘onzinnige vragen’ wordt bestookt door de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB). Vooral de onduidelijkheid of de subsidie nu wel of niet wordt toegekend, breekt de ondernemer op. Maar, ook zijn werknemers. Die wachten al drie weken op hun salaris van mei. Hoijtink vandaag, donderdag 18 juni 2020, in het Antilliaans Dagblad: 'Het is slopend. De mensen trekken het niet langer.'

Het bedrijf heeft nog een tijdje kunnen teren op de reserves, maar die zijn nu zo goed als op. Ook met de subsidie zijn de maandelijkse kosten nog steeds 40.000 tot 50.000 gulden. Die kunnen niet worden gedekt met de weinige inkomsten. Klanten als het Curaçao Medical Center (CMC) en een paar industriële bedrijven leveren nog geen tien procent van de omzet op.

Het wasserijbedrijf besloot al eerder om de nuluren contracten te laten vervallen en alleen verder te gaan met de 84 medewerkers in vaste dienst. Hoijtink zegt juist een beroep te hebben gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om de banen van zijn trouwe krachten te behouden. 'Precies waar de regeling voor bedoeld is. Een groot deel is al dertig jaar in dienst. Die mensen komen nergens meer aan de slag.'

Wasserij Korsow begon 2020 juist goed. 'We verwachtten een topjaar met de opening van nieuwe hotels', zegt Hoijtink. Daar zag het in januari en februari ook naar uit. In maart waren de inkomsten nog ‘fatsoenlijk, maar na de lockdown viel de omzet van de hotels weg’.

Tekort aan leerkrachten dreigt op Curaçao door algemene bezuinigingen in onderwijs

(Bro  foto: naarcuracao)
Veel interesse voor VVU onder onderwijzend personeel


Behalve dat er plannen zijn om 18 procent te bezuinigen op de onderwijsbegroting in 2021, wordt ook de vergoeding aan de scholen in verband met het gratis onderwijs geschrapt en kan de wetgeving voor vervroegde vrijwillige uittreding (VVU) verder roet in het eten gooien. Volgens de laatste update van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), die stelt dat de aantallen telkens veranderen, zijn er op dit moment 631 ambtenaren die interesse hebben getoond voor de VVU, waaronder 79 onderwijzend personeel.Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 juni 2020.

Maghalie van der Bunt-George, directrice van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) ziet een dreiging in de VVU, die de BPD-minister Armin Konket (MAN) invoert om zo het overheidsapparaat in te krimpen.

'Bij de VPCO gaat het om zo’n 20 medewerkers die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Om en nabij de helft hiervan heeft hier ook daadwerkelijk interesse in. Dat betekent 4 procent van het totaalaantal leerkrachten voor ons. Maar, van die tien kunnen niet allen direct weg. Sommigen halverwege of einde van het jaar als ze de betreffende leeftijd hebben bereikt.'

'Als er ook bij andere schoolbesturen veel vacatures ontstaan, zullen er op de arbeidsmarkt verschuivingen komen. De schaarste zal toenemen. Temeer nu we ook personeel kunnen verliezen door de aangekondigde algemene bezuinigingen in het onderwijs waardoor de dreiging ontstaat dat personeel ontslagen en grotere klassen gevormd moeten worden.'

'Elders in het Koninkrijk zijn de salarissen verhoogd en de arbeidsomstandigheden beter. Voor het funderend onderwijs geldt dat zowat alle vierdejaars studenten al voor de klas staan. Het is lastig vergunningen op tijd klaar te krijgen voor Surinamers. Vanuit Nederland wordt de overtocht voor kandidaten voor het funderend onderwijs niet vergoed.' 

Dorpen in Lawa/Tapanahonigebied getroffen door wateroverlast - Lokale dorpsstructuren slaan alarm

(Bron foto: Jerry Beso/Radio Paakati)
Het dorp 'Da san be du mi' is onder water gelopen

Als het rivierwater blijft stijgen, zullen mensen van sommige laag gelegen dorpen worden geëvacueerd


Starnieuws bericht vandaag, donderdag 18 juni 2020, dat verschillende dorpen in het Lawa/Tapanahonigebied te kampen hebben met wateroverlast. Het regent de laatste dagen erg veel waardoor verschillende rivieren en kreken buiten hun oevers zijn getreden. Ook achter Zanderij, in de omgeving van Colakreek, is de schade veroorzaakt door wateroverlast, enorm. In het binnenland zijn diverse airstrips gesloten, waardoor ook geen vliegtuigen kunnen landen.


De Medische Zending (MZ) kan geen tweede missie uitvoeren naar het dorp Sipaliwini in zuid-Suriname, waar elf personen Covid-positief zijn bevonden.


Berry Jeso van Radio Paakati zei in gesprek met Gilles Nasa van Asosye Radio/TV, dat de situatie bet ernstig is. De Lawa- en Tapanahonirivier zijn behoorlijk gezwollen door de vele regens. Diverse dorpen hebben last van het overtollige water. Het dorp 'Da san be du mi' is onder water gelopen. De mensen vrezen dat als het water blijft stijgen, ze in grote problemen zullen komen.

Kostgrondjes zullen ook te lijden hebben als het blijft regenen. Met de lockdown en sluiting van vliegvelden is er nauwelijks aanvoer van goederen.

De lokale dorpsstructuren slaan al alarm. Als het water blijft stijgen, zullen mensen van sommige laag gelegen dorpen worden geëvacueerd. Diverse paden die leiden naar goudvelden, zijn haast onbegaanbaar, terwijl putten ook gevuld zijn met water, aldus Jeso.

Naast de wateroverlast heeft het binnenland ook te maken met Covid-19. Dagelijks wordt onder andere via Radio Paakati informatie aan de bevolking in Oost-Suriname verstrekt. Sommige dorpen in het gebied hebben voedselpakketten ontvangen van de politieke partij BEP. De mensen hopen dat zij binnenkort ook de Covid-voedselpakketten zullen ontvangen.

Tijdens de persbriefing van het Covid-19 Managementteam gisteren kwam de situatie in het binnenland ook aan de orde. Herman Jintie, directeur van Me er isvge Zending, deelde mee dat het zuidoosten van Suriname wordt gemonitord. Hij benadrukte, dat de infecties in Frans-Guyana zijn toegenomen. Er is goed contact met de Fransen. Er wordt voornamelijk gekeken naar de strategie die de buren hanteren op hun grondgebied.

Een week geleden is een epidemiologische missie uitgevoerd in zuid-Suriname. 'Vanaf het moment dat we terug zijn, regent het verschrikkelijk in het zuiden,' zei  Jintie. De MZ blijft het zuiden monitoren vanuit haar 51 poliklinieken. 'Er is goed contact met de dorpen en de poliklinieken. De situatie is niet verergerd. De mensen maken het goed, er zijn geen nieuwe gevallen van griep of griep gerelateerde verschijnselen.'

Elf arbeiders IAmGold/Rosebel Gold Mines positief getest op Covid-19

Voorzitter bond Biswane: 'Ik vrees dat het aantal besmettingen gaat stijgen'

'Als ze naar ons hadden geluisterd was het niet zover gekomen'


Bij IAmGold/Rosebel Gold Mines zijn nu elf arbeiders besmet met Covid-19. 'Ik vrees dat het aantal besmettingen gaat stijgen', zegt Otmar Biswane, woordvoerder van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO), vandaag, donderdag 18 juni 2020, op Starnieuws. 

Hij merkt op, dat er erger is voorkomen doordat de bond tijdig heeft kunnen ingrijpen in de situatie. Verschillende medici van het Covid-19 Managementteam hebben gisteren een bezoek gebracht aan de Rosebel te Brokopondo. 'Ze hebben een rondleiding gehad in het kamp, ze hebben de vertrekken bekeken waar de arbeiders slapen. En daarvan gaan ze wel een rapport uitbrengen', zegt Biswane.

Hij zegt, dat vastgesteld is dat de kamers niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften uitgevaardigd door het Covid-19 Managementteam. De kamers zijn niet voorzien van een raam, een van de vereisten is. De vakbondsman geeft aan, dat geadviseerd is dat de werknemers met de deuren open moeten slapen in de kamer om frisse lucht door te laten stromen.

 'Dat is heel riskant, want je weet we zijn niet in de stad. Je hebt de kans dat ongedierte naar binnenkomt. Er zijn slangen, kikkers, van alles. We zijn in het bos. Dus open deuren gaat moeilijk zijn', 

stelt Biswane.

Een ander probleem is, dat de bepaalde kamers niet zo groot zijn waardoor de social distance van twee meter tussen twee slaapplekken niet haalbaar is.

Behalve met de bond heeft het Covid-19 team ook gesprekken gevoerd met de directie van de Canadese multinational en het medisch team. De bevindingen zijn vastgelegd en er volgt een rapportage aan het Covid-19 Managementteam.

Volgens Biswane ziet de situatie er erg uit. Hij hoopt dat er snel een verslag wordt gemaakt en waarbij de aanbevelingen gauw worden overgenomen en toegepast. 'De directie heeft werk en daarvoor hadden we haar gewaarschuwd. Als ze naar ons hadden geluisterd was het niet zover gekomen.'

Het werk is helemaal stopgezet. Benadrukt is dat niemand het complex mag verlaten. 'Iedereen moet hier blijven tot het bedrijf een oplossing heeft gevonden. En dat moet samen met ons gedaan worden.'

Biswane is tevreden dat vanuit het Covid-19 Managementteam gewerkt wordt aan het helpen oplossen van de problemen.

Zestien vrouwen zijn gekozen in De Nationale Assemblee

Achttien Assembleeleden zijn herkozen


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft de cijfers van de verkiezingen die op 25 mei zijn gehouden dinsdag gepresenteerd in een openbare zitting. Het proces-verbaal is hierna getekend. De resultaten zijn gestuurd naar diverse autoriteiten en politieke partijen. 

Op basis van de resultaten is ook bepaald welke kandidaten bij voorkeur zijn gekozen. In dat geval wordt de partijvolgorde op de lijst overboord gegooid door de kiezers. Zestien vrouwen zijn gekozen in De Nationale Assemblee. Ruim 2/3 deel van de gekozenen is dus man. Alleen het district Saramacca heeft geen vrouwelijke vertegenwoordiger in het hoogste college van Staat.

In de Nationale Assemblee zijn 18 volksvertegenwoordigers herkozen. Dit meldt Starnieuws donderdag 18 juni 2020.Abeleven, directeur ministerie van NH, op valreep benoemd tot directeur Energie Autoriteit...🤔

Abeleven gaat een maandelijks salaris ontvangen van ruim Srd 45.000 😧


Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is op de valreep benoemd tot directeur van de Energie Autoriteit. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 18 juni 2020, dat hij een maandelijks salaris zal ontvangen van ruim Srd 45.000. Dit bedrag is gelijkgetrokken met wat een directielid van het Energie Bedrijf Suriname (EBS) aan bezoldiging ontvangt. 

De voordracht van Abeleven voor deze functie was al gedaan in de periode toen Regilio Dodson nog minister was. De benoeming is echter een hele tijd aangehouden. De Raad van Ministers heeft deze week goedkeuring gegeven aan deze benoeming.

Het zou gaan om een van de wurgcontracten waar de nieuwe leiders van de coalitie over aan de bel hebben getrokken in een persbericht. Op verschillende ministeries en parastatale bedrijven worden volgens de leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL initiatieven ondernomen om 'last minute' benoemingen door te drukken, alsmede contracten aan te gaan. De leiders vinden handelingen van individuen in de regering niet passen binnen de gemaakte afspraken met de hoogste leiding van het land om naar een ordelijke, verantwoorde en respectvolle transitie te streven.

Zij zijn ontstemd over dit gedrag om op het laatste moment, weken voor de overdracht van de macht, dit soort handelingen te plegen. Al deze benoemingen en contracten zullen individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid en indien noodzakelijk van rechtswege aangevochten worden.

Men moet er op rekenen dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden, stellen de aankomende regeerders.

Covid-19 Managementteam start binnenkort met digitale dispensatieprocedure

'Met digitaal systeem zal verstrekken  dispensatie en controleren door politie op geldigheid efficiënter verlopen'


Het Covid-19 Managementteam stapt binnenkort over op een digitale dispensatieprocedure. Het streven is om maandag 22 juni het QR-dispensatie scansysteem in te zetten. 'Met dit digitaal systeem zal het verstrekken van dispensatie en het controleren door de politie van de geldigheid van de dispensatie efficiënter verlopen', zegt majoor Gwendoline Babel, onderdirectrice van het Directoraat Nationale Veiligheid en lid van het Covid-19 Managementteam tijdens de reguliere persconferentie woensdag 17 juni 2020. 

Het systeem is aangesloten op het netwerk van de politie. Dit zal het controlewerk voor de politieambtenaren vergemakkelijken. Dispensatie zal dan in plaats van uit een brief, uit een barcode bestaan.

'Bij controle hoeft de politie slechts de barcode te scannen om te weten of de dispensatie geldig is of niet', legde Babel uit, aldus het Nationaal Informatie Instituut.

Het Covid-19 Managementteam blijft dagelijks vele aanvragen krijgen voor dispensatie en kan met deze nieuwe werkwijze sneller de aanvragen afhandelen, zonder dat burgers uit huis hoeven voor het ophalen van een dispensatieformulier.

Het Managementteam krijgt met Vaderdag in het vooruitzicht, veel dispensatieaanvragen voor het vieren van Vaderdag. 'Voor het vieren van Vaderdag wordt geen dispensatie verleend', zei Babel.

Waar wel dispensatie voor kan worden aangevraagd, zijn speciale verzoeken voor huwelijken, en begrafenissen/crematies. Deze aanvragen moeten ruim drie dagen vooraf worden ingediend, zodat ze kunnen worden gescreend en een ieder die aanwezig moet zijn op het evenement dispensatie krijgt.

Tragische dood milieuactivist als gevolg van slangenbeet in Costa Rica

39-Jarige milieuactivist Ulises Corrales Barrantes bekend als 'MOYO'

'Hij was een expert in alle aspecten van overleven in de jungle' 


Milieuactivist Ulises Corrales Barrantes wandelde op zaterdag 13 juni het bos in, op zoek naar zaden van een nieuw ontdekte boom in Reserva Dendrobates in Penas Blancas de San Ramon. Zijn lichaam werd dinsdagochtend 16 juni 2020 ontdekt door vrienden die een zoektocht hadden georganiseerd nadat hij niet naar huis was teruggekeerd. 

Hij werd met zijn gezicht naar beneden gevonden in een ravijn, zijn tas en notitieboek naast zich. De 39-jarige opvoeder en natuurbeschermer, beter bekend als 'MOYO', stond bekend om zijn werk om nieuwe flora en fauna te ontdekken en om zijn ontdekkingen te delen met studenten en collega-wetenschappers in een stijl die 'grenzeloos enthousiast' wordt genoemd.

De Reserve was van kinds af aan zijn speeltuin geweest en hij zou het als zijn broekzak kennen. Hij werd blijkbaar verrast door een giftige slang, die hem aanviel, wat resulteerde in zijn dood. Naast zijn lichaam werd een houten knuppel gevonden, waarschijnlijk gebruikt om de slang te doden, en de slang werd in zijn hand geklemd. Zijn vrienden gaan ervan uit dat hij probeerde de slang mee te nemen om de redders te helpen de soort te identificeren.

De slang was de dodelijke fer-de-lance, of wat Ticos een terciopelo noemt (Bothrops asper), een slang die verantwoordelijk is voor zo'n 700 beten per jaar in Costa Rica.

De familie van Corrales zei, dat hij hen zou vertellen of hij lange tijd in het bos zou blijven, of de nacht in een hangmat aan een boom zou hangen, maar MOYO zei niets voordat hij zaterdag vertrok. Zijn vader Francisco Corrales zei: 'Hij vertelde ons altijd wanneer hij lange tijd weg zou zijn (in de jungle), maar deze keer zei hij niets en we hadden dit resultaat nooit verwacht. Hij was een expert in alle aspecten van overleven in de jungle.'

Dit was niet de eerste keer dat Corrales werd gebeten door een giftige slang; hij was al vijf keer eerder gebeten - een keer door een oropel (wimperadder) en vier keer door terciopelos. Zijn familie zei dat hij bij een aantal van die gelegenheden bijna dood was. Een fer-de-lance (Frans voor speerpunt, vanwege de vorm van zijn kop), is verantwoordelijk voor 46% van alle slangenbeten in Costa Rica en 30% van alle slangenbeetopnames. Experts zeggen dat een terciopelo-slachtoffer slechts zes uur heeft om medische hulp te zoeken, voordat het gif dodelijk wordt. Overleven betekent vaak permanente schade aan het bijtgebied en amputatie van de aangedane ledemaat is niet ongebruikelijk.

Costa Rica is een leider op het gebied van antivenom van slangen, met het internationaal beroemde Instituto Clodomiro Picado (UCR, Universidad de Costa Rica), dat verantwoordelijk is voor de productie van antiofidensera van slangen, met behulp van een formule die is ontwikkeld in Costa Rica en nu wordt geëxporteerd naar Latijns-Amerika en Afrika. Dit serum heeft talloze levens gered, zowel bij mensen als bij dieren, en heeft het onderzoeksinstituut vooraan gezet bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins.

Ze zijn momenteel actief op zoek naar een vaccin of een behandeling voor het coronavirus dat leidt tot Covid-19. Als resultaat van dit onderzoek hebben ze de productie van antivenom van slangen verlaagd, waardoor er tekorten ontstaan, vooral in het zuiden van Costa Rica.

Corrales was een levendige, knappe jongeman, met zanderig haar en felblauwe ogen, een snelle humor en een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar Costa Ricaanse dieren in het wild. Hij had tatoeages van inheemse dieren op beide armen, maar had een diepe liefde voor de omgeving in zijn hart. Hij stierf in de bergen waar hij het meest van hield. Zijn laatste wensen zouden worden gecremeerd met zijn as uitgestrooid in het park waar hij omkwam.


(Suriname Mirror/Lateja/The Costa Rica Star/Clarin/YouTube)

100-Jarige Galapagos reuzenschildpad 'gaat met pensioen' na 800 kinderen te hebben verwekt

Diego en 15 andere schildpadden keren terug naar Isla Santa Cruz


Een 100-jarige Galapagos reuzenschildpad die tijdens zijn carrière meer dan 800 reuzenschildpadden verwekte, is met pensioen gegaan nadat hij werd gecrediteerd voor het redden van zijn soort. 

Diego de Galápagos-schildpad (wetenschappelijke naam Chelonoidis hoodensis) paart al tientallen jaren in gevangenschap als onderdeel van een programma dat erop gericht is het aantal schildpadden op Isla Santa Cruz op de Galápagos-eilanden nieuw leven in te blazen.

Parkwachters schatten dat de schildpad van 80 kilo ten minste 40 procent van de 2.000 in het programma gefokte schildpadden verwekte.Een halve eeuw geleden waren er nog maar twee mannetjes op zijn geboorteland en ze hadden maar 12 vrouwtjesschildpadden om mee te paren om hun soort te redden. De schildpadden waren naar verluidt te verspreid om elkaar te vinden en zich voort te planten.


Diego werd uit de San Diego Zoo in Californië gehaald om de soort te redden nadat hij naar verluidt ergens in de eerste helft van de 20e eeuw uit zijn geboorteland Isla Española was verwijderd. Hij zal de rest van zijn dagen op dat eiland doorbrengen na zijn bijdrage aan het redden van de soort.

De eilanden maken technisch gezien deel uit van Ecuador aan de westkust van Zuid-Amerika. De Ecuadoraanse milieuminister Paulo Proaño Andrade kondigde aan. dat Diego en 15 andere schildpadden met pensioen gaan om hun dagen na hun werk in het programma te beleven. 'We sluiten een belangrijk hoofdstuk in het beheer van het Galápagos National Park af', zei hij in een vertaalde tweet waarin de terugkeer van de schildpadden wordt aangekondigd. 'Ze keren terug naar huis na tientallen jaren broeden in gevangenschap en hun soort te redden van uitsterven. Uw eiland verwelkomt u met open armen', voegde hij eraan toe.


De schildpadden werden gerepatrieerd naar hun thuiseilanden nadat ze in quarantaine waren gegaan om te voorkomen dat ze zaden of planten terugbrachten die niet inheems waren op het eiland.

De archipel van het Galápagos-eiland ligt ongeveer 1.000 kilometer uit de kust van Ecuador en leverde een belangrijke bijdrage aan het werk van Charles Darwin aan zijn evolutietheorie nadat hij verschillen in schildpadden had waargenomen die suggereerden dat ze zich in de loop van de tijd aan hun omgeving hadden aangepast.


(Suriname Mirror/pagina12/Sunshine Coast Daily/Twitter/YouTube)

De oude Inca-citadel van Machu Picchu in Peru in juli weer toegankelijk

'Elke dag worden slechts 675 bezoekers toegelaten, kwart van het gebruikelijke aantal'


De oude Inca-citadel van Machu Picchu, een juweel van het Peruaanse toerisme, zal het aantal dagelijkse bezoekers sterk verminderen zodra het heropent na een door virussen opgelegde sluiting in juli, aldus ambtenaren. 

Gezien de noodzaak van sociale afstand en andere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zullen er elke dag slechts 675 bezoekers worden toegelaten - een een kwart van het gebruikelijke aantal, zei Jean Paul Benavente, gouverneur van de regio Cusco.

Gidsen zullen rondleidingen van slechts zeven bezoekers leiden en mensen zullen maskers moeten dragen. De heropening van juli is gekoppeld aan een opheffing van de nationale lockdown maatregelen die sinds 16 maart van kracht zijn, zei de gouverneur.

Luchthavens in Peru blijven voorlopig gesloten en veel winkels zijn gesloten. Maar, ondanks enkele van de vroegste en meest stringente maatregelen van Latijns-Amerika, heeft het land het op één na hoogste aantal gevallen in de regio geregistreerd, namelijk 240,908, samen met ongeveer 7,250 doden.

De regering kondigde in mei plannen aan om te proberen haar belangrijke toeristische sector nieuw leven in te blazen door gratis toegang te bieden tot natuurreservaten en archeologische vindplaatsen, waaronder Machu Picchu, voor kinderen, ambtenaren en ouderen.

Peruaanse toeristen kunnen ergens in juli of augustus weer vliegen, maar zonder besluit over de heropening van de grenzen blijft het onduidelijk wanneer buitenlandse toeristen terugkeren.

(Suriname Mirror/The Santiago Times)

Nadat Covid-19 Peru trof, liep Maria Tambo honderden kilometers naar huis

'Ik wil niet meer naar Lima, ik denk dat ik daar zou sterven met mijn meisjes'Maria Tambo (40) en haar dochters kwamen voor het eerst naar de Peruaanse hoofdstad vanuit een afgelegen dorp in het Amazone-regenwoud, zodat de oudste, Amelie, het eerste familielid kon worden dat naar de universiteit ging. De 17-jarige tiener heeft een prestigieuze beurs gewonnen om te studeren aan de Universidad Científica del Sur in Lima, en de familie heeft grote dromen. 

Ze helpen Amelie op weg en Maria haalt geld op in een restaurant. Maar, toen Covid-19 Peru trof, stopte het land. Meer dan 70 procent van de mensen werkt in de informele economie en wanneer de regering van het land strakke lockdowns begint op te leggen, ziet Tambo dat banen verdwijnen. Na bijna twee maanden quarantaine hebben ze geen geld meer om gehuurde kamers of eten te betalen.

Tambo besloot terug te keren naar hun dorp in de regio Ucayali, 500 kilometer verderop. Met het openbaar vervoer in lockdown, is de enige optie om te voet te reizen. 'Ik weet hoe gevaarlijk het is voor mijn kinderen, maar ik heb geen keus', zegt ze. 'Ik sterf terwijl ik probeer hier weg te komen of sterf van de honger in mijn kamer.' 

'Ik heb mijn huis niet meer verlaten sinds de regering quarantaine heeft aangekondigd. Maar, ik heb geen geld meer.'

Tambo en haar dochters verlieten begin mei Lima. Ze droeg een gezichtsmasker en baby Melec op haar rug, samen met een grote veelkleurige rugzak bestrooid met een klein hartje. Amelie en Yacira liepen met veel moeite aan hun zijde en brachten hun eigen pakketten mee. Aan de rugzak van Yacira hangt een roze beer. Duizenden andere Peruanen zijn onderweg, wanhopig om te ontsnappen aan een pandemie en inkomensverlies.

Hun epische reis, langs stoffige snelwegen, spoorlijnen en donkere landelijke wegen, zal de Tambo's door de hoge Andes voeren voordat ze het Amazone-regenwoud bereiken - een gevaarlijke route voor een vrouw die alleen reist met drie kinderen.

Er waren tijden van goedheid en opluchting toen ze de reis stopten door een paar ritten over de weg te rijden. Een chauffeur gooit eten naar hen als hij voorbij komt. Maar, meestal lopen Tambo en haar dochters.

Op de derde dag, toen ze in ijle lucht liepen in de Andes, 15.000 voet boven zeeniveau, had een vrachtwagenchauffeur medelijden met het gezin, gaf ze een lift naar de volgende stad en gaf ze eten. 'Ik heb zoveel gelopen', zei ze tegen de chauffeur en probeerde tranen van dankbaarheid tegen te houden. Het was een korte pauze voor hun voeten. 'De hand van mijn dochter werd paars', zei ze.

De terugreis behelst meer dan uithoudingsvermogen. Tambo moet ook door een politiecontrolepost navigeren om te voorkomen dat inwoners van Lima, het coronaviruscentrum van het land, het virus verspreiden naar landelijke gebieden. Ondanks de moeilijke lockdown-regels, is Peru al een van de meest ernstige landen ter wereld sinds de pandemie van Covid-19, met meer dan 230.000 gediagnosticeerde gevallen en meer dan 6.800 sterfgevallen tot nu toe. Deskundigen zijn van mening, dat het aantal hoger zou kunnen zijn en dat het ziekenhuissysteem onder druk staat om een ​​pandemie te behandelen.

In San Ramon, net voordat Tambo het bos in ging, werd ze door een politieagent  ondervraagd. 'Je kunt hier niet met kinderen langs', zei hij. Tambo onderhandelde met hem. 'Ik ga alleen terug naar mijn boerderij, in Chaparnaranja, waar ik een week ben geweest.' Ze kon de agent niet vertellen dat ze uit Lima kwam, anders liet hij haar de reis niet voortzetten. Maar, de vermoeide moeder overleefde het.

Na zeven dagen en nachten en 300 mijl reizen, bereikten Tambo en haar kinderen hun thuisprovincie, de regio Ucayali, waar ook de inheemse Ashaninka woonden.

Een laatste obstakel ligt op hun pad - toegang tot het gebied is verboden vanwege virussen. 'Wat gebeurt er als een besmette persoon binnenkomt? Hoe kunnen we ontsnappen?' vertelde een van de lokale Ashaninka-leiders. 'Het enige masker dat we hebben is lucht. Ons gezondheidscentrum heeft niets tegen het virus.' Maar Tambo was vastbesloten. Ze onderhandelde met lokale leiders en mocht naar huis - op voorwaarde dat zij en de kinderen 14 dagen werden verbannen.

Ze kwamen 's nachts aan, Tambo overweldigd toen de familiehonden renden om hen te begroeten. Ze knielde en huilde en dankte God dat hij haar mee naar huis had genomen, toen de dieren met hun staart kwispelden en de baby op haar arm aanraakten. Toen de tranen vloeiden, kwamen haar man en schoonvader uit de duisternis tevoorschijn. Er is vreugde, maar afstand. Niemand kan aanraken. Niemand kan knuffelen vanwege een virus. 'Het is erg moeilijk, we lijden veel', vertelde ze hen door zijn tranen. 'Ik wil niet meer naar Lima. Ik denk dat ik daar zou sterven met mijn meisjes.'

(Suriname Mirror/CNN/Press Insider Daily)

Braziliaanse cartoonisten verdedigen collega bedreigd door rechtszaak

Cartoon van Renato Aroeira zou volgens regering-Bolsonaro nationale veiligheid schenden...Braziliaanse politieke cartoonisten hebben dinsdag 16 juni 2020 hun pennen ingezet ter verdediging van een collega, die door de regering van president Jair Bolsonaro wordt opgeroepen voor een strafrechtelijk onderzoek naar een satirische cartoon waarvan wordt beweerd, dat deze de nationale veiligheid schendt.


Bolsonaro's ministerie van Justitie vroeg maandagmiddag de Federale Politie en openbare aanklagers om kunstenaar Renato Aroeira te onderzoeken, wiens tekening van de extreemrechtse president werd gedeeld op het Twitter-account van prominent journalist Ricardo Noblat.

De cartoon beeldt Bolsonaro af met een penseel om een ​​rood kruis - het symbool dat wordt gebruikt in ziekenhuizen, waaronder patiënten die Covid-19-patiënten behandelen - om te vormen tot een hakenkruis.
In het verzoek van de regering om een ​​onderzoek wordt verwezen naar een wet die voorziet in een gevangenisstraf van vier jaar wegens het belasteren van de president.

Voorstanders van vrije meningsuiting hekelden wat zij interpreteerden als een intimidatietactiek, en ten minste zes cartoonisten deelden dinsdag gerelateerde tekeningen op social media als een blijk van solidariteit met Aroeira.

Een cartoon beeldt Bolsonaro af als een pop met een armband met een swastika en doorboord met potloden in plaats van spelden. 'Het is ongemakkelijk, niet?' schreef de illustrator, Nando Motta. Een andere toonde Bolsonaro naast doodskisten die vermoedelijk gevuld waren met Covid-19-slachtoffers, terwijl hij naar een Aroeira op zijn tekentafel wijst.


In Brazilië zijn meer dan 45.000 mensen aan het virus gestorven, het op één na grootste van alle landen. Bolsonaro heeft vaak met de pers gesproken en het hakenkruis is in redactionele cartoons niet gebruikt als een specifieke verwijzing naar het nazisme en de systematische vervolging van joden, maar om het spook van autoritarisme te vertegenwoordigen.

Een rechter van het Hooggerechtshof stuurde vorige maand een privébericht naar zijn collega's, later uitgelekt naar lokale media, waarin de Braziliaanse politieke omstandigheden werden vergeleken met de Duitse Weimarrepubliek vóór de opkomst van Adolf Hitler. Volgens Het communicatiesecretariaat van de president gaat de cartoon van Aroeira verder dan wettelijk is toegestaan, omdat het Bolsonaro vals beschuldigde van het nazisme. 'Iemand beschuldigen van een van de ernstigste misdaden in de geschiedenis is geen humor, het is een misdaad', zei het secretariaat dinsdag op Twitter. 'Politieke satire is één ding, laster is een ander, ook onder het mom van humor.' 

Eduardo Evangelista, een cartoonist die bekendstaat als hertog bij de krant O Tempo de Minas Gerais, was een van Aroeira's leeftijdsgenoten die een soortgelijke tekening maakte over de mogelijkheid tot onderzoek. 'Het tonen van steun voor Aroeira markeert een standpunt: we zwijgen niet en we zullen niet gemakkelijk een autoritaire vooruitgang accepteren', zei hij.


De Brazilian Pers Associatie zei in een verklaring, dat afwijzing van kritiek kenmerkend is voor dictators en dat dreigementen de verdedigers van een vrije pers niet het zwijgen opleggen.

Aroeira, die eerder tijdens zijn bijna 50-jarige carrière te maken heeft gehad met rechtszaken en kritiek, zei dat dit de eerste keer was dat hij zich nerveus voelde onder het gewicht van de staat. Toch is hij niet berouwvol. 'De poging is zinloos', zei Aroeira in een video-interview. 'Ze zullen me niet opsluiten of me intimideren.' 

(Suriname Mirror/Brasil247/The Associated Press/Brasil de Fato/YouTube/Twitter)

Aanhoudende gruweldaden tegen inheemse volkeren Brazilië ernstige bedreiging voor hun bestaan, levensonderhoud en welzijn

'President Bolsonaro gebruikt Covid-19 pandemie als rookgordijn illegale ontbossing en landroof voort te zetten'Inheemse volkeren zijn de meest efficiënte beschermers van de biodiversiteit in de wereld en dit geldt met name voor de inheemse reservaten van Brazilië in de meest ongerepte delen van het regenwoud van de wereld. Bijna een vijfde van alle dieren en planten in de Amazone leeft in deze gebieden - die 25,5% van alle koolstofvoorraden in Brazilië behouden - en inheemse volkeren vertrouwen op deze ecosystemen en hun land voor hun levensonderhoud. 

De strijd om hun land te beschermen tegen illegale mijnbouw en houtkap in de regio is wreed en bloederig geweest, en er wordt beweerd dat de regering van Jair Bolsonaro de pandemie gebruikt als rookgordijn om de illegale activiteiten van ontbossing en landroof voort te zetten. De Noord-Braziliaanse staten, waaronder de Amazonas, zijn het zwaarst getroffen door de pandemie. Meer dan 60 inheemse gemeenschappen hebben Covid-19-gevallen bevestigd en de meeste zijn gemeld uit het Amazonegebied, van waaruit mensen alleen per boot of vliegtuig naar ziekenhuizen kunnen gaan - de gemiddelde afstand tussen inheemse dorpen en de dichtstbijzijnde intensive care-afdeling (ICU) ) in Brazilië is 315 kilometer.

Bovendien is het sterftecijfer onder de inheemse bevolking tweemaal zo hoog als dat van de rest van de Braziliaanse bevolking, volgens  belangenbehartigingsgroep Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), die het aantal gevallen en sterfgevallen onder de 900.000 inheemse volkeren van het land bijhoudt. Ze beweert, dat 'het coronavirus heeft geprofiteerd van jarenlange openbare verwaarlozing'.

De inheemse volkeren werden ernstig bedreigd nog voordat de pandemie de wereld tot stilstand had gebracht. Illegale houthakkers, jagers en evangelische missionarissen zijn al jaren actief in het Amazone-regenwoud. Deze houthakkers en goudzoekers riskeren nu het virus naar afgelegen gemeenschappen te brengen, wat de angst voor genocide doet toenemen.

'Covid-19 arriveerde in de dorpen van mijn regio en de oudste en belangrijkste vallen langzaam af', zei Amaury Camizão Juruna van de Juruna-inheemsen en actief lid van het Slow Food-netwerk. 'Mijn oude vriend Porake is weg en mensen vertrekken naar andere gebieden. Ik blijf nadenken over de pijn van deze mensen. Ik heb lang met hen samengewerkt en kan niets doen om hen te helpen. Drie inheemse mensen van het eerste contact zijn al gestorven als gevolg van Covid-19', vervolgde Amaury.

De Juruna wonen in het Belo Monte Dam-gebied aan de Xingu-rivier in de staat Pará. De goedkeuring van nieuwe plannen met betrekking tot het damproject door het Braziliaanse Congres in 2005 heeft geleid tot de ontheemding van veel Juruna-families. Ouderen, vooral in inheemse samenlevingen, vormen een integraal onderdeel van het behoud van traditionele kennis, aangezien de meeste inheemse volkeren worden gekenmerkt door mondelinge tradities die generaties lang worden doorgegeven en cruciaal zijn voor hun culturele overleving. Sinds het uitbreken van het coronavirus - dat 'een Braziliaan per minuut doodt' - zijn de beslissingen van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro met betrekking tot de pandemie herhaaldelijk in twijfel getrokken.


Een hoofdartikel in The Lancet zei, dat de onverantwoordelijke omgang met de situatie door Bolsonaro heeft geleid tot totale verwarring in heel Brazilië, dat op 12 juni 2020 ongeveer 805.649 bevestigde gevallen van Covid-19 had, waardoor het een coronavirus-hotspot werd, de tweede alleen voor de Verenigde Staten wereldwijd. Studies tonen aan, dat het aantal sterfgevallen in augustus de 125.000 kan overschrijden. De onverschilligheid van de president brengt het leven van verschillende Brazilianen, met name de inheemse volkeren van het land die in afgelegen gebieden wonen, in gevaar. Ongeveer 13 miljoen Brazilianen hutten in favela's, waar aanbevelingen voor hygiëne, evenals sociale afstand, bijna onmogelijk te handhaven zijn.

Inheemse volkeren die voor hogere studies of op zoek naar werk naar stedelijke gebieden zijn verhuisd, worden gedwongen in precaire omstandigheden te leven met weinig tot geen toegang tot openbare diensten. Ondertussen hebben degenen die in verre regio's wonen geen basisvoorzieningen voor sanitair of gezondheidszorg.

'We hebben geen steun of hulp ontvangen van de regionale of de federale overheid. De gemeente draagt ​​haar steentje bij, maar de regering Bolsonaro heeft ons totaal uitgesloten. We zien onze familieleden lijden en moeilijkheden ervaren. We hebben geen boodschappen, eten of andere basisproducten om van te leven. We hebben om hulp gevraagd, maar niemand is naar voren gekomen om ons te helpen', zegt Sérgio Garcia Wará van de Sateré-Mawé, een groep inheemse volken die in de staat Amazonas woont. De Sateré-Mawé-gemeenschap heeft, net als verschillende andere inheemse volkeren, gestreden voor culturele en fysieke overleving en om hun voedselsoevereiniteit te bevorderen. 

Voedselzekerheid is voor hen nauw verbonden met de garantie van hun territoria, die zijn toegeëigend voor industriële doeleinden en die hun voedselsystemen en manier van leven onherstelbaar hebben veranderd.

'Inheemse volkeren zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de landbouw en zijn betrokken bij het aanbestedingsprogramma dat schoolkantines van de gemeente Vitória do Xingu bevoorraadt. Hier bereikt het contractbedrag tot 120 duizend reais (ongeveer 2.400 US$). Vóór Covid-19 stonden we voor verschillende uitdagingen, omdat het contract geen logistieke kosten omvat voor de distributie van voedsel, wat erg duur wordt. En met het niet sluiten van het aanbestedingscontract, blijven we dankzij Covid-19 achter met grote hoeveelheden fruit, groenten en ambachtelijke producten - op een schone en eerlijke manier geproduceerd, met respect voor de traditionele manier van werken van de Juruna. Onze landbouwactiviteiten worden altijd uitgevoerd met het grootste respect voor het bos en zijn bewoners samen met leden van de gemeenschap en partners', zei Amaury. 

Door de stijgende aantallen hebben ze geen andere keus dan zichzelf in quarantaine te plaatsen. Maar voor de Juruna's: 'Het isolement is erg moeilijk, vooral omdat we als collectief functioneren. We eten, werken, lopen samen. Bovendien betekent het niet kunnen vertrekken van het huis of naar de velden gaan, hier geen eten', zegt Camizão Juruna, die samen met andere leden van zijn volk donaties heeft ingezameld om kant-en-klare maaltijden te verstrekken aan huishoudens in zijn dorp. 'Namens de gemeenschap dank ik alle mensen die zich hebben aangemeld en donaties hebben gedaan, maar we hebben meer bijdragen nodig zodat het werk niet stopt', voegt hij eraan toe.

De benarde situatie van de inheemse volkeren van Brazilië wordt alleen maar verergerd door de illegale mijnbouw en houtkap op inheemse landen, die alleen maar is toegenomen sinds de pandemie het land trof. Volgens gegevens van het Braziliaanse Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) is de ontbossing in het Braziliaanse regenwoud in april van dit jaar met bijna 64% gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Vorige maand werd 156 vierkante mijl (405,6 vierkante kilometer) regenwoud vernietigd. Het gebied is twee keer zo groot als Washington DC. In april keurde FUNAI, de Braziliaanse Fundação Nacional do Índio, een wet goed die verhindert dat inheemse landen in afwachting van officiële afbakening in het kadaster als 'inheems' worden bestempeld.

De nieuwe wet, zo stellen milieuorganisaties, stelt degenen die illegaal inheems land bezetten in staat te beweren dat het land niet inheems is. Bovendien is de controversiële wet, voorlopige maatregel (MP) 910, die in december 2019 voor het eerst door Bolsonaro werd vastgesteld, nu het wetgevingsvoorstel PL2633 en wordt het geacht in permanente wetgeving te worden omgezet. Het stelt degenen die vóór december 2018 illegaal beschermde federale gronden hebben ontbost en bezet, in staat om het onroerend goed tegen gereduceerde prijzen te kopen.

Bolsonaro's vijandigheid jegens de inheemse volkeren die hij beweert te regeren en de volledige straffeloosheid waarmee zijn regering functioneert, hebben het voortbestaan ​​van de inheemse volkeren in gevaar gebracht. Zijn beslissingen en de aanhoudende gruweldaden op de inheemse volkeren van Brazilië zullen ingrijpende gevolgen hebben, aangezien ze volledig op hun land vertrouwen voor hun levensonderhoud en hun fysieke en spirituele welzijn.

(Suriname Mirror/Slow Food)

In Brazilië op één dag 34.918 nieuwe gevallen van Covid-19

(Bron foto: Twitter)
Ministerie van Volksgezond- heid: Ook 1.282 doden te betreuren


In Brazilië zijn dinsdag 16 juni 2020 34.918 nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld. Dat is het hoogste aantal in 24 uur tijd. Er vielen ook 1.282 doden te betreuren, meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Brazilië, na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land wat aantal besmettingen en overlijdens betreft, tedde dinsdag 923.000 besmettingen en 45.241 doden.Epidemiologen vermoeden dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt, aangezien er nog onvoldoende tests ter beschikking zijn.

Brazilië telt 212 miljoen inwoners, maar telt 23 procent van alle coronabesmettingen en 21 procent van alle overlijdens in de regio. Dat blijkt uit cijfers van de Pan-Amerikaanse Organisatie voor de Gezondheid, PAHO (OPS, Organización Panamericana de la Salud).'En we zien geen vertraging van het aantal besmettingen', zegt Carissa Etienne, directrice van de PAHO.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft het coronavirus altijd afgedaan als 'een klein griepje' en weigert bijgevolg de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.(Suriname Mirror/Correio Braziliense/AFP/Belga/Twitter/El Cronista)

Aanhoudende regenval stagneert werk Medische Zending in Sipaliwini

Met uitzondering van Kawemhakan zijn alle vliegvelden onbegaanbaar


Sinds de epidemiologische missie van de Medische Zending (MZ) in Paramaribo is teruggekeerd na Sipaliwini te hebben aangedaan, heeft de MZ het gebied niet meer kunnen aandoen vaneege aanhoudende regenval. MZ-directeur Herman Jintie zei woensdag 17 juni 2020 via een zoomgesprek tijdens de reguliere persconferentie van het Cobid-19 Managementteam, dat met uitzondering van Kawemhakan (Anapaike) alle vliegvelden onbegaanbaar zijn, aldus het Nationaal Informatie Instituut.

'Vanaf het moment dat we terug zijn, regent het verschrikkelijk in het zuiden', aldus directeur Jintie. Hij benadrukte dat er geen vluchten kunnen worden uitgevoerd, waardoor de missie die MZ gepland heeft nog niet heeft plaatsgevonden. Jintie zei, dat de Medische Zending desondanks de situatie in het zuiden blijft monitoren vanuit haar 51 poliklinieken. Er is goed contact met de dorpen en de poliklinieken. Het stemt de directeur goed dat de situatie niet is verergerd.


'Integendeel, de mensen maken het goed, er zijn geen nieuwe gevallen van griep of griep gerelateerde verschijnselen', aldus de directeur. Hij zegt dat het team tijdens haar aanwezigheid in Sipaliwini heeft geconstateerd, dat de situatie niet ernstig was, in de zin dat mensen niet ernstig ziek waren.

De missie kwam terug naar de stad met de uitgevoerde testen in de hoop dat het om gewone griepgevallen ging. Echter werd geconstateerd, dat het om een corona-infectie ging. Desondanks maken de mensen hun nu redelijk goed.

Jintie stelt, dat de Medische Zending dagelijks contact heeft met haar polikliniek in Sipaliwini. Ook is het team gereed om te vertrekken zolang de situatie dat toelaat. 'We zijn nu drukdoende te kijken naar andere mogelijkheden om het gebied aan te doen. We zijn elke dag in contact met de vliegmaatschappij die klaarstaat om ons te vervoeren, alsook de luchtvaartdienst.'