maandag 1 januari 2018

Wrijving tussen districtsraadsleden Marowijne en districtscommissaris Freddy Daniel

Districtsraadsleden Marowijne zijn niet uitbetaald over december

'Als mensen niet werken, heeft dat niks te maken met een verslechterde relatie met mij'


Districtsraadsleden (dr) van Marowijne zijn niet uitbetaald over december. In 2017 zijn geen presentielijsten opgestuurd naar het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Op basis hiervan worden de betalingen verricht. Districtscommissaris (dc) Freddy Daniel zegt vandaag, maandag 1 januari 2018, op Starnieuws dat het niet uitbetalen van de dr-leden een aangelegenheid van het ministerie is. Hij ontkent dat er sprake is van een verslechterde relatie met de dr. 'Als mensen niet werken, heeft dat niks te maken met een verslechterde relatie met mij.'

Ondervoorzitster van de dr, Olivia Domini, evenals overige dr-leden, betreuren de wijze waarop de dc handelt. Hij is ambtshalve voorzitter van de districtsraad. Volgens Domini schrijft de dc nauwelijks tot geen vergaderingen uit. De laatste vergadering dateert van begin oktober en daarvoor was er eentje in juni.

Domini zit al 15 jaren in de dr. Gezien de soms drukke werkzaamheden van de dc kan het dat de raad afzonderlijk vergadert en daarvan verslag doet aan de dc. In de voorgaande perioden is dit ook het geval geweest.

Echter stelt dc Daniel zich op het standpunt, dat er niet vergaderd mag worden indien hij geen vergadering heeft uitgeschreven. Domini kan zich enigszins wel hierin vinden, maar stelt dat de dc geen vergaderingen uitschrijft. Volgens de wet Regionale Organen kan, indien de raad een vergadering nodig acht, ondersteund door de leden, deze wel uitschrijven. Ook de ondervoorzitter is hiertoe bevoegd, geeft ze aan.

In juni, heeft de dc een groep geïnstalleerd die hem moet bijstaan in zijn werk. Met deze groep gaat hij soms op het veld en de raad wordt bij niets betrokken, geeft Domini aan. De raad wordt niet op de hoogte gesteld van wat er plaatsvindt in het district. Op een gegeven moment leek het alsof de dr niet meer nodig is. De raad is bereid om samen te werken met de dc verduidelijkt ze, echter voelen de leden zich gepasseerd.

Dc Daniel zegt hierop, dat hij de steun van mensen zal gebruiken die deze aanbieden, als hij een jaar moet wachten op werk dat in twee dagen gedaan kan worden. Er is een werkgroep geïnstalleerd om de dc te ondersteunen in zijn werk. 'Ik kan van maandag tot zondag, elk uur van de dag op hen rekenen', stelt Daniel.

De dc zegt dat hij vergaderingen heeft uitgeschreven, maar dat er geen quorum was. Daniel merkt op dat de wet duidelijk is. Als de raad behoefte heeft aan een vergadering, wordt deze aangevraagd. 'Wanneer ik die behoefte heb en dingen moet delen met de raad, dan schrijf ik ook de vergadering uit. Het vergaderen kan elk moment gebeuren. Afgelopen jaar was er geen quorum, waardoor ook geen besluiten konden worden genomen. Dus kijkt de dc naar andere mogelijkheden als het niet lukt bij de raad om besluiten goed te keuren', stelt de dc.

Domini hoopt op een spoedige oplossing. Zij stelt dat vanwege de politiek niet rancuneus moet worden gehandeld. Recentelijk was de dc buiten Suriname, maar de leden zijn nimmer op de hoogte hiervan gesteld, zegt Domini. 'Er is toen door de leden gesteld om met mij als ondervoorzitster te vergaderen. De dc heeft vanuit het buitenland opdracht gegeven, dat de vergadering niet door mag gaan, behalve als de vervangende dc aanzat of deze vergadering bijeen heeft geroepen. Wij waren nooit op de hoogte gebracht van zijn vertrek en nog minder van de vervanging.'

Meisje (6) ernstig gewond aan een hand door vuurwerk.

Meisje is opgenomen in Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar amputaties zijn uitgevoerd


Een meisje van zes jaar is ernstig verwond aan een hand door vuurwerk. Een 'Big Boss' (knalvuurwerk) is op oudjaarsdag ontploft in een van haar handen. Het meisje is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar amputaties zijn verricht, meldt de afdeling Voorlichting van het Korps Brandweer Suriname vandaag, maandag 1 januari 2018. 

Drie personen zijn gisteren behandeld door de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het aantal slachtoffers is opgelopen naar negen.

Vandaag en morgen mag nog vuurwerk worden afgeschoten. In tegenstelling tot 2016 is nu veel knalvuurwerk, dat verboden iss verklaard, toch geïmporteerd.

Bisschop Karel Choennie bezoekt kapitein Theo Jubitana van Hollandse Kamp in Para

Choennie en Jubitana spreken over grondenrechten en bouw kerk in dorp

'Ik ben niet helemaal tevreden over de nieuwe kerken die in inheemse dorpen zijn gebouwd'


Bisschop Karel Choennie van de Rooms-katholieke kerk heeft op oudjaarsdag een bezoek gebracht aan kapitein Theo Jubitana van Hollandse Kamp in Para. Er is met hem van gedachten gewisseld over de bouw van een kerk in het dorp. Daarnaast hebben zij gesproken over de grondenrechten.

Jubitana is ook voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). De VIDS heeft in een verklaring aangegeven niet geconsulteerd te zijn over de wet 'Beschermde dorpsgebieden'. De organisatie heeft vijf maanden geleden contact gehad met De Nationale Assemblee over een conceptwet ‘Beschermde Dorpsgebieden’. De VIDS heeft daarbij haar afkeuring uitgesproken over het gebruik van cirkels met een straal van 5 kilometer als afbakening van het woon- en leefgebied van inheemse volken, omdat zo’n cirkel niet overeenkomt met de realiteit. Bovendien heeft de VIDS digitale kaarten van inheemse woon- en leefgebieden naar de volksvertegenwoordiging gezonden.

De kapitein heeft ongeveer een half jaar geleden het verzoek gedaan voor de bouw van een nieuwe kerk, zegt de bisschop vandaag, maandag 1 januari 2018, op Starnieuws. Hij heeft al een plek aangewezen.

Choennie: 'Wij hebben zondag gesproken over de weg om tot een ontwerp te komen. Ik ben namelijk niet helemaal tevreden over de nieuwe kerken die in de inheemse dorpen zijn gebouwd. Men heeft louter gelet op het functionele en bijna geen aandacht voor de symboliek en het esthetische. Er was weinig aandacht voor inculturatie bij de bouw en nog minder bij de inrichting. De nieuwe kerk moet de inheemse bouwcultuur verheffen, tegelijk moet een kerk een sacramentele uitstraling hebben. Een kerk bouw je niet voor een of twee generaties maar in principe voor altijd.'

Momenteel verzorgt catechist Roopie Jubitana de diensten in het gemeenschapscentrum.

Uitbaggeren Surinamerivier voor zoveelste keer prioriteit van de regering....

Baggerproject kent een geschiedenis van uitstel, uitstel en uitstel

'We zijn nog niet helemaal uit onze problemen'


Het uitbaggeren van de Nickerierivier en de Surinamerivier geniet dit jaar prioriteit van de regering. De uitdieping van deze rivieren moet het mogelijk maken dat grotere schepen de havens van Nickerie en Paramaribo kunnen aandoen. Voor een versnelde economische groei zijn export en import van heel groot belang, zei president Desi Bouterse in ijn Nieuwjaarstoespraak.

Hij zei, dat ook de haven van Paramaribo bereikbaar zal worden gemaakt voor veel grotere vrachtschepen met grotere volumes vracht per keer, waardoor de vrachtprijzen zullen afnemen en daardoor ook de consumentenprijzen van al deze goederen lager zullen uitvallen.

Bouterse stelt dat de regering deze baggerprojecten op de goedkoopste en meest duurzame wijze zal laten uitvoeren, met inachtneming van de instrumenten van Public Private Partnerschip en van Foreign Direct Investment. Hij voorspelt dat daardoor weinig tot geen overheidsmiddelen nodig zullen zijn voor de baggerprojecten.

Feit is echter dat plannen voor het uitbaggeren van de Surinamerivier al dateren van 2004! Vele malen zijn toezeggingen gedaan over het moment waarop met de werkzaamheden zou worden begonnen. Op 9 november 2006 werd gesteld dat medio 2007 begonnen kon worden met de baggerwerkzaamheden. Vervolgens werd het een lange periode stil, waarna op 24 augustus 2010 bekend werd gemaakt dat in 2011 de rivier uitgebaggerd zou worden. Een jaar later, 28 september 2011, kwam het bericht dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2012 zouden starten en op 3 augustus van dit jaar werd gemeld dat uiterlijk februari 2013 begonnen zou worden met de baggerwerkzaamheden. In de serre week van 2013 kwam weer voorspelling: 1 juni 2013.... De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) liet op zaterdag 25 januari 2014 weten dat dat jaar, 2014 dus, gestart zou worden met de baggerwerkzaamheden. 
Maar, op 12 februari 2014 kwam het bericht, 'Baggerproject weer uitgesteld!' De vaargeul in de Surinamerivier wordt voorlopig niet uitgediept, zo meldden media destijds. De regering had de MAS, die belast was met dit project, meegedeeld dat het plan weer in de koelkast kon verdwijnen. Het Nederlandse baggerbedrijf De Boer-Dutch Dredging in Sliedrecht reageerde meteen 'not amused' te zijn door het bericht uit Suriname, dat het baggerproject weer op de lange baan was geschoven. Het bedrijf stelde, dat het besluit ook nog eens schadelijk zou blijken te zijn voor het internationale zaken imago van Suriname.

Bouterse kondigde ook aan, dat minstens 1.000 agrariërs in 2018 in de gelegenheid worden gesteld om niet-traditionele exportgewassen en fruit en groente te exporteren naar Europa. Met de Europese Unie en de voedselarm van de Verenigde Naties, de FAO, zijn overeenkomsten getekend voor een schenking van 15 miljoen Amerikaanse dollar. Met deze akkoorden is ook de markttoegang volgens president Bouterse gegarandeerd. 

'We zijn nog niet helemaal uit onze problemen', onderkent het staatshoofd. Hij verwacht dat de strategische kansen en perspectieven van verdere economische groei effectief zullen worden benut. De algemene maatschappelijke stabiliteit zal worden versterkt door het verder opvoeren van sociale zekerheden en bestaansgaranties en met de economische groei. Hij stelt verder intensieve voortzetting van overleg en dialoog met functionele groepen en maatschappelijke organisaties in het vooruitzicht.

Het ambtenarenapparaat zal 'onafwendbaar in het dienstjaar 2018' een rationeel onderzoek ondergaan. Er zal worden nagegaan of dit apparaat qua efficiëntie, effectiviteit en omvang voldoet aan de kwaliteitseisen als essentiële werkarm van de overheid. De Sociaal Economische Raad zal onder meer worden gevraagd hierbij een bijdrage te doen, zei president Bouterse.


In Mexico gaan astronauten opgeleid worden voor de internationale missie Mars 2030

Opleiding in het biosfeerreservaat 'El Pinacate' in Sonora


Het vulkanische veld in het biosfeerreservaat 'El Pinacate' in Sonora, Mexico, zal gastheer zijn voor de opleiding van astronauten voor de multinationale missie van de mensheid Mars 2030, bericht het  de Agencia Espacial Mexicana (AEM) zondag 31 december 2017. 

Via een verklaring, zei het bureau, dat NASA en de Universiteit van Sonora samen zullen werken aan de missie, maar het heeft niet vermeld wanneer de training zal beginnen.

Ondertussen sprak  de directeur-generaal van AEM, Javier Mendieta Jiménez, over de unieke kenmerken van 'El Pinacate'. Deze plaats was door NASA geselecteerd als oefenterrein voor Apollo-astronauten van 1965 tot 1970, voor de eerste verkenning van de maan door mensen.

Het is een uitgestrekt duingebied in de droogste regio van de Sonorawoestijn, wiens schoonheid zelfs vanuit de ruimte te zien is.

El Pinacate en de Gran Desierto de Altar, is een heel mooie magische plaats van absolute schoonheid, met ongewone dieren, planten en zeer speciale geologische kenmerken. Het is het meest actieve veld van duinen in Noord-Amerika en heeft ook indrukwekkende kraters.


(Suriname Mirror/Prensa Latina/YouTube)

Drie bemanningsleden vissersboot lopen brandwonden op

Boot aangemeerd aan oever kreek die naar het Saramaccakanaal leidt


Het Korps Brandweer Suriname bericht, dat in de kombuis van een vissersvaartuig zaterdagavond 30 december 2017 brand is uitgebroken. Drie bemanningsleden liepen brandwonden op. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe. 

Een van de bemanningsleden was bezig te koken toen er plotseling brand uitbrak. Het vuur greep razendsnel om zich heen. De slachtoffers zijn per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

In het ongeveer 15 meter lange vaartuig was zo'n 800 liter brandstof opgeslagen. De brandweer heeft een gascilinder van 28 lbs. uit het vaartuig kunnen verwijderen.

De boot lag aangemeerd aan de oever van een kreek die naar het Saramaccakanaal leidt, ter hoogte van de kruising Nw. Libanon- en Commissaris Weytinghweg.

De brandweer, die na 5 minuten ter plekke was, had de brand binnen 20 minuten onder controle. De blussingswerkzaamheden zijn vanwege het zeer drassige oeverterrein, onder zeer moeizame omstandigheden uitgevoerd.

De politiepost Leiding 9 A is belast met het onderzoek naar de oorzaak van deze brand.

12 Doden bij crash klein vliegtuig in het westen van Costa Rica

Slachtoffers tien Amerikaanse toeristen en twee bemanningsleden uit Costa Rica

(Bron foto: EPA)

In het westen van Costa Rica is zondag 31 december 2017 een klein vliegtuig neergestort. Tien Amerikaanse toeristen en twee bemanningsleden uit Costa Rica zijn daarbij omgekomen, zegt de Costa Ricaanse regering. Het vliegtuigje stortte neer in bergachtig gebied in de buurt van Punta Islita, in de provincie Guanacaste.

Het toestel is in de buurt van Punta Islita in de provincie Guanacasta neergestort in de bergen en in vlammen opgegaan. De inzittenden zouden alle tien de Amerikaanse nationaliteit hebben gehad. Dat meldt de president van Costa Rica, Luis Guillermo Solis in een verklaring op Twitter.

Het zou om meerdere leden van een familie gaan, die op vakantie waren in Punta Islita.


Volgens plaatselijke media zou het toestel in de problemen geraakt zijn bij het opstijgen en kort daarna neergestort zijn.
Het vliegtuig vloog vervolgens in brand.
(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)

(Suriname Mirror/primerahora.com/De Morgen/La Nación/CRHoy.com/Twitter/YouTube)

Tekst Nieuwjaarstoespraak VHP-voorzitter Santokhi

'Het perspectief voor 2018 ziet er somber uit, de regering mist draagvlak'

'Het beleid is meer gericht op structureel lenen en het afpakken van het geld bij het volk, dat met de dag armer wordt'


Beste landgenoten, 

Het jaar 2017 was net als 2016, een dramatisch jaar voor de burgers. Economisch gezien hebben velen van u het moeilijk. Het perspectief voor 2018 ziet er somber uit. De regering mist draagvlak. Niemand gelooft en vertrouwt ze meer. Ik geloof wel in u als burger, in uw kracht om samen weer de weg naar herstel te vinden. 

Terugblik 
Op vele terreinen van het leven worden we geconfronteerd met verarming en verloedering. U als burger merkt dat dagelijks in uw portemonnee. Prijzen en rente op schulden zijn gestegen. Het leven wordt steeds duurder. U bent bezorgd over de toekomst van uw kinderen. In het onderwijs wordt u als burger geconfronteerd met de achteruitgang in de schoolresultaten van uw kinderen. De verarming raakt ons allemaal. Honderden ondernemers hebben hun deuren gesloten en zijn vertrokken naar hun land van herkomst. 

Deze regering heeft onze economie naar de afgrond gebracht. Zij heeft getoond geen visie te hebben, geen crisisbeheersingsplan om de crisis te beheersen. Het beleid is meer gericht op structureel lenen en het afpakken van het geld bij het volk, dat met de dag armer wordt. 

Deze regering heeft zaken zo erg uit de hand laten lopen, dat nu ook ziekenhuispersoneel niet uitbetaald kan worden. Mensen die keihard werken voor onze zieken, moeten deze maand zien rond te komen zonder het salaris waar ze gewoon recht op hebben. En er is geen zekerheid over de volgende maanden. 

Waar is de regering mee bezig? En dan heb ik het nog niet eens over de andere grote problemen die de regering heeft veroorzaakt. 

De regering heeft een bancaire crisis veroorzaakt en daarmee het vertrouwen van burgers in de banken. De banken durven geen geld meer te lenen aan de overheid, maar onder druk van de regering moeten ze dat wel doen. De criminaliteit is niet alleen toegenomen, het is ook harder en voelbaar geworden. Deze regering stelt verkeerde prioriteiten. Op de garanties van een openbare orde durft men niet meer te rekenen. Ook de verkeerscriminaliteit baart ons zorgen. 

De regering is voortdurend in ruzie met doelgroepen zoals, onderwijzers, artsen en ziekenhuizen, bus- en boothouders en vakbonden. De regering verdoezelt dit door aanvallen op de pers en kritische personen als staatsvijanden af te schilderen. Er wordt naar willekeur ingegrepen bij media en programma’s. Staatsmedia zijn propagandamachines geworden. 

Verwachtingen voor 2018
De regering geeft aan, dat er sprake is van een tijdelijk probleem dat met de tijd weer goed zal komen. Zij sluit daarmee haar ogen voor de werkelijkheid van alle dag. De regering schuift de problemen die ze heeft veroorzaakt in de schoenen van de burgers. We hebben te maken met een structureel probleem. 

Deze regering hoopt op meevallers met goud en olie. Daarmee bevestigt zij dat er geen enkel productiebeleid is dan wachten op geld uit goud en olie. De regering praat over barrels, argusogen en buitenlanders die loeren, buitenlandse beurzen die melding maken, maar geen enkel woord over beleid: wat gaan wij doen, hoe gaat ons volk profijt hebben van die mogelijkheden. Wij zijn van een productief Suriname tot een bedelend Suriname gemaakt. Onze waarde als land, maar ook onze munteenheid, afgepakt door deze regering. 

De regering sluit verschillende leningen, maar investeert niet in de productiesector. Integendeel worden deze leningen genomen om andere leningen en rentes af te lossen. De jaarrede is gebouwd op feitelijke onjuistheden en onwaarheden, verbloeming van problemen, de weigering om de hand in eigen boezem te steken en verantwoordelijkheid te nemen.

Het verbaast me dat de regering geen woord heeft gerept over : 
• hoe zij de groei en het scheppen van werkgelegenheid - en inkomstengenererende activiteiten zal bewerkstelligen. 
• hoe zij denkt om de koopkracht van de arme mensen te verbeteren, terwijl de crisis zich gestadig ontwikkelt. 
• stabilisatie van prijzen; hoe denkt de regering het probleem van stabilisatie van de prijzen aan te pakken. 

Het regeringsbeleid voor 2018 zal alleen maar leiden tot: 
• Verhoogde belastingdruk op de bevolking omdat de regering weigert te bezuinigen en het volk zal het gelag moeten betalen voor haar wanbeleid; 
• hoge inflatie, die kan oplopen tot 22% (externe schatting) waardoor de koopkracht verder zal dalen. Het lenen van meer geld wordt funest voor het volk. 
• verlaging van Suriname’s kredietwaardigheid. Moody's Investors Service heeft aangegeven B1-rating van het land naar beneden te zullen bijstellen. 
• achteruitgang van gezondheidszorg en onderwijs. Er is geen geld om te financieren, alle geld dat geleend wordt is nodig voor rentebetalingen en schuldaflossingen. 

De VHP visie 
De VHP is ‘meer dan een politieke partij’. 
Zij zal haar dienstbaarheid verder toespitsen op elk aspect waar deze samenleving behoeftig aan is. Verder is de partij bezig met het ontwikkelen van duurzaam beleid en een realistische toekomstvisie. De blik van de VHP reikt veel verder dan 2020. 

De VHP is een partij die verantwoordelijkheid opneemt, ook als is het moeilijk, omdat de partij ervoor kiest om vooruit te gaan. We hebben de kracht om onze eigen keuzes te maken. De partij kiest voor oplossingen vóór de burgers! 

Als voorzitter van de VHP, wil ik een land met goed onderwijs, waar onze studenten kansen krijgen, om kritisch te denken en oplossingen te vinden voor onze problemen. We willen een land waar jonge mensen ambitie hebben om een eigen zaak te beginnen. We willen een land waar de gezondheidszorg optimaal en betaalbaar is voor eenieder. 

Het streven van de VHP is, om condities te scheppen dat mensen voor een woning of huur kunnen betalen. 

We willen een land, met een fatsoenlijk pensioen voor alle gepensioneerden, die hard gewerkt hebben voor het land. 

We moeten samen ernaar streven dat mensen met een beperking ook een baan en goede gezondheidszorg krijgen. 

We moeten samen proberen het land te redden van verdere ondergang, om vooruit te gaan hebben we elkaar nodig. 

Daarom is de slogan VHP: Zelf Sterk, Samen Sterker. De VHP is een partij die kracht en zelfvertrouwen uitstraalt. 

Mede namens de VHP, wens ik U allen een inspirerend, vooruitstrevend, productief, strijdbaar, vruchtbaar maar bovenal een gezond 2018 toe. De mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben, wens ik hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe.

VHP-voorzitter, 
Chan Santokhi

Regering wil in 2018 eigen goudmijnbouwbedrijf ‘Staatsgoud Suriname’ opzetten

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)
Zorgen bij regering over kloof tussen inkomsten multinationals en wat Suriname aan hun activiteiten overhoudt


‘Staatsgoud Suriname’. Zo zal het staatsmijnbouwbedrijf moeten gaan heten dat de regering nog dit jaar wil opzetten, zodat Suriname in eigen beheer goud gaat exploiteren, al dan niet in samenwerking met multinationals. Dat zei president Desi Bouterse maandagochtend 1 januari 2018 in zijn Nieuwjaarsrede voor radio en televisie, aldus de Ware Tijd.

De president zei da de regering tevreden is met mondiale resultaten die IAmGold en Newmont boeken. Hun omzetten en nettowinsten zijn de afgelopen jaren gestegen en hun beursnoteringen sterk omhoog geschoten.

Ofschoon de regering blij is met deze ontwikkeling constateert Bouterse, dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de inkomsten van de multinationals en wat Suriname als land aan hun activiteiten overhoudt. Dit baart de regering zorgen.Derhalve is besloten om met de huidige overeenkomsten als uitgangspunt te gaan onderhandelen met de buitenlandse maatschappijen teneinde voor Suriname gunstigere deals te realiseren.

'De Surinaamse regering is ervan overtuigd dat er, zakelijk gezien, meer te halen is bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en rekent erop dat de multinationals die getoond hebben een waardige reputatie te hebben en over de nodige social responsibility te beschikken om zich als positieve partners op te stellen, de nodige goede wil hierbij aan de dag zullen leggen.'

Verkeerssituatie nabij de brug over het Saramaccakanaal wordt verbeterd

'Betonnen blokken in het midden van de weg worden te vaak aangereden'

(Bron foto: NII)

Henk Wip, hoofd afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, kondigt maatregelen aan die de wegsituatie nabij de brug over het Saramaccakanaal (Van 't Hogerhuysstraat) moeten verbeteren, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, vandaag, maandag 1 januari 2018.

Een paar jaar geleden plaatste het ministerie betonnen blokken in het midden van de weg. Het verkeer werd sinds toen met behulp van verkeerslichten geregeld, die aangeven wanneer een rijstrook open of gesloten is. De blokken moesten dienen als een fysieke scheiding voor het verkeer dat op en af ging. Op verschillende manieren is getracht om de aanwezigheid van deze blokken te benadrukken bij de verkeersdeelnemers.

Het plaatsen van borden, het aanbrengen van knipperlicht installaties, het plaatsen van reflectoren op de blokken en het schilderen van de blokken hebben helaas niet kunnen voorkomen dat deze blokken vaker aangereden zijn.

'Te hoge snelheden en onoplettendheid zijn hiervoor de reden', hekelt Wip de vernietiging van het wegmeubilair daar.

Het verkeer dat die wegsituatie nadert zal binnenkort door middel van daarvoor bestemd wegmeubilair vertraagd worden. Het ministerie zal onder meer gebruik maken van tekst en symboolmarkering.

'Op de weg gaan we markeringen plaatsen, omdat we hebben gemerkt dat weggebruikers zich alleen concentreren op het wegdek en niet het meubilair aan de kant van de weg', legt Wip de situatie uit. Hij wijst erop, dat de weggebruiker de belangrijke informatie hierdoor mist. De veranderingen zijn gepland voor begin januari.

Travestiet achtervolgt niet betalende klant tot op terrein Assemblee

Assemblee-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons vraagt om onderzoek naar incident

 
Een filmpje waarop te zien is hoe een mannelijke sekswerker wordt aangepakt door de beveiliging van De Nationale Assemblee (DNA) is via social media de wereld rondgegaan. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zegt vandaag, maandag 1 januari 2018, in een reactie op Starnieuws, dat zij gelijk de autoriteiten op de hoogte heeft gesteld en gevraagd heeft om een onderzoek. Het resultaat is zondagmiddag binnengekomen. 

Zaterdag rond één uur in de nacht werden de veiligheidsambtenaren van DNA geconfronteerd met een man, D.K., die hen om hulp vroeg, omdat hij achterna gezeten werd door een mannelijke sekswerker die verkleed was als vrouw.

De veiligheidsambtenaren brachten D.K. binnen het complex in veiligheid. Zij vroegen aan de sekswerker wat er aan de hand was en die verklaarde niet betaald te zijn geworden door D.K. voor de aan hem bewezen diensten. Daar de verhitte sekswerker D.K. te lijf wilde gaan, sommeerden de veiligheidsambtenaren hem buiten de poort te blijven in afwachting op de politie. Deze nam er geen genoegen mee en bleef te keer gaan waarbij de ambtenaren hardhandig moesten optreden toen de sekswerker die via de schutting zich toegang verschafte tot de luifel van de ingang.

Bij aankomst van de politie werd D.K. overgedragen aan de wetsdienaren.

Dit is het onderzoeksresultaat dat de Assembleevoorzitster heeft ontvangen van de politie.


Beelden pagara estafette in centrum Paramaribo


Regering komt in 2018 met 'nieuwe en krachtige stimulans tot versnelde woningbouw'

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)
Nieuwjaarstoespraak president Bouterse: 'Dure medische ingrepen en langdurige behandelingen uit Basiszorg'
 
'Er komt een Sociaal-Medisch Fonds dat zal worden belast met uitkering kosten aan burgers die dure en langdurige medische ingrepen en behandelingen ondergaan'


De woningbouw krijgt in 2018 een geheel andere aanpak van de regering. Aangezien de gebruikelijke overheidswoningbouw niet snel genoeg gaat, biedt de overheid in 2018 burgers die hun eigen huis willen bouwen en over een eigen terrein beschikken, een bouwlening van maximaal Srd 50.000 aan tegen een rente van 1% per jaar met een looptijd van 15 jaar. De totale bouwprijs van een woning mag maximaal Srd 125.000 zijn. 

Dat zei president Desi Bouterse in zijn Nieuwjaarstoespraak. Het beleid zal erop gericht zijn om minimaal 1.000 burgers die dringend een woning nodig hebben en die willen bouwen, te selecteren voor deze 'nieuwe en krachtige stimulans tot versnelde woningbouw'.

Een snellere woningbouw is noodzakelijk om de grote en langdurige huisvestingsproblematiek, d', terug te dringen. De regering wil daarom al in het begin van het nieuwe jaar bouwinitiatieven vanuit de bevolking een gedurfde en extra financiële prikkel geven.

De aantrekking van de bouwsector zal hierdoor een multiplier effect hebben op de hele economie, zegt president Bouterse. Toeleveringsbedrijven van alle benodigdheden voor de woningbouw zullen immer een opleving krijgen, terwijl ook de werkgelegenheid een graantje zal meepikken.De heel dure medische ingrepen en de langdurige behandelingen zullen bij de wijziging van de Wet Nationale Basiszorg uit het aangeboden pakket van Basiszorg worden geschrapt. De 'heel dure medische ingrepen en de langdurige behandelingen, zullen allen op een andere wijze worden gefinancierd.'

Bouterse zegt in zijn Nieuwjaarstoespraak dat elke burger verzekerd blijft van volledige dekking van medische zorg. Er komt een Sociaal-Medisch Fonds dat zal worden belast met uitkering van de kosten aan burgers die deze dure en langdurige medische ingrepen en behandelingen ondergaan. De gelden voor dit fonds zullen komen uit onder meer extra heffingen op genotsmiddelen (alcohol en sigaretten) en consumptie-producten die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mens.

Volgens de president zullen ook dienstverleners in de medische zorg beter en op tijd vergoed kunnen worden uit dit fonds en zal ook de continuïteit van deze zorg zijn gegarandeerd. Het is dringend tijd om in het nieuwe jaar saneringsmaatregelen door te voeren binnen de financiering van de medische zorg.

Met de sanering wil de regering de preventieve en curatieve zorg beheersbaar en duurzaam maken met 'blijvende garantie hiervan voor elke burger'. Garantie voor en vergroting van sociale zekerheid, werken aan behoud en verhoging van de levensstandaard zijn en blijven ook de hoofdpijlers van het nationaal beleid, stelt het staatshoofd.

Saamaka traditioneel gezag ook niet betrokken bij totstankoming Wet Beschermde Dorpsgebieden

'Niemand van Saamaka traditioneel gezag gevraagd bijdrage te leveren aan totstandkoming wet'

'Dat RO-minister zich met Saamaka DNA-leden zou hebben onderhouden is geen vervanging van traditioneel gezag'


Het Saamaka traditioneel gezag zal, net als de VIDS (Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname), begin volgend jaar bij elkaar komen om een standpunt in te nemen over de aanname van de Wet Beschermde Dorpsgebieden door De Nationale Assemblee (DNA). Na intern overleg blijkt immers dat niemand van het Saamaka traditioneel gezag gevraagd werd een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de wet. De uitspraak van de minister van Regionale Ontwikkeling dat dit wel is gebeurd, berust op onwaarheid.

Noch de Gaama, noch zijn kabinet of de hoofdkapiteins van de districten Brokopondo en Sipaliwini zijn hiervoor benaderd. Dat de minister zich met Saamaka DNA-leden zou hebben onderhouden is geen vervanging voor het traditioneel gezag, tenzij deze uitdrukkelijk mandaat van de Gaama hebben verkregen. Wat in dit geval niet zo is.

De Saamaka gezagsdragers hebben zich zowel in 1982 als later tijdens de regering Wijdenbosch telkens verzet tegen deze wet die zij als een te grote inbreuk op hun leefgebieden ervaren. 

Wij stellen ons vragen over de werkwijze en bedoeling van de regering en De Nationale Assemblee juist in deze tijd waarin vrede en broederschap centraal staan, de wet op deze manier aan de in stamverband levenden op te dringen.

In de wet is opgenomen dat de overheid binnen een straal van 5 km geen concessie mag uitgeven voor economische activiteiten. Saamaka leefgemeenschappen ontplooien niet slechts werkzaamheden binnen een straal van 5 km, maar veel verder. Wij vragen ons ook af wie die straal van 5 km moet gaan bepalen? Wat op dit moment in het binnenland, in de woongebieden van de marrons en inheemsen gebeurt, roept immers grote vraagtekens op en is niet overeenkomstig de arresten van Saamaka (2009), Kalina en Lokono (2015).

Dat de regering de gebieden van de in stamverband levenden wil beschermen juichen wij toe. Dat wetten aangaande de binnenlandbewoners enkel kunnen worden opgesteld in gedegen overleg en met instemming van deze groepen is voor ons een cruciale voorwaarde. Indien wij daartoe worden uitgenodigd zal de Gaama een afvaardiging van het traditioneel gezag mandaat verlenen om onze medewerking te verlenen. Ons uitgangspunt daarbij is een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze ecologische, culturele en sociale waarden.

Asindo'opo, 
30 december 2017 
Sylvester Aboikoni 
Woordvoerder van de Gaama