vrijdag 10 mei 2013

Stilte rond Commissie Ordening Goudsector....

Waar blijft ‘strategisch plan’ van presidentiële commissie?

Veel vragen voor commissie over ordening goudsector

10-05-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De laatste tijd is het opvallend stil rond de Surinaamse presidentiële Commissie Ordening Goudsector (COG). De laatste keer dat de commissie even in het nieuws was, was op 15 maart van dit jaar. Die dag nam de voorzitter van het Managementteam van de COG, Gerold Dompig, deel aan het seminar ‘Minimalisering en voorkomen van kwikgebruik ik Suriname’ van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), dat haar 15-jarig bestaan vierde.

Gerold Dompig laatste weken niet erg spraakzaam
De commissie was ook van de partij tijdens de ACP/EU-top die medio november 2012 werd gehouden in Paramaribo. Dompig hield een presentatie voor parlementsleden uit Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen en uit landen van de Europese Unie over de ordening van de goudsector in Suriname.
Opmerkelijk was, dat hij werd bijgestaan door antropoloog Chris Healy. Healy bleek uit het niets aan Commissie Ordening Goudsector te zijn toegevoegd als consultant. Hij is naast antropoloog goed bekend met de goudsector en heeft voor nationale en internationale organisaties en instituten rapporten geschreven over de goudsector in Suriname. Zo schreef hij onder andere mede in 2005 het 116 pagina’s tellende rapport ‘Situation Analysis of the Small-scale Goldmining in Suriname’ voor het WWF Guianas:


Porknokkers beloond voor vernietigende illegale activiteiten
Tijdens de presentatie maakte Dompig bekend dat voor porknokkers die illegaal aan het werk waren in onder het Brownsberg Natuurpark, nieuwe werkgebieden waren aangewezen: in de omgeving van het natuurpark een gebied van 5.600 hectare, bij Nieuw Koffiekamp ook 5.600 hectare en bij Langetabbetje 4.700 hectare. ‘Ik denk dat ze hier blij mee zijn. We halen de illegalen weg uit het beschermd gebied, maar maken ze niet brodeloos en hebben nu een win-win situatie’, zei Dompig.

Maar, het lijkt er meer op dat illegale goudzoekers door de overheid beloond worden voor hun vernietigende werkzaamheden in bijvoorbeeld het Brownsberg Natuurpark. Geen enkele porknokker is ooit bestraft voor het illegaal mijnen naar goud, laat staan voor het gebruik van het voor het milieu en voor de gezondheid van inheemsen en marrons schadelijke, giftige, en verboden kwik.

In hoeverre vandaag de dag al door goudzoekers wordt gemijnd in de aan hun toegewezen nieuwe werkgebieden voor goudzoekers is niet bekend. De Commissie Ordening Goudsector is de laatste weken niet erg spraakzaam gebleken.

Parlementslid Asabina: Geen geloof meer in Commissie Ordening Goudsector
Gevraagd om een reactie zegt het BEP- (Broederschap en Eenheid in de Politiek) Assembleelid Ronny Asabina:
 ‘Eerlijk gezegd ben ik confused voor wat betreft de ordening. Ik hecht geen geloof meer aan wat uit de hoek van de Commissie Ordening Goudsector aan info met de samenleving wordt gedeeld. Niemand anders dan de heer Dompig heeft tijdens een workshop in het kader van de hier te lande georganiseerde ACP-EU meeting aangegeven, dat de commissie een strategisch plan heeft ontwikkeld dat op het bord van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen zou liggen. Langer dan zes maanden daarna weet niemand waar het plan is. Ik kan mij niet indenken dat je een sector van zo een grote importantie kan ordenen zonder een plan. Ik vraag mij af of men geen andere bedoeling heeft met deze zogenaamde ordening.’

Gerold Dompig en minister Jim Hok van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wilden niet reageren op de onderstaande vragen, ondanks herhaald verzoek:

1) hoe zit het nu met het Brownsberg Natuurpark, wie heeft dat nu feitelijk in beheer en wie controleert? Is Stinasu daar nog in beeld?
2) wordt er in het binnenland wel gecontroleerd op het gebruik van kwik? Naar mijn weten is er nog nooit kwik op een goudveld in beslag genomen of is er een porknokker of garimpeiro beboet of voor een rechter verschenen voor het gebruik van kwik, de import van kwik en/of voor illegale goudwinning.
3. wat is de stand van zaken met betrekking tot een fonds dat in het leven geroepen zou worden voor porknokkers, waar ze een beroep op zouden kunnen doen voor financiering van milieuvriendelijke winningsmethoden?
4. werkt het pasjes-/belastingsysteem?
5. waar is het strategisch plan en wat is de inhoud?

Het zwijgen is veelzeggend en ook een reactie.....